האם לוחיות דלתות השירותים היו עם דם או חלודה?


תמונה 1 מתוך 6

תמונה 2 מתוך 6

תמונה 3 מתוך 6

תמונה 4 מתוך 6

תמונה 5 מתוך 6

תמונה 6 מתוך 6