דברי פתיחה של התביעה טרם שמיעת העדות הראשונה

[ הערת האתר : מסמך זה כולל טקסט שבו אין אפשרות לשנות את המרווח בין חלק מהמילים – העניין בטיפול ]

 

 לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

         כבוד השופט דני צרפתי

         כבוד השופטת תמר נסים שי

 

 

המאשימה

 מדינת ישראל

 

 

נגד

 

הנאשם

 רומן זדורוב (עציר) דרכון  708847

 

    

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

בשם משפחת הקורבן – אם הקורבן, הגב' אילנה ראדה ועו"ד טימסית

פרוטוקול מתומלל

העדים:

ע.ת – ניצב משנה יורם אזולאי

 

כב' הש' א. קולה :            טוב אנחנו מתחילים רבותיי, כן עורך דין הלוי בבקשה.

עו”ד י. הלוי :                     בקשה ראשונה בהמשך לתגובה בכתב האישום אני מבקש בהמשך לתגובה                                              בכתב אני מבקש רבע שעה להשיב בבעל פה.

כב' הש' א. קולה :            הבקשה נדחית, הלאה. בקשה שנייה.

עו”ד י. הלוי :                     אני רק אומר משהו לבית משפט ואם הבקשה נדחית אני אמשיך הלאה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו”ד י. הלוי :                     אני אגיד עוד משפט כבודו לפי סדר הדין ועכשיו נשים בצד את התקנה,                                                             תקנה 11 יש זכות לנאשם גם לסניגור להגיד בעל פה להגיב בעל פה לעובדות                                       כתב האישום, (לא ברור) רבע שעה (לא ברור).

כב' הש' א. קולה :            אדוני הגיב, נתנו לאדוני 10 פעמים הזדמנות להגיב אדוני לא הגיב, אדוני                                              הגיב בכתב מה אדוני רוצה מעבר לזה?

עו”ד י. הלוי :                     אז אני אומר אני מבקש רבע שעה.

כב' הש' א. קולה :            למה לומר שוב מה שכתוב? מה שכתוב קראנו וביקשנו מאדוני פעם אחר                                              פעם והפרקליטות התעקשה לעשות עוד פעם דיון מכין ואני לא נעתרתי                                                             לבקשות שלהם עכשיו מתחילים את התיק, הכול כתוב הכל ידוע, אדוני כבר                                          הגיב בעל פה, אם אדוני מתעקש. אדוני כבר אמר בעל פה בדיון של ה-31.5                                         אדוני הגיב בעל פה בצורה ברורה אדוני הגיב. אדוני יחזור לפרוטוקול אדוני                                             הגיב בעל פה בצורה בררה מדויקת אדוני הגיב. עכשיו אדוני חידד והוסיף                                         כמה דברים טענת אליבי, טענות נגד אולה, לכתב ליועץ המשפטי לפרקליטות                                      המדינה, הכול ראינו הכול בסדר, עכשיו אנחנו פותחים את ההליך כמו                                                 שצריך, הם רוצים לומר דברי פתיחה בבקשה, לאדוני אין זכות לומר דברי                                        פתיחה עכשיו אלא בעת פתיחת ההגנה כמובן וזהו.

עו”ד י. הלוי :                     טוב.

כב' הש' א. קולה :            איפה הנאשם דרך אגב אני לא רואה אותו.

עו”ד י. הלוי :                     פה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר אני פשוט לא ראיתי אותך.

עו”ד י. הלוי :                     יש לי עוד בקשה,

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו”ד י. הלוי :                     אני השארתי עם ההחלטה שאני לא אגיב בעל פה לבקשה לכתב אישום                                                             הבקשה השנייה שלי נוגעת לראש צוות חקירה,

כב' הש' א. קולה :            כן דבר עורך דין הלוי.

עו”ד י. הלוי :                     ראש צוות החקירה שאמור להגיע,

כב' הש' א. קולה :            יורם אזולאי?

עו”ד י. הלוי :                     יורם אזולאי נכון.

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו”ד י. הלוי :                     אני אסתפק בחמש ישיבות לחקור אותו נגדית. אחרי שעבדתי במרץ רב                                                             במרוץ נגד השעון אתה יודע על מה אני מדבר הגעתי למסקנה הזאת העד                                         הזה הוא עד חשוב. ואני אומר שני דברים לבית המשפט. ואני מבקש שבית                                      משפט יקבל את הבקשה שלי שהיא לא במירכאות בשמים. אני אומר כך (לא                                     ברור) להתרשם מהמציאות שלי אני אומר לבית משפט שכשאני אסיים את                                         החקירה הנגדית שלו בתום 5 ישיבות אני אבקש שהפרקליטות תחזור מכתב                                     האישום ואני רציני אני לא ליצן.

כב' הש' א. קולה :            עורך דין ירום הלוי,

עו”ד י. הלוי :                     סליחה,

כב' הש' א. קולה :            די, שמענו.

עו”ד י. הלוי :                     אני מבקש סליחה,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי אנחנו נתחיל לפי עניות דעתי אני לא קוצב את זה לפי עניות                                              דעתי החקירה צריכה להסתיים היום. ראש צוות החקירה בכל הכבוד הוא                                              מעין tape recorder שמשקף לנו את מה שנעשה ומה שהיה כשיהיו עדים                                    מהותיים לא נחסום את אדוני, אדוני לא מופיע פה הרבה וכול מי שמופיע                                              פה יודע שבסופו של דבר ראש הצח"ם הוא tape recorder הוא משקף לנו                                        את מה נעשה מה לא נעשה וכולי וכולי, אדוני רוצה לחקור אותו על דברים                                              שאנחנו  מניחים לאיזה כיוון אתל העדה המרכזית (לא ברור) בכתב האישום                                             כבר צירפו כעדת תביעה, היא תהיה כאן, אדוני יחקור אותה  4 ישיבות,

עו”ד י. הלוי :                     (לא ברור) מעניינת אותי כרגע יש לי ראש צוות חקירה שעשה,

כב' הש' א. קולה :            מאה אחוז אדוני בסופו של דבר הוא,

עו”ד י. הלוי :                     אני צריך זמן לחקור אותו.

כב' הש' א. קולה :            אדוני אנחנו בשלב זה אנחנו קובעים שהחקירה תסתיים היום. אם נסבור                                              תוך כדי החקירה שיש דברים מהותיים שחסרים שצריך להשלים אותם אז                                        אנחנו כמובן לא נקפח את זכויותיו של אדוני אבל אפריורית החקירה                                                             תסתיים היום משום שאנחנו,

עו”ד י. הלוי :                     אני רוצה להגיד משהו,

כב' הש' א. קולה :            יודעים מה תפקידו של ראש הצח"ם, כמובן שחקר תבונת סניגור מוכשר                                                             ועדיין יש פה 200 עדים כל עד שביצע פעולה יהיה כאן, אדוני יוכל לחקור                                 אותו בסוף נגיע לחקר האמת בעזרת אדוני.

עו”ד י. הלוי :                     אוקי אנחנו לא נגיע לחקר האמת בעזרתי. אני לא אוכל לעזור בחקר האמת                                  בצורה כזאת,

כב' הש' א. קולה :            בסדר אדוני.

עו”ד י. הלוי :                     עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו יהושע שוב נחקר  33 ישיבות תיק של ראש                                     הממשלה,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין ירום הלוי  זמנו של אדוני הסתיים אנחנו רוצים להתחיל את הדיון                                   היום שמענו, אדוני עכשיו מבזבז את הזמן סתם כי לא אמרנו שום דבר                                                             אחרת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            קראנו את מה שקרה שמה, אני אומר לאדוני לא סבור שצריך 5 ישיבות,

עו”ד י. הלוי :                     סליחה.

כב' הש' א. קולה :            נתחיל ונראה. זה הכול.

עו”ד י. הלוי :                     אנחנו לא נתחיל ונראה, סליחה אני לא אקבל את זה אני סניגור אני רוצה 5                                           ישיבות, יהושוע שוב העיד 33 ישיבות ההרכב של ראש הממשלה הוא באותו                                  רמה של בית המשפט שני ההרכבים,

<#5#>

החלטה

טיעונו של ירום הלוי הסתיים.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

עו”ד י. הלוי :      33 ישיבות, לא נותנים לי לחקור 5 ישיבות נגדית סליחה,

החלטה

טיעונו של ירום הלוי הסתיים.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

עו”ד י. הלוי :                     עכשיו אני אומר לבית המשפט,

כב' הש' א. קולה :            תודה אדוני, אדוני יישב בבקשה,

עו”ד י. הלוי :                     אני לא מתחיל לחקור נגדית אני רוצה לעצור את הדיון אני רוצה פעם שנייה                                   לעתור נגד ההרכב לבית משפט עליון,

כב' הש' א. קולה :            גם הבקשה הזאת, אל תחקור אדוני גם הבקשה הזאת נדחית.

עו”ד י. הלוי :                     בסדר אין בעיות מתנהל פה משפט,

כב' הש' א. קולה :            אל תחקור אדוני.

עו”ד י. הלוי :                     סליחה אני מכבד את בית המשפט אמור להתנהל פה משפט האם מתנהל פה לא                                  משפט לא מתנהל פה לא משפט. ראש צוות החקירה זה עמוד רציני במשפט,

כב' הש' א. קולה :            כל שאמרנו שנתחיל ונראה זה הכול.

עו”ד י. הלוי :                     עשה המון פעולות חקירה,

כב' הש' א. קולה :            נתחיל ונראה עורך דין הלוי,

עו”ד י. הלוי :                     סליחה,

כב' הש' א. קולה :            נתחיל ונראה, לא קבענו מסמרות.

עו”ד י. הלוי :                     סליחה כבודכם,

כב' הש' א. קולה :            לא קבענו מסמרות,

עו”ד י. הלוי :                     לא, כבודכם סליחה,

כב' הש' א. קולה :            טוב עורך הדין הלוי מספיק.

עו”ד י. הלוי :                     אני לא אתחיל חקירה נגדית,

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו”ד י. הלוי :                     כדי שכבודו אחרי שעה יגיד אדוני סיים.

כב' הש' א. קולה :            בסדר, בסדר אדוני.

עו”ד י. הלוי :                     אני אומר לכבודו,

כב' הש' א. קולה :            שמענו.

עו”ד י. הלוי :                     תודה רבה מאה אחוז.

כב' הש' א. קולה :            מאה אחוז שמענו.

עו”ד י. הלוי :                     יש לי פה לקוח,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי שמענו.

כב' הש' א. קולה :            יש לי משפט חוזר,

כב' הש' א. קולה :            אפשר להתחיל?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            אפשר להתחיל עורך דין הלוי,

עו”ד י. הלוי :                     תהיו חכמים, 5 ישיבות אתם תראו את התיק, כמה פעמים אני צריך להגיד                                  לכם? תסמכו עליי. אני נותן לכם מילה, אתם תראו שהתיק הזה הוא כלום,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי שב בבקשה, בסדר.

עו”ד י. הלוי :                     אתם תראו.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          לא אמרנו כלום עורך דין הלוי, לא אמרנו כלום,

עו”ד י. הלוי :                     אז למה, (לא ברור) קדימה חמש ישיבות,

כב' הש' א. קולה :            לא,

עו”ד י. הלוי :                     לא  תצטרכו יותר,

כב' הש' א. קולה :            נראה בסוף לאיפה זה הולך, נראה את טיב השאלות זה הכול.

עו”ד י. הלוי :                     אתם יודעים מה אני אומר לכם,

כב' הש' א. קולה :            לא.

עו”ד י. הלוי :                     5 ישיבות לא צריך את (לא ברור).

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו”ד י. הלוי :                     אתם מקשיבים? 5 ישיבות, לא צריך,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי אדוני מוכן להפסיק,

עו”ד י. הלוי :                     אני אומר לכם שצריך לזכות אותו,

כב' הש' א. קולה :            אדוני מוכן להפסיק להפריע? כדי שנוכל להתחיל את התיק הזה. באמת בוא                                      נתחיל כבר, כן, עורכת הדין הר ציון גברתי מנהלת אתל הישיבה היום?

עו”ד י. הלוי :                     אני מבקש להפסיק את הישיבה.

כב' הש' א. קולה :            הבקשה נדחית. כן.

עו”ד י. הלוי :                     אני אומר עוד פעם,

כב' הש' א. קולה :            הבקשה נדחית, חבל על הזמן נתחיל, אנחנו לא אמרנו שום דבר. כן.

עו"ד ש.  הר ציון :             עורך דין שרון הר ציון כבהודכם אולי בגלל שאני עוסקת בדברי הפתיחה                                              האם אני אוכל להגיד אותם ללא מסיכה מאחר וזה מלל ארוך או ש-?

כב' הש' א. קולה :            א' המלל לא חייב להיות ארוך.

עו"ד ש.  הר ציון :             לא הוא לא יהיה ארוך כבודכם. כבודכם קצבו לנו 45 דקות, זה יהיה פחות                                              ממחצית.

כב' הש' א. קולה :            עד 45 דקות.

עו"ד ש.  הר ציון :             פחות ממחצית כבודכם. אני בדקתי את זה אתמול זה פחות ממחצית.

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הר ציון, נורא קשה לכולם עם המסיכות האלה אבל האולם מלא                                              ואין לנו ברירה אנחנו  מצטערים,

עו"ד ש.  הר ציון :             בסדר גמור.

כב' הש' א. קולה :            גם לנו זה לא נוח. מקווים שלקראת סוף המשפט הזה כבר לא נצטרך את                                              המסיכות.

עו"ד ש.  הר ציון :             הלוואי. כבודכם, היום תחל פרשת התביעה בתיק הזה. תיק זה הינו תיק פלילי ככל תיק אחר, על אף העובדה שמדובר בתיק מיוחד מכמה היבטים. ייחודו של התיק בא לידי ביטוי בעצם ניהולו כמשפט חוזר הוא ייחודי בכך שעבר בערכאות שונות מספר פעמים, הוא ייחודי בנסיבות הרצח, בזירה בה התבצע הרצח, בהיקף החקירה ובאופייה, כל אלה אכן מייחדים תיק זה אולם בית משפט זה המנוסה במשפטים פליליים יבחן תיק זה כמו כל תיק אחר. בית המשפט ישקול האם יש די ראיות להוכחת אשמתו של הנאשם כפי שסבורה המאשימה לפני בית המשפט הנכבד מונח כתב האישום המתוקן, הא ותו לא. אמנם אני במסגרת של משפט חוזר" אולם ניהול התיק בעבר, המוצגים שהוגשו והראיות שנשמעו אינם עוד בפני בית המשפט הנכבד. הם יוגשו רק כל אימת שהדבר יתאפשר על פי החוק ובהתאם לסדרי הדין במשפט כזה. דברי הפתיחה האלו נועדו לסייע לבית משפט לפסוע בנבכי הראיות והסוגיות שעומדות כיום על הפרק. ביום 6.12 בשעת הצהריים,

כב' הש' א. קולה :            שנה?

עו"ד ש.  הר ציון :             סליחה 6.12.2006 בשעת הצהריים עזבה לרגע תאיר ראדה זיכרונה לברכה, תלמידת כיתה ח' בבית הספר נופי גולן בקצרין את חבורת התלמידים איתם הייתה בחצר בית הספר ונכנסה לבניין בית הספר עצמו נערה צעירה בת 13, תלמידת כיתה ח'. צועדת במסדרונות בית ספרה, מקום שהיה לה כבית, וזמן קצר לאחר מכן היא מוצאת את מותה בדרך אכזרית בשירותי בית הספר, כאשר צווארה שוסף והיא נותרה מוטלת מדממת אל מותה בתא שירותים נעול, גופתה תימצא על ידי אזרחים רק 5 שעות לאחר מכן. בהיעדר מניע נראה לעין למין הרגע הראשן עלו שפע תאוריות והשערות כי הרצח בוצע על ידי גורמים שונים. על רקע זה צצו כפטריות לאחר הגשם. לאורך כל החקירה והמשפט ואף שני לאחר מכן כמו שאנחנו יודעים עדים לעת מצוא, חלקם אזרחים מודאגים שניסו למסור פרטים לטובת החקירה, השערות שונות, חלקם אני אומרת במירכאות בלשים חובבים כאלו ואחרים. וחלקם העבירו בכוונה ובאופן זדוני מידע כוז וזאת מטעמיהם שלהם. המשטרה חקרה את הזירה חקרה את בעלי הגישה לזירה, ואת שלל כיוני החקירה שעלו, לא הניחה אבן על אבן. בין היתר נחקרו ותושאלו מרבית תלמידי בית הספר המורים ושאר האנשים אשר נכחו מכוח תפקידם בבית הספר. ביניהם נחקר בתחילה שלא באזהרה הנאשם, אחד מני רבים ללא כל דבר שעורר את החשד דווקא בו. עם התקדמות החקירה נאספו הראיות נשללו כיוני חקירה אחרים בעוד הראיות כנגד הנאשם נאספו והתגבשו. ראיות התביעה כבודכם. המאשימה סבורה שיש ראיות טובות וחזקות להוכחת אשמתו של הנאשם בביצוע הרצח והראיות שאנחנו נביא מורכבות בעיקרם כנגד הנאשם משלושה נטבחים מרכזיים. הנטבח הראשון עוסק בהודעות הנאשם. אמרות הנאשם כולן צולמו, הוקלטו ותומללו, בית המשפט יוכל להתרשם מהם באופן ישיר, הודאות הנאשם בנויות למעשה, ההודאות ב-א' משלושה פריטים אשר כל אחד מהם היה יכול לעמוד בפני עצמו. אולם האופן בו נמסרה כל הודאה ב-א' והודאה מחזק את תוכנה מעצים אותה ומעצים את שתי ההודאות האחרות שיושבות לצידה. הנאשם התוודה בפני מדובב בתא מעצר וסיפר לו כי רצח את המנוחה בתא שירותים בבית הספר, ההתוודות רוויה פריטים, רווית מידע, מידע שהיה ידוע רק לרוצח. פרטים שהנאשם לא יכול היה לדעת אם לא היה בזירת הרצח. פרטים שחלקם כלל לא היה ידע לצוות החקירה בעת ההיא. עוד טרם נודע לנאשם כי חברו לתא איתו חלק את המידע הוא הודה פעם נוספת בפני חוקריו. בהודאה הזו בפני החוקרים הוא מסר עובדות ופרטים נוספים, פרטים מוכמנים שיועשרו בהמשך, כשהוא למעשה אינו ידע שהחוקרים כבר יודעים שהוא הודה ערב קודם בפני המדובב. בנוסף על אלו ביצע הנאשם שחזור שכאמור גם הוא צולם הוקלט באופן מלא ויובא במלואו בפני בית משפט, בית המשפט יבחן את התנהלות הנאשם בשחזור, את התנהגותו את בקיאותו של הנאשם בפרטים ואת המידע שמסר לחוקריו. לעמדת המאשימה מדובר בשחזור עוצמתי אשר מעיד במלל ובעיקר בהדגמות במחוות גוף קטנות כגדולות כי הנאשם הוא זה שביצע את המעשים. שחוב להדגיש כבר עכשיו שהנאשם שולט לאורך מסירת ההודעות בטיב המידע שהוא מוסר לאורך ההודעות הוא חוזר ומדגיש כי הוא לא מוסר לחוקרים את מלוא הפרטים וזאת מסיבותיו, לכן בין היתר יש בסיפור המעשה חללים ראייתיים, אין מענה קונקרטי לחלק  מהסיפור. חלק מהדברים ניתנים להשלמה מכוח ממצאי הזירה וחלקם נותרו ללא מענה. למעשה בזניחת טענת הזוטה כפי שראינו בתחילת השבוע הזה הנאשם אינו טוען עוד שההודאות נגבו ממנו  בניגוד לרצונו, באלימות בתחבולות או תוך שימוש באמצעים פסולים שהביאו אותו למסירת הודאות שווא. כיום הוא טוען כי מסר את ההודאות באופן חופשי ומרצון. אולם טענתו כי מדובר בהודאות שקר.

עו”ד י. הלוי :                     תחת פעולות ברמייה שאינן מגיעות לכלל אי קבילות. תחבולות,

עו"ד ש.  הר ציון :             אני מבקשת מחברי לא להפריע לי בדברי הפתיחה,

עו”ד י. הלוי :                     פלוס המדובבים.

עו"ד ש.  הר ציון :             אני זקוקה לעזרת בית המשפט בהקשר הזה.

עו”ד י. הלוי :                     אני משפטן,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורך דין ירום הלוי, לא מקובל שאדוני יפריע,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            אדוני לא מפריע באמצע נאום פתיחה עם כל הכבוד,

עו”ד י. הלוי :                     חוחה והטלולה.

כב' הש' א. קולה :            אדוני לא מפריע נכון? תודה רבה אדוני,

עו”ד י. הלוי :                     מעולם לא הפרתי הבטחה.

כב' הש' א. קולה :            אדוני לא מפריע אבל, אדוני מפסיק להפריע ברגע זה. תודה רבה אדוני.

עו”ד י. הלוי :                     אוקי, (לא ברור) מילה במילה.

כב' הש' א. קולה :            מספיק להפריע עורך דין הלוי.  כן.

עו"ד ש.  הר ציון :             כבודכם חברי אומר כאן אני עושה אני מוכן, אין דבר כזה. אם חברי טוען שההודאות קבילות ההודאות קבילות. אם משקלם צריך להיבדק הוא ייבדק ובאופן יסודי על ידי בית משפט זה. אולם ההודעות ניתנו חופשי ומרצון בהתאם לחוק, המאשימה תציג לבית משפט את טיבן של ההודאות שמהם יילמד משקלם הפנימי  הרב. בית המשפט יוכל להתרשם האופן בו הם נמסרו לתהליך ההדרגתי שעובר הנאשם עד שה אהודה. לפרטי הפרטים שמוסר הנאשם, למורכבותו, לעובדה שהוא שולט במלל שהוא מוסר ולעובדה שהוא הולך ומהטל בחוקריו בצורה חסרת תקדים מבחינת השליטה שלו בחומר שנמסר. כל אלה יוצרים למעשה את המשקל הפנימי הרב להודאות שהתחזקו כאמור גם בהודאות חיצוניות. מאז ניתן ההודאות טובים וחכמים ניתחו את הודאות הנאשם, נתנו לי משמעות כזאתי או אחרת ובעיקר מסרו הסברים מטעמו מדוע הוא הודה אולם ההסברים הללו לא נשמעו מפיו של הנאשם עצמו חרף הזדמנויות רבות שניתנו לו. ההסברים שניתנים אינם הסבריו של הנאשם. למעשה מדובר בהסברים אקדמיים הסברים שבבית משפט זה הינם חסרי ערך כאשר אינם תואמים את גרסת הנאשם עצמו. נזכיר לעצמנו כי לנאשם לאורך החקירות אין הסבר ולו אחד המניח את הדעת מהיכן ידע את הפרטים המוכמנים אין לו הסבר אחד הגיוני מדוע הוא הודה. כל פרשניו מוסרים הסברים בעוד הוא מוסר גרסאות משתנות ושקריות אשר אינן מספקות כל הסבר ואינן תואמות להסברים שמוסרת בשמו ההגנה. אל הודאות הנאשם מצטרפות ראיות נוספות. כזכור על פי חוק להודאת הנאשם נדרשת המאשימה להציג תוספת ראייתית ברמה של דבר מה נוסף. המאשימה תציג לבית משפט תוספות ראייתית המאמתות ומאשרות את הודאת הנאשם  ברמה ראייתית חזקה חלקן עד כדי סיוע ממש. המאשימה תביא בפני בית המשפט את הראיות שמאשרות חיצונית את הודאות הנאשם חלקם כוללות פרטים ייחודיים שנמצאו בזירה ומתאימים לתיאור אותו מסר הנאשם בהודעותיו, פרטים אלו היו  יכולים להיות בידיעת רק האיש שהיה בזירה. רק הוא יודע את אותם פרטים מוכמנים ייחודיים המתאימים להודאת הנאשם. הראיות החיצוניות שיובאו מתבססות על עדויות מומחים מומחי זירה ומומחי רפואה המתארים את כתמי הדם ממצאים בזירה המתיישבים ומיישרים את הודאות הנאשם. ממצאי הנתיחה מאשרים את מספר החבלות, את אופיין של החבלות ואת טיבו של הלהב של כלי הרצח כאמור הכל בתיאור מתאים ומתיישב עם הודאות הנאשם. המאשימה תציג בפני בית המשפט את טביעות הנעליים שנמצאו על מכנסי המנוחה כאחת הראיות המאשרות את הודאת הנאשם.

עו”ד י. הלוי :      בושה חרפה.

ע"ד הר ציון:       סוג נוסף,

עו”ד י. הלוי :      לא, אני אגיד,

עו"ד ש.  הר ציון :             סוג נוסף של ראיות יובא בפני בית המשפט,

כב' הש' א. קולה :            החלטה, רק שנייה עורך דין הר ציון,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי שב בבקשה,

עו”ד י. הלוי :                     אוקי עכשיו אני אשב. זו הערה זו הייתה הערה נכונה,

<#6#>

החלטה

זאת הפעם האחרונה שאנו מתריעים.

<#7#>

ניתנה והודעה היום ז' חשוון תשפ"ב, 13/10/2021 במעמד הנוכחים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

עו”ד י. הלוי :      מה עשו לנאשם,

<#8#>

החלטה

זו היא התראה אחרונה שאנחנו מתריעים לפני.

<#9#>

ניתנה והודעה היום ז' חשוון תשפ"ב, 13/10/2021 במעמד הנוכחים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

            

עו”ד י. הלוי :      גם פה אני מבטיח.  הבטחתי כסר שתי הבטחות,

<#10#>

החלטה

זו התראה אחרונה שאנחנו  מתריעים בפני עורך דין הלוי. לבל יפריע במהלך דברי חבריו בפעם הבאה נשקול חיובו בהוצאות אישיות.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

עו”ד י. הלוי :                     אוי ואבוי מה שקרה פה.  אוי ואבוי מה שקרה בתיק הזה. מה עשו לנאשם                                              מ-א' עד ת' תפרו אותו, מ-א' ועד ת'.

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי בפעם הבאה,

עו”ד י. הלוי :                     כל חולייה תרה אותו,

כב' הש' א. קולה :            בפעם הבאה יהיה חיוב בהוצאות אישיות עורך הדין הלוי. תן לנו לנהל את                                              המשפט, אדוני יהיה לו פרשת הגנה ויוכיח את כל מה שהוא רוצה להוכיח,                                              כן בבקשה עורך דין הר ציון.

עו"ד ש.  הר ציון :             סוג נוסף של ראיות שיובא בפני בית משפט הוא מתווסף להודאות הנאשם                                              הם אמרות מפלילות של הנאשם והתנהגות מפלילה מצידו. התנהגותו של                                              הנאשם,

כב' הש' א. קולה :            לפני האירועים המיוחסים לו?

עו"ד ש.  הר ציון :             לא כבודכם, אחרי האירועים המיוחסים לו ולפני החקירה. התנהגותו של                                              הנאשם ואמירותיו כאמור עוד לפני שנעצר חסרות הסבר קוהרנטי  אחיד.                                              כך לדוגמא אני מתייחסת להסתרה והשלכה של מכנסיים שלבש הנאשם                                              ביום הרצח. אותה הסתרה מהווה התנהגות מפלילה המחזקת את ראיות                                              התביעה, אני אחסוך פה דוגמאות נוספות, אני רוצה לעמוד בזמנים, שקרי                                              הנאשם,

כב' הש' א. קולה :            למה את הנעליים  הוא לא זרק?

כב’ הש’ ד. צרפתי :          למה יש פרשת הגנה?

עו”ד י. הלוי :                     למה? למה השטויות?

<#11#>

החלטה

זו היא התראה שנייה ולפני אחרונה טרם נשתמש בסמכותנו לחייב את עורך הדין הלוי בהוצאות אישיות.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו"ד ש.  הר ציון :             שקרי נאשם כבודכם הינם בעלי ערך ראייתי עצמאי אשר מצטרפים לראיות, להודאותיו ואינם יכולים להוות חיזק ליתר ראיות התביעה. השקרים במקרה זה הינם בעלי עוצמה ולמעשה קיבלו רובד חדש כאשר לשלל השקרים התווספו אמרותיו של הנאשם אשר יצרו גרסה חדשה ונוספת באולם בית המשפט בהליך הקודם. גרסה זו ובה מכלול חדש של שקרי מהווה יחד עם שלל שקרי הנאשם בחקירות חיזוק כאמור לראיות התביעה. אל מול ראיות התביעה המוצקות כאמור נאחזת ההגנה בראיות שמקורם באי הסדר ששרר בזירה, באמצעות ראיות שנאספו ועל סמך הערכות מומחים מנסה ההגנה ליצור תרחיש חלופי. הסבר אחר לאירועים אשר אירעו, ההגנה מתבססת על ראיות שהיו קיימות מיומו הראשון של התיק. ולמעשה מדובר בשלושה סימנים שהוטבעו בתא בו בוצע הרצח. הסימן הראשון על מכסה האסלה הסימן השני על מיכל ההדחה והשלישי על הקיר המפריד בין התא השני לתא השלישי. ההגנה  טוענת כי סימנים אלו הם טביעות נעליים המסמנות מסלול יציאה מהתא. אני אגיד כבר כעת הסימנים אינם בעלי איכות זהה ולא נקבע על ידי אף מומחה ממצא חד משמעי כי מדובר בטביעות נעליים בוודאי לא כאלו שנוצרו על ידי אותו זוג נעליים,

עו”ד י. הלוי :                     (לא ברור).

כב' הש' א. קולה :            שקט. שקט.

עו"ד ש.  הר ציון :             וממילא אלה מסמנות מסלול יציאה. בראיות אלה טמונה עיקר המחלוקת בין התביעה להגנה. בעוד ההגנה תטען שהראיות האלה עומדות בניגוד לראיות המסבבות את ההרשעה כאמור התביעה תטען שהם נוכחות לצידם של הראיות אולם אין בהם כדי להפריח את הראיות המבססות את אשמת הנאשם. גם אם נקבל את הטענה כי הסימן על מכסה האסלה הוא טביעת נעל שנגרמה כתוצאה מדריכת אדם נעל אדם בדם. וגם אם נסכים כי דם זלג על אותו סימן אין בעבדות האלה כדי לכרסם כמלוא הנימה בראיות המצביעות על אשמת הנאשם כמבצע הרצח. ההגנה תנסה לשכנע את בית המשפט כי קיים רק הסבר אחד לאותו סימן, טביעת הנעל, אולם יש הסברים נוספים שיובאו כאן בבית המשפט ויוכחו, המאשימה תציג ראיות המסבירות את זליגת הדם על הסימן. הסבר הגיוני מדעי מנומק לפיו על אותו סימן אשר הוטבע אחרי פתיחת השירותים ואחרי מציאת הגופה זלג דם בשל הזזת הגופה על ידי מי מהאנשים שהיו בזירה. רק חלק מאותם אנשים אותרו. המאשימה תציג בבית המשפט,

עו”ד י. הלוי :                     (לא ברור?) הם חזרו לחמש שעות אחרי הרצח,

כב' הש' א. קולה :            די.

עו”ד י. הלוי :                     איזה מניפולטיביות,

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי זאת התראה שלישית והפעם באמת אחרונה בפעם הבאה                                              נחייב בהוצאות ערך דין הלוי.

עו”ד י. הלוי :                     פתטי פתטי.  אני נעלב.

כב' הש' א. קולה :            אוני ישמור על איפוק.

עו"ד ש.  הר ציון :             המאשימה תציג בפני בית המשפט את הראיות הנוגעות לזליגת הדם באופן מלא אשר יבהיר שהסימנים הנוספים בתא לא יכולים ליצור תרחיש חלופי המטיל ספק באשמת הנאשם. המאשימה סבורה שהראיות קיימות אודות הדם שזלג אינם מקימות ספק כאמור אלא הם מספרות לכול היות סיפור אודות זירה שלא טופלה כראוי הא ותו לא. המאשימה לא מתיימרת בתיק זה לתת מענה לכול השאלות שהתעוררו, נוכל להביא ראיה קונקלוסיבית מי הותיר את אותו סימן. לא אחת קורה שהפסיפס הראייתי אינו מושלם אך ליבת הראיות אינה נפגעת מכך. בעת הרצח בזירה היו שניים תאיר זיכרונה לברכה והנאשם. לאחר פתיחת תא השירותים היו בזירה אנשים רבים. המאשימה לא יודעת את זהות כל אחד מהם אמנם יובאו ראיות להוכיח כי פרק הזמן שחלף מרגע מציאת הגופה ועד לסגירת הזירה ולמעשה עד תיעוד התמונה הראשונה בזמן הזה נכחו במתחם השירותים ובתא אנשים רבים. הזירה לא הייתה סטרילית. בבית הספר בכלל במתחם השירותים שרר בלגן. המאשימה תביא ראיות כי חלפו למעלה מ-5 שעות מרגע מציאת הגופה ועד צילום התמונה הראשונה בחצות ו-18 דקות. לצידה של הגופה מצולם אז 5 וחצי שעות אחר פתיחת התא אותו סימן עליו זלג דם. אליבא דה המאשימה הסימן העומד בלב יריעת המחלוקת נוצר באות 5 וחצי שעות בהם התא היה פתוח. חמש  וחצי שעות כאמור שבהם  לא ניתן לדעת בדיוק,

כב' הש' א. קולה :            סליחה החמש וחצי שעות האלה התא לא היה פתוח.  לכולה אלמה התא לא                                        היה פתוח, התא נפתח רק כאשר הגיעו המחלצים האלה או האחרים, בחמש                                  וחצי האלה התא הזה היה סגור לחלוטין הרי אף אחד לא מצא אותה שם.

עו"ד ש.  הר ציון :             כבודכם, לא, אנחנו מדברים על 10 שעות אדוני, 5 שעות התא היה סגור ועוד                                     5 וחצי שעות,

כב' הש' א. קולה :            אחרי שהיא,

עו"ד ש.  הר ציון :             אחרי שפתחו את התא עד שצולמה התמונה הראשונה.

כב' הש' א. קולה :            הבנתי.

ע"ד הר ציון:                      יש לנו עוד 5 וחצי שעות,

כב' הש' א. קולה :            זאת אומרת עד שמז"פ הגיע למקום לקח עוד 5 שעות.

עו"ד ש.  הר ציון :             עד שצולמה התמונה הראשונה, מז"פ הגיע קודם אבל מצלם אל התמונה                                              הראשונה רק 5 וחצי שעות אחרי פתיחת התא,

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו"ד ש.  הר ציון :             כשאנחנו יודעים שמדובר בזירה שעוברים בה רבים, אנשי רפואה אנשי                                              משטרה בקרנים, אזרחים, כל אלו,

עו”ד י. הלוי :                     הזירה נסגרה שתי דקות אחרי פינוי הגופה, officer of the court,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי די מספיק.

עו”ד י. הלוי :                     מורחים אתכם,

כב' הש' א. קולה :            אי אפשר, אף אחד לא ייטה את דעתנו אדוני תנוח דעתו, תן לנו לנהל אתה משפט אדוני.

עו"ד ש.  הר ציון :             רק הראיות ידברו בבית המשפט הזה.

כב' הש' א. קולה :            נכון.

עו"ד ש.  הר ציון :             והראיות אודות הבלגן ששרר והאנשים שהיו יובאו בפני בית המשפט הזה. כבר בעת החקירה לא ניתן היה לדעת ולא ניתן היה לשחזר במדויק  מי נכנס לתא מי יכול היה ליצור את אותו סימן. באותם 5 וחצי שעות נבדקה המנוחה כאמור על ידי אנשי רפואה, שוטרים שהגיעו לזירה, הזיזו את שערה כדי לראות את טיב החתך כל אלה גרמו לתזוזות שעל פי חוות הדעת של המומחים שיישמעו בבית המשפט כאמור גרמו לזליגת הדם על אותו סימן. בסופו של יום הנטל על כתפי התביעה הוא להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר. אולם הוכחת האשמה אינה תלויה ביכולת להפריך מעבר לכול ספק סביר כל חלל ראייתי וכך לא תלויה הוכחת האשמה. אני ממש לקראת סיום כבודכם. העדים וניהול המשפט, המשפט התנהל ככל שזה תלוי בתביעה כמובן באופן יעיל ורציף. אנחנו ערוכים לנהל אותו כך. רק בקצרה אני אגיד בין העדים השונים שיעידו יעיד חוקרים, חוקרים מצוות החקירה שיעידו על פעולות החקירה שלילת כיוני חקירה נוספים, הם יעסקו ויעידו באופן גביית הודאות הנאשם. הם יפרטו את המידע שהיה בפניהם, הם יפרטו את האופן שבו הנאשם היטל בהם הוליך אותם שולל מסר את גרסאותיו וחזר בו. יעיד בפני בית משפט המדובב הגם שעדותו מוסרטת ואפשר בעצם להתרשם הוא יעיד מה הוא ידע מה הוא אמר, כיצד הדברים נאמרו.

כב' הש' א. קולה :            סליחה רגע אם אני שואל אני לא יודע, הדיבוב או השיחה הייתה בשפה                                                             הרוסית אנחנו מניחים?

ע"ד הר ציון:                      נכון כבודכם.

כב' הש' א. קולה :            אז לא תעזור לנו צפייה בזה, נצטרך מתורגמן,

עו"ד ההר ציון:                  יהיה מתורגמן, יהיו תמלילים יהיו כתוביות, כל שנוכל לעשות נעשה.

כב' הש' א. קולה :            שאלת רקע יש לכם וויכוח על התמלילים?

עו”ד י. הלוי :                     לא שמעתי.

כב' הש' א. קולה :            יש לכם וויכוח על התמלול?

עו"ד ש.  הר ציון :             אני אולי בסוף הדברים אסביר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            אדוני האם על המילים שנאמרו יש לכם וויכוח?

עו”ד י. הלוי :                     יש לנוי ויכוח כן.

כב' הש' א. קולה :            כן? תביאו תמלול מטעמכם?

עו”ד י. הלוי :                     סליחה?

כב' הש' א. קולה :            תביאו תמלול מטעמכם?

עו”ד י. הלוי :                     אנחנו נביא.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

עו”ד י. הלוי :                     נביא ייתכן ונביא (לא ברור) אדוניה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו"ד ש.  הר ציון :             בנוסע לזירה יעידו אזרחים שמצאו את הגופה, שוטרים שהיו בזמן אמת בזירה, מומחי זירה שיעידו אודות הממצאים הפורנזיים השונים. עדים נוספים שיעידו וזאת בעקבות התגובה לכתב האישום יפרסו בפני בית המשפט את סדר יומה של המנוחה, ביום הרצח כמובן זאת אל מול התנהלותו של הנאשם באותו יום ממש, למעשה בכך התביעה תוכיח כי לנאשם הייתה הזדמנות ופרק הזמן בחלון זמנים ספציפי לבצע את הרצח שכלי הרצח מצלוי על גופו כל אותה עת, עדים אחרים בהם אשת הנאשם יעידו על אמרות מפלילות שמבר להם הנאשם ביום הרצח עצמו. בתיק זה יעידו מומחים רבים, רופאים משפטיים שיעידו אודות ממצאי נתיחה, חבלות על הגובה, כאמור סוג הלהב. המומחים הרפואיים יתייחסו גם לזליגת הדם, יעידו גם מומחי מז"פ בנוגע לסימנים שהיו בתא כאמור סיני הנעליים וסימני אחרים בשונה משלל כיווני החקירה שנבחנו על ידי צוות החקירה תוך כדי החקירה ועד הגשת כתב האישום אחרי ניהול ההליך על הכיוון חקירה נוסף בשנת 2012 המערב את הגברת אולה קבצ'נקו לצורך שללת כיון חקירה זה תעיד אלה בעצמה כפי שבית המשפט ראה היא תמסור את גרסתה והמאשימה תציג בבית המשפט ראיות חיצוניות המחזקות את גרסתה בעניין זה יעיד גם מומחה שיתייחס מטעם התביעה ל-DNA המטיכונדיראלי ובעיקר לצורך שלילת משקלו של אותו DNA. אנחנו נתחיל את פרשת התביעה כבודכם כפי שכבודכם יודעים בראש צוות החקירה ובעדים שקשורים למסירת הודעותיו של הנאשם. נביא ראיות גם לעניין הזירה מתוך תחושה שאחרי שבית המשפט יכיר את גרסאות הנאשם ואת ממצאי הזירה על בוריין הא יוכל לשמע בצורה טובה יותר מתוך הבנה את אותם מומחים שיעידו ולהתרשם מהם ולבדוק את התייחסותם. הנאשם העביר השבוע את תגובתו לכתב האישום כאמור הנאשם אישר בתגובה כי הראיות נגבו ממנו בצורה חופשית ומרצון, ולמעשה בניגוד לטענה בעבר אין בפיו היום טענת זוטה.   הנאשם מעלה בתגובה לכתב האישום טענות כאמור בנוגע למשקל, והטענות האלה יוכחו יחד עם שאר הטענות כפי שהסברנו דרך החוקרים השונים.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו"ד ש.  הר ציון :             שלושה משפטים כבודכם, הנאשם מעלה בתגובתו טענות הנוגעות להגנה מן הצדק אנחנו לא נתייחס אליהם כרגע, אנחנו סבורים שרק אחרי שיובאו ראיות מתאימות נוכל להתייחס אליהם וזה יהיה בשלב הסיכומים, בסופו של יום עם פתיחת פרשת התביעה בתיק נזכיר לכולם כי המקום היחיד שבו יש להוכיח עובדות כתב אישום הוא במסגרת ההליך המשפטי, בפני בית משפט נכבד ה למרות העניין הציבורי המאשימה תנהל את ההליך בצורה מקצועית וללא רעשי רקע כשמטרה אחת בפניה, חשיפת האמת.

עו”ד י. הלוי :                     ממש.

עו"ד ש.  הר ציון :             בסופו של יום נזכור כולם כי מרצחה ילדה בת 13 בבית ספר ולטענת המאשימה על ידי הנאשם על כולנו מוטל הנטל לכבד את זכרה של תאיר זיכרונה לברכה בניסיון לשים סוף לפרשה הטרגית הזאת תודה כבודכם.

כב' הש' א. קולה :            טוב העד הראשון בבקשה.

עו"ד ש.  הר ציון :             רגע לפני העד הראשון עוד בעניין מוצגים אני אסביר כך.

כב' הש' א. קולה :            כן לגבי המוצגים ביקשנו תיקי מוצגים היום.

כב' הש' א. קולה :            אני רוצה לראות את המוצגים שמוגשים אני מזכיר לבית משפט כתבתי לבית המשפט בעמוד,

עו"ד ש.  הר ציון :             אני עד לא אמרתי מה אני רוצה להגיש אולי אני אגיד ואז חברי יתנגד למה שהוא רוצה.

כב' הש' א. קולה :            א' שנייה תן לה להשלים ב' כבהר נתנו החלטה אדוני לא יכול להתווכח עם                                        החלטות שלנו רטרואקטיבית, נתנו החלטה בפתח הדיון היום יוגש תיק                                              מוצגים בכל הקשר לעדותו,

עו”ד י. הלוי :                     אי אפשר להגיש תיק מוצגים בלי הסכמתי.

כב' הש' א. קולה :            אפשר להגיש. כאשר כל מוצג יוגש התיק יוגש כמו שהוא כל מוצג,

עו”ד י. הלוי :                     הוא לא יוגש כמו שהוא,

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו”ד י. הלוי :                     כי אני מתנגד, יש שם דברים לא קבילים.

כב' הש' א. קולה :            מה שלא קביל לא יוגש.

עו”ד י. הלוי :                     בסדר אז תנו לי להתייחס.

עו"ד ש.  הר ציון :             אז תן לי להגיד מה אני רוצה אולי אני רוצה להגיש דברים שאתה מתייחס                                              אליהם.

עו”ד י. הלוי :                     אני שותק,

עו"ד ש.  הר ציון :             תודה רבה.

כב' הש' א. קולה :            אז תן לה לדבר. כן.

עו"ד ש.  הר ציון :             כבודכם אנחנו מאחר ובעצם חברי טוען שכל הודעות הנאשם קבילות אנחנו  נבקש להגיש את הדעות הנאשם במלואן בכפוף כמובן להעדת כל החוקרים שחברי יבקש שאנחנו נחפוץ. כל אחד מהחוקרים אבל אין בעצם מחלוקת היום בוודאי לא ברמה הטכנית אני מניחה להגיש את כל ההודעות כפי שהם אמרות הנאשם.

עו”ד י. הלוי :                     אמרות הנאשם אני אסכים.

כב' הש' א. קולה :            יפה.

עו"ד ש.  הר ציון :             תודה רבה.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו”ד י. הלוי :                     כמובן כבכפוף לעדים שגבו.

כב' הש' א. קולה :            כמובן.

עו”ד י. הלוי :                     בסדר.

כב' הש' א. קולה :            משקל ייבחן.

עו”ד י. הלוי :                     אני מסכים בבקשה. כל דבר אני רוצה לראות.

עו"ד ש.  הר ציון :             יהיה עותק אנחנו נעביר גם עותק לסניגור.

כב' הש' א. קולה :            מי אדוני?

ב”כ קורבן העבירה:          אני בא כוח קורבן העבירה.

כב' הש' א. קולה :            מה אדוני רוצה אבל עכשיו מאיתנו? אין לך זכות לדבר.

ב”כ קורבן העבירה:          אני רוצה יש למרשתי (לא ברור) שאינה משפיעה על הצדדים שאינה נדרשת                                 להכרעה,

כב' הש' א. קולה :            לא משנה.

ב”כ קורבן העבירה:          אנחנו ערים לעובדה שבסדר הדין הפלילי,

כב' הש' א. קולה :            מה אדוני רוצה אדוני יכול להגיד לנו?

ב”כ קורבן העבירה:          (לא ברור).

כב' הש' א. קולה :            אין פרוצדורה כזאת אדוני אנחנו מצטערים. אדוני סליחה, מה שם אדוני? מה שם אדוני?

ב”כ קורבן העבירה:          סליחה?

כב' הש' א. קולה :            יש לאדוני שם?

עו"ד ש.  הר ציון :             עורך דין טימסית.

כב' הש' א. קולה :            אדוני אין לאדוני זכות לומר אף מילה בבית המשפט, אנחנו נורא מצטערים                                           התיק הזה כפי שאמרה עורך דין הר ציון הוא יתנהל כאן ורק כאן.

ב”כ קורבן העבירה:          אדוני ירשה לי, אני יודע ש-,

כב' הש' א. קולה :            אז גמרנו.

ב"כ קורבן העבירה:          לא רק שאין זכות אין אפשרות, הכול בסדר אבל יש (לא ברור).

כב' הש' א. קולה :            נכון. טוב.

ב”כ קורבן העבירה:          כל אחד מכם שיכול לאפשר סדר דין אין סדר דין במקרה של (לא ברור) טעם                                     מן הצדק, מדובר בבקשה שהיא לא (לא ברור) מדובר בבקשה שהיא לא                                                             משפיעה על הצדדים ויחסי הכוחות בין הצדדים ולא יכולה גם להשפיע,                                                            מדובר בבקשה לכבודם, ותו לא.

כב' הש' א. קולה :            אוקי, הבקשה שנדחית תודה רבה אדוני. הבקשה נדחתה אדוני. צר לנו.                                                             התיק הזה צריך להתנהל כמו כל תיק. בבוא העת הגברת ראדה תוכל להעיד                                       כאן. אדוני מפסיק להפריע לנו,

ב"כ קורבן העבירה:          אדוני 15 שנים מרשתי גברת ראדה תחת העול הענק הזה של הספק שקורע ולא נותן לה לנוח,

כב' הש' א. קולה :            אז אנחנו רוצים להתקדם.

ב”כ קורבן העבירה:          ביקשנו דבר קטן שלא משפיע על סדר הדין שלא משפיע על היחסים בין                                                             הצדדים שאדוני יכול לתת אותו מכוח סמכותו ואדוני מסרב תודה רבה.

כב' הש' א. קולה :            בבקשה אדוני ואדוני יתנהג בנימוס בבית המשפט עם כל הכבוד אדוני יתנהג                                   בנימוס. כן.

עו"ד ש.  הר ציון :             כבודכם אנחנו מגישים למעשה,

עו”ד י. הלוי :                     אני רוצה לראות מה אתם מגישים.

כב' הש' א. קולה :            טוב מה אתם מגישים עכשיו?

עו"ד ש.  הר ציון :             אנחנו רק רוצים להגיש רק לצורך המעקב רשימה של,

עו”ד י. הלוי :                     אני רוצה לראות, אני לא מסכים,

כב' הש' א. קולה :            החלטה, החלטה, עורך דין הלוי מספיק, תגישי בבקשה.

עו”ד י. הלוי :                     אני מתנגד.

כב' הש' א. קולה :            רשמנו, יש פרוטוקול הכל נרשם.

עו”ד י. הלוי :                     יש פרוטוקול (לא ברור).

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה. תודה רבה. תני לו עותק מזה, לא אדוני, תני לו עותק מזה                                                             בבקשה עורך דין הר ציון. תני לו עותק מזה.

עו"ד ש.  הר ציון :             עותק מהטבלה בבקשה.

כב' הש' א. קולה :            תני לו עותק מרשימת אמרות הנאשם. יש פה רק אמרות הנאשם זה הכול.

עו"ד ש.  הר ציון :             יש פה שני ארגזי לכול אחד מכבודכם.

כב' הש' א. קולה :            רק אמרות הנאשם?

עו"ד ש.  הר ציון :             רק. כלל אמרות הנאשם.

כב' הש' א. קולה :            תקבל לאט לאט סבלנות.

עו”ד י. הלוי :                     שנייה זה רק אמרות הנאשם?

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו"ד ש.  הר ציון :             כן.

עו”ד י. הלוי :                     כבודו אני לא  יודע.

כב' הש' א. קולה :            אבל אנחנו יודעים בשביל זה אנחנו כאן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            אתה רק מפריע עורך דין הלוי. כן.

עו”ד י. הלוי :                     אני לא סתם מפריע.

כב' הש' א. קולה :            זה אנחנו יודעים. אפשר לתת לו עותק  מהקלסרים האלה? למה לא סימנתם                                             אותם אבל ב-ת'? עורך דין הר ציון. עורך דין קבלאווי לא לימדת אותם                                                  כלום?

עו"ד ש.  הר ציון :             אנחנו מנסים במשך שבועות ארוכים לבוא בדברים עם חברי,

כב' הש' א. קולה :            אל תבואו בדברים עם אף אחד, לסמן את זה ב-ת' לא מסובך.

עו”ד י. הלוי :                     (לא ברור).

כב' הש' א. קולה :            אני מסכים. למה לא סימנת את זה ב-ת' עורך דין בנימין משה מה קרה לכם?

עו"ד משעו”ד י. הלוי :     אני יכול להסביר לאדוני.

עו"ד ש.  הר ציון :             אנחנו יכולים להסדיר את זה מיד אחרי ההפסקה בסדר?

כב' הש' א. קולה :            בסדר. גם תנו עותק כזה לעורך דין,

עו”ד י. הלוי :                     אני לא אסכים לעדויות הנאשם בבית משפט תוציאו אותם מיד, תוציאי את                                       זה מיד, תוציאי את זה מיד, (לא ברור) של פרוטוקולים במשפט. אתם לא                                              תעשו (לא ברור),

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש.  הר ציון :             חברי יירגע.

עו”ד י. הלוי :                     אתם לא תגישו פרוטוקולים, תוציאו,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי,

עו”ד י. הלוי :                     אתם לא תגישו,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי עוד פעם אחת אני באמת אחייב בהוצאות.  אני אחייב                                                             בהוצאות, אני אתן לך לדבר.

עו”ד י. הלוי :                     כבודו לא מפחיד אותי תיתן הוצאות, כבודו לא מפחיד אותי לא יפחיד אותי                                    רוצה לתת הוצאות? תן הוצאות. אתה לא מפחיד אותי.

כב' הש' א. קולה :            עוד דקה, עוד דקה אדוני יקבל הוצאות.

עו”ד י. הלוי :                     אני אדבר,

כב' הש' א. קולה :            אדוני ידבר? אדוני ידבר שניתן לו רשות לדבר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי אדוני ידבר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

<#12#>

החלטה

עורך דין הלוי פעם אחרי פעם מפנה לבית המשפט צועק באולם בית המשפט (לא ברור) לפיכך נשיט עליו הוצאות אישיות בסך 5000 ₪ אשר ישולמו לאוצר המדינה.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

כב' הש' א. קולה :            כן מה את רוצה להגיש? גברתי תגיד מה ואז ניתן ל להתנגד כמובן הוא טוען טענה אם הצלחת להבין מהצעקות אמרות הנאשם בפני חוקרים בפני אנשי מרות בפני אנשי מרות מקובל עליו. מה שהיה בדיון הראשון שהוא העיד בפני בית המשפט זה הוא מרב שתגישו,

עו"ד ש.  הר ציון :             אדוני מדובר באמרת חוץ נאשם,

כב' הש' א. קולה :            הוא ינמק למה אנחנו ניתן החלטה.

עו"ד ש.  הר ציון :             כבודכם מדובר באמרת חוץ של נאשם שנמסרה תומללה אנחנו מעבירים,

כב' הש' א. קולה :            אל תפריע לה באמצע.

עו"ד ש.  הר ציון :             פרוטוקול בית משפט יועבר במלואו. חקירתו הראשית וחקירתו הנגדית הדברים משקפים את אשר נערך בבית משפט והדברים הינם אמרת חוץ של נאשם במסגרת הדברים היא רלוונטית אין חובה שדברים יראו אך ורק על ידי איש מרות,

כב' הש' א. קולה :            אבל כשאנחנו מנהלים משפט דה נובו פירושו של דבר שמה שהיה בית המשפט המשפט הקודם לא מעניין אותנו. אז נכון שפורמלי גברתי צודקת שזה אמרת חוץ של נאשם אבל הרציונל של משפט חוזר פירושו של דבר אומר שאני יכול אפשר להשתמש בסעיף 11 ו-12 דיברנו על זה בישיבה הקודמת אבל כאשר האיש כאן וזיכרונו לא בגד בו אז יבוא ויעיד עוד פעם אני לא בטוח שאנחנו יכולים להשתמש במה שהיה במשפט החוזר כחלק מאמרות הנאשם זה פרוצדורה אחרת לגמרי. אנחנו מהתחלה במובן הזה שאנחנו מבחינת הזמן של תחילת המשפט הראשון, תחילת המשפט הראשון טרם נשמעו נשמעה עדותו של הנאשם בבית המשפט ומאחר שנשמעה עדותו אז אי אפשר היום להכניס לנו את זה. למרות שפורמלית זאת הודעת חוץ. אם היה תיק אחר משפט אחר שבו הוא הודה במה שהוא הודה גברתי הייתה צודקת אבל אי אפשר כאן. אי אפשר גברתי.

עו"ד בהר ציון:   כבודכם אנחנו לא מבקשים לא להסתמך על החלטות ממשפט קוד ואנחנו לא מבקשים,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          העדות כולה

עו"ד ש.  הר ציון :             העדות כולה היא אמרת חוץ,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          האמרה הזאת (לא ברור) הכלל של המשפט החוזר.

עו"ד ש.  הר ציון :             לא כבודכם.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          ששומעים את זה מחדש.

עו"ד ש.  הר ציון :             כבודכם הרי אמרתו של,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          זה גובר אל הכלל.

כב' הש' א. קולה :            זה גובר על הכלל, תוכלי כאשר רומן זודורוב יעיד תוכלי לעמת אותו עם מה שהוא אמר עם מה שהוא לא אמר וכולי וכולי וכולי אבל איך אפשר להגיש את זה היום, להיפך כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה להתרחק מהמשפט הקודם מה שהיה בו כדי שדעתנו תהיה  נקייה לחלוטין לכן כל מה שהוא אמר שם לא רלוונטי לנו עכשיו לא רלוונטי בכלל,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש.  הר ציון :             אם הנאשם אמר בפני חוקר דבר אחד ואחר כך אמר במקום אחר דבר אחר,

כב' הש' א. קולה :            במשפט הקודם הוא אמר דבר אחר?

עו"ד ש.  הר ציון :             כן.

כב' הש' א. קולה :            לא במקום אחר, זה בדיוק הבעיה, זה מלכוד 22,

עו"ד ש.  הר ציון :             זאת גרסת הנאשם.

כב' הש' א. קולה :            לא גברתי.

עו"ד ש.  הר ציון :             הוא מסר גרסה והיא,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            לא גברתי המשמעות של ההחלטה של השופט מלצר היא ברורה, כל מה שהיה המשפט הקודם למרבה הצער אולי בטל ומבוטל מתחילים מנקודת האפס.

עו"ד ש.  הר ציון :             לא, כבודכם,

כב' הש' א. קולה :            ברור, ברור, הכול בטל ומבוטל אי אפשר להכניס את זה בדלת האחורית.

עו"ד ש.  הר ציון :             זה לא כבודכם,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש.  הר ציון :             א' כבודכם אם כבודכם רוצה שאני אגיש טיעון כתוב מסודר לבית המשפט                                              בסוגייה הזאת אין לי שום בעיה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר, הכי טוב. הכי טוב. בואי נעשה ככה.

עו"ד ש.  הר ציון :             מצוין, בסדר.

כב' הש' א. קולה :            בוא נוציא את זה מהרשימה את מה שאמר בית המשפט,

עו"ד ש.  הר ציון :             בסדר גמור.

כב' הש' א. קולה :            בכל מקרה,

עו"ד ש.  הר ציון :             מנגיש לבית המשפט.

כב' הש' א. קולה :            בכל מקרה אני סבור על פניו שאם נגיע לחקירה שלו לעדות של אז תטיחו                                              את זה בפניו אז. הוא צריך להסביר אז אולי, בטח לא עכשיו.

עו"ד ש.  הר ציון :             ואז מה? ואיך אני, מה אני אטיח בו? איך אני אגיד לו אתה אמרת ש-,

כב' הש' א. קולה :            כמו כל חקירה נגדית אחרת, ברור.

עו"ד ש.  הר ציון :             אבל אני אצטרך להגיש את זה לבית משפט ברור שאני אוכל להגיש הרי                                                             דברים נאמרו,

עו”ד י. הלוי :                     לא זה לא ברור.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש.  הר ציון :             גם אז זה יוגש מטעם התביעה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי מספיק.

עו"ד ש.  הר ציון :             כשהנאשם מוסר גרסה שלישית,

כב' הש' א. קולה :            מספיק כבר.

עו"ד ש.  הר ציון :             ברור שאני אחקור אותו על זה.

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הר ציון בהטחה כנראה שכן. אבל צריך לזכור אנחנו במשפט חוזר. המשמעות היא,

עו”ד י. הלוי :                     את לא יכולה להגיש את זה,

כב' הש' א. קולה :            שמתחילים מהתחלה. אי אפשר  אחרי זה בבית משפט בדלת האחורית להכניס עדויות מהמשפט הקודם אלא במסגרת תקנות 11 ו-12 לתקנות סדר הדין במשפט חוזר. כאשר נאשם איננו  כאשר הלך לעולמו לא עלינו. כאשר עד לא זוכר וכולי וכולי, בכל מקרה בוא נעשה כך, עורך דין מרציאנו אל תפריע לנו בוא נעשה כך,

עו"ד ש.  הר ציון :             אנחנו נתייחס לעניין בכתב,

כב' הש' א. קולה :            תני לי רגע אחד,

עו"ד ש.  הר ציון :             טיעון סדור,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            די כבר.

עו”ד י. הלוי :                     אין להם אלוהים אין להם.

עו"ד ש.  הר ציון :             תקשיבו כבודכם אנחנו היום קובעים את כללי המשחק ואני צריכה את                                                             עזרת בית המשפט זה לא יעבוד ככה.

כב' הש' א. קולה :            אנחנו עוזרים לך אנחנו עוזרים לך עורך דין הר ציון, גברתי אנחנו עוזרים                                              לך,

עו"ד ש.  הר ציון :             לא, גם הצורת התבטאות, מי מתבטא ככה?

כב' הש' א. קולה :            יכולותינו מוגבלות. אנחנו מנסים  לעזור. בוא נעשה ככה. היום ברשימה יכללו אך ורק הודעותיו שהיו לפני פתיחת המשפט החוזר, באשר להודעות שלו במהלך המשפט החוזר תגישו טיעון כתוב, עורך דין ירום הלוי יתנגד לדיון הכתוב ובישיבה הבאה נכריע לגבי זה בסדר?

עו"ד ש.  הר ציון :             בסדר גמור.

כב' הש' א. קולה :            בסדר?

עו"ד ש.  הר ציון :             מצוין.

כב' הש' א. קולה :            יופי. שהם יגישו טיעון כתוב אדוני יגיש טיעון כתוב מטעמו ואתה יכול להחליט ובישיבה הבאה תרצו להוסיף מילה או שתיים ניתן לכם.

עו”ד י. הלוי :      מה זה נשאר פתוח?

כב' הש' א. קולה :            לא, לא מגישים את זה עכשיו, זה לא פתוח לא מגישים את זה עכשיו זה לא פתוח, עכשיו זה לא מוגש.

עו”ד י. הלוי :      משפטנים, משפטנים, משפטנים גדולים.

כב' הש' א. קולה :            ערך דין ירום הלוי הם חברים שלך למקצוע, חברים שלך למקצוע עורכי דין אל תבזה אותם אל תזלזל בהם. תגן על רומן זה בסדר אבל לא לבזות אף אחד אחר. אין לך זכות עם כל הכבוד עורך דין הלוי, טוב.

עו"ד  הר ציון:    כבהודכם אנחנו ניקח את הרשימה נסמן אותם כמוצגים ת/1 עד,

כב' הש' א. קולה :            תמחקו בשלב זה,

עו"ד ש.  הר ציון :             נמחק ונוציא מתוך הארגזים את אותם אמרות,

כב' הש' א. קולה :            מאה אחוז. ועכשיו יעלה ויבוא יורם אזולאי?

עו"ד ש.  הר ציון :             כן.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו"ד ש.  הר ציון :             אנחנו רק רצינו להציע ייעול לבית המשפט יש לנו דיסקים שבהם,

כב' הש' א. קולה :            הוספתם בכתב יד ברגע האחרון,

עו"ד ש.  הר ציון :             אנחנו נמחק ונוסיף תפים כבודכם, חשוב לי להגיד דבר אחד, יש לנו דיסקים שבהם תועדו אותם חקירות רצינו להציע לבית משפט להעביר את הדברים בהארד דיסק אחד כדי שלא יהיה לנו הרבה מאוד דיסקים שאפשר יהיה לחבר למחשבים נעביר עותק אם צריך גם לחברי, כדי שיהיה עותק אחד של הארד דיסק ובו רשימת הדיסקים, אם זה מקובל על בית המשפט,

כב' הש' א. קולה :            רשימה של מה?

עו"ד ש.  הר ציון :             שבו יהיה רשימת בעצם יכיל ההארד דיסק את תיעוד החקירות כולם במקום דיסקים שפשוט יהיה הארד דסק אחד שיכלול את כל הדיסקים עצמם.

כב' הש' א. קולה :            עם חוצצים בפנים? זאת אומרת,

עו"ד ש.  הר ציון :             זה יהיה לפי תיקיות כל תיקייה תהיה חקירה עם התאריך.

כב' הש' א. קולה :            עור דין ירם הלוי זה אפשרי?

עו”ד י. הלוי :                     אני ארצה לקבל מראש את ההארד דיסק,

כב' הש' א. קולה :            תקבל מראש. כן ואתה תבדוק אותו בסדר?

עו”ד י. הלוי :      מראש את ההארד דיסק ומראש רשימה ולראות שהכול תואם,

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

<#13#>

החלטה

לקראת הישיבה הבאה יעבירו באי כוח המאשימה לעורך דין הלוי הארד דיסק ובו כל פרטי חקירותיו ותמלולי חקירותיו וחקירותיו של הנאשם בבית המשפט לרבות הודעותיו בפני המדובב. לאחר שעורך דין הלוי יאשר כי אכן הארד דיסק זה, סליחה טעיתי, אני מתקן חקירותיו במשטרה ובפני המדובב לאחר שעוררך דין הלוי יאשר כי אכן הארד דיסק זה תואם למה שבידיו יוגש אותלו הארד דיסק, כונן קשיח לבית המפשט ויסומן כמוצג.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

 

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3