דיון טכני על הוספת מוצגים שהופיעו בתקשורת מיום הרצח וכן ראיונות במדיה של א.ק , בדיקות השערות וזימון עדים נוספים

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי ועו"ד שרון הרציון

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – פטור מהופעה 

פרוטוקול הדיון תומלל ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול

מתומלל

כב' הש' אשר קולה : כן, איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עו"ד י. הלוי : כן, אני רוצה לפתוח בבקשה, בהסכמת הפרקליטות אני מגיש לכם קודם כל מוצגים נוספים, קודם כל נ/102 יהיה הריענון הדברים שאמרה העדה א.ק. בריאיון.

כב' הש' א. קולה : בריאיון לפני העדות שלה.

עו"ד י. הלוי : כן, יש פה שלושה עותקים.

כב' הש' א. קולה : זה נ/102?

עו"ד י. הלוי : אמת.

כב' הש' א. קולה : טוב, ריאיון בפרקליטות של העדה אולה קברנצ'קו הוגש וסומן נ/102. מה זה הסימונים שלך?

עו"ד י. הלוי : יש שם בסוף משהו.

כב' הש' א. קולה : כן.

כב' הש' ד. צרפתי : סוגריים.

כב' הש' א. קולה : סוגריים כאלה.

עו"ד י. הלוי : זה לא סוגריים זה הסימון, זה לא דרמה.

כב' הש' א. קולה : הכל בשקיפות.

עו"ד י. הלוי : מעטפה עם דיסק און קי.

כב' הש' א. קולה : הם בדקו את זה?

עו"ד ו. קבלאוי : כן, כן, בדקו.

עו"ד י. הלוי : כולל את סרטי החקירות של א. ק.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : את הראיונות שלה בטלוויזיה, ששת הראיונות וקטעים, קטעים, הגיזרונים גם מהחקירות וגם מהראיונות שחקרתי את הנגדית.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד ש. הר ציון : כן, הם בעצם גזורים מתוך המקור שמצוי שם.

כב' הש' א. קולה : המקור כאן.

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

עו"ד י. הלוי : המקור כאן, כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי, דיסק און קי,

עו"ד י. הלוי : יש שם את מספרי המוצגים בפנים שזה מה שזה.

כב' הש' א. קולה : או קיי, דיסק און קי מתוך חקירות א. ק. נ/57 נ/64 וכן ראיונות שנתנה א. ק. בתקשורת, הראיונות המלאים פלוס קטעים נבחרים מוגש בדיסק ומסומן נ/103. עורך דין הלוי נתת פה כמה דיסקים, אתה לא יכול לתת לנו אחד מסודר? יש לנו עוד דיסק אחד שלך.

עו"ד י. הלוי : אז אני אומר כבודו.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו יכולים לשים בתוך ההארד דיסק שאנחנו מגישים תיקיית נ/ את כל הנ/ שהוא מגיש במדיה הדיגיטאלית.

עו"ד י. הלוי : אבל נגיע לזה.

כב' הש' א. קולה : נגיע לזה.

עו"ד י. הלוי : אני פשוט רציתי לשחרר.

כב' הש' א. קולה : אבל צריך לקבל עוד קטעי ראיונות.

עו"ד י. הלוי : נכון, לגבי ירון שור גם זה עדיין בבדיקה אצלם.

כב' הש' א. קולה : בדיוק, לגבי ירון שור, לגבי הריאיון של אבי שי, ואבי פינס את כל זה צריך לקבל.

עו"ד י. הלוי : כן, אבי שי נמצא אצלכם, הדיסק און קי הוגש.

כב' הש' א. קולה : בתוך הדיסק און קי שלך זה נמצא?

עו"ד י. הלוי : לא, יש דיסק און קי של אבי שי, בסופו של דבר היה וויכוח, בסופו של דבר הוא הוגש במעטפה לבית משפט, אני לא עשיתי שלושה עותקים באמת, מעניין, זה בסוף הוחזר?

כב' הש' א. קולה : הגשת רק עותק אחד בלבד.

עו"ד י. הלוי : אחד הגשתי אז.

עו"ד ש. הר ציון : אנחנו שמנו את מה שהיה אצלנו העתקנו לתוך שלנו בזמנו.

כב' הש' א. קולה : לא משנה, תבדוק.

עו"ד י. הלוי : אני אבדוק, בסוף לא בעיה שיהיה גם או דיסק און קי של 64 ג'יגה שיכיל את הכל של ההגנה עם תיקיות מסודרות.

כב' הש' א. קולה : בסדר, נגיע לזה.

עו"ד י. הלוי : נגיע.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו מגישים קלסר תקשורת שכולל קטעי עיתונות שפורסמו בזמנו מיד לאחר הרצח זה מ- 2006, זה כולל גם כתבות, חלק מהכתבות מהטלוויזיה שהצלחנו להשיג, הקלסר כולו יסומן ת/452, שלושה העתקים, תודה.

כב' הש' א. קולה : מה זה עוזר לנו הדבר הזה?

עו"ד ש. הר ציון : כבודכם, במהלך החקירה חוקרים שונים אספו יש מזכרים על כך עד תביעה מס' 70 כתוב כתבות בתקשורת, בעצם מה שנאסף אז בין הימים 7 לחודש ל- 21 לדצמבר כל הפרסומים בעיתונות שאיתרו החוקרים נמצאים כאן וכתבות מערוץ 2 ומערוץ 10 שנאספו.

כב' הש' א. קולה : איפה הכתבות של ערוץ 2 ושל ערוץ 10?

עו"ד ש. הר ציון : בתוך שני דיסקים שנמצאים, כרגע עותק של הדיסקים נמצא בהעתק אחד אצל אדוני ואנחנו נעלה,

כב' הש' א. קולה : אין לי.

עו"ד ש. הר ציון : סליחה, אני מתנצלת, אנחנו נשים על ההארד דיסק עותק לכולם.

כב' הש' א. קולה : או קיי, קלסר ובו קטעי עיתונות מתאריך 7 לדצמבר.

עו"ד ש. הר ציון : נכון. התקשורת היא כבר ב- 6 לדצמבר, הטלוויזיה היא מה- 6 לדצמבר בערב.

עו"ד ו. קבלאוי : העיתונות זה למוחרת.

עו"ד ש. הר ציון : העיתונות מתפרסמת למוחרת מה- 7 לדצמבר.

כב' הש' ת. נסים שי : אז למה הדיסקים?

עו"ד ש. הר ציון : הדיסקים זה טלוויזיה.

עו"ד ו. קבלאוי : כולל של ה – 6.

כב' הש' א. קולה : כולל ערוץ 10 מה-6 בדצמבר?

כב' הש' ת. נסים שי : יש אותו כבר.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון, יש אותו.

כב' הש' א. קולה : יש אותו כבר, טוב.

עו"ד ש. הר ציון : זה הוגש אז במסגרת ההגנה אנחנו פשוט לא יודעים מה בדיוק הוגש אז אנחנו.

כב' הש' א. קולה : טוב, שלא יהיו כפילויות, תשבו ביניכם ותעשו סדר בסדר? טוב, אז קלסר ובו קטעי עיתונות וקטעים ששודרו בטלוויזיה הוגש וסומן ת/452, או קי, גם את זה סיימנו, מה עוד?

עו"ד ו. קבלאוי : עניין המומחים.

כב' הש' א. קולה : לפני המומחים, בדיקת התיק במז"פ ובדיקת העקבות, נכון? זה שני מישורים שונים שכתבתי בהחלטה שלי, נתחיל בבדיקת העקבות, בדיקת העקבות תהיה או לא תהיה זה לא רלוונטי לפרשת ההגנה של הנאשם, זה לא רלוונטי, הוא יתחיל להעיד, זה דבר שאתה ביקשת, זה בעצם במסגרת פרשת ההגנה כשיגיע זה יגיע אם זה יגיע, זה לא מעלה ולא מוריד לעד, לגבי הדי אן איי יש עם זה בעיה, יש עם זה בעיה כפולה, ברור שלנאשם קשה להעיד לפני שהצטבר חומר חקירה נגדו, מצד שני זו הפרוצדורה שהסכמנו עליה, גם ברור שככל וזה יידחה למועד מאוחר יותר אז אתם מבינים את המשמעות, מה שאתם עושים בדיקות כאלו ואחרות אין לנו על זה שליטה, אנחנו יושבים על השיבר או על הברז כשתגישו את בקשת כתב האישום, תגישו בקשת כתב אישום כרגע אין לנו את הבקשה הזאת לכן לפי עניות דעתנו הנאשם צריך להתחיל ב- 1 לחודש, לזה צריך לכוון, לשם צריך ללכת, ב- 1 למרץ הנאשם מתחיל להעיד, זה התיק, בסוף צריך לבדוק מה אומר הנאשם כנגד מה שיש כנגדו, כל מה שיש מסביב יהיה מסביב, צריך לבדוק מה שאמר כבוד השופט מלצר, אבל כל זה נבדוק כמקשה אחת בסופו של יום, לא ניוושע (לא ברור) בתיק הזה, לא לכאן ולא לכאן, אבל נשאיר את זה לעת מצוא, לכן אם מבחינתך תהיה איזה התפתחות דרמטית, תהיה ראיית זהב כזו או אחרת אז תהיה ראיית זהב אז אף בית משפט שבעולם לא ימנע ראיית זהב בכל שלב ותהיה המשמעות נתחיל את הכל מהתחלה אם תהיה ראיית זהב, זה כפי שאמרה עורכת הדין שרון הר ציון הסיכויים לכך שואפים כנראה לאפס.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, ושלא תספיקו עד ה – 1 למרץ.

עו"ד ש. הר ציון : לא, לא.

עו"ד ו. קבלאוי : לא, את זה לא אמרנו.

עו"ד ש. הר ציון : אני באמת ברמה היום יומית לפעמים אפילו פעמיים ביום.

כב' הש' ד. צרפתי : כן, אבל אנחנו מדברים על זה שלושה שבועות, ארבעה שבועות.

עו"ד ו. קבלאוי : מה אנחנו יכולים לעשות יותר?

כב' הש' א. קולה : היום את המעשה אין להשיב, מה יכולתם לעשות על זה היה לנו מה להגיד.

עו"ד ו. קבלאוי : גם לנו יש מה להגיד אבל לא נגיד.

עו"ד ש. הר ציון : לא נגיד.

כב' הש' א. קולה : אל תגידו, ואנחנו כן נגיד בבוא העת, עזבו את זה רגע, אני אומר.

עו"ד ש. הר ציון : בעדכון שקיבלתי אתמול בערב אני רק אגיד,

כב' הש' ד. צרפתי : זה יקרה לפני שרומן יעיד.

עו"ד ש. הר ציון : בוודאי יקרה לפני ה – 1 במרץ, לא יקרה כלום.

כב' הש' א. קולה : שניה, לעניות דעתי גם כן לא יקרה כלום, אבל, אני לא רוצה להתנבא, אני לא יודע מה יקרה.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל התלוי לפעמים חשוב לו.

כב' הש' א. קולה : התלוי גם חשוב לו.

עו"ד ש. הר ציון : ברור.

כב' הש' ד. צרפתי : לא מוצאים כלום זה חשוב.

כב' הש' א. קולה : נכון אבל זה לא נוגע לתחילת עדותו של הנאשם, הנאשם צריך להעיד על מה שהוא יודע להעיד ולא על המומחיות, על המומחיות הוא לא יודע לא לכאן ולא לכאן, לא סוג הסכין ולא סוג החתך ולא סוג הבד ולא סוג הטקסטורה וכל הדברים האלה הוא לא מבין בהם הוא לא צריך להבין בהם, הוא צריך להגיד את האמת שלו כפי שהוא רואה אותה, מה היה ב- 6 לדצמבר ומה קרה בימים שלאחר מכן זה מה שהוא צריך להסביר לנו, זה תפקידו כפרשת ההגנה ואדוני מספיק מנוסה כדי להבין מה אתה מצפה שהוא יגיד לא מה אנחנו, אנחנו לא מצפים לכלום, לכן צריך לשים את זה בצד, אנחנו דנים על ביצה שעוד לא נולדה, כשתיוולד הביצה ויהיה משהו דרמטי אז בכל מקרה אם היה משהו דרמטי יהיה משהו דרמטי אי אפשר לעצור, את הדרמה אי אפשר לעצור אם תהיה דרמה ואז תוכל (לא ברור) זו ראיה שתולה ושתלו לי ראיות וכו' וכו' ואז נראה מה עושים, ואז באמת צריך לעצור ולחזור לראיה הזאת אין ספק ותהיה המשמעות שהנאשם ייחקר מהתחלה הוא ייחקר מההתחלה לא קרה שום דבר, הסיכוי שזה יקרה הוא פשוט זניח, הוא שואף לאפס, הוא שואף לאפס, אז פתרנו את הדי אן איי וגם את עקבות הנעליים, נשארנו עם דיאז, רוטשילד שפיץ ובודולה.

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

כב' הש' א. קולה : לגבי בודולה אני אומר את זה על פניו נצטרך עוד להתייעץ, התייעצנו כבר קודם ואם צריך נתייעץ עוד אחר כך אנחנו אומרים על פניו מה שאנחנו חושבים, לגבי בודולה אני אומר את זה בעיקר לך, לגבי בודולה אין ספק שהוא צריך להיות עד הזמה אין בכלל ספק משתי סיבות עיקריות.

עו"ד י. הלוי : כבודו אל תמשיך בעניין הזה.

כב' הש' א. קולה : לא להמשיך, בסדר, אז זה בודולה.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא מסכים במובן הזה הוא מסכים.

עו"ד י. הלוי : כן, במובן הזה אני אמרתי את זה.

כב' הש' א. קולה : או קיי, לא המשכתי, אני גם לא יודע מה קורה עם בדיקת השיער שמימנת או לא מימנת.

עו"ד י. הלוי : אמרתי, זה ארבעה חודשים.

כב' הש' א. קולה : או קיי, בסדר, שוב, אם תהיה ראיית זהב לטובתך אז תהיה ראיית זהב לטובתך.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : כל ראיית זהב שתבוא תתקבל בברכה.

עו"ד י. הלוי : אני מאד מקפיד על צניעות בעניין, אין לי מושג.

כב' הש' א. קולה : אין לך מושג, מאה אחוז, נשארנו עם שפיץ, רוטשילד ודיאז, את שפיץ אנחנו לא נראה בכל מקרה אי אפשר להביא אותו ואת חוות דעת שלו, זאת אומרת ברור שרוטשילד ודיאז מכסים את חוות דעת שלו אז לא צריך את שפיץ בכלל, לגבי למה צריך את דיאז התלבטנו בינינו לבין עצמנו האם יש מצב שבו התביעה מביאה בנוהג שבעולם שני מומחים לאותו דבר? אני לא נתקלתי בזה אבל אני צעיר אולי הזקנים כן נתקלו בזה אני לא יודע, אם יש דבר כזה, תחשבו על זה.

עו"ד ו. קבלאוי : אולי אדוני מתכוון לרוטשילד כי דיאז יש את החלק שמתייחס לסכין.

כב' הש' א. קולה : נכון, אבל זייצב העיד על זה.

עו"ד ש. הר ציון : זייצב לא העיד על זה.

עו"ד ו. קבלאוי : לא.

עו"ד ש. הר ציון : הוא לא כתב חוות דעת על זה.

כב' הש' א. קולה : שניה, דבר אחד למדתם לזכור אני זוכר, ברור שזייצב לא כתב חוות דעת אבל זייצב אי אפשר להגיד שהוא לא העיד על זה.

עו"ד ו. קבלאוי : ברור שהוא נשאל על זה והוא התייחס לזה.

כב' הש' א. קולה : אתם שאלתם אותו בחקירה הראשית.

עו"ד ש. הר ציון : אנחנו בחקירה הראשית לא שאלנו אותו בראשית כזכור לא חקרנו אותו ראשית, הרי הוגשו המסמכים שלו וחברי חקר אותו, חברי חקר אותו על זה שהוא אמר שזה יכול להיות סכין יפנית, זהו, הא ותו לא.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד ש. הר ציון : אחר כך הציג לו דברים.

כב' הש' א. קולה : בסדר, לא נחסום אתכם בזה, לא נחסום אתכם בעניין הזה, נדמה לי אם אני זוכר נכון שזייצב הסביר לנו באריכות שהחתך בסנטר למרות שהוא נראה כמו סכין משונן הוא נגרם כתוצאה מהטקסטורה של הבד, אם תיזכרי טוב בטוח הוא אמר את זה.

עו"ד ש. הר ציון : הוא אמר את זה אבל עוד פעם זה לא חוות דעת .

כב' הש' א. קולה : לא אמרתי חוות דעת , לא אמרתי חוות דעת , וגם זה מה שדיאז אומר, הנקודה הזאת בסופו של דבר היא שאלה עובדתית, האם יש היתכנות בכלל, זה לא עניין של מומחיות, זו קביעת עובדה שאנחנו נקבע אותה.

עו"ד ו. קבלאוי : כן אבל אתם קובעים את זה על סמך מומחים, הרי יהיה לכם מומחה אחד.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, תקשיב עד הסוף.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו מקשיבים, באנו להקשיב.

כב' הש' א. קולה : ברוח טובה ננסה לקדם את זה, אנחנו נוטים להסכים לכך שמדעית כאשר אני לוחץ גוף של אדם או בשר של אדם לטקסטורה מסוימת זה יכול להשאיר סימנים, אין וויכוח על זה, זה מדעי בסדר גמור, השאלה אם זה מה שקרה במקרה הקונקרטי הזה? זו השאלה שבעובדה שאנחנו צריכים להכריע, אתם צריכים לשכנע אותנו שבמנח שבו, אני ניסיתי אני מודה, אני חושב שטכנית אין אפשרות שהחלק הזה בסנטר, החלק הזה שבו היה הפצע, זה היה בצד ימין או בצד שמאל?

עו"ד י. הלוי : צד ימין.

עו"ד ש. הר ציון : צד ימין.

כב' הש' א. קולה : צד ימין, החלק הזה יגיע לטקסטורה, יגיע לבד, אנחנו חושבים שאין לזה היתכנות אבל זו שאלה שבעובדה, אני נוטה להסכים, הביא דיאז מהספרות שיכולים לקרות דברים כאלו, אנחנו לא אומרים שלא, יכולים לקרות דברים כאלו, האם זה מה שקרה במקרה הזה זו שאלה עובדתית.

עו"ד ש. הר ציון : אדוני יראה את המעיל ויבין עד לאיפה מגיע הרוכסן ואז יידע.

כב' הש' א. קולה : זה קרה מהרוכסן?

עו"ד ש. הר ציון : כן.

כב' הש' א. קולה : לא, אבל דיאז לא אומר מהרוכסן.

עו"ד ש. הר ציון : זה מה שהוא כותב.

כב' הש' א. קולה : לא.

כב' הש' ת. נסים שי : טקסטורה של בד.

כב' הש' א. קולה : טקסטורה של בד הוא כותב, הוא מביא טקסטורה של בד סליחה הוא לא אומר רוכסן.

עו"ד ש. הר ציון : אז מי שאומר מפורש רוכסן זה שפיץ.

כב' הש' א. קולה : לדעתי לא, תסתכלי בחוות הדעת.

כב' הש' ת. נסים שי : זכרתי שנאמר אחר כך ראיתי בחוות הדעת ,

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

עו"ד ש. הר ציון : מי שכותב מפורשות רוכסן זה שפיץ.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, לא.

עו"ד ש. הר ציון : לא, אני אומר לכבודכם, שפיץ כותב מפורשות רוכסן.

כב' הש' א. קולה : שפיץ לא יודע, אני דיברתי על דיאז.

עו"ד ש. הר ציון : שפיץ כותב מפורשות רוכסן.

כב' הש' א. קולה : אז אתם צריכים להחליט כי דיאז לא כותב רוכסן אפילו ברמז.

עו"ד ש. הר ציון : או קיי.

כב' הש' א. קולה : דיאז אומר טקסטורה של הבד, דיאז כותב שזה,

עו"ד ש. הר ציון : חלק מהבגד אם אני לא טועה.

כב' הש' א. קולה : בדיוק

עו"ד ש. הר ציון : לא טקסטורה, הוא כותב לדעתי חלק,

כב' הש' א. קולה : טקסטורה של הבד וזו הספרות שהוא מביא, זו הדוגמה מהספרות שהוא מביא.

עו"ד ש. הר ציון : לא, הוא לא מתייחס שם בספרות.

כב' הש' א. קולה : בטח, בטח.

עו"ד ש. הר ציון : טוב אז אני לא…

כב' הש' א. קולה : בטח, תסתכלי, בטח, ולכן צריכים להחליט, זה עניין שבעובדה, גם להגיד שהרוכסן הגיע לאן שהגיע, אנחנו חושבים זה עניין שבעובדה ולא עניין שבמומחיות, זאת אומרת הקביעה, אתם אתי?

עו"ד ש. הר ציון : אנחנו פשוט מנסים לראות תוך כדי.

כב' הש' א. קולה : טוב, רוטשילד אמרו את זה 70 פעם , זה עניין של עובדה, לגבי רוטשילד זה החלק הקל יותר, אני חושב שרוטשילד לכל הדעות,

כב' הש' ת. נסים שי : פריט לבוש הוא אומר.

כב' הש' א. קולה : פריט לבוש, הנה, הוא צרף את זה כנספח 2.

עו"ד ש. הר ציון : לא, נספח 2 קראתי אותו הוא קשור לסימנים שיכולה להשאיר סכין משוננת לא לעניין פריט הלבוש.

כב' הש' א. קולה : לא משנה, אבל בסדר.

עו"ד ש. הר ציון : לא, זה לא לחלק הזה של העניין, בסדר.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, בסדר, הוא לא פריט לבוש, לא יודע, לא יודע,

עו"ד ש. הר ציון : הרוכסן מגיע פשוט.

כב' הש' ת. נסים שי : את אמרת לנו בדיון.

עו"ד ש. הר ציון : או קיי, בסדר גמור.

כב' הש' א. קולה : לא משנה, שוב, זו שאלה שבעובדה, זו לא שאלה של מומחה, עכשיו נחזור לרוטשילד, רוטשילד לדעתי לא יהיה וויכוח בין המומחים גם קוגל יאשר את הזה, ככל שמזיזים גופה גם אחרי 5 שעות תזוזה משמעותית, תזוזה קריטית זולג דם, זולג דם, השאלה שצריך להכריע בה האם הייתה תזוזה משמעותית, בשלב שבין עשרה לשבע לבין תשע וחצי זה מה שצריך להכריע בשאלה הזאת, לכן מומחים לא יעזרו לנו, האם הנחת הרפידות כפי שכותב רוטשילד שעשה צביקה נבו למנוחה היא גרמה לתזוזת הגוף,

עו"ד ו. קבלאוי : כולל הכנסת היד לפצע.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, אבל זה דבר שאנחנו נצטרך להכריע בו.

עו"ד ש. הר ציון : רוטשילד כותב שזה יכול להוות תנועה משמעותית, מפורשות הוא כותב.

כב' הש' א. קולה : הוא כותב מאה אחוז אבל עם כל הכבוד לגבי זה הוא לא מומחה.

עו"ד ש. הר ציון : או קיי.

כב' הש' א. קולה : לגבי התנועות אנחנו מומחים לא פחות ממנו, הוא מומחה לגבי שאלה אחת, לגבי שאלה אחת, לגבי שאלה אחת, האם יכול תיאורטית, כמה זמן נשאר דם בגופה אחרי מותה? זה המומחיות שלו לא שלנו, לגבי אופי התזוזה זה המומחיות שלו לא פחות משלו, אבל, אבל אנחנו לא נועלים אתכם בזה, ברור שלהביא לכם את קוגל תחליטו אם אתם רוצים לזמן את רוטשילד כעד תביעה מטעמכם זה ברור, אני חושב עורך דין הלוי לא יקרה שום דבר.

עו"ד י. הלוי : גם פה אל תמשיך.

כב' הש' ד. צרפתי : בדיוק.

כב' הש' א. קולה : גם פה לא להמשיך.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

כב' הש' א. קולה : אז סיכמנו הכל.

עו"ד י. הלוי : אני כבר הבנתי הכל.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז אז סיכמנו הכל

עו"ד י. הלוי : משפט אחד בסוף אני אגיד.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : שניים.

כב' הש' א. קולה : אז סיכמנו הכל, ב- 1 למרץ מתחילים עם הנאשם.

כב' הש' ד. צרפתי : חזרנו לסיכום המקורי.

כב' הש' א. קולה : כן, כן.

עו"ד ו. קבלאוי : מה שהיה בפרוטוקול מה- 7/12 זה בדיוק השיח שהיה ב- 7/12.

כב' הש' א. קולה : גם את זה אני זוכר, הכל בסדר, אז באתם וראינו אתכם ועשינו דיון והכל טוב.

עו"ד ו. קבלאוי : ואדוני זוכר אומר אלו שני עדיי הצביע על כבוד השופטים שיושבים לידו ואנחנו לא נחסום אתכם ככל שתרצו.

כב' הש' א. קולה : אמרתי ואני חוזר ואומר.

עו"ד ו. קבלאוי : חזרנו לנקודת ההתחלה.

כב' הש' א. קולה : אין דבר אחד שהבטחנו ולא נקיים.

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד ו. קבלאוי : אז מי שעמד בסיכומים, אנחנו לא הפרנו סיכומים נגיד ככה.

כב' הש' א. קולה : לא אמרתי שהפרתם, אמרתי שהסכמים צריך לכבד,

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו מסכימים.

כב' הש' א. קולה : לא אמרתי מי הפר, אמרתי הסכמים צריך לכבד זה הכל.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד משהו.

כב' הש' א. קולה : בבקשה דבר.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד אם אנחנו מדקדקים ואנחנו צריכים לפעמים לדקדק הסיכום היה שהפרקליטות ישקלו,

כב' הש' ד. צרפתי : הנפש החפצה.

עו"ד י. הלוי : נכון, את חוות דעת .

כב' הש' ד. צרפתי : הבנו, הבנו.

עו"ד י. הלוי : כן, ולא אהבתי בלשון המעטה את ההחלטה מראש מלכתחילה להביא כעדות הזמה עוד לפני שנתנו לי חוות דעת , אבל, מן הסתם חשבתי ואני כבר אומר לכם אם הייתי יודע שתחילת פרשת ההגנה תידחה ב- 8 ימים 10 ימים אז בוודאי הייתי עומד על כך שעדי התביעה יסיימו להעיד כפי שכתבתי בתגובה.

כב' הש' ד. צרפתי : במהות הם עדי הזמה.

עו"ד י. הלוי : בסדר, אבל, אני בטח לא מתכוון לחקור נגדית את מומחה התביעה בהנחה שעדותו של הנאשם מתחילה ב- 1/3 אני לא מתכוון לחקור אותו על חשבון ההכנה כמובן.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

כב' הש' ד. צרפתי : בסדר.

עו"ד י. הלוי : אני לא אפגע בהגנה של הנאשם ולכן היות ואחרי הכל יצאתי מנקודת מוצא שהתאריך לא ישתנה ה – 1 למרץ לכן אמרתי נמשיך במתווה כמובן, ד"ר קוגל יסיים את הכנת חוות דעת ואני אעביר אותה ואם ירצו להביא,

כב' הש' א. קולה : בובליל ובהאר הביאו כבר חוות דעת?

עו"ד ו. קבלאוי : כן, באהר כן.

עו"ד י. הלוי : כן, כן.

כב' הש' א. קולה : וגם בובליל.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, כן.

עו"ד י. הלוי : גם בובליל.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד ו. קבלאוי : הם היו גם במשפט החוזר.

כב' הש' ד. צרפתי : בובליל רק צריך להכין אותה לחקירה שלה.

עו"ד י. הלוי : אמת.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : נכון, כן לדבר, כן

כב' הש' א. קולה : טוב בסדר.

עו"ד י. הלוי : אבל זה המצב שאני ממשיך קדימה ולכשתוכן חוות דעת אני אעביר אותה והם יעשו כטוב בעיניהם מבחינת המומחים.

כב' הש' א. קולה : נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : וממילא באתם כדי לשנות תנאי מעצר.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו הצענו לחברי אתמול אתמה שאתם הצעתם היום.

עו"ד י. הלוי : לא, לא, אני לא סיימתי לדבר.

כב' הש' ד. צרפתי : היחידים שחשבו 80 פעם זה אנחנו.

עו"ד י. הלוי : אני לא סיימתי לדבר.

כב' הש' א. קולה : כן, תן לו לדבר.

עו"ד י. הלוי : חבריי דיברו אתי אתמול אבל אמרתי לא אני רוצה להגיד כמה דברים ועכשיו אני מבר לסדר הבאת העדים, אני מעבר לזה, לגבי שתי הבדיקות, בדיקות מז"פ ובדיקות מעבדת סימנים.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : היוזמה לבדיקה של מעבדת סימנים ואני מראש אומר אני בירכתי עליה, הייתה שלבית המשפט הנכבד, אני ישר בירכתי, זה כאילו אני ביקשתי, לכן מהבחינה הזאת בלי קשר לעדות הנאשם שאני תמימים דעים עם בית המשפט אין קשר בין העדות לבין מעבדת סימנים אבל אני אבקש שתצא איזה החלטה תחת ידו של בית משפט היום בעניין זירוז מעבדת סימנים שכן תצא כי אני אמרתי כבר בעבר.

עו"ד ש. הר ציון : נעדכן את הסטטוס שעודכן פשוט אתמול בערב?

כב' הש' ד. צרפתי : מה זה סטטוס? זה הבחור שהיה חולה קורונה והגיע.

עו"ד ש. הר ציון : יפה, סיים את חוות דעת , רק לפי נוהל מז"פ צריך חוות דעת מומחה שני, הגיע מומחה שני התחיל את העבודה חלה קורונה.

כב' הש' ד. צרפתי : נו אז תלכו למומחה שלישי.

עו"ד ש. הר ציון : אז מאחר והוא התחיל הם לא יכולים, הוא אמור לחזור, היא אמרה לי שהיא חושבת שהוא יוצא מהבידוד בשלישי בהנחה שהכל בסדר ושעד סוף שבוע יהיה, זה עדכון מאתמול בערב.

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' הש' א. קולה : בסדר, עורך דין הלוי אנחנו לא יכולים לתת החלטות, שק בלי כיסוי, אני יכול להחליט עד מחר שיגישו עד המועד הזה ובסוף הם לא יגישו.

עו"ד י. הלוי : טוב, בסדר שמעתי, לא ידעתי, שמעתי.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : לגבי מז"פ הקשבתי ברוב קשב ולצערי ותסכולי אין לי הרבה מה להגיד, גם פה בית משפט אני מבין אותו רעיון לא יכול לקצוב להם זמן.

כב' הש' א. קולה : ואני לא יכול להגיד להם תעשו או לא תעשו, אני אמרתי, אנחנו בשיבר כשרוצים אותנו, כל מה שלא רוצים אותנו אנחנו לא בלופ.

עו"ד ש. הר ציון : נכון.

עו"ד י. הלוי : טוב, את מה שיש לי להגיד אמרתי גם בעניין הזה, סוגייה אחרונה, זימון עדי הגנה רבים,

כב' הש' א. קולה : אתה צריך סיוע.

עו"ד י. הלוי : אני צריך סיוע.

כב' הש' א. קולה : סיכמנו על זה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לעדכן, אני מן הסתם מסתכל קדימה אני רוצה פרשת הגנה יעילה, יש תאריכים, זה מאד יפה שיש תאריכים, האחריות עלי למלא אותם בתור מנהל פרשת הגנה.

כב' הש' א. קולה : אחרי הנאשם נשמע את קוגל, בובליל, בהאר.

עו"ד י. הלוי : או קיי, בסדר, בעזרת השם.

כב' הש' א. קולה : וזה מהמכון, קריספין.

עו"ד י. הלוי : קריספין וקוטיק, מחר אתם צריכים לקבל עד ה – 9 לחודש.

כב' הש' א. קולה : נכון, נראה מה קורה בקוטיק.

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד ו. קבלאוי : ואתם יודעים קוטיק על מה הוא הולך להעיד.

כב' הש' ד. צרפתי : על הסיפור.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : על הסיפור.

עו"ד ו. קבלאוי : ואתם מאשרים את זה?

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : טוב.

כב' הש' א. קולה : כן, כי זה לא חוות דעת, מה שכתבה לנו גברת באהר,

עו"ד ו. קבלאוי : איך זה רלוונטי למשפט סליחה?

עו"ד י. הלוי : מה זה לא רלוונטי למשפט?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : למה היא (לא ברור) אדון זייצב וואו איך לא ראיתי שזה משונן, זה לא רלוונטי?

עו"ד ו. קבלאוי : טוב.

כב' הש' א. קולה : שירית בכר, היועצת המשפטית, היא אמרה דבר נכון, היא אומרת אי אפשר שמומחה אחר מהמכון ייתן חוות דעת נוגדת לזה.

כב' הש' ד. צרפתי : נכון.

כב' הש' א. קולה : אבל זו לא חוות דעת .

עו"ד ו. קבלאוי : זו רכילות.

עו"ד י. הלוי : גם היא ערה לזה שזו לא חוות דעת .

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד ש. הר ציון : חברי העביר לי 40 ומשהו עדים שהוא מבקש שאנחנו נסכים להגיש את חומר החקירה שלהם בהסכמה.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד ש. הר ציון : אני עוברת על הדברים, אנחנו עוברים על הדברים.

כב' הש' ת. נסים שי : הם העידו במשפט הקודם?

עו"ד ש. הר ציון : לא, חלק, מעטים העידו, רק חברי לדוגמה ביקש להגיש הודעה אחת מתוך חמש של העד.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, מגישים הכל.

עו"ד י. הלוי : מגישים מה זה.

עו"ד ש. הר ציון : או קיי, אם זה ככה אז בסדר, אז אני התחלתי לבדוק למה הוא רוצה את זה.

כב' הש' א. קולה : הוא צריך את זה, אתם אומרים או קיי נגיש את הכל זה ברור.

עו"ד ש. הר ציון : אז אני צריכה ללקט מכל מיני עדים שהם לא עדים וכאלה את החומר, זה ממש למצוא חומר ישן של דברים ולעבור עליהם בגלל זה זה לוקח זמן.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל אני מבין שהוא בעיקר דיבר על הסיוע לאתר אותם אם צריך להעיד אותם.

עו"ד י. הלוי : אני אסביר.

עו"ד ש. הר ציון : רק מילה אחת.

כב' הש' א. קולה : 40 עדים הוא צריך הסכמה.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה בהסכמה אחרי זה לראות את מי אני מאתר, מתחיל את התרשים זרימה שי.

עו"ד ש. הר ציון : עכשיו יש שם דברים כאלה שגם ככה אני אביא אותם, אז אם גם ככה תביא אותם אתה בטח צריך גם את ההסכמה שלי, דבר אחר, יש עדים שאמרתי אני לא יכול לתת את עמדתנו עד שנשמע את הנאשם כי אם לדוגמה עד מסוים אומר X ופתאום נשמע את הנאשם מתייחס אחרת יכול להיות שנסכים לזה שלא נסכים לזה, יש דברים שאנחנו צריכים להמתין גם לשמוע את פרשת ההגנה.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד ש. הר ציון : אז גם זה בסדר.

כב' הש' א. קולה : נחלק את זה לשניים, מה אפשר להסכים היום תסכימו היום מה שאי אפשר להסכים תסכימו אחר כך.

עו"ד ש. הר ציון : נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : מה שיש פה דילמה אני הייתי מריץ כבר הזמנה שהבן ידע שהוא מוזמן.

עו"ד י. הלוי : זהו, יש לי כתובות, יש לי כל מיני תלמידים, עובדות מזנון, חוקרים, אני לא יודע איפה הם בכלל, אני צריך עזרה.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי.

עו"ד ש. הר ציון : אם אתה צריך עזרה זה משהו אחד, לא ביקשת, כרגע ביקשת את ההסכמה.

כב' הש' א. קולה : אם יש 10 עדים עובדי מזנון, תלמידים,

כב' הש' ד. צרפתי : שכבר יתחילו.

כב' הש' א. קולה : כבר להתחיל לחפש אותם בלי לקבוע מסמרות, אז הם יעזרו לך לחפש.

עו"ד י. הלוי : היום אני מעביר, להזמין.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, הם יעזור לך בזה.

עו"ד י. הלוי : אני אעשה את זה אני כבר רוצה להזמין.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : לתאריכים.

כב' הש' א. קולה : בסדר, לגבי מה שאתה רוצה להגיש בהסכמה, עד שהכל מוגש לא תהיה לנו התנגדות, חלק אנחנו רוצים לראות עד שהנאשם יעיד זה גם בסדר.

עו"ד י. הלוי : היום תהיה רשימה ותעזרו, כתובות תעודות זהות, תעזרו.

כב' הש' א. קולה : בסדר, בסדר, אנחנו לא יכולים לקבוע לך את הסדר כמובן, אתה אחראי לסדר, נראה לנו סדר הגיוני, נאשם,

עו"ד י. הלוי : מומחים, בסדר, ואחרי זה טוב.

כב' הש' א. קולה : בובליל, קוגל, ואחר כך, יש לנו מספיק זמן.

עו"ד י. הלוי : זאת השאיפה, בסדר.

כב' הש' א. קולה : יש לנו מספיק זמן להתארגנות בהתאם.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אז סיכמנו ברוח טובה ב- 1 למרץ תתחיל פרשת ההגנה.

עו"ד י. הלוי : בעזרת השם.

כב' הש' א. קולה : בעזרת השם.

עו"ד י. הלוי : בעזרת השם, כן.

כב' הש' א. קולה : אם יהיה משהו דרמטי אין מה לעשות עורך דין הלוי וזהו.

עו"ד ש. הר ציון : שנהיה בריאים.

כב' הש' א. קולה : מה?

עו"ד ש. הר ציון : כבוד השופט אמר שנהיה בריאים אני מצטרפת לזה.

כב' הש' א. קולה : שנהיה בריאים, כולנו עברנו את האומיקרון, אני חושב שחוץ מעורך דין הלוי כולנו עברנו את האומיקרון.

עו"ד ו. קבלאוי : מי שלא נבדק לא יהיה חולה.

כב' הש' א. קולה : מי שלא נבדק לא יהיה חולה אף פעם בדיוק, זה הפתרון הכי טוב.

עו"ד ו. קבלאוי : לא אמרתי את זה בהקשר שלך.

עו"ד י. הלוי : אני צוחק, רציתי להגיד על ראש הגנב לא בוער הכובע.

עו"ד ש. הר ציון : כל פעם שאנחנו חלילה נחשפים מודיעה לחברי.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לגלות לכם סוד, בסביבתי הקרובה כשמישהו לא מרגיש טוב אני מודה הפרוטוקול יסלח לי אני אומר עזוב את זה מה אתה הולך להיבדק בכלל, אין כלום, הגזמה ופניקה ולא יודע מה יקרה.

כב' הש' א. קולה : החלטה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : בדורות הבאים שיעברו על הפרוטוקול יגידו מה פה היה באולם הזה על מה הם דיברו כאן.

עו"ד ו. קבלאוי : בתמלול תכתבו מדברים יחד לא שומעים.

כב' הש' א. קולה : טוב, היה עוד טעויות בעדויות של א. ק.

עו"ד י. הלוי : אני לא אמרתי, רק אחת, ראיתי את זה זה הרגיז אותי.

כב' הש' א. קולה : דבר אחד תסכים, מה זה משנה איזה א. ק. אמר את זה או א. ק. או אני אמרתי את זה, בסוף זה יישאר במשטרה יישאר א. ק. אז מה זה משנה נשאיר את זה ככה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : טוב, ב- 1 למרץ נפגש כאן, נשמע את הנאשם, המדינה מצהירה אלו עדי בכפוף להבנות שהגענו לגביהן שזכותה יהיה לבקש עדי הזמה ככל שיהיה בכך צורך בבוא העת וכמובן שאם המדינה נבקש אנחנו ניעתר לבקשה כמו שהבטחנו.

עו"ד ו. קבלאוי : תודה.

כב' הש' א. קולה : וזהו, זה הכל, תודה רבה.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3