אב.ת תלמיד 'באותה תקופה תאיר אמרה לי שהיא מרגישה כלפיי משהו והיא רוצה להיות חברה שלי' ג-056_2

בקשר לשיחת איסיקיו מספר 205720891 מנובמבר 2006 שאתה הראת לי את תוכנו, שמה שאני מבין שהתקיימה שיחה בין שגXX אלXX לבין תאיר ז"ל ובאמצע השיחה קופצת הודעה של לא נמצא ובה כתוב המשפט: "אבXX תוXXX אח בלב מי שידבר ידקר"

מדובר בסלנג שאנחנו חברים כל כך קרובים שזה מגיע לאחים בדם ואף אחד לא יסכסך בינינו.

ש.ת. אני לא היה לי שום ריב עם שגXX, אנחנו חברים והכל רגיל בינינו – המשפט הנ"ל הופיע ב"לא נמצא" של שגXX.

ש.ת. לגבי המשפט שמופיע בשיחה "טXX יודע על כל הסיפור ביני ובינך" באותה תקופה תאיר אמרה לי שהיא מרגישה כלפיי משהו והיא רוצה להיות חברה שלי, אני התייעצתי בנושא הזה עם טXX אדXX כי הוא חבר שלי שאלתי אותו אם ללכת על זה, בערך שבוע אחרי זה תאיר אמרה לי, "עזוב תשכח מכל הסיפור" ונשארנו ידידים טובים בלבד.

ש.ת. אני לא יודע לגבי ריב שהיה בין טXX לבין תאיר, אולי לX לחXXXX יודעת על זה.


*עדות זו לא הוצגה במסגרת המשפט במחוזי ובעליון


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3