תגית: מעבדה לסיבים ופולימרים

חניתה גרנט – עדת הגנה מס' 38

עדת הגנה מס‘ 38 חניתה גרנט מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו“ד שפיגל: חוות הדעת מיום 29/6/07 מוגשת ומסומנת נ/250 – מוסכם כי מדובר בחוות דעת הכוללת את

נ/125 מכתב – חניטה גרנט המעבדה לסיבים

עבור: עו"ד אביטל שרוניפרקליטות מחוז צפוןמספר פקס: 04-6478013 הנדון: דגימות שערות שהועברו לבדיקות DNA. בתיק זב/33212/06-29פ.א. 01010/06-3 תחנת גולן  א.     בתאריך 17/12/6 הועברו 12


חומרים נוספים: