מדובב

חקירת המדובב יבגני זוטובסקי, ג'ניה

עו"ד ירום הלוי : אז אני שואל אותך למה אתה לא רושם מזכר יש פה דבר חריג, בחיים לא נתקלתי בכזה דבר, חריג ונדיר וחמור איך אתה לא רושם מזכר אם לא התכוונת לעזור לו, היום ארתור ביקש ממני דבר שאסור אמרתי לו כן אבל התכוונתי ללא, למה אין מזכר?
העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני שמח שזה הוקלט ואתה ראית בסוף ההקלטה אני עוזב את התא זאת אומרת שלא הייתה אינטראקציה ביני לבין ארתור.
כב' הש' אשר קולה : אבל אתה לא עונה לשאלה שהוא שאל אותך.
העד, מדובב יבגני ז'ניה : לגבי המזכר, אני לא רשמתי מזכרים על אלף דברים שעשיתי בחיים.
כב' הש' אשר קולה : או קיי.
עו"ד ירום הלוי : אתה שוטר, שוטר במדינת ישראל, עבריין מציע לך הצעה לא חוקית אני אומר לך שזה לא הגיוני שלא תרשום מזכר.

צפה במסמך

חקירת המדובב ארתור – חלק ב'

כב' הש' אשר קולה : לא תהיה לך חקירה חוזרת?
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.
כב' הש' אשר קולה : תרומתה האדיבה של עורכת הדין רוזנפלד התקבלה, יש לך 10 דקות להשלים את החקירה על חשבון הזמן של עורכת הדין רוזנפלד.
עו"ד ירום הלוי : טוב, מאיפה אתה יודע בפסקנות בביטחון שזה לא בבטן? שתאיר לא נרצחה על ידי דקירה בבטן?
העד, מדובב ארתור : מהעיתונים.
עו"ד ירום הלוי : אבל הוא אמר לך, אתה משקר אותנו, הרי הוא אמר לך קראתי בעיתון, אתה אמר לו לא בבטן, לא חתכו, אני יודע איך אתה יודע?
העד, מדובב ארתור : כל מה שאני יודע או מהתקשורת או מרומן.
כב' הש' אשר קולה : הלאה.
עו"ד ירום הלוי : אני מציע לך עוד כיוון. אני מציע לך מה שאמרתי גם בישיבה הקודמת את אותה שורה תחתונה, אתה קיבלת פרטים שהיא נחתכה מאחורה כבר לפני ה – 15 לחודש לפני השיחה בתדרוך עם יורם או במקום אחר או בדרך אחר וקיבלת עוד פרטים שהיא לא נחתכה בבטן שהיא נחתכה בארטריה.
כב' הש' דני צרפתי : מישהו מהשוטרים מסר לך?

צפה במסמך

חקירתו של המדובב ארתור – חלק א'

עו"ד י. הלוי : אל תפריעו לי, אתם המדינה משבשים הליכי משפט.
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אתם לא מדברים ביניכם.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : תשתדלו לא להפריע לו, אני לא חושב שהוא הטעה פה במשהו.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת הפניה.
עו"ד י. הלוי : אין הפניה.
כב' הש' א. קולה : רגע, תכף הוא יפנה, לא צריך לקפוץ בדיוק ברגעים הקריטיים.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני צריכה הפניה.
כב' הש' א. קולה : מיד.
עו"ד י. הלוי : את צריכה לשבת בשקט, את צריכה לא להפריע ולשבש.
כב' הש' א. קולה : שקט.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : עם כל הכבוד, איך שהוא מדבר כלפי, כלפינו, אנחנו לא בקייטנה אנחנו בבית משפט, אני מבקשת.
כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד תשבי בבקשה, אנחנו בבית משפט, תתנהגו בהתאם, אתה עורך הדין הלוי תשתדל בנימוס גם לעורכת הדין רוזנפלד וגם לעורכת הדין הר ציון ולכולם, אתה תשאל, אנחנו פה כדי לשמור שלא יפריעו לך.
עו"ד י. הלוי : ארתור, אתה נפלת בעוד שקט ואני אגיד לך מה הוא, זה לא השערות ארתור כי אתה לא מדבר פה עם רומן בכלל, אתה מדבר לבד בתא עם יבגני מה אתה אומר על זה?

צפה במסמך

פרוטוקול דיון בעניין חיסיון המדובב

עוד הפנתה ב"כ המאשימה בעיקר לחששו של המדובב להעיד באופן חופשי בדלתיים פתוחות.
לאחר ששקלנו את הדברים לכאן ולכאן, הגענו לכלל מסקנה ולפיה הן עדותו הראשית והן עדותו הנגדית של המדובב יפוצלו לשניים באופן הבא: החלק הראשון של החקירה הראשית יעסוק בשאלות אשר אינן קשורות לפרט הדיבוב הספציפי מושא ההליך שלפנינו וב"כ הנאשם יהיה רשאי לחקור בחקירה נגדית בכל הקשור לפעולות אלו. חלק זה יהיה בדלתיים סגורות. החלק השני של העדות אשר יעסוק בדיבוב עצמו יהיה בדלתיים פתוחות, הן החקירה הראשית והן החקירה הנגדית.

צפה במסמך

י.ע. – עד הזמה מס' 8

עד הזמה מס' 8 י.ע. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד ענבר: אני מגישה תוספת לתעודת החסיון שהיא רלוונטית לעד הזה. התוספת

צפה במסמך
No more posts to show