הודעות ICQ

שג.אל. עד הגנה מס' 32

ש.אני רוצה לקרוא בפניך הודעת אס-אם – אס ששלחת לתאיר ביום 26/9/06, אני מפנה למס' סידורי 34 ב – ת/492: "אל תגידי שום דבר ל…
עו"ד שטרן: כתוב "לאף אחד" ולא כמו שחברי מנסה להקריא לעד במילה אחת "לאפחד".
העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.אתה יודע למה הזמינו אותך לכאן, מה ההגנה שאתה מספק
ת.חשבו אולי אני יודע משהו
ש.אתה יודע משהו על הרצח, למה תאיר נרצחה?

צפה במסמך

ת/144 תשאול התלמיד או.ח : 'ראה אותה בהפסקה 10:00-10:20 בכיתה של שכבה ט… מסר כי אחר הצהרים מישהו ב ICQ שאל אותו האם הוא יודע מי רצח ענה לאותו אדם שהוא לא יודע'

11/12/2006 אל: רמ"ח מאת: יובל מוזס 1077XXX                  טלפון:* 050-76XXXXX הנדון: דוח תשאול בתאריך הנ"ל שאלתי את אוריxx חממx מה הקשר

צפה במסמך
No more posts to show