יצחק מנשה

חקירתו של אב הבית יצחק מנשה (2021)

כב' הש' ד. צרפתי : אני רוצה להבין, כשאתה אומר שהדם מהמנוחה ניגר על הרצפה זה היה בעקבות משהו?
העד, מר י. מנשה : לא יודע אני חושב זה הופך להיות כזה בצורת בננה זה מחזק שלא הייתה אלונקה.
כב' הש' א. קולה : זאת אומרת מישהו תפס אותה ביד ככה עם שתי הידיים?
העד, מר י. מנשה : שניים אחד פה, הניחו אותה על ספסל אז מן הראוי שדם יוצא החוצה לרצפה לא?
עו"ד ו. קבלאוי : שניה, המנוחה הייתה כי הורידו רק את הגופה או איך זה היה?
העד, מר י. מנשה : את הגופה בשקית.
כב' הש' א. קולה : הגופה הייתה בתוך שקית לא הבנתי?
עו"ד ו. קבלאוי : כן, כן, הוא אומר.
העד, מר י. מנשה : זה מה שאני ראיתי.
כב' הש' א. קולה : אם הגופה הייתה בתוך שקית איך זב דם?
העד, מר י. מנשה : לא, חשפו את הפנים כדי ששמואל ראדה ז"ל שיזהה אותה וזלג דם.
כב' הש' א. קולה : מהפנים זלג דם? אני רוצה להבין, הביאו אותה בתוך שקית, בתוך שקית אם זלג דם זלג בתוך השקית לא זלג החוצה.
העד, מר י. מנשה : אבל כשאתה מיישר אותה ואתה חושף את הפנים זלג דם החוצה.
עו"ד ש. הר ציון : מהשקית.
כב' הש' א. קולה : הפנים זלג דם החוצה?
העד, מר י. מנשה : לא יודע מהפנים כנראה מהחתכים שהיו מהשקית.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד ו. קבלאוי : אתה ראית את הדם זולג או ראית בדיעבד דם על הרצפה?
העד, מר י. מנשה : לא ראיתי, אחרי שפינו אותה לאמבולנס ראיתי את הדם.
כב' הש' א. קולה : אה, לא ראית זולג מהשקית, ראית דם מתחת לספסל.
העד, מר י. מנשה : אחרי שפינו את הגופה לאמבולנס.
כב' הש' א. קולה : הבנתי, טוב, וזה גם קובי סומברנו ראה.

צפה במסמך