הארכת מעצר

ת/075 בקשה להארכת מעצרו של רומן בפני השופט ג'מיל נסר ע"י פקד שי פלג ורס"ב איריס אורון מציינים שנמצא בידם דוח סודי של רשימת פעולות שרק השופט יכול לעיין, עו"ד שפיגל טוען שאין הצהרת תובע, השופט לאחר שעיין בדוחות האריך את מעצרו של רומן עד 4/1/2007

בתי המשפט בית משפט השלום עכו                 מ 004322/06 בפני: כב' השופט ג'מיל נאסר        תאריך :

צפה במסמך