ד"ר מאיה פרוינד – עדת תביעה מס' 67


עדת תביעה מס' 67 ד"ר מאיה פרוינד מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר:

ש.איפה את עובדת, מה תפקידך

ת.אני עובדת במכון לרפואה משפטית, אני מנהלת המעבדה לביולוגיה משפטית מזה 20 שנה

ש.מה חלוקת התפקידים, באיזה מקרים אתם מבצעים בדיקות בתיק חקירה

ת.המעבדה שלנו מבצעת בדיקות ד.נ.א בתיקים בהם מעורבת גופה, הווה אומר תיקי רצח, תאונות פגע וברח, זיהוי נעדרים וכן הלאה ושאר הבדיקות ד.נ.א בארץ נעשות ע"י המז"פ, המעבדות עובדות באותן שיטות בשיתוף פעולה והחלוקה ביניהן היא טכנית

ש.ואני מבינה שבתיק הזה הבדיקות נעשו במעבדה אצלך

ת.נכון

ש.את ערכת חוות דעת מומחה עיקרית בתיק הזה מיום 26/2/07 –מוגשת ומסומנת ת/695.

ת.נכון

ש.האם את יכולה לומר, באופן כללי, מה את יכולה לומר על כמות המוצגים שקיבלת לבדיקה, וגם על אחוז המוצגים שקיבלת בתיק הזה ובדקת ביחס לתיקי רצח אחרים

ת.בתיק הזה באופן יוצא דופן התקבלו הרבה מאוד מוצגים לפי חוות הדעת בסביבות 150 מוצגים ולבקשת החוקרים התבקשנו לבדוק כמעט את כולם, דבר שהוא חריג בתיק רצח רגיל

ש.אני מפנה אותך, לבדיקות שנעשו ומשמעותן, אני מפנה אותך לעמ' 15 ב – ת/695 , את מדברת שם על מוצגים שנבדקו ויזואלית, איתור כתמים חשודים כדם ונתנו תוצאה שלילית, מה זאת אומרת בדיקת מוצגים ויזואלים ולאיזה מוצגים עושים בדיקה כזו

ת.אני אסביר באופן כללי, אני רוצה להתייחס להליך שבו בודקים מוצג שלפי הנסיבות יש סיכוי שיהיה עליו כתם דם, בשלב ראשון ניקח את המוצגים לחדר מואר ונחפש כתם שנראה בעין כדם, זאת הבדיקה הויזואלית עליה אני מדברת, כאשר כתם כזה איננו נמצא, אנו את המוצג הזה מסיימים בתהליך הבדיקה, איננו בודקים דבר נוסף אלא אם כן יש דברים חריגים. בשלב הבא, כאשר נמצא כתם הנראה כדם, אנחנו נבצע בדיקה מדגמית לזיהוי חומר חשוד כדם שנקראת "בדיקת פנול -פטלאין" כאשר הבדיקה הזו נותנת תוצאה שלילית, התהליך בשלב זה נפסק פרט למקרים חריגים והיה ובדיקת הפנול – פטלאין נותנת תוצאה חיובית, אנחנו נגזור את הכתם בהנחה שמדובר על כתם על בד, נפיק מהגזיר הזה ד.נ.א וניקח לבדיקת כימות במעבדה לקבוע מהי כמות הד.נ.א ההומני שנמצאת בכתם והיה והתוצאה היא שלילית, שלילית או שזה לא ד.נ.א הומני או שהכמות קטנה, בשלב זה תיעצר הבדיקה. והיה ותוצאת הכימות התקבלה חיובית, הווה אמר קיים ד.נ.א הומני בכמות מספיקה לקביעת פרופיל גנטי, אנחנו עורכים תהליך שנקרא PCR בתהליך זה משוכפל הד.נ.א ומתקבלת כמות מספיקה לשם קביעת פרופיל גנטי. בשלב זה יכול להיות מצב שלמרות שהנתונים ההתחלתיים העידו על כך שנתקבל פרופיל גנטי, לא התקבל פרופיל גנטי. יכול להיות מצב נוסף שיתקבל פרופיל גנטי חלקי בלבד, לא מלא. ברגע שאנחנו מקבלים פרופיל גנטי של מוצג מסוים, אנחנו משווים אותו לפרופילים הגנטים של המעורבים באירוע בין אם זה פרופיל גנטי של הקורבן, מעורבים אחרי ם וחשודים. והיה והתקבלה התאמה מלאה, אנחנו נציין שמקור הד.נ.א יכול להיות בנבדק המסוים ונצרף נתון סטטיסטי שמעיד מהי נדירות הפרופיל הספציפי הזה באוכלוסיה

ש.אמרת לנו שבבדיקה ויזואלית בד"כ אם לא רואים בפועל כתם שחשוד כדם נפסקת הבדיקה פרט למקרים חריגים, האם בתיק הזה היו מוצגים שבכל זאת למרות שלא ראיתם בהם כתמים בכל זאת נערכו בדיקות נוספות

ת.בתיק זה היו כמה מוצגים שלמרות שלא היו כתמים ויזואלים, נערכה בדיקה נוספת שהיא די נדירה במעבדה שנקראת "בדיקת בלו סטאר" והיא מיועדת לגילוי כתמי דם סמויים

ש.באופן כללי, חוות הדעת איזה מוצגים נבדקו באיזה בדיקה

ת.כן

ש.לענין הבדיקה "פנול פטלאין" למה מגיבה הבדיקה הזו, בדיקה ביו – כימית

ת.דבר ראשון היא מוגדרת כבדיקה מדגמית, אני יכולה לקבוע על פיה רק דבר אחד, שמדובר בחומר החשוד כדם, בדיקה זו הינה רגישה אך איננה ספציפית, רוצה לומר, שבנוסף לדם, היא עשויה להגיב גם עם חומרים נוספים כמו חומר צמחי, חלודה ועוד

ש.לאיזה חומר היא מגיבה

ת.אני אסביר את מהות הבדיקה הביו – כימית, בבדיקה זו אנו מנצלים את העובדה שההמוגלובין הנמצא בכדוריות אדומות משמש כאנזים פסדו – פרוקסידאל, התכונה האנזימטית הזו מאפשרת פירוק של מי חמצן והפיכת הפנול – פטלאין שהנו חסר צבע לחומר צבעוני בעל צבע ורוד, הריאקציה תהיה חיובית בנוכחות כל חומר שיש לו את אותה תכונה אנזימטית כפי שבכדוריות הדם ולכן ברקמה צמחית אנו יודעים שקיימת תכונה אנזימטית כזו, כנ"ל בחלודה ובחומרים נוספים. בהמשך אני רוצה לציין שגם אותה בדיקה שנקראת "בלו סטאר" גם היא מבוססת על אותן עובדות רק ש"הבלו סטאר" היא תמיסה שקופה שהופכת בנוכחות דם וחומרים נוספים לזהירה פלורסנטית הנצפית בסביבה חשוכה, העיקרון בבלו סטאר זהה לבדיקת הפנול – פטלאין, זוהי בדיקה רגישה אך איננה ספציפית

ש.בדיקת הפנול פטלאין אינה מזהה דם אדם על פני דם אחר

ת.בוודאי שלא

ש.לענין הבלו סטאר, ציינת שבתיק הזה השתמשתם בבדיקה הזו שהיא נדירה ולא מבוצעת בכל תיק

ת.נכון

ש.מה הסיבה לזה

ת.בד"כ אין צורך ואין דרישה, בתיק הזה עשינו, למשל המוצג העיקרי כאן בתיק הנעליים שהיו על בגדי הקורבן, בבדיקת פנול – פטלאין זו בדיקה שבוחנת באופן ויזואלי כתמי דם, קיבלנו תשובה שלילית ואז הועלתה סברה שאותם נעליים אם אכן היה להן מגע עם דם יתכן שהם נשטפו ואז בעזרת בלו סטאר שמטרתו לזהות דם סמוי, נוכל לזהות כתמי דם

ש.אני מציגה לך הבהרה לחוות הדעת מיום 28/6/07 שערכת בתשובה למסמך הבהרות ששלחנו אליך, העברת לנו את התשובה –


הבהרה לחוות הדעת מוגשת ומסומנת ת/696
אני מפנה אותך להבהרות שרשמת, ואת ציינת שם וגם אמרת שהתגובה לבלו סטאר וכו', את יכולה להגיד לאיזה חומרים הבלו סטאר מגיב

ת.למיטב ידיעתי הבלו סטאר מגיב לחומרים אחדים, מנסיוני במעבדה הוא מגיב לאקונומיקה, מה שנקרא באנגלית bleach, אנו הגענו לעובדה שהוא מגיב באופן בלתי ספציפי לאקונומיקה מתוך כך שבשגרה אנו מנקים את המספריים באמצעותם אנו גוזרים את הגזירים באמצעות אקונומיקה 10% מאחר והתמיסה שהתה באותו חדר בו השתמשנו בתמיסת הבלו סטאר אשר מפוזרת ע"י ריסוס ובצורה כזו נוכחנו שהאקונומיקה מגיבה לאותו חומר. אפשרות נוספת שנוכחנו תוך כדי עבודה שהיא זהירה שמקורה לא בדם (פולס פוזיטיב), היא כאשר קיימת על המוצג איזה שהיא מגרעת שבה מתאסף אותו חומר בלו סטאר ואז כשהוא בטיפה גדולה הוא זוהר בצורה בלתי ספציפית

ש.את ציינת כאן בהבהרה לחוות הדעת

ת/696
 כמה אפשרויות בין היתר שיכולות היו בתיאוריה להביא למצב שבו התקבלה תוצאה חיובית בבלו סטאר ללא פרופיל גנטי, אחת האפשרויות שציינת היא שבעקבות הניקוי לא נותרו שרידי דם, את כמובן לא יכולה לדעת איזה מהאפשרויות האלה התרחשה בפועל, אבל אני שואלת אותך מהידע שלך ומנסיונך, מה את יכולה להגיד על האפשרות לנקות שרידי דם או שרידי חומר גנטי באופן מוחלט מאיזה שהוא חפץ כלשהו, האם בכלל קיימת אפשרות כזו לנקות שרידי דם כך שלא ניתן יהיה לאתר אותם בבדיקה לזיהוי שרידי ד.נ.א

ת.תשובתי תהיה שבשגרה אנו מסלקים שרידי חומר ביולוגי כלשהו, דם או ד.נ.א בעזרת אקונומיקה, זאת אומרת שישנה דרך שמקובלת בכל המעבדות בעולם לסלק שרידים של כל חומר ע"י אקונומיקה.

דבר שני, ישנם מאמרים מקצועיים שהתפרסמו שמדברים על אפשרות לסלק שרידים של דם ע"י שימוש באקונומיקה או ע"י כביסה מחומרים המכילים חמצן פעיל כמו מי חמצן

ש.ספציפית לענין הנעליים, אני מציגה לך שני מסמכים שנוגעים להעברת המוצג ביום 31/12/06 שאת מחזירה את הנעליים לימ"ר גליל – מוגש ומסומן ת/697 ומסמך נוסף מאותו יום המאשר קבלת הנעליים – מוגש ומסומן ת/698
מה היה סדר הדברים


עו"ד שפיגל:


 אינני חולק על הליך השרשרת של קבלת הנעליים והחזרתם.העדה ממשיכה:

ש.בסעיף 7 לתוצאות בעמ' 19 את מפרטת איזה מוצגים נלקחו לבדיקת ד.נ.א ולא הכילו ד.נ.א הומני בכמות מספקת, את לא מפרטת את המוצגים שכן הכילו ואני מפנה לטבלה שמצורפת, הטבלה מכילה מוצגים שכן הכילו ד.נ.א

ת.כפי שהסברתי בתהליך, אותם מוצגים שעברו באופן חיובי את בדיקת הכימות, עוברים לשלב הבא בתהליך וחלקם מסתיימים בקביעת פרופיל גנטי, בחלקם הפרופיל הגנטי התקבל באופן חלקי או לא מלא, או לא בכלל

ש.והם מפורטים בטבלה

ת.הם מפורטים בטבלה ב – ת/695

ש.מה המשמעות של מצב שבו מוצג נותן תוצאה חיובית שהוא מכיל ד.נ.א הומני אבל בטבלה שלך הוא מופיע בראשי תיבות ל.א. ללא אפיונים, מה המשמעות

ת.כיוון שאנו עוסקים בחומר ביולוגי שאיכותו בד"כ היא מאוד ירודה, לא תמיד קיימת קורלציה בין הקביעה שקיים ד.נ.א הומני בכמות מספקת לבין התוצאה הסופית, הווה אומר, קבלת פרופיל גנטי מלא, ישנם מצבים שבהם הד.נ.א קיים אמנם אך הוא מפורק ועובדה זו מונעת קבלת פרופיל גנטי מלא, אם בכלל וישנם מצבים שהד.נ.א מכיל חומרים מעכבים אשר גם הם מונעים קבלת פרופיל גנטי מלא, אם בכלל.

ש.את מציינת בסעיף 8 לתוצאות בעמ' 19, שלקחתם מוצגים מסוימים ביניהם בעצם מה שהם כוללים זה דגימות שקשורות למנוחה, בגדי המנוחה, ציפורני המנוחה, מהאסלה ומהם ניסיתם להפיק ד.נ.א זכרי ולא הצלחתם, תסבירי לנו למה דווקא המוצגים האלה נלקחו לבדיקת ד.נ.א זכרי. האם הנחת המוצא הייתה שהמבצע הוא זכר

ת.הנחת המוצא הזו לא הייתה קיימת, ההחלטה לשלוח מוצגים מסוימים לבדיקה הקובעת האם קיים ד.נ.א הומני ממין זכר נעשתה לגבי מוצגים ספורים בהם למשל חולצת המנוחה שהייתה ספוגה לחלוטין בדם ובהיות המנוחה נקבה, הסיכוי לאתר ד.נ.א אחר בכמות יותר קטנה כמובן אפשרית רק אם מדובר על ד.נ.א זכרי. דנ.א נקבי לא יראה כלל כאשר מדובר על כמות כל כך גדולה ממקור אחד, לא ניתן יהיה לזהות אותו מתוך האיסוף של הד.נ.א בכמות המרובה

ש.מה זאת אומרת בחלק מן המקרים התייחסת לד.נ.א שמקורו בתערובות שלא ניתן לעשות אינטרפטציה של המוצגים, מהם התערובות האלה

ת.קיימים מצבים שהפרופיל הגנטי המתקבל מעיד על כך שמדובר על חומר ביולוגי שמקורו ביותר מאדם אחד. מצב זה נקרא תערובות, כאשר התערובת מקורה בשני פרטים בלבד והפרופילים הנם מלאים, ניתן לבצע השוואה למעורבים באירוע. במקרים בהם התערובת היא מורכבת, הווה אומר, מקורה בשלושה פרטים, ארבעה פרטים וכן הלאה ובנוסף לכך הפרופילים אינם מלאים, איננו מסוגלים לבצע כל אינטרפטציה לגבי תערובות אלה וכך התבטאתי בחוות הדעת

ש.באופן כללי, גם לגבי המוצגים שנבדקו וגם מנסיונך, באיזה מצבים אדם מותיר ד.נ.א על מוצג שבא איתו במגע, ממה נשאר ד.נ.א

ת.באופן תיאורטי, כל מגע שהוא משאיר ד.נ.א, כאשר כמובן למשל על חומר ביולוגי נוזלי כמו דם או כמו רוק, הכמות תהיה יותר גדולה מאשר נגיעה אקראית של אדם בחפץ, קשה מאוד לצפות מראש האם התקבל ד.נ.א מבדל סיגריה שלכאורה ברור שהאדם הכניס אותו לפיו, ברוב המקרים יתקבל פרופיל, ישנם מקרים של אנשים שאינם מותירים רוק על בדל הסיגריה ולא מותירים ד.נ.א

ש.את אמרת שתיאורטית גם ממגע יכול להישאר ד.נ.א, האם בהכרח כל מגע של אדם, ללא רוק, אלא מגע ביד, בהכרח זה משהו שניתן אח"כ לאתר את הד.נ.א שלו

ת.כמו שאמרתי, הדברים האלה בלתי ניתנים לצפייה מראש, יש אנשים שמותירים ויש שלא, תלוי בזמן, במידת החיכוך בין היד לבין החפץ

ש.נניח חפץ מסוים, לדוגמא הקיסם שבדקת, מוצג 116, ממנו הופק ד.נ.א ברמה מאוד גבולית, האם אפשר לשלול שמעבר לבעל הד.נ.א נגעו בקיסם אנשים נוספים

ת.זה לא קשור למומחיות שאני מציגה כאן אבל תיאורטית זה יתכןעו"ד ענבר:
אני מבקשת להציג חוות דעת נוספת של מוצג 70 – מוגשת ומסומנת ת/699  וחוות דעת נוספת משלימה לענין בדיקת שערות שקיבלת ממעבדת סיבים – מוגשת ומסומנת ת/700 , לענין סימון השערות כיוון שבחוות הדעת הזו מופיעות שערות שסומנו ע"י מעבדת סיבים, הפרשנות הזו מופיעה באותה חוות הדעת של חניתה גרנט שאותה הגשנו רק לצורך זיהוי המוצגים ת/677

 .העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מציג לך מסמך מיום 10/1/07, האם את חתומה עליו

ת.כן – מוגש ומסומן נ/121

ש.אני מציג לך מסמכים, האם את חתומה עליהם

ת.כן – מסמך מיום 17/1/07 מוגש ומסומן נ/122 , מסמך מיום 25/10/07 מוגש ומסומן נ/123, מסמך מיום 29/6/07 מוגש ומסומן נ/124

ש.אני מקריא בפניך ממצא מעבדתי לא שלך ומבקש להבהיר את המשמעות – הממצא הוא מתוך מכתב של רפ"ק חניתה גרנט מהמעבדה של המז"פ שמופנה אל הפרקליטה אביטל שרוני, הממצא הזה מדבר על שיער שנמצא על המנוחה ורפ"ק גרנט כותבת המכתב מוגש ומסומן נ/125 : מסעיף 3 במכתב: "שתי שערות מתאימות לדגימה שהתקבלה מהקורבן, שערה אחת לא מתאימה….לשתי השערות הקודמות.." – האם שלוש השערות שנמצאו לא שייכות לא לקורבן ולא לחשוד

ת.זה לא התחום שלי. בבדיקה מורפולגית למיטב ידיעתי הקביעה הן לחיוב והן לשלילה היא לא חד משמעית. כפי שאני רואה במכתב הזה אותן שערות נשלחו לבדיקת מעבדה בארה"ב

ש.אני מבקש להתייחס לממצאים שלך בכל הקשור לעקבות דם סמוי במספר פריטים שציינת – את הבדיקות האלה כפי שאני הבנתי ושמעתי ביצעת באמצעות שימוש בחומר שנקרא בלו סטאר

ת.אמת

ש.אני הבנתי שהבלו סטאר הזה זוהר באור אולטרא סגול

ת.זהירה פלורסנטית

ש.האם זה נכון שהבלו סטאר למעשה מגיב לברזל שבהמוגלובין שבדם

ת.נכון

ש.למה עוד הוא מגיב

ת.הוא מגיב לחומרים אחדים כמו למשל אקונומיקה

ש.את לא הצלחת להפיק או לקבל דגימות של ד.נ.א. באותם פריטים שלגביהם מצאת כתמי דם סמוי, נכון

ת.לא, ננסח את זה אחרת, היו מקומות שהבלו סטאר נתן תוצאה חיובית ולא קיבלתי פרופיל גנטי

ש.יכול להיות לאור העובדה שהבלו סטאר מגיב לחומרים אחדים חוץ מהאקונומיקה, יכול להיות שבכלל לא היה מדובר מלכתחילה בכתמי דם אלא כתוצאה של תגובת הבלו סטאר לאותם חומרים שנצפים ככתמי דם לאור הזוהר שלו

ת.זו אפשרות, כן

ש.אני רוצה לתת לך רשימה של אפשרויות שהבלו סטאר מגיב עליהם ואני רוצה את תגובתך, האם זה נכון שחוץ מברזל, הבלו סטאר מגיב גם לכלור

ת.אין לי מושג, בספרות אני נתקלתי ומנסיוני נתקלתי באקונומיקה ובאמירה שהחומר הזה לא ספציפי, לא ביצעתי מחקר שבודק חומרים אחרים

ש.לגבי טינר

ת.לא ידוע לי

ש.חומרים דטרגנטיים

ת.יכול להיות

ש.צבעים מסוגים שונים

ת.לא ידוע לי אבל יכול להיות

ש.קרמיקה, ברזל ונחושת

ת.ברזל דיברנו והתשובה כן, קרמיקה כשלעצמה אין לי מושג, לא יודעת

ש.אפילו לאדמה שיש בה איזה שהיא תכולת ברזל מסויימת

ת.על ברזל כבר דיברנו

ש.כל החומרים האלה שעכשיו קראתי בפניך, זו רשימה שנמצאת ומצויינת בהוראות היצרן שמייצר את הבלו סטאר הזה במונטה – קרלו, ידוע לך שהיצרן הוא ממונטה – קרלו

ת.אני יודעת שזה צרפתי

ש.הרשימה שהקראתי בפניך מפורטת ע"י היצרן בהוראות היצרן שלו, ידוע לך על זה

ת.לא

ש.האם ידוע לך שאותו יצרן של בלו סטאר מזהיר בהנחיות שלו, קראת את ההנחיות של היצרן

ת.קראתי את ההנחיות

ש.אולי ידוע לך שבהנחיות הוא מזהיר מפני טעות נפוצה לפיה המומחים מזהים בטעות סימני דם שנמחקו לכאורה ע"י חומרי ניקוי בעוד שהתגובה היא פועל יוצא מחומרי הניקוי עצמם ובלי כל קשר לכתמי דם סמויים

ת.אני אמרתי בחקירה הראשית בצורה ברורה שהחומר הוא רגיש ולא ספציפי

ש.האם יתכן שחומרים מסוגים שונים שאותם ציינתי באו במגע עם אותם פריטים שבדקת עובר לבדיקתך והבלו סטאר הגיב בהתאם, זו אפשרות

ת.זו אפשרות

ש.האם ידוע היה לך אז ואפילו היום, מה היה עיסוקו, במה הוא עבד בדיוק, עם איזה חומרים בא במגע הנאשם

ת.אני מבקשת להבהיר, אני לא טענתי שמדובר בכתמי דם סמויים, זו לא הייתה קביעה, זו הייתה אחת האפשרויותעו"ד שפיגל:


 זה עונה לי על השאלה.העדה ממשיכה:

ש.האם ידוע לך שאותו יצרן בלו סטאר מצרפת, מזהיר בין היתר בהנחיות שהוא רושם מהרס של מרקם הד.נ.א ע"י הבלו סטאר

ת.להפך, למיטב זכרוני מה שאומר היצרן שהיתרון של החומר שאם הוא מרוסס על פני ד.נ.א הומני, ניתן אח"כ להפיק פרופיל גנטי מהאזור והוא לא פוגע

ש.האם את יכולה לומר לנו מה הייתה רמת הPH של הבלו סטאר שבו השתמשת

ת.אינני יכולה להגיד מפני שאיני בודקת את רמת ה – PH של הבלו סטאר שכן אני מכינה אותו לפי הוראות היצרן

ש.בדפי העבודה שלך ציינת את רמת ה – PH שבו הכנת את אותו בלו סטאר

ת.אני לא בודקת, עניתי ואין גם צורך לפי הוראות היצרן לבדוק

ש.האם ידוע לך מהי רמת ה – PH הבסיסי שממנו והלאה זה הורס את מרקם הד.נ.א

ת.לא, אינני יודעת

ש.את מודעת לסולם הקבוע של 1-14 של רמת ה –PH בסולם הערכים

ת.כן, אני מודעת

ש.אבל הרמה הבסיסית שממנו והלאה מרקם הד.נ.א יכול לההרס, את לא יודעת

ת.לא

ש.קיבלת לבדיקתך פרטי לבוש שנמצאו במזבלה

ת.כן

ש.וגם במקומות נוספים כמו שטח בית הספר ואני מפנה אותך למוצגים 142 A עד F שהם המזבלה וכן למוצגים 143 – 144, עמ' 14 לחוות דעתך, כל המוצגים הנ"ל שציינתי כולם ללא יוצא מן הכלל הגיבו לבלו סטאר

ת.נכון

ש.על פניו, אם הם מגיבים לבלו סטאר, יתכן ומדובר בכתמי דם, נכון

ת.זו אחת האפשרויות

ש.ד.נ.א הצלחת להפיק

ת.לא

ש.מדוע

ת.אחת האפשרויות שכמות הדם שהייתה שם הייתה מתחת לסף והאפשרות השניה שזה חומר שנותן תוצאה של פולס – פוזיטיס, כלומר אחד מאותם חומרים שנותנים תגובה לא ספציפיתעו"ד ענבר:


 אותם פריטים שהעדה קיבלה לבדיקה מתוך כלל הפריטים שנאספו מהמזבלה, היו אלה שמבדיקה מקדמית הגיבו לבלו סטאר לפני שהועבר לעדה ורק לאחר הבדיקה המקדמית והתוצאות שלה הם הועברו לעדה.עו"ד שפיגל:


 אני לא חולק על כך.העדה ממשיכה:

ש.אני מציע לך אפשרות נוספת, האפשרות הנוספת היא שיתכן שכתוצאה משימוש בבלו סטאר ברמה בסיסית שגויה, כלומר PH לא נכון כפי שהיצרן מזהיר, נהרס מרקם הד.נ.א כפי שהיצרן מזהיר ובכך למעשה נסתם הגולל על האפשרות להפיק ד.נ.א וזו הייתה התוצאה שלא יכולת להפיק ד.נ.א, האם זו אפשרות

ת.תשובתי שוללת את האפשרות הזו מתוך כך שאנו במעבדה משתמשים בראגנטריים טריים לפי הוראות היצרן כך שלא יכול להיות שהרסנו כמו שאתה אומר והעובדה היא שבמקרים אחרים עם אותה תמיסה כן קיבלנו תוצאות

ש.את באופן אישי הכנת את הרמה של ה – PH או שיש לך סייעים שביצעו את זה ואת קיבלת את זה כמוצר מוגמר ועשית מה שעשית, האם את באופן אישי הכנת את הבלו סטאר

ת.כן, אני הכנתי באופן אישי, אך לא בדקתי PH, הוראות היצרן לא דורשות דבר כזה

ש.אני מפנה אותך לעמ' 21 לחוות דעתך מיום 26/2/07 לסעיפים, 8 –9 ו – 11, אני מניח שאת הד.נ.א הפקתם מכתמי הדם שנמצאו על המוצגים האלה

ת.מדגימות שקיבלנו מאיש מעבדה ניידת אשר דגם את דגימות הדם

ש.האם נטלת דגימה מכל כתם וכתם דם שנמצאו על המוצגים האלה או מכתם דם אחד מכל מוצג

ת.אני חושבת שהבהרתי שקיבלתי דגימה מהזירה, אני לא הייתי בזירה. קיבלתי מטוש ואני בדקתי את הדגימה

ש.בעמ' 20 לחוות דעתך, בסעיף 6 למסקנות, את מתייחסת לדגימות שנלקחו מתא השירותים שבו נמצאה המנוחה ז"ל

ת.נכון

ש.ואת מציינת שלא נמצא פרופיל גנטי כלשהו

ת.נכון

ש.בעוד שבסעיפים 4-5 את מציינת שנמצאה תערובת של פרופיל גנטי והסברת לנו מה זה תערובת ששייך ליותר משתי נקבות

ת.מדובר בתא שירותים אחר

ש.אני מבקש ממך להבהיר לי, איך את מסבירה שבתא שבו נמצאה המנוחה, לא נמצא שום פרופיל גנטי ובתאים הסמוכים כן

ת.אני מפנה לסעיף 3, ממצא בתא השירותים בו נמצאה המנוחה, נמצא פרופיל גנטי של המנוחה, הדגימות הללו כנראה נלקחו ממקום שלא היה כנראה כתם דם או מקומות אחרים בעייתיים

(בסעיף 6 יש ציון ברור המפנה למקומות מהם נלקחו הדגימות – ראה גם עמוד 3 לחוות הדעת)

ש.מדוע לא ערכת שום בדיקה למשל למוצג מס' 19 שהוא מספריים שנמצאו בחצר בית הספר

ת.לא מצאתי צורך לבדוק את המספריים כפי שציינתי בתחילת דבריי, לא בודקים את כל המוצגים, במקרה הספציפי של תיק זה, בדקנו אחוז מאוד גבוה של מוצגים, במוצג הזה לפי שיקול דעתי שהיום איני זוכרת מה היה, החלטתי לא לבדוק

ש.מדוע לא ערכת בדיקה למוצג מס' 20, שלוש מבחנות

ת.שוב, תשובתי זהה לתשובה הקודמת. אנו עושים בתיקים אחרים 10% ובמקרה הזה בדקנו יותר פריטים ממה שנדגמים בתיקים אחרים, קרוב ל – 100% מהפריטים

ש.ומדוע לא ערכת בדיקה למוצג מס' 52 A C D

ת.אותה תשובה

ש.מדוע לא בדקת פרופיל גנטי במוצג 70 שהוא חולצה עם כתם דם ושערה שנמצאה עליו

ת.מוצג מס' 70 הייתה בתחילה בבדיקתי, הועברה למעבדת פולימרים, נלקח גזיר מאחר והיה חשד לכתם דם ואנחנו ביצענו בדיקות על החולצה ולא אותר חומר החשוד כדם, החולצה הגיעה אלי שוב, מסומנת כמוצג 150, נלקחה לבדיקת כימות ד.נ.א והתקבלה תשובה שהכמות אינה מספקת לבדיקת ד.נ.א. שערה לא בדקתי, זה לא תחום המומחיות שלי

ש.מדוע לא בדקת פרופיל גנטי ממוצגים 76, 77, 81 ו – 105 B שעל כולם נמצאו שערות

ת.אני כבר אמרתי לך אינני מומחית בשערות. מוצג 105 למשל שהוא קרעי ג'ינס כן נבדק ונמצאה תוצאה שליליתהעדה משיבה בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.לענין בדיקות הבלו סטאר והתיאוריות שהוצגו לך להסבר מדוע ניתנה תוצאה חיובית בבלו סטאר ואמרת שאת לא שוללת את הדברים שזה מחומרים כאלה ואחרים, האם התשובה הזו שיתכן שהבלו סטאר נתן פולס – פוזיטיב מתייחסת גם לחומרים אחרים שבהם לא נמצא פרופיל גנטי

ת.זה יכול להיות גם במקרים האלה

ש.אני מבקשת שתבהירי את שיקול דעתך באשר לאי בדיקת 3 המבחנות שסומנו מוצג 20

ת.דגימות שנלקחות אחרי ריסוס של אמידובלק, הרבה יותר קשה להפיק מהם פרופיל גנטי ואני מניחה ששיקול הדעת לא לבדוק אותם נבע מכך שהיו כבר כמה בדיקות מהתא עצמו שנתנו פרופיל מלא

ש.אני שואלת אותך שאלה כללית בעקבות נ/121 , האם יש פער בין נ/121  לחוות הדעת, מה מחייב

ת.חוות הדעת הסופית


עו"ד שטרן, עו"ד ענבר:


 אלה עדינו כפוף לענין הקלטת בענין העדה נשרי לאחר שתומצא ותיבחן.עו"ד שפיגל:


 אנו מתייחסים גם לקטינה ש.י.עו"ד ענבר:


 אני חושבת שאם הדבר הזה היה חשוב לחברי, לא רק שחברי לא העלה את זה בסיום חקירת הקטינה, מדובר בקטינה, היא עברה חוויה קשה עם העדות כאן, עכשיו לעורר את הענין הזה זה יגרום לה נזק נוסף.

אני חושבת שלפנות שוב זה יגרום לה נזק.

החלטה

במאזן המידתי, הנכון והראוי כדי ירידה לחקר האמת ומתוך כך שאנו ערים כמובן לכך שמדובר בקטינה, תפנה עו"ד ענבר להורי הקטינה כדי קבלת הסכמתם, זאת מעבר לבדיקה שתעשה שיכול ותייתר את נשוא הקלטת היה ותהיה הסכמה.

האמור לעיל, יעשה בנסיבות, לא יאוחר מיום 26/11/08 תוך מתן תשובה לסניגוריה ולבית המשפט.

להמשך במועדים הבאים הקבועים.הנאשם יובא באמצעות הליווי


.ניתנה היום כ"ה בחשון, תשס"ט (23 בנובמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמןשופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיאעו"ד ענבר:


 אני מבקשת לבטל את הישיבה הקבועה ליום 11/12/08 מאחר וזה יום האזכרה של המנוחה.עו"ד שפיגל:


 מסכים.

החלטה

בנסיבות אנו נעתרים באשר למועד זה ובנסיבות שפורטו בבקשה.ניתנה היום כ"ה בחשון, תשס"ט (23 בנובמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמןשופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3