אנטולי פופצ'וק מתנדב במשא"ז – עד הגנה מס' 11

עד הגנה מס' 11 אנטולי פופצ'וק מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

ש.ספר מה עשית ב – 6/12/06 היום שבו נמצאה תאיר ז"ל, מה היה תפקידך

ת.באותה תקופה הייתי חייל, זו הייתה חופשה בבית ובמקביל התנדבתי למשמר האזרחי, התקשרו אלי ואמרו לי שקרה מקרה חמור והדלקתי את הטלויזיה ואז ראיתי ואז כל המתנדבים יצרנו קשר והתאספנו

ש.איפה התאספתם

ת.אם אני לא טועה, זה היה במשרד שזה מקלט

ש.משם קיבלתם תדרוך, מה עשיתם

ת.לגשת לבית הספר נופי גולן, לשער בית הספר

ש.למנוע מאזרחים להיכנס

ת.זאת הייתה המטרה

ש.ספר לבית המשפט מה קרה במסגרת, במהלך הזמן, השמירה כששמרת עם אחרים מה ראית ומה קרה

ת.עמדנו זמן מה בכניסה לבית הספר, הרחקנו את הסקרנים ואז עמדתי עם עוד מתנדב שמו אלירן, ניגשו 4 חבר'ה צעירים

ש.גילאים בערך

ת.גילאים של 14 – 15

ש.דוברי איזה שפה

ת.עברית, אחד מהם ניגש, כל השאר נשארו מעבר לכביש, אחד ניגש לאלירן ולחש לו משהו, לא שמעתי וניגש איתו ביחד כביכול לשטח של בית הספר

ש.לאיפה לשטח של בית הספר

ת.לשיחים לאורך הכביש, הוא ניגש לשיחים והוציא משם שני מקלות כנראה מעץ,עטופות בקצה עם איזולירבנד כחול או שחור, משהו כזה, לקח אותם, חזר, תוך כדי החזרה הוא שם אותם מתחת למעיל, נדמה לי, או בגד כלשהו

ש.איך הוא התנהג

ת.היו לו תנועות קצרות, מהירות, כאילו הוא בן אדם עצבני

ש.אחרי שהוא לקח את המקלות האלה עם האיזולירבנד שתיארת והחביא אותם מתחת למעיל או לחולצה, למי הוא הצטרף ולאן הלך

ת.לחברים שחיכו לו והלך מהמקום, ישר פניתי לשוטר בשם תומר, זה נראה לי חשוד, כי באותו היום, במקביל לזה, לסלק משם מקלות, חשבתי שכדאי להגיד, ליתר בטחון וזהו, השוטר לא הגיב ישר, הוא אמר לי מקסימום תתנו עדות במשטרה, תגשו לתחנה, ניגשנו אם אני לא טועה למשטרה יחד עם אלירן ומסרנו עדות וזהו, בזה זה נגמר.

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.באיזה שעה הגעת לשער בית הספר

ת.אני לא יכול להגיד בטוח

ש.בערך

ת.אני לא זוכר, זה היה לפני שנתיים, אני זוכר שכבר החשיך

ש.ואם בהודעה שלך במשטרה אתה אומר שכל הסיפור הזה היה אחרי 20:00 בערב, אמרת נכון כי זכרת יותר

ת.עכשיו אני לא זוכר להגיד לך

ש.מה שאמרת במשטרה זה נכון, אז זכרת יותר טוב

ת.אז זכרתי יותר טוב, זה סביר והגיוני

ש.עמדת בשער בית הספר

ת.לא בשער, בכניסה לשטח בית הספר, יש גדר שמקיפה את כל בית הספר, לשער עצמו לא ניגשתי

ש.יש לי תצלום שאני מראה לך שצולם ביום הביקור של בית המשפט במקום – התצלום מוגש ומסומן ת/725 – תסמן את המקום שבו עמדת

ת.אם אני לא טועה אז לא הייתה הגדר ממתכת, עמדתי בחוץ, ליד מעבר החציה מעבר לשער הברזל שרואים בצילום, אני עמדתי מעבר לשער הזה מחוץ לבית הספר

ש.מי עוד עמד איתך שם בשער

ת.השותף שלי ותומר השוטר שהסתובב באותה שעה באיזור והוא נע חופשי, אנו עמדנו ולא זזנו

ש.אתה ולירן עמדתם ליד השער הזה שהראיתי לך ותומר הסתובב איפה

ת.בסביבה, כל הזמן הוא דיבר עם השוטרים

ש.נער שהיום אנו גם יודעים את שמו ואנו יודעים מי זה, ניגש ללירן ואמר לו משהו בשקט שלא שמעת

ת.לא שמעתי

ש.ולירן שהיה תלמיד בכיתה י' באותו זמן, אפשר לו להיכנס לתוך שטח בית הספר

ת.אפשר לו להיכנס למתחם הזה, המתחם כולו כולל החניה היה מגודר מסביב ולדעתי זה בתוך שטח בית הספר

ש.אתה היית גם מעבר לחניה גם

ת.כן, הייתי ליד הכביש ממש

ש.החנייה עצמה הייתה סגורה

ת.החניה לא סגורה אף פעם

ש.החנייה הייתה מגודרת לצורך המקרה

ת.כן, זה במקביל, אז חסמנו גם את החניה לכניסת אנשים

ש.זאת אומרת שאתה עמדת מעבר לחניה הזו של האוטובוסים, ממש ליד תחנת המשטרה

ת.כן, בצמוד ממש

ש.לירן אפשר לנער הזה שביקש ממנו להיכנס לשטח שאסור היה לאזרחים להיכנס

ת.נכון

ש.לאיזה עומק של השטח הם נכנסו

ת.30 – 40 מ' משהו כזה

ש.הם הגיעו לשער הזה של בית הספר

ת.אני לא יכול להגיד לך, אני לא זוכר אם הם חצו את השער הזה או לא, אני לא יכול לתת לך תשובה מפורטת כי אני לא בטוח בזה

ש.הם נכנסו לתוך החנייה

ת.החניה לא, החניה נמצאת בצד שמאל, השביל שבתמונה זה המשך, הקטע הזה שבין הכביש, אני לא יודע אם הם עברו את השער שרואים ב – ת/725

ש.הסתכלת לאן הם הולכים

ת.כן

ש.וראית גם מה הנער הזה עושה שם, שביקש להיכנס, ראית שהוא מוציא מקלות

ת.כן, הוא ניגש אל השיחים והוציא מקלות

ש.את השיחים האלה רואים בתמונה ת/725

ת.שוב, אני לא ראיתי מקום מסוים שהוא שלף את זה, אני מדגים לך בתמונה שאת מציגה לי

ש.את האקט הזה שהוא ניגש אל השיחים והוציא מקלות, ראית בעינים שלך

ת.הוא התכופף ואז הוציא את המקלות

ש.זאת אומרת את האקט שהוא מוציא את המקלות מהשיחים לא ראית

ת.לא, בגלל החושך והמרחק

ש.אבל אתה ראית בדיוק איפה הוא התכופף, אתה יודע איפה זה המקום שהוא לקח ממנו את המקום

ת.לירן ליווה אותו עד המקום

ש.אתה ראית אותו במקום שהוא התכופף ומוציא את המקלות

ת.בערך

ש.האם באותו ערב אתה ראית את המקום שבו הוא התכופף והוציא את המקלות

ת.בערך, כן

ש.כשהשניים האלה נכנסו פנימה, אתה נשארת לבד כדי למנוע כניסת אנשים

ת.לא, היו עוד כמה אנשים סביבי, גם אזרחים שלא נכנסו

ש.אתה בהודעה שלך במשטרה אתה אומר בעמ' 1 שורה 21 שהוא הוציא משם, מהשיחים, שתי מקלות, לא הרים, לא לקח, הוציא

ת.הרים, לקח, מה זה משנה

ש.מה היה הגודל של המקלות

ת.בערך עד חצי מטר

ש.פחות או יותר מחצי מטר

ת.לא יותר מחצי מטר

ש.לא יכולים להיות יותר גדולים כי הוא החביא אותם מתחת לחולצה שלו

ת.חצי מטר גג

ש.את הפעולה שבה הוא מחביא את המקלות מתחת לחולצה, אתה ראית

ת.כן

ש.זה היה לידך

ת.הוא הלך איתם ותוך כדי הליכה הוא הכניס אותם מתחת לחולצה (העד מדגים)

ש.אני שואלת אם בתנועה הזו של ההטמנה של המקלות מתחת לחולצה הייתה היסטריה

ת.היסטריה לא, אבל כל ההתנהגות שלו, היו תנועות קצרות, מהירות

ש.אתה מכיר אותו מלפני כן

ת.לא

ש.יכול להיות שהוא קופצני מטבעו, אתה לא יודע

ת.אינני יודע

ש.אתה יודע איזה חולצה הוא לבש

ת.לבוש אני לא זוכר

ש.אתה לא כל יום רואה בן אדם מחביא מקלות מתחת לחולצה, אבל לא שמת לב לצבע החולצה

ת.לא

ש.כאשר הנער הזה ניגש ללירן, הוא ידע שאתם מהמשטרה, נכון

ת.כן, ברור, אנו שמים אפודות כאלה של משמר אזרחי

ש.הוא ידע שאתם אנשי משטרה וניגש אליכם

ת.נכון

ש.ידעת שאתה בעצם נמצא בזירת רצח

ת.נכון

ש.מגיע בן אדם שמבחינתך יכול להיות שזה הרוצח, הוא ניגש לשיחים אחרי שהוא מבקש משוטר לגשת לשם

ת.לא משוטר, מהמתנדב

ש.הוא מבקש רשות מהמתנדב, ניגש, מחביא מקלות מתחת לחולצה, אני מניחה שזה היה נראה לך מאוד מוזר

ת.בגלל זה פניתי לשוטר שהיה בסביבה והיה ממונה עלינו

ש.אז אמרת לו חכה שניה

ת.אין לי סמכות להגיד לו חכה שניה

ש.אתה מתנדב במשטרה, באת לשמור על זירת רצח, מגיע בן אדם, מסתיר מקל ואין לך סמכות להגיד לו תחכה פה עד שיבוא שוטר

ת.אין לי תעודת שוטר, אני גם לא מתנדב במדים, התנדבנו על אזרחי, יש שני סוגים, יש מתנדבים במדים שיש להם זכויות כמו של שוטרים ולנו הדגישו תמיד שאנחנו רק מדווחים

ש.חשבת שאולי הוא יכול פשוט להעלם, זה עלה בדעתך

ת.פניתי לשוטר מיד כאשר הוא עוד היה בסביבה

ש.ואיפה תומר היה באותו זמן

ת.בסביבה, הלכתי ועזבתי אותו

ש.וכשהגעת לתומר, הם לא היו שם

ת.הם הלכו

ש.אתה ראית שהיה על המקלות איזולירבנד

ת.כן

ש.באיזה צבע

ת.כחול כהה או שחור

ש.ואת זה אתה ראית, כי הוא הכניס את המקלות מתחת לחולצה על ידך

ת.נכון

ש.למה כשחקרה אותך המשטרה, לא הסכמת להצביע על המקום שבו נמצאו המקלות האלה

ת.כי לא הייתי בטוח אם זה השיח הזה או הזה, קודם כל לא ביקשו ממני להצביע, אמרו תודה רבה, מסרת את העדות, להתראות, אף אחד לא ביקש ממני להצביע, לא שזכור לי, שאלו אותי אם תוכל לזהות את המקום או להצביע ואמרתי שאני לא יכול

ש.קודם אמרת שלא שאלו אותך ועכשיו אתה אומר שכן

ת.לא לקחו אותי פיזית להצביע, אמרתי בערך אני יכול להראות, אבל בדיוק השיח הזה מאיפה שהוא לקח את זה אני לא יכול

ש.באיזה צבע היו המקלות

ת.לא זוכר

ש.אלה היו מקלות מעץ, מברזל

ת.לדעתי זה היה עץ או דמוי עץ אבל זה לא דבר חד או משהו כזה אם זו השאלה

ש.היה מחובר לזה משהו

ת.לא, כלום, מקל רגיל

ש.אתה גם לא ראית על המקלות איזה שהם כתמים של דם או עור

ת.לא, שום דבר

ש.אתה יודע שלירן כשהוא מספר על המקלות האלה, הוא מספר על מקלות של מטאטא באורך מטר וחצי

ת.זה לא יכול להיות, זה בטוח, חד משמעית

ש.הרי לירן היה איתו, הוא היה הרבה יותר קרוב אליו מאשר אתה, הוא היה איתו כשהוא לקח את המקלות והלך איתו לאורך כל הדרך ומתאר מקלות הרבה יותר גדולים

ת.אבל תסכימי איתי שאי אפשר להחביא מקל של מטר וחצי, מקסימום זה היה 50 ס"מ

ש.אתה הלכת לקרוא לתומר, או שלירן הלך לקרוא לתומר

ת.אני הלכתי לקרוא לתומר, אמרתי ללירן שזה נראה לי מוזר, חייבים להגיד

ש.אתה הלכת לקרוא לתומר ולירן נשאר במקום

ת.כנראה שכן

ש.ואם אני אומרת לך שלירן אמר שהוא הלך לקרוא לתומר

ת.אני לא זוכר להגיד לך בדיוק איך זה התנהל

 

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש.סיפרת שראית את שני המקלות האלה מהמרחק שאותו ציינת ואותו נער הסתיר את המקלות האלה מתחת לבגדיו, זאת אומרת ותקן אותי אם אני טועה, שאתה לא ראית מה יש על המקלות האלה, גם מהמרחק וגם מפאת זה שהוא הסתיר את זה מיד

ת.חוץ מאיזו לירבנד כלום

ש.זאת אומרת שאתה לא יכול לדעת אם היה על זה משהו מחובר או לא, לא ראית

ת.לא ראיתי שלמקלות מחובר כלום

ש.מהמרחק שראית ובשניות האלה שהוא הסתיר את זה, האם אתה יכול לומר היום בוודאות שזה היה רק מקל ולא היה על זה שום דבר אחר

ת.אני ראיתי רק מקל ולא היה על זה שום דבר אחר

ש.מאיזה מרחק ראית את זה 30-40 מטר

ת.לא, כשהוא התחיל להסתיר אותם זה היה הרבה יותר קרוב 7 מטר, משהו כזה ,הוא הלך כלפי החוץ

ש.איזה מרחק היית מהשער של בית הספר

ת.מהכביש אני לא יכול להגיד לך

ש.בערך

ת.שנתיים לא הייתי שם

ש.בערך

ת.מהכביש לשער כ – 80 מטר, קל לבדוק

ש.בן כמה היה המתנדב הזה

ת.לא יודע, תלמיד בית ספר

 

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3