א.ל. עד תביעה מס' 29

עד תביעה מס' 29 א.ל. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:
ש. באיזו כתה למדת שנה שעברה

ת. ט'-5

ש. אתה הכרת את תאיר ז"ל

ת. כן

ש. ממתי הכרתם, איזה קשר היה

ת. מאז שאני זוכר את עצמי אני מכיר את תאיר, אני שנה מעליה. אני מכיר אותה.

ש. איזה יחסים היו ביניכם

ת. רגילים, שלום מה קורה.

ש. הייתם משוחחים

ת. לפעמים.

ש. איזו ילדה היא היתה מבחינת מצב הרוח שלה

ת. ילדה שמחה, ילדה טובה כולם מכירים אותה.

ש. מבחינתך, ידעת על איזה בעיות שהיו לה בזמן האחרון, הטרדות, ריבים, סכסוכים?

ת. לא.

ש. ביום של המקרה, אתה זוכר את תאריך הרצח – 6/12

ת. כן, יום רביעי

ש. בשעות הצהריים, שיעור שביעי, אתה זוכר איזה שיעור היה בכתה

ת. שיעור שביעי, למדנו תנ"ך.

ש. היה שיעור תנ"ך. איפה למדתם תראה בבקשה על התרשים שאני מציגה לעיונך, ת/222א' ציין בעט בצבע חום על גבי התרשים.

העד מסמן בריבוע חום על גבי התרשים

ש. מה קרה במהלך השיעור הזה איתך

ת. הוא התחיל באחת וחמישה, נכנסתי אחרי דקה שתיים, שומעים את הצלצול ואז נכנסים, התארגנתי הוצאתי את הדברים של השיעור, חבר שלי צחק איתי, המורה אמר לנו לצאת החוצה.

ש. אתה יכול להעריך באיזו שעה הוציאו אותך

ת. בערך 13:15.

ש. לאן הלכת כשיצאת מהכתה

ת.לספסלים מול הכתה שלי.

ש. סמן בבקשה, בספרה 1 את הספסלים

העד מסמן על גבי תרשים ת/222א

ש. הספספלים היו באיזור הברזיה או שצריך לעלות מדרגות

ת. צריך לעלות מדרגות.

ש. ספר לנו מה עשית שם

ת.ישבתי עם החבר שיצא איתי, בוגדן, סתם צחקנו וישבנו וזהו.

ש. ואז בא ספר מה קרה, את מי ראית

ת. היא באה

ש. מי זו היא

ת. תאיר ז"ל באה לאחר משהו כמו 10 דקות או 8 דקות, שמעה מוסיקה עם ה-MP היא באה מכיוון חדר תאטרון.

ש. סמן על התרשים, חץ מהכיוון שהיא הגיעה

העד מסמן חץ על התרשים

ש. מה עשיתם? דיברתם?

ת. שמעה מוסיקה, דיברנו, צחקנו קצת ואז המורה זהבה יצאה וביקשה שנהיה בשקט כי עושים רעש

ש. כמה זמן ישבתם עד שיצאה המורה זהבה

ת. 5 – 6 דקות

ש. מאיפה יצאה המורה זהבה

ת. מהחדר שלה, אני מסמן על התרשים ת/222א – כתוב שם זהבה

ש. ואז מה עשיתם

ת.יצאנו לפרגולה, אני ותאיר ז"ל יצאנו ובוגדן.

ש. מה עשיתם באזור של הפרגולה

ת.יושבים שם צוחקים כל הח'ברה.

ש. היו חוץ מכם עוד ילדים

ת. כן: ע"מ, א"כ – אני רושם על גבי פתק את השם המלא.

הפתק מוגש ומסומן ת/383

ש. גם כמובן המנוחה עצמה גם היתה שם, אותה לא רשמת

ת. נכון, היא היתה גם אני.

ש. אתה זוכר מה עשתה תאיר ועד מתי ישבה בפרגולה

ת. שמעו מוסיקה ודיברה עם כל הילדות, מי שהיה שם

ש. חוץ ממה שרשמת היו עוד ילדים

ת. כן, אבל אני לא זוכר את השמות. ואז היא נכנסה לבפנים, עם האוזניות. אני חושב לבד.

ש.באיזו שעה נכנסה

ת. 13:40 – 13:38.

ש. אתה כשהיא נכנסה, מה עשית

ת. ישבתי בפרגולה עד שהיה צלצול והלכתי

ש. ואז מה עשית בצלצול

ת. הלכתי לכיתה, לקחתי את התיק והלכתי לתחנת הטוטו. עזבתי את בית הספר.

ש. כשתאיר נכנסה פנימה, אתה ראית אם מישהו נכנס בעקבותיה

ת. לא ראיתי

ש. ראית אותה נכנסת?

ת. ראיתי שפתאום היא לא בפרגולה.

ש. בזמן שישבת גם בתוך הספסלים וגם בחוץ בפרגולה, אתה ראית איזשהו אדם זר, חריג, מישהו שאתה לא מכיר בנוף הכללי של בית הספר

ת. לא ראיתי. אם מישהו היה עובר שם, בטח הייתי שם לב.

ש. את העובדים של בית הספר אתה מכיר? הכרת?

ת. איזה עובדים?

ש. עובדים באופן רגיל

ת. עקרונית, לא מכיר. ראיתי את הפנים.

ש. אילו היה עובר, פנימה, החוצה וכו', אדם שעובד בבית הספר זה משהו שהיה מושך את תשומת ליבך

ת.אני שם לב עד היום

ש.תסמן לי בתרשים במס' 2 את אזור הפרגולה

ת. העד מסמן מס' 2

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש. אני רוצה לקרוא בפניך מההודעה שמסרת בפני החוקרים מעמ' 1 שורה 17: "אני באותו יום…."

עו"ד שפיגל: אני מסכים שהודעת העד תוגש, ההודעה מוגשת בהסכמה ומסומנת ת/384

העד ממשיך:

ש.אני עובר איתך ל – ת/384 ואני מפנה לעמ' 1 שורה 17: "אני באותו יום של הרצח שלה……יצאנו מהשיעור השביעי…….ישבנו בספסלים של שכבת ט'…..שם ישבנו"

(ב"כ הצדדים: מוסכם שדן המצוין הוא בוגדן

ש.כשאתה אומר "יצאנו מהשיעור השביעי…." זה 13:05

ת.זה תחילת השיעור

ש.ואז בשעה הזאת התיישבתם ברחבה של כיתות ט' בסמוך לברזיית המים

ת.זה לא 13:05, עד שהוציאו אותנו מהכיתה זה לקח 8-10 דקות, מהכיתה הוצאנו בערך בשעה 13:15

ש.אני ממשיך לקרוא בפניך מהמקום בו הפסקתי, משורה 21 ואתה אומר: "פתאום תאיר הגיעה….ואז המורה זהבה…..(שורה 24)…….ואז יצאנו שלושתינו לפרגולה……יחד עם תאיר ובסביבות השעה 13:40……אבל אני לא בטוח בכך" – אתה יצאת לפי מה שאתה מספר, אתה, ד. תאיר, מרחבת ט' אל הפרגולה ב – 13:20

ת.לא

ש.באיזה שעה יצאת מהרחבה אל הפרגולה בחוץ, אתה, ד. ותאיר

ת. אני מסביר לך שקודם כל תאיר הגיעה בסביבות 13:22 – 13:25, לאחר מכן יצאה המורה זהבה

ש. באיזה שעה יצאת מהרחבה יחד עם תאיר וד. החוצה אל הפרגולה

ת.13:30

ש.יש לך אולי הסבר שש.י. מספרת שישבה עם תאיר בפרגולה בחוץ מהשעה 12:50

עו"ד ענבר: אני מתנגדת, זה לא נכון.

עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת ההודעות של ש.י. כפוף להעדתה.

עו"ד ענבר: ההודעות הוגשו נ/3 ו – נ/4, לא מצוין בשום מקום את השעה שבה הם יצאו, מה שמצוין זה שהם נפגשו בהפסקה והלכו לשבת, לא מצוין אם זה היה בתחילת ההפסקה או בסוף ההפסקה, לא מצויינת השעה.

עו"ד שפיגל: קודם כל מדובר בשעה הספציפית הזו שבה תאיר הייתה אמורה להיכנס לשעה הנוספת של החוג לתיאטרון והיא פגשה אותה בשעה הזו, קרי בין 12:50 ל – 13:05.

עו"ד שפיגל: אני מנסח את השאלה מחדש ואני אומר לך שאותה ש.י. מספרת שישבה עם תאיר בהפסקה שבין 12:50 – 13:05 ואף חצי שעה לאחר מכן, כלומר בערך 13:20 בפרגולה בחוץ, זה מה שאני אומר לפי חישוב שלי, היא ישבה עם תאיר בפרגולה בחוץ, תאיר בכלל עוד לא קמה והלכה לכיוון הברזיה, איך אתה מסביר שלפי מה שאתה אומר יוצא שבשעה 13:30 פגשת את תאיר, איך זה מסתדר השעות שאתה אומר שראית את תאיר לפני שהמורה זהבה הוציאה אתכם, ישבתם עם ד. בפרגולה עד השעה 13:30, אם ש. ישבה עם תאיר מ – 12:50 תחילת ההפסקה, איך אתה מסביר שש. מספרת שהיא ישבה עם תאיר במהלך ההפסקה של השעה השישית, בין השישית לשביעית שזה 12:50 עד 13:05, אם היא ישבה איתה במהלך ההפסקה, יש גם תלמידים אחרים שמעידים שהיא ישבה איתה שם בחוץ ונשענה עליה ושמעה מוזיקה

ת.נכון, זה היה בהפסקה

ש.אז מה שאתה מספר לנו שראית את תאיר אלה השעות

ת.אני לא הבנתי את מה שאתה אומר, מה שאני אמרתי בחקירה הראשית לגבי הזמנים אני עומד על כך, זה מה שהיה

ש.כלומר לטענתך ישבת עם תאיר ועם אותה ש. ועם ד. ועם תלמידים אחרים בפרגולה עד 13:40 לפני שתאיר נכנסה

ת.כאשר תאיר נכנסה לבית הספר בשעה 13:40 אני נשארתי לשבת בפרגולה

ש.אתה ראית את ש.י. ביחד איתה כשישבתם בפרגולה

ת.כן, אני ראיתי אותן יחד בפרגולה, היא ישבה עליה

ש.יש לך הסבר למה בהודעה שלך בעמ' 2, שורה 8, ת/384 שואלים אותך כשישבת בפרגולה איפה הייתה החברה של תאיר ש. ותשובתך: "אני לא יודע…….."

ת. עכשיו אני זוכר, אז לא זכרתי

ש. מי הזכיר לך

ת.גם לבד

ש.ואותה ש. שאיתה ישבת מספרת שהיא ראתה בשעה אחרת את תאיר קמה והולכת לכיוון הברזיה

עו"ד ענבר: אני מתנגדת, זה לא נכון, היא לא אומרת שעה, היא דיברה בקירוב על כחצי שעה, זה יכול להיות גם כחצי שעה מסוף ההפסקה, וזה יכול להיות בסביבות 13:35.

העד ממשיך:

ש.כשאתה ציינת את השעות, את לוח הזמנים, ציינת זאת על פי רישום מדויק או על פי שעון שהסתכלת באותו רגע

ת.זה בראש

ש.את ע.א. אתה מכיר

ת.למד איתי בשכבה

ש.ד.ז. אתה מכיר

ת.למד איתי בשכבה

ש.אתה ראית אותם

ת. באותו יום את ד.ז. ראיתי בהפסקות, בכיתה, בפרגולה לא ראיתי אותו, יכול להיות שראיתי ואני לא זוכר

ש. זאת אומרת שאם ד.ז. וע.א. מספרים שראו את תאיר עולה בתוך הבנין, עולה לכיוון המדרגות המובילים לשירותים בין השעות 13:25-13:30 הם לא יודעים על מה הם מדברים

ת.כן, הם לא יודעים

ש.אני ממשיך וקורא בפניך מעמ' 2 שורה 8 ב – ת/384: "ש. כשישבת בפרגולה…..האם ישבה איתכם או שדיברה עם תאיר? ת. אני לא זוכר אם ראיתי….."

ת.אמרתי לך נזכרתי

ש.אני ממשיך: "אני פשוט לא זוכר אבל אני אומר…..ועכשיו אני נזכר בעוד תלמיד בשם ע.מ…….ותאיר עזבה אותנו ונכנסה פנימה לתוך המבנה של בית הספר……." – מדויק מה שקראתי בפניך

ת.כן

ש.אותו ע.מ. מסר הודעה בפני החוקרים במשטרה, ואני קורא בפניך מהודעתו של אותו ע.מ. שגם לטענתך הוא היה איתך ביחד, הודעה מיום 13/12/06, עמ' 1 שורה 21: "היום פעם אחרונה שאני ….

עו"ד שפיגל: אני מגיש את ההודעה של ע.מ. כפוף לכך שאזמין אותו כעד הגנה – ההודעה מוגשת ומסומנת נ/64.

העד ממשיך:

ש.אומר אותו ע.מ. בעמ' 1 שורה 21: "היום פעם אחרונה……עד השעה 13:05 היינו ביחד……והיו הרבה תלמידים…….וביקשה מאיתנו לצאת החוצה…….וזה אולי בשעה 13:10 לערך וזה הקטע האחרון שאני ראיתי אותה בבית הספר" – מה אתה אומר

ת.אני ראיתי אותה ב – 13:30, אני בטוח

ש.יכול להיות שטעית בין השעות לשישית ולשביעית

ת. לא

ש. אני רוצה להמשיך לקרואת בפניך מ – נ/64 בעמ' 2 שורה 1: "ש. באיזה שעה ישבת….ושמעתם מוזיקה? ת. אני לא ישבתי עם א. בקומה הראשונה…..אני זוכר כי ישבנו בחוץ בפרגולה ושמענו מוזיקה……אני זוכר שגם תאיר הייתה בחוץ בפרגולה……וזה רק אני וא', זה היה בצחוק…..ונכנסה פנימה לבנין וזהו" – זה מזכיר לך משהו, הקטע הזה שקראתי בפניך

ת.הוא צחק איתה

ש.היה כזה דבר, זה נכון

ת.כן, אבל זה היה בשעה 13:28 – 13:30 כאשר יצאנו

ש.כשאתה אומר 13:28, על בסיס מה אתה אומר

ת.על בסיס חישוב בראש

ש.זאת אומרת שאם ע.מ. שהיה איתך יחד וע.א. וד.ז. מספרים דברים שונים לגבי השעות, הם כולם טועים ואתה צודק

ת.כן

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

עו"ד ענבר: הזמנו עדה נוספת אך היא לא יכלה להגיע מכיוון שאמה עוברת הליך רפואי.

עו"ד שפיגל: לא אתנגד להארכה נוספת של המעצר עד לפרשת ההגנה.

החלטה

אנו קובעים התיק להמשך שמיעת הראיות במועדים הקבועים.

בנוסף, אנו קובעים ביקור במקום ביום 19/3/08, בשעה 15:30, הליווי והמשטרה יערכו בהתאם.

לביקור זה יתלווה בהסכמה ראש הצח"מ וכן צלם משטרתי אשר יצלם לבקשת ההרכב וכפי שיתבקש.

הליווי יערך גם להימצאות הנאשם במקום.

ב"כ המאשימה יתאמו מול גורמי בית הספר את הביקור וככל שניתן ללא הימצאות תלמידים בשעה שקבענו.

בנוסף, אנו קובעים מועדים לשמיעת ראיות כמפורט:

1/6/08, שעה 9:00.

15/6/08, שעה 9:00.

19/6/08, שעה 9:00.

22/6/08, שעה 9:00.

29/6/08, שעה 9:00.

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

ניתנה היום כ"ב באדר א', תשס"ח (28 בפברואר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

שופטת

חיים גלפז
שופט

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3