דיון משפטי מקדים טרם שמיעת עדי ההגנה והתביעה

 

לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

         כבוד השופט דני צרפתי

         כבוד השופטת תמר נסים שי

 

 

המאשימה

 מדינת ישראל

 

נגד

 

הנאשם

 רומן זדורוב (עציר) דרכון  708847

 

    

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

פרוטוקול

כב’ הש’ קולה:        ולכן עורך דין,

עו”ד הלוי:                שנייה כבודו שנהיה מוקלטים,

כב’ הש’ קולה:        אנחנו רוצים להתקדם, וכפי שקבעתי לכם ביו חמישי,

עו”ד הלוי:                כבודו בוא נתחיל מהתחלה. אני אדבר וכבודו יקטע אותי, ויגיד את מה שהוא רוצה אני רק רוצה שזה יהיה מוקלט.

כב’ הש’ קולה:        הכל יהיה מוקלט.

עו”ד הלוי:                אני יכול להתחיל?? אני אתחיל וכבודו שרוצה יקטע אוי ונהיה מוקלטים,

כב’ הש’ קולה:        אז אני כבר רוצה לקטוע את אדוני.

עו”ד הלוי:                הבנתי אוקי.

כב’ הש’ קולה:        כבר רוצה כי מה שנרשם נרשם. כתבתי לפרקליטות שאין דעתי נוחה מכך שנשמע עדים נוספים וכולי וכולי, זה לא תוכנית כבקשתך, זה אמרתי לגבי הפרקליטות עם כל הכבוד. בכל פעם שירצו להוסיף עד תביעה נוסף יצטרכו להגיש בקשה מסודרת לתיקון כתב האישום. כמקובל וכנהוג.

עו”ד הלוי:                אין לך מה לקום כי אני רוצה לדבר.

עו”ד קבלאווי:         אדוני בא בטרוניה שלא,

עו”ד הלוי:                אתה רוצה שאני לא אדבר? אני לא אדבר. אני אשב.

עו”ד קבלאווי:         אנחנו הודענו כבר בדיון ב-26.8, אמרנו לאדוני מה הצפי,

עו”ד הלוי:                תנהלו אני אשב.

עו”ד קבלאווי:         אנחנו אמרנו לו שהרשימה לא סופית יכול להיות מהשלמות שמתבצעות עכשיו,

כב’ הש’ קולה:        גם כשתהיינה השלמות,

עו”ד קבלאווי:         ברור שנגיש בקשה, ברור אין שום ספק.

כב’ הש’ קולה:        כי קבענו (לא ברור) עד ה-5.9 ולכן יש לבקש רשות מבית המשפט לבצע השלמות, זה הפרוצדורה ולכן אין לך מה לדאוג, כפי שכתבנו 95 אחוז מהעדים אולי 97 אחוז מהעדים זה עדים שהיו בנגלה הראשונה. ולכן לגביהם אדוני מכיר את חומר הראיות הכי טוב מכול האנשים באולם ולכן אדוני יכול להגיד לנו מי אפשר לוותר, מי אפשר בפרוצדורה של תקנה 11 ו-12 לתקנות סדר דין בדין נוסף במשפט חוזר, כל זה אדוני יכול להגיד לנו וחבל שאדוני לא עשה את זה, אדוני לא עשה את זה לא צריך. הם יגידו מי העדים בישיבה הראשונה, ואנחנו נתקדם ככה מפני שבשלב זה אין ויתורים, בבוא העד אדוני ירצה לוותר, אדוני יוותר, לא ירצה לוותר לא יוותר. אני מזכיר לאדוני שיש לנו סמכות מכוח התקנות הנ"ל להחליט בעצמנו איזה עדים נסתפק  בכך שה יעידו בהליך קמא וזה יוגש as is יש לנו סמכות כזאת, זה מה שקובעות תקנות סדר הדין במשפט חוזר. לא (לא ברור) מקום שבו יש פגיעה בנאשם, מרקום שנסבור שאין בכך פגיעה כן נעשה.  עכשיו תור אדוני.

עו”ד הלוי:                תודה רבה. אני אתחיל מהתחלה, בוקר טוב, יש לי שאלה, א' האם כולנו מוקלטים? מותר לי לשאול? על פי החוק,

כב’ הש’ קולה:        עורך דין ירום הלוי באמת תפסיק,

כב' הש' צרפתי:       מה זה כל אחד?

עו”ד הלוי:                סליחה,

כב’ הש’ קולה:        אדוני יפסיק עם זה.

עו”ד הלוי:                סליחה, ב-28.6 היה כאן פרוטוקול לא חוקי, אני אדבר על זה, אף מילה בהערת של כבודכם לא היה בפרוטוקול בניגוד לחוק ולפסיקה.

כב’ הש’ קולה:        עורך דין ירום הלוי, זה לא יכול להימשך כך,

עו”ד הלוי:                למה? זה כן יימשך כך.

כב’ הש’ קולה:        זה לא יימשך כך.

עו”ד הלוי:                התיק הזה יהיה חוקי.

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב עכשיו בבקשה.

עו”ד הלוי:                אני יושב, אני יושב. התיק הזה יהיה חוקי.

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב בבקשה.

עו”ד הלוי:                הוא התחיל להתנהל לא חוקי.

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב בבקשה.

עו”ד הלוי:                ואני אלחם בזה.

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב בבקשה.

עו”ד הלוי:                אני יושב.

כב’ הש’ קולה:        לא ינהל לנו את הדיון, הפרוטוקול,

עו”ד הלוי:                איתי הכל יכול להיות לא חוקי,

כב’ הש’ קולה:        אדוני ישב,

עו”ד הלוי:                אבל אני אלחם.

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב,

עו”ד הלוי:                ולא יהיה פה מה שהיה במחוזי במשפט הראשון,

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב בבקשה.

עו”ד הלוי:                אני שותק אני יושב.

כב’ הש’ קולה:        ולא יהלך אימים על בית המשפט.

עו”ד הלוי:                אני לא מאיים.

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב,

עו”ד הלוי:                אני אומר לא היה חוקי, אני רוצה לזעוק. ואתה קוטע אותי, אני שותק,

כב’ הש’ קולה:        אדוני לא יפריע לי לדבר בבקשה.

עו”ד הלוי:                אני שותק.

כב’ הש’ קולה:        אנחנו מנסים לקיים את הדיון, אם נוכל לקיים את הדיון עם אדוני ברוח תרבותית טוב, אם לא נכתיב החלטה לפרוטוקול ובזה ייגמר העניין. אנחנו נשמור על זכויות הנאשם כבבת עינינו. יסר אדוני דאגה מליבו. אם הפרוטוקול שכתבנו לא חוקי,

עו”ד הלוי:                לא חוקי.

כב’ הש’ קולה:        לך לבג"ץ לך לבית המשפט העליון, נתנו שתי החלטות בעניין הזה, וקבענו מה שקבענו אנחנו לא צריכים לכתוב פרוטוקול, מה שנעשה בפרקליטות או לא נעשה בפרקליטות. לא צריך לכתוב את זה בפרוטוקול, שתהיה הקלטה או לא תהיה הקלטה, לא צריך לכתוב את זה בפרוטוקול, אדוני סבור אחרת. יש (לא ברור). אנחנו כמובן נרכין את ראשנו, מה שייקבע ייקבע, נכון רגע זה,

עו”ד הלוי:                כבודו שם לב? רק כבודו מדבר. אני לא מדבר. התחיל הדיון רק כבודו מדבר ואני מכבד אותו, אני סניגור אין לי מילה אני לא מוציא מילה.

כב’ הש’ קולה:        אדוני לא יפריע לי אבל.

עו”ד הלוי:                אני יושב עוד פעם.

כב’ הש’ קולה:        אדוני לא יפריע לי.

עו”ד הלוי:                לא אפריע.

כב’ הש’ קולה:        אדוני  לא יכול להפריע לי כי אדוני חוזר על העבר פעם אחר,

עו”ד הלוי:                לא, כבודו לא נותן לי לדבר.

כב’ הש’ קולה:        אנחנו (לא ברור) משוא פנינו קבענו ביום חמישי מה שקבענו, קבענו את זה כבר אולי בפעם העשירית קבענו את ההחלטה בדיוק, אותה החלטה בדיוק רק שאדוני בשלו ואנחנו בשלנו. אז עד גבול מסוים. (לא ברור) אדוני שהמשפט הקודם (לא ברור) לא מכבדים לא את אדוני לא את בית המשפט גם לא אותנו, עזוב את זה, הכל מתחיל מהתחלה טאבולה ראסה. אנחנו לא יודעים כלום מה שהיה בדיון הקודם. לא מעניין אותנו מה שהיה בדיון הקודם אנחנו רוצים במשפט הזה לעשות אותו צודק יעיל ומהיר זה הכול, זה הכול. אדוני יכול לעזור לנו בזה אדוני יכול לא לעזור לנו בזה. אנחנו נעשה את תפקידנו.

עו”ד הלוי:                האם אני יכול לדבר בבקשה?

כב’ הש’ קולה:        מה אדוני רוצה?

עו”ד הלוי:                אני יכול לדבר בבקשה?

כב’ הש’ קולה:        בבקשה.

עו”ד הלוי:                טוב. אני מאוד אודה לבית המשפט אם לא יקטע אותי, זה מאוד קשה לי. אני מכבד את כבודו אב בית הדין, אנא ממך אל תקטע אותי. אני לא מבקש את ליומי בבית משפט ולא את שעתי, אני מבקש את דקותיי, אני צנוע היום, דקותיי, אני מבקש לקבל בלי לקטוע אותי בבקשה. נראה לי כמו שתמיד ב-32 שנה שאני מדבר אני משתדל לדבר דברי טעם אני משתדל לדבר דברי חוכמה, כך אשתדל גם הפעם, ללא הפרעה. נתתי את הכותרת. נער הייתי ובגרתי, משפטן צעיר הייתי ומשפטן מנוסה אני. ואני יודע שהתיק הזה החל ברגל שמאל עם כוונות טובות של בית משפט, כבר אמרתי שעוד לא הוקלטנו, אבל נעשית פגיעה מתמשכת בזכויות הנאשם להליך פלילי הוגן. הפרקליטות קודם כל דורסת את זכותו להליך פלילי הוגן ובית המשפט מבלי מיסים נותן לה רוח גבית במקום לשמור על זכויות הנאשם, הוא לא שומר, היא חוקרת והיא  לא מעבירה חומר והכותרת הקשה מבחינתי כסניגור היא שבית משפט מתעקש שהמשפט ייפתח בעוד הפרקליטות מנהלת חקירה וטרם קיבלה היא עצמה את כל חומרי החקירה של החקירה הפורנזית החדשה שלה כאילו אנחנו לא 15 שנה אחרי האירוע נשוא כתב האישום אלא כאילו אנחנו במעצר ימים. כאן אני רוצה להגיד עוד משהו, שכחתי לשאול, דיברתי בישיבת ה-28.6 על הפרוטוקול, אני לא יודע איך תסתיים הישיבה הזו היום אבל אני רוצה את הפרוטוקול. האם יהיה לי פרוטוקול בסיום הדיון שאני אוכל להחזיק אותו ולראות אותו או שעוד פעם ואני שואל את זה בשיא הנימוס אני אצטרך לחכות כמו לפרוטוקול ישיבת 31.5.2021 אני אצטרך לחכות שלושה חודשים עד שהגיע הפרוטוקול? שחשבתי שמישהו העלים אותו את הפרוטוקול שנוגע ל-א.ק ואני שואל את זה בנימוס, אני מדגיש. פעם שנייה.  או שיהיה איזה אפשרות לקבל את הפרוטוקול מיד בסוף הישיבה. סליחה שעצרתי על הפרט הטכני. אני אהיה חייב פרוטוקול בסיום הישיבה. אני מאוד אודה אם בית המשפט ישיב לי כי אם לא אני רוצה קלדנות אני רוצה הקלדה. אני רוצה שיעבור להקלדה. אני רוצה פרוטוקול בסוף הדיון.

כב’ הש’ קולה:        אדוני ימשיך בטיעוניו.

עו”ד הלוי:                סליחה?

כב’ הש’ קולה:        אדוני ימשיך בטיעוניו.

עו”ד הלוי:                אני אמשיך. אם לא יהיה לי פרוטוקול בסוף הדיון אני אומר לבית המשפט הנכבד הדבר יפריע להליך המשפטי, אני לא יודע מה בית המשפט יחליט, אני אשקול את צעדיי בהתאם למה שבית המשפט יחליט. אבל אני אצטרך פרוטוקול. ואם לא יהיה לי פרוטוקול הדבר הזה יכשיל אותי, יכשיל את ההגנה, ויפגע בהליך. ועכשיו אני אמשיך לדבר. ואני אומר לבית המשפט הנכבד כך, לפי  הסקר. קודם כל על חקירת הפרקליטות. אמרתי בכתובים חקירת הפרקליטות היא לא חוקית, זה שיש הנחיות פרקליט המדינה 6.11 אז מה אם יש הנחיות? אבל ההנחיות האלה יכולות להיות מופעלות בדין או לא בדין. אז מה ם פרקליט המדינה,

כב’ הש’ קולה:        סליחה שאני מפריע לאדוני,

עו”ד הלוי:                שנייה.

כב’ הש’ קולה:        סליחה שאני מפריע לאדוני, אדוני, הסברנו זה שחוקרים הם חוקרים, בכל פעם שהם יצטרכו להוסיף עד נוסף שזה תוצר של חקירה זו או אחרת יהיה לאדוני מלוא זכות הטיעון. אנחנו לא נותנים להם עכשיו כרטיס  חופשי לעשות מה שהם רוצים. הם רוצים לחקור,

עו”ד הלוי:                הם עושים מה שהם רוצים.

כב’ הש’ קולה:        האופרטיבי של זה שהם ירצו להגיש את זה לבית המשפט. אז שמורה זכותו של אדוני לטעון בלהט,

עו”ד הלוי:                אז אני עונה, אני עונה,

כב’ הש’ קולה:        מוקד מדי.  עכשיו זה מה יש.

עו”ד הלוי:                אני אענה על הכל, שנייה, סליחה סליחה. אני עונה על הכל. אני אחוז בשור בקרניו, קודם כל בית המשפט הציע לנו ב-28.6 ישיבת 28.6 השנה מבלי, הציע לנו מספר פעמים לשני הצדדים, אני מציע לכם תכינו את סעיף 94 ב' לחוק סדר הדין הפלילי. מספר פעמים. אני אומר לבית המשפט אני מקבל את ההצעה. אני רוצה לשמוע את חבריי שיסכימו לבטל את כתב האישום כמו שכבודו הציע לנו מספר פעמים מבלי זיכוי, מבלי שיש זיכוי. ושיחקרו כמה שהם רוצים. שיחקרו, אפילו שאני מתכונן כנגד זה. שיאספו את חומר הראיות, שיקבלו אותו מתי שקיבלו, עוד חודש עוד חודשיים עוד שלושה חודשים. אבל אני נעתר, ההצעה של בית המשפט הייתה ב-28.8 לפני שבועיים. 26.8.2021. לפני שבועיים, כבודו הציע מספר פעמים, אני אומר בית משפט אני יכול רק להציע לבית משפט אני לא מנהל את הדיון, ידוע לי, אני מציע, שבית משפט יחדש את ההצעה שלו ישמע את הפרקליטות, שבית משפט יגיד לפרקליטות אתם לא יכולים להחזיק את המקל משני הקצוות גם לחקור וגם להתנגד להחלת סעיף 94 ב'. אני מציע לבית משפט, אני אגיד את זה לפרקליטות מה קורה? למה הנאשם נפגע? ב-31.5 קבעתם את ה-12.9 של היום, ב-31.5. התאריך נשאר רק מה קרה בזמן הזה? אז היה שלושה וחצי חודשים, אמרתי כן בתור סניגור, היה מספיק זמן, הייתי מקבל כתב אישום אחרי שבועיים כתב אישום סופי, הייתי יושב איתם, אני צריך לזה שבועות ימים, צריך, עם כל הכבוד להיכרות שלי בתיק.  ולא ניכנס אליה. אז היה בסדר גמור, אמרתי כן. ומה קורה? הזמן הולך ואוזל ואני מתריע אני כותב לבית משפט בקשות דחייה, אני מתריע, התובעת הנכבדה אמרה לי שמתכוונים לעשות השלמות חקירה. בית המשפט דוחה אותי, דוחה דוחה, הטיעון יישאר, עורך דין ירום הלוי דחייה, דחייה. הזמן מתקצר,  מגיע אוגוסט, הפרקליטה מבקשת, הפרקליטות ביקשו דחייה.

כב’ הש’ קולה:        יש לאדוני חמש דקות להשלים את טיעוניו,

עו”ד הלוי:                אמי אשלים מה שכבודו אומר, הפרקליטות ביקשה דחייה, מה עשה בית המשפט בטעות לעניות דעתי? היינו פה ב-26.8. חצי שעה ביקר את הפרקליטות, עלה, עלה, על החקירה שמנהלת הגורפת שאתם לא יודעים כמה היא גורפת, כבוד השופט צרפתי גם אמר לה בצדק מבחינתי זה ספק לא חוקי משפט חוזר נועד לנאשם לא נועד בשבילכם שתהפכו אצה עוולם במירכאות במיליון חקירות, ולחפש DNA ולא DNA כן, שהם יכולים להמשיך לחפש DNA. אני אתפלא לאלוהים שיצא של א.ק. כי אני יודע, אבל לא נדבר יותר על א.ק. אז אני אומר מחפשים DNA בית המשפט העיר לה, אבל כלום לא נרשם בפרוטוקול, שאני אומר שהמשפט הזה נ מתחיל ברגל שמאל בניגוד לדין, תוך פגיעה קשה בזכות הנאשם אני מדבר על זה שהפרקליטות חוקרת על ציר הזמן של שלושה וחצי חודשים ב-12.8 ברגע האחרון הם מודיעים שהם  פתחו בחקירה, ב-26.8 בית המשפט מבקר אותה, שום דבר לא נכנס לפרוטוקול, אני מבקש, כבוד מציע לבטל את כתב האישום בהסכמה ציינתי,

כב’ הש’ קולה:        אדוני כבר אמר,

עו”ד הלוי:                אני מסיים. אני מסיים תוך שתי דקות. בראש שלי ירוץ בשתי דקות יכניס את הכל.  ואז אין סנקציה לפרקליטות, מסתיים הדיון, ה-12.9 נשאר, הפרקליטות ממשיכה את החקירה, הפרקליטות בעצמה ביקשה דחייה, מצד אחד דחיתם לה את הבקשת דחייה מצד שני השארתם את התאריכים מי נפגע? בסניגור של הנאשם והנאשם, סד הזמנים נלחץ, מי נשאר בתוך הסד? רק אני והנאשם נשארנו, הפרקליטות ממשיכה לחקור. עכשיו ביקשתי לתקן פרוטוקול כי הפרוטוקול לא היה חוקי. על פי סעיף 68 א' לחוק בתי המשפט,

כב’ הש’ קולה:        אדוני לא יטען לגבי הפרוטוקול  לא חוקי, לא אצלנו אדוני. עם כל הכבוד,

עו”ד הלוי:                לא אצלנו?

כב’ הש’ קולה:        לא. לך הלאה, אדוני כבר טען ודחינו,

עו”ד הלוי:                אין בעיות, הפרוטוקול לא חוקי, אני מבקש לתקן, הבאתי פסק דין של בית המשפט העליון,

כב’ הש’ קולה:        דחינו,

עו”ד הלוי:                שאמרו גם הערות בית המשפט חייבות להיכנס.

כב’ הש’ קולה:        ודחינו את הבקשה של אדוני.

עו”ד הלוי:                אין בעיה, שנייה, דחיתם, וכבודו כותב סליחה, כבודו כותב אינני מכיר הליך של עיון חוזר,

כב’ הש’ קולה:        נכון.

עו”ד הלוי:                מה עם תקנה 11 לתקנות משפט חוזר? כבודו כותב לנו תקנה 11 אין להכיל אותה שאומרת אפשרות לסטייה, סליחה לסדרי הדין למען עשיית צדק, למה כבודו לא הכיל אותה על הבקשה שלי להכניס את כל ההערות של כבודכם לפרוטוקול על פי תקנה 11 לתקנות משפט חוזר למען עשיית הצדק? כאן כבודו לא חשב על תקנה 11 למען עשיית הצדק היא לא הייתה בראש של כבודו כאב בית הדין כלל וכלל לא, כבודו שכח אותה וענה לי איננו מכירים פרוצדורה, איפה תקנה 11 הייתה? סליחה ואני בכוונה, תוך דקה אני מסיים, אז לא הייתה תקנה 11, כבודו הנציח את הפרוטוקול הלא חוקי בלי הערות שלכם לפרקליטות, בלי שמישהו יוכל אי פעם לראות, ואני לא יודע מי זה המישהו הזה. מה אתם אמרתם לפרקליטות ועשיתם הפוך ממה שאמרתם. חצי שעה, הדיון היה שעה וחצי, פלוס מינוס אני חצי שעה, חבריי הנכבדים חצי שעה ואתם דיברתם חצי שעה. החצי שעה שלכם אפס בפרוטוקול, כלו, זה פרוטוקול לא חוקי. זה התחלה של משפט לא חוקית. ולכן אני מבקש מכם, אני מסיים בתאריך של ה-12.10 מה קדוש פה? סליחה שאני אומר, אז בית משט קבע שהתאריך הזה לא ישונה אבל למה לא לשנות? הם עדיין חוקרים, אני לא יכול בלי כל המפה של הראיות להתחיל משפט.. אני לא יכול בלי כל המסכת ראיות הכללית לשבת איתם על עדים, אין חקר לתבונת סניגור סביר. אני אומר סביר. אתם לא יכולים להיכנס לי למוח, אף אחד לא ייכנס למוח שלי. אני רוצה את כל הראיות, וסליחה אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אני טוען שזה לא חוקי להגיד לסניגור אנחנו עובדים בשבילך הם כל פעם יגישו בקשה ויבקשו ראייה, אני לא יודע מה הראיות,

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה.

עו”ד הלוי:                מחכים לי הרבה ראיות.

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה אדוני.

עו”ד הלוי:                אני מודה לבית משפט עוד שנייה אני רק בודק את עצמי שניה בסדר? בבקשה, תן לי לבדוק את עצמי שנייה בבקשה.

כב’ הש’ קולה:        בבקשה.

עו”ד הלוי:                ואני מזכיר הנאשם משוחרר, מותר לי להגיד ריבונו של עולם למה  מהירות על חשבון הנאשם?  הנאשם משוחרר,

כב’ הש’ קולה:        לא, הוא אזוק באיזוק אלקטרוני אדוני.

עו”ד הלוי:                אז הוא עצור באיזוק אלקטרוני,

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה.

עו”ד הלוי:                אנחנו לא בסמנטיקה, סליחה. אפילו בית משפט עליון כבר מתחיל להתבטא בהחלטות שלו ואומר שחרור למעצר באיזוק אלקטרוני שכולנו יודעים מה המשמעות. אז עכשיו אנחנו בסמנטיקה, שהנאשם עצור,

כב’ הש’ קולה:        הערכה של בית המשפט גם לעצור באיזוק אלקטרוני,

עו”ד הלוי:                אז מה? אז יש אזעקה על הערכה, אנחנו יודעם כבודו סליחה, כבודו לא צריך לדאוג לזכויות הנאשם יותר ממה שאני כסנגורו דואג לזכויות.

כב’ הש’ קולה:        בסדר אדוני.

עו”ד הלוי:                יש פה מישהו ששומר מצוין על הזכויות של הנאשם.

כב’ הש’ קולה:        בסדר.

עו”ד הלוי:                את זה אני אומר לבית משפט תשאירו לי אתם יכולים להגיד 12.10,

כב’ הש’ קולה:        אדוני יכול לסיים,

עו”ד הלוי:                יש לנו אילוץ,

כב’ הש’ קולה:        אדוני יכול לסיים את דבריו?

עו”ד הלוי:                סליחה?

כב’ הש’ קולה:        אדוני יכול לסיים את דבריו?

עו”ד הלוי:                כן אז אני רק אומר כבודו, ובזה אני אסיים, אני אגיד את הדברים של ההיגיון, 12.10 כבודו מתבצר פה ולא צריך לעשות את זה, כבודו הציע לנו להקפיא אתל המשפט, איך זה מסתדר עם ההתבצרות ב-12.10 אדוני,

כב’ הש’ קולה:        אדוני חוזר על עצמו בפעם החמישית,

עו”ד הלוי:                איך זה מתיישב עם זה, ארבע פעמים לצדדים, אם הפרקליטות אומרת אנחנו מסכימים לוותר, מה קורה ל-12.10 היה נשאר?

כב’ הש’ קולה:        אדוני מוכן לשבת?

עו”ד הלוי:                ולצערי,

כב’ הש’ קולה:        אדוני מוכן לשבת?

עו”ד הלוי:                אני יושב.

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה.

עו”ד הלוי:                אני אומר, כבודו,

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב בבקשה.

עו”ד הלוי:                ההרכב הזה אני מבקש, תפסיקו בבקשה מבלי משים לפגוע בזכויות של הנאשם.

כב’ הש’ קולה:        תודה.

עו”ד הלוי:                תבינו, אני חרד, אני צריך זמן לחקור.

כב’ הש’ קולה:        אדוני מוכן לשבת?

עו”ד הלוי:                אני אומר אם זה מה שקורה לי בתחילה, אוי ואבוי לי בחקירות. אני לא אוכל לחקור.

כב’ הש’ קולה:        טוב בסדר. אדוני, אדוני יישב בבקשה.

עו”ד הלוי:                אני יושב.

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה.

עו”ד הלוי:                אני מבקש רק תדאגו לפרוטוקול, אני אשמע החלטה, אני יותר לא אדבר, תדאגו לי לפרוטוקול.  תודה רבה.

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה אדוני. עורך דין קבלאווי רוצה להשיב? בבקשה.

עו”ד הלוי:                תשיב, הם הנהדרים הם הילדים הטובים.

כב’ הש’ קולה:        אדוני מוכן  להפסיק להפריע? תודה.

עו”ד הלוי:                הילדים הטובים. הם ניסו להיפגש איתי. הם נהדרים.

כב’ הש’ קולה:        למה אדוני מפריע?

עו”ד הלוי:                קוצ'י מוצ'י.

כב’ הש’ קולה:        למה אדוני מפריע?  עורך דין ירום הלוי זה לא יכול להיגמר ככה עורך דין ירום הלוי,

עו”ד הלוי:                אוקי.             

כב’ הש’ קולה:        בפעם האחרונה אי אפשר להפריע לבית המשפט פעם אחר פעם, תכבד את בית המשפט תכבד את הקולגות שלך.  מספיק.

עו”ד הלוי:                תכבדו גם אותי. ואת הנאשם.

(מדברים יחד)

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה עורך דין ירום הלוי מספיק.

עו”ד הלוי:                תודה, תודה, תודה.

כב’ הש’ קולה:        בבקשה עורך דין קבלאווי.

עו”ד קבלאווי:         אדוני בישיבה הקודמת הסברנו לבית המשפט לגבי איזה השלמות פנינו, בית המשפט העיר את מה שהעיר, אנחנו, זה עומד עדיין על הפרק ואנחנו לא פתחנו בחקירה מחדש ומשכך אנחנו גם כפי שחברתי אז טענה אנחנו עשינו את ההשלמות ביקשנו את ההשלמות מאוד במסורה,

עו”ד הלוי:                במסורה. במסורה, כן.  וכמו שאמרה חברתי עורך דין שרון הר ציון נקודתי,

כב’ הש’ קולה:        עורך דין ירום הלוי,

עו”ד הלוי:                כמה מומחים נקודתיים,

כב’ הש’ קולה:        אני מזהיר את אדוני בפרוטוקול בפעם האחרונה,

עו”ד הלוי:                בסדר.

כב’ הש’ קולה:        בסדר אדוני? תשמור על נימוס ואיפוק.

עו”ד הלוי:                אם כבודו רוצה לקטוע אותו קצת אז מבחינתי זה בסדר. שהפרקליט מדבר.

כב’ הש’ קולה:        אל תפריע לנו, כן.

עו”ד קבלאווי:         אמרנו גם לבית המשפט הנכבד שהמכון ופנינו שוב ליום חמישי למכון והוא אמר שהוא לקראת סיום אנחנו מקווים שעד ערב יום כיפור ייתנו תשובות זה לא תלוי בנו אבל הבנו דיברנו על זה ולכן אנחנו בעניין הזה אנחנו נסתפק במה שאמרתי עכשיו. לגבי ההחלטה של בית המשפט הנכבד מ-5.9 שבה קיבל את כתב האישום המתוקן והורה לסניגור להגיש תשובה מפורטת עובר לדיון, זה לא התקיים. בית המשפט יודע. התשובה לכתב האישום היא מאוד קריטית לצורך ניהול התיק, אנחנו צריכים לדעת מה היא יריעת המחלוקת, אנחנו צריכים לדעת במה להתמקד, אם חברי אומר אני רוצה כל עד שקשור לשרשרת מוצג אנחנו צריכים לדעת את זה. אנחנו צריכים לדעת האם הוא טוען זוטה טון אליבי אנחנו לא יודעים מה תשובתו לכתב האישום באופן אפילו באופן כללי הרי חוות הדעת שהתבקשו וחברי יודע מה התבקש,

כב’ הש’ קולה:        לא, הוא כפר באופן כללי בכתב האישום כבר בישיבה,

עו”ד קבלאווי:         אנחנו יודעים אבל אנחנו צריכים לדעת אם חברי אומר אני עומד על כל כיווני החקירה שהיו בתיק, הרי במשפט הקודם חלק גדול מהתיק גם התמקד בכיווני חקירה שנשללו, אם חברי אומר אני מבין אני לא מתעמק בזה צריך לדעת להביא עדים. יש הרבה עדים שאפשר לייתר את העדתם בכלל.

כב’ הש’ קולה:        אבל יש עדים שברור לכולם שצריך אותם, בוא נתחיל בהם נשאיר,

עו”ד קבלאווי:         אין בעיה, ברור.

כב’ הש’ קולה:        נשאיר אותם, תשאירו את הוויכוחים לאחר כך. את כל הוויכוחים. ואני אומר לכם ואמרנו לכם פעם קודמת ואמרנו את זה בכתב, מה שהערנו לגבי פתיחת החקירה זה עומד בעינו אנחנו לא חוזרים בנו מההערה הזאת.

עו”ד קבלאווי:         אוקי.

כב’ הש’ קולה:        לגבי 94 ב' כדי להפיס את דעתו של ירום הלוי זכותכם לא לקבל את ההצעה שלנו וזה בסדר גמור אך אחד לא יכול לקבל את ההצעות שלנו, אנחנו מציעים לא חייבים לקבל אותם לכן מבחינתנו זה איננו, לא קיבלתם, לא קיבלתם. נגמר הסיפור. לגבי חומר החקירה אמרנו מה שאמרנו. אנחנו לא סברנו אז לא סבורים היום צריך לבדוק את כל ההליך מחדש. אתם מצהירים מה שאתם מצהירים, נכון לרגע זה אתם ההצהרות שלכם נאמנות עלינו. עורך דין ירום הלוי סבור אחרת זה ייבחן בבוא העת.

(מדברים יחד)

כב’ הש’ קולה:        אם תוצאה כלשהו נבחן אותה בראי ההערות שאמרנו עכשיו שאמרנו אז שכתבנו, כל זה ייבחן אין פה כרטיס פתוח לשום דבר.

עו”ד קבלאווי:         לא ביקשנו כזה, אנחנו יודעים ש-,

כב’ הש’ קולה:        ואם נסבור שיש פה פתיחת חקירה מחדש נשבור את הראש נגיד מה אנחנו עושים אז, איננו יודעים, נכון לרגע זה ברור לכולם, לכל היושבים באולם הזה המשפטנים שיושבים באולם הזה שיש לפחות 50 עדים לכאן או לכאן שצריך לשמוע אותם כך או אחרת. אז בוא נתחיל בזה, עכשיו אני רוצה להציע עוד משהו. ואני מפריע לו באותה מידה. אני רוצה להציע עוד משהו קבענו ב-12.10 ואנחנו לא  נשנה את זה, זה יהיה ב-12.10 ונתחיל, נעבור נשמע את העדים ונראה מה לא must לשיטתכם ואחר כך נעזוב את הסניגור ברגע זה. אנחנו לא יודעים אם בשלב כזה או אחר תרצו שנעשה ביקור בזירה. אנחנו לא יודעים. אנחנו סבורים שבסוף ביקור בזירה הוא כנראה ביקור חשוב, הוא ביקור חשוב לאור מה ששמענו כאן מה שקראנו בהחלטה של השופט מלצר לגבי אתר שני ואתר שלישי והעקבות וזה וזה. אנחנו לא יודעים הזירה השתנתה מאז ועד היום, אנחנו לא יודעים.

עו”ד קבלאווי:         השתנתה, אנחנו אומרים לכם, אנחנו היינו וזה השתנה.

עו”ד הלוי:                מה השתנה כל התא שירותים השתנה? תיכנסו לתא שירותים,

(מדברים יחד)

עו”ד קבלאווי:         אין בעיה שנעשה ביקור בזירה, הזירה בגדול,

עו”ד הלוי:                תראו אותו עושה ככה עם הסכין.

כב’ הש’ קולה:        בסדר.

עו”ד הלוי:                במקום לרוץ 12 ככה,

(מדברים יחד)

כב’ הש’ קולה:        ביקשתי מאדוני לא להפריע, אדוני לא מסוגל לא להפריע עורך דין הלוי?

עו”ד הלוי:                יופי.

כב’ הש’ קולה:        באמת אני לא רוצה להגיד לאדוני,

(מדברים יחד)

כב’ הש’ קולה:        מספיק.

עו”ד הלוי:                יש עוד מאה כאלה.

כב’ הש’ קולה:        מספיק עורך דין הלוי.

עו”ד הלוי:                חי בסרט.

כב’ הש’ קולה:        מספיק.  די.

עו”ד הלוי:                זה לא מעניין אותנו.

כב’ הש’ קולה:        די.

עו”ד הלוי:                תסתכלו כי בטלוויזיה, בארכיון,

כב’ הש’ קולה:        ככל שאתם רוצים לעשות ביקור בזירה ואני מציע, ופה זה רק הצעה  מקווה שתהיה מקובלת עליכם ועל עורך דין ירום הלוי, לא תהיה מקובלת לא תהיה מקובלת,

עו”ד הלוי:                לא, לא שמעתי סליחה.

כב’ הש’ קולה:        אני מציע שבמקום נאום פתיחה או חלק מנאום הפתיחה כדי שבמהלך המשפט הדברים יהיו ברורים לנו, כי אנחנו לא היינו שם אנחנו לא מכירים את הראיות מלפני כן לא מכירים כלום. שהדברים יהיו ברורים אולי נפתח את ההליך בביקור בזירה? אולי.

עו”ד קבלאווי:         אם בית המשפט חושב שזה מה שצריך להיות אז,

כב’ הש’ קולה:        אני לא,

עו”ד קבלאווי:         לנו אין בעיה.

כב’ הש’ קולה:        שנייה, אתה בעד. עכשיו אנחנו מציעים גם עורך דין קבלאווי אנחנו מציעים גם שמאחר, לא לא, או שאדוני קורא או שאדוני שומע.

עו”ד קבלאווי:         אני עושה את שני הדברים.

כב’ הש’ קולה:        לא לא לא, אתה לא אמור,

עו”ד קבלאווי:         בסדר.

כב’ הש’ קולה:        אנחנו מציעים גם ועורך דין ירום הלוי יישב רגוע, שנעשה את זה באיסרו חג. איסרו חג יסבירו לך מה זה איסרו חג. תכף יסבירו לך.

עו”ד קבלאווי:         אני יודע מה זה איסרו חג.

כב’ הש’ קולה:        למה באיסרו? כי אז יש חופש מבתי הספר. אז אמנם לפני ה-12.10 אבל אפשר לנצל חופשת בתי הספר.  ואז ניכנס לתוך הליך שאנחנו יודעים על מה מדובר, יש שמה ישיבה מסודרת עם הקלטה עם הכל מסודר עם מה שצריך עם הבהרות שלכם של הסניגור, כל אחד יסייר בזירה מנקודת ראותו וזה יהיה כדי שיהיה לנו קל אחר כך במהלך ההליך להבין על מה מדובר. אז תבחנו את זה,

עו”ד קבלאווי:         אם כבודכם לא חושב שנכון שתכירו לפחות את הראיות ואז לצאת ולהבין מה היה?

כב’ הש’ קולה:        אני לא יודע, לפעמים ככה,

עו”ד קבלאווי:         מה שנוח,

כב’ הש’ קולה:        אנחנו מציעים,

עו”ד קבלאווי:         אנחנו נשקול,

כב’ הש’ קולה:        טוב מראה עיניים מאלף ואחד דברים אחרים. נראה כדי שאחר כך הדברים יותר ישבו, תסכימו תסכימו לא תסכימו גם בסדר.

עו”ד קבלאווי:         אז אנחנו נודיע לבית המשפט את עמדתנו.

כב’ הש’ קולה:        ותודיעו, אם כן אתם צריכים לבדוק עם בית הספר אם זה אפשרי, צריך לתאם עם המשטרה,

עו”ד קבלאווי:         ככל שבית המשפט ככל שנחליט שכן וחברי לא יתנגד אתם מכוונם לאיסרו חג?

 כב’ הש’ קולה:       אנחנו לא מחליטים אנחנו מציעים.

עו”ד קבלאווי:         לא, אנחנו אומרים לאיסרו חג כדי שנבדוק עם בית הספר גם את העניין הזה.  בסדר.

כב’ הש’ קולה:        לא יודע מה התאריך באיסרו חג מה התאריך?

עו"ד רוזנפלד:          29.9.

כב’ הש’ קולה:        29.9.

עו”ד קבלאווי:         טוב אנחנו נבדוק את הכול ונודיע את עמדתנו. וגם את הזמינות של בית הספר.

כב’ הש’ קולה:        זה חופש.

עו”ד קבלאווי:         בסדר אנחנו צריכים לדבר איתם בסוף זה הם צריכים להיות שם.

כב’ הש’ קולה:        טוב.

עו”ד קבלאווי:         זה בעניין הזה. דבר נוסף שרצינו כבודכם בהמשך למה שדיברנו ואמרתי לגבי תשובה לכתב האישום ואדוני העיר שחלק מהעדים הם ישנים ואין שום דבר חדש בעניין ואנחנו אומרים ההשלמות לא קשורות אליהם וזה כל מה שקשור להודעה של הנאשם. הרי אנחנו כולנו יודעים שהנאשם הודה בשלוש הזדמנויות ויד עדים שקשורים לעניין הזה. אז אנחנו רוצים להבין מה טענת הנאשם בעניין הזה. אם הוא אומר יש זוטה אז שיפרט אתל הזוטה כדי שהעדים יעלו על הדוכן ויתמודדו עם טענת הזוטה שתיטען ככל שתיטען. אם הוא לא טוען זוטה והוא מסכים להגשת האמרות של הנאשם אז שיגיד, אנחנו צריכים לדעת לפחות את זה.

עו”ד הלוי:                תגיד לי זה לא,

(מדברים יחד)

עו”ד קבלאווי:         זה לא קשור להשלמות, זה לא קשור להשלמות,

עו”ד הלוי:                זה דברים מובנים מאליהם מה שאתה אומר.

עו”ד קבלאווי:         אז בבקשה.

עו”ד הלוי:                אבל זה ספין. בטח שאתה צריך לדעת, מה אני חולק על זה שאתם צריכים לדעת? אתם צריכים לדעת ובית המשפט צריך לדעת אבל אתם חוקרים ואתם לא מעבירים חומר,

כב’ הש’ קולה:        אדוני יישב,

עו”ד הלוי:                ואין לכם חומר. אז מה כל ההצגה הזאת צריכים לדעת? בטח שהם צריכים לדעת, הם פרקליטות,

כב’ הש’ קולה:        שקט עורך דין ירום הלוי.

עו”ד הלוי:                אחרי שאני אקבל את כל החומר הראיות הכל תדעו. אני מקבל את הכל ואז תדעו.

כב’ הש’ קולה:        לגבי זה השופט מלצר העיר מפורשות שיהיו צריכים לבחון את ה-,

עו”ד קבלאווי:         בחנו.  בחנו במסגרת ההכנה,

כב’ הש’ קולה:        אתם צריכים לבחון גם אנחנו נצטרך לבחון את זה. גם עלינו מוטלת החובה לבחון את זהה, אז זה ברור שעל זה אי אפשר לוותר. זה ברור שאי אפשר לוותר,

עו”ד קבלאווי:         אבל מה הטענה? שהוא לא אכל? שהוא לא ישן אז שיטען, זה השלב שהוא צריך להגיד.

כב’ הש’ קולה:        יבוא המדובב. ייחקר חקירה נגדית יבואו השוטרים,

עו”ד קבלאווי:         אבל מה, הם צריכים לדעת בפני מה הם באים.

כב’ הש’ קולה:        לא, סליחה הם לא צריכים לדעת,

עו”ד קבלאווי:         אדוני אבל זאת טענת זוטה.

כב’ הש’ קולה:        לא צריכים לדעת, עם כל הכבוד,

עו”ד קבלאווי:         טענת זוטה ברור שכן, טענה כזאת צריכה להיות מפורטת כלפי מה היא מתעדת, מה טוענים בה, אוקי אז אני יכול להפנות לפסיקה בעניין הזה אדוני.

כב’ הש’ קולה:        בסדר עזוב את הפסיקה, אנחנו מתחילים. לא רוצים להתחיל עם המדובב תתחילו עם מישהו אחר,

עו”ד קבלאווי:         אין בעיה אנחנו נתחיל אבל צריך גם להבין מה,

כב’ הש’ קולה:        טוב בוא נעבור לרשימת העדים תגידי לי מה, בוא נעבור על רשימת העדים. נשמע את העדים וגמרנו.

עו”ד הלוי:                אני לא מוכן לדיון הזה אני מתנצל.

כב’ הש’ קולה:        אוקי.  (לא ברור).

עו”ד הלוי:                אני אגיד לכבודו, אמרתי מקודם כבודו עם כל הכבוד אני לא מתיימר להיכנס למוח של בית המשפט הנכבד אני אומר את זה בהכנעה אני חושב שזה גם אותו דבר הפוך. אף אחד לא מצריך להיכנס למוח של אף אחד במשולש,

כב’ הש’ קולה:        תודה אדוני.

(מדברים יחד)

עו”ד הלוי:                לא ערוך. זה עניין של ימים לשבת ולבדוק האם אתה מסכים לעדותו של עד להגיש,

כב’ הש’ קולה:        אנחנו לא מבקשים הסכמה בכלום. אנחנו עכשיו רוצים לעדת מי העשרה עדים שיעידו ב-12.10 ואנחנו מבקשים תשובה לשאלה שנייה אחת עורך דין, וזה בוודאי לא צריך להתכונן,  לא יכול להתנגד או לא צריך להתנגד לפי עניות דעתנו למרות שאנחנו לא יכולים להיכנס למוח של אדוני. האם אפשר ב-29.9 לעשות ביקור בזירה זה הכול.

עו”ד הלוי:                אז אני יכול לענות?

כב’ הש’ קולה:        כן.

עו”ד הלוי:                אני מתנגד לתאריך כי אני מתנגד להתחיל במשפט עד שאני אקבל את כל חומר הראיות והפרקליטות תכריז תמה חקירתי,

כב’ הש’ קולה:        מבחינתנו תמה חקירתם. כי כל בקשה נוספת צריך לעבור,

עו”ד הלוי:                אבל אני אומר את עמדתי. אני מחכה שהפרקליטות תגיד סיימנו לחקור קיבלנו את כל חומר הראיות, ורשימת העדים סופית.,

כב’ הש’ קולה:        אדוני אמר קודם, אדוני יודע,

עו”ד הלוי:                זאת זכותי.

כב’ הש’ קולה:        אדוני אמר קודם 32 שנה אדוני עורך דין. יש משפטים שמתחילים ובאמצה המשפט הפרקליטות מבקשת (לא ברור) כאלה אחרות, עדים נוספים, דנים בזה אז.

עו”ד הלוי:                לא.

כב’ הש’ קולה:        כן.

עו”ד הלוי:                לא.

כב’ הש’ קולה:        טוב.

עו”ד הלוי:                זה קורה  בדינאמיקה שבאמצע המשפט קרה משהו במיוחד, לא כשמראש, שמראש עוד לפני שמתחיל המשפט נטענת חקירה,

כב’ הש’ קולה:        אז לגבי ה-29,

עו”ד הלוי:                אז אני מתנגד לתאריך כבודו ימשיך אני מתנגד לתאריך.

כב’ הש’ קולה:        29.9 עורך דין ירום הלוי מתנגד. צריך אחר  כרגע זה לא רלוונטי אז אולי באיסרו חג של פסח נעשה את זה.

עו”ד קבלאווי:         גם נזמן אתל העדים שקשורים לגביית האמרות של הנאשם.

כב’ הש’ קולה:        איזה עדים.. תגיד לי איזה עדים. יש רשימה תגיד לי איזה עדים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, בוא נרשום.

עו”ד קבלאווי:         אנחנו יכולים להודיע עוד  היום, תן לנו,

כב’ הש’ קולה:        עכשיו עכשיו. זה דיון מקדים. היו צריכים להיות מוכנים.

עו”ד קבלאווי:         (לא ברור) מצד אחד. אנחנו צריכים לדעת, אין לנו,

(מדברים יחד)

כב' הש' צרפתי:       גם להתארגן למצב הגרוע שהוא מתנגד להכול ושטענת הזוטה תהיה על כל דבר,

עו”ד קבלאווי:         אין בעיה.

כב' הש' צרפתי:       הוא לא אכל, הוא לא שתה,

עו”ד קבלאווי:         בסדר.

(מדברים יחד)

כב' הש' צרפתי:       תתארגן להכל, שנחקור אותו נקריא תדע ממוקד.

עו”ד קבלאווי:         נחזור למשרד נכין את הרשימה.

כב’ הש’ קולה:        למה לא באתם מוכנים? למה לא באתם מוכנים?

עו”ד קבלאווי:         לא, איך אנחנו נבוא מוכנים שאין לנו צד שני שלא משתף פעולה?

כב’ הש’ קולה:        נעשה שתי דקות הפסקה, תגידו לי איזה עדים קשורים לגביית אמרות הנאשם.  זה א' ב' של התיק הזה.

עו”ד קבלאווי:         טוב אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו לדפדף עמוד עמוד.

כב’ הש’ קולה:        בבקשה אדוני לדיון מכין,

כב' הש' צרפתי:       10 דקות.

עו”ד קבלאווי:         10 דקות תיתן לנו 10 דקות.

כב’ הש’ קולה:        עכשיו.

עו”ד קבלאווי:         10 דקות.

כב’ הש’ קולה:        10 דקות הפסקי?

עו”ד הלוי:                סליחה אני רוצה להגיד משהו. כבודכם, אני לא יכול להמתין 10 דקות.

עו”ד קבלאווי:         טוב נעשה את זה עכשיו.

כב’ הש’ קולה:        אז הנה הם עושים את זה עכשיו. הנה.  הפסקה 10 דקות.

עו”ד הלוי:                מה כן עושים הפסקה?

כב' הש' צרפתי:       כן. שום דבר, תמתין ואתה מניח שהדיון היה צריך להיגמר בזמן איקס? דיון מכין לוקח הרבה זמן ואתה ערוך לזה, אנחנו פוטרים אותך מלהודיע מה אתה מוותר, בתנועה נראה מה נעשה. אתה מתארגן עם העדים.

כב’ הש’ קולה:        שעה וחי הקצינו לדיון, זה הזמן שהקצינו לדיון. 10 דקות הפסקה בסדר?

עו”ד קבלאווי:         תודה.

(הפסקה)

עו”ד הלוי:                העדכון שלי הוא שאני שמעתי שהזירה השתנתה, השתנתה באופן זה ששירותי הבנות הורחבו, התאים הורחבו ולא משקפים את מה שהיה ביום האירוע, לכן אני אתנגד לביקור, בהנחה שאלה העובדות כמובן. בית המשפט כמובן יטרח ויכול לוודא את העובדות כן, בהנחה שאני צודק אני אתנגד לביקור, זה מה שחסר לי שבית המשפט בהפוך על הפוך עוד יתרשם שאנחנו כל תא זה אולם התעמלות. ייתכן ששירותי הבנים לא השתנו וגם את זה אפשר לבדוק אני אהיה מוכן לעשות גם ביקור מכין עם הפרקליטות. מה שחשוב זה הדגם. לסיום אומר,

כב’ הש’ קולה:        לא שמעתי,

עו”ד הלוי:                הדגם,

עו"ד חן רוזנפלד:     הדגם, הגודל של התא.

עו”ד הלוי:                יכול להיות שירותי הבנים העיקר שזה יהיה אותו הדבר שזה יהיה דגם זהה, גודל התא,

כב’ הש’ קולה:        טוב  זו פררוגטיבה של אדוני. אדוני ירצה לעשות סיור מקדים איתם, לבד,

עו”ד הלוי:                אני אגיד, אני טנטטיבית אני מדבר,

כב’ הש’ קולה:        מה שטוב  לאדוני.

עו”ד הלוי:                יש ברשותי סרטים שמתעדים את התא מצוין. את תא מספר 2 את כל הקומפלקס סרטנים שמצוין מתעדים וממחישים ובקמרה ואכן התאים השתלנו  אני מציע להעביר אותם גם לפרקליטות וגם לבית המשפט ולחסוך את הביקור.

כב’ הש’ קולה:        מה שטוב לאדוני טוב לנו.

עו”ד הלוי:                מיותר.  תודה.

עו”ד קבלאווי:         חברי העיר בעניין הזה אז אני קודם כל אנחנו מוכנים לקיים את הביקור בתאריך שבית המשפט הציע ולהתחיל עם זה מהבחינה הזאת. אנחנו היינו בזירה, אנחנו יודעים שתא השירותים הספציפי, חדר השירותים הזה שופץ. אכן המחיצות בין התאים שונו, יחד עם זאת בקומה מעל אותו תא שירותים אותלו מבנה קיים. אותם מחיצות אותו רוחב,

כב’ הש’ קולה:        בסדר.

עו”ד קבלאווי:         כמובן הכל נמדד אז ואפשר גם למדוד היום ולראות שזה אותו רוחב אבל,

כב’ הש’ קולה:        עורך דין ירום הלוי יעשה שמה ביקור בעצמו לא צריך אותנו,

עו”ד הלוי:                שמישהו יפתח לי.

כב’ הש’ קולה:        לא לא,

עו”ד הלוי:                אחרת אני,

עו”ד קבלאווי:         אנחנו נוכל לעזור בעניין הלוגיסטי,

כב’ הש’ קולה:        הם יעזרו לך

עו”ד הלוי:                אחרי זה אני אצטרך לשים פאה, ולקשור על עצמי ואת הסריג של א.ח ואת המכנסיים של א.ח. ולהיכנס, אחרת איך אני אכנס?

עו”ד קבלאווי:         כבודכם מעבר לתא השירותים עצמו,

עו”ד הלוי:                תהיו ציניים תהיו ציניים,

עו”ד קבלאווי:         יש חשיבות לדעת מקלט 2 הוא באותו מקום המדרגות גרם המדרגות לא שונה ולכן,

כב’ הש’ קולה:        אננו לא בקיאים בחומר הראיות.

עו”ד קבלאווי:         בסדר אז אני אומר הדברים  האלה לא שונו.

כב’ הש’ קולה:        זה פררוגטיבה שלכם.

עו”ד קבלאווי:         אוקי לגבי הדבר השני,

כב’ הש’ קולה:        שנייה אחת ככל שעורך דין ירום הלוי מבקש מכם לעשות ביקור מכין בעצמו לפני כן,

עו”ד הלוי:                מה שיפתח לי את הדלת שם, בסדר.

עו”ד קבלאווי:         תדבר איתנו אנחנו נעשה את התיאום.

כב’ הש’ קולה:        תבקשו צו בית המשפט, יעזרו לך, נו לו אפשרות.

עו”ד קבלאווי:         ברור. ברור.

עו”ד הלוי:                סליחה אני רוצה להגיד עוד משהו.

כב’ הש’ קולה:        השלב השלישי אם תסברו שחשוב שאנחנו נהיה שמה בשלב כזה או אחר תגידו לנו ונעשה את זה.

עו”ד הלוי:                אני רוצה להגיד עוד משהו אם יפתחו לי את הדלת של התא אני מבטיח לא להיכנס מלמעלה כמו מחלץ אלמוני ולצאת מלמטה. לא יכולתי להשתתק,

עו”ד קבלאווי:         בסדר, שמענו.

עו”ד הלוי:                אם יפתחו לי את הדלת כמו שפתחו אחרי דקרה אני מבטיח לא להיות המחלץ האלמוני,

כב’ הש’ קולה:        עורך דין ירום הלוי מספיק,

עו”ד הלוי:                שלמרות שהדלת פתוחה נכנס מלמעלה ויצא מלמטה.

כב’ הש’ קולה:        אדוני יכול להפסיק עם זה כבר? או שזה כבר יותר חזק מאדוני? מספיק עם ההערות האלה. תודה.

עו”ד קבלאווי:         אדוני כבודכם,

כב’ הש’ קולה:        עכשיו אדוני גם פתח ואמר קודם שיש רשימת מוצגים, העברת אותם לסניגור?

עו”ד קבלאווי:         הוא אמר הוא לא ערוך לא רוצה לקבל.

כב’ הש’ קולה:        תן לו אותם, מה זה,

עו”ד קבלאווי:         לא, מה זה תן לו? מה זה יועיל?

כב’ הש’ קולה:        יועיל,

עו”ד קבלאווי:         אין בעיה, בבקשה.

כב’ הש’ קולה:        תן לו רשימת מוצגים, תלן עכשיו לסניגור רשימת מוצגים.

עו”ד קבלאווי:         אבל בסדר, רשימת מוצגים  נעשתה על סמך  זה שחברי אמר והצהיר שהוא הולך לנהל הליך ענייני שלא יתמקד בכל הטכניקה והשרשראות מוצג וכאלה אז לכן גם לא הכנסנו מראש את כל מה שקשור לזה, אם חברי היום יעמוד על זה צריך לתקן את זה. להוסיף עוד 10 עדים  שאמרנו שנוכל לוותר עליהם כי הם קשורים רק לשרשרת מוצג. אז אנחנו לא יודעים.

כב’ הש’ קולה:        אדוני בשלב הזה לא יוותר,

כב' הש' צרפתי:       תיערך לרע ביותר.

עו”ד קבלאווי:         בסדר.  הרשימה הזאת לא נערכה כזאת. אנחנו נערוך אותה מחדש.

כב’ הש’ קולה:        אנחנו אומרים לאדוני שמה שקשור לשרשרת המוצג וכולי וכולי וכולי גם אם אנחנו משוכנעים בסופו של דבר שעורך דין ירום הלוי הוא רוצה גם שהמשפט יהיה יעיל אז הוא יוותר על מה שצריך לוותר לפחות מבחינת תפיסת עולמו שלו. מה שלא אנחנו עדיין אומרים לכם יש סעיפים 11 ו-12. זאת פררוגטיבה שלנו,

עו”ד קבלאווי:         אנחנו לקראת הדיון היום עברנו על כל רשימת העדים החדשה ורשמנו לעצמנו מה אנחנו מבחינתנו רוצים מי רוצים להעיד את מי מוכנים להגיש בהסכמה כמובן שחברי יסכים ועל מי אנחנו מוותרים מראש, אבל עכשיו,

כב’ הש’ קולה:        מי אתם מוותרים מראש חד צדדית?

עו”ד קבלאווי:         כן חד צדדית. יש כאלה אבל אנחנו לא נודיע היום כי אנחנו עדיין לא שמענו את תשובת הנאשם לכתב האישום.

כב’ הש’ קולה:        בסדר.

עו”ד קבלאווי:         ככל שזה יסתדר אנחנו אומרים להערכתנו בסוף מטעם התביעה יישמעו עשרות בודדות של עדים לא יותר ממה שאמרתם בטוח לדעתנו גם הרבה פחות.

כב’ הש’ קולה:        גם יש 50 עדים בסופו של דבר,

עו”ד קבלאווי:         עכשיו לגבי מה שביקשתם אנחנו עברנו על רשימת העדים אנחנו לישיבת 12.10,

כב’ הש’ קולה:        אנחנו בהלקט הנכון?? כן.

עו”ד קבלאווי:         נבקש לזמן,

כב’ הש’ קולה:        סליחה שנייה סליחה רגע, מאחר שלמרבה צערנו לא יהיה פרוטוקול כנראה מתומלל היום. אנחנו קיווינו בינינו, לא יהיה פרוטוקול מתומלל היום, אנחנו לא חושבים שאדוני צריך אותו ל-12.10,

עו”ד הלוי:                אני צריך אותו, ואני אומר לבית המפשט,

כב’ הש’ קולה:        (לא ברור).

עו”ד הלוי:                אבל אני רוצה להגיד.

כב’ הש’ קולה:        אבל אנחנו לא מנהלים וויכוח על זה,

עו”ד הלוי:                אנחנו לא וויכוח.

כב’ הש’ קולה:        עוד מעט תהיה החלטה.

עו”ד הלוי:                אז מה יהיה עם הפרוטוקול מתי הוא יהיה?

כב’ הש’ קולה:        אני לא יודע מתי הוא יהיה, נעשה כל מאמץ שהוא יהיה כמה שיותר מהר. לא תלוי בנו, אבל אני מקווה שתוך שלושה ימים, אנחנו עומדים על זה. כפי שאמרנו לאדוני בישיבה הקודמת, עכשיו זה מוקלט, אנחנו עובדים על כך שאנחנו נראה את ההקלטות שעשה בית המשפט הוא יהיה בנצרת אבל מה שיתחיל אצלנו בהרכב שלנו, פנינו לנשיא, זה בטיפול, נקווה שעד ה-12.10 זה יהיה בסדר ונוכל להתקדם באופן (לא ברור). לגבי הישיבה של ה-12.ף10 זה דיון טכני,

עו”ד הלוי:                סליחה פה אניח רוצה להגיד משהו סליחה.

כב’ הש’ קולה:        רק שנייה אחת, כל מה שאני מבקש אדוני לא יפריע לי בבקשה.

עו”ד הלוי:                אחר זה תיתן לי לדבר.

כב’ הש’ קולה:        שרשימת העדים שהוא מדבר עליהם היא תהיה בהקלדה וזה ליתר ביטלון. גם תקליטו וגם תקליד בסדר? וזאת ליתר ביטחון בסדר?

עו”ד הלוי:                אני רוצה להגיד עוד משהו,

כב’ הש’ קולה:        בשלב זה הדיון גם מוקלט וגם מוקלד.

עו”ד הלוי:                חבל למה מהתחלה לא היינו ככה כבודו?

כב’ הש’ קולה:        כי בדקנו את זה בינתיים.

עו”ד הלוי:                אמרתי, למה?

כב’ הש’ קולה:        טוב כן בבקשה. אבל תעשה את זה קצת איטי שזיוה תוכל להקליד.

עו”ד קבלאווי:         אין בעיה, אבל אני אקדים אומר שאנחנו עוד לא בדקנו את הזמינות של העדים, כלומר יכול להיות שזה יהיה, ניתן רשימה קצת יותר גדולה מה נזמין את מה שלהערכתנו יכול להספיק לישיבה אחות,

כב’ הש’ קולה:        יכול להיות שחלקם לא יכולים להגיע.

עו”ד קבלאווי:         אנחנו לא יודעים לא בדקנו. טוב. עדי תביעה מספר 2,

כב’ הש’ קולה:        מה הוא עושה? מה הוא יודע  להגיד לנו?

עו”ד קבלאווי:         כולם קשורים לגביית אמרות הנאשם.

כב’ הש’ קולה:        אז תכתבי ככה, אנחנו נביא עדים שקשורים לגביית אמרות הנאשם,

עו”ד קבלאווי:         בעיקר, יכול להיות שהוא עשה עוד כמה פעולות קטנות אבל זה העיקר.

כב’ הש’ קולה:        אנשים שקשורים לגביית אמירות הנאשם. ואלה העדים שעליהם אני אדבר בהמשך, ייתכן שחלקם עשו פעולות נוספות. בסדר.

עו”ד קבלאווי:         ואני אגיד וגם עוד דבר לגבי העדים שאנחנו בכוונתנו לזמן ל-12.10 נעביר לחברי רשימת מוצגים מפורטת כל עד מה עשה.

כב’ הש’ קולה:        בסדר, אבל תעבירו את זה עד מחר.

עו”ד קבלאווי:         עד יום שלישי.

כב’ הש’ קולה:        עד יום שלישי.  בסדר. נעביר לחברי רשימת מוצגים מפורטת לגבי כל עד מה הוא עשה. וזאת נעשה עד יום שלישי וגם לנו תביאו תיק מוצגים,

עו”ד קבלאווי:         מלא?

כב’ הש’ קולה:        לישיבה לגבי העדים האלה.

עו”ד קבלאווי:         כן ברור. ברור.

עו”ד הלוי:                סליחה למה זה מוקלד וכל הקודם לא מוקלד?

כב’ הש’ קולה:        שנייה, נזמן עדים האלה וזאת לקראת, וזאת בפתח הישיבה הקבועה ב-10.10 טוב. בסדר. עד תביעה מספר 2,

עו”ד קבלאווי:         7,

כב’ הש’ קולה:        רס"ב ציון ארביב הוא עדיין במשטרה?

עו”ד קבלאווי:         רובם כן בתפקידים אחרים אבל הרוב כן.

כב’ הש’ קולה:        תכתבי עד תביעה מספר 2  רס"ב  ציון ארביב.  הלאה.

עו”ד קבלאווי:         7 רפ"ק אלכסנדר סטרצ'בסקי,

כב’ הש’ קולה:        אלכסנדר מספיק לנו, האלה.

עו”ד קבלאווי:         8 פקד יורם אזולאי.

כב’ הש’ קולה:        8 פקד יורם אזולאי.

עו”ד קבלאווי:         10.

כב’ הש’ קולה:        10 רס"ב אורי מקינלוב.

עו"ד חן רוזנפלד:     רס"ם.

כב’ הש’ קולה:        רס"ם אורי מקינלוב.

עו”ד קבלאווי:         20.

כב’ הש’ קולה:        20 רס"ם יעקב מלכה.

עו”ד קבלאווי:         27.

כב’ הש’ קולה:        27 פקד יחיאל אדרי.  עוד אחד מספיק לנו.

עו”ד קבלאווי:         27 28.

כב' הש' צרפתי:       נתי חריר.       

כב’ הש’ קולה:        עד תביעה 28 רס"ר נתי חריר.

עו”ד קבלאווי:         29.

כב' הש' צרפתי:       27 זה יחיאל אדרי.

כב’ הש’ קולה:        פקד יחיאל אדרי כתבת?

עו"ד חן רוזנפלד:     28 זה נתי חריר.

כב’ הש’ קולה:        כן ו-?

עו”ד קבלאווי:         29 ו-30.

כב’ הש’ קולה:        29 רס"ם יוסי זמואלסון. יפה, ו-30 רס"ם ראובן אזולאי.

עו”ד קבלאווי:         מספיק?

כב’ הש’ קולה:        אנחנו חושבים שכן בהנחה שכולם מגיעים,

עו”ד קבלאווי:         אם נראה שחלק גדול לא יכול אז נגיש בקשה,

כב’ הש’ קולה:        אבל הכול מיד,

עו”ד קבלאווי:         ברור ברור אין ספק, עכשיו אנחנו אומרים כבר מראש שעד תביעה מספר 69,

כב’ הש’ קולה:        אבקש לציין כבר עכשיו שעד תביעה מספר 69,

עו”ד קבלאווי:         רפ"ק ינאי עוזיאל שהוא קמין מעבדה ניידת נפטר.

כב’ הש’ קולה:        טוב אדוני צריך לעשות שימוש בתקנה 11,

עו”ד קבלאווי:         נכון.

כב’ הש’ קולה:        כי שמה מדובר על עד שנפטר.

עו”ד הלוי:                זה 12. 12. זה לא 11 זה 12.

עו”ד קבלאווי:         זה מה שאני רוצה להגיד, ולכן.

כב’ הש’ קולה:        12, סליחה.

עו”ד קבלאווי:         ולכן אבקש להגיש את המסמכים שקשורים לעד ההזה ואת פרוטוקול הדיון מישיבה הקודמת, זאת בהתאם לתקנה 12, לתקנות משפט חוזר.

כב’ הש’ קולה:        לא בדיו בהליך הקודם.

עו”ד קבלאווי:         בהליך הקודם.

כב’ הש’ קולה:        בהליך הראשון, וזאת בהתאם לתקנה 12 לתקנות סדר הדין במשפט חוזר. מה עשה העד הזה?

עו”ד קבלאווי:         הוא איש מעבדה ניידת. הוא ערך את חוות הדעת.

כב’ הש’ קולה:        איש זה הוא איש מעבדה ניידת והוא ערך את חוות דעת. טוב אדוני רוצה להתייחס לבקשה לגבי העד הזה? לרבי רב פקד עוזיאל שנפטר?

עו”ד הלוי:                כן אני מתנגד.

כב’ הש’ קולה:        למה?

עו”ד הלוי:                להגשת כל מה שהוא הכין אני מתנגד לקבילות. כתוב בתקנה שבית משפט רשאי, אני מביע את התנגדותי,

כב’ הש’ קולה:        למה?

עו”ד הלוי:                ייגרם עיוות דין לנאשם משום שאני רציתי לחקור אותו חקירה נגדית ארוכה ומהותית והעד הזה קשור קשר עבות לשחזור על רומן שהוא שחזור מופרך בעיקרון. אני אסתפק, נכון אני אסתפק בכך.

כב’ הש’ קולה:        יש לנו אבל דיסקים עם השחזור נכון?

עו”ד הלוי:                מה?

עו"ד חן רוזנפלד:     כן.

כב’ הש’ קולה:        יש לנו דיסקים של השחזור.

עו”ד הלוי:                אבל אתם לא מבינים למה כוונתי.

כב’ הש’ קולה:        לא, בסדר, נצפה בהם בסדר, אוקי בסדר.

עו”ד הלוי:                אני כבר אגיד לכם עוד משפט,

כב’ הש’ קולה:        כן.

עו”ד הלוי:                החוקרים הכניסו מילים לפה של רומן,

כב’ הש’ קולה:        אוקי.

עו”ד הלוי:                והתוו את ראשי הפרקים של השחזור,

עו”ד קבלאווי:         אדוני לא קשור הוא לא קשור לשחזור, הוא איש מעבדה ניידת שצילם את הזירה ביום הרצח, תיעד את הכל לא קשור לשחזור.

כב’ הש’ קולה:        לא קשור בכלל לשחזור.

עו”ד הלוי:                אוקי עדיף שאני אעצור כאן. אני אשמור את מחשבותיי לעצמי.

כב’ הש’ קולה:        בסדר.

עו”ד הלוי:                אז הבעתי את התנגדותי, אני רוצה להגיד עוד משהו באותה הזדמנות,

כב’ הש’ קולה:        כן.

עו”ד הלוי:                אני מבקש אני משתף את בית המשפט הנכבד אני כבר מבין מה תהיה ההחלטה כבודו אמר שהסכום עשה לו טוב אני אוותר על (לא ברור), אני נוטה להגיש בג"ץ נגד בית המשפט הנכבד,

כב’ הש’ קולה:        לא שומע,

עו”ד הלוי:                אני נוטה לעתור לבית המשפט העליון נגד בית המשפט הנכבד, חשבתי לא לגלות את זה בטרם עת אבל אני רוצה פרוטוקול, הנה אני משתף אתכם, זו כוונתי. הי אלא סופית זו נטייתי, אני כבר (לא ברור) החלטה, ולכן אני אבקש לתת לי לטעון לפרוטוקול הכתוב כדי שאני לא אעמוד בפני שוקת שבורה. אני אמרתי אני מצפה לפרוטוקול ואני רוצה פרוטוקול.

כב’ הש’ קולה:        טוב.

עו”ד הלוי:                אני אומר כמו בית משפט דואג שיהיה פרוטוקול כפול לגבי העדים לגבי ההתקדמות אז כל מה שקשור למה שאני אמרתי אני אומר עוד פעם אני מצטער שזה לא קרה, אבל אפשר לתקן, אני מבקש, האם אני יכול לטעון בבקשה.

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה.

עו”ד הלוי:                האם אני יכול לטעון להקלדה?

כב’ הש’ קולה:        מה? לא.

עו”ד הלוי:                זה נרשם שאני אומר אני יכול?

כב’ הש’ קולה:        כן כן.

עו”ד הלוי:                ושבית המשט אומר לי לא?

כב’ הש’ קולה:        כן כן.

עו”ד קבלאווי:         אוקי אז אני רוצה שיירשם,

כב’ הש’ קולה:        תכף תהיה החלטה מסודרת על הכל אל תדאג.

עו”ד הלוי:                בסדר. אני רוצה שיירשם שמהתחלה ביקשתי שהפרוטוקול, מהתחלת הדיון אני ביקשתי שבית המשפט הנכבד ידאג שאני אוכל לקבל את הפרוטוקול בסיום הדיון,

עו”ד הלוי:                טוב תודה רבה אדוני. תודה רבה אדוני.

עו”ד הלוי:                ובית המשפט לצערי לא דאג לכך ועכשיו,

כב’ הש’ קולה:        אדוני לא יודע אם דאגנו או לא.

עו”ד הלוי:                אני עומד בפני קושי שבית המשפט אומר שהפרוטוקול יהיה עוד שלושה ימים.

כב’ הש’ קולה:        תודה רבה.

<#3#>

החלטה

הדיון קבוע לדיון מכין, דיון מכין בנסיבות שונות כפי שיפורטו לפרוטוקול ביניהם חלקו מוקלד וחלקו מוקלט. הסניגור לא היה ערוך לדיון המכין, ואין לנו טענות על כך

עו”ד הלוי:                אני לא שומע.

כב’ הש’ קולה:        עוד מעט תראה,

כב' הש' צרפתי:       תראה את זה מודפס.

עו”ד הלוי:                טוב.

המשך החלטה

ואין לנו טענות על כך. מכל מקום בפתח הדיון ביקש הסניגור וזאת מאחר שהדיון היה מוקלט בתחילתו לקבל את הפרוטוקול עוד היום. למרבה הצער בדברים ברורים לא ניתן לקבל את פרוטוקול  הדיון של היום עוד היום. אנו נעשה כל מאמץ כי זה יהיה מוכן בהקדם האפשרי. אמנם הדבר לא תלוי  בנו אלא בהנהלת בית המשפט ובהסדרים שיש לה עם חברת ההקלטות. לגופם של דברים שמענו בקשב רב את טענות הסניגור אשר במועד תחילת המשפט ולא שוכנענו כי פתית המשפט במועד שנקבע יפגע בהגנת הנאשם. מאליו מובן במהלך ההליך ככל שיסבור הסניגור שיש עדים שכבר נחקרו שיש צורך בחקירתם הנוספת וזאת בגלל חומר חקירה נוסף שהגיע לידו וככל שנאשר, זאת אזי כמובן, ככל שנאשר את הגשת העדים הנוספים שבאמצעותם יוגש החומר הנוסף הרי שכמובן נשקול באהדה את בקשת שהסניגור.   עוד יובהר וזאת למען הסר ספק אין למנוע את הגשת חומר החקירה הנוסף. והן לזמן עדים שכבר נחקרו. עוד יובהר זאת למען הסר ספק כי מבחינת בית המשפט כתב האישום אשר הוגש עם כתב האישום הסופי על רשימת העדים שבו וככל שתבקש הפרקליטות בעתיד לתקן את כתב האישום על ידי הוספת עדים הרי שתהיה זכות לסניגור להתנגד ובית המשפט יחליט בבוא העת אשר לבקשה בעניין הגשת עדותו של עד תביעה מספר 69 אשר הלך לעולמו אנחנו מוציאים באמצעות תקנה 12 לתקנות בית המשפט  במשפט חוזר הרי שנדון בכך בבוא העת וזאת בהתאם להתפתחות חקירת העדים האחרים. אנו קובעים עתה מועדים נוספים לחודש אוקטובר.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

 

 

 

 

 

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                  

כב’ הש’ קולה:        לפתוח יומנים בבקשה.

עו”ד הלוי:                אני בלי היומן אני אביא אותו, אני אביא אותו עוד 5 דקות.

כב’ הש’ קולה:        אתה רוצה 5 דקות הפסקה?

עו”ד הלוי:                לא, אתם לא תישארו באולם אני מבין,

כב’ הש’ קולה:        נצא החוצה ותהיה 5 דקות הפסקה אדוני רוצה?

עו”ד הלוי:                כן, כמובן זה למורת רוחי אבל אני מציית לבית המשפט כמובן. כן אז אני אביא את היומן.

כב’ הש’ קולה:        טוב אני מקווה שאתם יכולים לחכות 5 דקות נכון?

עו”ד קבלאווי:         כן.

כב’ הש’ קולה:        לבקשת הסניגור אנו עושים עתה 5 דקות הפסקה על מנת שהסניגור יוכל להתארגן עם יומנו. תודה.

(הפסקה)

כב’ הש’ קולה:       מאחר שכך אנחנו רוצים ישיבת עדים מעבר ל-12.10. תכף נראה בסדר?  כן המשך להחלטה הקודמת,

<#4#>

החלטה

בהמשך להחלטה אנחנו קובעים מועדים נוספים לחודש 10.21 כדלהלן.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

 

 

 

 

 

 

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                  

כב’ הש’ קולה:        עכשיו המגמה היא וזה מוקלט, שעד שנחקר חקירה ראשית ייחקר גם נגדית באותו יום כך שלא תהיה כל כך בעיה אם הפרוטוקול יהיה או לא יהיה. ושוב אנחנו עושים כל מאמץ שהפרוטוקולים יגיעו בזמן שיא, ואנחנו גם מציעים לאדוני וזה מוקלד, מוקלט וזה גם תכף יהיה בהחלטה, אם אדוני רוצה להקליט לבד זה בסדר גמור.

עו”ד הלוי:                אז יהיה לי מותר להקליט?

כב’ הש’ קולה:        אם אנחנו נתיר לאדוני אז יהיה מותר.

עו”ד הלוי:                אז אתם  תתירו?

כב’ הש’ קולה:        כן.

עו”ד הלוי:                טוב בסדר.

כב’ הש’ קולה:        כן, הכול יהיה בסדר. טוב נמשיך עם ההחלטה. אז כך 12.10 קבענו 13.10. אי אפשר 13 אז חבל ש-,

כב' הש' הסים ישי: גם לא 14.

כב’ הש’ קולה:        גם לא 14 אוקי. 17.10. תרשמי זיווה, תרשמי בצד בינתיים 19.10.  בסדר? אפשר גם ב-20.10? לא לוחצים רק שואלים. לא, אנחנו הולכים עם אדוני. 24.10. 26.10. 27 אפשר?

עו”ד הלוי:                לא.

כב’ הש’ קולה:        גם 28 לא נכון עורך דין הלוי?

עו”ד הלוי:                לא, אי אפשר.

כב’ הש’ קולה:        בסדר.  31.10. וזהו נכון לשלב זה. אנחנו ב-12 נקבע עוד מועדים. מה שאני מבקש מכם, תכתבי בהחלטה תכתבי את המועדים שקבענו. כל הדיונים יתחילו בשעה 9 ויסתיימו לערך בשעה 3, יכול להיות 3 וחי יכול להיות 4 אבל זה הזמן.

עו”ד קבלאווי:         אולי חברי יגיד לנו מבחינתו הערכת זמן של חקירה נגדי של העדים כדי שנוכל להיערך?

עו”ד הלוי:                עזוב את זה.

כב’ הש’ קולה:        עזוב עזוב.

כב' הש' צרפתי:       נסתדר.

כב’ הש’ קולה:        נסתדר, יהיה בסדר.

עו”ד הלוי:                בוא נראה מה יהיה לדיון.

כב’ הש’ קולה:        בדיוק, תסתיים בשעה 3 בערך בסדר?  תתכוננו ללוחות זמנים האלה. בא כוח המאשימה  ימציא לבית המשפט, לעדויות ביום 12.10, לדיון הקבוע ב-12.10 הוזמנו העדים כפי שצוינו לפרוטוקול דלעיל על ידי בא כוח המאשימה.  שעד לאותו מועד יסגור הסניגור שהוא יכול לוותר על חלק מהעדים יתכבד ויודיע על כך מראש, לא מחייבים אותך, יתכבד ויודיע על כך מראש לבית המשפט ולבאי כוח המאשימה. כמו כן בא כוח המאשימה יודיע לחברו ולבית המשפט את רשימת העדים שתעיד במועדים שנקבעו לעיל.

עו”ד קבלאווי:         אדוני לפני תיחת הדיונים ההוכחות נקבל תשובה לכתב האישום?

כב’ הש’ קולה:        אין חובה כזאת. אין חובה כזאת. זה פררוגטיבה של הסניגור ירצה יגיד לא ירצה לא יגיד. אנחנו משאירים את זה פתוח. זכותו של הסניגור להגיב.

עו”ד קבלאווי:         יש נפקות לזה לפי,

כב' הש' צרפתי:       נפתור את זה בתנועה, נראה,

עו”ד הלוי:                אם אני לא אגיד אתה אז תגיד את הנפקות ותפרט, שזה חיזק, תיק חסד"פ,

כב’ הש’ קולה:        ככל שירצה הסניגור להגיש עד ל-12.10 תשובה מפורטת לכתב האישום הרי ששמורה זכותו לעשות כן,

עו”ד הלוי:                תישמר זכותך להגיד שזה חיזוק לראיות, אם אני לא אגיב.

כב’ הש’ קולה:        תישמר זכותו לעשות כן. אתם רוצים לפתוח בדברי פתיחה ב-12.10?

עו"ד חם רוזנפלד:    כן.

עו”ד הלוי:                אני רוצה גם.

כב’ הש’ קולה:        את דבריי הפתיחה שלך בפתיחת פרשת ההגנה למיטב זיכרוני. כך קובע,

עו”ד הלוי:                סטייה מסדר הדין, תקנה 11.

כב’ הש’ קולה:        אני לא בטוח. יישמר שזכותו עשות כן, נגיע לגשר,

עו”ד הלוי:                נגיע לגשר נחצה אותו.

כב’ הש’ קולה:        זכותה של בא כוח המאשימה לפתוח בדברי פתיחה שלא יארכו יותר מ-45 דקות

עו”ד הלוי:                נשמע את הדברי פתיחה שלהם נקבל התקפת לב.

עו”ד קבלאווי:         אין בעיה אנחנו לא נאריך אבל לא 5 דקות.

כב’ הש’ קולה:        45 דקות.

עו”ד קבלאווי:         אה 45.

כב’ הש’ קולה:        חשבת 5? אז 15.

עו”ד הלוי:                45 דקות דברי פתיחה? הלב שלי לא יחזיק מעמד.

כב’ הש’ קולה:        לא יארכו יותר מ-45 דקות.

עו”ד הלוי:                לשמוע את הפנינים, נצטרך, אני אקח כמה כדורים לפני זה. אני רוצה גם דברי פתיחה.

עו"ד חן רוזנפלד:     בפתח פרשת ההגנה.

עו”ד הלוי:                אבל איך אומרים נמתין לראות מה ילד יום.

כב’ הש’ קולה:        זכותו של הסניגור לדברי פתיחה שמורה לו במועד פתיחת  פרשת ההגנה כקבוע, זה קבוע בחסד"פ נכון? כקבוע בחס"דפ דברי פתיחת פרשת ההגנה כקבוע בחסד"פ כקבוע בחוק סדר הדין הפלילי.

(מדברים יחד)

עו”ד הלוי:                בסדר, נגיע לגשר נחצה אותו.

כב’ הש’ קולה:        נכון. תשומת לב המזכירות והנהלת בתי המשפט כי יש חשיבות לתמלול הפרוטוקולים של ישיבות ההוכחות תוך 48 שעות לכול היותר. לתשומת ליבם גם כי פרוטוקול ישיבת היום יש לתמלל ככל הניתן עד מחר.

עו”ד קבלאווי:         אולי אדוני יורה שלכול הישיבות תהיה מערכת טלוויזיה,

כב’ הש’ קולה:        מיד. זכותו של הסניגור בתיאום מראש עם בית המשפט בתחילת כל דיון לבקש להקליט את הדיונים ביוזמתו הוא. אנחנו נבדוק אם אפשר להעביר לך  את ההקלטות תוכל לתמלל אותם בעצמך, אני לא יודע. צריך לבדוק את זה. יבקש להקליט את הדיון באמצעים משלו.

עו”ד הלוי:                יש לי בקשה אני יכול לקבל,

כב’ הש’ קולה:        אני באמצע החלטה. המזכירות תדאג להציג בפתח כל דיון לבית המשפט טלוויזיה. נכון?  צריך מתורגמן?

עו”ד הלוי:                לא.

כב’ הש’ קולה:        לא צריך מתורגמן.

עו”ד הלוי:                אני רוצה להגיד משהו לפני סיום, אני אבקש,

כב’ הש’ קולה:        תכתבי,

עו”ד הלוי:                שכבודו יכלול בהקלטה שכבר היום אני יכול לקבל את ההעתק של ההקלטות מחברת ההקלטות שכל דיון אני אקבל אני לא אצטרך להקליט. אני אוכל לקבל אתל זה,

כב’ הש’ קולה:        חומר גלם?

עו"ד הלוי                  סליחה?

כב’ הש’ קולה:        מה אתה רוצה את ה-,

עו”ד הלוי:                את ההקלטות, זהו. נקבל אותם לא אצטרך להקליט ולא כלום.

כב’ הש’ קולה:        אנחנו  פנינו לבתי המשפט בהפסקה, הם הבטיחו לנו שמחר יהיה פרוטוקול. ככל שמחר לא יהיה פרוטוקול אדוני יגיש בקשה ונראה איך מביאם לך את ההקלטות, אני לא יודע איך עושים את זה טכנית פשוט. בסדר?

עו”ד הלוי:                אבל כבודו, אבל למה, סליחה, אני מבקש לא לחכות למחר אם כן או אין פרוטוקול, כבר טנטטיבית להגיד ככל הניתן,

כב' הש' צרפתי:       ככל הניתן.

עו”ד הלוי:                העתקים לסניגור,

כב' הש' צרפתי:       לצדדים.

עו”ד הלוי:                לצדדים.

כב' הש' צרפתי:       גם אתם רוצים.

(מדברים יחד)

עו”ד הלוי:                דיסקים, הם יכולים, אני קיבלתי בתיק,

כב’ הש’ קולה:        אתה יודע איך עושים את זה?

עו”ד הלוי:                הם נותנים, קיבלתי כבר בעבר.

כב’ הש’ קולה:        קיבלת בעבר?

עו”ד הלוי:                אני מנוסה בזה כן.

כב’ הש’ קולה:        בסדר אני כותב.

החלטה

לבקשת הסניגור, ובקשה זו מופנית אך היא למזכירות בית המשפט, חברת ההקלטות תעביר עוד היום ככל שניתן עותק פיזי של הקלטת הדיון היום הן הסניגור והן למאשימה.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

 

 

 

 

 

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                  

עו”ד קבלאווי:         חברותיי מעירות שבחלק מההקלטות שומעים אתכם מתייעצים. ככה מניסיון העבר אני לא נתקלתי,

עו”ד הלוי:                מניסיון העבר אז עכשיו יסוכל לי לקבל את ההקלטות,

עו”ד קבלאווי:         אבל מה אתה רוצה ממני? אני אפשוט אומר להם שזה יהיה בפניהם תעשו מה שאתם רוצים.

עו”ד הלוי:                נו באמת.

עו”ד קבלאווי:         מה שטוב לכם.

עו”ד הלוי:                מה מהם ילדים קטנים? מה ההערות האלה?

עו”ד קבלאווי:         אני אמרתי את שלי אתם תעשו מה שאתם רוצים,

עו”ד הלוי:                אוי תודה רבה.

עו”ד קבלאווי:         סליחה אני לא מגיב לחברי,

עו”ד הלוי:                מה אתם שומרים על בית המשפט,

עו”ד קבלאווי:         סליחה,

עו”ד הלוי:                הוא לא יודע לשמור על עצמו נכון?

עו”ד קבלאווי:         עכשיו אני מדבר, אני לא מעיר,  אני מחכה אז חברי יכבד אותנו אנחנו כאן באים כדי לעשות את העבודה שלנו בבקשה,

עו”ד הלוי:                מה אתם מתלוננים בבית משפט,

עו”ד קבלאווי:         אני מדבר,

(מדברים יחד)

עו”ד קבלאווי:         כי אי אפשר ככה,

עו”ד הלוי:                הם ילדים קטנים לא יודעים מה מקבלים ומה לא,

עו”ד קבלאווי:         רגע, שמענו אותך כבר הרבה, די.

כב’ הש’ קולה:        די מספיק רבותיי. רבותי עורכי הדין תתנהגו בנימוס, יש לנו לבלות שנה שלמה ביחד כולנו.

עו”ד קבלאווי:         נכון.

כב’ הש’ קולה:        עורך דין ירום הלוי תחזיק מעמד.  תתאפק. יש לנו שנה שלמה לבלות.

עו”ד הלוי:                תיזהרו גם בלשכה שאולי לא מקליטים.

כב’ הש’ קולה:        עורך דין ירום הלוי,

עו”ד הלוי:                למה את לא מוסיפה את זה? אולי גם בלשכה חס וחלילה מקליטים אתכם,

כב’ הש’ קולה:        עורך דין הלוי,

עו”ד קבלאווי:         אנחנו בבית משפט.

כב’ הש’ קולה:        אני מדבר עכשיו אף אחד לא מדבר סליחה סליחה. הערת אדוני נרשמה לפרוטוקול, מה שהתייעצנו בינינו התייעצנו בינינו, אנחנו עם פרוטוקול פתוח, מה שאמרנו שיהיה בפרוטוקול.

עו”ד הלוי:                אני רק אבקש בקשה לדיונם הבאים גם שיהיה כבר, אני לא צריך כל פעם לריב על זה שבכל דיון הצדדים יוכלו לקבל את ההקלטה. ככל שניתן. וזה ניתן.

כב’ הש’ קולה:        ככל שניתן.

עו”ד הלוי:                זה כמו כל הקלטה.

החלטה

בהמשך להחלטה הקודמת ובכול דיון הוכחות ככל שניתן יועברו הקלטות בסוף הדיון יועבר עותק, יועברו עותקי הקלטות בסוך הדיון לבאי כוח הצדדים בתיק.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

 

 

 

 

 

 

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                  

עו”ד הלוי:                יופי.

כב’ הש’ קולה:        בסדר?

עו”ד הלוי:                כן.

כב’ הש’ קולה:        יופי. תמו בקשות אדוני?

עו”ד הלוי:                לא, טענותיי יסתיימו בשלב זה.

כב’ הש’ קולה:        מאה אחוז תודה רבה לכם. שיהיה לכולכם גמר חתימה טובה.

עו”ד קבלאווי:         גמר חתימה טובה אדוני.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3