אלדד חדד – עד הגנה מס' 44 (בלש בימ"ר גליל אבטחה וליווי)

עד הגנה מס' 44 אלדד חדד מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד גליל שפיגל:

ש.מה היה תפקידך בתקופת האירוע

ת.הייתי בלש בימ"ר גליל והייתי על תקן של אבטחה וליווי

ש.בצמידות למישהו מהבלשים האחרים

ת.לזדורוב

ש.אני מדברת על הצוות

ת.כן, היו עוד כמה שוטרים

ש.היום אתה מושעה מהמשטרה

ת.כן

ש.אתה יכול להגיד למה

ת.על תיק של פרשת השוטרים מנהריה

הכרעת דין מוגשת ומסומנת נ/280

ש.אתה קיבלת את הנאשם לידך ב – 19/12/06 עד היציאה לשחזור, מה נעשה בפרק הזמן הזה

ת.תאריכים ושעות אני לא זוכר, מה שכן אני זוכר מכל האירוע הזה, שביחד עם שוטרים, אחרים נוספים ליוויתי את זדורוב לשחזור וכל מה שזכור לי בשחזור זה דברים ספציפיים שזכורים לי ודברים אחרים אם תזכירי לי אולי אזכר ואולי לא, מה שכן זכור לי זה הקטע שבו הגענו לשירותים בבית הספר, בענין של השירותים בבית הספר, הייתי שם גם בליווי וראיתי את זדורוב מסביר איך התבצע המקרה ואיך הוא יצא מהשירותים, היציאה שלו מהשירותים.

אני בסך הכל הייתי המלווה שלו

ש.ספר לנו על כל הפעולות ומה נעשה ומה היה בפרק הזמן שבין סיום החקירה של מ.ט. 172/2 ועד השחזור

ת.לא זוכר

ש.כדי שתיזכר, אני אראה לך מתוך פרק הזמן הזה, יש הקלטה רק של מספר דקות, אני אראה לך כדי להזכיר לך, אני מראה לך קטע מהזמן שלפני היציאה לשחזור, מחדר החקירה, זה מזכיר לך משהו

ת.כן, זה מזכיר לי ששמרנו עליו בחדר

ש.בפרק הזמן הזה ששמרתם עליו בחדר, מי נכנס לחדר לשוחח איתו

ת.אין לי  מושג, אני לא זוכר, עבר זמן, אני לא זוכר

ש.מישהו מהפרקליטות טלפן אליך לפני שהגעת לפה

ת.לא

ש.מישהו דיבר איתך בשמם

ת.לא, אני בהתחלה חשבתי שאני בא מטעם הפרקליטות, באתי מטעם ההגנה ודיברו איתי מטעם ההגנה

ש.אתה זוכר את השיחות שהיו לך עם הנאשם

ת.לא, אני לא חוקר

ש.מי נכנס לחדר

ת.אני לא יודע, היו הרבה אנשים, היו הרבה שוטרים בתחנה

ש.אני מדברת איתך מבחינת חוקרים, תנסה לזכור מי נכנס לחדר

ת.אני לא זוכר, אין לי מה להסתיר

ש.ישבתם כל פרק הזמן הזה ולא שוחחתם

ת.אני בדרך כלל בן אדם שלא מרבה לדבר

ש.אני מקרינה לך איזה שהוא קטע בנסיון אולי להזכיר לך, רואים שאתה נכנס לחדר, אתה זוכר מאיפה באת

ת.זו תחנת משטרה, תחנת ירדן, נכנסתי לחדר

ש.אני מראה לך שאתה וראובן משוחחים, הנאשם מדבר

עו"ד ענבר: העד עם הגב, לא ניתן לראות אם הוא מדבר.

העד ממשיך:

ש.מה ראובן דיבר

ת.אני לא זוכר

ש.במסגרת תפקידך כשאתה מלווה נאשם, אתה צריך גם לרשום מזכרים, לתעד פעולות מסוימות

ת.לא בהכרח, אני יכול לצאת איתו גם 20 פעם ביום

ש.ואם שותף שלך לליווי מוציא מזכר, אתה מעיין במזכר כשהוא מוסיף את שמך במילויו, הסתכלת לראות מה נרשם

ת.כן, אבל לא תמיד, זה ענין של ליווי

ש.אני מקרינה לך קטע מאוד קצר ותנסה לזכור מה היה שם, אני מציגה לך קטע 4:38 עד 5:13 מתוך מ.ט. 172/3 – ת/21.

ת.זה לא מזכיר לי דבר

ש.כשיצאתם מהחדר הזה לכיוון השחזור, האם אתה זוכר שפגשתם במישהו מהחוקרים

ת.לא, אבל מן הסתם הגיעו הרבה חוקרים וקצינים, אנחנו רק ליווי

ש.השאלה שלי האם פגשתם, זה אומר האם רומן ו/או מישהו מהחוקרים פנה אליו, דיבר איתו, האם היה משהו בדרך לרכב

ת.אני לא זוכר, היו הרבה אנשים, פה הליווי זה ברגל, זה לא ברכב

ש.אני שואלת כשיצאתם מהחדר האם פגשתם באחד החוקרים שדיבר עם רומן או שרומן פנה אליו

ת.לא זוכר

ש.כשנלווית לשחזור, מה היה תפקידך בשחזור

ת.לאבטח

ש.לא היית כבול

ת.יכול להיות שכן, יכול להיות שהייתי כבול אליו, בשלב מסוים גם שחררנו את האזיקים

ש.מבחינת הוראות ביצוע מי נתן הוראות בשחזור

ת.זה היה ראש צוות, ראש צח"מ, היו בוקר ואזולאי

ש.מי נתן הוראות בשחזור עצמו

ת.ראש צוות שלי

ש.יורם

ת.ראש הצוות הוא נתי חריר

ש.מי היה ראש הצוות שמסר לנתי את ההוראות

ת.או שיורם אזולאי או בוקר, אני לא יודע

ש.במילים אחרות, כל פעולה או פעילות שנעשית על ידי מלווה בלש, צריכה להתקבל על ידי או נתי או יורם

ת.יורם מעביר לנתי, היו הרבה קצינים בשטח באירוע כזה, אתה לא יוצא לבד

ש.אתה יכול לזכור מי הקצינים שהיו שם למתן ההוראות

ת.אני זוכר את בוקר, את יורם אזולאי

ש.אני מציגה לך איזה שהוא קטע ואני רוצה שתסביר לי בעקבות מה שאמרת פה (19:33:35 ועד 19:34:28), תסביר לי  ואני אראה לך גם תמונה שאתה נצפה בתמונה הזו, זמן דיסק 19:34:25, היד שלך רואים אותה מסמנת על הגב של ראובן אזולאי ותסביר איך זה שמיד לאחר הטפיחה שאתה טופח לו בגב, רואים אותך מיד מגיע ופותח את האזיקים מוגש ומסומן נ/281 ומי בכלל נתן לך את ההוראה לבוא, לעצור את השחזור ולפתוח את האזיקים של הנאשם ועוד אחרי שאתה שומע את אנטולי אומר לבחורה שמגלמת את תאיר פונה ימינה, מי נתן לך את ההוראה לבוא

מי זה עם הסוודר האדום

ת.הבחור עם החולצה האדומה בקטע הוא ראובן אזולאי

ש.אומרים שהיד שרואים בתמונה שמסומנת ב' ב – נ/281, היא היד שלך

ת.מאיפה אני יודע?

ש.אני מקרינה את הקטע שוב, מקטע 19:33:38 עד 19:34:53

ת.אני זה שפותח את האזיקים

ש.אני אומרת לך שהיד הזו שטפחה על גבו של המלווה ראובן זה אתה, אתה מסכים איתי

ת.כן

ש.למה סימנת לו על הגב

ת.שיסתובב אלי כי רציתי לפתוח את האזיקים

ש.מיד אחרי שאתה שומע את התרגום שמתרגם אנטולי בעברית עם המילים: "את פונה ימינה" זמן דיסק 19:34:25, אתה מקפץ ועוצר את השחזור, אתה הולך, עומד ועוצר את השחזור

ת.אני יכול לעצור שחזור?

ש.אני מראה לך עוד פעם את הקטע

ת.הקצין ביקש ממני לפתוח את האזיקים

ש.מי זה הקצין שביקש ממך

ת.לא זוכר, היו הרבה קצינים, זה צח"מ, יש קצינים, הוא ביקש ממני לפתוח ופתחתי

ש.מיד איך שמתורגמות המילים מרוסית לעברית: "את פונה ימינה", אתה נצפה מאחור, עוצר את המשך המהלך ופותח את האזיקים, את ההוראה הזו אתה אומר שקיבלת מקצין

ת.כן, את ההוראה הזו קיבלתי מאחד הקצינים

ש.ואתה לא זוכר ממי

ת.לא

ש.אני אעזור לך להיזכר, אתה מכיר את ניצב משנה אבי שי, אתה זוכר אותו מהאירוע

ת.לא יודע, אולי בפנים

ש.אם אתה לא מכיר אותו ואומר אולי בפנים, אתה אומר שאת ההוראה הזו בוודאי לא קיבלת ממנו אלא מקצין שאתה מכיר

ת.לא, זה לא נכון, זה צח"מ עם הרבה קצינים, גם מיחידות אחרות ואני לא זוכר מי הקצין שנתן לי את ההוראה לפתוח את האזיקים

ש.האם אתה לא זוכר מי הקצין או שאתה לא יודע מי הקצין שנתן לך את ההוראה

ת.אני גם לא זוכר ויכול להיות שגם לא הכרתי אותו לפני הצח"מ

ש.איך הוא העביר לך את ההוראה הזו, בשלב אחרי ששמענו את המילים: "את פונה ימינה"

ת.לא זוכר, ברגע שביקש לפתוח, פתחתי

לשאלת בית המשפט. אתה ידעת בכלל היכן הזירה

ת.לא, אני רק ידעתי שזה בית ספר, לא ידעתי את הפרטים, איך האירוע בוצע

ש.אני מראה לך קטע 19:34:53, אתה נצפה פה מסמן לראובן אזולאי גם במבט וגם בסימן, מה אתה אומר על זה

אני מראה לך בתמונות – מוגש ומסומן נ/282

זו תמונה מוקפאת מזמן הדיסק שאני מדבר עליו, ואני אומר לך שאתה נראה מביט אל ראובן ומסמן לו עם האצבע מאחור

ת.איפה אני מסמן לו? יכול להיות שדיברתי איתו ונגעתי בו

ש.זאת אומרת מה שאתה למעשה, ההסבר שלך, תקן אותי אם אני טועה, שאתה מאשר שאתה מסמן לראובן אבל אתה לא יודע למה סימנת לו

ת.לא סימנתי

ש.האם קיבלת הוראה מאותו קצין שאמר לך לפתוח את האזיקים, קיבלת גם את ההוראה לסמן לראובן איפה הזירה

ת.לא סימנתי לראובן איפה הזירה ואני לא יודע על מה מדובר בכלל, אני לא מבין

ש.לא קיבלת הוראה מהקצין לסמן לראובן

ת.לא

ש.קיבלת ממנו רק הוראה לעלות ולפתוח את האזיקים

ת.כן

ש.במעלה המדרגות כשאתם מתחילים לעלות

ת.הייתה בעיה עם המפתח של האזיקים, המפתח לא התאים, אני עכשיו נזכר יותר, המפתח לא תאם, הייתה בעיה וחיפשו מפתח של אזיקים שיתאים, זה אני כמעט בטוח

ש.אבל למה צריך לפתוח אזיקים ולשחק עם אזיקים כשנאשם בדרך לשחזור, למה לעצור ולשחק

ת.זה לא שיקולים שלי, של הקצינים

ש.במעלה המדרגות, מול המדרגות יש שם פלקט הנצחה לזכרה של תאיר ז"ל שנתלה שם, בדיוק ממול המדרגות, ראית את הפלקט הזה

ת.עכשיו אני רואה

ש.בזמן השחזור לא שמת לב

ת.אז לא שמתי לב

ש.אני רוצה שתתאר לי לגבי אזיקים, כמה זוגות אזיקים היו באירוע הזה, אתה הגעת בשלב הראשון ופתחת אזיקים, איזה אזיקים פתחת

ת.ניסיתי אבל המפתח לא התאים

ש.למי רצית לפתוח

ת.לזדורוב

ש.האם הנאשם היה אזוק יד אל יד, זוג אחד של אזיקים

ת.יכול להיות שהיה יד אחד ויד אחד לראובן, יכול להיות שני זוגות אזיקים וגם אזיקים ברגליים בהתחלה. יכול להיות שאזיק אחד התאים והשני לא, לא התאים

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.אתה הוזמנת לכאן על ידי ההגנה, לא רעננו לך את הזיכרון ולא ידעת עד עכשיו על מה אתה אמור להעיד

ת.לא, רק ידעתי שזה בתיק הזה

ש.ואתה נשאלת איזה שהן שאלות לפני כן על ידי הסניגור, התבקשת להעיד בנקודה מסוימת

ת.לא

ש.פנו אליך בהכנה, בשיחת טלפון

ת.בשיחת טלפון פנו ואמרו שרוצים שאני אבוא להעיד, אין לי מה לחדש הרבה, סך הכל לא הייתי בענין של חקירות, הייתי מלווה ומאבטח

ש.אתה נשאלת על שני קטעים שנכחת בהם, הקטע הראשון זה קטע המתנה לפני היציאה לשחזור עם רומן זדורוב שממנה אמרת שאתה לא זוכר פרטים מיוחדים

ת.נכון

ש.אני מבינה שזה שאתה לא זוכר פרטים מיוחדים זה מכיוון שמבחינתך זו הייתה פעולה שגרתית שאתה מבצע בכל שאר התיקים

ת.פעולה שגרתית לחלוטין

ש.אתה והבלשים האחרים שישבתם בחדר והמתנתם לשחזור, ידעתם באיזה שלב בחדר פועלת הקלטה ובאיזה שלב לא פועלת הקלטה

ת.לא

ש.אתם ידעתם אם ההקלטה שמופעלת, אם בכלל, בוידיאו, ויש או אין שמע

ת.לא ידעתי, אבל מן הסתם בתיקי רצח, קרוב לוודאי שיהיה צילום או תיעוד של חקירות

ש.אבל לאו דווקא של המתנה בחדר חקירה לאחר סיום חקירה

ת.לא

ש.לא אמרו לך באיזה שלב של סיום החקירה ועד ליציאה לשחזור מפסיקים את ההקלטה או לא מפסיקים או בכלל

ת.לא

ש.להגנה יש טענות שאתה נחקר ועדים אחרים בגלל טענה שיש לנאשם על דברים אולי לא תקינים ולחצים שהופעלו על הנאשם כדי שיודה ברצח שלא ביצע, אני רוצה לשאול אותך, היום אתה כבר לא בימ"ר גליל ואין לך סיבה לחפות על מישהו, אתה במהלך פרק הזמן שהמתנת עם רומן זדורוב וליווית אותו, נתקלת, היית עד או חלילה אתה בעצמך, נתקלת בלחץ שהופעל על זדורוב להודות במשהו שלא עשה

ת.בכלל לא

ש.האם במהלך פרק הזמן מהיציאה מהחדר ועד מהלך השחזור, מישהו פנה לזדורוב ואמר לו תשחזר ככה, תשחזר אחרת, אל תחזור בך

ת.לא

ש.במהלך השחזור, כל פרק הזמן הזה, אני מזכירה לך שהשוטר שהנחה את השחזור זה קצין דובר רוסית בשם אנטולי

ת.אני לא מכיר אותו

ש.הוא לא היה מהצח"מ, זה קצין מחדר

ת.הגיעו הרבה אנשים

ש.אני שואלת אותך ספציפית, אנטולי, הבחור הזה הקצין שהביאו אותו במיוחד מחדרה כי הוא לא מכיר את החקירה

ת.אני לא יודע, את מחדשת לי את זה עכשיו

ש.ידעת שהביאו איזה שהוא קצין

ת.כן

ש.אני גם מזכירה לך שראשי הצח"מ עצמם, בוקר, סשה, יורם, הקצינים האלה, שהם חקרו את התיק, לא באו איתכם לשחזור, הם נשארו בתחנה

עו"ד שפיגל: אני מתנגד לשאלה.

החלטה

העד בחקירה נגדית, אין כל בסיס להתנגדות, העד ישיב לשאלה.

ניתנה היום י"ד באלול, תשס"ט (3 בספטמבר 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

 

העד ממשיך:

ש.האם זכור לך שראשי הצח"מ, יורם, סשה, אזולאי, בשחזור עצמו לא נכחו

ת.אני לא זוכר, היו המון אנשים

ש.אני שואלת את זה כי קודם לכן כשנשאלת מי הקצינים שנתנו הוראות, אתה התייחסת בין היתר לראשי הצח"מ שאתה כפי שאתה יודע נותנים הוראות לראש הצוות שלך

ת.כן ויש שם את קצין הבילוש שמעוני

ש.נכון, את שמעוני גם רואים בסרט, אני שואלת אותך האם אמרת את זה על סמך זה שאתה זוכר היום שהם נתנו הוראות בשחזור או מהעובדה שידעת שהם ראשי הצח"מ

ת.אני זוכר אותם מהתחנה נותנים הוראות, בשחזור עצמו אני לא יכול להגיד כי היו הרבה שוטרים

ש.לאורך כל השחזור, בעצם כשאתה הולך, אתה לא היית כבול לזדורוב

ת.לא

ש.אתה הצטרפת בחלקים לשחזור, הרי אמרת שהיו הרבה שוטרים שאבטחו את בית הספר, שומרים בכל מיני מעגלים

ת.כן

ש.ויש צוות שהוא הצוות המשחזר, זדורוב, הקצין אנטולי, השוטר ראובן שצמוד לזדורוב ועוד שניים – שלושה שוטרים

ת.אנחנו ממונים על האבטחה שלו, זה הכל

ש.כשאנו מדברים על שוטרים שהשתתפו בשחזור, אני מדברת על המעגל הזה של השוטרים שצמודים לזדורוב, אתה היית בין השוטרים שצמודים לזדורוב, כל הזמן, חלק מהזמן

ת.חלק מהזמן, התחלפנו, היינו 4-5

ש.באותם קטעים שכן היית שם, לפי מה שאתה ראית, מי שהוביל את השחזור במובן של להחליט לאן הולכים, להצביע, להגיד לאן צריך לגשת, זה היה זדורוב או השוטרים

ת.זדורוב

ש.בקטע שראינו את ההקלטה – בכל הקטע הזה בכל תחילת העליה במדרגות, יכולנו לראות את המדרגות שיורדות למטה, מה שאני אומרת שבקטע הזה מסביבכם אתה לא נראה וגם לא קצינים שנמצאים איתך ומדברים איתך, האם זה נכון שאתה בשלב הזה היית ביחד עם אותם קצינים למטה ולא הייתם בקטע הזה ממש צמוד לשחזור. [19:34,21 ומטה]. ואתה פתאום באת מצד ימין מלמטה.

ת.ככה זה נראה שבאתי מלמטה מהמדרגות.

ש. אתה בעצם אותו אדם שקבלת את ההוראה הזאת לעלות אליהם ולהגיד להם לפתוח את האזיקים כאשר הם היו למעלה ואתה למטה.

ת.סביר להניח.

ש. יכול להיות שההוראה היתה מראש כאשר תגיעו לשירותים תפתחו לו את האזיקים.

ת.לא. אני רואה בצילום את שמעוני. יכול להיות ששמעוני הוא זה שאמר לי לפתוח את האזיקים.  רואים אותו עם חולצה בהירה.

ש. אני עוצרת את ההקרנה ב- 19:34,58 – התנועה שאתה עשית – כאשר אתה פונה לראובן ועושה לה את התנועה, מה הכוונה בעצם.

ת. להראות כי המפתח לא מתאים, אני מסתכל בנ/282 תמונה ב', והתנועה היא שאני מראה לו שהמפתח לא מתאים, סביר להניח כי אין לי שום דבר שם מה להגיד לו ומה לדבר.

ש. באמת אח"כ רואים שעדיין לא פתחת את האזיקים. למטה יש עוד אנשים, אתה יכול להגיד מי הם האנשים.

ת.לא, אני לא יכול.

ש.כשאתה ראית את שמעוני, ואני גם אומרת לך שבהמשך השחזור שמעוני מגיע ומנסה להביא מפתחות לשחזור, יש התעסקות בנושא הזה, האם זה מזכיר לך משהו בעניין הזה ששמעוני הוא זה שנתן לך את ההוראה לפתוח את האזיקים.

ת. יכול להיות.

ש. שמעוני הוא קצין בילוש, התפקיד שלך כבילוש הוא אבטחה, האם יש לכם מהות בתוך השחזור.

ת. אנחנו בעניין של אבטחה.

ש. גם שמעוני הוא עוסק באבטחה ואחראי על אבטחת השחזור ולא לתוכן לשחזור.

ת. רק על האבטחה.

ש.כשאתה היית למטה, ואמרו לך שמעוני או אחר אמרו לך להעלות למעלה ולפתוח את האזיקים, האם אתה יכולת לדעת מה רומן אומר באותה שניה.

ת. לא זכור לי.

ש. אתה לא עצרת את השחזור ולא קבלת הוראה לעצור את השחזור.

ת. לא, רק לפתוח את האזיקים.

ש. וזה לא מתוך איזה קשר לתנועה או למילה שנאמרה שניה קודם.

ת. לא.

ש. מהרגע שאמרו לך לעלות ולפתוח את האזיקים ועד שהגעת ועלית זה לקח מספר שניות

ת.נכון

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש.אמרת בתשובה לשאלת הפרקליטה שכנראה התנועה שנצפית עושה לראובן אזולאי היא כנראה שאתה אומר לו שהמפתח לא מתאים לאזיקים

ת.כן

ש.אבל האזיק כבר משוחרר

ת.לא נכון, יש עוד אזיק שם

ש.איפה

ת.על זדורוב

ש.אמרנו שיש שני זוגות אזיקים, אזיק אחד שמחבר את זדורוב לראובן אזולאי

ת.כן ואזיק אחד שמחבר את זדורוב לעצמו

ש.את מה שחררת

ת.אני לא זוכר

ש.אחד הצלחת לשחרר

ת.אני לא זוכר

ש.אז על בסיס מה אתה אומר בחקירה נגדית שכנראה סימנתי לראובן אולי שהאזיק לא נפתח

ת.בוודאות אחד המפתחות לא התאים לאחד האזיקים

עו"ד שפיגל: אני מציין זמן דיסק 19:34:50 בו רואים אזיק אחד משוחרר.

עו"ד ענבר: רואים בהמשך שחרור אזיק נוסף, לאחר הזמן שציין חברי.

העד: אני אמרתי שיש שני אזיקים.

עו"ד שפיגל: אנו מבקשים להגיש בהסכמה את כל חוות הדעת של המומחים שעתידים להעיד מטעם ההגנה, קרי חוות הדעת של מומחה הנעליים מאנגליה, חוות הדעת של הרופא המשפטי וחוות הדעת של המומחה למחשבים, אלה המומחים שלנו בתיק הזה.

חוות הדעת כפוף לחקירה נגדית כמוסכם מוגשות ומסומנות, נ/283, נ/284, הדיסק מוגש ומסומן נ/284 א'.

עו"ד שפיגל: שכחנו את חוות הדעת הנוספת, אנו נגיש אותה עד יום ראשון.

החלטה

לשמיעה במועד הקבוע הבא.

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

ניתנה היום י"ד באלול, תשס"ט (3 בספטמבר 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

 

000502/07פח 054 עדן ונדר

1600

 

בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

פח 000502/07

 

בפני:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן ומ.מ הנשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

תאריך:

10/09/2009

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

 

 

המאשימה

 

נ  ג  ד

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

 

 

 

הנאשם

 

נוכחים:

בשם המאשימה: עו"ד ענבר, עו"ד שטרן ועו"ד שוחט – פינק

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

 

 

פרוטוקול

 

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

 

עו"ד שפיגל: לדיון של היום היו קבועים שני המומחים מטעם ההגנה, חן קוגל היה אמור להעיד היום ולכן נערכנו עם עוד עד אחד או שניים , אם צו ההבאה היה מבוצע שהיו אמורים להצטרף אליו.

חן קוגל היה אמור להעיד ב – 17/9/09 ולא היום ולכן הגשנו את כל המסמכים המצורפים ב – 26/8/09, אלא שבתאריך 2/9/09 או 3/9/09 איני זוכר, הודיעו לנו מהמזכירות של משרד קוגל שהם לא שמו לב שבטעות ב – 17/9/09 הוא אמור להופיע בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה, אנו פנינו לפרקליטות ואי אפשר להגיד התנהלות פגומה של ההגנה, זו טעות של המזכירות של משרד ד"ר קוגל וניסינו לתקן את זה.

אותו דיסק של 10 שניות שהם קיבלו את זה, על ה – 10 שניות אנו צריכים כמה ימים, קומם אותי שב – 2/8/09 הם מקבלים את כל החומר והם זימנו את הצוות שלהם ב – 9/8/09, הייתה פה שגיאה אבל לא רק של ההגנה ולא היינו צריכים לקבל על הראש מבית המשפט.

 

עו"ד ענבר: אם רוצים להעמיד דברים על דיוקם, אני מציגה לבית המשפט את הפקס הראשון שקיבלנו מחברי ב – 26/8/09 ובו לראשונה צורפה לנו בפקס חוות הדעת של חן קוגל בניגוד למה שטוען חברי שמראש התכונן ל – 17/9/09 ורק בראשית ספטמבר התברר לו שהעד לא יוכל להעיד בתאריך הנ"ל.

הפקס אומר כבר ב – 26/8/09 שד"ר קוגל אמור להעיד ב – 10/9/09 ולא ב – 17/9/09.

אני מציגה את הפקס לבית המשפט.

בהמשך, בו ביום הודענו לחברי במכתב שאין 20 יום עד 10/9/09 ואנו מסבות את תשומת לבו ואנו לא יכולות להעיד לפני ה – 17/9/09.

אני רוצה להזכיר שבסוף הישיבה הקודמת כשהבענו בפני בית המשפט את הקושי שיש לנו להעיד את חן קוגל ב – 10/9/09, חברי גם ידע את זה ויכול היה להערך ל – 10/9/09 לפחות כאלטרנטיבה מ – 26/8/09.

בישיבה הקודמת כאשר בית המשפט שאל את חברי איזה עדים יש לו להיום פרט לחן קוגל, חברי אמר שיש לו 3 עדים שאחת מהן היא אמו של הנאשם ועוד שני עדים שאלה עדים שזומנו לישיבה קודמת, אחד מהם זה אסיר שראשי התיבות של שמו הם מ.ר והשני הוא ח.מ..

שני העדים האלה לנו הודע שהם יעידו בישיבה הקודמת, אנו היינו מוכנות בישיבה הקודמת, בישיבה הקודמת בבוקר הדיונים לאחר שהגענו מוכנים לחקירתם, חברי הודיע שהעד מ.ר. לא התייצב והעד ח.מ. לא הובא מהכלא כי זה מועד שאינו נוח לו להעיד בימי חמישי כי הוא צריך להיות במעבר ולכן יבוא בישיבה הבאה שהיא היום, אמרתי לחברי שגם הישיבה הבאה היא ביום חמישי, אני יודעת ממקורות שלי שהעד כן הוצא מהכלא וכן הועבר.

היום בבוקר התייצבנו כאן כדי לגלות שאף אחד משלושת העדים האלה לא נמצא כאן, לא האסיר, לא העד שכבר בישיבה הקודמת יכול היה לבוא ולא אמו של הנאשם שלגביה יש תעודה רפואית שהיא חולה. לגבי אמו של הנאשם היא זומנה להעיד ב – 12/3/09 ואז חברי הודיע שהיא חולה בשפעת, ב – 19/3/09 היא עדין הייתה חולה בשפעת ומאז חלפו כ – 10 ישיבות, היא לא הגיעה, כאשר מדי פעם שאלנו את חברי מה עם האמא היא עדין לא החלימה? ותשובת חברי הייתה שיביא אותה מתי שהוא רוצה, גם היום היא עדין חולה.

הדבר האחרון לענין חוות הדעת של העד דורון בלדינגר, חוות הדעת הזו הגיעה אלינו בפקס ב – 30/8/09 כשהיא חסרה, ביקשנו עותק מלא שנמסר לנו רק ב – 6/9/09 לאחר הישיבה הקודמת, חברי אתמול פנה אלינו בבוקר וטען שהוא שלח את חוות הדעת באמצעות שליח ושיש לו אישור מסירה מיום 2/9/09, אני מודיעה כי אף אחת מאיתנו לא קיבלה אותה פיזית, האישור שחברי מציג אינו חתום ואי אפשר לדעת מי קיבל.

לגבי המומחים, מדובר ב – 3 מומחים שלגביהם אנו צריכות להערך, ב – 5 הימים האלה שנותרו תפוסים או בשבת, או לחוות הדעת של המומחה מאנגליה.

העברנו לאיש מ.ט. את חוות הדעת של ד"ר קוגל לעיון ולא נצליח להערך ליום 17/9/09 וזו חוות דעת של 34 עמודים.

 

עו"ד שפיגל: חוות הדעת של דורון בלדינגר נשלחה והגיעה ב – 28/8/09, שזה יום שישי בשבוע, אל הפרקליטות, ביום ראשון יצרנו קשר עם משרדה של התובעת, שוחחנו עם המתמחה, לא אני, רעייתי, קיבלנו אישור שהחומר הגיע, לא הייתה שום אמירה שמשהו בחומר לא בסדר, למחרת,

ב – 30/8/09, בנוסף שלחנו עם שליח חוות דעת.

 

עו"ד ענבר: אני מציגה מכתב ששלחנו לחברי ביום 30/8/09.

 

עו"ד שפיגל: באישור שלי ביום 30/8/09 יש אישור שהמשלוח הגיע.

אני עד יום לפני הדיון של היום ולכן גם שלחתי את הבקשה לקבלת הנחיות, ניסיתי להתארגן למספר עדים, ידעתי שיש צו הבאה שאמור היה להתבצע להיום שלא בוצע, יש את אמו של הנאשם שיש אישור מחלה לגביה וכל הרמזים של חברתי לא היו ראויים להשמע.

אנחנו תכננו את סדר העדים, ידענו שהעדות שלה היא זמן לא קצר ואמרנו שנביא אותה ברגע שיהיה חור מבחינת לוח הזמנים.

 

 

 

החלטה

 

נלאינו מלשמוע את הטענות באשר לאי זימון העדים.

 

אנו רואים לציין כפי שציינו לא פעם בעל פה ונמנענו בכוונת מכוון לציין זאת בפרוטוקול, כי בתיק זה קיבלה ההגנה מעל ומעבר הזדמנויות לכלכל צעדיה בהזמנת עדיה בדרך ראויה ולמרבה הצער לא כך נעשה.

 

איננו מתכוננים להיכנס לבירור הנטען בין הצדדים אשר גובלים בטענות לאי אמת.

 

בהחלטה זו יקבעו מועדים סופיים לסיום שמיעת הראיות בתיק זה, מעבר למועדים אלה נפנה לסיכומים.

 

עדים אשר הסניגוריה לא תשכיל לזמן למועדים שיקבעו כאן ועכשיו במעמד הסניגור ועל דעתו, יראו כעדים שהסניגוריה ויתרה עליהם.

 

מכאן, ביום 13/9/09 יעיד המומחה לענין הנעליים ובמידת הצורך, יעיד מומחה זה גם ביום 14/9/09 החל מהשעה 11:00.

 

ביום 17/9/09 תעיד אמו של הנאשם, העד מ.ח אשר הסניגור יעשה להוצאת צו הבאה בעניינו לאור דבריו כי אינו מסכים להתייצב, העד ר.מ., העד בהט פבזנר ועד נוסף בשם פנוביץ'.

 

ביום 15/10/09, יעיד המומחה קוגל החל מהשעה 10:00.

 

ביום 25/10/09 יעיד המומחה דורון בלדינגר.

מועד זה יהיה המועד האחרון לשמיעת עדי ההגנה.

ביום 29/10/09 יעידו עדי הזמה כמבוקש ע"י ב"כ המאשימה ואם יהיה צורך נוסף, ביום 8/11/09 החל מהשעה 10:00.

 

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

 

ניתנה היום כ"א באלול, תשס"ט (10 בספטמבר 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

 

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן ומ.מ הנשיא

 

 

000502/07פח 054 עדן ונדר

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3