בקשת לדחיית דיון

1001

בתי המשפט

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

14/12/2008

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

     
 

נ ג ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

     

בשם המאשימה: עו"ד שטרן, עו"ד ענבר ועו"ד שוחט – פינק

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

פרוטוקול

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

עו"ד שפיגל: אנחנו טרם מוכנים לפרשת ההגנה מבחינת העדתו של הנאשם, כמפורט בבקשה מהנימוקים שפירטנו.

הואיל והנאשם, לפחות ההחלטה של בית משפט זה היא שהנאשם יעיד ראשון, לא נותר אלא לבקש דחיה נוספת על מנת להכין אותו כדבעי.

מאחר שבית משפט זה נתן החלטה בהתאם לבקשה שלי, אנו מכבדים את החלטת בית המשפט ובהתאם לזה התייצבנו על מנת ליתן הסבר אם נידרש לכך וסברתי שנידרש לכך ולא סברתי שיש טעם לבקשה נוספת לאחר אותה החלטה.

עו"ד שטרן: אנו סברנו ועדין סבורים שהחלטת בית המשפט שניתנה לאחר בקשת הסניגור איזנה כראוי את הצורך להכין את העדות של הנאשם על מנת שינתן לו יומו בבית המשפט לבין הצורך לקידום ההליך ואי בזבוז זמן שיפוטי בעיקר.

בית המשפט איזן בין הדברים, דחה חלק מהמועדים וקבע שהיום תתחיל פרשת ההגנה.

אנו היום כמו בית המשפט עומדים במצב שמעמידים אותנו בפני עובדה ואין לנו מה לומר מעבר למה שכתבנו בבקשה שבית המשפט החליט לגביה, אנו מצרות על כך.

הבקשה היא לא לרוחנו, אבל לי קשה מאוד לבוא היום ולבקש מבית המשפט לחייב נאשם בתיק כזה להעיד למרות שהסניגור הצהיר פה שהוא לא מוכן לעדות ובכל מקרה לא דיברנו על הישיבה הקרובה שקבועה לעוד 4 ימים.

עו"ד שפיגל: אני מבקש להוסיף, לא לרוחי בלשון המעטה ואני מבקש למחות, על הדיבור בשתי קולות.

לנו יש אינטרס ממעלה ראשונה, משום שכולנו ערים ואני פרסתי ואמרתי בצורה חד משמעית, זה לא מקרה רגיל, הנאשם צריך לצפות, אין לו תמלילים, הוא צריך לכתוב ולהגיב כאשר רק לאחרונה התאפשר לנו להכניס לו את הציוד הרלוונטי הדרוש כדי שיוכל לשמוע ופעלנו בנושא הזה חודשים ומשכו אותנו באף עם כל מיני תירוצים ורק בלית ברירה כשהתקרבנו למועד מסוים פנינו בצו לבית המשפט ורק אז הצלחנו להכניס את מה שרצינו לנאשם.

אנחנו עד היום לא ביקשנו דבר מבית המשפט העליון.

גם בישיבה הקרובה לא נהיה מוכנים.

עומדים בפנינו קשיים.

השוני פה הוא לא רק נושא השפה, השוני פה, כל החקירה הרי הייתה בשפה הרוסית, יש הקלטה ויש תמצית חקירה אח"כ מה שנכתב ברוסית, אין את כל החקירה שהוקלטה ותועדה בקלטת במלל ברוסית.

אנו מדברים על עשרות רבות של קלטות צפיה של שעות.

אני מסכים להארכת מעצר, הסכמתי ואני מסכים.

החלטה

החלטתינו הקודמת לענין בקשת הסניגור לדחית המועדים דיברה בעד עצמה.

היום, העמידנו הסניגור למעשה בפני עובדה לפיה מרכז טענתו הינה הטענה כי הנאשם לא מוכן לעדותו היום.

ב"כ המאשימה ערה לקושי הנובע מטענה זו ולכן למעשה לא התנגדה בפנינו לבקשה.

בנסיבות רגילות היה מקום לדחות את הבקשה, לסניגור ולנאשם ניתן זמן סביר ויותר להתכונן לעדות דהיום.

עם זאת, שעה שעסקינן בתיק רצח וכאשר השיקול המרכזי אשר צריך לעמוד לעינינו הנו מניעת חשש לפיו תקופח הגנת הנאשם עקב אי הכנתו הראויה ע"י הסניגוריה וגם הנימוקים כפי שנטענו הן בבקשה הקודמת והן בפנינו היום, אנו נעתרים לבקשה תוך הבעת מורת רוח חריפה באשר להתנהגות הסניגוריה.

בתיק זה קבועים 7 מועדים נוספים ואנו תקווה כי מועדים אלה יהיה בהם די כדי סיום פרשת ההגנה בתיק זה.

שקלנו האם אין מקום לחייב בנסיבות את הסניגוריה בהוצאות ולו לטובת אוצר המדינה וסופו של יום, הגענו לכלל מסקנה שבשלב זה, למרות ההתנהלות כמבואר לעיל, אין לכך מקום.

המועד הקבוע ליום 18/12/08, בטל בזאת.

המשך שמיעת הראיות במועדים הקבועים.

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

ניתנה היום י"ז בכסלו, תשס"ט (14 בדצמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

עו"ד שפיגל: אני אמציא לחברותיי מבעוד יום את העדים אותם אני מבקש להעיד ואשר קיים חומר ראייתי באשר אליהם.

כך גם כך, אני אמציא את חוות הדעת של העדים המומחים מטעמי לפחות 30 יום בטרם עדותם.

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3