קטגוריה: בקשה למשפט חוזר 2019


חומרים נוספים:

א-091206

*עדות זו לא הוצגה במסגרת המשפט במחוזי ובעליון הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי סתXX שרXX: מס' ת.זXX שם אב XX,

ת/063 זיהוי חשוד הגנן ישרxx נפתxx ע"י העדה רו.נש – 'מיד אמרה כי זהו האדם אותו ראתה ב06/12/2006 בחדר המורים כשהוא נסער. שאלתי את רוx אם היא בטוחה, רוx שוב הביטה בישרxx והשיבה כי היא בטוחה'

09.12.2006 אל: רמח תשאול מאת: פקד שי פלג הנדון: זיהוי ע"י רוx נשxx היום לאחר סיום גביית הודעתי של רוx נשרx ע"י סלמן קבלאן, שאלתי את רוx האם