קטגוריה: פרוטוקולים משנת 2021

החלטות משפטיות בדבר עדותם של דר פורמן, א.ק (לרבות מסמכים שונים) וזימון עדים

אנו מורים לפרקליטות למסור עמדתה עד ולא יאוחר מיום שלישי בבוקר – 23.11.21 לא יאוחר מהשעה 09:00 באשר לבקשתו של עו"ד ירום הלוי להיוועץ עם ד"ר מאיה פורמן.

כמו כן ובאשר לבקשתו של ב"כ הנאשם לקבל חומר מבדיקה רפואית של א"ק, הרי שהפרקליטות תעביר לביהמ"ש את החומר הרפואי המבוקש, מושא הבקשה של עוד הלוי לגילוי ראיה במעטפה סגורה ללשכת אב"ד עד המועד שנקבע לעיל.

לישיבה הבאה יזומנו העדים הבאים: שמואל פיאמנטה, נעם אמר, מיכאל הרוש וגל אבוטבול.

לישיבה הקבועה ליום 21.12.21, יזומן המומחה ירון שור.

לישיבה הקבועה ליום 18-19/01/22, יזומן המומחה רוטשילד.

במחצית השנייה של חודש ינואר, תזומן העדה אולה קרבצ'נקו.

עדות: חקירת ראובx ג'נx שאצלו עבד זדורוב בשיפוצים, מספר על השיחה עם זדורוב ביום הרצח

עו"ד ירום הלוי : מצוין, אשתך הייתה בין המחפשים של תאיר נכון?
העד, מר ראובן ג'נח : כן, היא הייתה אמורה להיות.
עו"ד ירום הלוי : היא חיפשה את תאיר לא?
העד, מר ראובן ג'נח : אני לא יודע איפה היא הייתה, היא אמרה לי אני הולכת לחפש את תאיר, תשאלו אותה, היא אמרה לי אני הולכת לחפש ילדה נעדרה אנחנו יוצאים בקבוצה לחיפושים, לא יודע אם היא הייתה בבית או בבית אצל תאיר או במקום אחר.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אני רוצה להציג לך מה אמרו שניים מהמחפשים, מפנה לאור כהן תלמיד, לא בבית ספר אגב מבית ספר אחר שהיה נכנס לבית הספר נופי גולן.
כב' הש' אשר קולה : ברנקו וייס.
עו"ד ירום הלוי : כנראה, בהודעה שלו מתאריך 7/12 יום אחרי הרצח עמוד 2 למטה הוא אומר כך, שורות 24-28, והיו שם כל השכבה של תאיר ראדה, זה אחרי שהתגלה מה שהתגלה, ואז ישבנו שם ראינו חדשות לא היה מקום בבית ולקחו אותנו לבית הנוער ושם סיפרו לנו שתאיר ראדה נפלה בשירותים ושהיא מתה זה כל מה שאני יודע, לפני שנמשיך אני אגיד לך שיש עוד כאלה מהסוג הזה, אשתך שמעה את אותה שמועה בין אם יזומה ובין אם מקרית שנאמרה לכל תלמידי בית הספר, ריכזו את כולם ואמרו להם תאיר ראדה נפלה בשירותים ומתה וזה מה שאשתך סיפרה לך נכון?
העד, מר ראובן ג'נח : אישתי סיפרה לי לפי מה שאני יודע הייתה שוטרת שהיא אחות של סמדר נגר שהייתה בתוך בית הספר והיא שמעה את זה ממנה לפני שסיפרו לתלמידים ולפני שפרסמו,
כב' הש' אשר קולה : אשתך שמעה את זה ממנה.
העד, מר ראובן ג'נח : היא שמעה את זה ממנה.
כב' הש' אשר קולה : ואשתך אמרה לך את זה.
העד, מר ראובן ג'נח : כן, מסמדר נגר.
כב' הש' אשר קולה : ואשתך אמרה לך את זה וכל זה לפני 21:23.
העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

עדות חקירת דנx זולxx , תלמיד בית הספר שראה את תאיר ז"ל סמוך לשעת העלומתה

עו"ד ירום הלוי : או קיי. אתה מספר שראית אותה מספר מדרגות ואז הלכת החוצה נכון?
העד, מר דני זולין : נכון.
עו"ד ירום הלוי : היא הייתה לבד כשהיא עלתה במדרגות נכון?
העד, מר דני זולין : נכון.
עו"ד ירום הלוי : היא גם לא דיברה שהיא עלתה במדרגות נכון?
כב' הש' אשר קולה : או שאתה שמעת אותה מדברת.
העד, מר דני זולין : לא.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה לא ראית אף אחד הולך אחריה נכון במדרגות?

עדות חקירת עגוx אלוx, תלמיד בית הספר שראה את תאיר ז"ל סמוך לשעת העלומתה

עו"ד ירום הלוי : אז הוא שתה שם מים, קראת לו דני בוא בוא והוא בא נכון?
העד, מר עגור אלון : כן.
עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להראות פה משהו, הנה הברזייה זה איפה שהילדה או הנער עומדים עכשיו נכון.
העד, מר עגור אלון : אימא שלי, כן.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, דרך אגב הכיתה של דני זולין אני מבין שהיא נמצאת במסדרון שסמוך לברזייה.
העד, מר עגור אלון : נכון מאד.
עו"ד ירום הלוי : זה בדיוק הדלת מאחורי הברזייה או שדלת ליד?
העד, מר עגור אלון : קשה לי להגיד עכשיו.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אתם קוראים לדני, בוא נשמע הלאה.
(המשך הקרנת סרטון ווידאו באולם בית המשפט)
עו"ד ירום הלוי : אתה מראה במונה 03:04 אתה מראה איפה דני עמד, אני אומר משהו מובן מאליו עבורי, אני מבין שהוא עמד פה כשתאיר ואז תאיר הגיעה ונתן לה נשיקה, דיברו איזה שתי שניות האם זה נכון?

עדות: חקירת ויקטור קולסניקוב מצוות המנקים בבית הספר ביום הרצח

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר בשורה 14 ניקיתי קירות עם סמרטוט ספוג בכלור וסבון, בשירותי בנים, תאשר לי שאתה לא ניקית כי אם היית מנקה כמו שאתה מתאר לא היו לנו כתמים רבים ואחד מהם אני מראה לך, רק אחר אני מראה מתוך הרבה.
כב' הש' אשר קולה : השאלה היא פשוטה שהוא לא ניקה עם סמרטוט ועם כלור.
עו"ד ירום הלוי : לא לא ניקה כמו שצריך לא ניקה בכלל.
כב' הש' דני צרפתי : הוא לא היה שם.
עו"ד ירום הלוי : הוא לא היה שם והוא לא ניקה.
כב' הש' דני צרפתי : יכול להיות שאם זה מלוכלך לא היית שם?
מתורגמנית : אני עוד פעם חוזר ואומר שכל הדברים שהיו כבר לא בזיכרון שלי, אני לא יכול להגיד משהו בנושא.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני אסיים אני רוצה להגיד משהו לבית המשפט הנכבד.
כב' הש' אשר קולה : אפשר לשחרר אותו?
עו"ד ירום הלוי : כן, אני מפסיק את החקירה הנגדית כי העד לא זוכר שום דבר, כך הוא מציג את הדברים, אני אומר לבית המשפט שבמצב זה מן הסתם נמנעתי מהפניית שאלות נוספות וחשובות לעד בחקירה נגדית כגון העובדה שמספר בנות ראו דם בתא השלישי בשירותי בנות כולל על הרצפה סימני דריכה, העובדה שבנות שהגיעו באחת וחצי,
כב' הש' אשר קולה : משפט אחרון עורך דין הלוי כי זה לא קשור לעד הזה, זה בכלל קשור לסיכומים לא לעכשיו.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, וגם בין היתר את העובדה שגם הפרקליטות הסכימה שהוא ככל הנראה ניקה דם של בנות בתא שלישי בשירותי הבנות.

החלטות משפטיות בדבר איתור אנשי זק"א, החלטה בדבר ביצוע שחזור "של השחזור" בזירת האירוע (15 שנה בדיוק אחרי הרצח 6.12.2021) והחלטה בדבר עדותה של דר פרומן

ב' הש' אשר קולה : תראה, נכחו בזירה לפחות עוד 15 אנשי זקא אבל כולם היו בחצר, במבואה, באו כולם, מי נכח בתא השירותים עצמו או בחדר השירותים אני לא יודע.

עו"ד ויאאם קבלאוי : העניין הזה יתברר.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק, מי שנכח בחדר השירותים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, אנחנו פשוט נפנה לזקא ונבדוק מי שהיה במתחם של השירותים.

כב' הש' אשר קולה : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : יש לי עוד הסתייגות, יש לי תיקון, עם כל הכבוד כבר דיברתי על הריענונים שמטרידים אותי, בגלל הריענונים אני מתנגד שיניתי את דעתי אני לא מוכן לזה, שמעתי איזה מילה אני לא יודע מה היא אני מתנגד בתוקף לחקירה.

כב' הש' אשר קולה : טוב, לכשתרצו תגישו בקשה מסודרת, הוא יתנגד לה ונחליט.

עו"ד ירום הלוי : פתאום יביאו לי אנשי זקא בתוך הזירה ויהיו לי שלושה מחלצים אלמוניים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אמרת שהאמת לא מפחידה אותך, עכשיו האמת מפחידה אותך? תגיד אני רוצה את האמת בבית המשפט.

עדות: חקירת מרדכי בן צור מצוות המחפשים

עו"ד ירום הלוי : אתה מתאר שהיה מאד מזועזע התיאור שלך מאד אותנטי, אתה אומר כמה שהוא היה מזועזע, ואז אתה מספר בעמוד 4-5 של ההודעה שלך שטיפסת מהתא הראשון והצצת לתוך התא השני של תאיר נכון?
העד, מר מרדכי בן צור : כן, כן.
עו"ד ירום הלוי : אני אחסוך את התיאורים, אתה אומר עד כמה שאני זוכר בשלב שבו הייתי בתא וטיפסתי, הכוונה לתא הראשון, לא היה אדם נוסף בתוך חדר השירותים, זה אתה זוכר שאמרת?
העד, מר מרדכי בן צור : את האמת לא ראיתי דם, לא ראיתי כלום אני קצר עין..
כב' הש' אשר קולה : הוא לא שואל על דם, הוא שואל בן אדם.
העד, מר מרדכי בן צור : לא ראיתי אף אחד.
עו"ד ירום הלוי : לא היה בן אדם שנכנסת.
העד, מר מרדכי בן צור : לא, לא, בן אדם לא, חשבתי אתה מדבר על דם.

עדות חקירת אייל בן מנשה – פרמדיק מד"א בזירת הרצח

עד, מר אייל בן משה : לגבי המשפט האחרון שסייגתי וסייגתי איכשהו הצליחו כל הגומרים לערער לי את הזיכרון עד כדי כך שניסיתי להיות זהיר שאו אני או צביקה איכשהו עשינו איזושהי פעולה שנסתרה מעיניי, הוא שאל האם כל הזמן המוניטור היה בתא יכול להיות באיזשהו שלב צביקה הניח אותו במקום אחר, אולי לרגע הוא עלה ולא ראיתי, אני יכול לראות את כולם בו זמנית אז גם את זה סייגתי לשם הזהירות שאם הם מוצאים משהו שיבינו שלא הכל היה שיא האותנטיות, הייתה תנועה בזירה, נזהרתי.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא שומעים אתם מדברים ביחד.
העד, מר אייל בן משה : אני לא זוכר, הזיכרון שלי לעניין הספציפי הזה היה מאד מעומעם אני לא זוכר.
כב' הש' אשר קולה : גמרנו, לא זוכר מה אפשר לעשות.
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה זה מה שרציתי להבין, תודה.
כב' הש' אשר קולה : זו התשובה. הפסדת יום עבודה נכון בתור עוזר רופא? טוב, עוזר רופא תבדקו אם זה מומחים, לקבוע את שכרו בהתאם, שלום אדוני תודה רבה.
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה, אני אגיש את אותו מזכר של דוד אמור.
עו"ד ירום הלוי : תבינו אפרופו הדיון ביום ראשון היא רצתה שהעקבה הזרה השלישית זה כף יד של העד, תבינו איפה הם הולכים.
כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי, אני שומר על זכות השתיקה בסדר, נראה לך שאני לא מבין? אני מבין, בסדר? אני מבין, לכן כעסתי עליה קודם כי יש גבול, יש דברים שהם מיותרים, צריך לדעת להתמקד כמו בכל דבר אחר בחיים בטח בתיק הזה, מה שם אדוני?

עדות חקירת ד"ר ערן הרצוג שהיה הרופא שהגיע לזירת הרצח

כב' הש' דני צרפתי : בהגדלה רואים את הציצית.
כב' הש' אשר קולה : תציגו לו.
עו"ד ירום הלוי : עכשיו תשאלי מה שאת רוצה
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הצגתי בפני העד את האלבום שבתוכו יש את תמונה מס' 100, אני רוצה לשאול אם הוא יודע על אותה גברת שלובשת חצאית עם קרוקס וכפפות וצמיד כתום, אני לא יודע מי היא בכל אופן.
העד, ד"ר ערן הרצוג : אני יודע מי היא.
כב' הש' אשר קולה : מי זאת?
העד, ד"ר ערן הרצוג : אשתי.
כב' הש' אשר קולה : היא הייתה אתך בזמן הבדיקה?
העד, ד"ר ערן הרצוג : כן, כן, זו חוות דעת נוספת צמודה.
כב' הש' אשר קולה : או קיי. טוב גילוי נאות את ד"ר לורה הרצוג אני מכיר, את ד"ר ערן הרצוג אני לא מכיר, היא טיפלה בנכדים שלי.
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, בתמונה 100 אז נפתרה תעלומת החצאית היום אננו יודעים במה מדובר, בתמונה 101 רואים סנדלי שורש.
העד, ד"ר ערן הרצוג : הסנדל שלי כן.
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, תמונה 102 יש לנו את היד,
העד, ד"ר ערן הרצוג : היד שלה כן.
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : היד של אשתך, ואת כנף הציצית ל…
העד, ד"ר ערן הרצוג : זה מתאים לי, כן.

עדות: חקירת אלי דעי מעסיקו של זדורוב בבית הספר

עו"ד ירום הלוי : אתה מרבה לקשקש אתה לא עונה לי.
עו"ד ויאאם קבלאוי : סליחה, שישמור על כבודו של העד.
כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי תשאל את זה יפה.
עו"ד ירום הלוי : המציאות היא שב- 13:30 אתה פגשת אותו, 13:30, אתה טועה בשעתיים וחצי, שלוש וחצי.
העד, מר אליעזר דעי : אני לא טועה, אני אמרתי לך שהשיחות שלי אתו לפי הפלאפון זהו מעבר לזה אני לא יכול להגיד לך כלום, אל תגיד לי שאני מקשקש אתה לא יכול לפגוע סליחה, יש לי גם כבוד עצמי ואתה לא יכול לפגוע בי.
עו"ד ירום הלוי : אז אתה לא מקשקש.
העד, מר אליעזר דעי : תודה רבה לך.
עו"ד ירום הלוי : אתה מדבר דברי טעם.
העד, מר אליעזר דעי : שמחתי לשמוע אותך.
עו"ד ירום הלוי : בוא נמשיך עם דברי הטעם, עזוב אותי שיחות אתו.
העד, מר אליעזר דעי : לא, אני לא עוזב את השיחות, זה שיחות שלי זה דברים אמיתיים.
עו"ד ירום הלוי : אבל לא מעניין אותי עכשיו שיחות.
העד, מר אליעזר דעי : אותי זה מעניין.

פרוטוקול החלטות ביהמ"ש מיום 14/11/2021 בעניין דורון בלדינגר

היום הוגשה לתיק בקשה דחופה ע"י מר דורון בלדינגר שהיה עד הגנה בהליך הראשון מושא משפט חוזר זה. לטענתו, יש בידו ראיות אשר יש בהן כדי לקדם את חקר האמת . לבקשתו, צורף מסמך ודיסק ובו ראיות.

הבהרנו במהלך הדיון בע"פ, כי מדובר בדרך לא מקובלת והדבר לא היה מקובל לא על ב"כ המאשימה ואף לא על ב"כ ההגנה.

חקירת המדובב יבגני זוטובסקי, ג'ניה

עו"ד ירום הלוי : אז אני שואל אותך למה אתה לא רושם מזכר יש פה דבר חריג, בחיים לא נתקלתי בכזה דבר, חריג ונדיר וחמור איך אתה לא רושם מזכר אם לא התכוונת לעזור לו, היום ארתור ביקש ממני דבר שאסור אמרתי לו כן אבל התכוונתי ללא, למה אין מזכר?
העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני שמח שזה הוקלט ואתה ראית בסוף ההקלטה אני עוזב את התא זאת אומרת שלא הייתה אינטראקציה ביני לבין ארתור.
כב' הש' אשר קולה : אבל אתה לא עונה לשאלה שהוא שאל אותך.
העד, מדובב יבגני ז'ניה : לגבי המזכר, אני לא רשמתי מזכרים על אלף דברים שעשיתי בחיים.
כב' הש' אשר קולה : או קיי.
עו"ד ירום הלוי : אתה שוטר, שוטר במדינת ישראל, עבריין מציע לך הצעה לא חוקית אני אומר לך שזה לא הגיוני שלא תרשום מזכר.

חקירת המדובב ארתור – חלק ב'

כב' הש' אשר קולה : לא תהיה לך חקירה חוזרת?
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.
כב' הש' אשר קולה : תרומתה האדיבה של עורכת הדין רוזנפלד התקבלה, יש לך 10 דקות להשלים את החקירה על חשבון הזמן של עורכת הדין רוזנפלד.
עו"ד ירום הלוי : טוב, מאיפה אתה יודע בפסקנות בביטחון שזה לא בבטן? שתאיר לא נרצחה על ידי דקירה בבטן?
העד, מדובב ארתור : מהעיתונים.
עו"ד ירום הלוי : אבל הוא אמר לך, אתה משקר אותנו, הרי הוא אמר לך קראתי בעיתון, אתה אמר לו לא בבטן, לא חתכו, אני יודע איך אתה יודע?
העד, מדובב ארתור : כל מה שאני יודע או מהתקשורת או מרומן.
כב' הש' אשר קולה : הלאה.
עו"ד ירום הלוי : אני מציע לך עוד כיוון. אני מציע לך מה שאמרתי גם בישיבה הקודמת את אותה שורה תחתונה, אתה קיבלת פרטים שהיא נחתכה מאחורה כבר לפני ה – 15 לחודש לפני השיחה בתדרוך עם יורם או במקום אחר או בדרך אחר וקיבלת עוד פרטים שהיא לא נחתכה בבטן שהיא נחתכה בארטריה.
כב' הש' דני צרפתי : מישהו מהשוטרים מסר לך?

חקירתו של המדובב ארתור – חלק א'

עו"ד י. הלוי : אל תפריעו לי, אתם המדינה משבשים הליכי משפט.
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אתם לא מדברים ביניכם.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : תשתדלו לא להפריע לו, אני לא חושב שהוא הטעה פה במשהו.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת הפניה.
עו"ד י. הלוי : אין הפניה.
כב' הש' א. קולה : רגע, תכף הוא יפנה, לא צריך לקפוץ בדיוק ברגעים הקריטיים.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני צריכה הפניה.
כב' הש' א. קולה : מיד.
עו"ד י. הלוי : את צריכה לשבת בשקט, את צריכה לא להפריע ולשבש.
כב' הש' א. קולה : שקט.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : עם כל הכבוד, איך שהוא מדבר כלפי, כלפינו, אנחנו לא בקייטנה אנחנו בבית משפט, אני מבקשת.
כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד תשבי בבקשה, אנחנו בבית משפט, תתנהגו בהתאם, אתה עורך הדין הלוי תשתדל בנימוס גם לעורכת הדין רוזנפלד וגם לעורכת הדין הר ציון ולכולם, אתה תשאל, אנחנו פה כדי לשמור שלא יפריעו לך.
עו"ד י. הלוי : ארתור, אתה נפלת בעוד שקט ואני אגיד לך מה הוא, זה לא השערות ארתור כי אתה לא מדבר פה עם רומן בכלל, אתה מדבר לבד בתא עם יבגני מה אתה אומר על זה?

פרוטוקול דיון בעניין חיסיון המדובב

עוד הפנתה ב"כ המאשימה בעיקר לחששו של המדובב להעיד באופן חופשי בדלתיים פתוחות.
לאחר ששקלנו את הדברים לכאן ולכאן, הגענו לכלל מסקנה ולפיה הן עדותו הראשית והן עדותו הנגדית של המדובב יפוצלו לשניים באופן הבא: החלק הראשון של החקירה הראשית יעסוק בשאלות אשר אינן קשורות לפרט הדיבוב הספציפי מושא ההליך שלפנינו וב"כ הנאשם יהיה רשאי לחקור בחקירה נגדית בכל הקשור לפעולות אלו. חלק זה יהיה בדלתיים סגורות. החלק השני של העדות אשר יעסוק בדיבוב עצמו יהיה בדלתיים פתוחות, הן החקירה הראשית והן החקירה הנגדית.

חקירתו של שי פלג ( ב – 2006 היה קצין בצוות החקירה)

עו"ד י. הלוי : אני אעזור לך, דני זולין שחזור והצביע על כך שתאיר ז"ל עלתה בגרם מדרגות א' ליד הכניסה המשנית לבית הספר ועגור אלון סיפר שהוא ראה אותה עולה בגרם מדרגות ב' הוא גרם המדרגות של השחזור האם אני צודק?

העד, מר ש. פלג : כן, למיטב זיכרוני זאת הייתה הסתירה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, שניהם למרבה הפרדוקס כל אחד מהם אמר שהשני היה יחד אתו בעת שהיא עלתה במדרגות נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : יש לך שתי גרסאות סותרות, יש מכנה משותף, שניהם ראו אותה עולים בגרם המדרגות כל אחד אומר שניהם היו ביחד אבל כל אחד מושך לכיוון שלו תרתי משמע, למה אתה לא מעממת ביניהם שאולי תעזור בהמשך לבית המשפט להגיע לאמת, אולי אחד הם יגיד נכון אחד צודק על השני ויהיו לנו שני עדים על מיקום מסוים.

העד, מר ש. פלג : למיטב זיכרוני השחזור השני מבניהם היה עם עגור אז כשהוא מסר את הגרסה שלו אמרתי לו שדני תיאר את זה במקום אחר וכמה הוא בטוח שזה היה באותו מקום.

כב' הש' א. קולה : עימות ביניהם לא עשית.

העד, מר ש. פלג : לא, עימות לא עשיתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד י. הלוי : עגור אלון מספר לך במהלך השחזור שהוא ישב על הספסל שיש איזה זווית צפייה אל גרם המדרגות של השחזור נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : כשהוא מספר את זה הוא אומר ישבו לידי עוד שניים, פז שעוני ואריאל פליבה ישבו לידי השאלה לי, אתה זוכר שהוא אמר?

העד, מר ש. פלג : אני זוכר כן.

עו"ד י. הלוי : למה אתה לא מתחקר אותם, למה אף אחד לא תחקר את השניים האלו אולי הם גם ראו?

חקירתו של ראובן ארבל (היה מפקד תחנת גולן ב – 2006)

ו"ד ש. הר ציון : טוב, שכשאתה מגיע אתה נכנס לתא
העד, מר ר. ארבל : נכון.
עו"ד ש. הר ציון : לתוך תא השירותים.
העד, מר ר. ארבל : גם.
עו"ד י. הלוי : לתוך תא השירותים?
עו"ד ש. הר ציון : כן, כך כתוב.
עו"ד י. הלוי : איפה זה כתוב?
עו"ד ש. הר ציון : במזכר זה כתוב, זה כתוב בעדות שלו במשפט הקודם,
כב' הש' א. קולה : במזכר זה לא כתוב בצורה ברורה.
עו"ד ש. הר ציון : 397 שורה 29 בעדות הקודמת.
כב' הש' א. קולה : בסדר.
עו"ד י. הלוי : מה זה העדות הקודמת במשפט הרושם?
כב' הש' ד. צרפתי : במהלך שסיכמנו עליו היא רעננה את זיכרונו שאלה אותו שאלה והוא ענה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה במסגרת הרענון עלה, במסגרת הרענון היא רעננה את זיכרונו, היא מעבירה לך את המידע הזה.
עו"ד מרציאנו : העדות בבית משפט תחת אזהרה.
כב' הש' א. קולה : עו"ד מרציאנו הערה הזאת לא מוסיפה שום דבר זה עדיין אמרת חוץ.
עו"ד ש. הר ציון : האם כשנכנסת לתא האם ראית אתה יכול לתאר את המנח של המנוחה איך היא ממוקמת?

חקירת שמעון הורביץ דאז מנהל בחברת נעליים בריל אשר יבאה נעליים זהות לנעליו של החשוד זדורוב.

כב' הש' א. קולה : בוא נסכם, קשה לזכור אחרי 15 שנה, היה נוכח שם מר מרדכי אסרף ומר ירון שור.
העד, מר ש. הורוביץ : נכון, את כל העדות מסרתי למרדכי אסרף כשרפ"ק שור היה נוכח.
כב' הש' א. קולה : זהו.
עו"ד י. הלוי : תוך כדי העדות שניהם מדברים אתך נכון?
העד, מר ש. הורוביץ : לא בו זמנית.
עו"ד י. הלוי : נכון שניהם מדברים אתך, ירון שור לא יושב כמו גולם בשקט הוא מדבר אתך יחד עם החוקר נכון?
העד, מר ש. הורוביץ : אני ממש לא יכול לזכור את זה אבל עד כמה שאני כן זוכר הוא הראה לי את הנעל והם חקרו אותי, הוא לא חקר אותי.
עו"ד י. הלוי : מה הוא עוד עשה בחקירה ירון שור?
העד, מר ש. הורוביץ : לא הבנתי.
עו"ד י. הלוי : האם ירון שור חוץ מסתם לשבת וליהנות מהיופי של כל הנוכחים האם הוא עשה משהו בחקירה?
העד, מר ש. הורוביץ : מולי לי.
עו"ד י. הלוי : בוא נראה, בעמוד 3 החל משורה 11, ציינת בתחילת הודעתך שחברת בריל ייבאה בשנת 2003 נעלי סלמנדר, האם תוכל להציג את המסמכים הרלוונטיים מעסקה זו? כן, איזה יופי יש כבר מסמכים, מציג דוחות נתונים ובהם כמויות הנעליים שיובאו מציג ומוסר לידי, מוסר לידי רפ"ק ירון שור את המסמכים הרלוונטיים, זה אתה זוכר?

עדות: חקירת אברהם שי (דאז הקצין הבכיר המקצועי במחוז הצפוני )

עו"ד י. הלוי : נעבור דוגמה דוגמה, מה סכנת בריחה כשהוא מגיע לשחזור כבול ידיים, רגליים ויד ימין שלו באזיק נוסף מחוברת לראובן אזולאי, למה אתה צריך להיות שם כשהוא מובל ונכנס לשחזור עם כל כך הרבה אזיקים ואין שום סכנת בריחה?

העד, מר א. שי : קיימת סכנת בריחה מה גם שאני הוריתי והתכוונתי להורות שהוא לא יהיה כבול בידיו שהוא יוכל לבצע את השחזור, השאלה שלך האם קיימת סכנה כאשר עצור הוא כבול רגליים התשובה היא יש מקרים רבים שעצורים כבולי רגליים הצליחו להימלט.

עו"ד י. הלוי : אני נועל את הדוגמה הראשונה שלך ואני אומר לך שהתשובה שלך היא לא אינטליגנטית בגלל כמות הכבלים שציינתי ולא אחזור וגם כמות אנשי המשטרה שהייתה שם והקיפה אותו.

כב' הש' א. קולה : זו תשובתו חבל על הזמן תתקדם.

עו"ד י. הלוי : מה הדוגמה השנייה שגרם לך לבוא ולהשתתף בשחזור?

עדות: חקירת מאיר אמסלם אשר השתתף בחיפושים אחר תאיר

עו"ד י. הלוי : נעבור בקצרה על מה אתה ראית, אתה מדבר על השוטר יוסי לוי, אתה מדבר עליו בהודעה שלך בת/312 אתה אומר שבשלב מסוים הגיע לחיפושים גם יוסי לוי השוטר עוד לפני שהגופה התגלתה נכון?
העד, מר מ. אמסלם : כן.
עו"ד י. הלוי : בערך בשש וחצי קובי סומברנו ירד במדרגות ואמר לך שמצאו אותה בשירותים.
העד, מר מ. אמסלם : שמצאו אותה בשירותים במצב לא טוב.
עו"ד י. הלוי : ואז אתה אומר רצתי לשירותי הבנות וראיתי את הילדה והדם וישר ברחתי נכון? או קיי, וכל זה היה במהירות, או קיי, אתה אומר לתוך התא לא נכנסתי רק הצצתי לתוכו לשניה זה נכון?
העד, מר מ. אמסלם : עשירית השנייה, כן.
עו"ד י. הלוי : זאת אומרת שאתה הצצת הדלת הייתה פתוחה כבר נכון?
העד, מר מ. אמסלם : כן.
כב' הש' א. קולה : לא צריך לחזק את מה שהוא אמר, מה שהוא אמר הוא אמר

עדות: יואב חדד (הודיע למשטרה שמצא את תאיר ז"ל בתא השירותים)

עו"ד י. הלוי : אתה נכנסת לתא ראשון.
העד, מר ר. דאודי : כן.
עו"ד י. הלוי : בקיצור טיפסת שם על האסלה ועל הקיר הצצת מלמעלה.
העד, מר ר. דאודי : כן.
כב' הש' א. קולה : אחרי ש…
עו"ד י. הלוי : שהם קראו לו וראו את הגופה.
כב' הש' א. קולה : אבל לפניו היה עוד מישהו שטיפס לא?
עו"ד י. הלוי : כן. טיפסת בתא הראשון הצצת אמרת קיבלתי פלש בעיניים וירדת.
העד, מר ר. דאודי : נכון.
עו"ד י. הלוי : קפצת אחורה, תאשר לי, בשום פנים ואופן לא נגעתי בדופן אחר לא נגעתי בכלום חוץ ממה שתיארת נכון?
העד, מר ר. דאודי : לא נגעתי בשום דבר מלבד במעקה של,
כב' הש' א. קולה : מה שהוא אמר הוא אמר.
עו"ד י. הלוי : בסדר, אתה אומר לא רק שלא נכנסתי לתא השני גם לא ראיתי אף אחד נכנס אליו לתא השני.
העד, מר ר. דאודי : אני לא ראיתי אף אחד נכנס אליו רק פתחו את הדלת וזהו.
כב' הש' א. קולה : כשפתחו את הדלת ראית?

עדות : חקירת רמי דאודי (הגיע לזירת הרצח ומצא את תאיר ז"ל לפני הגעת המשטרה)

עו"ד י. הלוי : אתה נכנסת לתא ראשון.
העד, מר ר. דאודי : כן.
עו"ד י. הלוי : בקיצור טיפסת שם על האסלה ועל הקיר הצצת מלמעלה.
העד, מר ר. דאודי : כן.
כב' הש' א. קולה : אחרי ש…
עו"ד י. הלוי : שהם קראו לו וראו את הגופה.
כב' הש' א. קולה : אבל לפניו היה עוד מישהו שטיפס לא?
עו"ד י. הלוי : כן. טיפסת בתא הראשון הצצת אמרת קיבלתי פלש בעיניים וירדת.

עדות: שמרית ביטון עבדה בחנות נעליים בחצור

העדה, גב' ש. ביטון לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי :
עו"ד י. הלוי : החנות הייתה חנות של נעלי נשים נכון?
העדה, גב' ש. ביטון : נכון.
ש : מן הסתם הייתה ידועה ככזאת בסביבה נכון?
ת : כן.
עו"ד י. הלוי : אין לי יותר שאלות.
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, בשביל זה הבאנו אותה?
עו"ד ו. קבלאוי : כך הולך להיות עם כל,

חקירתו של אב הבית יצחק מנשה (2021)

כב' הש' ד. צרפתי : אני רוצה להבין, כשאתה אומר שהדם מהמנוחה ניגר על הרצפה זה היה בעקבות משהו?
העד, מר י. מנשה : לא יודע אני חושב זה הופך להיות כזה בצורת בננה זה מחזק שלא הייתה אלונקה.
כב' הש' א. קולה : זאת אומרת מישהו תפס אותה ביד ככה עם שתי הידיים?
העד, מר י. מנשה : שניים אחד פה, הניחו אותה על ספסל אז מן הראוי שדם יוצא החוצה לרצפה לא?
עו"ד ו. קבלאוי : שניה, המנוחה הייתה כי הורידו רק את הגופה או איך זה היה?
העד, מר י. מנשה : את הגופה בשקית.
כב' הש' א. קולה : הגופה הייתה בתוך שקית לא הבנתי?
עו"ד ו. קבלאוי : כן, כן, הוא אומר.
העד, מר י. מנשה : זה מה שאני ראיתי.
כב' הש' א. קולה : אם הגופה הייתה בתוך שקית איך זב דם?
העד, מר י. מנשה : לא, חשפו את הפנים כדי ששמואל ראדה ז"ל שיזהה אותה וזלג דם.
כב' הש' א. קולה : מהפנים זלג דם? אני רוצה להבין, הביאו אותה בתוך שקית, בתוך שקית אם זלג דם זלג בתוך השקית לא זלג החוצה.
העד, מר י. מנשה : אבל כשאתה מיישר אותה ואתה חושף את הפנים זלג דם החוצה.
עו"ד ש. הר ציון : מהשקית.
כב' הש' א. קולה : הפנים זלג דם החוצה?
העד, מר י. מנשה : לא יודע מהפנים כנראה מהחתכים שהיו מהשקית.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד ו. קבלאוי : אתה ראית את הדם זולג או ראית בדיעבד דם על הרצפה?
העד, מר י. מנשה : לא ראיתי, אחרי שפינו אותה לאמבולנס ראיתי את הדם.
כב' הש' א. קולה : אה, לא ראית זולג מהשקית, ראית דם מתחת לספסל.
העד, מר י. מנשה : אחרי שפינו את הגופה לאמבולנס.
כב' הש' א. קולה : הבנתי, טוב, וזה גם קובי סומברנו ראה.

עדות ראובן אזולאי , בלש בתחנת גולן

העד, מר א. ראובן : הנאשם ניסה (לא ברור) אמרתי לו תהיה רגוע, הכי טוב לעשות ניקיון, מה עשית עשית, מה לא עשית לא עשית, ואז שאלתי אותו עשית או לא עשית? אז הוא אמר לי ב- 99 אחוז עשיתי וזהו.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד ו. קבלאווי : טוב, בשחזור עם הנאשם אחרי זה שיוצאים לשטח רואים אותך אתה כבול עם היד לנאשם במהלך כל השחזור, הטענה היא שאתה זה שהובלת את הנאשם למקומות שהוא הצביע עליהם, תתייחס לטענה הזאת.
העד, מר א. ראובן : זו טענה לא נכונה מכיוון שאני מעולם לא הייתי בנופי גולן, לא הייתי בבית הספר ולא נכנסתי אליו, הפעם הראשונה שנכנסתי לבית הספר זה ביום השחזור.
עו"ד ו. קבלאווי : מה ידעת על הרצח מבחינת המיקום שלו?

עד תביעה, קובx סומברxx אב הבית בבית הספר

עו"ד ש. הר – ציון : אתה מביא את השפיץ פלייר והולך לפתוח את הדלת, מה קורה?
העד מר. ק. סומברנו: אני לא מצליח. הידיים שלי לא עובדות.
כב' הש' א. קולה : רעדת? מרעד?
העד מר. ק. סומברנו: גם רעד וגם מה שראיתי,
כב' הש' א. קולה : המתח הזה. מה שראית הלחיץ אותך.
העד מר. ק. סומברנו: נכנסתי לפוסט טראומה .
כב' הש' א. קולה : זה עוד לא פוסט, זה רק טראומה.
עו"ד ש. הר – ציון : הפוסט יגיע אחר כך.

עדות צבי נבו נהג האמבולנס שהגיע לזירה

כב' הש' א. קולה : סליחה, סליחה, באמת אי אפשר להטעות את העד הזה, אני רוצה דברים ברורים, אתה אומר כך, היינו חייבים לחבר מוניטור, מי זה היינו חייבים?
העד, מר צ. נבו : אני חיברתי.
כב' הש' א. קולה : מי זה היינו חייבים כשאתה אומר רבים מי זה היינו חייבים?
העד, מר צ. נבו : אחד מאתנו.
כב' הש' א. קולה : אתה ואייל.
העד, מר צ. נבו : כן.
כב' הש' א. קולה : אני ואייל יופי, אני נכנסתי זה אתה, אתה אומר וכן אחרים אחד אחרי השני בשלב הזה לצורך חיבור המוניטור נכנסו עוד אחרים פנימה?
העד, מר צ. נבו : לא, אי אפשר.

עדותו של צבי חוטר תושב קצרין

כב' הש' א. קולה : היה נראה לך שניקו את זה באותו היום?
העד, מר צ. חותר : היה נקי.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד י. הלוי : במילים אחרות על הרצפה ועל הכיורים לא היו כתמי דם נכון?
העד, מר צ. חותר : נכון.
עו"ד י. הלוי : גם על הקירות של חדר השירותים לא היו כתמי דם נכון?
העד, מר צ. חותר : היו כתמי דם אך ורק בתוך השירותים איפה שהייתה הנרצחת.
עו"ד י. הלוי : בתוך התא.
העד, מר צ. חותר : רק בתוך התא.
עו"ד י. הלוי : טוב, על הרצפה של חדר השירותים גם לא היו עקבות נעליים נכון?

עד תביעה אביחי מאבטח בית הספר

עו"ד הר ציון : מתי פגשת אם בכלל את הנאשם ביום הרצח?
העד, מר אביחי : מבחינת שעות אני לא זוכר אבל עשיתי סיור, גמרתי את הסיור, הגעתי לשער, פגשתי את חנוך השומר השני יחד עם הנאשם.
עו"ד הר ציון : כמה פעמים ראית אותו באותו היום?
העד, מר אביחי : עד כמה שאני זוכר זה היה הפעם הראשונה.
עו"ד הר ציון : מה הוא לבש?
העד, מר אביחי : אני זוכר רק מכנסי ג'ינס.
עו"ד הר ציון : איזה חולצה?
העד, מר אביחי : לא זוכר.
עו"ד הר ציון : או קיי, היה אירוע של החלפת נורה ברכב של מורה באותו יום, אתה זוכר משהו?

עדות סמינה חנוך מאבטח בית הספר

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאתה תיארת את הבגדים שרומן הגיע אתם לבית הספר לא שהוא עבד אתם, מה אתה אומר על זה?
העד, מר, ס. חנוך : אני לא יודע עם איזה בבגדים הוא עבד בבית הספר.
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שחיברת בין שני אירועים שונים, אתה ראית אותו בא לבית הספר וראית אותו עם הבגדים שתיארת אחר כך, עם המכנסיים שתיארת ועם החולצה המכופתרת ואחר כך ראית אותו ממתין, לא משנה מתי כרגע וחיברת הדבקת את המראה הראשון שהוא מגיע לבית הספר בבוקר לאותו אירוע שהוא ממתין ליד השער בבגדים הלא נכונים.
העד, מר, ס. חנוך : אני לא זוכר בבוקר שהוא נכנס האמת לא שמתי לב לבגדים אבל כשהוא יצא לחניה לקבל את החומר אז עד כמה שזכור לי אלו היו הבגדים שהוא לבש.
עו"ד י. הלוי : בוא נגיד יכול להיות שטעית נכון?
העד, מר, ס. חנוך : יכול להיות שטעיתי.

חקירת עד התביעה יעקב מלכא (ב – 2006 היה חוקר נוער מרחב חוף, כיום חוקר בימר חוף)

העד, מר י. מלכא: אתה שואל מאיפה באתי עם השיגעון, אז אני מסביר לך שבשביל לרצוח ילדה בת 13 צריך להיות איזשהו שיגעון.
עו"ד י. הלוי: אז למה מגיעה לו הפחתה על הריגה,
העד, מר י. מלכא: אולי היא תקפה אותו, אולי קנטרה אותו, אולי קיללה אותו, אולי זרקה עליו אבנים, אני לא יודע מה היה הוא צריך להגיד מה היה, יש הבדל בין שני הדברים?
עו"ד י. הלוי: זה מאד נחמד שאתה עושה מכולם מטומטמים ואתה חכם.

חקירת עד התביעה יובל מוזס (ב – 2006 היה חוקר נוער גליל, כיום חוקר סייבר בימר חוף)

עו"ד י. הלוי: אתה ציינת במזכר שב – 11/12, 244, שב – 11/12/2006 אתה חיפשת מכנסיים ושקית לבנה עם כיתוב בפח הזבל השכונתי אני מבין, הלכתם לפח הזבל של השכונה שבה מתגורר רומן נכון?
כב' הש' א. קולה: זה לא מה שכתוב כאן, פח הזבל שנמצא מול בית ספר שדה.
עו"ד י. הלוי: כן.
כב' ש' א. קולה: או קיי. השאלה האם הוא יודע שרומן גר סמוך לבית הספר שדה?
עו"ד י. הלוי: למה ניגשת דווקא לפח הזה?
העד, מר י. מוזס: כי לשם שלחו אותנו.

חקירת העד אריה בנאסולי (ב -2006 היה חוקר נוער בימ"ר, כיום עו"ד)

העד, מר א. בנאסולי: בגדול הוא מסר שהוא הגיע למקום עם עוד אדם נוסף, הגיעו לתא השירותים, האדם הנוסף שהיה אתו הסתכל מתחת לדלת יש שם איזשהו מרווח ראה סימני דם או משהו כזה אז הוא הסתכל ראה גם הוא ואז אם אני זוכר נכון הוא לקח ימינה לתא הראשון לקח כיסא ועלה למעלה ראה את הנרצחת וזהו.
כב' הש' א. קולה: ונכנס פנימה?
העד, מר א. בנאסולי: לדבריו הוא לא נכנס.
כב' הש' א. קולה: או קיי, רק ראה מלמעלה מתא מס' 1.
העד, מר א. בנאסולי: רק מלמעלה.

חקירת עדת התביעה אולגה גרישייב אשת החשוד רומן זדורוב

עוו"ד י. הלוי: יום לאחר הרצח אני מבין שהגעת עם רומן עם רכב כדי לקחת את התיק שלו ואת הציוד שלו מבית הספר נכון?
העדה, גב' א. גרישייב: נכון.
עו"ד י. הלוי: ואתם שניכם אני מבין שניגשתם לשוטרים שעמדו בפתח בית הספר?
העדה, גב' א. גרישייב: לא, אנחנו כשהגענו הם היו באגף הימני לא איפה שהיה הרצח בשמאל, אנחנו ניגשו לשם כי היו שם מצד שמאל חסימה למעבר ולא רצינו לפרוץ אז ניגשנו קודם לחוקרים, הצגנו את עצמו.
עו"ד י. הלוי: מה אמרתם? אמרתם שרומן עבד פה, סיים לעבוד במקלט וכו'?

חקירת עד התביעה יוסי דגן, מנהל בית הספר נופי גולן לשנת 2006.

עו"ד ש. הר ציון: בסדר גמור, מבחינת בית הספר באופן כללי מסרת מה הייתה האלימות בבית הספר, סמים, באופן כללי יחסית לבתי ספר אחרים.
העד מר י. דגן: בגדול ילדים באמת טובים ירושלים, להגיד שלא היה אף מקרה אני מעריך שהיו מקרים כאלה, היו מה שנקרא מחששות, הסתובבתי המון בחוץ, תפסתי המון ילדים, סמים לא היו שם, סיגריות זה היה הרבה, אחר כך היה מי שאמר שהיו גם מעשנים סמים אני לא זוכר כזה מצב, תיארתי אז ואני מספר גם היום בערך חודש לפני האירוע הזה ידענו על ילד שמגדל,
עו"ד ש. הר ציון: באופן כללי היית בעיית אלימות קיצונית יחסית לביתי ספר אחרים?
מר י. דגן: לא, הילדים היו ידועים בתור ילדים שקטים, מדי פעם היו התפרצויות.

עדות רות נשרי פסיכולוגית בית הספר

העדה, גב' ר. נשרי : האיש שראיתי החשוד שראיתי שהוא קצת יותר גבוה וחשבתי שהאיש שראיתי היה בערך בגובה 1.70 מטר זה מה שחשבתי ולאחר מעשה כשהבנתי שהגנן הרבה יותר גבוה כבר התחלתי לכווץ את הדברים שאני אומרת לכיוון שזה יותר יתאים לתיאור של הגנן ואני אומרת זו באמת פשלה רצינית מאד מה שקרה לי, הטעות וזה שהייתי נעולה וזה שניסיתי להתאים לתיאור של הגנן ולא להגיד יש איזה אי התאמה עם הדמות שראיתי.

עדות : קצין החקירות שקלאר אנטולי מתחנת חדרה שהגיע לקצרין לצורך ביצוע השחזור עם זדורוב

עו"ד י. הלוי : אתה מסכים אתי שכאשר רומן אמר ופה השירותים תסתכל ימינה ואני אומר למעלה אתה מסכים אתי שהניצבת התחילה לעלות במדרגות?
העד, מר א. שקלאר : למיטב זיכרוני כן.
עו"ד י. הלוי : או קיי, כלומר, אם לא הייתה הפרעה הניצבת הייתה עולה במדרגות למעלה נכון?
העד, מר א. שקלאר : ככל הנראה כך היא הבינה את הימינה שהיא פנתה ימינה והתחילה לעלות.
עו"ד ש. הר ציון : היא לא התחילה לעלות
עו"ד י. הלוי : סליחה,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה לא בסדר, גברתי לא מדברת.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתנצלת.
כב' הש' א. קולה : הוא אמר בעצמו המשחזרת עלתה למעלה כך היא הבינה.
עו"ד י. הלוי : וזו דוגמה למתמחים שלכם, זה מה שאתם מלמדים אותם שיושבים לידכם.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : בושה, בושה, תתביישו לכם, אני ממשיך.
כב' הש' א. קולה : הכל מוקלט.
עו"ד י. הלוי : לא יעזור לכם בתיק לא יעזור,
עו"ד ש. הר ציון : רק אם חברי יריד עוד חצי שנייה אין מדרגה אחת שהגברת עולה רק שיהיה ברור.
העד, מר א. שקלאר :העד אמר כך.
עו"ד י. הלוי : זה איום ונורא.

עדות: אסרף מרדכי חוקר ביחידת מחלק תשאול גליל

העד, מר א, מרדכי : אני זוכר שנדרשתי לבצע את הבדיקה הזו לבדוק את ההיתכנות שבאמת במהלך הכניסה לשירותים ניתן לראות בהשתקפות של המראה,
עו"ד י. הלוי : את מה?
כב' הש' א. קולה : האם ניתן לראות את זה שהמנעול,
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : בוא נשמע מה הוא אמר.
עו"ד ו. קבלאוי : הוא ראה במראה.
עו"ד י. הלוי : ואת זה רומן אמר?
עו"ד ו. קבלאוי : כן.
עו"ד י. הלוי : בחלום הלילה הוא אמר.
עו"ד ו. קבלאוי : טוב,
עו"ד י. הלוי : זו בדיחה בחלום הלילה הוא אמר את זה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ו. קבלאוי : אתה מפריע.
כב' הש' א. קולה : אדוני באמת.
עו"ד ו. קבלאוי : אני מציג בפנייך תמונה מס' 6 מת/186 מה מצב הדלתות כפי שרואים כאן?
העד, מר א, מרדכי : בזמן הבדיקה שלנו הדלתות היו סגורות.
עו"ד ו. קבלאוי : אתה יודע מה היה מצב הדלתות בעת השחזור?
העד, מר א, מרדכי : אני נחשפתי האמת לסרט של השחזור אני זוכר שדלת מספר 2 כנראה הייתה פתוחה.

עדות בועז בן שאנן חוקר זירה במז"פ

עו"ד י. הלוי : אתה צילמת את שירותי הבנים נכון?
העד, מר ב. בן שאנן :כן.
עו"ד י. הלוי : אתה צילמת כבר ביום הרצח את שירותי הבנים נכון?
העד, מר ב. בן שאנן :אני לא זוכר אני צריך לראות את הגיליון.
כב' הש' א. קולה : יום הרצח בלילה.
עו"ד י. הלוי : כן, כן אחרי הרצח בלילה, אז אני אומר לך חבל על הזמן, התביעה רק תאשר לו שהוא צילם בלילה את שירותי הבנים.
עו"ד ו. קבלאוי : ת/161 .
עו"ד י. הלוי : או קיי, צילמת בלילה של ה – 6 לדצמבר את שירותי הבנים טוב? יש תאריך למעלה, האם אתה זוכר האם אתה יודע להגיד לנו מי ביקש ממך לצלם את שירותי הבנים?
העד, מר ב. בן שאנן :אפשר לראות את התמונות האלה?
עו"ד י. הלוי : כן.
כב' הש' א. קולה : הוא שאל מי ביקש ממך לצלם אותם.
העד, מר ב. בן שאנן :אני לא זוכר.

עדות : עד תביעה מר אלכסנדר (סשה) סטרג'וסקי

עו"ד י. הלוי : מה שכתוב שם משקף את הלך הרוח אצל החוקרים יום לאחר הרצח ב- 12/7 שהרוצח שכמובן פעל בשירותי הבנות הידועים ירד לשירותי בנים בקומה ראשונה ושם עשה מה שעשה ויצא מהחלון זאת הייתה הסברה נכון?
העד, מר א. סטרג'וסקי : קודם כל אני פעם ראשונה רואה את הזכד הזה, זה רק אומר שיש כמה מסמכים שלא ראיתי, דבר שני מה שאתה שואל לא סותר שום דבר, אנחנו יודעים היום שהנאשם אכן היה קומה הראשונה בשירותים, מה ידענו אז אני אישית לא נחשפתי לזכד הזה.
עו"ד י. הלוי : יש ישיבת חוקרים כל בוקר, אתה יושב בתור חוקר מס' 2 עם יורם, יש סימנים, חשובים, חח"ד , חומר חשוד כדם, מריחה, שירותי בנים אתה מודע לזה.
העד, מר א. סטרג'וסקי : קודם כל לא בכל הישיבות השתתפנו,
כב' הש' א. קולה : הוא אומר הוא לא היה מודע לזכד הזה.
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך,
העד, מר א. סטרג'וסקי : חקרנו את כל האופציות זה נכון.
עו"ד י. הלוי : היו עקבות של שירותי בנות של שירותי בנים בקומה ראשונה נכון שחשבתם שיש כתמי דם שם נכון.
העד, מר א. סטרג'וסקי : אנחנו ידענו שיש כתמי דם.
עו"ד י. הלוי : חשבתם.
העד, מר א. סטרג'וסקי : אנחנו ידענו תקרא לזה חשבנו שיש סימני דם בשירותי בנים עוד מההצבעה של ויקטור.
עו"ד י. הלוי : תרשה לי.
כב' הש' א. קולה : לא, ויקטור זה נגמר.
כב' הש' ד. צרפתי : אתה רוצה לחזור בנים בנות .
עו"ד י. הלוי : לא חוזר, אני אומר תקשיב זאת הסיבה שאתה הטעית את ויקטור שדיברתי בדיון הקודם, ויקטור אמר לך שירותי בנות,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : די, עורך הדין הלוי, די, אתה הטעית את ויקטור?
העד, מר א. סטרג'וסקי : לפי גרסתך אני הטעיתי את כולם.
כב' הש' א. קולה : השאלה האם הטעית את ויקטור?

פרוטקול דיון בדבר עדותה העתידית של א.ק במשפט החוזר

עו"ד שוורץ: או סמוך לאחר מכן רק אז קבילה. עכשיו בוא נדבר רגע על הסמוך לאחר מכן, קודם ברור לכולנו שבשנת 2014 בשנת 2016 הביתה לא רלוונטי יוצא מהמשחק. נשארנו עם הסיפור של א.ח. א.ח לפי הטענה האמרה ההודעה שלה ניתנה 12 שעות לאחר הרצח הנטען. לפי כל הפסיקה בדקתי אותה קדימה אחורה אחורה קדימה הכי הרבה שנתנו זה 2003 לדעתי בתיק שירום הלוי היה סניגור יחזקאל בשה אני צודק? ששמה דרך אגב הוא התנגד נחרצות בכלל וטען שמה פתאום זאת לא אמירה קבילה אבל אין בפסיקה אין דבר כזה לא יכול להיות ש-12 שעות לאחר מעשה העבירה האמרה תהיה קבילה לתוכן שלה בפני כבודכם, ולכן אנחנו בסיטואציה משפטית שגם אם עכשיו א.ח מוזמן להעיד הפרקליטות להבנתי התנגדו לעדות שלו התנגדו, לגבי תוכן הדברים שהוא אומר לגבי אולה הם לא קבילים. כשהוא אומר 'היא אמרה לי 12 שעות לאחר מכן', נגמר זה לא יכול להיכנס לתיק המוצגים של בית המשפט עלם כל הכבוד. אין חריג אחר. אני רוצה רק להגיש לכבודכם למשל את ע.ב 755/11 כדוגמא יש התאמות פסיקה. רק לגבי העיתוי של האמרה, כלומר מה שנקרא סליחה שאנחנו מפריעים,

כב' הש' קולה: אני רוצה להבין את הקונסטרוקציה. באמת עורך דין שוורץ אדוני מה הפירוש, אנחנו יכולים לקבל את העדות כך, אם נאמין חס וחלילה מבחינתכם כמובן שהיא אכן אמרה לא.ח, זה הכול. זה לא אומר שהיא אמרה אמת, זה שני דברים שונים.

דיון בדבר הזמנת מספר עדים

ב"כ הנאשם: שוחחתי עם חבריי ואמרתי וכתבתי להם שצריך להגיע להסכמה על יתור הצורך בהעדתם של מספר עדים לא מבוטל, אלא שאמרתי ואני אומר גם כאן, אני אישית נמצא בלחץ של זמן ויש לי יומיים בשבוע דיונים, צריך להתכונן.

אמרתי לחבריי, כי בזמן הקרוב, נקודת המוצא שלי שהפרקליטות מביאה עדים שוטרים חוקרים מהותיים שאני צריך לחקור אותם. אני מניח כי קבוצה מסוימת זו לא ירחק היום שבו היא תסתיים ושלי יהיה פחות עומס להתכוננות לעדים ואז אתפנה יותר לשבת, כי זה זמן לבדוק עכשיו כל עד שאתה מסכים להגשת פרוטוקול שלו ועדותיו בהסכמה. כל עד זה עולם ומלואו.

עו"ד קבלאווי: אנו צריכים להיערך להמשך. ביום שלישי הקרוב יש לנו 4 עדים טכניים שהכניסו קלטת והוציאו קלטת. אם חברי יודיע לי רק ערב קודם שאין צורך בעדים אלה, לא יהיו לי עדים אחרים לזמן לאותו מועד.

קביעת מועדי דיון

הנאשם: אני מצהיר לפרוטוקול שככל שאקבל קישור לקובץ השמע, אשמור על סודיות כמתחייב ולא אעשה בו כל שימוש, אלא ברשות ביהמ"ש.

ב"כ המאשימה: אנו מצהירים לפרוטוקול שככל שנקבל קישור לקובץ השמע, לא נעשה בו כל שימוש אלא ברשות ביהמ"ש.

<#8#>

החלטה

המזכירות תעביר עותק מפרוטוקול הדיון לחב' ההקלטות על מנת שיעבירו עוד היום עותק לב"כ הצדדים.

פרוטוקול דיון טכני בדבר זימון עדים

לגופם של דברים, שמענו בקשב רב את טענות הסניגור אשר למועד תחילת המשפט ולא שוכנענו, כי פתיחת המשפט במועד שנקבע תפגע בהגנת הנאשם.

מאליו מובן, כי במהלך ההליך וככל שיסבור הסניגור שיש עדים שכבר נחקרו ויש צורך בחקירתם הנוספת וזאת בגלל חומר חקירה נוסף שהגיע לידו ככל שנאשר את העדים הנוספים שבאמצעותם יוגש החומר הנוסף, הרי שכמובן נשקול באהדה בבוא העת את בקשת הסניגור. הן למנוע את הגשת חומר החקירה הנוסף והן לזמן שוב עדים שכבר נחקרו.

עוד יובהר וזאת למען הסר ספק, כי מבחינת ביהמ"ש כתב האישום אשר הוגש, הוא כתב האישום הסופי על רשימת העדים שבו וככל שתבקש הפרקליטות בעתיד לתקן את כתב האישום על דרך הוספת עדים, הרי שתהיה קנויה הזכות לסניגור להתנגד ובית המשפט יחליט בבוא העת.

עדות – ניצב משנה יורם אזולאי משיב בחקירה ראשית

העד, מר י. אזולאי : ואז אני שואל אותו בתשאול מה לבשת? ואז הוא מספר לי על מכנס עבודה וחולצה חלית עבודה שהגיעה איתו מרוסיה אוקראינה שהוא הביא אותה איתו ואיתה הוא עובד ואמרתי לו איפה זה הוא אמר לי זה במקלט של בית הספר. ואז אני אומר לו אתה יודע מה קום בו נלך שנראה ביחד איפה עבדת המקלט ונבין מי נגד מי ונתפוס את המכנסיים. מיד כשאנחנו יורדים במדרגות המרחק מבית הספר לתחנה כמה עשרות מטרים מיד שאנחנו יורדים הוא אומר לי אה סליחה אני זרקתי את המכנסיים. פה כבר מתעורר לי אצלי איזה שהוא חשד

דברי פתיחה של התביעה טרם שמיעת העדות הראשונה

(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ש. הר ציון : חברי יירגע.
עו”ד י. הלוי : אתם לא תגישו פרוטוקולים, תוציאו,
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי,
עו”ד י. הלוי : אתם לא תגישו,
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי עוד פעם אחת אני באמת אחייב בהוצאות. אני אחייב בהוצאות, אני אתן לך לדבר.
עו”ד י. הלוי : כבודו לא מפחיד אותי תיתן הוצאות, כבודו לא מפחיד אותי לא יפחיד אותי רוצה לתת הוצאות? תן הוצאות. אתה לא מפחיד אותי.
כב' הש' א. קולה : עוד דקה, עוד דקה אדוני יקבל הוצאות.
עו”ד י. הלוי : אני אדבר,
כב' הש' א. קולה : אדוני ידבר? אדוני ידבר שניתן לו רשות לדבר,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אדוני ידבר,
(הדוברים מדברים יחדיו)
החלטה
עורך דין הלוי פעם אחרי פעם מפנה לבית המשפט צועק באולם בית המשפט (לא ברור) לפיכך נשיט עליו הוצאות אישיות בסך 5000 ₪ אשר ישולמו לאוצר המדינה.

דיון משפטי מקדים טרם שמיעת עדי ההגנה והתביעה

אני מבקש לקבל בלי לקטוע אותי בבקשה. נראה לי כמו שתמיד ב-32 שנה שאני מדבר אני משתדל לדבר דברי טעם אני משתדל לדבר דברי חוכמה, כך אשתדל גם הפעם, ללא הפרעה. נתתי את הכותרת. נער הייתי ובגרתי, משפטן צעיר הייתי ומשפטן מנוסה אני. ואני יודע שהתיק הזה החל ברגל שמאל עם כוונות טובות של בית משפט, כבר אמרתי שעוד לא הוקלטנו, אבל נעשית פגיעה מתמשכת בזכויות הנאשם להליך פלילי הוגן. הפרקליטות קודם כל דורסת את זכותו להליך פלילי הוגן ובית המשפט מבלי מיסים נותן לה רוח גבית במקום לשמור על זכויות הנאשם, הוא לא שומר, היא חוקרת והיא לא מעבירה חומר והכותרת הקשה מבחינתי כסניגור היא שבית משפט מתעקש שהמשפט ייפתח בעוד הפרקליטות מנהלת חקירה

פרוטוקול דיון בדבר השלמות חקירה והגשת כתב אישום מתוקן

פניתי אל המשיבה אחרי שנפל דבר, נפל הפור וזו כבר עובדה שהם טוענים ומבצעים חקירה פורנזית. אם הם מבצעים חקירה פורנזית שישוו גם לא"ק וגם לא"ח ולא רק לרומן, שלא יעשו כאן איפה ואיפה. א"ק לא נוקתה בהחלטת השופט מלצר וכתבתי לפרק' במכתב האחרון "אם אשכחיה" את א"ק, כל עוד רומן לא זוכה, תישכח ימיני, כי אני יודע את האמת. למה נזכרתי בא"ק כי ביקשתי והיא לא נוקתה אצל השופט מ לצר, סיפא סעיף 183, שם השופט מלצר אמר וגם בהמשך אמר כי המומחים בענין המיטוכונדריאלי במשפט החוזר, יתכבדו ויעידו בביהמ"ש. ביהמ"ש יתכבד וידון ואולי יתברר כי א"ח נתן פרט מוכמן על א"ק שאמר שהיא רצחה עם המכנסיים שלו ועם הסריג שלו, כך בהודעה הראשונה (ההודעה הראשונה שלו מולידה 5-6 פרטים מוכמנים שאין ולא יהיו כאלה וזה ממרום ניסיוני).

החלטות משפטיות לקראת דיון מכין

א. הצדדים ינסו להגיע להסכמה על עובדות כתב האישום.

ב. התביעה תכין תיק מוצגים, ובו כלל המסמכים שבדעתה להגיש באמצעות עדיה, יחד עם רשימת המוצגים. רשימת המוצגים תועבר לעיון הסנגור, עובר לדיון המכין.

ג. הצדדים ינסו להגיע להסכמה על הגשתם של מסמכים מתוך תיק המוצגים, אותם ניתן להגיש כראיה בלא צורך בהעדתו של עורך המסמך, ובכך לייתר את העדתו.

חומרים נוספים:

סרטוני עדויות חקירה | וידאו

תלמידי בית הספר משחזרים בפני חוקר המשטרה היכן פגשו את תאיר ז"ל בפעם האחרונה. עד תביעה מס' 5 https://youtu.be/u7-QpFiwsMEעד תביעה מס’ 48https://youtu.be/cNVhtblXCL8עדת תביעה מס' x

ת/148 התלמידה נו,שר : 'בשעה 14:40 הלכה לשירותים קטנים בשכבה י', הולכת לשם בדרך כלל כי יותר נקי, ראתה תלמידות נכנסות ויוצאות מהשירותים הגדולים היכן שקרה המקרה'

12/12/2006אל: רמ"חמאת: יובל מוזס 1077XXX            הנדון: דוח תשאול היום דיברתי עם נועx שרוx מכיתה ט2 מסרה שבין השעה השמינית לתשיעית בשעה 14:40 הלכה