גם חתימה זויפה וגם שכחה את שמות הרוצחים בבית משפט?


לקריאת העדות המלאה :
נ.ח. – עדת הגנה מס' 23 | 21/05/2009

מתוך עדות עדת ההגנה ***** המעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

הודעת העדה נ/29 הוגשה לעצם האמירה.  

ש. מתי מסרת את ההודעה בביה"ס? ב- 11/12?
ת. היינו בכיתות, כל פעם קראו לילד אחר, ובשלב מסוים קראו גם לי ושאלו אותי באותו יום מה עשיתי ומה ראיתי
ש. כל מה שמסרת אמת?
ת. כן
ש. ראיינתי אותך אתמול ושאלתי על החתימה שלך ב-נ/29?
ת. כן, החתימה לא שלי
ש. לא חותמת בעברית?
ת. לא
ש. סיפרת לי על תאיר שהיתה מושא לקנאה?
ת. היא היתה יפה ומקובלת ובגיל שלנו זה העיקר. הרבה אהבו אותה, בעיקר הבנים
ש. מה לגבי הכישורים?
ת. היתה רקדנית נפלאה מובילה
ש. איך זה התבטא?
ת. התחברו איתה, וגם רבו איתה, זה גרם לסכסוכים
ש. כמה זמן הכרת את תאיר?
ת. מכיתה ג'
ש. היית איתה הרבה?
ת. כן בלימודים ולאחר הלימודים
(בשלב זה אנו מתירים גם לאביה של תאיר ז"ל להיכנס ללשכה).
ש.בהמשך לראיון מאתמול בקשר לאותה ילדה שסירבת למסור את שמה ספרי לי מה אמרת לאמא שלך בהקשר זה?
ת. אינני זוכרת
ש. אמא שלך אמרה לך משהו?
ת. אני לא דיברתי. אמא שאלה אותי שאלות וסירבתי. הדחקתי את התקופה. הכל מטושטש לי, שאלה אותי ואני לא זוכרת. כנראה שאמרתי לה שאני לא מוכנה לדבר על זה
ש. ולגבי הנוהג?
ת. כן, שלא מלשינים אחד על השני בגיל שלנו
ש. היום את יכולה להגיד את השם?
ת. אני לא זוכרת את השם היום. עברו שנתיים, לא חזרתי לזה, הדחקתי את זה

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3