החלטות משפטיות בדבר איתור אנשי זק"א, החלטה בדבר ביצוע שחזור "של השחזור" בזירת האירוע (15 שנה בדיוק אחרי הרצח 6.12.2021) והחלטה בדבר עדותה של דר פרומן

לאחר הפסקה.

כב' הש' אשר קולה : כן מה אתה רוצה להגיד?

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לקבוע כמובן אם לא קבענו את עד מחר ב- 10 בבוקר שהתביעה

כב' הש' אשר קולה : סיכמנו, התשובה תהיה מחר עד שעות הצוהריים המוקדמות.

עו"ד ירום הלוי : אני מזכיר בבקשה לגבי הבקשה השנייה מומחים.

כב' הש' אשר קולה : אמרו שביום הראשון הם יגידו מה לוח הזמנים הצפוי של תשובת היועמ"ש.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

עו"ד ירום הלוי : והאם אפשר להחזיר לי תשובה ספציפית דחופה ביום ראשון לגבי גברת פרומן .

עו"ד ויאאם קבלאוי : ככל שתהיה תשובה.

כב' הש' אשר קולה : ככל שתהיה תשובה ואם לא תהיה תשובה אז אולי ניתן החלטה אני לא יודע. אם העניין של גברת פרומן הוא אקוטי והיא הייתה עדה במשפט הראשון אני לא רואה שום פרוצדורה בעולם שאפשר ממנה מלהעיד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : רק שנבהיר, כבוד ההרכב אומר גם אם תהיה החלטה אולי למנוע לא בטוח שאנחנו נתיישב לפיה ואנחנו נחליט אחרת.

כב' הש' אשר קולה : יש לך ספק, לפחות לגבי ד"ר פרומן שהייתה עדה אני לא רואה איך אפשר פרוצדורלית למנוע ממנה להעיד אני לא רואה את זה, יש הליכים, זה משפט חוזר כל הרעיון הוא לשמוע את העדים שהיו אז.

עו"ד ויאאם קבלאוי : את עמדתנו נביע.

כב' הש' אשר קולה : יש לאפשר את עדותה של ד"ר פרומן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו רוצים להציף קושי שנתקלנו בו, חברי אמר לגבי כל סקר הנעליים שהמזכרים של השוטרים הוא לא מסכים לתוכן הדברים שבעצם הם לא מצאו או שמה שנמסר להם באותה שיחה הוא לא קביל וזו עדות שמיעה.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : אבל חלק מסקרי הנעליים הגיעו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הגיעו שניים, עשינו רשימה של כל החנויות שהגיעו אליהם ואת כל האנשים הגענו ל- 60 חנויות נעליים שמתוכם יש שמות של 45 אנשים שעדיין לא ניסינו לאתר אותם אבל אנחנו אומרים זה 60 עדים פוטנציאליים נוספים.

כב' הש' אשר קולה : מתכנן את כתב האישום, במשפט החוזר השלישי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תתנו אתם את הפתרון.

כב' הש' אשר קולה : לא יודע, אני לא יודע.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו צריכים להיות פרקטיים.

כב' הש' אשר קולה : אף אחד לא יאפשר לך הוספת 40 עדים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : איזה ברירה אחרת יש לנו?

כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע, הכנת רשימת עדים רשמת מה שרשמת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : כולם הוגשו במשפט הקודם.

כב' הש' אשר קולה : העמדה ברורה, אנחנו לא נתיר עוד 40 עדים, אנחנו לא חושבים שזה חשוב כל כך, מה שיש יש, מה שאין אין.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כבודכם יאפשר לנו לפחות לטעון שהתוכן של הדברים קבילים?

כב' הש' אשר קולה : בטח.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תודה.

כב' הש' אשר קולה : נאפשר להם לטעון, אפשר לטעון הכל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ננסה לשכנע אתכם שזה גם קביל.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין קבלאוי לא קבענו שום מסמרה לגבי הקבילות או אי הקבילות, כל מה שאני אומר הוא עוד 40 או 50 עדים לא נאפשר, יש לכם חומר שהגשתם, יש וויכוח לגבי הקבילות שלו, לגבי המשקל שלו, נשקול את זה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בהנחה שנגיע לאותם 45 אנשים שיש לנו את השמות שלהם האם אי אפשר לשאול אותם את השאלה שעורך הדין הלוי רוצה, שאלה אחת, יענו בכתב נגיב. אנחנו מדברים על מוכר בחנות נעליים אחרי 15 שנה נבוא אליו האם הוא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : זה המשקל של זה עם כל הכבוד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל מה נעשה זה משפט חוזר.

כב' הש' דני צרפתי : תכין בקשה לצרף עדים, תגיד ניסיתי את כל מה שאני יכול, כשנגיע לפרק הזה נפתור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תודה.

עו"ד ירום הלוי : יש לנו כמה דיונים יום אחר יום בתחילת דצמבר משהו כזה?

כב' הש' אשר קולה : כן, 6, 7, 8.

עו"ד ויאאם קבלאוי : 6 ביקור בזירה.

עו"ד ירום הלוי : רק ביקור בזירה?

כב' הש' אשר קולה : 6 לחודש רק ביקור בזירה, נפגשים ב-10, ב- 7 המומחה דיאז,

עו"ד ירום הלוי : זה ה – 7 עם פוטנציאל 8.

כב' הש' אשר קולה : כבר אומר לכם ככל שיש חוות דעת שלו כתובה להגיש אותה כתובה עם תרגום לעברית כדי שנהיה מוכנים לדיון וכו' וכו'.

עו"ד ש. הר ציון : כבודכם, לדיון של ה – 7 לחודש נבקש כבר לשריין מתורגמן אם אפשר עם איזושהי אוריינטציה מדעית רפואית לאנגלית כמובן זה יהיה טוב.

כב' הש' אשר קולה : זיווה תכתבי, לזמן ל- 7 לחודש מתורגמן לשפה האנגלית עם אורייטנציה משפטית רפואית מדעית.

כב' הש' דני צרפתי : לפחות עוזר רופא.

כב' הש' אשר קולה : עוזר רופא במינימום, נשתדל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לגבי הביקור בזירה, הרי בסופו של דבר אתם תשאלו שאלות.

כב' הש' אשר קולה : אני אענה, אני רוצה שיבוא הצלם המשטרתי עם מצלמת ווידאו יעשה כאילו שחזור, זאת אומרת יצלם אותנו, מה שאומר עורך דין הלוי, מה שאומרים השוטרים, וכו', אני אומר לכם כבר, אני רוצה שבמהלך הביקור בזירה ננסה לשחזר את השחזור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה : אתה יורד לסוף דעתי?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

עו"ד ירום הלוי : קצת יהיה קשה כי אין לנו את המדרגות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : בקומה מעל יש חדר שירותים שלא השתנה מאז.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : שנייה, חדר השירותים הספציפי הזה עבר שינוי מקיף.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : אבל הוא נשאר שם חדר השירותים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, המחיצות הורדו יש מחיצות אחרות.

כב' הש' אשר קולה : אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הדרך שמובילה אליו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה לא השתנה.

כב' הש' אשר קולה : זה לא השתנה.

עו"ד ירום הלוי : הם אומרים שימינה ימינה אותו דבר.

כב' הש' אשר קולה : אני רוצה עד כמה שאפשר אם אפשר תבואו עם סרט השחזור אצל בני משה בלפטופ ונוכל עד כמה שאפשר להתייחס שחזור שחזור גם נרצה לראות את המקלט ואת העלייה מהמקלט לזירה משם לחדר המורים חזרה לשירותים הבנים שבו נטען שהיו או לא היו כתמי דם וגם את גרם המדרגות האחר שעליו העיד העד הנוסף הסתירה בין שני התלמידים.

עו"ד ירום הלוי : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : הייתה ילדה שנפרדה ממנה בשלב כלשהו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : הכל קיים,

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הפרגולה קיימת, יש שינוי אחד או שני שינויים שחשוב להגיד, יש שינוי לגבי קומת הקרקע במקום שבו עמד אחד הילדים ששם יש שינוי די משמעותי מיקום הספסלים וכדומה.

עו"ד ירום הלוי : רחבת כיתה ט'.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הרחבה השתנתה.

כב' הש' אשר קולה : ככל שיש קובי או מישהו אחר שזוכר את זה אז תביאו אותו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : גם המיקום של השיוך של השירותים גם זה לא השתנה.

כב' הש' אשר קולה : המיקום לא השתנה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : שירותי המורים עכשיו זה השירותים שבהם היה הרצח.

כב' הש' אשר קולה : הצילום הזה באופן הזה ככל שאפשר האם נוכל לראות את המקום שבו טען אב הבית השני מנשה שעל ספסל,

עו"ד ויאאם קבלאוי : נביא את מנשה, הוא עדיין עובד בבית הספר.

כב' הש' אשר קולה : באיזה מקום הונחה הגופה על הספסל וכו' ואני מזכיר לכם שאת אנשי זקא עוד לא שמענו או שהם לא יבואו בכלל.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אנחנו לא יודעים.

עו"ד ירום הלוי : אין זקא.

כב' הש' אשר קולה : איש מכם לא יודע מי הם אותם שני אנשים, מנשה תיאר תיאור,

עו"ד ויאאם קבלאוי : מנשה תיאר את האנשים שהורידו אותה.

כב' הש' אשר קולה : שני אנשים הובילו קרעו את השקית לך תראה את האבא שיזהה מי הם אותם שני אנשים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : העד דיבר על זה שצריך הכל לקבור, אבל אנשי זקא אי אפשר לאתר אותם?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אומר לכבודכם, אבי ויינרך זה שם שעלה לראשונה שומעים.

כב' הש' אשר קולה : אם תמצאו שני אנשי זקא נתיר לכם.

כב' הש' דני צרפתי : אנחנו בעד השאלה מה יהיה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני כן אומר לכבודכם בהקשר הזה,

כב' הש' דני צרפתי : הם נחקרו במשטרה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא נחקרו, לא נגבו הודעות, לא העידו לא כלום לא יודעים מי הם אבל אנחנו כן שומעים ואנחנו תוך כדי תנועה והדברים לפעמים תוספים רלוונטיות תוך כדי תנועה בהמשך.

כב' הש' אשר קולה : אני לא מבין איך אז אף אחד לא בדק את מי שפינה את הגופה, מישהו לקח את הגופה לאיזה מקום מסוים, יש פה משהו שחסר בראיות לכאן או לכאן אני לא יודע, אנחנו לא יודעים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בוא נגיד ככה ב- 99 אחוז ממקרי הרצח שמפנים גופה זה לא רלוונטי.

כב' הש' אשר קולה : לא, בסדר

עו"ד ויאאם קבלאוי : במקרה הזה זה הפך להיות רלוונטי היום.

כב' הש' אשר קולה : אני לא בטוח.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זליגת הדם היום רלוונטית.

כב' הש' אשר קולה : אין לנו ביקורת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני אומר למה זה לא נבדק אז.

כב' הש' אשר קולה : אין לנו ביקורת על מה שנעשה או לא נעשה כמובן שכל אחד רואה את הדברים שונים, ככל שאפשר למצוא את אותם שני אנשים, אני מדבר על שני אנשים בסך הכל, לא הביאו אנשי זקא מתל אביב או מטבריה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יש לנו תמונות שהתקשורת צילמה מאותו לילה, יש לי את זה פה, רואים שם מי שנראים כמו אנשי זקא שמרימים את הגופה, אז תמונות יש, אפשר גם לראות את הפנים של האנשים, אנחנו שומעים את כבודכם ואנחנו נפעל בהתאם.

כב' הש' אשר קולה : אתם מבינים שאם אני אראה את התמונות אני אזהה אותם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא היית בין המחפשים.

כב' הש' אשר קולה : לא, לא.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אדוני מוכן למסדר תמונות?

כב' הש' אשר קולה : כן, מוכן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי.

כב' הש' אשר קולה : מפריע לך עורך דין הלוי?

עו"ד ירום הלוי : אינני מתנגד לכלום בלי לראות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תמונות מהתקשורת.

עו"ד ירום הלוי : אני הולך עם האמת מה שתרצו תראו.

כב' הש' אשר קולה : טוב, את האיש הזה אני לא מכיר, זה כנראה הויינבך הזה, יש פה שני אנשים שלפי דעתי אחד מהם מרמת הגולן השני אני לא יודע.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : האמת שחבל שלא שאלתי את ד"ר הרצוג לא הצגתי לו את הדבר הזה לשאול אם זה ויינבך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו מבינים שיש לנו אישור מבית המשפט לבצע חקירה בכיוון הזה, לאתר אנשי זקא.

כב' הש' אשר קולה : בהסכמת עורך דין הלוי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : ברור.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר כך, אם בית המשפט הנכבד רואה את זה כחשוב ואני מודה שאני לא רואה את זה כחשוב וכל הטיעון שלי הוא פסיכולוגי, אני מדגיש, אני רוצה שבית המשפט לא יהיה שמץ של ספק שאני רוצה את כל האמת במשפט, למרות שאני חשוב שהסוגייה לא חשובה בלי קשר שאני מפקפק בזיכרונו של אדון מנשה.

כב' הש' אשר קולה : אני מדבר על ד"ר הרצוג.

עו"ד ירום הלוי : שנייה, כל הסוגייה שהיה דם ושלולית.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

עו"ד ירום הלוי : כמי שמכיר את התיק אני חושב שהסוגייה ממש לא חשובה כי בכל מקרה הגופה טולטלה ובשיפוע תיאורטית יכלה לדמם אם בכלל, שזה לא קשור לכל הסוגיות שלנו בכלל לכן אני סבור שזה בכלל לא חשוב, מבחינה פסיכולוגית אני אתפס כי זאת האמת כמי שחותר ללמד ולהציג כל דבר חשוב אם זה חשוב לבית משפט הבירור אני מצטרף לבקשה זאת העמדה שלי, אני לא רוצה את זה לפתחי, אם חשוב לכם אני לא מתנגד.

כב' הש' אשר קולה : טוב, אנחנו באמת לא יודעים כמה זה חשוב וכמה זה רלוונטי אבל על פניו יש בזה חשיבות, אנשי זקא שפינו,

עו"ד ירום הלוי : אני אמרתי את שלי כבודו לא צריך לפנות אלי בעניין הזה.

כב' הש' אשר קולה : מותר לכם לבצע חקירה שעניינה איתור אנשי זקא שפינו את גופתה של תאיר ראדה ז"ל .

עו"ד ויאאם קבלאוי : או שנכחו בזירה, אני לא יודע כמה.

עו"ד ירום הלוי : אני רק אומר לבית משפט כבודו,

כב' הש' אשר קולה : תראה, נכחו בזירה לפחות עוד 15 אנשי זקא אבל כולם היו בחצר, במבואה, באו כולם, מי נכח בתא השירותים עצמו או בחדר השירותים אני לא יודע.

עו"ד ויאאם קבלאוי : העניין הזה יתברר.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק, מי שנכח בחדר השירותים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, אנחנו פשוט נפנה לזקא ונבדוק מי שהיה במתחם של השירותים.

כב' הש' אשר קולה : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : יש לי עוד הסתייגות, יש לי תיקון, עם כל הכבוד כבר דיברתי על הריענונים שמטרידים אותי, בגלל הריענונים אני מתנגד שיניתי את דעתי אני לא מוכן לזה, שמעתי איזה מילה אני לא יודע מה היא אני מתנגד בתוקף לחקירה.

כב' הש' אשר קולה : טוב, לכשתרצו תגישו בקשה מסודרת, הוא יתנגד לה ונחליט.

עו"ד ירום הלוי : פתאום יביאו לי אנשי זקא בתוך הזירה ויהיו לי שלושה מחלצים אלמוניים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אמרת שהאמת לא מפחידה אותך, עכשיו האמת מפחידה אותך? תגיד אני רוצה את האמת בבית המשפט.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : כל העדות של איש זקא תצולם שלא יהיו לך שום טענות.

עו"ד ירום הלוי : מה יהיה לפני הווידאו, אני פרנואיד.

כב' הש' אשר קולה : אני מציע משהו אחר, יש פה תיאור פשוט ששני אנשים שהם הוציאו את הגופה של תאיר ז"ל מחדר השירותים והניחו אותה על ספסל כלשהו, אנחנו חושבים ששני האנשים האלו כדאי לאתר אותם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אם שני האנשים האלו יגידו היו עוד שני אנשים בחדר השירותים גם זה חשוב.

כב' הש' אשר קולה : הכל חשוב, יש כלל בחיים תפסת מרובה לא תפסת. נתחיל בשניים האלה ונתקדם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נתחיל ממי שרואים בתמונה זה הכי פשוט.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נתחיל בהם, אנחנו אומרים לבית המשפט אם יתגלה מידע שאנשי זקא נוספים היו בתוך חדר השירותים אנחנו נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות תמיד זה חקר האמת.

כב' הש' אשר קולה : נכון,

עו"ד ויאאם קבלאוי : שמענו מכבודכם שלכם זה מאד חשוב.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : אותם שני אנשים שרואים בתמונות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שלושה רואים.

כב' הש' אשר קולה : אני ראיתי שניים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אראה שוב.

כב' הש' אשר קולה : בזירה רואים שניים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שלושה שהראיתי שנושאים את האלונקה.

כב' הש' אשר קולה : לא שמתי לב, תראי לי עוד פעם, אחד איש מד"א , הלבן זה מד"א , יש פה עוד אחד אין פה שלושה, השלישי זה שוטר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני באמת לא יודעת.

כב' הש' אשר קולה : אתם טועים, יש פה רק שני אנשים שחזותם מעידה עליהם שהם אנשי זקא או מקורבים לדת זהו.

עו"ד ש. הר ציון : אדוני חושב שהאיש עם התיק זה שוטר?

כב' הש' אשר קולה : כך נדמה לי.

עו"ד ש. הר ציון : אני לא בטוחה בגלל הווסת הצהוב זה יותר מתאים לזקא.

כב' הש' אשר קולה : לפי גודל הקרחת שלו אני לא בטוח שהוא זקא. יש פה שני אנשים שפניהם גלויות רואים אותם בצורה ברורה תאתרו את שני האנשים האלה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מאה אחוז, אני רוצה לתקן את עצמי קודם, אמרתי ד"ר הרצוג התכוונתי לאייל בן משה, זה הרי עלה אצל אייל בן משה לא אצל ד"ר הרצוג.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : כבודכם מבינים אותי.

כב' הש' אשר קולה : מבינים, לגבי שני אלה בלבד אתה מסכים?

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, החלטה, אנו מתירים לבאי כוח המאשימה לבצע פעולת חקירה שעניינה איתור שני אנשים הנראים בתמונה אותה נסמן עכשיו בחתימת ידי במ/3000 17/11/21 תצלמו את זה תחזירו את זה לבית המשפט וזאת בהסכמת עורך דין ירום הלוי.

עו"ד ירום הלוי : אני מבקש בלי ריענונים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : הם ייחקרו במשטרה לא על ידם, כמו שצריך, לפי הספר.

דוברת : שלא יהיו חלילה פניות אליהם מכל אנשים שפועלים מכוח חקירה עצמית וכדומה וכל דבר כזה.

כב' הש' אשר קולה : אנו אוסרים פניה של גורמים זרים, עיתונאים וכדומה לאותם שני אנשים הנראים בתמונות עד כמה שבסמכותנו לאסור, זו מדינה חופשית בסופו של דבר. נפגש ביום ראשון.

עו"ד ירום הלוי : תודה רבה.

-ההקלטה הסתיימה –

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3