אבי אלוש עד תביעה מס' 46

עד תביעה מס' 46, אבי אלוש מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה התפקיד שלך

ת.היום אני אחראי מעקב טכני בימ"ר גליל

ש.בזמן החקירה בתיק

ת.הייתי רמה אחת מתחת, מפעיל מעבדה טכנית

ש.איזה סוג של עבודות היו תחת אחריותך בחקירה בתיק זה

ת.בכל המקומות, גם במהלך החקירה, גם בזמן הדיבוב בתא וגם בצילומים שנעשו בשטח

ש.כשאתה אומר בחדר החקירות, שנמצא איפה באיזה תחנות

ת.היה גם בגולן וגם בתחנת ירדן ואני גם חושב שגם בתשאול גליל, הייתה שם חקירה

ש.בתשאול גליל יש אחראי מעקב טכני נוסף חוץ ממך

ת.כן, שמבצע את עבודות המ"ט שנעשות בתשאול

ש.זאת אומרת שמרבית העבודות שעשית הן מחוץ לתשאול גליל

ת.נכון

ש.כשאתה מתקין עבודת מ"ט, תסביר לנו באופן כללי, מה כולל התפקיד בגדול, מה אתה עושה

ת.על פי הדרישה שאני מקבל מהחוקרים, אני מכין את המערכת, בודק אותה, בודק שהכל בסדר, תקינות, בדיקת נסיון ומוכן לשימוש, בד"כ לא אני מפעיל את המערכות אלא השוטרים החוקרים

ש.וכשאתה עורך את דו"ח המ"ט אתה מציין בדו"ח מי הפעיל

ת.נכון

ש.עמדת חדר הבקרה, המקום שממנו מופעלת המערכת, זה מאויש, מישהו שומר על זה, באיזה תנאים נמצאים שם הדיסקים והקלטות

ת.זה לא החדר שבו נעשה הצילום, זה מערכת נפרדת, אלה שני חדרים נפרדים, לחוקר שנמצא בחדר החקירות אין שליטה על המערכת, רק מחדר נפרד

ש.החדר בו נמצאת המערכת, השליטה על המערכת הכניסה חופשית

ת.לא, זה חדר נעול, אין גישה לאחרים

ש.ומה קורה לגבי הדיסקים, הקלטות, בתום ההקלטה, מי אחראי עליהם

ת.מקבלים את המספר מהיומן שלי במשרד, מקבלים מספר מ"ט מהיומן שלי במשרד, בסיום העבודה אני לוקח את קלטות המדיות, שומר אותם על פי הנהלים במשטרה בארון מתכת נעול וכו'
עו"ד שפיגל: אין לי טענות לגבי שרשרת השמירה
העד ממשיך:


ש.הקלטות בתיק הזה באיזה פורמט הם נוצרו

ת.כשאני מקבל את הקלטות, אני מקבל קלטות שהם גם וידיאו וגם שמע, ובנפרד גם קלטות אודיו בלבד מהדגם הישן

ש.והמערכת מקליטה בוידיאו בנפרד ובאודיו בנפרד או שביחד

ת.נעשית התאמה בין השמע לוידיאו

ש.את ההעתקים הדיסקים מה אתה עושה איתם

ת.אני מעתיק את הקלטות לדיסקים כדי שיהיה נוח לכולם, זה אחד לאחד, אני ביצעתי את ההעתקה או שותפי למשרד שמו אלי פאר

ש.אני מציגה לך את הדוחות מ"ט שנוגעים לחקירות הנאשם, דוחות שהתקנת, אני מפנה ל – ת/165 – מ"ט 160/06,ת/170 – מ"ט 164/06,ת/181 – מ"ט 166/06,ת/175 – מ"ט 167/06,ת/186 – מ"ט 182/06 ודו"ח אחד שלא הוגש ואני מבקשת להגיש אותו, מ"ט 168/06 –מוגש ומסומןת/549

 אלה כולם עבודות שהתקנת

ת.כן

ש.וציינת בדוחות את זהות המפעילים

ת.כן

ש.האם באותן החקירות האלה, הוידיאו, המצלמה הייתה גלויה או סמויה, באיזה חקירות הייתה גלויה ובאילו סמויה

ת.ב – מ"ט 160/06 מצלמה גלויה, כל השאר אם אני לא טועה מצלמות סמויות

ש.במ"ט 166/06 –ת/181

, מצוין בדו"ח שהוידיאו הופעל רק בחצי השעה האחרונה לעומת האודיו שהיה רציף, ידוע לך מה גרם לזה, מה היה שם

ת.לפי זכרוני, ממה שדיברתי עם השוטר שהפעיל זה ראובן אזולאי, הוא לא הכיר טוב את המערכת, חשב שמדובר רק בשמע עד שנכנס אחד מהשוטרים ואמר לו שזה גם וידיאו ואז הופעל גם הוידיאו

ש.אני מפנה אותך ל –ת/186

, מ"ט 182/06, ציינת שאתה הפעלת בעצמך, האם אתה זוכר את הנסיבות שבהם הופסקה ההקלטה הזו

ת.ההקלטה הייתה ארוכה, שתי קלטות וידיאו, כשכל קלטת זה 3 שעות, זו הייתה הקלטת שבה הוא הודה ואחרי זה היה צריך לצאת לשחזור

ש.ומה קרה מהרגע שהוא הודה ועד השחזור

ת.הקלטת עבדה, החליטו שהקלטת תעבוד עד שהוא יצא לשחזור ואז אמרו שיוצאים לשחזור והפסיקו, הפסקתי את ההקלטה, הוצאתי את הקלטת וידיאו, לקחתי לסימון, אני יצאתי משם וזה דברים שהתבררו לי בדיעבד, הייתה איזה התמהמהות ביציאה לשחזור ואמרו לי שממשיכים את ההקלטה, אני לא הייתי נוכח שם באותו רגע, והפעיל את זה ציון, קלטת מס' 3, אני לקחתי את קלטות מס' 1 ו – 2 בוידיאו ו – 1-4 בשמע וציון הכניס קלטת חדשה להקלטה שחודשה, זו קלטת מס' 3 בוידיאו וקלטת מס' 5 באודיו

ש.ואת הקלטת הזו קיבלת לאחר מכן

ת.כן, בסיום ההקלטה קיבלתי את הקלטת

ש.בנסיבות שלא קיימת בעמדה קלטת שמע, יש אפשרות להפעיל רק את הוידיאו

ת.כן

ש.אני מציגה לך דו"ח מ"ט 161/06 –ת/400

, דו"ח מ"ט 163/06 –ת/228

, דו"ח מ"ט 165/06 –ת/401, ויש כאן רשימה שערכת, רשימת מפעילים של מ"ט 165/06 שאני מבקשת להגיש –

מוגש ומסומןת/550ש.לענין ההקלטות עם המדובב, איך זה עבד, היה רצף בהקלטות, האם הופסקו, תקלות כלשהן

ת.לפני תחילת העבודה בתא, התבקשתי להכין את המערכת, הגעתי למקום, הכנתי את המערכת להפעלה והיא הייתה מוכנה לעבודה, מה שהיה צריך זה שיכנסו השוטרים ויפעילו אותה, במהלך העבודות שנעשו כאן די ברצף ניתנו מספרים שונים, הייתי מגיע מידי פעם לעמדה, בודק תקינות ובודק שהשוטרים מפעילים כמו שצריך, במהלך העבודה לא נקראתי לטפל בתקלות וגם לא גיליתי משהו, היה רק איזה משהו שלא הסתדר להם ומישהו בתחנה שמכיר את המערכת, הגיע לכמה דקות ותיקן, זה מתועד ביומן העמדה

ש.אני מציגה לך ביומן העמדה שזה חלק מ – ת/401, בענין דיסקים 7 – 8, יש איזה תיעוד שמתייחס אליו כאילו שדיסק מס' 8 ריק, האם אתה יכול לומר לנו על הדיסקים האלה איך הם מתואמים ביומן העמדה

ת.אין שום הפסקת רצף פרט לזמן שעובר בין הוצאת הדיסק והכנסת דיסק אחר, הייתה כנראה טעות של שומר בעמדה שרשם אותו מספר פעמיים, הטעות הזו תוקנה, אבל מבחינת רצף ההקלטה אין הפסקה, יש רצף, לא הייתה שום הפסקה

ש.לגבי העתקת הקלטות ששם נמצא המדובב האזרח המכונה "ארתור" מה נעשה שם

ת.אנחנו שלחנו את הדיסקים לטשטוש פני המדובב כדי שלא יזוהה

ש.אני מציגה לך דו"ח של הפעלה לגבי דיסק 26, שערכת אותו ב – 18/1/07 –

מוגש ומסומןת/551

באילו נסיבות נעשתה הפעולה הזו

ת.הנאשם הוצא מהתא, נלקח לבית חולים, משם הוא הוחזר לחקירה בתחנת ירדן, אני הייתי שם בתחנת ירדן והפעלתי את החקירה שבה הוא הוקלט ובסיום אותה חקירה הפעלתי גם את דיסק מס' 26 ולא רשמתי את זה ביומן העמדה, מילאתי דו"ח בנפרד, זהת/551

ש.אני מציגה לך את מ"ט 171/06 –ת/185

, זו החקירה שאתה מדבר עליה

ת.כן

ש.בדיעבד, כשערכת את הדו"ח בינואר 2007, לפי מה ידעת את השעה

ת.השעה מופיעה על הקלטת

ש.אני רוצה להציג לך דו"ח מ"ט 162/06, אתה השתתפת בהתקנה הזו

ת.כן, פרי ערך את הדו"ח והיה אחראי, הוא מילא את הדו"ח אבל אני הייתי בכל ההתקנה והפירוק

ש.מה היה בעמדה הזו

ת.צוות החקירה ביקש מאיתנו להתקין צילום מעל התיבה כדי שיוכלו לזהות אם מישהו מכניס משהו לתיבה מי זה היה, ביצענו את ההתקנה, התקנה סמויה, זה היה בתוך בית הספר וזו הקלטת, אף אחד לא שם שום דבר, כל יום היינו בודקים

הקלטת מוגשת ומסומנת ת/552, הדו"ח מוגש ומסומן ת/553

ש.אני מציגה לך מ"ט 169/07 –ת/70

, הקלטה בין שי פלג לדני זולין,ת/73

 הקלטה בין שי פלג וגור אלון, ועבודת מ"ט 173/06 בין שי פלג לשי יפרח, (הדיסק עצמו הוגש וסומן ת/52) –
הדו"ח מוגש ומסומן ת/554ת.זה מצלמת וידיאו רגילה מ"ט 169/06, 170 ו – 173, מדובר בצילום גלוי של מצלמה ניידת שצילמה בחצר בית הספר, בשטח בית הספר

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.מ"ט 172/06 הסיפור עם שלושת הקלטות, כשאנו יודעים שהקלטת השלישית היא בת 6 דקות, בקלטת מס' 2 מציינים את שעת סיום החקירה בשעה 18:22 ואתה נתת לנו להבין שהיה רצף

ת.אני אמרתי שהייתה השהיה לפני הקלטת השלישית

ש.אני בקלטות רואה אותם מתעסקים כל הזמן עם איזה מכשיר מאחורה, בקלטות מסוימות של החקירות, מכשיר ההקלטה עמד מאחוריהם

ת.מכשיר ההקלטה לא היה בחדר החקירה

ש.הוא לא היה בשום חדר חקירות

ת.לא, אלה שני חדרים נפרדים, אין קשר ביניהם

ש.תן לנו הסבר כשיש הפרעות בהסרטה או קטיעות של קול, מה ההסבר המקצועי לזה

ת.יכולות להיות מתקלות של המפעיל ועד תקלות של המערכת, מגוון תקלות שיכולות לקרות במכשירים אלקטרוניים, אני לא האיש שיכול לחוות דעה

ש.אני יודעת שלכל איש טכני יש תוכנה מאוד פשוטה שמשתיקה קולות, אתה מכיר כזה דבר

ת.לא, אני גם לא מתעסק עם מכשירים כאלה, אני מעתיק ועושה את עבודתי, אני לא עורך, אני מעתיק אחד לאחד, אני לא מבצע שום פעולות עריכה, אסור לי

ש.כשהיו מסיימים פעולת חקירה מיד היו מעבירים לך

ת.היו מיד מעבירים לי וזה היה אצלי

ש.אני עוברת איתך לקלטת מ"ט 172/06 שאתה הוא זה שגם התקנת וגם הפעלת

ת.רק את שתי הקלטות הראשונות, השלישית היא של ציון
עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3