ויקטור קולסניקוב עד תביעה מס' 44עד תביעה מס' 44 ויקטור קולסניקוב מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר
:

העד מעיד באמצעות המתורגמן מר אלכסנדר איזימאילוב ולאחר שהוזהר כדין:

הודעות העד מוגשות בהסכמה ומסומנות:
הודעה מיום 7/12/06 מוגשת ומסומנת ת/543 הודעה מיום 8/12/06 מוגשת ומסומנת ת/544 הודעה מיום 3/1/07 מוגשת ומסומנת ת/545


ב"כ הצדדים
: מוסכם עלינו כי בהודעה המודפסת נפלה טעות וכי התאריכים הנכונים הם 7/12/06 ו-8/12/06 ולא כפי המודפס.
העד משיב:


ש. אתה מסרת בהודעה שלך ת/544  שמצאת נייר טואלט עם דם עליו בשירותי הבנים. אני מנסה לברר – תתאר כמה דם היה על הנייר

ת. כמה טיפות.

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש. אזור העבודה שאתה עובד הם חדרי השירותים

ת. כן. רק שירותים.

ש. אתה מגיע לעבודה תמיד בין שעה חמש בערב לשבע בערב

ת. נכון

ש. ביום 6/12 יום הארוע, אתה זוכר שהגעת בשעה 17:00

ת. כן.

ש. כשאתה הגעת בשעה 17:00 כבר לא היה שומר בשער

ת. לא זוכר בדיוק.
עו"ד שפיגל
: אני מפנה ל-שורה 14 ב – ת/543


העד ממשיך:

ש. בעמ' 2 שורה 33 ל-ת/543

 שואל אותך החוקר האם הבחנת אתמול בזמן עבודתך בדבר חריג כלשהו בשירותים. אתה זוכר?

ת. לא. כרגיל

ש. אני רוצה להזכיר לך מה אמרת. אמרת: "אם אתה מדבר על כתמי דם, אני מבחין בזה לעיתים קרובות כי ……….."

ת. כן, נכון.

ש. אתה גם אמרת שאתמול ראית כתמי דם על מושב האסלה וליד האסלה על הרצפה

ת. כן, על מכסה האסלה ועל הרצפה

ש. וזה היה בשירותים האחרונים שניקית, כלומר של הבנים

ת. כן

ש. אתה ראית את אותם כתמים של דם, ראית טיפות קטנות לא כמות גדולה של דם

ת. נכון
עו"ד שפיגל
: אני מפנה לשורה 43 עד 46 לאותו ת/543


העד ממשיך:

ש. אתה גם משפה שראית חתיכות של נייר טואלט, לא הרבה, מוכתמים בדם, כמו שאמרת כאן עם קצת דם שאספת אותם וזרקת לפח האשפה שעומד מחוץ לבית הספר

ת. כן.

ש. הניירות האלה, איפה היו, בתוך התא? במסדרון? איפה?

ת. בתוך התא, ליד האסלה.

ש. איזה תא?

ת. לא זוכר בדיוק, יכול להיות תא מס' 3.

ש. בדרך כלל, הרי אתה עובד שם כבר 3 – 4 שנים

ת. עכשיו כבר אני לא עובד, אז עבדתי 3 – 4 שנים

ש. כדבר שבשגרה, כשאתה מנקה פסולת, נייר, חפצים שילדים זורקים, אתה לוקח לתוך שקית אשפה, אוסף וזורק בפח הזבל כדי שלא יהיו סתימות באסלה. נכון?

ת. נכון


עו"ד שפיגל
: אני מפנה ל- ת/544 עמ' 1 החל משורה 7.


העד ממשיך:

ש. בהודעה השניה, ת/544  מסרת במשטרה שראית כמות גדולה של נייר טואלט, בערך 5 מטר עם כתמי של דם. זוכר זאת?

ת. כן.

ש. אם כך, אם אמרנו שאתה אוסף פסולה וזורק לאשפה כדי שלא יהיו סתימות, אז את 5 המטר של הנייר, אספת וזרקת בחוץ

ת. עכשיו אני לא זוכר בדיוק, יכול להיות ששמתי בשקית ואחר כך בפח, יכול להיות שהשקית היתה מלאה וזרקתי לאסלה.

ש. לא סיפרת לאף אחד על הכתמים של הדם שראית, למה מפני שזו תופעה יום יומית, רגילה, שגרתית, לא ראית בזה משהו חריג.

לאשתך סיפרת?

ת. לא.

ש. למה, זה דבר רגיל, שגרתי

ת. נכון

ש. בתוך 4 – 5 שנים שעברת אז, תמיד היית מנקה שירותי בנים בסוף

ת. לא. לא כל הזמן. יש סיבה לכך.

ש. מה הסיבה?

ת. כי שאר המנקים בבית הספר היו מנקים את בית הספר עצמו, את המים היו שופכים בשירותים האלו, לכן השארתי את השירותים האלה לסוף.
עו"ד שפיגל
: אני מפנה ל – ת/544 שורה 16


העד ממשיך:


ש. ב- ת/544  אמרת שבזמן שהיית לקראת סיום ניקוי שירותי הבנים, שמעת קולות חזקים של אנשים בתוך בית הספר, ראית את קובי השרת של בית הספר ………. מפנה להודעה. זוכר את זה?

ת. אני זוכר.

ש. זה היה בשעה 18:40 לערך, כשהיית כבר לפני סיום העבודה, סיימת לנקות שירותי בנים

ת. כן, בערך בשעה הזו

ש. הגבר הזה ששאל אותך איפה יש עוד שירותים, איפה יש עוד מחסן, אמרת לו שיש פה שירותים ומחסן. לאיזה מחסן ושירותים הפנית אותו? האם הפנית אותו למקלט מס' 2?

ת. הגבר הזה לא שאל אותי איפה יש שירותים נוספים, הוא שאל אותי איפה יש כניסות נוספות ודלתות נוספות ואני הפניתי אותו למקלט שנמצא צמוד לחדר של מנהל בית הספר

ש. שזה המקלט שבו אתה שם את הכלים שלך

ת. כן

ש. האם אתה מדבר על המקלט מתחת לשירותי הבנים

ת. אני לא יודע מתחת למה הוא נמצא

ש. אתה יודע שקוראים לו מקלט מס' 2

ת. לא יודע.

ש. הגבר הזה שפנה אליך היה יחד עם קובי

ת. כן

ש. כשהפנית את הגבר הזה שהיה עם קובי, לאותו מקלט היית עדיין עם הכלים שלך של הנקיון – לא הספקת להחזיר את זה לא סיימת את העבודה

ת. אני חושב שכן, אבל לא הפניתי אותם אני ירדתי איתם יחד, אני פתחתי להם את הדלת.

ש. איזו דלת פתחת להם

ת. את הדלת שבחדר שבו מאחסנים את הכלים

ש. כלומר, הדלת של המקלט היתה פתוחה, בשעה 18:40

ת. כן
עו"ד שפיגל: אני מפנה ל- ת/545 עמ' 2 שורות 6 ואילך


העד ממשיך:

ש. למען הסר ספק. אם ב-18:40 הדלת של המקלט היתה פתוחה ואתה ירדת איתם לשם, כשהלכת אחרי זה הביתה, את דלת המקלט השארת פתוחה. היא היתה פתוחה כל הזמן

ת. כן זה נכון, כי באזור נשארו אנשים.

ש. אני מזכיר לך את הסיפור, כשהגעת בשעה 17:00 ראית את רומן עובד במקלט. אח"כ הוא חזר כי שכח יעה

ת.אני זוכר אבל אני רוצה לדייק, אני לאף אחד לא אמרתי שזה היה בדיוק רומן זדורוב, אני אמרתי כל הזמן שירדתי אמרתי שפועל עובד על הברכיים באזור הזה, אני לא אמרתי שזה רומן או לא רומן

ש.אבל הסיפור עצמו נכון

ת.כן

ש.הדלת של המחסן של הכלים שבתוך המקלט, להבדיל מהדלת הראשית של המקלט, כשהגעת בשעה 17:00 פתחת אותה ולקחת את הכלים ונעלת בחזרה

ת.כן, נכון

ש.ואת הדלת הזו של הכלים איפה שזה מאוחסן, המחסן הזה, אתה תמיד נועל אחרי שאתה לוקח את הכלים

ת.כן

ש.לקובי השרת יש את המפתח, המאסטר שפותח גם את המחסן הזה

ת.אני לא יודע

ש.לעובדי נקיון אחרים יש מפתח שמתאים לכל הדלתות של המחסן הזה, המפתח מתאים לכל דלת אחרת של מחסן כלים

ת.כן

ש.האם אתה יודע אם לעובדים אחרים יש מפתחות אחרים

ת.כן, כי אנשים שמרו את הכלים לא רק במחסן הזה אלא גם במחסנים אחרים

ש.אני מפנה אותך שוב ל –ת/544  עמ' 1, שורה 21, סיפרת למשטרה על איזה שהוא מנקה חדש שהחליף את לב שהיה חולה, אתה זוכר את זה, שמדבר עברית שהוא לא רוסי

ת.כן, אני זוכר

ש.האם ראית את הבחור הזה מנקה את השירותים ואיפה

ת.העובד הזה לא עשה נקיון בשירותים, הוא עשה נקיון בכיתות בקומה השניה

ש.בהודעה שמסרת, אני מזכיר לך, שסיפרת בעמ' 2 שורה 23, ראית אותו מנקה את השירותים בקומה ג'

ת.אם להגיד שקומה ג' זו הקומה הכי עליונה של בית ספר, בכל אופן הוא לא עשה נקיון בשירותים, הוא רק שפך שם מים אחרי שהוא ניקה את הכיתות, את כל הנקיונות בשירותים בכל בית הספר עושה אני

ש.סיפרת באותה הודעה שהמנקה הקבוע שקוראים לו לב, בא למחרת כדי לשלם לבחור שהחליף אותו והבחור הזה בכלל לא התייצב, האם ראית אותו מאז

ת.אף פעם לא ראיתי אותו יותר
עו"ד ענבר:
 אין שאלות בחקירה חוזרת.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3