אישור קבלת כתב האישום

1

בתי המשפט

בש 001139/07

בית משפט מחוזי נצרת

בתיק עיקרי: פח  000502/07

18/01/2007

תאריך:

כב' השופטת גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי

בפני:

מדינת ישראל

בעניין:

המבקשת

– נ ג ד

זדורוב רומן בן ולדימיר

המשיב

בשם המבקשת: עו"ד שילה ענבר, עו"ד שרוני

בשם המשיב: עו"ד שפיגל דוד

המשיב – הובא על ידי הליווי

נוכחים:

פרוטוקול

הסניגור: קיבלתי את כתב האישום כעת יחד עם הבקשה למעצרו עד תום ההליכים של מרשי. בנסיבות דנן אני עותר לאפשר לי לצלם את חומר החקירה ולעיין בו על מנת שיהיה ספק בידי לטעון. בנסיבות העניין ולאחר שביררתי עם באת כוח המאשימה באשר לכמות החומר, אני עותר בפני כב' בית המשפט לפחות לשבועיים ימים בשלב זה. לאחר בחינת החומר יתכן שאחליט שברצוני לא לחשוף את קו ההגנה שלי במסגרת טיעון בבקשה למעצר עד תום ההליכים כאשר אני ער לכך שישנה הודאה וישנו שחזור, אולם אוכל להגיע להחלטתי זו רק לאחר שאבחן את החומר.

עו"ד ענבר: מסכימה לדחיה. אנו נשקול הגשת טיעונים בכתב. אני מציעה אם כך שנחלק את הטיעון לשני שלבים, כאשר בשלב ראשון יודיע חברי אם הוא עומד לטעון לגבי הראיות  ולאחר מכן בהתאם לכך, אנו נשקול הגשת טיעונים בכתב או טיעון בעל פה ובכפוף כמובן להחלטת חברי.

עו"ד שפיגל: אני מסכים לקביעת תזכורת בעוד שבועיים ובלבד שבסמוך לאחר מכן ובהתאם להודעתי יקבע מועד מהיר לטיעון.

החלטה

בהתאם לבקשת הסניגור נדחה הדיון לצורך לימוד החומר.

יחד עם זאת מאחר והסניגור הודיע כי בכוונתו לשקול האם לטעון לגבי הראיות לכאורה וזאת נוכח קיומה של הודאת החשוד והשיחזור שאז יתקיים דיון קצר יותר, נקבע לתזכורת ליום 4/2/07 שעה 9.00.

המשך הדיון יקבע בישיבה הבאה.

מודע לצדדים כי ההקראה בתיק העיקרי תתקיים בפני הרכב כב' הנשיא  ביום 7/2/07 שעה 9.30.

בשלב זה יישאר המשיב במעצר עד למתן החלטה אחרת על יסוד הסכמת הצדדים.

הליווי ידאג לזימון המשיב למועדים שנקבעו.

ניתנה היום כ"ח בטבת, תשס"ז (18 בינואר 2007) במעמד הנוכחים.

                                                                                ___________________

גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי

                                                                                                                  שופטת

מאיה

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3