אור כהן – עד הגנה מס' 13

 

1334

 

        

בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

פח 000502/07

 

בפני:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

תאריך:

29/03/2009

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

 

 

המאשימה

 

נ  ג  ד

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

 

 

 

הנאשם

 

נוכחים:

בשם המאשימה: עו"ד שטרן

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

 

פרוטוקול

 

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

 

עד הגנה מס' 13 אור כהן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

ש.איפה למדת בתאריך 6/12/06 ובאיזו כיתה

ת.למדתי בברנקו וייס בכיתה י'

ש.באיזו שעה הגעת לבית ספר נופי גולן ולמה

ת.בסביבות 11:00, לבקר חברים

ש.עם מי הגעת

ת.עם עוד שני חברים

ש.אתה זוכר את השמות שלהם

ת.לא זוכר

ש.אני אנסה לרענן את זכרונך…

ת.אני נזכר, אחד אופיר הרשקוביץ והשני, אני לא זוכר

ש.אתה מכיר תלמיד בשם אלון רז

ת.כן

ש.הוא היה יחד איתך ועם אופיר

ת.כן

ש.הגעתם בשעה 11:00 לבקר חברים

ת.כן

ש.מאיפה החברים, מאיזו כיתה

ת.מכיתה ט'

ש.אתה זוכר את השמות שלהם

ת.ג.א. נ.ז, י.כ

ש.אני ארענן את זכרונך ואני קורא מעמ' 1 שורה 6 בהודעה שלך מיום 7/12/06: "באתי לבית ספר נופי גולן בשביל לבקר חברים שלי שלומדים שם…", השמות שלהם י.כ., ז.מ – מי זה ז.מ, אתה יודע

ת.כן

ש.ל.צ.

ת.כן

ש.ג.א.

ת.כן, אני רושם את השמות המלאים על דף נייר – מוגש ומסומן נ/174

ש.אז באתם בשעה 11:00 בערך לבית ספר נופי גולן, לאן הלכת עם החברים שלך כשהגעתם לבית הספר

ת.מטיילים בחטיבה, אומרים שלום

ש.באיזה שעה הגעת לפרגולה ועם מי היית

ת.בסביבות 12:00 היינו שם, עם חברים, כל מי שהיה

ש.מי עוד היה בפרגולה כשהייתם שם, חוץ מהשמות שמסרת

ת.הייתה תאיר, ש.י. ועוד מגדלאים שהם לא חברים שלי

ש.מה זה מגדלאים

ת.מהמושבה מגדל

ש.כמה זמן ישבתם בערך בפרגולה, כל החבורה הזו

ת.חצי שעה

ש.אני רוצה לרענן את זכרונך, אני מקריא לך מהודעתך מעמ' 1 החל משורה 15 בסוף: "כולנו ישבנו על הספסלים שהם בנוים בצורת עיגול, תאיר הניחה את הראש שלה על ש. ישבנו שם בערך 15 דקות, דיברנו על נרגילות, ש. ותאיר דיברו ביניהן, אני לא שמעתי על מה דיברו" – מזכיר לך, זה נכון

ת.כן

ש.אז בסביבות 12:00 הגעתם  לפרגולה וכרבע שעה ישבתם שם, מה קרה אחרי רבע שעה

ת.הלכתי הביתה

ש.עם מי הלכת

ת.עם נ., עם ג.

ש.מי נשאר בפרגולה

ת.אני לא יודע, אבל באנו אני, נ.ג. ש.י. גם הייתה מאחורינו

ש.אני מבקש לרענן את זכרונך שוב ואני קורא מהודעתך החל משורה 17 בסוף: "ש.י ותאיר ראדה דיברו ביניהן, לא שמתי לב על מה דיברו ואז אני ונ. ז. ….כל הבנים יצאנו מבית הספר וש. ותאיר לא היו איתנו, אני לא ראיתי לאן תאיר הלכה וש. באה איתנו, שני צעדים לכיוון היציאה מבית הספר ולא ראיתי אותה אחרי זה, לא שמתי לב לאן הלכה, בזמן הזה נראה שכל השכבות סיימו ללמוד והמון תלמידים יצאו מהשער" – מזכיר לך, זה נכון

ת.כן

ש.כלומר כל אלה שישבו בפרגולה, החבורה שהזכרת, בערך בסביבות 12:45 עזבתם לכיוון שער בית הספר כולל ש.י.

להערת בית המשפט: סדר הזמנים צריך להיות לפי תשובות העד 12:15 או 12:30

 

העד ממשיך:

ש.אני מקריא לך מהודעתך בעמ' 1 בשורה 11: "הסתובבנו בשטח בית הספר, עישנו סיגריות ובערך בסביבות השעה 12:30 אני ביחד עם תאיר ראדה ש.י.,י.כ, נ.ז., א.ר, ג.א. ו – ז.מ. ישבנו בפרגולה מול הכניסה הראשית" – זה נכון

ת.לא, ב – 12:30 כבר הייתי בבית

ש.מתי זכרונך היה יותר טרי, מן הסתם, ב – 7/12/06 יום לאחר הרצח או היום לאחר שנתיים וחצי

ת.אז

ש.אז אם הזיכרון שלך היה טרי אז וזה מה שמסרת ואנחנו שומעים ממך שאחרי רבע שעה התפזרתם מהפרגולה כולכם כולל ש.י. זאת אומרת שבערך בשעה 12:45 יצאתם מכיוון בית הספר

ת.12 ומשהו אני כבר הייתי בבית, בזה אני בטוח

ש.אתה יודע מתי הצלצול

ת.לא

ש.סיפרת פה בהודעה שלך שכל התלמידים התחילו לצאת מבית הספר, כל השכבות

ת.לא כל השכבות

ש.בדרך כלל הם יוצאים אחרי הצלצול כמו בברנקו וייס, אתה יודע מתי הצלצול

ת.לא

ש.מתי אתה וג.א. נפגשתם שוב באותו יום

ת.בסביבות הצהריים

ש.לאיפה הלכתם

ת.לעשן סיגריות באיזה מקום

ש.מתי נודע לך על הרצח

ת.משהו בערב, אני לא זוכר מתי

ש.איפה היית כשנודע לך על הרצח

ת.או בבית הנוער או בבית של ויקי

ש.מהבית של ויקי לאיפה הלכתם

ת.לבית הנוער

ש.ומה סיפרו לכם בבית הנוער כשהייתם שם

ת.הסבירו שהיא נרצחה, שקרה משהו בשירותים, נרצחה בשירותים משהו כזה

ש.בבית הנוער כמה ילדים היו בערך

ת.בסביבות 30-, 40-50

ש.רק ילדים היו

ת.היו גם מורים והורים

ש.אני קורא בפניך מעמ' 2 להודעתך מ – 7/12/06 שורה 24: "היו שם כל השכבה של תאיר ואז ישבנו שם, ראינו חדשות, לא היה מקום בבית של ויקי ולקחו אותנו לבית הנוער ושם סיפרו לנו שתאיר ראדה נפלה בשירותים ושהיא מתה, זה כל מה שאני יודע" – זה מה שסיפרו לכם

ת.מה זה נפלה?

ש.אני חוזר על השאלה

ת.שמענו חדשות, בבית הנוער הסבירו לנו שהיא נרצחה

ש.כלומר מה שהשוטר כתב בהודעה שהוא גבה ממך, זה לא נכון, לא אמרת לו את זה

ת.אני לא מדבר ככה, אני לא אומר ליפול

ש.זו החתימה שלך על ההודעה

ת.כן, אני מאשר, בדפים מסוימים העד אומר – אני לא בטוח, לא נראה לי

ש.בדף האחרון

ש.לפני שחתמת על הדפים שזיהית את החתימה שלך, הקריאו לך את ההודעה

ת.לא

ש.במשטרה

ת.לא

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש את ההודעה של העד במסגרת ס' 10א'.

 

עו"ד שטרן: אין לי התנגדות.

 

ההודעה במשטרה מיום 7/12/06 מוגשת ומסומנת נ/175.

 

העד ממשיך:

ש.ספר לנו מה היה הקשר שלך עם ש.י.

ת.ידידים, לא יותר מזה

ש.מה הייתה ההיכרות שלך עם רועי ראדה, אח של תאיר ז"ל

ת.מכיר אותו מזמן, גם מהחבר'ה של אחי הגדול, היה חבר של אחי הגדול

ש.ספר לנו על אותו אירוע שהיה לך עם רועי ראדה

ת.לפני שנתיים – שלוש אני לא יודע, היה מקום בקאנטרי, נכנסנו אליו, איזה עסק פלאפל או משהו, ונכנסנו אליו

הערה – נאמר לעד כי יש לו זכות לא להשיב מחשש להפללה עצמית והעד רשאי לא להשיב

 

העד – התיק נסגר, קיבלתי הודעה שהתיק נסגר.

 

העד ממשיך:

ש.אותי מעניין שם אחד, אני אקרא לו נ.מ, אתה יודע על מי  מדובר

ת.כן

ש.נ.מ אתה ראית אותו בבית הנוער באותו יום 6/12/06

ת.אני כמעט בטוח שכן, אבל אני לא יכול לזכור

ש.היה לו איזה קשר עם תאיר

ת.נדמה לי שהם היו פעם חברים או משהו

ש.איך הגעת לבית ספר נופי גולן באותו יום

ת.אני לא זוכר, אני לא זוכר אם הלכתי מהבית לאחר בית הספר או ישר לאחר בית הספר

ש.נפצעת יום לפני כן במשחק כדורעף ולכן לא הלכת באותו יום לבית הספר שלך ולכן הגעת בטרמפ

ת.לא, הבית שלי ליד נופי גולן

ש.ספר לנו על אותו אדם שרצה לקחת אותך טרמפ

ת.אני לא יודע על זה שום דבר, לא היה שום טרמפ

ש.אתה מכיר נער בשם נ.נ.

ת.כן

ש.תרשום את שמו המלא על דף – הדף מוגש ומסומן נ/176

ש.נ.נ. אותו תלמיד, מאיפה אתה מכיר אותו

ת.מגיל קטן

ש.הוא לומד איתך ביחד באותה כיתה, אני מדבר על אז

ת.כן

ש.וגם ישבתם אחד ליד השני

ת.כן

ש.יכול להיות שסיפרת לו משהו ב – 7/12/06 על משהו שקרה ב – 6/12/06

ת.אין לי מה לדבר, כל מה שאני יודע הוא יודע

ש.נ.נ. אותו תלמיד, ישב איתכם בפרגולה באותו יום

ת.לא יודע, לא זוכר

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.אתה תלמיד לשעבר בנופי גולן

ת.נכון

ש.למדת שם עד איזה כיתה

ת.עד כיתה ט' או י'

ש.אתה לא זוכר עד איזה כיתה למדת שם

ת.עד ט', נראה לי עד ט'

ש.ב – י' עברת לברנקו וייס

ת.כן, בשבוע הראשון או השני

ש.האירוע, בעצם יום הרצח היה כשהיית בכיתה י'

ת.כן

ש.מספר חודשים אחרי תחילת השנה, בחודש דצמבר כשכמה חודשים לפני כן היית תלמיד בבית הספר נופי גולן

ת.כן

ש.והבית שלך גם צמוד לבית הספר

ת.נכון

ש.יש לך חברים בבית הספר נכון

ת.כן

ש.ואתה בא מידי פעם לבקר אותם, זה לא איזה אירוע חריג שבאת לבקר בנופי גולן

ת.כמעט כל שבוע הייתי בא

ש.בהודעה השניה שלך אתה אומר: "עשרות פעמים הייתי מגיע לבית ספר נופי גולן"

ת.כן, נכון

ש.והפעם הזו שאנחנו מדברים עליה היום, היא לא הייתה שונה מכל עשרות הפעמים שהיית שם, שגרתי, רגיל

ת.לא, זה היה שגרתי ורגיל

ש.ולכן, תאשר לי שמה שאני אומרת נכון, כשישבת שם באותו יום לא היה לך חשוב להסתכל מתי הגעת, מתי הלכת, מתי הלכו החברים, מתי חזרו

ת.נכון, אני מאשר

ש.וגם כשישבת בפרגולה אנשים הלכו וחזרו, זה היה אירוע שגרתי

ת.נכון

ש.היו שם הרבה תלמידים, אתה לא יכול לזכור כל אחד מתי הלך ומתי בא

ת.נכון

ש.אתה גם לא יכול לזכור כמה זמן ישבת בפרגולה, כי זה לא נראה לך אירוע חריג

ת.אמרתי שהכל בערך

ש.בגלל זה גם היום בעדות שלך בבית המשפט אמרת שישבת חצי שעה, ואני אומרת לך שבהודעה הראשונה אתה אומר רבע שעה ובהודעה השניה אתה אומר חצי שעה – שעה, זה יכול להיות

ת.כן

ש.לא יחסת חשיבות לזמנים

ת.נכון

ש.ולכן גם השאלה האם ישבת בפרגולה, התיישבת שם לראשונה בשעה 12:00 או 12:30 או 13:00 אתה לא יכול להגיד בוודאות באיזה שעה כי לא הבנת אז שתהיה לזה חשיבות

ת.נכון

ש.אני אומרת לך שלפי עדויות שיש בתיק, תאיר המנוחה הייתה בשיעור הראשון של אמנות שמסתיים בשעה 12:50, היא הייתה כל השיעור ורק בהפסקה היא יצאה, ישבה בפרגולה ולשיעור השני היא כבר לא חזרה, זה יכול להיות הדבר הזה

ת.יכול להיות

 

עו"ד שפיגל: אני מתנגד, העד הוא לא תלמיד של נופי גולן.

 

עו"ד שטרן: לוח הצלצולים הוגש וסומן ת/379.

 

העד ממשיך:

ש.כשאתה ראית את תאיר בפרגולה, היא הייתה במצב רוח רגיל לחלוטין

ת.אם אני זוכר היא הייתה עם MP עם ש.

ש.והיא גם צחקה וחייכה והכל היה בסדר

ת.נכון

ש.אתה הלכת הביתה עם נ.ז. ו – ג.א. וכל שאר הבנים

ת.כן

ש.זאת אומרת, הייתה הסעה גדולה שהמון תלמידים יצאו אליה כולל התלמידים שאמרתי לך

ת.זו לא הסעה, הלכנו ברגל

ש.אבל באותו זמן יצאו המון תלמידים מבית הספר

ת.נכון

ש.ואתה יצאת ביחד איתם

ת.כן

ש.אם אני אומרת לך שאותו נ.ז. אומר שזה היה בסוף השיעור השביעי, זאת אומרת אם השיעור השביעי מסתיים ב – 13:50 ונ.ז. אומר שזה היה אז, אז יכול להיות שזו השעה שיצאת איתו

ת.אני יודע שיצאתי איתו, לא יודע שעות

ש.אבל אתה יודע שאיתו יצאת

ת.כן

ש.אתה בעצם לא יודע מתי תאיר עזבה, לא ראית אותה הולכת כשאתה ישבת שם

ת.לא, לא ראיתי כשאני ישבתי שם

 

עו"ד שטרן: כדי שלבית המשפט תהיה תמונה מלאה, אני מבקשת להגיש גם את ההודעה השניה של העד מיום 19/12/06 – מוגשת ומסומנת ת/726

 

עו"ד שפיגל: לגבי השאלה האחרונה שנשאלה, אני מפנה ל – ת/538 לאותו נ.ז. להודעה של נ.ז. שורה 4, אני חושב שהייתה פה מבלי משים איזו שהיא הטעיה של העד משום שנ.ז. לא עזב את שטח בית הספר.

 

עו"ד שטרן: אני מפנה להודעה של נ.ז. בבית המשפט בעמ' 770 שורה 11 ודבריו שם, אני בכל מקרה הצבתי שאלה בפני העד והוא ענה עליה.

 

העד משיב בחקירה חוזרת:

ש.לגבי אותו סיפור שסיפרת לנ.נ. בבית הספר למחרת, אני שואל אותך, נ.נ. מספר שלמחרת היום 7/12/06, היום שמסרת את ההודעה, כשישבתם ביחד בכיתה, המורים והתלמידים דיברו על האירוע הטראגי הזה, סיפרת לו

ת.לא נראה לי שהייתי בבית הספר ב – 7/12/06

ש.אז אם נ.נ. מספר בהודעה שלו שנמסרה ב – 7/12/06 והוא אומר בעמ' 3 שורה 5, שואלים אותו האם סיפרת לו משהו מיוחד והוא עונה: "אור סיפר לי על איזה ערבי שרצה לקחת את אור טרמפ, אור לא אמר לי מאיפה אבל הערבי שאל את אור איפה זה נופי גולן" – מזכיר לך משהו

ת.לא

ש.לא היה ולא נברא, לא אמרת כזה דבר לנ.נ.

ת.לא

ש.אתה בטוח

ת.כן

 

העד משיב ברשות בית המשפט לעו"ד שטרן:

ש.אני בטוחה שאם הסיפור הזה של הערבי שחיפש את בית ספר נופי גולן, אם היית חושב שהוא מספיק חשוב לספר את זה לנ. היית מספר את זה גם במשטרה אם זה היה

ת.נכון, סיפרתי את כל מה שאני יודע

 

עו"ד שפיגל: זימנתי להיום את אותו נ.נ.  ויש לי אישור מסירה לעוד 4 עדים, אחת מהן בגלל נסיבות אישיות ויתרנו עליה, מדובר בעדה חנה פרנקו.

אני מגיש את אישורי המסירה למעט הראשונה שויתרנו עליה, אני מבקש צו הבאה לעד נ.נ.

אישור המסירה לעד נ.נ. מוגש ומסומן נ/177.

 

החלטה

 

ניתן בזאת צו הבאה כנגד העד נ.נ. אשר זומן כדין כעולה מ – נ/177.

 

צו ההבאה יבוצע ברגישות המתחייבת מגילו של העד והנסיבות באמצעות מפקד תחנת קצרין.

 

עד זה יתייצב לישיבה הקבועה ליום 5/4/09.

 

להבטחת התייצבותו, יפקיד סך 2,500 ₪ במזומן ולא, ובלית ברירה, יעצר.

 

מבצע צו ההבאה כאמור, יסביר לעד חובתו להתייצב וחשיבות התייצבותו.

 

להמשך שמיעת ראיות למועד הקבוע.

 

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

 

ניתנה היום ד' בניסן, תשס"ט (29 במרץ 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

000502/07פח 054 עדן ונדר

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3