אותה דלת – פעם אפשר להציץ מתחת ופעם לא? מדברי השופטים

עדות שנפסלה

לא הובהר מה מצאה טעם להתכופף ולהציץ תחת דלת תא זה, כאשר תאים אחרים פתוחים, מדובר באירוע שגרתי מדוע חשה סקרנות(?!), סתרה עצמה באשר לזמן בו התבוננה תחת דלת התא – מדקות אחדות ועד מאית השניה, כאשר כלל לא ברור האם כיפוף כפי שהדגימה בפנינו מאפשר לראות הנטען.

לוח הזמנים בזירה:פסק הדין במחוזי חלק 3 מתוך 3

עדות שהתקבלה

ניתן לראות כי המרווח בין דלת התא לבין הרצפה הינו אפסי, כיפוף אינו יכול לאפשר צפייה במתרחש בתא כנטען. (במוסגר, אדחה את הנטען בסיכומי ההגנה לפיו הסיטואציה אפשרית. ב"כ הנאשם הפנה להודעת יואב חדד (נ/48) אשר גילה את גופת המנוחה, בהודעתו מסר: "אני התכופפתי ונתתי הצצה מתחת לדלת", ואולם מדובר בחיפוש מדוקדק אחר נערה נעדרת בכוונת מכוון ולא בביקור תמים בשירותים

לוח הזמנים בזירה:פסק הדין במחוזי חלק 3 מתוך 3

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3