מרדכי בן צור עד תביעה מס' 21

עדות: חקירת מרדכי בן צור מצוות המחפשים

עו"ד ירום הלוי : אתה מתאר שהיה מאד מזועזע התיאור שלך מאד אותנטי, אתה אומר כמה שהוא היה מזועזע, ואז אתה מספר בעמוד 4-5 של ההודעה שלך שטיפסת מהתא הראשון והצצת לתוך התא השני של תאיר נכון?
העד, מר מרדכי בן צור : כן, כן.
עו"ד ירום הלוי : אני אחסוך את התיאורים, אתה אומר עד כמה שאני זוכר בשלב שבו הייתי בתא וטיפסתי, הכוונה לתא הראשון, לא היה אדם נוסף בתוך חדר השירותים, זה אתה זוכר שאמרת?
העד, מר מרדכי בן צור : את האמת לא ראיתי דם, לא ראיתי כלום אני קצר עין..
כב' הש' אשר קולה : הוא לא שואל על דם, הוא שואל בן אדם.
העד, מר מרדכי בן צור : לא ראיתי אף אחד.
עו"ד ירום הלוי : לא היה בן אדם שנכנסת.
העד, מר מרדכי בן צור : לא, לא, בן אדם לא, חשבתי אתה מדבר על דם.

צפה במסמך