קטגוריה: פרוטוקולים משנת 2013

עדת הגנה ד”ר מאיה פורמן רזניק

עדת הגנה ד"ר מאיה פורמן רזניק מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה בחקירה ראשית לעו"ד הרמלין:  עו"ד הרמלין: אני מבקש להציג את חוות הדעת של ד"ר מאיה


חומרים נוספים: