קטגוריה: הכרעת הדין הראשונה

פסק הדין במחוזי (שנת 2010)

פסק הדין במחוזי חלק א בעניין: מדינת ישראל     ע”י ב”כ עו”ד שילה ענבר, עו”ד מירית שטרן ועו”ד יעל שוחט – פינק המאשימה  

סיכומי הגנה משלימים

בבית המשפט המחוזי בנצרת תפ"ח 502/07 קבוע בפני כב' הרכב השופטים: כב' ס. הנשיא כב' השופט י. כהן כב' השופט ח. גלפז כב' השופטת א.

סיכומי תביעה משלימים

תוכן פתיח חלק ראשון: עקבות הנעליים על מכנסי המנוחה 1. תקציר הפרקים הקודמים א. הממצאים הרלוונטיים ב. חוות דעת ועדויות המומחים בהליך העיקרי ג. ממצאי


חומרים נוספים:

נ/255 הודעתו של דיXX פרXX "ואז אמר לי אתה יודע איזה רצח זה נורא זה היה אמר לי הרבה דקירות לא אמר כמה ומצאו את הגופה בארון בשירותים" "שאלתי אותו מאיפה אתה יודע את הסיפור של הרצח ואמר לי שאיש אחזקה בבית ספר אמר לו" "אני שאלתי* אתה עובד במקום הזה ויש רצח ויש צעקות* נוראיות צריכות להיות ואתה לא שומע כלום? אמר שלא שמע כי הוא עובד עם אוזניות MP3 באוזניים"

היום התקשרו אלי מהמשטרה וביקשו שאגיע לתחנת קצרין בקשר לרומן זדורוב ואני הגעתי כעת ואני אספר לך איך הכרתי את רומן זדורוב, בתחילת חודש אוגוסט

טנ.בלו. עדת הגנה מס' 31

 עדת הגנה מס' 31  ט.ב מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: שמה המלא של העדה נכתב על  דף ומסומן נ/234 (ההודעות של העדה