תגית: פרוטוקולים 2021

חקירת ראובן ג'נח

עו"ד שרון הר ציון : ראובן ג'נח. כב' הש' אשר קולה : מצאתם את אנשי זקא? עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, הם ייחקרו היום. לאחר

חקירת דני זולין

עו"ד שרון הר ציון : דני זולין. כב' הש' אשר קולה : חבר שלו? (הערת האתר: הכוונה, אם חבר של עגור אלון העד שהעיד לפניו)

חקירת עגור אלון

עו"ד שרון הר ציון : עגור אלון עד מס' 21. כב' הש' אשר קולה : עגור אלון, זה תלמיד. עו"ד ירום הלוי : כן, כן.

חקירת מרדכי בן צור

העד, מר מרדכי בן צור : מרדכי בן צור. כב' הש' אשר קולה : מרדכי בן צור אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת

חקירת ד"ר ערן הרצוג

כב' הש' אשר קולה : העד הבא. כב' הש' דני צרפתי : הרצוג. עו"ד ירום הלוי : הרצוג. כב' הש' אשר קולה : הד"ר, איפה

חקירת אלי דעי

  לפני  כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד כבוד השופט דני צרפתי כבוד השופטת תמר נסים שי המאשימה  מדינת ישראל נגד הנאשם רומן

חקירת המדובב ארתור – חלק ב'

  לפני  כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד כבוד השופט דני צרפתי כבוד השופטת תמר נסים שי המאשימה  מדינת ישראל נגד הנאשם רומן

חקירתו של שי פלג ( ב – 2006 היה קצין בצוות החקירה)

עו"ד י. הלוי : אני אעזור לך, דני זולין שחזור והצביע על כך שתאיר ז"ל עלתה בגרם מדרגות א' ליד הכניסה המשנית לבית הספר ועגור אלון סיפר שהוא ראה אותה עולה בגרם מדרגות ב' הוא גרם המדרגות של השחזור האם אני צודק?

העד, מר ש. פלג : כן, למיטב זיכרוני זאת הייתה הסתירה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, שניהם למרבה הפרדוקס כל אחד מהם אמר שהשני היה יחד אתו בעת שהיא עלתה במדרגות נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : יש לך שתי גרסאות סותרות, יש מכנה משותף, שניהם ראו אותה עולים בגרם המדרגות כל אחד אומר שניהם היו ביחד אבל כל אחד מושך לכיוון שלו תרתי משמע, למה אתה לא מעממת ביניהם שאולי תעזור בהמשך לבית המשפט להגיע לאמת, אולי אחד הם יגיד נכון אחד צודק על השני ויהיו לנו שני עדים על מיקום מסוים.

העד, מר ש. פלג : למיטב זיכרוני השחזור השני מבניהם היה עם עגור אז כשהוא מסר את הגרסה שלו אמרתי לו שדני תיאר את זה במקום אחר וכמה הוא בטוח שזה היה באותו מקום.

כב' הש' א. קולה : עימות ביניהם לא עשית.

העד, מר ש. פלג : לא, עימות לא עשיתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד י. הלוי : עגור אלון מספר לך במהלך השחזור שהוא ישב על הספסל שיש איזה זווית צפייה אל גרם המדרגות של השחזור נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : כשהוא מספר את זה הוא אומר ישבו לידי עוד שניים, פז שעוני ואריאל פליבה ישבו לידי השאלה לי, אתה זוכר שהוא אמר?

העד, מר ש. פלג : אני זוכר כן.

עו"ד י. הלוי : למה אתה לא מתחקר אותם, למה אף אחד לא תחקר את השניים האלו אולי הם גם ראו?

עדות: חקירת אברהם שי (דאז הקצין הבכיר המקצועי במחוז הצפוני )

עו"ד י. הלוי : נעבור דוגמה דוגמה, מה סכנת בריחה כשהוא מגיע לשחזור כבול ידיים, רגליים ויד ימין שלו באזיק נוסף מחוברת לראובן אזולאי, למה אתה צריך להיות שם כשהוא מובל ונכנס לשחזור עם כל כך הרבה אזיקים ואין שום סכנת בריחה?

העד, מר א. שי : קיימת סכנת בריחה מה גם שאני הוריתי והתכוונתי להורות שהוא לא יהיה כבול בידיו שהוא יוכל לבצע את השחזור, השאלה שלך האם קיימת סכנה כאשר עצור הוא כבול רגליים התשובה היא יש מקרים רבים שעצורים כבולי רגליים הצליחו להימלט.

עו"ד י. הלוי : אני נועל את הדוגמה הראשונה שלך ואני אומר לך שהתשובה שלך היא לא אינטליגנטית בגלל כמות הכבלים שציינתי ולא אחזור וגם כמות אנשי המשטרה שהייתה שם והקיפה אותו.

כב' הש' א. קולה : זו תשובתו חבל על הזמן תתקדם.

עו"ד י. הלוי : מה הדוגמה השנייה שגרם לך לבוא ולהשתתף בשחזור?

עדות: חקירת מאיר אמסלם אשר השתתף בחיפושים אחר תאיר

עו"ד י. הלוי : נעבור בקצרה על מה אתה ראית, אתה מדבר על השוטר יוסי לוי, אתה מדבר עליו בהודעה שלך בת/312 אתה אומר שבשלב מסוים הגיע לחיפושים גם יוסי לוי השוטר עוד לפני שהגופה התגלתה נכון?
העד, מר מ. אמסלם : כן.
עו"ד י. הלוי : בערך בשש וחצי קובי סומברנו ירד במדרגות ואמר לך שמצאו אותה בשירותים.
העד, מר מ. אמסלם : שמצאו אותה בשירותים במצב לא טוב.
עו"ד י. הלוי : ואז אתה אומר רצתי לשירותי הבנות וראיתי את הילדה והדם וישר ברחתי נכון? או קיי, וכל זה היה במהירות, או קיי, אתה אומר לתוך התא לא נכנסתי רק הצצתי לתוכו לשניה זה נכון?
העד, מר מ. אמסלם : עשירית השנייה, כן.
עו"ד י. הלוי : זאת אומרת שאתה הצצת הדלת הייתה פתוחה כבר נכון?
העד, מר מ. אמסלם : כן.
כב' הש' א. קולה : לא צריך לחזק את מה שהוא אמר, מה שהוא אמר הוא אמר

עדות: יואב חדד (הודיע למשטרה שמצא את תאיר ז"ל בתא השירותים)

עו"ד י. הלוי : אתה נכנסת לתא ראשון.
העד, מר ר. דאודי : כן.
עו"ד י. הלוי : בקיצור טיפסת שם על האסלה ועל הקיר הצצת מלמעלה.
העד, מר ר. דאודי : כן.
כב' הש' א. קולה : אחרי ש…
עו"ד י. הלוי : שהם קראו לו וראו את הגופה.
כב' הש' א. קולה : אבל לפניו היה עוד מישהו שטיפס לא?
עו"ד י. הלוי : כן. טיפסת בתא הראשון הצצת אמרת קיבלתי פלש בעיניים וירדת.
העד, מר ר. דאודי : נכון.
עו"ד י. הלוי : קפצת אחורה, תאשר לי, בשום פנים ואופן לא נגעתי בדופן אחר לא נגעתי בכלום חוץ ממה שתיארת נכון?
העד, מר ר. דאודי : לא נגעתי בשום דבר מלבד במעקה של,
כב' הש' א. קולה : מה שהוא אמר הוא אמר.
עו"ד י. הלוי : בסדר, אתה אומר לא רק שלא נכנסתי לתא השני גם לא ראיתי אף אחד נכנס אליו לתא השני.
העד, מר ר. דאודי : אני לא ראיתי אף אחד נכנס אליו רק פתחו את הדלת וזהו.
כב' הש' א. קולה : כשפתחו את הדלת ראית?

עדות : חקירת רמי דאודי (הגיע לזירת הרצח ומצא את תאיר ז"ל לפני הגעת המשטרה)

עו"ד י. הלוי : אתה נכנסת לתא ראשון.
העד, מר ר. דאודי : כן.
עו"ד י. הלוי : בקיצור טיפסת שם על האסלה ועל הקיר הצצת מלמעלה.
העד, מר ר. דאודי : כן.
כב' הש' א. קולה : אחרי ש…
עו"ד י. הלוי : שהם קראו לו וראו את הגופה.
כב' הש' א. קולה : אבל לפניו היה עוד מישהו שטיפס לא?
עו"ד י. הלוי : כן. טיפסת בתא הראשון הצצת אמרת קיבלתי פלש בעיניים וירדת.

עדות: שמרית ביטון עבדה בחנות נעליים בחצור

העדה, גב' ש. ביטון לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי :
עו"ד י. הלוי : החנות הייתה חנות של נעלי נשים נכון?
העדה, גב' ש. ביטון : נכון.
ש : מן הסתם הייתה ידועה ככזאת בסביבה נכון?
ת : כן.
עו"ד י. הלוי : אין לי יותר שאלות.
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, בשביל זה הבאנו אותה?
עו"ד ו. קבלאוי : כך הולך להיות עם כל,

חקירתו של אב הבית יצחק מנשה (2021)

כב' הש' ד. צרפתי : אני רוצה להבין, כשאתה אומר שהדם מהמנוחה ניגר על הרצפה זה היה בעקבות משהו?
העד, מר י. מנשה : לא יודע אני חושב זה הופך להיות כזה בצורת בננה זה מחזק שלא הייתה אלונקה.
כב' הש' א. קולה : זאת אומרת מישהו תפס אותה ביד ככה עם שתי הידיים?
העד, מר י. מנשה : שניים אחד פה, הניחו אותה על ספסל אז מן הראוי שדם יוצא החוצה לרצפה לא?
עו"ד ו. קבלאוי : שניה, המנוחה הייתה כי הורידו רק את הגופה או איך זה היה?
העד, מר י. מנשה : את הגופה בשקית.
כב' הש' א. קולה : הגופה הייתה בתוך שקית לא הבנתי?
עו"ד ו. קבלאוי : כן, כן, הוא אומר.
העד, מר י. מנשה : זה מה שאני ראיתי.
כב' הש' א. קולה : אם הגופה הייתה בתוך שקית איך זב דם?
העד, מר י. מנשה : לא, חשפו את הפנים כדי ששמואל ראדה ז"ל שיזהה אותה וזלג דם.
כב' הש' א. קולה : מהפנים זלג דם? אני רוצה להבין, הביאו אותה בתוך שקית, בתוך שקית אם זלג דם זלג בתוך השקית לא זלג החוצה.
העד, מר י. מנשה : אבל כשאתה מיישר אותה ואתה חושף את הפנים זלג דם החוצה.
עו"ד ש. הר ציון : מהשקית.
כב' הש' א. קולה : הפנים זלג דם החוצה?
העד, מר י. מנשה : לא יודע מהפנים כנראה מהחתכים שהיו מהשקית.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד ו. קבלאוי : אתה ראית את הדם זולג או ראית בדיעבד דם על הרצפה?
העד, מר י. מנשה : לא ראיתי, אחרי שפינו אותה לאמבולנס ראיתי את הדם.
כב' הש' א. קולה : אה, לא ראית זולג מהשקית, ראית דם מתחת לספסל.
העד, מר י. מנשה : אחרי שפינו את הגופה לאמבולנס.
כב' הש' א. קולה : הבנתי, טוב, וזה גם קובי סומברנו ראה.

חקירת עד התביעה יעקב מלכא (ב – 2006 היה חוקר נוער מרחב חוף, כיום חוקר בימר חוף)

העד, מר י. מלכא: אתה שואל מאיפה באתי עם השיגעון, אז אני מסביר לך שבשביל לרצוח ילדה בת 13 צריך להיות איזשהו שיגעון.
עו"ד י. הלוי: אז למה מגיעה לו הפחתה על הריגה,
העד, מר י. מלכא: אולי היא תקפה אותו, אולי קנטרה אותו, אולי קיללה אותו, אולי זרקה עליו אבנים, אני לא יודע מה היה הוא צריך להגיד מה היה, יש הבדל בין שני הדברים?
עו"ד י. הלוי: זה מאד נחמד שאתה עושה מכולם מטומטמים ואתה חכם.

חקירת עד התביעה יובל מוזס (ב – 2006 היה חוקר נוער גליל, כיום חוקר סייבר בימר חוף)

עו"ד י. הלוי: אתה ציינת במזכר שב – 11/12, 244, שב – 11/12/2006 אתה חיפשת מכנסיים ושקית לבנה עם כיתוב בפח הזבל השכונתי אני מבין, הלכתם לפח הזבל של השכונה שבה מתגורר רומן נכון?
כב' הש' א. קולה: זה לא מה שכתוב כאן, פח הזבל שנמצא מול בית ספר שדה.
עו"ד י. הלוי: כן.
כב' ש' א. קולה: או קיי. השאלה האם הוא יודע שרומן גר סמוך לבית הספר שדה?
עו"ד י. הלוי: למה ניגשת דווקא לפח הזה?
העד, מר י. מוזס: כי לשם שלחו אותנו.

חקירת העד אריה בנאסולי (ב -2006 היה חוקר נוער בימ"ר, כיום עו"ד)

העד, מר א. בנאסולי: בגדול הוא מסר שהוא הגיע למקום עם עוד אדם נוסף, הגיעו לתא השירותים, האדם הנוסף שהיה אתו הסתכל מתחת לדלת יש שם איזשהו מרווח ראה סימני דם או משהו כזה אז הוא הסתכל ראה גם הוא ואז אם אני זוכר נכון הוא לקח ימינה לתא הראשון לקח כיסא ועלה למעלה ראה את הנרצחת וזהו.
כב' הש' א. קולה: ונכנס פנימה?
העד, מר א. בנאסולי: לדבריו הוא לא נכנס.
כב' הש' א. קולה: או קיי, רק ראה מלמעלה מתא מס' 1.
העד, מר א. בנאסולי: רק מלמעלה.

חקירת עדת התביעה אולגה גרישייב אשת החשוד רומן זדורוב

עוו"ד י. הלוי: יום לאחר הרצח אני מבין שהגעת עם רומן עם רכב כדי לקחת את התיק שלו ואת הציוד שלו מבית הספר נכון?
העדה, גב' א. גרישייב: נכון.
עו"ד י. הלוי: ואתם שניכם אני מבין שניגשתם לשוטרים שעמדו בפתח בית הספר?
העדה, גב' א. גרישייב: לא, אנחנו כשהגענו הם היו באגף הימני לא איפה שהיה הרצח בשמאל, אנחנו ניגשו לשם כי היו שם מצד שמאל חסימה למעבר ולא רצינו לפרוץ אז ניגשנו קודם לחוקרים, הצגנו את עצמו.
עו"ד י. הלוי: מה אמרתם? אמרתם שרומן עבד פה, סיים לעבוד במקלט וכו'?

חקירת עד התביעה יוסי דגן, מנהל בית הספר נופי גולן לשנת 2006.

עו"ד ש. הר ציון: בסדר גמור, מבחינת בית הספר באופן כללי מסרת מה הייתה האלימות בבית הספר, סמים, באופן כללי יחסית לבתי ספר אחרים.
העד מר י. דגן: בגדול ילדים באמת טובים ירושלים, להגיד שלא היה אף מקרה אני מעריך שהיו מקרים כאלה, היו מה שנקרא מחששות, הסתובבתי המון בחוץ, תפסתי המון ילדים, סמים לא היו שם, סיגריות זה היה הרבה, אחר כך היה מי שאמר שהיו גם מעשנים סמים אני לא זוכר כזה מצב, תיארתי אז ואני מספר גם היום בערך חודש לפני האירוע הזה ידענו על ילד שמגדל,
עו"ד ש. הר ציון: באופן כללי היית בעיית אלימות קיצונית יחסית לביתי ספר אחרים?
מר י. דגן: לא, הילדים היו ידועים בתור ילדים שקטים, מדי פעם היו התפרצויות.