תגית: מוצג חסר

ת/040 מוצג חסר

ת/40 תמליל (יומן חקירה) – עד תביעה יו.אז (עמ' 87) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

ת/204 ת/205 מוצג חסר

ת/204 דיסק מ"ט 125/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 295) (בקרטון) ת/205 א' – ב' תמליל מ"ט 125/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 295) הערת

"ארתור (המדובב): אתה מבין ? הברירה היחידה שאתה רצית למצוא..אתה אמרת לעצמך אם אני אקח על עצמי את הרצח ייתנו לי הריגה ללא כוונת תחילה, שתיים עשרה, שלוש עשרה שנים אבל אם אני לא אודה בכלל אז יכניסו לי מאסר עולם אף על פי שאני לא הודיתי"

צפה בחקירה חלק א שם היחידה: ימ”ר גליל פ . א .1010/06 מ . ט . 165/06 (מס’ 13) מס’ פרוטוקול (מס’ תעתיק): 1070 ט”ז

ת/629 מוצג חסר, דיסק

ת/629 דיסק – עד תביעה צח.סג (בקרטון) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

ת/439 מוצג חסר, תיק הנאשם

ת/439 התיק של הנאשם (נשאר במשמורת הפרקליטות) – עד תביעה יע.מל הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

ת/031 ת/032 מוצג חסר

ת/31 מ"ט 122/06 – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 85) ת/32 תמליל – עד תביעה יו.אז (עמ' 85) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי

ת/344 א | מוצג חסר, דיסק

ת/344 א' דיסק – עד תביעה ל.אר (עמ' 410) (בקרטון) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

ת/451 מוצג חסר, מנעול

ת/451 מנעול – עד תביעה יע.מל (בקרטון) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

ת/034 ת/035 מוצג חסר

מוצג חסר – ת/34 דיסק מ"ט 5/07 – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 86) מוצג חסר – ת/35 תמליל – עד תביעה יו.אז (עמ'

ת/026 מוצג חסר

ת/26 קלטת שחזור עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 78) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

ת/395 נגן ה mp4 | מוצג חסר

ת/395 Mp3 של ספ.תי (נמצא במוצגי השופט כהן) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

ת/673 מוצג חסר, טבלה

ת/673 טבלה – עד תביעה אב.אב (בקרטון) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי


חומרים נוספים:

כתבות משנת 2007

רצח תאיר ראדה: היום חיפושים באתר אשפה 02/01/2007 היום יחלו חיפושים באתר האשפה 'תאנים' שליד חצור הגלילית אחר להב הסכין ומכנסיו של רומן זדורוב. רועי

ת/154 קבלת הודעה על העדרות מהאב שמואל ראדה – 'בשעה 19:00 רכז המודיעין יוסי לוי קרא לנו להגיע לבית הספר, יצאתי למקום בריצה ביחד עם מפקד התחנה ניכנסנו לבית הספר'

  דו"ח פעולה פרטי המקרה : נעדרת פרטי המודיע : שמואל רדא קצרין קיבלתי את האירוע בשעה 18:25 הגעתי למקום בשעה 18:25 הודעתי למוקד בשעה