אלכס גורודינסקי עד תביעה מס' 66


עד תביעה מס’ 66 אלכס גורודינסקי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד ענבר:

ש.כבר העדת כאן בתיק הזה על פעולות חקירה שעשית

ת.נכון

ש.הוזמנת היום לענין הודעה שגבית מעדה בשם יבגניה גרישייב, אני מציגה לך את ההודעה, נ/8  ברוסית ובעברית, אתה גבית את ההודעה

ת.כן, אני גביתי את ההודעה ברוסית ותרגמתי אותה לעברית

ש.העדה קראה, עברה על מה שכתבת בשמה ברוסית ובעברית, איך זה נעשה

ת.לקחתי את העדות ברוסית ואחרי שסיימנו את העדות היא קראה וחתמה, אחרי זה תרגמתי את העדות שלא בנוכחותה

ש.לענין התרגום – אני מציגה לך והצגתי לך לפני הישיבה קטע שמסומן בצהוב ברוסית, הקטע הזה תורגם לעברית על ידך ובישיבה הקודמת הוא גם תורגם לעברית ע”י המתורגמן של בית המשפט ואני מציגה לך את עמ’ 972 לפרוטוקול, בשורות 4-9, אם אתה יכול לומר לי לענין התרגום, יש איזה שהוא הבדל בין התרגום שלך לתרגום המתורגמן, יש שני הבדלים

ת.יש הבדל בכמה קטעים, ההבדל הוא שהמתורגמן כותב “פח זבל” ואני רשמתי “שקית זבל”, הנכון הוא “שקית זבל”

ש.אתה יכול לומר לנו מה המילה ברוסית שתרגמת כשקית ולא כפח

ת.שקית ברוסית זה “צלופן”, פח אומרים “וידרו” ופח זבל אומרים “מוסרוניו וידרו”

ש.ומה המונח שפה קיים

ת.פה כתוב “צלופנה פקט” שזה אומר שקית זבל


המתורגמן של בית המשפט מתבקש להתייחס:
אני מאשר, מדובר בשקית ניילון לזבל, בקטע השני כתוב יש לנו הרגל להוציא את הזבל, לא כתוב לא פח ולא שקית

העד: בשורה 21 אני תרגמתי מכנסיים בלי לציין מכנסי ג’ינס ומה שכתוב זה מכנסי ג’ינס ואני פספסתי את המילה ג’ינס.
מתורגמן בית המשפט: אכן זה מה שאמרתי ואני מאשר.


העד ממשיך:

ש. העדה מסרה בעדותה בבית המשפט שהיא ראתה באותה שקית זבל מכנסיים שדומים לג’ינס אבל היא אינה בטוחה שמדובר בג’ינס, בהודעה נ/8 שכתבת גם ברוסית וגם בעברית אתה מתייחס פעמיים למכנסי ג’ינס, לא כתבת דומה, או לא בטוח, מה אמרה העדה בענין הזה

ת.אם העדה הייתה אומרת דומה לג’ינס הייתי רושם דומה לג’ינס, אני רשמתי בדיוק מה שהיא אמרה

ש.אילו העדה הייתה מוסיפה ומסייגת את דבריה כי היא אינה בטוחה כי היא לא נגעה היית רושם את זה

ת.כן, הייתי רושם

ש.העדה לפני חתימה על ההודעה העירה איזה שהן הערות לגבי התוכן שמשהו לא נרשם

ת.לא

ש.עלתה פה איזה נקודה בישיבה הקודמת בענין חולצה, חלק עליון של חליפה שהנאשם טען שנמצא בבית שלו והעידה בענין הזה אשתו של הנאשם בבית המשפט לענין החיפוש, ידוע לך משהו על ענין החיפוש של החולצה בבית, אם חיפשת ואיך זה נעשה

ת.כן, אני זוכר שאני והשותף שלי, יוסי זמואלסון, ניגשנו לביתו של רומן וזאת לאחר שהוא אמר לנו לפנות לאשתו כי היא יודעת בדיוק איפה החלק העליון נמצא והוא ציין שזה צריך להיות בארון, ואז ניגשנו לאשתו, נכנסנו לתוך הבית, שאלנו אותה האם ידוע לה על החלק העליון, היא פתחה את הארון, הוציאה דברים משם וגם לקחה אותנו למקום אחר לא בחדר השנה, אלא חלק אחר בדירה, ואמרה שלא ידוע לה בכלל על החלק העליון

ש.ואתם הסתכלתם בארונות האלה שהיא הובילה אתכם אליהם

ת.עמדנו ליד הארון והסתכלנו ולא ראינו משהו שדומה לזה

ש.מי הוביל את החיפוש, אתם או אשתו של הנאשם

ת.אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שהיא פתחה את הארון ואמרה שלא ידוע לה

ש.זה היה לאחר חיפוש יסודי שעשיתם בבית

ת.כן, זה היה לאחר מספר חיפושים


העד משיב בחקירה נגדית לעו”ד שפיגל:

ש.אתה ביוזמתך כששמעת, תשאלת את הגב’ יבגניה ורשמת את ההודעה ברוסית, לא שאלת אותה מיוזמתך על פי מה היא קובעת שזה ג’ינס, על פי מה שהיא רואה או על פי מה שהיא מיששה, כי יש מכנס ג’ינס שהוא בד ג’ינס ויש מכנס ג’ינס שהוא רק צבע ולא בד ג’ינס

ת.לא הייתי צריך לשאול, אני רק מציין שבשורה 21 ברוסית היא אמרה מכנס ג’ינס כחול, ואח”כ אומרת מכנס ג’ינס בצבע תכלת משופשף ובשבילי זה ברור שהיא התכוונה לג’ינס לפי מה שהיא מתארת, היא גם אומרת שזה ג’ינס

ש.התשאול שלה אני מניח לפי החומר פה לא הוקלט בשום דרך שהיא

ת.אני חושב שלא הייתה הקלטה, אני לא זוכר, אני כמעט בטוח שלא הייתה הקלטה

ש.מישהו נוסף היה בחדר בחקירה שלך, בתשאול שלך או שרק אתה

ת.אני גביתי את העדות לבד, יכול להיות שמישהו נכנס באמצע אבל את העדות גביתי לבד

ש.ההודעה בעברית כשתרגמת היא לא חתמה

ת.לא

ש.התרגום בעברית היה ספונטני, מיד בתום גביית ההודעה ברוסית, תרגמת מיידית את ההודעה לעברית, בזמן אמת

ת.אני לא זוכר אם זה היה מיד, אני בד”כ עושה את זה מיד, אבל היום קשה לי לזכור אם זה היה באותו רגע, או שזה היה למחרת, אני חושב שזה היה מיד אחרי

ש.ובזמן שקראת לה, היא קראה או שאתה קראת לה

ת.מה שרשום בעדות ברוסית זה שהעדות הוקראה בפניה, זו שורה שמקובלת אבל בפועל היא קראה

ש.אבל בשיחה בינך לבינה לא כל דבר ישר נרשם, האם יש שיחות ביניים במהלך העדות, שדיברתם על הנושא הזה אבל מעבר להסברים שאתה רשמת

ת.העדות משקפת את מה שאמרה העדה


עו”ד ענבר:


 אין שאלות בחקירה חוזרת.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3