בקשה לדחיית מועד 4

4

בתי המשפט

פח 000502/07

בבית המשפט המחוזי בנצרת

16/04/2007

תאריך:

כב' הנשיא מנחם בן דוד – אב"ד

כב' השופט אברהם אברהם

כב' השופט בנימין ארבל

בפני:

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

נ  ג  ד

רומן בן ולדימיר זדורוב יליד 1978

הנאשם

בשם המאשימה עוה"ד מירית שטרן ושילה ענבר

בשם הנאשם עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו

נוכחים:

פרוטוקול

עו"ד שפיגל: מגיש את תגובתי לכתב האישום. הטענות של משפט הזוטא טרם גובשו על ידי מפאת צהטברות גורמים, כמות החומר והעדר חומר נוסף שמצריך אותי לצפות בקלטות שטרם הגיעו לידיי. יחד במצטבר לכמות החומר הנוסף שאודה שלא הצלחתי עדיין להשתלט על כולו.

יחד עם תגובתי לכתב האישום, כטענה מקדמית אבקש לציין שאנו טוענים בקשר למשפט זוטא, נגיש את הטענות כפי שיקבע בית משפט זה על פי מה שימצא לנכון.

עו"ד ענבר: לא פנה אליי חברי בקשר לכך שחסר לו חומר. זו פעם ראשונה שאני שומעת על כך.  אם אקבל ממנו מכתב אעביר לידיו את החומר.

החלטה

משלב זה ואילך בשל שינויים בסדרי עבודתו של בית משפט זה התיק מועבר למותב בראשות ס.נ. השופט כהן. בעלי הדין מופנים אל כב' ס.נ. השופט כהן על מנת לקבוע מועדים לשמיעת ראיות.

ניתנה היום כ"ח בניסן, תשס"ז (16 באפריל 2007) במעמד הצדדים.

בנימין ארבל

שופט

אברהם אברהם

שופט

מנחם בן דוד

נשיא – אב"ד

000502/07פח 054 איתי

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3