בקשה לדיון בדלתיים סגורות

פרוטוקול

ב"כ המאשימה: אנו מבקשים שבית המשפט ישמע את אבי הקטינה שאמורה להעיד, נבקש שהדיון יהיה בדלתיים סגורות.

דברי האב נאמרים בלשכה כמוסכם במעמד הסניגור וב"כ המאשימה והאמור על ידו יהיה במעטפה סגורה שעליה יסומן א.ב.

עו"ד שפיגל: אני מתנגד, אני הסכמתי שהנאשם יהיה מאחורי פרגוד בשיחת ועידה בוידיאו, אני לא מסכים שהדיון יהיה בדלתיים סגורות.

ב"כ הצדדים: אנו מסכימים שבית המשפט ישמע את אבי הקטינה ד. ב. בלשכתו בנוכחותינו.

החלטה

לאחר ששמענו ובאורח המוסכם את אבי הקטינה בלשכתנו (כמצוין במעטפה א.ב. שתשמר בכספת המזכירות הפלילית בביהמ"ש) ולאחר ששקלנו באיזון הנדרש והנכון במקרה כאן בין העקרון החשוב ושאינו שנוי במחלוקת של פומביות הדיון מחד ושלומה של הקטינה מאידך, הגענו לכלל מסקנה כי בנסיבות כאן, הכף נוטה לטובת דלתות סגורות ומניעת פומביות הדיון ובשל שלומה של הקטינה ומתן עדותה ללא מורא ובשל חשש להרתעת העדה כדי עדות שלא תהא חופשית כנדרש וצריך.

בנושא זה, ס' 68 לחוק בתי המשפט (נ"מ) ה'תשמ"ד – 1984 אמר את דברו בעניינו בשניים, הן שעה שמדובר בקטינה והן שעה ששוכנענו מעל לכל ספק, כי במקרה הנדון אנו במסגרת ס' 68 (7) לחוק הנ"ל.

מכאן, וכאשר אנו ערים כמובן שמדובר בחריג ובנסיבות מיוחדות, אנו מורים כי עדותה של הקטינה נ.ב. תהא בדלתיים סגורות.

עוד נציין כי בפרוטוקול כפי שיפורסם, יהיו חסויים גם ראשי התיבות של שמה.

ניתנה היום כ"ב באדר א', תשס"ח (28 בפברואר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3