דודי כהן – עד תביעה מס' 6

עד תביעה מס' 6 דודי כהן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה התפקיד שלך במשטרה

ת.חוקר נוער בימ"ר עמקים

ש.אתה היית מעורב בחלק מהצח"מ בחקירה הזו, מה היה התפקיד שלך

ת.במסגרת החקירה הייתי חוקר, כאשר הגענו לשם כמה ימים אחרי, ביום שבת, הגענו והתחלנו בחקירה

ש.מי הגיע

ת.כל המחלק של נוער חשיפה היה איתי, כולל אני היינו 4

ש.הגעתם מספר ימים אחרי תחילת האירוע

ת.כן, ביום שבת

ש.קיבלתם משימות מסוימות לביצוע, הגדירו לכם תפקידים

ת.בהתחלה קיבלנו סקירה כללית על מה שקרה, וקיבלנו בעצם משימה לחקור את התלמידים, להתחיל מעין מעגלים, קודם מעגל התלמידים של בית הספר, אח"כ תלמידים שלומדים בברנקו וייס ובבני יהודה, כל מי שלא הגיע לבית הספר, תשאלנו וחקרנו

ש.היה לכם איזה שהוא יעד מסוים, מה אתם צריכים לברר ולחקור

ת.נחקרו כל מי שאמרתי קודם שלא הגיע, רצינו לברר למה לא הגיע ואיפה היה באותו יום, וגם תלמידים מבית הספר מה הם עשו, שכבה מעל או שתי שכבות מעל, לראות ולברר איפה היו אנשים, רצינו לדעת ולברר פרטים על המנוחה, לדעת אם יש דברים שהמשטרה לא יודעת דרך הילדים, חברים וחברות

ש.בתאריך 10/12/06 אתה עיכבת קטינה בשם ל.ר. לחקירה

ת.אמת ויציב

דו"ח העיכוב מוגש ומסומן ת/99

ש.בהמשך לכך, מיד לאחר מכן, גבית עדות מאותה נערה, מה עלה מתוך החקירה של ל.ר. ולמה

ת.בעקבות תשאול של נערים התברר שיש בעצם מין חבורה של לובשי שחור ומתלבשים מוזר, עלה נושא "כת השטן" דברים כאלו והיא עלתה כבחורה שלובשת שחור וכל מיני סימנים של משהו יוצא דופן, אז בעצם עיכבנו אותה וחקרנו אותה

ש.ומה עלה בחקירה, אומת החשד שהיא חברה בכת השטן

ת.כת השטן אין, היא פשוט מתלבשת ככה, היא אוהבת את זה, זה ההסבר שלה

ש.באשר לרצח, נבדק אם היא מעורבת ברצח

ת.נבדק מה היא עשתה באותו יום, נבדק האליבי, היא מסרה איפה היא הייתה מהבוקר, מסרה מתי חזרה הביתה וכל אלה שנפגשו איתה באותו יום נחקרו ולא עלה חשד נגדה, דבריה אומתו

ש.איפה היא הייתה באותו זמן

ת.היא הייתה בבית הספר, היא יצאה מאיזו בחינה, היא הייתה עם חברה בשם סופי

ש.לפי דבריה, איפה היא הייתה עם סופי בזמן הרצח

ת.היא אומרת בעדות מה היא עשתה – אני מפנה להודעה שלה, היא מספרת שהיא הייתה במרכז

ש.אתה באותו יום חקרת גם נערה נוספת בשם סופי שהיא לא חשודה, שהיא בענין האליבי של ל.ר.

ת.כן, היא אישרה את האליבי של ל.ר. בזמן הרצח

עו"ד שפיגל: אני מסכים שתוגשנה ההודעות של ל.ר. וסופי.

ההודעות מוגשות ומסומנות ת/100 ו – ת/101.

העד ממשיך:

ש.אותה טענה לגבי אותם לובשי שחורים בעצם, לאיזו מסקנה חקירתית הגעתם

ת.שסך הכל מה שתיארו, כת השטן, דברים כאלו, הם פשוט מתלבשים מוזר, עם שיער קוצים, זה המנטליות שלהם, עם העגילים, מין פריקים כאלה, נערכו גם חיפושים

ש.אותה ל.ר. למחרת היום עיכבתם אותה פעם נוספת, זכור לך

ת.כן

ש.למה בעצם החזרתם אותה, מה קרה

ת.במהלך אותו יום עלה שהיא ציירה איזה ציור של משהו עם דם, משהו כזה, ובעצם הלכנו לבדוק את זה, ואם אני לא טועה, היא ציירה את זה והיא נתנה הסבר מניח את הדעת, היא נוהגת לצייר, היא מציירת

דו"ח עיכוב מוגש ומסומן ת/102

ש.דיברת על תלמידים שלא היו בבית הספר ביום הרצח, איך ידעת את מי לחקור בכלל, ממי קיבלת את המידע

ת.מהצח"מ וגם דרך רכז המודיעין, מבית הספר

מזכר באשר לעיכוב מוגש ומסומן ת/103

ש.במסגרת זאת, חקרת ב – 11/12/06 תלמיד בשם א.ס., תתייחס לחקירה, על מה חקרת אותו

ת.כמו שאמרתי, חקרתי את כל אלו שלא היו בבית הספר, אמר שהיה אצל הרופא, בקופת חולים בטבריה והוא נותן תיאור היכן היה במשך כל היום ומסביר למה לא הגיע לבית הספר

ש.אני מציגה לך מסמך שהועבר אליך בהמשך, תעודה רפואית

ת.כן

תעודה רפואית מוגשת ומסומנת ת/104

עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת כל הדוחות בקשר לתלמידים – נערים שחקר העד.

עו"ד ענבר: אני מגישה כאן דוחות.

דו"ח עיכוב בקשר לא.א. מוגש ומסומן ת/105.

מזכר הנוגע לא.א. מוגש ומסומן ת/106.

מזכר הנוגע לו.ש. מוגש ומסומן ת/107.

מזכר הנוגע לג.נ.א. מוגש ומסומן ת/108.

מזכר שעניינו א.ב.ק. מוגש ומסומן ת/109.

מזכר שעניינו ל.ק מוגש ומסומן ת/110.

מזכר שעניינו ר.ג. מוגש ומסומן ת/111.

מזכר הנוגע לט.ט. מוגש ומסומן ת/112.

מזכר הנוגע לת.מ. מוגש ומסומן ת/113.

מזכר באשר לק.א. מוגש ומסומן ת/114.

מזכר באשר לא.מ מוגש ומסומן ת/115.

מזכר הנוגע לנ.מ מוגש ומסומן ת/116.

מזכר הנוגע לד.א. מוגש ומסומן ת/117.

מזכר הנוגע לש.א מוגש ומסומן ת/118.

העד ממשיך:

ש.בנוסף לכך אתה עשית פעולה ב – 29/12/06, אתה תשאלת וגם חקרת נער בשם מ.כ, באיזה הקשר נעשה הדבר הזה

ת.כן

ש.למה זה קשור

ת.זה קשור לאותם שלישיה שנסעו בעצם בטרמפים מצומת קצרין בחזרה לביתם והם היו באותו יום בצפת, באו מצפת הלכו למכינה שם

עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת ההודעות, אני אודיע לחברתי בהמשך אם אני מסכים גם לאמיתות התוכן ואז אבקש לחקור.

החלטה כמוסכם, ההודעה מוגשת ומסומנת ת/119, זכ"ד מוגש ומסומן ת/120

ניתנה היום כ"ז בחשון, תשס"ח (8 בנובמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת


חיים גלפז

שופט


יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש.אתה גם תחקרת ותשאלת מישהו בשם אדיר חדד

עו"ד שפיגל: אני מסכים כפוף לאותה הודעה באשר ל – ת/119 ו – ת/120.

מוגש ומסומן ת/121.

העד ממשיך:

ש.אתה תפסת זוג אחד מזוגות הנעלים של הנאשם

ת.כן, רשמתי זכ"ד

מוגש ומסומן ת/122.

ש.גם ערכת טופס לוואי למוצגים

ת.כן, ערכתי טופס לוואי לנעלים

מוגש ומסומן ת/123.

ש.בתאריך 8/1/07, ערכת זכ"ד לגבי חנות נעליים בטבריה שביקרת בה

ת.כן

ש.ספר לנו על מה מדובר

ת.בעקבות מה שעלה בחקירה שבעצם הנעל שעל המכנס של המנוחה זה מדובר על נעל מסוג "סלמנדרה", הלכנו לאתר בטבריה חנויות שמוכרות, אם הן מוכרות, נעליים כאלו, ולא מצאנו אף חנות שמוכרת נעליים כאלה, הלכתי עם עוד מישהו ולא מצאנו.

מוגש ומסומן ת/124.

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך ל – ת/122, באיזה נעליים מדובר בתאריך 3/1/08

ת.הנעליים שהנאשם היה איתם בבית המעצר

ש.איזה סוג נעליים, איזה חברה, איזה צבע, תיאור כלשהו

ת.לא זוכר

ש.למה אתה לא זוכר, כי זה לא כתוב

ת.לא זוכר, זה נשלח למטה הארצי

ש.אם אנחנו מדברים בהקשר לדוחות שערכת בנושא בדיקת הנעליים, מי אמר לך שמדובר בעקבות של נעל מסוג סלמנדרה

ת.דרך ראש הצח"מ, בישיבות שהתעדכנו

ש.בישיבות אמרו לך שזה טביעת נעל מסוג "סלמנדרה"

ת.זה מה שחיפשנו

ש.מאין לך האינפורמציה שמדובר בטביעת נעל מסוג "סלמנדרה"

ת.זה מה שהתעדכנו

ש.אתה ערכת מזכרים שביקרת במספר חנויות בטבריה, בעפולה

ת.בטבריה

ש.גם בעפולה

ת.יכול להיות, אני לא זוכר, אני זוכר טבריה

ש.אתה לא עברת בכל החנויות הקיימות בעיר טבריה

ת.לא. עברתי במספר חנויות

ש.בשוק של טבריה ערכת חיפוש

ת.כן

ש.בשוק יש מוכרי נעליים של יד שניה, בדקת אצלם

ת.מה שרשום זה מה שנבדק

ש.ערכת תשאול או בדיקה בקרב עולים מחבר העמים או ממזרח אירופה אם ברשותם נעליים מחברה כזו או שם דומה לזה

ת.לא. בדקתי בחנויות

ש.אתה או מי מעמיתך ערכתם בדיקה בכפרים הדרוזים

ת.אני לא בדקתי

ש.רמת הגולן

ת.אני לא הייתי

ש.האם אתה יודע באם סוליית נעל של נעל מסוג "סלמנדרה" כמו שאתה קורא לה, היא סוליה מועתקת

ת.אני לא יודע

ש.אתה בדקת ברשויות המכס אם מישהו ייבא בשנתיים – שלוש האחרונות נעליים מהסוג "סלמנדרה"

ת.אני לא בדקתי

ש.כששאלת את אותם מוכרי נעליים, שאלת אותם על נעל מסוג "סלמנדרה" או "סלמנדר"

ת.הצגנו תמונה של הסוליה, האם יש להם סוליה או נעל שדומה לאותה סוליה והם השיבו שלא ואז שאלתי לסוג הנעל לפי מה שרשום בנעל אני אמרתי "סלמנדרה"

ש.אני מפנה אותך למסמך – זכ"ד מיום 11/12/06 – נ/11 – האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.אמת

ש.אני מפנה אותך לשורה 7 מלמעלה בעמ' 1 מלמעלה, אתה תשאלת את האמא הזו

ת.לא

ש.אני מפנה אותך לשורה האחרונה בזכ"ד, בעמ' 1 : "בנוסף אמרה כי בסביבות….." – אתה בשלב זה של התשאול, של הדו"ח שעשית, באיזה תאריך זה היה

ת.11/12/06

ש.אתה היית מודע מן הסתם לחשיבות השעה שהיא מציינת שהיא ראתה את המנקה

ת.כן

ש.אתה היית מודע שבשעה הזו, 13:00 – 13:30 בד"כ אף מנקה לא בא לבית הספר

ת.אני רושם את מה שהיא אמרה כדבריה. אני לא יודע מתי מנקים

ש.אתה אישית טרחת לבצע מסדר זיהוי לעדה הזו של כל המנקים

ת.לא

ש.אתה יודע האם מישהו אחר עשה מסדר זיהוי כזה

ת.לא יודע

ש.מהדו"ח הזה שכתבת וערכת מפיה, אתה הבנת שהיא אמרה שהיא לא יכולה לזהות

ת.לא

ש.ולמרות ועל אף החשיבות הן של השעה, הן של העובדות, הן של המקום, הן של העובדה שאפשר לזהות, אף אחד לא טרח לעשות שום דבר בענין זה

ת.אני לא יודע אם מישהו אחר עשה, אני לא עשיתי

ש.אני רוצה להפנות אותך לזכ"ד מיום 10/12, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

הזכ"ד מוגש ומסומן נ/34

ש.אני מציג בפניך הודעה שגבית מל.א., האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.כן

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש שלא לאמיתות התוכן וכפוף להעדת העדה.

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/35 כפוף להעדת העדה ע"י הסניגור.

העד ממשיך:

ש.במסמכים האלה שמוגשים, להבדיל ממה שאמרת בחקירתך הראשית, שסה"כ הם מתלבשים מוזר, אני שואל האם בנוסף ללבוש המוזר על פי הדיווחים שעולים מחומר הראיות שאני מתעתד להגיש עתה, האם הם גם חמושים בכלי משחית

ת.זה מה שעלה מאחת העדויות

ש.את הסכין הזו, הספציפית של אותו קטין, אתם תפסתם

ת.אני לא

ש.אני מפנה אותך לזכ"ד מיום 13/12/06, זה כתב ידך וחתימתך

ת.אמת ויציב

הזכ"ד מוגש ומסומן נ/36

ש.אני מפנה אותך ל – נ/36, אתה קראת אותו, ראית מה כתוב שם

ת.לא

ש.אני מפנה אותך ל – נ/36, זה אותו אחד המכונה "מריק", אתה יכול לומר לי מדוע המכנס הזה לא נשלח למעבדה לבדיקה, זה אדם שלומד בבית הספר, משתעשע בסכינים, למה אתה מחזיר את המכנסיים בלי לבדוק

ת.הוא נבדק ונחקר, החלטה לגבי המכנסיים זו החלטה של הצח"מ, בגלל מה שאמרת הוא נחקר ונשאל, נעשו עוד בדיקות שאסור להזכיר אותן כאן

ש.איזה בדיקות נעשו שנמצאים בחומר החקירה והן חסויות

ת.לא חסויות

ש.אילו בדיקות

ת.בדיקת פוליגרף, זו אחת מהן

ש.ועל בסיס זה

ת.זה אני לא קובע, יש ראש צח"מ, אני מביא את העובדות

ש.אני רוצה להפנות אותך לזכ"ד של ג.ו. מיום 13/12/06, זה כתב ידך וחתימתך

ת.אמת ויציב

ש.מהזכ"ד הזה – ת/108 –  עולה שהנער הזה לא היה בבית הספר בתאריך האירוע של 6/12/06 והוא מספר שהוא נסע להסתפר אצל ספר מסוים בטבריה בשעות 11:00 עד 12:00, האם אימתתם את זה

ת.לא

ש.יש סיבה מיוחדת

ת.הוא לא עורר כל חשד, כל דבר מיוחד מהתרשמות אישית

ש.אני מפנה אותך לזכ"ד מיום 13/12/06, ת/109, אני מפנה אותך לשורה 6 מלמעלה, שם אתה כותב "בסביבות 14:00" – זה תלמיד מברנקו וייס ולא מנופי גולן נכון

ת.כן

ש.בשעה הזו 14:00, הוא היה בנופי גולן וישב בפרגולה שבחצר או שבברנקו וייס

ת.הוא אומר: "באותו יום…..בסביבות 14:00 חזר לקצרין ביחד עם ידידה בשם א.ג……." הוא מתכוון לפרגולה של ברנקו וייס

ש.האם אימתתם את זה

ת.אני לא

ש.ההתרשמות האישית שלך הייתה שהוא דובר אמת

ת.אני לא אימתתי, אני לא יודע אם גבו עדות מא.ג.

ש.אני מציג בפניך את ת/111 – מהתשאול שלו עולה כי ביום האירוע הוא לא נכח בבית הספר, באיזה בית ספר הוא לא נכח, ברנקו וייס או נופי גולן

ת.רשום שהוא תלמיד ברנקו וייס

ש.כלומר הוא לא נכח בבית ספר ברנקו וייס

ת.נכון

ש.אם הוא לא נכח בברנקו וייס, זה לא אומר שהוא לא נכח בבית ספר נופי גולן, אלא שבתשאול אומר שהיה עם אמו בטבריה ובשעה 11:00 היה אצל חברתו המתגוררת בבני יהודה, אימתת את זה עם אמו ועם חברתו

ת.לא

ש.למה

ת.זה ברור על פניו, אתה מדבר איתו, אתה רואה תנועות גוף והרבה דברים שצריך לשים לב אליהם, שלא עורר חשד

ש.אני רוצה להפנות אותך ל – ת/116 –  זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.ב – ת/116 אתה שואל את הנערה אם היא זוכרת מצב של קטטה בין התלמידים שבמהלכה נשלפו סכינים

ת.נכון

ש.על איזה יום מדובר, יום האירוע

ת.יכול להיות שכן, אני לא יודע, נראה לי שלא

ש.האם שאלת אתה ספציפית ובאופן ישיר את המתושאלת הזו באם היו מעורבים שם סכינים, אני רוצה לדעת ממי קיבלת את המידע על ההתרחשות הזו

ת.אני מניח שהעדות על הסכינים הייתה לפני כן ולכן שאלתי את ג.נ. ב – ת/116 מה ששאלתי

ש.אני מפנה אותך ל – ת/113, האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.מהזכ"ד הזה, ת/113, עולה שהנער מספר שבין 13:00 – 13:30 עזב את בית הספר והלך למרכז קצרין, פגש שם את טניה שגרה במקום בו הוא מתגורר והיא הסיעה אותו הביתה, בדקת עם טניה

ת.אני לא בדקתי

ש.למה

ת.אותה תשובה כמו מקודם, אתה רואה את הדברים, סימנים, אני רואה דברים שלא מדליקים לי נורה אדומה, כשהוא מסר עדות

ש.אני מפנה אותך ל – ת/117, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.לגרסתו, כעולה מדו"ח התשאול, הוא היה בבית הספר ביום האירוע, חזר עם ההסעות של השעה 14:00 ובזמן המקרה היה בשיעור, נכון

ת.נכון ולא הבחין בכלום ולא שמע משהו

ש.מי אמר את המילים "בזמן המקרה הייתי בשיעור"

ת.אני, אני אמרתי את המילים, אני רשמתי

ש.מאיפה הוא יודע מתי הייתה שעת המקרה

ת.הוא נחקר לאחר המקרה, שעת הרצח הייתה ידועה

ש.בדקת את נוכחותו בשיעור

ת.לא בדקתי

ש.אני מציג בפניך זכ"ד תשאול מיום 19/12/06 – ת/118, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.האם לאור האמור בזכ"ד הזה שהרבה קינאו בתאיר ז"ל ניסית לברר עם אותה נשאלת, מתושאלת, מי המקנא, במה זה התבטא, במה מדובר

ת.זה היה משהו כללי

ש.מי קינא למשל, זה לא מספיק חשוב לדעת

ת.באותו זמן היא אמרה שקינאו בה, מי היא לא אמרה שמות

ש.שאלת

ת.לא רשום פה, יכול להיות, זה כמו שאמרתי קודם, זה נסיון להתרשמות ולהבין את הלך הרוחות ולהבין דברים על המנוחה

ש.אני מפנה אותך ל – ת/112, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.באותו הקשר, אני רוצה לברר על האליבי שהוא מסר, האם ביררת ואימתת את זה, בשעה 13:00 לגרסתו הלך לחבר בשם יעקב לנגר, אתה ביררת עם יעקב לנגר לאמת את זה

ת.לא

ש.האם לגבי התלמידים שחקרת, המזכרים שהוגשו, האם הדברים שנאמרו שם ע"י התלמידים או התלמידות מעבר למה שרשום במזכר, האם עשית פעולה כלשהיא

ת.לא, בחלקם היו פעולות אבל לא אני עשיתי

ש.אתה יודע שעשו פעולות כאלה

ת.לא

ש.אני מפנה אותך ל – ת/101, אותה הודעה שגבית מסופי, ואני מפנה אותך לעמ' 1 שורות 21-25, האם נעשה נסיון לאתר את האדם הזה, לזהות אותו, מסדר זיהוי, קלסתרון, מי זה האדם הזה שנכנס בשעות כאלה

ת.יכול להיות שכן, אני לא

ש.האם בדקת ברשומות של השומרים בשער, אלה האנשים שנכנסו ויצאו, האם בדקת

ת.אני לא

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.בענין אותה עדות עם הסכין, אני מפנה אותך ל – נ/35, בעמ' 1 משורה 14 ואילך, אותה התייחסות של הנערה הזו שהיא ראתה פעם את ל.ר. וחבריה, אם מישהו מהם אחז סכין, האם זה מיוחס ליום הרצח או מישהו מהם שהיא ראתה

ת.היא אמרה הפעם האחרונה שראתה אותה זה היה לפני חודש תחילת השנה, זה לא היה באותו יום

ש.באופן כללי, התייחסת לזה שלא חקרת, לא בדקת במרבית המקרים את אותם גרסאות שמסרו לך הנערים בנושא העדרותם מהלימודים באותו יום, לפי ההנחיות שקיבלת, מה נאמר לך, לגבי חשודים מרכזיים נאמר לך האם זו יוזמה שלך או הנחיה שקיבלת

ת.אלה ההנחיות שאני מקבל

ש.בענין של ת/118, בנושא הזה של הקינאה וכו', תקריא את הפסקה מתחילתה, באיזה הקשר נאמרו הדברים על הקינאה

ת.בהקשר לכשרון וליופי שלה, היא הייתה מוצלחת

ש.אבל תסתכל אחורה, למה היא מתייחסת קודם לכן, נושא הקינאה איך עלה ולמה לא ראית מקום לברר מעבר לכך

ת.כמו שאמרתי קודם, רצינו לדעת דברים על המנוחה, אופי שלה וחברים וזה ההקשר שזה נשאל

החלטה 

להמשך שמיעת הראיות במועד הקבוע.

ניתנה היום כ"ז בחשון, תשס"ח (8 בנובמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו

אסתר הלמן

 שופטת


חיים גלפז

שופט


יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3