אלי דעי עד תביעה מס' 51

עדות: חקירת אלי דעי מעסיקו של זדורוב בבית הספר

עו"ד ירום הלוי : אתה מרבה לקשקש אתה לא עונה לי.
עו"ד ויאאם קבלאוי : סליחה, שישמור על כבודו של העד.
כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי תשאל את זה יפה.
עו"ד ירום הלוי : המציאות היא שב- 13:30 אתה פגשת אותו, 13:30, אתה טועה בשעתיים וחצי, שלוש וחצי.
העד, מר אליעזר דעי : אני לא טועה, אני אמרתי לך שהשיחות שלי אתו לפי הפלאפון זהו מעבר לזה אני לא יכול להגיד לך כלום, אל תגיד לי שאני מקשקש אתה לא יכול לפגוע סליחה, יש לי גם כבוד עצמי ואתה לא יכול לפגוע בי.
עו"ד ירום הלוי : אז אתה לא מקשקש.
העד, מר אליעזר דעי : תודה רבה לך.
עו"ד ירום הלוי : אתה מדבר דברי טעם.
העד, מר אליעזר דעי : שמחתי לשמוע אותך.
עו"ד ירום הלוי : בוא נמשיך עם דברי הטעם, עזוב אותי שיחות אתו.
העד, מר אליעזר דעי : לא, אני לא עוזב את השיחות, זה שיחות שלי זה דברים אמיתיים.
עו"ד ירום הלוי : אבל לא מעניין אותי עכשיו שיחות.
העד, מר אליעזר דעי : אותי זה מעניין.

צפה במסמך

אליעזר דעי עד תביעה מס' 51

עד תביעה מס’ 51 אליעזר דעי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד שטרן: ש.במה אתה עוסק ת.אני עוסק באינסטלציה ושיפוצים ש.איפה אתה גר ת.בקצרין

צפה במסמך