קטגוריה: צל של ספק

'על מכות שהכו אותה'

העד ממשיך: ש.אתה בדו"ח הראשוני הפנית את החוקרים לכך שהגעת לאיזה שהם מספרי אי-סי-קיו, אחת מהן היא שיחה עם ט. וש. על מכות שהכו אותה

'אני הרוצח ואת הבאה בתור'

– שבוע לאחר הרצח. אתמול אחת התלמידות בכיתה ח קיבלה טלפון ממספר חסוי ת.התקשר אלי מש"ק של התחנה, אמר שיש נערה שקיבלה איומים, לא ידע

האם היה חרם על המנוחה?

מעדויות שונות עולה כי באותו היום: אחת מעידה שמשחקת לה בשיער ויושבת איתה בפרוגלה אחר מעיד שהיא נתנה לו נשיקה בלחי וצביטה במותן עוד אחת

כמות הממצאים שנמצאו בזירה

כ 65 טביעות אצבעות נדגמו כשאף אחת מהם אינה מתאימה לזדורוב על פי מאמרו של פרופ‘ בועז סנג‘רו הערת האתר : כמות הראיות הנוספות שנתפסו


חומרים נוספים:

ת/002 הקמת צוות חקירה מיוחד – 'על פי אחת העדויות המנוחה נראתה בסמוך לשעה 14:10 יחד עם עוד חברה, המנוחה הודיעה שהיא הולכת לברזיה לשתות מים ומאז נעלמו עקבותיה'

הנדון: כתב מ"ט צח"מ 14/6סימוכין: פ.א. 3- 1010/06 ת. גולןנכם מתמנים בזאת לצוות חקירה מיוחד (צח"מ) לשם חקירת נסיבת מותה של הילדה תאיר בת משה*