תגית: פלט שיחות

איריס אורון – עדת הגנה מס' 41

עדת הגנה מס' 41, גב' איריס אורון, לאחר שהוזהרה כדין, משיבה לשאלות עו"ד שפיגל: ש. בשנת 2006, מה עשית, איפה היית. ת. הייתי חוקרת בימ"ר. ש.


חומרים נוספים:

רומן זדורוב – ימי החקירה | תאריכים

ימי החקירה של זדורוב, כולל תאריכים ומועדים שונים. חקירה ע"י רס"ר יוסי זמואלסון ורפ"ק אלכסנדר (סשה) סטריז'בסקי 12/12/2006 בתא מעצר עם המדובב יבגני 12/12/2006 חקירה