איריס אורון – עדת הגנה מס' 41

עדת הגנה מס' 41, גב' איריס אורון, לאחר שהוזהרה כדין, משיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

ש. בשנת 2006, מה עשית, איפה היית.

ת. הייתי חוקרת בימ"ר.

ש. את למעשה היית בצוות החקירה בצוות הימ"ר שעבד על התיק של תאיר.

ת. נכון.

ש. היום את במשטרה.

ת. פרשתי לפני שנה וחצי.

ש. ספרי לנו מה היה תפקידך בצח"ם ומידת מעורבותך בחקירות.

ת. הייתי חלק מצוות החקירה.

ש. שבין היתר המשמעות, גבית הודעות, תשאולים.

ת. נכון, חקרתי עדים, הארכתי מעצר.

ש. באשר לנושא ארכות המעצר שאת הארכת בתיק הזה, הנושא הזה של הארכת מעצר, עד כמה הוא מחייב את נציג המשטרה שמופיע כמי שמבקש להאריך את המעצר, עד כמה הוא מחייב אותך להיות מעורה ברזי התיק.

ת. מחייב מאוד.

ש. בתאריך 15.1.07 את הופעת מטעם המשטרה בהארכת מעצרו של החשוד, כתוארו דאז, רומן זדורוב, בפני כב' בית משפט השלום בעכו, בתיק מעצרים 1149/07, והצהרת לפרוטוקול, אני רוצה לצטט בפניך אני קורא מת/75, מעמ' 3 לפורוקול ש' 7 עד 12, "שאלה: זה נכון שיש עדות בתיק החקירה, של נערה נוספת המספרת שנכנסה בסמוך לאותה נערה לתא השירותים, קרי, זירת הרצח, וראתה מריחה אחת של דם על המראה. תשובה: נכון, נאמר כזה דבר" הואיל והצהרת בפני בית המשפט שמי שמאריך יש לו מחויבות לרזי התיק, אני רוצה לברר איתך, תאירי את עיננו, בקשר לאותה עדות, של הנערה הנוספת שראתה את מריחת הדם על המראה, מי זו הנערה, למי היא מסרה את ההודעה הזו, מי גבה ממנה, מתי, איפה ההודעה הזו.

ת. אתה מצפה שאני אזכור אחרי 3 שנים? כאשר לא הוכנתי מראש בתיק הזה, אני הגעתי ישר מהבית, נשאלת שאלות, אני שלוש שנים לא עיינתי בתיק זה. אני לא זוכרת.

ש. ביום 15.1.07 הכרת את התיק, כשאת הצהרת את זה לחלל אולמו של בית המשפט זה היה מבוסס על סמך חומר חקירה, שנמצא בתיק לא הפרחת את זה לחלל אולם בית המשפט.

ת. אני לא זוכרת, אני בדרך כלל לא הפרחתי דברים לחלל. אני פשוט לא זוכרת.

ש. אני מציג בפניך זכ"ד שנערך ביום 17.12.06 מסומן קכ"א, שנערך על ידך. תאשרי לי שזה כתב ידך וזו חתימתך.

ת. כן, זה כתב ידי.

עו"ד שפיגל: מבקש להגיש את הזכ"ד.

הזכ"ד הוגש וסומן נ/271.

העדה ממשיכה:

ש. את זוכרת מה הסיבה לזימונו של אותו בוריס.

ת. לא זוכרת.

ש. את ביררת אם אכן מה שמסר לך בוריס, שהוא שנתיים כבר לא נמצא בבית ספר, זה נכון.

ת. יכול להיות שכן, לא זכור לי.

ש. אם אין מסמך בתיק החקירה שמאשר כזאת בדיקה, יכול להיות שלא בדקת.

ת. קשה לי להאמין, כי בדרך כלל תיעדתי, אבל אני באמת לא זוכרת.

ש. כעובדה אני אומר לך שמסמך כזה לא קיים, אני רוצה לשאול אותך, האם לא שאלת את עצמך בסיטואציה הזו של בוריס, אם שנתיים הוא לא נמצא בבית הספר, איך שמו מופיע ברשימת התלמידים.

ת. אני לא זוכרת, יכולות לקרות טעויות.

עו"ד שטרן: חברי ציין זאת כעובדה, מבקשת שחברי יציג באיזה כיתה ובאיזה רשימת תלמידים מופיע בוריס.

עו"ד שפיגל: אני לא מוצא.

עו"ד שטרן: מבדיקתי הוא לא מופיע ברשימת התלמידים.

העדה ממשיכה:

ש. אני רוצה להציג בפניך מסמך נוסף, ס"ה, ממסמכים ב', מיום 14.12.06, תאשרי לי שזה כתב ידך וחתימתך.

ת. מאשרת.

עו"ד שפיגל:  מבקש להגיש.

הוגש וסומן נ/272.

העדה ממשיכה:

ש. אני מפנה אותך לסעיף 2 של אותו מסמך, שם את מציינת כי נגבתה עדות לפיה נראו שלושה נערים, את מציינת את שמותיהם. אני רוצה לשמוע ממך, כמי שלוותה את התיק, היתה מעורבת בחקירה, מכירה את רזי התיק ,מי מסר עדות כזו ואיפה עדות כזו קיימת.

ת. צריכה להיות, יכול להיות שנגבתה על ידי חוקר אחר.

ש. אני אומר לך כנתון, אין שום עדות, לפחות לא מהעדויות שאינן חסויות.

עו"ד שטרן: אין עדויות חסויות.

העדה ממשיכה:

ש אני רוצה לומר לך כנתון שאין בתיק החקירה לא עדות כזו, לא בדל של עדות כזו ולא רמז של עדות כזו, תאירי את עיננו על מה אנו מדברים.

ת. יכול להיות שהתכוונתי לעדות של אליהו גדקר שמסר את השמות.

ש. אני אומר לך, שאליהו גדקר לא מסר שמות, לקחו אותו לזיהוי והוא לא ידע מי האנשים האלה.

ת. אני ממש לא זוכרת.

ש. אני גם אומר לך עוד דבר אחד, השמות האלה שאת מספרת עליהם במזכר הזה, שימי לב מופיעים לצידם מספרי טלפון ,איך הגעתם למספרים האלה על סמך עדות, אתם לא מציינים בזכ"ד דברים כאלה ומתעדים בתיק החקירה.

ת. אתה מציג בפניך שאלות אחרי שלוש שנים, אני לא זוכרת. אם היית מאשר לי לעיין בעדויות לפני כן, יכול להיות שהייתי זוכרת

ש.אני אומר לך שוב כנתון עובדתי ודאי, מתיק החקירה, אין זכר ושמץ לאיזה שהוא מזכר, איזה שהיא עדות, איזה שהוא מסמך שמישהו מסר לך או למישהו אחר מצוות החקירה את מספרי הטלפון האלה ואת השמות האלה, אני רוצה לדעת מאיפה זה בא

ת.אני לא זוכרת מאיפה זה בא, זו בטח לא המצאה פרטית שלי

ש.מה שעוד מטריד בסיטואציה הזו, שכל שלושת השמות האלה, משה דנינו, אלעד חסון ונצחון חסון, אלה בכלל לא נערים, אלא אנשים מבוגרים שהילדים שלהם כנראה או מי ממשפחתם או מטעמם החזיק במס' הטלפון הזה או במנוי הזה ואני רוצה לשאול, האם מישהו מהנערים שהחזיקו בפלאפון של אותם אנשים מבוגרים, מישהו ממשפחתם, מהחברים שלהם, מהאחים שלהם, האם מישהו מהנערים האלה הוצג לעד גדקר לצורך זיהוי כמי שעלה איתו טרמפ

ת.לא זוכרת

ש.אני אומר לך את זה עוד פעם כנתון עובדתי ודאי, אין בתיק שום בדל מסמך שלקחתם את הנערים האלה שקשורים לשמות האלה והצגתם בפני העד גדקר ואני שואל האם יש לך הסבר לזה

ת.לא זוכרת

ש.אני רוצה לשאול עוד משהו שהטריד אותי, לא רק שלא הוצגו בעלי המנוי האלה או מי מטעמיהם בפני העד גדקר, אלא שלא נעשה שום נסיון מתוך תיק החקירה, ואני אומר לך את זה כנתון, לא נעשה שום נסיון לאתר שניים מתוך שלושת הנערים הללו, לך יש הסבר לזה

ת.לא, לא זוכרת

ש.במסמך הזה את מבקשת למעשה אישור מהמטה הארצי, הוא מופנה למטה הארצי ואת מבקשת מהם לאכן את מספרי המנוי האלה לתאריך 6/12/06, את ראית את האיכון של השיחות האלה

ת.היה לנו חוקר שהתעסק עם זה

ש.ואת לא ראית בשום שלב את האיכון ואת המנויים, ואת השיחות, מה קורה שם

ת.לא, לא ראיתי

ש.אני בכל זאת מציג בפניך, את אותם פלטים שהגיעו בעקבות אותה בקשה לאיכון של המספרים האלה, זו בקשה שלא הוגשה על ידך, היא הוגשה על ידי החלטה לבקשת קבלת מסמכים על ידי החוקר מקינלוב מצוות החקירה שבו ביקשתם את הבעלויות של כל המנויים האלה במסמך יחד עם תוכן הודעות אס-אם-אס שהתקבלו

ת.אני רואה את מה שאתה מציג לי

ש.אני רוצה להציג בפניך את פלט המנויים, עשיתי לך סימנים כדי שתוכלי לעקוב אחריהם ביתר קלות, תסתכלי בשעות שמדובר עליהן, ב – 6/12/06 החל משעות הבוקר, בטירוף של הרצת האס-אם – אסים האלה שאת מדברת עליהם, עשרות אס-אם-אסים שנכנסים ויוצאים, כאשר בשעות האלה שחשודות כשעות הרצח יש שקט ואחר כך בשעות 14:00 יש חידוש של האס-אם-אסים, האם הם מזכירים לך משהו

ת.לא, לא מזכירים לי

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש את הפלטים.

מוגשים ומסומנים נ/273, נ/ 274

העדה ממשיכה:

ש.על פי הבקשה שמופיעה בצו שהוגש לבית המשפט, הייתה שם בקשה לא רק לגילוי הבעיות והאיכון, יש שם בקשה יחד עם צו של בית המשפט לקבל את תוכן הודעות האס-אם – אסים, לך ידוע משהו בקשר לתוכן, כי בתיק החקירה אין שום תוכן כזה שראינו

ת.אני לא זוכרת, לא ידוע לי

ש.את אולי גם יודעת מתוך הזיכרון שיש לך, למה לא נעשו פניות אל חברות הטלפונים בעקבות הצו לקבל תוכן, אם יש תוכן, מדוע לא נשלח תוכן של הודעות אס-אם-אסים

ת.לא ידוע לי

ש.אני מעיין באסופת תשאולים שאת עשית עם תלמידים, צ"ד, צ"ה, צ"ו, צ"ז, צ"ח, צ"ט, וניקח לדוגמא את צ"ט, ובכולם בכל הסט הזה של התשאולים, את כולם את טורחת לשאול היכן הם היו בסוף השבוע שלאחר הרצח, את רואה את השאלה הזו

ת.כן

ש.למה

ת.אם אינני טועה, הייתה איזו שיחת טלפון שהגיעה, מאיזה טלפון ציבורי באיזור המרכז, אם זכרוני אינו מטעיני וחשדנו שתלמידים היו אולי באיזור המרכז ורצינו לדעת אם כן, מי ניהל את השיחה

ש.אני ארענן את זכרונך, האם את מתכוונת במה שאת עכשיו אומרת לאותה שיחה שנתקבלה במרד"מ מאיזור פתח תקווה של או הורים או אורחים שהודיעו שיש איזה ילד שיודע מי רצח

ת.אני זוכרת שהתקבלה איזו שהיא שיחה

ש.אני מגיש מסמכים שאת חתומה עליהם מיום 17/12/06

עו"ד שטרן: כפוף להסתייגות מכל עדות שמועה.

המסמכים מוגשים ומסומנים נ/275, נ/276.

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שוחט – פינק:

ש.את נשאלת בפרוטוקול של הארכת המעצר האם זה נכון שעדות של נערה נוספת שמספרת שנכנסה בסמוך לאותה נערה וראתה מריחה של דם על המראה, את משיבה שזה נכון, אני מציגה לך זכ"ד מיום 2/1/07, האם נסמכת על זכ"ד זה

ת.הוא שאמרתי, שלא המצאתי

הזכ"ד מוגש ומסומן ת/763

עו"ד שפיגל: אני מבקש לשחרר שני עדים שזימנתי להיום. הודעת העדים תוגש בהסכמה.

עדותו של העד דניאל חסון מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/277, עדותו מתייתרת ככזו. כך גם עדותו של העד אנוק רמוס, מוגשת ומסומנת נ/278, עדותו מתייתרת בזאת.

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3