אר.פל. עד הגנה מס' 19

 

 

1371

 

        

בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

פח 000502/07

 

בפני:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

תאריך:

14/05/2009

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

 

 

המאשימה

 

נ  ג  ד

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

 

 

 

הנאשם

 

נוכחים:

בשם המאשימה: עו"ד ענבר ועו"ד שטרן

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

 

פרוטוקול

 

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

 

עד הגנה מס' 19 א.פ מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

שמו המלא של העד נכתב על פתק שמוגש ומסומן נ/184

ש.אתה עדין תלמיד

ת.כן

ש.איפה

ת.נופי גולן

ש.באותו בית ספר שבו אירע הרצח

ת.כן

ש.אתה זוכר שמסרת הודעה במשטרה

ת.כן (ההודעה הוגשה וסומנה נ/44)

ש.כל מה שמסרת בהודעה אמת

ת.נכון

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.אתה סיפרת ב – נ/44, שהאירוע לגבי השעה שאתה ראית מה שראית, תגיד לי אם זה נכון, הגעת לספריה בסביבות 13:45

ת.נכון

ש.סיימת מה שהיה לך לעשות בספריה בין 15:05 – 15:10 וירדת לרחבה של כיתות ט' שזה רחבת הברזיה, הספריה נמצאת חצי קומה מעל זירת הרצח

ת.כן

ש.שירותי הבנים שם לא היו נקיים

ת.בגלל זה ירדתי למטה

ש.אתה אומר שעלית למעלה, אני מזכירה לך מה שאמרת, אתה ירדת לרחבה של כיתות ט', היית צריך ללכת לשירותים, נכנסת לשירותי הבנים וראית שזה מלוכלך

ת.כן

ש.ואז עלית בחזרה לקומת הספריה ונכנסת שם לשירותים

ת.כן

ש.שאלה שירותי בנים חצי קומה מעל שירותי בנות

ת.כן

ש.ובשירותים היית 5 דקות ויצאת

ת.כן

ש.זאת אומרת זה היה בסביבות 15:15

ת.משהו כזה, בערך

ש.ואז ראית את הנערים האלה שראית

ת.כן

ש.זה נכון שהמשטרה לקחה אותך להובלה ואתה גם הראית להם את המקום שבו הם היו

ת.כן

ש.ואתה גם אמרת שאחד מהם אולי אתה יכול לזהות ואת השני בטוח שלא

ת.אז כן

ש.זה נכון שכיתה ט', זו הייתה השנה הראשונה שלמדת בנופי גולן

ת.כן

ש.והאירוע שאנו מדברים עליו היה בתחילת דצמבר, אני אומרת לך, 6/12 זה היה ביום הרצח

ת.כן

ש.זאת אומרת כשלושה חודשים לאחר תחילת הלימודים, באמצע יש עוד חופשות וחגים

ת.כן

ש.אפשר לומר שלא הכרת היטב את כל תלמידי בית הספר

ת.לא

ש.תלמידי י"א, י"ב, לא הכרת את כולם

ת.לא

ש.הנערים האלה שראית, עברת קרוב אליהם

ת.נכון

ש.לא היה עליהם דם, או משהו חריג בלבוש

ת.לא

ש.בפעם הראשונה שיצאת מהספריה וירדת לרחבה בסביבות 15:05 הם לא היו שם

ת.לא זוכר, לא שמתי לב

ש.כי אתה מספר שיצאת, ירדת ועלית ונכנסת לשירותים וראית אותם רק כשיצאת מהשירותים שהשתמשת בהם מעל הספריה

ת.כן

ש.אני מבינה מזה שאם היית רואה אותם בפעמיים הנוספות שעברת, היית מציין את זה

ת.כן

ש.זאת אומרת שהם לא היו שם, לא כשנכנסת לספריה ועברת ליד השירותים ולא אחר כך

ת.לא, רק כאשר יצאתי מהשירותים

ש.לא כשיצאת מהספריה ב – 15:05 ולא כשנכנסת לשירותים לאחר מספר דקות, אלא רק לאחר שיצאת

ת.נכון

ש.אתה יודע מי רצח את תאיר ראדה מעצמך

ת.לא

ש.אתה אמרת פעם למישהו שאתה יודע מי הרוצח

ת.לא

 

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש.באותה תקופה שבה למדת, קרי, 6/12/06, היה נהוג ללכת עם בגדי בית ספר, תלבושת אחידה

ת.כן

ש.הנערים האלה שאתה מספר עליהם היו עם תלבושת אחידה

ת.לא זוכר

ש.כשמסרת את ההודעה באותו יום

ת.הייתי מציין את זה

 

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3