בקשה לגבי קלטות שידור מרשות השידור

1

בתי המשפט

בש 001599/07

בבית המשפט המחוזי בנצרת

בתיק עיקרי: פח  000502/07

01/04/2007

תאריך:

 כב' הנשיא מנחם בן-דוד

בפני:

רשות השידור

בעניין:

המבקשת

-נ ג ד-

1. מדינת ישראל – פרקליטות מחוז צפון

2. רומן בן ולדימיר זדורוב

המשיבים

החלטה

משיב מס' 2, (להלן: "הנאשם") עומד לדין בתיק פ"ח 502/07 של בית משפט זה באשמת רצח הנערה תאיר ראדה ז"ל בשטח בית הספר "נופי גולן" בקצרין. משפטו של הנאשם טרם החל.

אנשי המבקשת  הכינו כתבה טלוויזיונית שנושאה אופן חקירת המשטרה את פרשת רציחתה של המנוחה. הכתבה עתידה להיות משודרת במסגרת התכנית "מבט שני". המבקשת פנתה לבית המשפט וביקשה היתר לשדר במסגרת הכתבה, שני קטעים מצולמים מחקירתו של הנאשם הלקוחים מתוך חומר החקירה שנאסף בעניינו.

משיבה מס' 1, ("המשיבה") מתנגדת נחרצות לבקשה. ב"כ הנאשם עצמו לא הגיב לבקשה כפי שהוצע לו לעשות. מאידך מודיע ב"כ המבקשת, בשמו של ב"כ הנאשם, כי הוא  מסכים לשידור אחד הקטעים אך מתנגד לשידור משנהו.

ב"כ בעלי הדין הגישו בכתב את טיעוניהם המפורטים ועתה עליי להכריע את דין הבקשה.

על השאלה שבמחלוקת חולשות שתי הוראות חוק דהיינו סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), תשס"ב-1982 וסעיף 71 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

לאחר שבחנתי הבקשה באספקלריה של הוראות החוק הנ"ל וגם נעזרתי בעקרונות שגובשו בפסיקה העוסקת בסוגיה זו, הגעתי לכלל מסקנה שאין להיעתר לבקשה ואין להתיר את שידור הקטעים האמורים.

כפי שנקבע לא אחת השיקולים המתחרים על הבכורה בסוגיה זו הם מחד, זכות הציבור לדעת ומאידך הצורך בשמירת כללי הסוב-יודיצה והחובה להגן על תקינות וטוהר ההליך השיפוטי כמו גם זכותו של הנאשם להגנה על פרטיותו. בהתמודדות זו בין השיקולים המתוארים יש חשיבות למימד הזמן והעיתוי. לא הרי פרסום ראיות מתועדות שהוגשו לבית המשפט במהלך דיון שכבר הוכרע והסתיים, כדין פרסום של חומר ראיות כזה הנוגע להליך משפטי שטרם החל כלל, כפי שהדבר בענייננו. המשקל היחסי של כל אחד מהשיקולים המנוגדים הללו עשוי להשתנות בשים לב לשלב בו מצוי ההליך השיפוטי. לדעתי יש משקל מסוים גם לחשיבותם של הקטעים בהם מדובר ולשילובם בכתבה.

אינני  מתיימר לעסוק בשאלות עריכה והפקת תוכניות טלוויזיה אך משעה שהמבקשת צירפה לבקשתה קלטת שעליה מונצחת הכתבה המיועדת, מן הסתם היא הזמינה אותי לצפות בה ולהתרשם. משעשיתי כן וצפיתי בקלטת, בעיני צופה מהשורה, אוכל להביע דעתי ולפיה לא התרשמתי כי השמטת הקטעים בהם מדובר תעקר את ערכה או חשיבותה של הכתבה או תגרע מהמסר שהיא מבקשת להביע. אך מעבר לכך וזה העיקר. כפי שהסברתי המדובר בקטעים אשר מהווים חלק מקלטות אשר יש להניח בסבירות גבוהה כי יוגשו כראיה במשפט. אל מול זכות הציבור לדעת שזמן מימושה אך עתיד להידחות, אם לא תענה הבקשה, עומדים עקרונות לא פחות חשובים שעשויים להיפגע פגיעה אנושה. פרסום חלק מהראיות המתועדות, שעדיין לא ברור אם קבילות הן כראיות, אם לאו, עשוי לכרסם בעקרון הקבוע בסיף 71 לחוק בתי המשפט ועשוי לפגוע גם בתקינות ההליך השיפוטי. לטענת המבקשת נושא הכתבה מעורר עניין ציבורי רב. פרסום הקטעים האמורים, בטרם עת, עשוי לפגוע בטוהר ההליך השיפוטי ויותר מכך. מעשה השידור עשוי לגבש, על סמך הבזקים קצרים, עמדה מסוימת בדעת הקהל, עמדה אשר לא תהיה זהה בהכרח להכרעה השיפוטית שתינתן בסופו של יום, אם בשל בעיות של קבילות ואם בשל העובדה שלבית המשפט יוגשו כל הראיות וכל הטיעונים, וכך עשוי להיווצר בסופו של יום יחס של חוסר אמון מצידו של הציבור במערכת המשפט, תופעה שתגרום לנזק חברתי בל ישוער. יתרה מכך. לא יהיה זה נכון לראות מול עינינו רק את הבקשה הנוכחית. צריך להשקיף מעבר לכך. כשאנו עושים כן אנו מזהים את הויכוח הציבורי שעשוי להתעורר כאן שיביא בעקבותיו פניות נוספות, אולי גם מצד גורמים מעונינים, לחשיפת ראיות אחרות שנאספו בתיק החקירה. הענות לבקשה הנוכחית עשויה לפתוח פתח לפניות דומות מבעלי עניין אחרים או מבעלי דעה  אחרת וכך נימצא במצב שבו עוד טרם זכה בית המשפט לקבל ולצפות בראיות, לאחר סינון ובחינת קבילותן, "יוצגו" כל הראיות בראש חוצות מחוץ לכותלי בית המשפט וכך יתנהל במקביל אליו ומחוצה לו משפט ציבורי. נראה לי שהיענות לבקשה כאן תציבנו בראשו של מדרון חלקלק בדרך אל "הפרטת" ההליך השיפוטי ושיבוש מהלכו התקין והטהור כפי שכולנו חפצים בו ומצווים לשמור עליו ואין להתיר לפיכך המבוקש.

על יסוד האמור לעיל החלטתי לדחות הבקשה.

המזכירות תעביר העתקים מהחלטה זו לב"כ בעלי הדין.

ניתנה היום י"ג בניסן, תשס"ז (1 באפריל 2007) בהעדר.

מנחם בן-דוד, נשיא

001599/07בש 054 פרח+ורד

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3