ויקטוריה אוסוב – עדת הגנה מס' 6

עדת הגנה מס' 6 ויקטוריה אוסוב מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

(העדות מתורגמת מן השפה הרוסית לשפה העברית ע"י המתורגמן):

עו"ד ענבר: אין לי התנגדות להגשת הודעת העדה – מוגשת ומסומנת נ/162.

העדה משיבה:

ש.איזה כיתות את מנקה בבית הספר נופי גולן

ת.כיתות י', בקומה שניה

ש.בקומה שבה נרצחה תאיר ז"ל

ת.כן

ש.באיזה שעה הגעת לעבודה ביום הרצח 6/12/06

ת.בשעה 14:00 בצהריים

ש.ספרי לבית המשפט באיזה שעה נכנסת פעם ראשונה לשירותים ששם מצאו את תאיר ז"ל

ת.14:20 – 14:15 בערך, אחרי שלקחתי כלים לניקיון, נכנסתי לשירותים האלה

ש.נכנסת לשירותים, הדלת החיצונית מבחוץ הייתה סגורה או פתוחה

ת.אני לא זוכרת בדיוק, עד כמה שזכור לי היא הייתה פתוחה

ש.נכנסת לתוך השירותים, לאיזה תא נכנסת ומה ראית

ת.אני נכנסתי לתא בשירותים הזה אחרי שסיימתי לעבוד

ש.באיזה שעה זה היה

ת.זה היה בערך בשעה 16:00 אחר הצהריים, אני שפכתי את המים מהדלי לכן נכנסתי לתא

ש.לאיזה תא

ת.אני ניסיתי לתא הראשון, התא היה סגור, אז אני נכנסתי לתא מס' 2

ש.למה את בטוחה שזה תא מס' 2

ת.כי בדרך כלל אני שופכת בתא הראשון, אבל אם התא הראשון סגור, אני שופכת בתא השני

ש.מה ראית בתא מס' 2

ת.אני שמתי לב לכתמים של דם על הניאגרה שהיו מחוקים עם משהו

ש.האם את מתכוונת למריחה

ת.כן, מריחה

העדה משיבה לעו"ד ענבר בחקירה נגדית:

ש.את עובדת תמיד באותן השעות

ת.אם אני יודעת שהשיעורים מסתיימים מוקדם, אז אני מגיעה לעבודה בשעה 14:00

ש.ביום של הרצח, התלמידים של כיתות י' היו בטיול, לא למדו בכלל, ידעת את זה ולכן באת מוקדם

ת.אני לא ידעתי שבאותו יום היה טיול, אבל ידעתי שהשיעורים מסתיימים  מוקדם ולכן באתי מוקדם בשעה 14:00

ש.זה לא כל יום קורה

ת.היו ימים שהשיעורים נמשכו עד 15:30 אחר הצהריים ואז באתי לעבודה יותר מאוחר

ש.אלה ימים קבועים בשבוע

ת.כן, השתדלתי להגיע ב – 14:00 ביום רביעי כמו שאת אומרת כי רציתי להגיע הביתה יותר מוקדם

ש.אבל לא תמיד היית מגיעה בימי רביעי בשעה 14:00

ת.אני לא יכולה להגיד שזה היה באופן קבוע, יכול להיות שהיו לי סידורים אז הייתי מגיעה לבית הספר יותר מאוחר

ש.אני שואלת כי את מסרת הודעה במשטרה ביום 4/1/07 שזה כמעט חודש אחרי המקרה, אם זה לא תמיד אותה השעה, איך זכרת ב – 4/1/07 בדיוק באיזה שעה הגעת ביום הרצח

ת.לגבי הרצח, אני גיליתי כבר באותו יום דרך האינטרנט ובטח שזכרתי כי זה היה לא שגרתי

ש.את הגעת בשעה 14:00, את לא מנקה את השירותים

ת.לא ניקיתי, זו לא העבודה שלי

ש.את נכנסת לשירותים פעמיים במהלך יום העבודה

ת.אם אני מנקה בדרך כלל את כיתות י', אז אני נכנסת לשם למלא גם מים, באותו יום לא הייתי צריכה לעשות את זה כי כיתות י' לא למדו

ש.אז בשביל מה נכנסת לשירותים

ת.כדי למלא מים כי בכיתה אחת היו לימודים

ש.אז ניקית רק כיתה אחת באותו יום

ת.כן

ש.כמה זמן לקח לך לנקות את הכיתה

ת.בערך 20 דקות

ש.את אמרת לנו היום בחקירה שבפעם הראשונה נכנסת בשעה 14:20

ת.כן

ש.ובפעם השניה נכנסת בשעה 16:00, שעה ו – ארבעים דקות אחרי וניקית רק כיתה אחת 20 דקות, איך זה

ת.אני השארתי דלי עם מים בכיתה שניקיתי אותה, בכיתה ריקה וקודם טאטאתי קצת בבית הספר ואחרי זה יצאתי קצת החוצה

ש.אומר לך החוקר בהודעה שלך בשורה 17: "כשנכנסת לשירותים של הבנות למלא מים שזה היה לדברייך בשעה 15:00 בערך" – את אמרת לחוקר שזה היה בסביבות 15:00 שנכנסת לשירותי הבנות

ת.אחרי שלקחתי כלים לניקיון, עליתי למעלה כדי למלא מים ולא הסתכלתי בדיוק על השעון

ש.אז יכול להיות שזה היה בסביבות 15:00 ולא בשעה 14:20

ת.לא יודעת

ש.בפעם הראשונה רק נכנסת, הלכת לכיור ומילאת מים

ת.כן

ש.לא בדקת אם התאים פתוחים או סגורים

ת.לא בדקתי, לא הייתי צריכה

ש.ולא הסתכלת בתוך התאים הפתוחים לראות אם יש שם דם או לא

ת.לא הסתכלתי, אפילו לא יודעת אם היו פתוחים או לא

ש.ברחבה, באיזור של הכיור, ברחבה לא ראית שום דבר מיוחד

ת.לא היה שום דבר מיוחד

ש.את התחלת את הסיבוב שלך במקלט 2, שם היית משאירה את הדברים

ת.לא יודעת מה מספרו, אבל במקלט

ש.זה המקלט שהוא מתחת לשירותים האלה שאת מנקה

ת.כן

ש.כשאת נכנסת למקלט, דלת הכניסה למקלט הייתה פתוחה

ת.לא זוכרת באותו יום, בדרך כלל היא סגורה, אבל באותו יום אני לא זוכרת

ש.אבל את לא ראית מישהו במקלט, לא דיברת עם אף אחד במקלט

ת.לא דיברתי ולא ראיתי

ש.את חזרת לשירותים אחרי שסיימת לנקות ולשפוך את המים

ת.כן

ש.ואת אמרת לנו שהתא הראשון היה סגור

ת.כן

ש.התא הראשון מאיזה כיוון, מהדלת או מהקיר

ת.מהכניסה

ש.הוא היה נעול או שרק הדלת הייתה סגורה

ת.אני ניסיתי לפתוח והיה נעול

ש.את בדקת, הסתכלת מתחת, דפקת בדלת

ת.לא

ש.ואז נכנסת לתא השני מהכניסה שם שפכת את המים

ת.כן

ש.ואת בטוחה במאה אחוז בזה

ת.כן

ש.אני רוצה להקריא לך את ההודעה שלך משורה 19: "כששפכתי מים מהדלי בסביבות השעה 16:00, אני זוכרת שתא ראשון בשירותי הבנות היה סגור ואני חושבת ששפכתי את המים בתא סמוך, אולי מס' 2"

ת.אני שפכתי בתא מס' 2

ש.אז למה כששאלו אותך את זה במשטרה שזה חודש אחרי המקרה, לא היית בטוחה, אמרת אולי 2, אני חושבת והיום את בטוחה, מה הזכיר לך שזה היה תא מס' 2

ת.אני היום בטוחה ששפכתי בתא מס' 2 כי בד"כ אני שופכת בתא ראשון ואם הוא נעול אני שופכת בתא על ידו

ש.ואם התא השני היה סגור

ת.הייתי נכנסת לתא הבא

ש.אולי זה מה שהיה

ת.לא

ש.אז כמו שאת בטוחה עכשיו, גם היית בטוחה בזמן שחקרו אותך במשטרה, למה לא אמרת אז שאת בטוחה

ת.אני אמרתי בדיוק כמו שאני אומרת היום

ש.באיזה שפה חקרו אותך

ת.בשפה הרוסית

ש.חוץ מאשר התא הראשון שהיה סגור, שאר התאים היו פתוחים

ת.אני לא שמתי לב

ש.הכתם שאת מדברת, זה היה כתם דם קטן

ת.כן, היה לא גדול, (העדה מדגימה כ – 5 ס"מ), היה מרוח

ש.איפה הוא היה בדיוק

ת.אני חושבת שעל המכסה של הניאגרה למעלה

ש.את חושבת או שאת יודעת

ת.במאה אחוז אני לא בטוחה, אבל שאני ראיתי אותו זה במאה אחוז, לא בטוחה שזה מלמעלה

ש.כתם כזה ומריחה זה בעיניך כתם קטן

ת.אני לא מבינה את השאלה

ש.כשאת נכנסת לשירותים, היו עוד מקרים שראית כתמי דם בגודל כזה, כשאת מנקה

ת.זה מצב לא שגרתי, אבל חשבתי כי זה תא שירותים של הבנות, אז יכול להיות שיש

ש.ואת דיווחת למישהו, שיש דם על הניאגרה ותא סגור ולא עונים

ת.לא

ש.למה

ת.לא ידעתי שצריך לדווח

ש.אם היית רואה גופה בשירותים היית מדווחת על זה

ת.כן

ש.ואם היית רואה שלוליות של דם, מלא דם בכל הרצפה

ת.כן, בטח

ש.אז הסיבה שלא דיווחת זה לא בגלל שלא ידעת שצריך לדווח, אלא כי זה לא נראה לך חריג, לא חשבת שקרה משהו

ת.כן, זה נכון

ש.את ניקית את הכתם הזה או שהשארת אותו

ת.לא, לא ניקיתי

ש.את פגשת באותו יום תוך כדי עבודה מנקים נוספים של בית הספר

ת.בדרך כלל בשעה 15:30 מגיעים כל המנקים לבית הספר, אבל אנחנו יכולים גם לא להיפגש, זה אתרים שונים ובמקרה הזה אני לא זוכרת, יש לי את התא שלי אני מנקה אותו

לשאלת בית המשפט: היו מקרים קודמים שראית כתמי דם באותה צורה כמו שראית באותו יום, על הרצפה, על הכיור, על האסלה, בשירותי הבנות

ת.כן, ראיתי

העדה ממשיכה:

ש.את שמעת על הרצח באותו יום או בימים הבאים

ת.באותו יום קראתי באינטרנט בערב

ש.את לא חשבת שמה שראית זה חשוב לבוא לספר לחוקרים לספר משהו שאולי קשור לרצח

ת.לא, אני בכלל חשבתי שזה בבנין אחר, כי הילדה הזו בגיל יותר צעירה

ש.מתי נודע לך בעצם שזה היה בשירותים שבהם היית

ת.גיליתי שחסמו את השירותים האלה ואז גיליתי

ש.כשבאת לעבודה

ת.אני חושבת שזה היה יום למחרת

ש.אבל אז לא הלכת למשטרה ואמרת שראית משהו יוצא דופן בשירותים

ת.לא

ש.למה

ת.כי אני לא יודעת שום דבר

ש.השירותים האלה שאנו מדברים עליהם הם בקומה שניה

ת.נכון

ש.ככה אתם קוראים לזה, זו הקומה השניה בבית הספר

ת.כן, אני קוראת לזה קומה שניה

ש.וגם המנקים האחרים קוראים לה הקומה השניה

ת.אני לא יודעת איך מנקים אחרים קוראים לה

ש.איפה את גרה

ת.בקצרין

ש.את מכירה את רומן זדורוב

ת.אני לא מכירה אותו אישית אבל ראיתי אותו בעבודה במקלט ואמרתי לו שלום

ש.מתי ראית, במהלך התקופה שהוא עבד בבית הספר

ת.הוא לא עבד יום אחד בבית הספר, הוא עבד תקופה, לא מדובר על אותו יום של הרצח

ש.את אולגה אשתו של רומן את מכירה, את המשפחה, היום, לא אז

ת.כן, היום כן, היום אני מכירה, לא מכירה אותם מקרוב, אבל אני יודעת שזו אשתו של רומן

ש.נפגשתם, אולי נפגשת עם ההורים של אולגה אחרי הרצח

ת.כן, היא הביאה לי את ההזמנה לבית המשפט, אנחנו לא חברות

ש.דיברת איתה, שאלת אותה למה את מוזמנת

ת.נסענו לבית המשפט היום ביחד

ש.על מה דיברתם

ת.לא משהו מיוחד

ש.משהו שקשור לעדות פה

ת.כן, דיברנו קצת על עו"ד שפיגל

ש.דיברתם על עו"ד שפיגל או עם עו"ד שפיגל

ת.דיברנו עם עו"ד שפיגל ודיברנו עם אולגה, אבל לא דיברנו הרבה

ש.על מה דיברתם

ת.היא קראה לי את העדות שלי במשטרה כי זה היה מזמן וזהו

עו"ד שפיגל: אין שאלות בחקירה חוזרת.

עו"ד גליל שפיגל: אני מגישה בהסכמה את העדויות של העדים דוד מלכה, מיום 17/12/06 – העדות מוגשת ומסומנת נ/163, עדותו של עד זה מתייתרת.

אריאלה עמרם – זכ"ד מיום 18/12/06 – מוגש ומסומן נ/164 ודו"ח תשאול מיום 15/12/06 – מוגש ומסומן נ/165  – עדותה מתייתרת.

המשך הפרוטוקול בדלתיים סגורות.

1290

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3