קטגוריה: עדויות שלא הוצגו במשפט

א-091206

*עדות זו לא הוצגה במסגרת המשפט במחוזי ובעליון הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי סתXX שרXX: מס' ת.זXX שם אב XX,


חומרים נוספים:

בקשה להארכת מעצר II

1 בתי המשפט מ  004384/06 בית משפט השלום עכו 29/12/2006 תאריך: כב' השופט ג'מיל נאסר בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת -נ  ג  ד – זדורוב רומן החשוד ב"כ

ינאי עוזיאל עד תביעה מס' 14

עד תביעה מס' 14 ינאי עוזיאל מעיד לאחר שהוזהר ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: ש.דרגתך היא ת.רב פקד ש.ותפקידך ת.אני משמש כראש השלוחה הצפונית במעבדה הניידת