לירן ספחי עד הגנה מס' 21

נ/187 תלמיד המתנדב במשמר האזרחי לי.ספ. "אחד מהם שאני מכיר אותו בשם מxx אסxx תלמיד כיתה יא מברנקו וייס ניגש אלי ואמר שיש לו מקלות ליד הבית ספר והוא רוצה לקחת אותם"

ראיתי את הנל בפני וגביתי את הודעתו כדלקמן: אני לומד בבית בספר ברנקו וייס בכיתה י אני מתנדב במשטרה ביחידה של שיטור קלאסי, היום הוזעקתי

צפה במסמך