הכרעת הדין הראשונה

סיכומי הגנה משלימים

בבית המשפט המחוזי בנצרת תפ"ח 502/07 קבוע בפני כב' הרכב השופטים: כב' ס. הנשיא כב' השופט י. כהן כב' השופט ח. גלפז כב' השופטת א.

צפה במסמך

סיכומי תביעה משלימים

תוכן פתיח חלק ראשון: עקבות הנעליים על מכנסי המנוחה 1. תקציר הפרקים הקודמים א. הממצאים הרלוונטיים ב. חוות דעת ועדויות המומחים בהליך העיקרי ג. ממצאי

צפה במסמך