"זדורוב: אני אומר, מאיפה לי לדעת מה קרה שם? אין לי שמץ של מושג. אני חשבתי שבמקלט שלי… במקלט שלי מישהו נפל ונפצע, איפה שאני עובד"

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 25) קובץ 1 מתוך 2

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1068 י"ד

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת העבודה : 27.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 25) קובץ 1 מתוך 2 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1068 י"ד

שם המתרגם: רינת שור

קובץ כללי שיחה עם ארתור 18.12.06 שעון מסך מראה 08:06:51 (מונה דיסק 0:00:00)

זדורוב: הבחור (לא נשמע) אם הוא יכנס, הוא ישאיר לי (לא נשמע).

ארתור: מה?

זדורוב: (הנחקר שותק) בלי בעיות. הרבה בחורים (לא נשמע) יוצאים.

ארתור: יש להם מלא מהשמיכות האלה.

זדורוב: כן.

ארתור: זה סוף הדרך שם.

זדורוב: בסדר, פשוט במקום כזה, יש מלא (לא נשמע). אני חשבתי באמת, אתה יודע מה זה (לא נשמע)? יותר טוב מכאלה. כאלה שמנים (לא נשמע) יש כאלה? קווקזיים.

ארתור: (החוקר שותק).

זדורוב: זה ככה, כוס אמך. אתה יודע מה יש שם בפנים?

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: אתה יודע איזה חם זה? סוף הדרך.

ארתור: אני יודע, היה לי (לא נשמע) סוף הדרך. כל קור (לא נשמע)

זדורוב: אצלנו קוראים לזה בחיף, בחיף.

ארתור: בחיף?

זדורוב: הם כאלה, כן. כאלה עבים, ענקיים. ו… זה… איך קוראים לזה, הבד שמלמעלה יש את החלק הזה, יש סטן.

ארתור: ההמ.

זדורוב: חלק, סוף הדרך. זה הרי נעים, (לא נשמע) אני לא (לא נשמע) להיגנב. יש בבית מלא כאלה (לא נשמע) בעצמם. מגמלים. מה אתה מושך שם? איזה (לא נשמע, הנחקר צוחק).

ארתור: אתה לא מתאר לעצמך אפילו, איזה שטות לא בריאה הזאת, כוס אמך.

זדורוב: אבל מה זה, (לא נשמע)?

ארתור: כשאתה עובד, אתה הרי עומד על הברכיים.

זדורוב: ההמ.

ארתור: זהו, אתה חותך את הבלטה, אתה נושך ואיפה שהוא תיפול חתיכה קטנה, אתה עולה… הלמעלה עולה, (לא נשמע). אני קיבלתי את זה כל כך חזק, כוס אמך, אני התחלתי ממש להיאנח.

מונה : 00:02:28

זדורוב: מה? עף לתוך הרגל?

ארתור: כן, אני אחרי זה הוצאתי אותה, כל הדבר הזה התמלא לי מוגלה, כוס אמך. זה התנפח לי כל כך.

זדורוב: איזה (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: דרך המכנסיים (לא נשמע)?

ארתור: הנה היא עומדת, הנה. חתיכה של קרמיקה עפה, היא חדה, היא כאילו (לא נשמע)

זדורוב: ההמ.

ארתור: ו… אם היא עומדת שם

זדורוב: דרך המכנסיים, כן?

ארתור: היא עוברת דרך זה, אתה הרי נעמד (לא נשמע) מכנסיים.

ארתור: ההמ.

זדורוב: זה (לא נשמע) ברזל. אני דרכתי, (לא נשמע)

ארתור: ואתה שם בכוונה את אלה, כוס אמך. את האלה מהעור לפה.

זדורוב: לא, זה לא עוזר.

ארתור: (החוקר צוחק).

זדורוב: יש כאלה מגומי ששמים על הברכיים

ארתור: נו.

זדורוב: אבל לא נוח לעבוד אתם.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אני בדרך כלל לוקח כרית ו… כל הבית, הרי אפשר תמיד לקחת כרית, שם אני הלכתי לאיפה, כרית פה, אתה עובד, שם אתה שכחת לשים אחת, לקחת הלכת לשים אחת, שם עפה עליך חתיכה. כל הזמן כוס אמך, אתה מקבל את זה איפה שהוא.

ארתור: כן. (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים)

זדורוב: אה, אתה (לא נשמע).

ארתור: כן, נו. (החוקר והנחקר צוחקים)

זדורוב: אני שכחתי, אתה לא (לא נשמע). אפילו תה פושר כאילו מביאים פה. הכי מעניין, כשאני (לא נשמע) את הדבק… הבן אדם (לא נשמע), אחרי ארבעים דקות אחרי זה בערך. אני הרי קיבלתי אוכל, שמתי אותו על (לא נשמע) והלכתי לישון.

מונה : 00:06:12

ארתור: מתי?

זדורוב: היום.

ארתור: ההמ.

זדורוב: ותה אני כבר… הרמתי את עצמי, כבר קיבלנו תה בדיוק, כוס אמך. זה…

ארתור: זה לא מזרן, זאת כרית כזאת.

זדורוב: זה ספוג, ספוג.

ארתור: אתה לא הבנת, כן, אבל… יש כריות (לא נשמע) מיוחדות… שהן בשביל זה, מסג'ים כאלה. אבל זה לא אצלנו. זה ספוג.

זדורוב: זה ספוג רגיל, זורקים לשם. זה אתה יודע… (לא נשמע) מהמיטה. ועל המיטה היא עומדת מהצדדים ככה בשביל היופי וזה הכל. שמו על זה איזה סמרטוט והנה לך כרית.

ארתור: יש כאלה… זה, מהצד הזה חלק ומהצד הזה עם ריצ'רצ'ים כאלה. זאת גם כן כרית מסג'ים. היא מיוחדת למסג'… אבל היא יותר עבה.

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) אתה שם עליה את הראש, זה סוף הדרך. אבל זאת גם כן סוף הדרך. זה גם בסדר (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע) יותר טוב מאשר על שמיכה.

ארתור: ברור.

זדורוב: בחור נתפס סוף הדרך.

ארתור: מי?

זדורוב: הוא לא מעשן ואנחנו שנינו מעשנים. (הנחקר מדליק סיגריה) (מונה דיסק 0:08:18)

ארתור: לא. (לא נשמע) ואתה לפעמים תפתח את הקטע פלסטיק ותסגור אותו, זה גם כן יוצא. לא, תוציא את השטות הזאת, נכון (לא נשמע) את זה. (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים)

זדורוב: נו…

שוטר : בוקר טוב.

זדורוב: בוקר טוב. אני

שוטר : הכל בסדר? אתה מוכן?

זדורוב: כן.

ארתור: מה, אתה הולך?

זדורוב: (החוקר שותק).

ארתור: תתנהג יפה. אל תרביץ לאף אחד.

מונה : 00:11:43

שוטר : תוציא את הידיים. יוסי! (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים).

שוטר2 : (לא נשמע) או לא?

שוטר : כן, כן.

שוטר2 : (לא נשמע) נכנס?

שוטר : (השוטר שותק).

שוטר2 : אה?

שוטר : כן.

ח : כולם (לא נשמע).

שוטר : (לא נשמע).

ח : זה?

שוטר : כן.

ח : על הילדה. על הילדה.

שוטר : איזה ילדה?

ארתור: זה שהיה בקצה… רצח של הילדה.

שוטר : מה אתה אומר?

ארתור : ההמ. חשוד. שמעת על הרצח הזה?

שוטר : כן, שמעתי. כל המדינה שומעת.

ארתור: שבוע הוא חשוד כבר. לפניו היו גם שתיים חשודים, אחד השתחרר. אחד היה גנן. השני גם היה איזה פועל שם בבית ספר מונה דיסק 0:14:05. שעון מסך 08:21:00

שעון מס 19.12.06

שעה 08:21:00

– תום הקלטה –

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 25) קובץ 2 מתוך 2

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1068 י"ד

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת העבודה : 27.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 25) קובץ 2 מתוך 2 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1068 י"ד

שם המתרגם: רינת שור

זוהי כנראה דווקא שיחה עם מדובב בתא – כנראה ארתור

נ': זדורוב

ח: ארתור

מתחיל שעון מסך

18.12.06

14:28:09

חקירה מספר 165/06, העתק (25), תעתיק פרוטוקול מספר 1068 יד', קובץ מספר שתיים מתוך שניים, החקירה נערכת בשפה הרוסית, תחנת משטרה – ימ"ר גליל

תמלול על ידי רינת שור

תרגום על ידי רינת שור

תאריך 18.12.06 שעון מסך 14:28:09 מונה דיסק 0:14:09.

להוסיף למונה דיסק של המתרגם עוד 14:09 דקות

(רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים בתחילת ההקלטה)

ארתור: אוי.

זדורוב: שיחררו אותו?

ארתור: כן, מזמן.

זדורוב: אחלה. שימחא כפיים, שישמח…

ארתור: כן?

זדורוב: כן, הם הרי פתחו בחקירה (לא נשמע).

ארתור: מה?

זדורוב: שהוא ישמח, הם (לא נשמע) את התיק לבית משפט.

ארתור: למי?

זדורוב: (לא נשמע) כוס אמך.

ארתור: אה?

זדורוב: שהם ישמחו, שימחאו כפיים, כוס אמך, הם סגרו את התיק. הם מצאו רוצח.

ארתור: הם מצאו רוצח?

זדורוב: כן, אותי. (מונה דיסק 0:16:43)

ארתור: ההמ.

זדורוב: יש להם מלא ראיות נסיבתיות, כמה שאתה רק רוצה. X

ארתור: (לא נשמע) מה אתם אוכלים, (לא נשמע) כוס אמך. (לא נשמע).

זדורוב: אני יודע, אני בכלל לא אוכל שום דבר. X

ארתור: (לא נשמע) כוס אמך. אני כיבסתי את הכל, כוס אמך.

זדורוב: מה אנחנו (לא נשמע).

ארתור: מה?

זדורוב: (לא נשמע) שיאשימו אותי, הם יהיו (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע) מה אתה מדבר שטויות, כוס אמך, אה? מה זה השטויות האלה, כוס אמך?

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: מה, אתה נגנב לי פה עכשיו? מה קרה?

זדורוב: (הנחקר שותק).

מונה : 00:03:39

ארתור: נו יאללה תוציא, מה קרה?

זדורוב: הם דפקו לי את החיים כבר.

ארתור: איך הם דפקו לך את החיים? איך? נו, דבר כבר.

זדורוב: הם אומרים, צריך להיות קשר לוגי. מאיפה נודע לך שדווקא בשירותים היה הרצח?

ארתור: הם אמרו לך את זה?

זדורוב: כן.

ארתור: נו.

זדורוב: הם אומרים, (לא נשמע) לא אמר לך שום דבר.

ארתור: מי?

זדורוב: (לא נשמע). ההוא הלך (לא נשמע), הוא אומר, אני אמרתי לו שהוא יבוא אלי הביתה (לא נשמע) זהו. אני אמרתי שהרגו את הבת של (לא נשמע), זהו סוף הדרך. זה הוא טוען. ואני כוס אמך, שואל אותו (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע)?

זדורוב: נו הוא אומר לי… הוא שאל אותו בערב מה קרה אה… אני הרי, הוא לא מבין טוב בעברית.

ארתור: אוי, כוס אמך, מה יש לך?

זדורוב: קח. אני אומר, מאיפה אני, אני לא מצליח להבין. הוא אומר, אני אומר, מה קרה? הוא אומר, כן יש שם איזו שהיא בעיה עם ילדה. אני לא הבנתי איזו בעיה.

ארתור: זה חכה רגע, זה כשזה היה ביום רביעי בערב?

זדורוב: ביום רביעי בערב.

ארתור: הוא התקשר אליך.

זדורוב: כן.

ארתור: זאת ההיא שבגללה אתה אומר (לא נשמע) התקשר אליך?

זדורוב: לא.

ארתור: אז מי הוא?

זדורוב: אה… הוא מביא חומר והעבודה שלו הייתה הבאה, אחרי הבית ספר אני הייתי צריך ללכת לעבוד אצלו.

ארתור: אה, נו, נו, נו ואז מה? הוא התקשר אליך ואומר, מה קרה?

זדורוב: הוא כן, קרה משהו בבית ספר.

ארתור: נו.

מונה : 00:04:45

זדורוב: אני אומר, מאיפה לי לדעת מה קרה שם? אין לי שמץ של מושג. אני חשבתי שבמקלט שלי… במקלט שלי מישהו נפל ונפצע, איפה שאני עובד. שם איפה שאני עובד, אם מישהו נופל שם, אחרי זה כותבים עלי תלונה, מתלוננים ואני משלם על זה כסף, אתה לא מבין איזה סכומים, אתה מבין?

ארתור: נו, נו, נו.

זדורוב: אני לא הצלחתי להבין.

ארתור: ועכשיו מה קר… מה יש?

זדורוב: ואני אמרתי לו ש… מה קרה שם?

ארתור: כן.

זדורוב: זה. הוא, נו כולם חושבים כאילו, אפשר ליפול במסדרון, על המדרגות. מה אתה חשבת (לא נשמע)? מאיפה אני יודע, אני רק משער על זה.

ארתור: מי אמר לך את זה? (מונה דיסק 0:19:22)

זדורוב: חוקרים. הם

ארתור: אתה תגיד לו

זדורוב: אה?

ארתור: אתה… אמרת לו אז (לא נשמע)?

זדורוב: מה?

ארתור: מי בשירותים.

זדורוב: אני פשוט שאלתי, אני לא ידעתי.

ארתור: מה אתה שאלת, על השירותים?

זדורוב: אני שאלתי, אני אומר שאיפה זה קרה, מה קרה? אני אומר בשירותים,

מה? הוא אמר לי, בשירותים. אני אומר, מה קרה בשירותים? אני הרי לא יכול להבין.

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: ועכשיו הוא אומר שהוא לא אמר את זה, שזה אני אמרתי לו, אתה מבין מה כל הקטע? הוא אומר שאני אמרתי לו את זה.

ארתור: אוי, כוס אמך.

זדורוב: קפה (לא נשמע) אצלם כמה שאתה רוצה.

ארתור: אבל מי אומר לך את זה, ראובן ש… ש… שאתה, שהוא שמע ממך שבשירותים?

זדורוב: כן.

ארתור: זה הוא עכשיו אמר לך? אתה ראית אותו?

מונה : 00:05:53

זדורוב: לא. כשאני דיברתי אתו

ארתור: כן.

זדורוב: אני חשבתי ש… מקלט

ארתור: בשירותים, כן.

זדורוב: בשירותים, אני הרי עובד בשירותים. זה… אבל אני לא התכוונתי ספציפית אה… את השירותים, אני חשבתי שבמקלט.

ארתור: (לא נשמע) כן, במקלט, נו.

זדורוב: זהו. הוא אומר, לא, אין שם שום דבר. הוא הסביר לי משהו, אני לא מבין בעברית. הוא אומר לי, תן לי את אשתך, אני אסביר לה את הכל. אני נתתי, אני אומר, אשתי ישנה ואשתי לא ישנה.

ארתור: האשה לא ישנה.

זדורוב: היא לא ישנה, אני שיקרתי. אני לא יכולתי. הוא אומר, בוא תבוא אלי

מחר. היא, אני אומר, אני לא יכול מחר, יש לי כאילו (לא נשמע) אני עוד פעם שיקרתי לו, אתה מבין? אני לא רציתי ללכת לעבוד אצלו. (לא נשמע) בשביל משכורת מאתיים שקל ביום, לעבוד בפרך או כוס אמך, (לא נשמע) עבודה אז כוס אמך, באת, הערכת, קנית חומר, הרווחת יותר. אני לא רציתי ללכת אליו, כוס אמך. אני לא רציתי עד השניה האחרונה.

ארתור: אבל למה הוא רצה שאתה תבוא אליו? שאתה תסביר לו את מה שקרה?

זדורוב: לא, בשביל שאני אבוא לעבוד אצלו.

ארתור: ההמ, נו, נו.

זדורוב: זהו, האישה אומרת ש… אני הלכתי לישון בשעה עשר. אני זוכר מצוין שהאישה הלכה לישון אתי ביחד. אני זוכר את זה מצוין. הם אומרים שאני הלכתי לישון ראשון והאישה לא הלכה אתי לישון.

ארתור: מתי, באותו היום? (מונה דיסק 0:21:10)

זדורוב: כן. אני לא רוצה להוכיח שום דבר, אני לא מסוגל, אני עייף. כוס אמך

אה… בקיצור, הם הביאו מלא הוכחות נסיבתיות.

ארתור: מלא?

זדורוב: מלא, זה יספיק בשביל אה… שאני אקבל מאסר עולם גם כן. זה היום, האריגטו הזה או אריקטו משהו (לא נשמע)

ארתור: זאת אומרת אתה (לא נשמע).

זדורוב: כן, הוא אמר, אתה תגיד לי איך הכל קרה ו… כאילו אנחנו נוריד לך את התקופה, (לא נשמע).

מונה : 00:07:26 (מונה דיסק 0:21:34)

ארתור: מה אני אמרתי לך?

זדורוב: אני לא הרגתי את הילדה, אני לא הרגתי אותה. הוא אמר, אבל אני זה… אני אומר, אם אני לא הרגתי אותה, בשביל מה אני אתחיל… אם אני הייתי יודע לפחות איך זה קרה, אני הייתי כבר אומר לך. על הרצח נדמה לי שאני שמעתי ביום למחרת, אישתי אמרה לי שבשירותים. באמת כוס אמך, בשירותים. ואני שאלתי את זה, איך קוראים לו, איפה זה קרה?

ארתור: מה הוא אומר, אצל השוטרים?

זדורוב: אה? אבל עכשיו הם הפכו את הכל. הם אומרים שאני (לא נשמע) בשירותים ואני… נו אני עובד בשירותים.

ארתור: אבל אף אחד לא אמר לך בשירותים, כאילו אתה טעית בדיבור, כן?

זדורוב: כן. כאילו שאף אחד לא אמר לי את זה ועכשיו יוצא שאני הוספתי שם את האסלות שאני בכלל לא עשיתי שם אז, האסלות עושים אחרי הקרמיקה.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אתה מבין? הם, זאת אומרת מה שאני אמרתי, הם הפכו את זה איך שהם רוצים והפילו עלי את כל זה עכשיו.

ארתור: וראובן הזה הולך נגדך עכשיו?

זדורוב: ראובן אמר, אני לא אמרתי לו שום דבר, אני אמרתי לו, שהרגו את הילדה של חבר שלי, כוס אמך ושהוא יתחיל לעבוד אתי, זהו. יותר אני לא אמרתי לו שום דבר.

ארתור: זה הוא אמר לך ככה.

זדורוב: זה הוא אמר את זה להם.

ארתור: בסדר, נו.

זדורוב: נו.

ארתור: (לא נשמע) הוא אמר להם גם כן, כן?

זדורוב: אה… הוא אמר שאני שאלתי משהו על השירותים, על השירותים,

כאילו… כאילו שהם לא יודעים שום דבר. אלה עוד שטויות, אחרי זה. מכנסיים, אני זרקתי את המכנסיים. כולם משערים שאני (לא נשמע)

אפילו. (לא נשמע) אני זוכר מצוין את יום רביעי. אה… אני לקחתי דברים לעבודה ביום שלישי.

ארתור: אז איפה היה הג'ינס, בבית ספר?

זדורוב: כן, אני לבשתי ג'ינס, עבדתי אתם.

ארתור: והחמה ראתה אותך?

זדורוב: לא.

מונה : 00:09:04

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: לא, (לא נשמע) שאני זרקתי את הג'ינס. אבל היה לי ג'ינס בבגדי עבודה ואני זרקתי אותם כוס אמך, מאיפה אני יודע מתי בכלל, אין לי מושג כבר בכלל. מה שנותנים לי מכנסיים מהבגדים, אני לוקח את הכל. ג'ינס ומדים ואת הכל כי זה הכל מתקלקל ונעלם כמו גפרורים. זהו.

ארתור: כן.

זדורוב: לא ככה (לא נשמע) עשה את זה.

ארתור: אני שמעתי, אתה אמרת.

זדורוב: אני כוס אמך, (לא נשמע)

ארתור: מי, כאילו החמה והאישה?

זדורוב: החמה, האישה, (לא נשמע) ואני, אני לא עשיתי את זה. לא יכול להיות כזה דבר. התחילו לחטט לי, כוס אמך, למה אתה לא שכבת עם אשתך, כוס אמך, באותו היום? את מי זה מעניין, זאת אישתי, אלה החיים שלי. היא כוס אמך, אחרי הלידה רק הכל מתחיל להחלים. לאן אני אתחיל להיכנס, כוס אמך?

ארתור: צוחק.

זדורוב: נו ראיות נסיבות הם אספו, כוס אמך. אה… למה אתה לא אמרת על הם יותר מוקדם? אני פחדתי, בגלל זה בדיוק אני לא אמרתי. בקיצור, אתה מבין ואני (לא נשמע)

ארתור: דם?

זדורוב: נו אני ראיתי דם ואני אמרתי את זה (לא נשמע) ממש בתחילת החקירה, בסוף.

ארתור: אוי כוס אמך, זה לא טוב בכלל.

זדורוב: זהו, והם מתחילים כוס אמך, למה אתה לא אמרת לאשתך? כי כוס אמך, כשהתברר לי שקרה משהו בבית ספר, אני בכלל לא חשבתי על (לא נשמע)

ארתור: ואתה אה… באותו היום ראית את הדם, כן?

זדורוב: כן, אני ראיתי דם. ואני לא אמרתי לא לאשתי ולא לאף אחד אני לא אמרתי.

ארתור: פש… סוף הדרך.

זדורוב: והם נתפסו בזה שאני לא נתתי לאשתי את השפופרת, על זה שאני ראיתי דם, (לא נשמע) לא אמרה לי, הם נתלו בזה, כוס אמך.

ארתור: אבל מי קרא לאשתך לטלפון, ראובן?

מונה : 00:10:31 (מונה דיסק 0:24:40)

זדורוב: אה? כן, ראובן. כן, לאשתי, אני מסביר שהיא, (לא נשמע) אילנה ישנה וכשאני (לא נשמע)

ארתור: והוא רצה להסביר מה קרה.

זדורוב: כן.

ארתור: כן, ואתה כאילו הסתרת גם מהאישה וגם מכל השאר, כן?

זדורוב: כן. ו… כש… אה… אני סיימתי לדבר אתו, אני יוצא, אני רואה שהאישה שם. אני אומר, כוס אמך, קרה משהו בבית ספר, אני לא יכול להבין מה. או בשירותים או לא, קרה משהו בבית ספר. וזה שאני אומר, הכי חשוב שזה לא במקלט. כי גם שם אני הרי עושה שירותים. הכי חשוב שזה לא במקלט. (לא נשמע)

ארתור: אתה אחרי זה יומיים שלושה דאגת ממה שקרה.

זדורוב: אני כוס אמך כל הזמן דאגתי, כוס אמך, אם קרה משהו, אני בלי צל של מושג, הוא עוד יתחילו כוס אמך לתלות עלי את הכל, פה ושם. (לא נשמע) בכוונה אלי, כוס אמך. הם אומרים, תיתן לנו הסבר הגיוני.

ארתור: (לא נשמע) הבין שצריך לתלות את הכל עליך, משוך את זה ככה.

זדורוב: בטח, כמובן, אני כבר תיארתי לעצמי. תסלח לי, סוף הדרך של מועמד. לא חוקי, זאת אומרת אני נמצא פה באופן חוקי, אבל אני עובד בלי אישור, אני עושה חלטורות, כוס אמך. אני לא משלם כסף ומסים. כוס אמך,

(לא נשמע) הזאת. הוא אומר, יותר טוב לי לשלם כסף מאשר זה… שאתה יושב בבית סוהר. אני אומר, אתה יודע, יש לי משפחה כוס אמך… טובה, גדולה. בלעדיה אני לא יכול לחיות ואני אוהב משפחה.

ארתור: מה זאת אומרת לשלם כסף?

זדורוב: נו כאילו על זה שאני עבדתי באופן לא חוקי, שאני אשלם על כל זה כסף. הם יתחילו לחשב שם מיליונים, כוס אמך ואז תשלם אחרי זה.

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: תראה, אני אוהב משפחה…

ארתור: עכשיו היא כבר יודעת שאתה עבדת בצורה בלתי חוקית?

זדורוב: נו אני סיפרתי הכל (לא נשמע) בשחור מהקבלן.

ארתור: ההמ. אה… כמובן שהם יהיו נגדך.

זדורוב: יש להם את האובייקט. אני אומר, סוף הדרך, כוס אמך, אני יודע ש… מי שהרג, מי שהרג הוא בכל אופן אחרי זה יחזור לעניין הזה.

ארתור: צוחק.

מונה : 00:12:19 (מונה דיסק 0:26:28)

זדורוב: הוא יחזור לעניין הזה, הוא יהרוג עוד. הרי אם אני הייתי רוצה

ארתור: למה אתה חושב ככה?

זדורוב: אה? אני לא יודע, אני חושב שככל הנראה…

ארתור: למה שהוא יחזור? אם הוא יחזור, זה יהיה טוב בשבילך.

זדורוב: ההמ.

ארתור: ואם הוא לא יחזור?

זדורוב: זה לא טוב, גם ככה זה לא טוב בשבילי, בשני המקרים, גם ככה וגם ככה וגם ככה וזה הכל.

ארתור: ומה שכוס אמך, השוטר אמר לך, הריגה מה הריגה, זה אני ישר אמרתי לך. אני…

זדורוב: טוב, (לא נשמע) צריך ללכת

ארתור: אני, תקשיב

זדורוב: (לא נשמע) אני יודע הרי מה יש שם.

ארתור: אני, בוא אני אגיד לך משהו. אז כשאני אמרתי לך את הכל, הסברתי לך, אני לא אמרתי לך את זה סתם ככה. אתה עוד תשמע את זה הרבה מאוד. מה שאני אמרתי לך מזמן

זדורוב: אני יודע, אני עוד אשמע את זה הרבה פעמים.

ארתור: אתה תשמע את זה עוד הרבה, אני פשוט מהתחלה אמרתי לך את זה, למה? בשביל שאתה…

זדורוב: אבין.

ארתור: שאתה תבין מי נגד מי. מתי אני אמרתי לך את זה כבר? לפני יומיים או שלושה. ועכשיו אומרים לך את זה גם כן. למה? כי אני יודע לאן אתה תלך, לאיזה כיוון אתה זז כבר. אני כבר יודע. ואני יודע מה יהיה הלאה.

זדורוב: אני כבר יודע מה יהיה.

ארתור: אני כבר יודע מה יהיה אתך, אני כבר לפני יומיים או שלושה ידעתי מה יהיה אתך.

זדורוב: בשביל בית המשפט יספיק הראיות הנסיבתיות שהם חפרו בשביל להושיב אותי.

ארתור: לא, איך זה היה הרי, כוס אמך? עברה הילדה שלי, בחור, הביאו את השטות הזאת, כוס אמך… לא, יותר נכון כל אחד הם הגיעו, הם עמדו שם, אני דיברתי כאן עם עורך הדין שלי, בקיצור. בערך איזה עשר, חמש עשרה דקות,

מונה : 00:13:57 (מונה דיסק 0:18:06)

הם עמדו שם מאחורי, מאחורי זה. מאחורה שולחנות והם צעקו אה, הו, (לא נשמע) לשוטר, תן לי לנשק את הפצע, אני אומר. תן לי, תן לי. הוא לא נתן. הוא אמר, הנה (לא נשמע) שלום שלום וזה הכל. הם אומרים, מה אתה צריך? אני אומר הנה, ככה זה, יש קצת. הם הלכו ככל הנראה, קנו. השוטר ההוא הגיע, שם את זה? כוס אמ… אני אומר, למה אתם לא שלחתם כרית? לא טרנינגים ולא זה. אני אומר, תביאו לי דברים, (לא נשמע). אין לי שום דבר, לא צריך כבר שמיכה, אני מצאתי אני אומר. זהו, הם אומרים בסדר, חכה יום יומיים, אנחנו נקנה את הכל ואנחנו נביא לך. טרנינגים, שמנינגים,נעלי ספורט, תיק גדול אני צריך עוד, בגדים בקיצור.

זדורוב: אני יודע מצוין במה זה יגמר.

ארתור: אני אמרתי להם להביא לי כרית, את נעלי הספורט שלי, כוס אמך. עוד

זה… טרנינגים, נו אה… חליפות ספורט. אוי, כוס אמך, אני הלכתי התרחצתי, כיבסתי את עצמי, אתה ראית איך אני סידרתי את הבית? הנה מה, כאן… אני זרקתי אתה שמפו, את הכל. אני ניקיתי את השירותים, את הכל, אני הלכתי… כוס אמך, מים כאלה מזוינים, כוס אמך. הם נשפכים ככה שאי אפשר להתרחץ. הביאו לי סוכר, כוס אמך?

זדורוב: בקיצור… (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים, לא נשמע) יכול להיות שאני מפגר, בתיק פלילי אני (לא נשמע) מושלם, אבל

ארתור: מה קשור כאן (לא נשמע)?

זדורוב: לא, אני

ארתור: פשוט אתה לא מבין בעניינים האלה, אתה לא ישבת בבית סוהר ואתה לא יודע שום דבר.

זדורוב: אני פשוט מסביר לך, אבל אני מבין מצוין (לא נשמע).

ארתור: גם שם השתחררו.

זדורוב: אני מבין מצוין

ארתור: גם זה וגם ההוא השתחרר, עוד אחד השתחרר. הוא (לא נשמע) כל מיני שטויות ואחרי זה כוס אמך אה… כשהוציאו אותי לעורך דין, גם אותו כבר הוציאו. (לא נשמע) השאיר שם משהו לזקן בטח.

זדורוב: אני מבין מצוין (לא נשמע).

ארתור: אה?

זדורוב: אני אומר, אני מבין מצוין בבנייה, אני מבין מצוין בחשמל, אבל בשביל

מונה : 00:16:02

להרוג אותי… צריך לא הרבה. יספיק לי מקסימום שלוש דקות. אני מוציא את הקופסה בקיר, אני פותח קופסא ולוקח שתי כבלים. עם רגליים יחפות על הרצפה וזה הסוף ואתם לא תראו אותי יותר בחיים

שלכם.

ארתור: אני לא הבנתי, מה? מה?

זדורוב: נו ההומואים האלה אומרים, אתה (לא נשמע) אני אומר, תן לי מצת. הוא אומר, אני לא אתן לך מצת, אתה תצית את עצמך, הם אומרים.

ארתור: מי אמר את זה?

זדורוב: השוטרים.

ארתור: שם.

זדורוב: כן.

ארתור: עכשיו?

זדורוב: הם הרי הכניסו אותי לאותו… מקום.

ארתור: אה, כן?

זדורוב: (לא נשמע) תשב, זה… אני אומר תראה, אם אני אחליט להרוג את עצמי, אני אהרוג.

ארתור: הם חושבים שאתה תהרוג את עצמך?

זדורוב: כן, שכאילו אני אדליק את הכל עם מצת וגם כן את עצמי.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אני אומר, אתם חולי נפש, כוס אמך, אתם לא מבינים. אני לא רוצה לגרום לעצמי כאב. אני פשוט פותח את הברז… אני לא צריך בשביל זה הרבה כוחות, אני לא צריך שום דבר. אני יודע איך עושים את כל זה, זה מאוד קל לפתוח, משחררים על כל המים ובשביל לא לסתום את הכיור, אני פשוט מוציא החוצה את הידית של הברז. לא צריך ממש הרבה כוח שם. יספיק, מספיק חולצה רגילה בשביל לפתוח אותו. לפתוח את הקופסא, בשבילי, הנה אני עכשיו יכול לקחת את הקופסא הזאת, לפתוח ולהוציא שני כבלים.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אני עומד עם רגליים יחפות בתוך המים ואז אני לוקח את שני הכבלים בתוך הידיים וסוף הדרך, (לא נשמע) אמבולנס אחד אפילו אם הוא יגיע בתוך דקה, הוא לא יציל אותי. אף אחד (לא נשמע). ויש לי זמן… כוס אמך, אני כבר (לא נשמע) שאני, שמישהו יביא לי (לא נשמע) אף אחד לא מביא לי, כוס אמך. אף אחד לא שומע אותי. מה אתם רוצים מזה? אה, בכל זאת, אני

מונה : 00:17:38

בכלל (לא נשמע) בן אדם אני (לא נשמע) אני מת על המשפחה שלי, אני מת על האישה והילדה שלי. אבל פשוט אה… אני יודע במה זה יגמר. אני יודע שבית המשפט ייתנו לי מאסר עולם, פה, זה, זה, זה. פשוט כשיהיה מפגש, אני אבקש שהאישה תגיע עם הילדה, אני אנשק את שניהם… אוי,

(לא נשמע) אני אלך לגדר (לא נשמע) כוס אמך ולירות (לא נשמע). אני לא יכול לחיות בלי המשפחה. אני כוס אמך, כבר מטפס על הקירות, כוס אמך בלי המשפחה שלי כאן. הם עוד כותבים לי שאני אשם ברצח, שיכתבו לי. אוי, אנחנו נעשה בדיקה במעבדה שהיא תוכיח לנו באופן מלא את הכל. אבל אני יודע שאני לא הרגתי, אין שם שום דבר שלי. אני יודע, אני חופשי מהבחינה הזאת. בגלל זה אני לא עושה את זה. אם אני הייתי יודע שאני הרגתי זה… תודה לך, שם… אתה אומר, יש כאלה (לא נשמע), אבל אני יודע איך הרגתי, כן אני כבר הייתי הולך על זה מזמן, על הריגה, על זה רק בשביל להקטין את התקופה שלי. אבל כוס אמך, זה סוף הדרך, דבר ראשון, כוס אמך… (לא נשמע) אפילו יש איזה שהוא עד שהוא ראה אותי ביום הרצח בשירותים למעלה.

ארתור: מה אתה אומר לעזאזל?

זדורוב: כן, ככה אומרים.

ארתור: או…

זדורוב: אבל אני הרי לא עליתי בכלל לקומה השנייה, אתה מבין מה כל הקטע פה? אני הייתי בשירותי הגברים בקומה ראשונה, כן אני הייתי שם. אני הלכתי (לא נשמע) הלכתי. הם כבר לא מדברים על זמנים, הם כנראה בדקו לפי הזמנים את הטלפונים שלי והכל, ש… כוס אמך, זה באמת יוצא ככה, אני הייתי שם ושם. הם רצו להוריד אותי בגלל הזמנים, לפי הזמנים זה לא יוצא להם, הם לא יכולים להגיע לזה. הם מצאו (לא נשמע) להגיע אלי.

ארתור: מה הם מצאו?

זדורוב: דרכים אחרות להגיע אלי. הם אומרים, תן לנו הגיוני, תן לנו הסבר הגיוני למכנסיים שאתה זרקת, תן הסבר הגיוני לזה שאתה ראית דם ואתה לא סיפרת על זה לאשתך, תן הסבר הגיוני ואתה תלך הביתה. כוס אמך, לאלף עזאזל, נו למה אני לא החלטתי לספר לאשתי, אני לא רציתי להגיד לאשתי, אני לא חשבתי באותו הרגע.

ארתור: זה ממש לא טוב, אתה הרי מפגר. אתה ראית דם ואתה לא אמרת, כאילו שאתה הסתרת משהו.

מונה : 25:19:00

זדורוב: אני… אני בכוונה לא אמרתי על הדם, בשביל מה צריך את זה, אתה תגיד על הדם כוס אמך, ישר יאספו אותך. עוד היו לוקחים אותי באותו היום. אני בכוונה לא אמרתי את זה.

ארתור: אבל למה אתה לא רוצה להגיד, את השטות הזאת, מה שאתה אמרת לי אתמול?

זדורוב: איזה?

ארתור: נו, את זה אה… שאתה דיברת עם אלה (לא נשמע), נו כשאתה חתכת (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: אתה חושב שגם כן יגיעו (לא נשמע)

זדורוב: ברור.

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: נו ברור.

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: זה (לא נשמע) יגיד לי, אה אז אתה כוס אמך… ניגשה אליך ילדה שם, פה ושם, אתה גם כן זה, אז אתה לקחת את הילדה הזאת והרגת אותה במקום ההיא. שם הם יציגו את זה הרי, אתה מבין? בית המשפט מאמין להם ולא לי. בית המשפט מאמין להם, אני… כוס אמך. (לא נשמע).

ארתור: מספיק לדבר שטויות, איזה (לא נשמע), מה אתה ישר מתחיל להיכנע, כוס אמך?

זדורוב: אני אמרתי, עד המשפט, כל עוד לא ישלחו אותי לבית סוהר, אני כוס אמך שאני אקבל מאסר עולם, אני אחיה. אחרי זה אני (לא נשמע)

ארתור: נכון, (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע) הכל.

ארתור: מספיק כוס אמך לדבר שטויות, מספיק לדבר שטויות, כוס אמך כבר. מספיק כבר. אתה גם כן כמו ילד קטן, כוס אמך. אל תדבר שטויות כאלה, מה נהייה אתך, יש לך כוס אמך ילד, אישה, כוס אמך. אתה צריך לחיות בשבילם הרי. (לא נשמע)

זדורוב: ארתור, שלושים שנה, אני…

ארתור: מה אפשר לעשות? (לא נשמע)

זדורוב: אני… הלוואי שאני אחיה אחרי השלושים שנה האלה.

מונה : 00:20:49

ארתור: מה יש לך? כוס אמך, אתה פשוט כוס אמך, תחשוב… בצורה נכונה וזה הכל. תחשוב בצורה נכונה, כוס אמך.

זדורוב: איך?

ארתור: איך? איך? תחשוב בעצמך, אני לא יכול לגלות לך מה. מה לעשות, אתה מבין? אלה השנים שלך, שלך, שלך

זדורוב: אני מבין את זה מצוין.

ארתור: החיים שלך. החיים שלך, אני לא יכול להגיד לך לעשות משהו. אני למשל אם איך שאתה היית עושה, אני הייתי עושה את זה. איך אתה יכול לעשות את זה, זה אתה,

אתה מבין? לי אין אף אחד. אין לבד, אני גרוש, אין לי אף אחד, אתה מבין? ומה שאני רוצה להחליט ביני לבין עצמי, אני אחליט לעצמי. ומה שאני אעשה, זה אני. אתה זה אתה. (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע) שמו לי ראיות נסיבתיות מכל הכיוונים, אתה מבין? את זה יספיק.

ארתור: רומה, אני מהתחלה אמרתי לך… אני מהתחלה אמרתי לך, את הראיות האלה נגדך זה ממש לא טוב. הם ימצאו עוד דברים. מה אני אמרתי לך לפני יומיים?

זדורוב: הם ימצאו, (לא נשמע)

ארתור: מה אני אמרתי לך לפני יומיים?

זדורוב: אתמול אתה אמרת לי שהם ימצאו עוד.

ארתור: יהיה לך עוד יותר ויהיו לך עוד יותר ראיות.

זדורוב: אני יודע שהבדיקת מעבדה תהייה לטובתי.

ארתור: למה שהיא תהייה לטובתך? אם רק לפחות, לפחות דבר אחד, דבר אחד, שני דברים היו לטובתך, יש להם כנגד זה עשר דברים. תבין את זה. מעבדה מה, ש… שאין זרע?

זדורוב: זה שאני לא הרגתי, את זה שאין את טביעות האצבעות שלי, את זה שאני לא אנסתי, אתה מבין?

ארתור: מה זאת אומרת, אני לא הרגתי. לא הרגתי הם לא יכולים לברר את זה, אם אתה הרגת או שלא. אין טביעות אצבעות, בסדר. הם יגידו, אתה כפפ… אתה היית… אתה היית עם כפפות או שכוס אמך, אתה השתמשת כוס אמך באיזה שטות אחרת, או משהו כזה, אתה מבין? אם אנסת… יכול להיות שבכלל (לא נשמע) לא היה.

זדורוב: את זה אני לא יודע, אם היה

מונה : 39:22:00

ארתור: נו אתה רואה? ובאופן כללי, יכול להיות שלא היה (לא נשמע). יכול להיות שלקחו אותה (לא נשמע), הכל יכול להיות. ויכול להיות שהיה.

זדורוב: אם היה אונס אז

ארתור: כנראה שזה לא היה, אני מדבר אתך על התיק שלך, יותר ממה שאני מדבר אתך על התיק שלי.

זדורוב: לא, לא צריך ארתור, אני בעצמי חושב על זה. אני כוס אמך…

ארתור: לא, פשוט למה אני אומר לך?

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: אני מנסה לעזור לך, לפחות איך שהוא להסביר לך איזה משהו. אני מבין שאתה בפעם הראשונה פה, מה שאני יכול, אני מסביר לך.

זדורוב: אבל אני (לא נשמע), אם הם (לא נשמע)

ארתור: תקשיב, תן לי להגיד לך.

זדורוב: לא משנה איזה ראיות הם יציגו בפניי.

ארתור: תן לי להגיד, תקשיב לי. ראיות יש סוף הדרך… אם הן נסיבתיות, אמיתיות, אני לא יודע, אני יודע דבר אחד… אם כמו, אלה ראיות נסיבתיות, אמיתיות לא נסיבתיות, את זה אין כאן. אתה תסתכל איזה שטויות אתה עכשיו באת ואמרת לי. שמתברר שאתה לאשתך, אני לא ידעתי שאתה לא סיפרת לאשתך על הדם.

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: אתה מבין? זה שאתה

זדורוב: אני לא אמרתי להם את זה גם כן.

ארתור: חכה. אה… מה שאתה אמרת לי אתמול על השטות הזאת, את זה ששם, אתה אמרת נו, מה שאתה עשית וביקשו ממך שאתה תפסיק לעשות וזה, זה לא ידוע. ואם יגידו?

זדורוב: יהיה (לא נשמע).

ארתור: נו שם גם כן, כוס אמך יגידו, אההה… אז בגלל זה כוס אמך, אתה (לא נשמע) לא אמרת לנו. במציאות יהיה ככה.

זדורוב: בגלל זה אני, מה שאני אומר

ארתור: אני חושב (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע) הם הופכים את זה.

ארתור: אני חושב שזה… שזו כל המשמעות של כל, של כל השטות הזאת, אתה יודע? אני הבנתי למה אתה לא אומר. (החוקר צוחק) עכשיו אני הבנתי.

מונה : 00:24:10

זדורוב: (לא נשמע) על הכבל, הם יהפכו את זה, הם יגידו, התעצבנת על המכוערים האלה.

ארתור: כן, עכשיו (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: ועכשיו (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע) אתה רואה? עילה, עילה…

ארתור: באמת יש עילה, סיבה עכשיו. כאילו (לא נשמע) הם הגיעו, הם אמרו לך את זה, אתה התעצבנת

זדורוב: ואותי זה לא עניין וזה הכל. אני לא נגעתי בהם. אני לא נגעתי בהם.

ארתור: בגלל זה (לא נשמע)

זדורוב: בגלל זה אני לא מדבר על זה.

ארתור: נו באמת, כן. אתה תסגור את כל זה, את זה, כוס אמך (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע) אתה התנהגת, אתה התנהגת באופן לא הגיוני. אתה הלכת לישון מוקדם, בשעה עשר.

ארתור: מה זה? נו.

זדורוב: היה בשלוש, בשתיים עשרה, באחד, אני הלכתי בעשר.

ארתור: נו.

זדורוב: נו אישתי אומרת, בוא נלך לישון, (לא נשמע) עברו לה שבוע וחצי אחרי הלידה, (לא נשמע).

ארתור: נו.

זדורוב: חודש וחצי, זאת אומרת. אני לא רציתי באותו היום בכלל שום דבר. אני לא רציתי לא סקס ולא שום דבר, כוס אמך. אני שמעתי את מה שקרה בבית ספר, נהייתה לי כזאת דייסה בראש, כוס אמך, מה קרה שם? כוס אמך הכל, עכשיו ייקחו אותי, כוס אמך, יתחילו לחקור אותי, בשביל מה לעזאזל אני צריך את זה? היה לי בראש את כל זה ולא סקס. וגם לא

אהבה. אתה לא אמרת לנו את זה לא ביום ראשון ולא ביום שני

ארתור: חקרו את האישה?

זדורוב: כן, תמיד (לא נשמע).

ארתור: מה היא אמרה? שאתה לא סיפרת לה, כן? על הדם.

זדורוב: היא לא סיפרה לי כאן, הוא… אני אומר אה… היא אומרת שהוא הלך לישון בשעה עשר, ושום דבר אפילו, אני זה והוא אומר, אני עייף והלך

לישון. אבל היא לא אמרה ש… אני הלכתי לישון ביחד אתה, למרות שאני

מונה : 00:25:30

ארתור: היא לא אמרה את זה?

זדורוב: לא, היא לא אמרה את זה.

ארתור: (החוקר מצקצק בלשונו) ואתה אמרת שאתם הלכתם לישון ביחד.

זדורוב: ואני אמרתי שאני הלכתי ביחד עם אישתי. לא, נו את זה אני יכול להסביר, כאילו איך זה יוצא. האישה הייתה יכולה אחר כך לקום, אני הלכתי לישון ביחד אתה כי היא ביקשה אהבה באותו היום.

ארתור: זה לא משנה, אתה מבין, זה לא מסתדר עם זה שאתה לא סיפרת לה על הדם, שאתה לא נתת לה אתה שפופרת, (לא נשמע).

זדורוב: זה שאני לא נתתי לה את השפופרת, את זה אני עשיתי בכוונה גם כן זאת אומרת. מתברר שכל קצרין ידעה כבר בשש בערב, כוס אמך, בשבע בערב כבר ידעו את מה שקרה בבית הספר. כל הקצרין ידעה ואני כוס אמך, נודע לי בתשע וחצי ואני עוד יצאתי דפוק, אני עוד כוס אמך, לא הגיוני. כן, אני מבין יכול להיות שהרבה בדברים שלי לא הגיוני, אבל תמיד לימדו אותי, כוס אמך לא להלשין, לא למסור אף אחד כוס אמך, לא להעביר מידע. לא להלשין על אף אחד סתם ככה, אני לא רוצה. אם אני הייתי יודע אפילו איזה משהו קטן, אני ישר הייתי אומר.

ארתור: מה זאת אומרת להלשין? להלשין? איזה שטויות האלה, מה אתה מדבר? כוס אמך, להלשין. זה עניין של חיים ומוות ואתה מדבר על להלשין. מה אתה, אתה הרי לא איזה שהוא בנדיט, כוס אמך. אתה לא חלק מאיזה קבוצות פשע. אתה לא (לא נשמע) משהו. להלשין, לא להלשין.

זדורוב: אם אני הייתי יודע כוס אמך, מי עשה את זה, אני כבר הייתי אומר את זה מזמן.

ארתור: יש לך משפחה, אתה צריך קודם כל לחשוב על המשפחה, אם אתה היית יודע משהו לדוגמא ולא אמרת.

זדורוב: הם אומרים שאני יודע משהו בפנים, אבל אני לא אומר להם את זה בכוונה. אני אספר, אתה (לא נשמע). תספר מה זה, כוס אמך, אני אספר לכם את הכל. אבל אני לא יודע מה זה. אה… תנו לי זריקה, כוס אמך שאני

ארתור: זריקת (לא נשמע).

זדורוב: שאני אזכר. אז ככה, תנו לי זריקה שאני אזכר בהכל ואני אגיד לכם את הכל, כוס אמך. תעזרו לי. אני לא יכול להכיל לבד את כל זה. (לא נשמע) כמו יום עבודה רגיל. אני יצאתי ושם (לא נשמע) באותו היום קרה רצח, מה אני

מונה : 00:27:48

אעשה עכשיו? מה? נו. אה, אני כבר התחלתי (לא נשמע) זה ייגמר

בזה ש… יהיה משפט. כן, נדמה לי, סביר להניח (לא נשמע) יהיה משפט. הם יתנו לי (לא נשמע). במקרה הטוב יתנו להם כוס אמך, (לא נשמע) שהם ימשיכו לחפור. במקרה הטוב, כן? הוא ייתן להם שהם ימשיכו לחפור. אני עוד אשאר פה קצת, או. במקרה הגרוע, ישר… אפילו ב… ביום חמישי הוא יגיד לי כוס אמך, מאסר עולם… השופט יגיד לי… פסק דין. זהו, השוטרים ישמחו, הם ימחאו כפיים, אני לא אעניין אותם, העיקר (לא נשמע) את התיק. הרבה זמן הם כולם ידברו על זה שהיה תיק מאוד קשה, הרבה זמן הוא כוס אמך השתגע, ככה וככה… אבל אנחנו גילינו את הכל. הרוצח ישב בבית (לא נשמע) כי הוא יצא יבש מהמים, חשבו על איזה שהוא, כוס אמך רצף מטומטם, שהוא כוס אמך, לקח את הכל על עצמו על ידי ראיות נסיבתיות, (לא נשמע) אני זרקתי את המכנסיים. יש, מעולה. אוף, סוף הדרך, כוס אמך. להוכיח את החפות מפשע שלי אני לא יכול כי כוס אמך, אין עדים בעבודה שלי. זה סוף הדרך, כוס אמך, (לא נשמע) הרבה מאוד פלוסים. ואני (לא נשמע) כוס אמך. בכל אופן, אני אבקש מאישתי, כוס אמך שתביא את הילדה, אני אנשק אותה, כוס אמך. אני (לא נשמע) ואז אני אעשה שטויות. עכשיו הבני זונות האלה, אני לא אתן להם סיבה כוס אמך, (לא נשמע) את עצמי בשביל שהם ישמחו. שום דר הם לא יקבלו, כוס אמך.

ארתור: (החוקר צוחק) איזה דפוק אתה.

זדורוב: להרוג את עצמי, להרוג את עצמי היו לי כוס אמך, כל כך הרבה הזדמנויות לעשות את זה, אתה לא מאמין. שתי אצבעות לתוך השקע, כוס אמך, מים על הרצפה, סוף הדרך. המזדיינים האלה בכל מקרה לא מגיעים (לא נשמע). או על הגדר קוצים, איך זה עובד פה? כמו ב… רוסיה, אתה רץ על הגדר קוצים והם יורים?

ארתור: אין לנו כאן גדר קוצים.

זדורוב: לא? אז מה יש כאן?

ארתור: יש קירות של שבע מטרים.

זדורוב: ההמ. אז צריך (לא נשמע) למישהו שירו בך.

ארתור: (החוקר צוחק) לא מסתובבים פה עם נשק.

זדורוב: הם לא מסתובבים עם (לא נשמע)

ארתור: הם מסתובבים עם שוקרים חשמליים.

מונה : 00:30:00

זדורוב: כוס אמך, כלבים, לעזאזל עם זה. אז אני אצטרך כוס אמך, איך שהוא לחשוב על איך אני מסתלק, שהם ירו בי.

ארתור: הם לא יורים (לא נשמע), הם עומדים על בונקרים ואם קורה משהו, הם מעבירים ולירות הם לא יורים. הם תופסים אותך בידיים ריקות.

זדורוב: ואני

ארתור: עם כלבים.

זדורוב: אה, עם כלבים? אז שילכו להזדיין אז.

ארתור: (החוקר צוחק) כלבים אתה לא רוצה, כוס אמך.

זדורוב: כלבים אני לא רוצה. אני לא אוהב כלבים. מה זאת אומרת אני לא אוהב? אני לא אוהב כשהם עפים עלי, באופן כללי אני אוהב.

ארתור: אתה אוהב, ההמ.

זדורוב: ככה אני אוהב כלבים, חתולים אני לא אוהב. (לא נשמע) עם חתולים, שילכו להזדיין.

ארתור: כוס אמך, ההוא השתחרר, הוא רצה לעשות כאן (לא נשמע) שיהיה לך, כוס אמך. הוא כוס אמך, הוציאו אותי לעורך דין והוא יצא, כוס אמך. בן זונה וההוא כל הכבוד לו. השוטר יצא… קרא לו… הוא אומר לו, צא. ההוא יוצא בקיצור, הוא אומר, תיקח את הדברים שלך, אתה הולך הביתה. הוא צועק, אני… לו… אני עומד כאן, הוא אומר, אני השארתי לו את העניין הזה. אה… בסדר?

זדורוב: (לא נשמע) השמיכה חמה?

ארתור: כן. עוד הוא כזה (לא נשמע), הוא גם כן היה כזה, כן בצבע כחול, או מה? אני רציתי לעשות, אבל כשהוציאו אותו, אני לא לקחתי.

זדורוב: ההמ.

ארתור: כוס אמך. הוא גם השתחרר.

זדורוב: תאמין לי ארתור, עכשיו לא מעניין אותי השמיכה. הם כוס אמך, העמיסו עלי כל כך הרבה ראיות ועוד נסיבתיות, אבל (לא נשמע) הראש שלי

מתפוצץ.

ארתור: מה קשור פה השמיכה בכלל? אני מדבר באופן כללי, כוס אמך. והיה, היה טוב. מה זה משנה, כוס אמך שלא נתנו את השמיכה. יותר נעים עם… לשכב עם זה עכשיו, כוס אמך מאשר עם כל השטויות האלה, כוס אמך.

זדורוב: הם הביאו אותי לתא, שמו אותי בתא, סוף הדרך איזה קור שם כזה, כוס אמך, אני שמתי על עצמי ארבע שמיכות, שתיים מתחתי כוס אמך, עטפתי את עצמי כולי, קפאתי כמו איזה כלב. והם נסעו הביתה (לא נשמע).

מונה : 00:31:42

ארתור: אני יודע מה (לא נשמע) בראש כל מה שאפשר, כוס אמך.

זדורוב: אני לא רוצה (לא נשמע) שום דבר. כמו שזה כרגיל, בבית שלי הכל (לא נשמע).

ארתור: אין מה לעשות, צריך להמשיך לחיות עכשיו.

זדורוב: איך אני כוס אמך, בגיל שישים אני אצא, מי לעזאזל יצטרך אותי כבר? עכשיו להגיד (לא נשמע) אני הרגתי, הם יגידו, תספר איך אתה הרגת אותה. מי לעזאזל יודע איך, עם סכין (לא נשמע) אני לא יודע איך הרגו אותה. אני אגיד כוס אמך… שהרג כוס אמך, הוא לא יגיד. תספר, כוס אמך. יגידו לא, זה לא היה ככה. תספר איך זה היה, כוס אמך ואחר כך יגידו, אתה בכוונה כוס אמך משנה את העדויות שלך. אתה יודע איך הרגו אותה, אבל אתה בכוונה אומר דברים אחרים. לתת להם סיבות לשמוח.

ארתור: היום?

זדורוב: לא, זה אני פשוט חושב ככה. הם כבר אמרו לי הרבה פעמים, היום רק אחרו לי. יאללה, תגיד שאתה הרגת אותה, כוס אמך. אנחנו שם נעשה משהו,

אני… אני לא מבין עברית כל כך טוב, הוא אומר את המילה הזאת, הריגה או משהו. את זה הבנתי. זה… ו… הוא סיפר לי שם, כוס אמך, אנחנו נעשה שם משהו, מפה לשם, אני אומר כוס אמך… ואני בעצמי, אני לא (לא נשמע) אני אומר אלוהים אדירים, עכשיו אני אגיד, כן אני הרגתי. הם יכריחו אותי לעשות שחזור, באופן כללי אמורים לעשות את זה. אה… בשחזור אה… צריך להראות איך אני הרגתי את הילדה הזאת. אני לא יודע איך הרגו אותה, אני לא יודע. מה? סתם ככה להגיד?

ארתור: אמרת

זדורוב: (לא נשמע) הסתובב והלך, נכון? לדוגמא. הם יגידו כוס אמך, אבל לא הרגו אותה ככה. הרגו אותה בצורה אחרת. מה אתה משקר לנו? אתה בכוונה לא אומר? עוד פעם זה יוצא ש… אני רוצה כאילו להוציא את עצמי מהמצב הזה, ככה זה יוצא. זה… הם הרי לא אה… יבדקו למה אני אומר את זה, הם יגידו שהוא בכוונה לא רוצה

להגיד את איך שהוא עשה את זה, סוף הדרך. בכוונה הוא לא רוצה להגיד. הוא יודע, אבל הוא לא רוצה. הוא בעצמו אמר שהוא הרג הרי, אבל הוא לא רוצה להגיד איך. אני לא יכול להוכיח שום דבר. אם אני כוס אמך, הייתי יודע איך הרגו אותה, לא משנה מה, אני הייתי (לא נשמע) מתחיל איך שהוא (לא נשמע)

ארתור: הוא היום (לא נשמע) , כן? על ההריגה הזאת.

מונה : 00:34:25

זדורוב: כן, הוא אמר לי היום. הוא אמר לי, יש הריגה, עוד משהו יש שם, אנחנו נעזור לך, מפה לשם. אני אומר, אני לא הרגתי אבל. אני לא צריך את ההריגה שלכם.

ארתור: כן…

זדורוב: אתה תיקח שם את העשרים שנה האלה שם או חמש עשרה שנה במקום שלושים שנה, למה לעזאזל אתה צריך את זה?

ארתור: איזה חמש עשרה שנה?

זדורוב: אז… בשביל מה אני צריך את החמש עשרה שנה האלה?

ארתור: בשביל מה לעזאזל אתה צריך חמש עשרה שנה?

זדורוב: בשביל מה לעזאזל אני צריך את העשר שנה האלה על משהו שאני לא

עשיתי? כוס אמך, תחפשו את מי שעשה את זה, תחפשו אותו. יכול להיות שזה שכוס אמך אה… טוען שהוא ראה אותי, יכול להיות שהוא באמת הרוצח. יכול להיות שזה באמת הרוצח.

ארתור: אה, מישהו אמר שהוא ראה אותך בשירותי הנשים?

זדורוב: כן, אה… הוא אמר שראו אותי, שמישהו ראה אותי בקומה השניה, ספציפית ביום ההוא. מישהו ראה, אבל אני בכלל לא הלכתי לקומה

השניה. יכול להיות שזה באמת הרוצח שהוא יודע כאילו… ההמ, היות וכוס אמך, עיכבו אותי לשמונה ימים במקום שלושה, הוא הרי גם כן לא מפגר, הרוצח ההוא. היות והוא עשה דבר כזה, כוס אמך ונשאר ללא

עונש…

ארתור: ההמ.

זדורוב: אתה מבין? לקחו איזה שהוא (לא נשמע) כוס אמך, רצף ומתחילים לקדוח, כוס אמך. הוא היה יכול להגיד כוס אמך, כן אני ראיתי אותו. הוא הסתובב בקומה השניה, ספציפית אה… ביום של הרצח. כן, אני ראיתי אותו. זאת אומרת שזה עוד יותר מחזק אה… את הזה נגדי. והוא כוס אמך… רק מחזק את זה בשביל שיסגרו אותי והוא יישאר ללא עונש. אני אמרתי כבר, זה… לעורך הדין הזה אתמול, אני אמרתי כוס אמך, נו הרי יש להם טביעות אצבעות אז שהם יבדקו וישוו. (לא נשמע) העורך דין אומר, אין להם טביעות אצבעות. בקיצור, זה הכל שטויות.

ארתור: אין להם טביעות אצבעות, כן?

זדורוב: ככה העורך דין אמר.

ארתור: ההמ.

מונה : 00:36:16

זדורוב: אחרת כבר מזמן אה… היו עושים לי זה… או שהיו משחררים אותי כבר מזמן, או שהיו מזמן כבר לוקחים אותי.

ארתור: אם היו להם טביעות אצבעות, זה עניין אחר. אין להם טביעות אצבעות. אתה רואה? מה זה אומר? זה אומר ש…

זדורוב: יש להם ראיות (לא נשמע)

ארתור: שזה שיש להם את הראיות הנסיבתיות האלה, זה מספיק להם.

זדורוב: הם לא צריכים יותר שום דבר באמת.

ארתור: שלום על ישראל.

זדורוב: אבל הם מחכים לתשובה מאיזו שהיא מעבדה. אני יודע שהנעליים שלי נקיות, שעליהן, למשל אם הרגו אז בכל מקרה צריכות להיות הרבה טיפות דם. במקסימום על הסוליה כי אני בדיוק כמו כולם דרכתי עליהן.

ארתור: אתה לא שטפת את הנעליים או משהו כזה?

זדורוב: לא.

ארתור: את ההם, נעלי העבודה.

זדורוב: בשביל מה לעזאזל אני אשטוף אותם?

ארתור: אתה לא שטפת אותן?

זדורוב: אני אף פעם לא שוטף אתם. נו אני אף פעם לא שוטף אותן. על הסוליה יש דם. כן, אני דרכתי. ועל ה…

ארתור: אה, אתה דרכת על הדם?

זדורוב: בטח. ו… על הנעליים

ארתור: אתה אמרת להם שאתה דרכת על הדם?

זדורוב: אני אמרתי, יכול להיות שעל הנעליים יש כי הדם היה על הרצפה ואני הייתי יכול לדרוך עליו. אבל, על הנעליים עצמן… אין.

ארתור: מה אתה עוד נתת להם מהבגדים?

זדורוב: הם לקחו ממני את הכל. הכי מעניין זה שהמכנסיים האלה אה… של (לא נשמע) בנייה, כולם אומרים שזה ג'ינס, כולם אומרים שזה ג'ינס. החולצה שאני ראיתי בארון שלי, הם לא (לא נשמע)

ארתור: החמה מפגרת, בשביל מה לעזאזל היא אמרה את זה?

זדורוב: הדבר הכי מעניין זה שאת חולצה העבודה שאני באופן אישי ראיתי כוס אמך, את החולצה המזוינת הזאת, אני ראיתי אותה בארון, הם לא מצאו אותה. הם שלוש פעמים הפכו את הארון ולא מצאו את החולצה הזאת.

ארתור: חולצת עבודה, שאתה לבשת אותה?

מונה : 00:37:55

זדורוב: לא, אני לא לבשתי אותה. היא פשוט הייתה אצלי בארון. זה היה כמו חליפה, אה… חולצה בנפרד ומכנסיים אה… זו חליפה של שני חלקים ואת החולצה הם לא מצאו. אני ראיתי את החולצה הזאת, הם לא מצאו אותה. אני (לא נשמע) רוצה למצוא את המכנסיים, תנו לי את הזה, אני הרי אמרתי לכם. הם אומרים, מאיפה אנחנו יודעים? אתה תמצא (לא נשמע) את המכנסיים אה…

ארתור: (החוקר צוחק).

זדורוב: כאילו ואתה תגיד שזה הם. אני אומר כוס אמך, אני יודע איזה מהמכנסיים שלי הם מכנסי העבודה. אני יודע את כל זה, אני רוצה להוכיח ואתם לא רוצים. נו נכון, אם אני אמצא את המכנסיים אז (לא נשמע) בעניין הזה. (לא נשמע) את כל זה (לא נשמע) כוס אמך (לא נשמע) את כל זה. אני רוצה לשתף פעולה כוס אמך, לעזור להם… אבל כוס אמך, הם בעצמם (לא נשמע) עם הראיות האלה, אני אומר זה… התיק ככה שאני (לא נשמע). פשוט לא לדבר אתם אז זה עוד יותר מחזק את החשדות נגדי. יכול להיות (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) כוס אמך. (לא נשמע) זה יהיה ככה.

(לא נשמע).

ארתור: אה?

זדורוב: (לא נשמע) ויכול להיות שלא יהיה אף פעם בכלל. הם אומרים, כל (לא נשמע) כל החוטים מובילות אליך, אנחנו צריכים לעשות משהו הלאה. כל החוטים, כל הראיות הנסיבתיות מובילות אלי. (לא נשמע) נמאס, כוס

אמך. אני לא חושב שמישהו היה בכוונה מעסיק כוס אמך, רוצח שכיר

ארתור: להיגנב, כן.

זדורוב: בשביל להרוג את הילדה.

ארתור: השטות הזאת עולה עשרים שקל.

זדורוב: יש שם איזה עשרים וחמש שקיות, אל תדאג.

ארתור: עשרים שקל, כוס אמך.

זדורוב: עשרים וחמש אגורות, שקיות. כן?

ארתור: סוף הדרך, כוס אמך. זאת עשרים וזאת עשרים, כבר ארבעים שקל. אפשר להיגנב.

זדורוב: אני כוס אמך, אני לא רוצה (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע) כמה, מה אני (לא נשמע) או מה? כוס אמך. אפשר להיגנב. כמה

מונה : 00 :42 :00

מסטיקים, כוס אמך. כאילו שאני (לא נשמע) לועס, כוס אמך. ערימות של שוקולד כוס אמך, כוס אמך (לא נשמע). איזה תאריך, כוס אמך? השוקולד הזה, מאיזה תאריך הוא בכלל?

זדורוב: לקחו היום את המחשב שלי היום.

ארתור: אה?

זדורוב: לקחו את המחשב שלי היום.

ארתור: אה, לקחו?

זדורוב: (לא נשמע). לקחו ממני חתימה על זה שאני לא מתנגד שיסתכלו מה יש שם.

ארתור: ומתי זה היה, היום?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: היום לקחו ממך את החתימה?

זדורוב: אני מקווה שהם יחזירו אותו, כוס אמך.

ארתור: לא, הם יחזירו לך את המחשב אחרי שהם יבדקו אותו.

זדורוב: ואני שם, אני הורדתי כמה סרטי פורנו.

ארתור: נו אז מה?

זדורוב: נו הם ימצאו את זה. וגם כן יוסיפו לי את זה לתיק, עוד הוכחה אחת.

ארתור: איזה סרטי פורנו, רגילים? סרטי פורנו רגילים?

זדורוב: אה… אני לא יודע, שניים אני לא הצלחתי לראות. אני לא הצלחתי לפתוח ולראות את הפורמט הזה ושניים אני ראיתי, נו סרטי פורנו רגילים. פעם כוס אמך, זיינו אותה בתחת, זיינו אותה בכוס וזה הכל, כוס אמך. גבר ואישה ו… זה…

ארתור: הכי חשוב שלא יהיה, אתה הבנת?

זדורוב: איזה?

ארתור: (החוקר שותק).

זדורוב: עם ילדים של (לא נשמע) ישראלי? אף פעם לא היה לי כזה דבר.

ארתור: אתה לא הבנת. לא ילדים וכל מיני דברים כאלה, שלא יהיו בחורות

צעירות.

זדורוב: לא, בסרטים האלה אלה בחורות זונות וגברים רק. בכלל (לא נשמע) ב… שלוש, ארבע חמש כל אחד. ארבע (לא נשמע) לא. אז היו לי איזה (לא נשמע), אבל זה שאני גלשתי באתרי פורנו, כן? אני ראיתי תמונות ו… להוריד סרטים אני לא הייתי יכול.

ארתור: מה, מה, מה זאת אומרת אתה ראית תמונות? של בחורות צעירות?

זדורוב: לא אה…

מונה : 38:43:00

ארתור: בכלל?

זדורוב: זונות.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אה, יכול להיות שהם חושבים כאילו זה, אה… אני שמעתי שיש סרטים כאלה איפה (לא נשמע) בחורות, כאילו להצטלם בסרטים ואחרי זה קושרים אותן, אונסים אותן בכל מיני צורות והורגים אותן (לא נשמע). יכול להיות שהם מחפשים את זה? אז את זה הם לא ימצאו. אני לא פדופיל שאני אתחיל לראות כל מיני סרטי פורנו בהשתתפות של ילדים. בגלל זה גם את זה הם לא ימצאו. וזה שאני נכנסתי לאתרי פורנו, אז זאת תופעה רגילה לכל דבר.

ארתור: כל עוד יש קפה, הכל בסדר. יש סוכר

זדורוב: נו אז אני נכנסתי לכמה אתרים, (לא נשמע) אתרי פורנו.

ארתור: הכי חשוב… סוכר… (לא נשמע).

זדורוב: אני לא הפצתי לא תמונות ולא פורנו ולא שום דבר, בגלל זה אין כאן בעיה בכלל. תיקחו בבקשה. כשהם אמרו (לא נשמע) לאיזה אזור הם רוצים לחפור, כוס אמך. בבקשה.

ארתור: מה? מה?

זדורוב: כשהם אמרו שהם רוצים לקחת, אה… שהם לקחו את המחשב שלי, שהם לקחו את המחשב שלי והם רוצים לראות, אני אמרתי, בבקשה. אני הבנתי ישר כבר מה הם רוצים לראות, כוס אמך. (לא נשמע) הם רוצים (לא נשמע).

ארתור: אה, אתה הבנת?

זדורוב: אני (לא נשמע) לא מפגר. אני ישר הבנתי שהם אה… תראה,דבר ראשון זה רצח של ילדה, קטנה. יכול להיות שהם חושבים שאני פדופיל? מאיפה אני יודע מה הם חושבים לעצמם. באתרי פורנו אני גלשתי, כן. אני הסתכלתי תמונות של זונות, כן.

ארתור: נו כולם רואים, מה קרה?

זדורוב: נו אני ראיתי כוס אמך, הורדתי סרטי פורנו, נו. שני סרטים או ארבע סרטים אני הורדתי. הורדתי שניים והם נשמרו אצלי הרבה זמן, אני ראיתי אותם, אבל אה… כוס אמך, לא היה לי זמן למחוק אותם. אני הרי לא כל יום נכנסתי לשם.

ארתור: (לא נשמע) מה… יש מעט משפחות שרואות סרטי פורנו? אני עכשיו עם אישתי, כל המשפחה, כל המשפחה אנחנו רואים

מונה : 00:45:35

זדורוב: לא, אבל אני רואה את זה בלי האישה.

ארתור: בכלל.

זדורוב: זהו.

ארתור: מה, אתה לא רואה?

זדורוב: אני פשוט הצצתי קצת בפורנו הזה ככה.

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: אני ראיתי פעם אחת ו… זה, זה (לא נשמע)

ארתור: אבל מה זה… מה כוס אמך, מה זה סוד כוס אמך שאתה (לא נשמע)? מה, ג'ני לא יודעת שאתה ראית סרטי פורנו?

זדורוב: בטח שלא, בשביל מה היא צריכה לדעת את זה?

ארתור: אה, היא לא יודעת את זה?

זדורוב: בשביל מה, אני בכלל לא אמרתי לאישה, תראה אני עם האישה… פעם בכלל לא הייתי מתנסה תנוחות ופתום כוס אמך, אני ראיתי סרטי פורנו, יש שם מאחורה כוס אמך, מפה לשם. אני גם כן התחלתי שם… כמו שאומרים, לשים אותה ליד. יכול להיות שהם פשוט חופרים את כל זה, אין להם מספיק מהראיות הנסיבתיות האלה, הם מבינים את זה ובגלל זה הם מסתובבים אותי בכוונה בשביל שאני אודה. אבל אני לא יכול להודות בזה היות ואני לא הודיתי. הרי יש אפשרות כזאת, זה יכול להיות.

ארתור: מה? מה?

זדורוב: אני אומר, יכול להיות שהם חופשים את הכל אה… בשביל שיהיו להם יותר ראיות כי רק לפי הראיות ההן, יכול להיות שלא יספיק להם? זה…

ארתור: אני (לא נשמע), מי יודע כבר, מה אני יכול להגיד לך, רומה.

זדורוב: אתה ארתור, לא יכול להגיד לי שום דבר. תראה, אתה מה שיכולת, עזרת לי כבר. אם אני הייתי עושה את זה, כן אני הייתי מודה בזה ומוריד לי מתקופת המאסר. היות ואני לא עשיתי את זה, אז אני צריך אה… אה… להגיד שאני לא עשיתי. אז אני צודק אני אומר, אבל הם לא מאמינים לי,

נו…

ארתור: מה אני יכול להגיד לך? אוי, כוס אמך.

זדורוב: (לא נשמע) שלישי, רביעי, כן? הם כבר זיינו לי את השכל (לא נשמע), כוס אמך. הביאו זרקו אותי, כוס אמך לתא קר. אני ביקשתי גפרורים, נתנו לי פעם אחת לעשן ברחוב, זהו לא נתנו לי יותר. אמרו לי, אחר כך מישהו יגיע, ייתן לך גפרורים, נפש חיה לא נכנסה אלי.

ארתור: לא, לא צריך יותר (לא נשמע) שום דבר.

מונה : 00:47:42

זדורוב: (לא נשמע) הביאו לי אוכל, אני בכלל שום דבר, אני אכלתי רק אפרסמון אחד וזה הכל.

ארתור: אה?

זדורוב: הביאו לי אוכל, אני אכלתי רק אפרסמון וזה הכל. אני ביקשתי שיביאו לי לשתות תה, כוס אמך, אני התקררתי שם. נו… תה עד עכשיו עוד לא הביאו לי. גפרורים אה… הוא רצה לתת לי, אני אמרתי לו, כשיביאו לי את התה, אני אקח (לא נשמע) סיגריה. לא סיגריה ולא תה, (לא נשמע) חוצפה (לא נשמע). אבל שם כוס אמך, זה סוף הדרך. אני הלכתי לחרבן, אני לא הייתי מסוגלת לשבת לחרבן.

ארתור: זה איפה אתה היית, בקצרין?

זדורוב: כן[ בקצרין. אני רציתי לחרבן, אני לא הייתי מסוגלת לחרבן. זה

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: איפה זה, במשטרה שם?

זדורוב: כן. יש את (לא נשמע) כן? כאן אפשר לשבת כמו שצריך. שם יש אסלה, מתחיל הקיר ומהקיר מתחילה האסלה. זאת אומרת לשבת… אה… ישר אתה לא יכול. הקיר מפריע לך. אתה צריך לשבת על הפינה. אתה יושב על הפינה, הדלת נפתחת, הרגליים שלך מציצות החוצה, הברכיים בולטות.

ארתור: (החוקר צוחק).

זדורוב: כוס אמך.

ארתור: להיגנב, כוס אמך. אה, עוד (לא נשמע) דרך אגב.

זדורוב: אוי, זה (לא נשמע).

ארתור: בשביל מה לעזאזל אני צריך אותו? בשביל מה כוס אמך, הביאו לי חליפת ספורט לעזאזל?

זדורוב: הבחורה השתדלה, כיבסה ואתה ככה אומר?

ארתור: זה בטח שלה (לא נשמע) או שזה שלי וזה היה אצלה, מאיפה אני יודע לעזאזל? מה זה צריך להיות, כוס אמך? נו, כוס אמך… (לא נשמע) כוס אמך.

זדורוב: כנראה אין שם שום דבר, יש אולי רק כמה יחידות לימונים, הם לוקחים אחד מכל מיני.

ארתור: ההמ. תפוזינה, כוס אמך. אפרסק. יש לי עוד כאן אה… עוד נשאר לי כאן, כוס\ אמך. יש לי עוד מלימונים. יש לי עוד את זה, כוס אמך.

זדורוב: אפרסק?

מונה : 00:50:04

ארתור: סוף הדרך. (לא נשמע, רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים).

זדורוב: (לא נשמע) לא הביאו, כן? אוי, אני שכחתי (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) אני שכחתי לפלח עיתון, כוס אמך.

זדורוב: אני חושב שהשוטר אפילו… הוא לא העביר לי.

ארתור: ואני שכחתי להגיד לשוטר, כוס אמך. (רעש חיצוני חזק) אני שכחתי להגיד על העיתון.

זדורוב: (לא נשמע) כוס אמך.

ארתור: שכחתי, כוס אמך. (לא נשמע) שכחתי, כוס אמך. (לא נשמע) כוס אמך. אתה ראית, אני כיבסתי.

זדורוב: כן.

ארתור: אני כיבסתי, כוס אמך.

זדורוב: חתיכת סוף הדרך, שמפו (לא נשמע) את הרצפה.

ארתור: (לא נשמע) מבריק.

זדורוב: איפה?

ארתור: (החוקר שותק) העורך דין גם כן עצבן אותי היום, כוס אמך.

זדורוב: למה?

ארתור: הומו מטומטם, כוס אמך. הוא אומר, (לא נשמע) פתק, מה אתה (לא נשמע) שהוא ייקח על עצמו. אז מה, אתה לא מתבייש, כוס אמך? אתה חושב שאני יכול להגיד ככה סתם לה… להגיד לבחור, כוס אמך, תיקח את זה לעצמך? כוס אמך, אתם ממש חוצפנים, כוס אמך? אני אומר, אין אצלנו דברים כאלה, אני אומר.

זדורוב: הם לא מבינים שום דבר, מה זה הסכמים ומה זאת מילה. בשביל הבני זונות האלה בכלל לא קיים דבר כזה, מילה.

ארתור: אני אומר, (לא נשמע) איך אני יכול להגיד לשותף שלי, נו לשותף שלי (לא נשמע) תיקח את התיק על עצמך. (לא נשמע) ייקח ויבוא כוס אמך, הוא ייקח. אני אומר, (לא נשמע) אני אומר, אני לא יכול להגיד לו, תיקח את התיק על עצמך. הוא בעצמו אם הוא יחשוב שזה מה שהוא צריך לעשות אז זה מה שהוא יעשה. אני אומר, אני הרי אמרתי לך אז שהוא ייקח את זה על עצמו. אבל אני לא יודע מתי הוא ייקח את זה על עצמו. כשיגיע הזמן, זאת אומרת שהוא ייקח את זה על עצמו.

מונה : 00:54:51

זדורוב: (לא נשמע) כוס אמך, כלבים. לא, כל זה שטויות, צריך לזרוק את זה מהראש את ההתאבדות הזאת, את כל זה צריך לזרוק מהראש.

ארתור: אוי כוס אמך, (לא נשמע) כמו ילד, כוס אמך, אתה רוצה להרוג את עצמך, כוס אמך. לך תהרוג ג'וקים, תירגע. רוצה להרוג את עצמך… כוס אמך, (לא נשמע) כמו ילד, כמס אמך.

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) החביא.

זדורוב: אה?

ארתור: עכשיו אני הבנתי שהוא החביא את השקית (לא נשמע).

זדורוב: לכל מקרה שלא יבוא, אנחנו נמצא לזה שימוש. אנחנו גרים בבית סוהר, לא (לא נשמע).

ארתור: זהו?

זדורוב: (לא נשמע) החביא שקית (לא נשמע) אני חשבתי, מאיפה אני יודע אם אני אצטרך את זה או שאני לא אצטרך את זה?

ארתור: בטח, אני גם כן לא זורק שקיות. טוב, זה פלפל כבוש… פלפל טוב. (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע) הביאו אותי (לא נשמע) הזה, כוס אמך. הוא ישב פה, זה לא יהיה טוב בכלל אם הוא יהיה אתנו בלילה.

ארתור: מי?

זדורוב: נו זה… זה (לא נשמע) אותי, גבוה, גדול כזה (לא נשמע)

ארתור: אה, השוטר?

זדורוב: ההמ.

ארתור: (לא נשמע) לזיין.

זדורוב: אם הוא יהיה אתנו, זה לא יהיה טוב. ההוא בכלל, לא מביא לא מים רותחים ולא שום דבר.

ארתור: הוא יביא. אני אתחיל עכשיו כוס אמך, לעשות (לא נשמע). אני אתחיל (לא נשמע) כוס אמך. (לא נשמע) את הפטמות של אימא שלו. (לא נשמע) אין להם שום כבוד כוס אמך, לבן אדם, כוס אמך. אני אומר, השותף שלי כוס אמך, בחור צעיר, אני אגיד לו משהו. הוא אומר… הוא ייתן את הנשמה, הוא ייתן את החיים שלו, את הכל הוא ייתן בשבילי.

זדורוב: יכול להיות שזה מוביל אותו (לא נשמע) תהייה מזה הרבה יותר תועלת.

ארתור: זהו, ממי?

זדורוב: מהבחור הזה.

ארתור: תהייה ממנו יותר תועלת?

זדורוב: לא, אני לא יודע. יכול להיות שהוא יתחיל (לא נשמע) כמו שצריך.

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: עוד יותר. הוא יתחיל כוס אמך, להתחיל לנער את המכוערים ההם, הכל יכול להיות.

ארתור: איך אתה חושב, אם הבחור בעצמו הציע

זדורוב: אם הוא יעשה את זה בעצמו, אז הוא בעצמו

ארתור: חכה שניה, תן לי לסיים להגיד, אם הבחור הציע בעצמו… אם הוא בעצמו הציע לקחת על עצמו את התיק הזה (לא נשמע) הוא רוצה להוריד לי את התקופה (לא

נשמע). הוא יודע שייתנו לי תקופה ארוכה ו… עוד (לא נשמע) על תנאי. אתה מבין, (לא נשמע) הבחור אמר לי את זה, נכון?

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: זה דבר ראשון, ודבר שני, ממי תהייה יותר תועלת? זה מאתנו ולא מהם. ממני ומהשותף שלי, המבוגר.

זדורוב: ההמ.

ארתור: (לא נשמע) מאתנו יש תועלת, לא מהם. הם

זדורוב: תראה

ארתור: (לא נשמע) הם עושים.

זדורוב: אני הרי לא יודע את הכל, הכל, בגלל זה אה…

ארתור: בגלל זה אני עכשיו אומר לך

זדורוב: אני רק אומר לך את מה ש… אני חושב. (לא נשמע) תודה.

ארתור: אה?

זדורוב: אני אקח עוד, תודה. אני מודה לך.

ארתור: ההמ.

זדורוב: תכף אני (לא נשמע)

ארתור: בקיצור, הוא אומר, אתה (לא נשמע). הבחור כאילו… הוא הציע… ועל אחת כמה וכמה, הרי אף אחד לא מציע ככה סתם. אם הייתה ממנו

תועלת… הוא לא היה מציע לי את זה. והוא יודע ממי יש יותר תועלת, ממני או ממנו בחוץ. הבחור אמין, בחור טוב, הכל. אבל הוא… (לא נשמע) לא טוב בכלל. שנתיים על תנאי ועוד זה ועוד זה, אוי כוס אמך. עוד תקופת מאסר,

מונה : 01:00:00

כוס אמך. שילך להזדיין בכלל. כוס אמך, אני עוד כוס אמך, חייבים לי מלא כסף. חייבים לי עוד כסף. אני יודע הרי מי חייב לנו כסף ולא הבחור הזה הרי. אני סגרתי את (לא נשמע) שלי. אוי, (לא נשמע). את הרכב נתנו.

זדורוב: בכל מקרה, אם אני… בבית סוהר יש אנשים שהתפקיד שלהם זה (לא נשמע), אבל (לא נשמע) שוטרים. יש כאלה. איך קוראים להם?

ארתור: למי?

זדורוב: לאנשים האלה.

ארתור: (החוקר שותק).

זדורוב: נו יש איזה שהוא שם (לא נשמע) אני לא יודע, אתה יודע?

ארתור: אין להם שום שם. יש בחורים לדוגמא שהם (לא נשמע) מבית סוהר אחד בבית סוהר אחר. אז אתה כבר תכיר אותם לבד. יש חבר'ה שהם, מי שנוסע לאן שהוא… הם

לוקחים אתם את המכתבים האלה ומוסרים בחוץ. או שהם מסתובבים בבתי סוהר. דרך (לא נשמע) אתה יודע מה זה?

זדורוב: אה… אה… נו זה אה…

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: אה?

ארתור: (לא נשמע) אלה אוטובוסים של תובלה.

זדורוב: אה, זאת אומרת אה…

ארתור: אין כאן רכבות, יש כאן אוטובוסים.

זדורוב: (לא נשמע) ההמ.

ארתור: כן. הם פשוט עוברים מבית סוהר מבית סוהר… הם נוסעים מבית סוהר לבית סוהר, אן קוראים לזה (לא נשמע). שם אצלנו קראו לזה (לא נשמע) הרכבות וכאן קוראים לזה (לא נשמע).

זדורוב: ההמ.

ארתור: אז אה… אבל בשביל מה אתה צריך את הדואר הזה?

זדורוב: כי אני ארצה למצוא אותך.

ארתור: אני אמצא אותך בעצמי, אל תדאג.

זדורוב: ו… לנסות דרכך… השוטרים הם שוטרים, הם תמיד עושים לפי החוק. יכול להיות שדרך החבר'ה יהיה אפשר למצוא את הנבלה הזאת יותר מהר.

ארתור: איזה?

זדורוב: זה שעשה את זה.

ארתור: למה אתה מתכוון? מי עשה את זה, את הרצח?

מונה : 01:01:23

זדורוב: כן, מי הרג את הילדה.

ארתור: אבל מאיפה אתה יודע מי היה יכול לעשות את זה? אה, מהרחוב אתה מתכוון?

זדורוב: אה… אני מתכוון ש… אח (לא נשמע) יבין יותר מהר מי עשה את זה, הם לא מתנהגים כמו נו, שוטרים.

ארתור: בחוץ?

זדורוב: כן. בשביל אה… שהחבר'ה ימצאו, הם ימצאו יותר מהר את מי שעשה את זה.

ארתור: נו, (לא נשמע) מה שלשוטרים יש.

זדורוב: אה.

ארתור: נכון?

זדורוב: בטח, כן. אין להם ציוד מעבדה.

ארתור: העניין הוא לא בציוד מעבדה, (לא נשמע) בחורים.

זדורוב: אז להם זה מספיק.

ארתור: אין דיבורים, הם היו יודעים מי ומה, ללכת וישר… לקחת, למסור אותו,

כן. אבל צריך לחקור את כל זה.

זדורוב: נו, כן אני

ארתור: אתה מבין?

זדורוב: אני, אני לא חשבתי על זה.

ארתור: צריך לחקור את זה.

זדורוב: אני לא חשבתי על זה באמת. למרות שעוד פעם, החבר'ה יכולים (לא נשמע) החבר'ה יעזרו (לא נשמע).

ארתור: לא צריך ללכת לבתי ספר.

זדורוב: העניין כאן הוא לא בבתי הספר. ואפילו ככה… אפילו בקירוב אני לא יכול להבין מי היה מסוגל לעשות את זה. דברים אחרים בשביל לדעת, צריך (לא נשמע) פרוטוקול. סוף הדרך.

ארתור: אתה יכול תמיד להשיג (לא נשמע).

זדורוב: איפה משיגים את ההעתק הזה?

ארתור: כל זה נשמר כוס אמך, נשמר בארכיונים. הם הרי כוס אמך, יש להם את הכל בתיקים, בכספות. לא נתנו את זה לזה… לארכיון או לאן שהוא, זה עדיין… התיק הזה עדיין פעיל.

זדורוב: אחרי שיעבירו אותי דרך בית משפט, זה לא יהיה (לא נשמע)

מונה : 01:03:26

ארתור: זה יהיה בארכיון.

זדורוב: נו…

ארתור: ולארכיון אפשר להיכנס, כל זה מאובטח על ידי המשטרה. בשביל ההוא שאמר שהוא ראה אותך, צריך כוס אמך, לפלח את כל זה. צריך לקחת (לא נשמע) את כל המקורות.

זדורוב: סוף הדרך.

ארתור: מי ייתן לך את ההעתק? יש לך איזה שהוא שוטר, שהוא יגיד לך, הנה קח לך את ההעתק?

זדורוב: לפי הרצון שלי, שום דבר. כן, אני (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) תשלם אפילו, כוס אמך, מאיפה אפשר לדעת באיזה סכומים מדובר, כאן לא יתחילו להתעסק בזה. אתה מבין?

זדורוב: כן, כאן כוס אמך אף אחד (לא נשמע). הם אפילו לא לוקחים שוחד.

ארתור: לא, לוקחים שוחד. תלוי באיזה תיק, בתיק כזה לא ייקחו את הסיכון.

זדורוב: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק).

ארתור: פשוט ספציפית עם התיק הזה לא (לא נשמע).

זדורוב: בקיצור, אין לי שום דרכים לצאת מזה.

ארתור: רומה… איך עוד אני יכול להסביר לך… תראה

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: תראה… אני לא יודע… איך עוד להסביר לך את זה במדויק… איך

אני… איך להסביר לך את זה נכון בשביל שאתה תבין את זה נכון. אתה נתפסת… ברור (לא נשמע) שאתה נתפסת חזק. זה לא שמישהו רוצה… להכניס אותך בכוח לבית סוהר. זה לא שהם רוצים להפיל אותך בכוונה. אם הם היו רוצים להכניס אותך בכוונה, הם כבר היו מכניסים אותך

בכוונה. אתה בעצמך נותן להם אפשרות כזאת להכניס אותך. אני צודק?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: זהו, בשביל זה (לא נשמע) את הכל

זדורוב: (לא נשמע)…

ארתור: תראה… להכניס בכוונה הם לא רוצים להכניס אותך בכוונה, למה? אני עוד פעם אומר לך, כל האפשרויות שהיה אפשר לתת להם, אתה נתת להם אותן. אתה אפילו מוכן לקחת על עצמך את התיק, זה… ואם הם היו רוצים את זה, הם כבר מזמן היו מחתימים אותך… תאמין לי. ואתה מתוך לחץ כבר מזמן היית חותם על זה. ממש מהתחלה עוד.

מונה : 08:06:01

זדורוב: זה נכון.

ארתור: זהו. בגלל זה… להכניס אותך בכוונה, להפיל עליך את התיק סתם

ככה… אני לא חושב שהיו עושים את זה. אתה מבין? אבל מצד שני… ראיות נגדך יש ממש המון. יש המון ראיות… ואם ללכת… אם הראיות האלה לבית משפט אז זה יספיק, יש מספיק. אפילו אם אתה לא תודה, יארגנו לך תקופת מאסר. עכשיו… העניין הוא בכך… העניין הוא

בכך… שתקופת מאסר מובטחת לך… עם הראיות האלה ותקופת המאסר היא תהייה גדולה, אתה מבין? ו… בשביל להימנע מתקופת מאסר כל כך גדולה… (רעש חיצוני חזק) בשביל להימנע מתקופת מאסר כל כך גדולה, עוד פעם אני אומר לך שבשביל להימנע מתקופת מאסר כל כך גדולה, אתה צריך לחשוב. יותר אני לא אומר לך שום דבר. למה? אם אני אגיד לך איזה משהו, אתה עוד תבין אותי לא נכון, (לא נשמע) מאיפה אני יודע… מה ואיך. תחשוב על זה בעצמך. בשביל להימנע מתקופת מאסר גדולה… תחשוב על זה לבד. אני מבין אותך, סוף הדרך כמה שאני מבין אותך, זה כואב. אני יודע מה זה תקופת מאסר. ובראש ובראשונה אני יודע מה זה לשבת שם. אני בעצמי נכנסתי כשאני זה… כשנולדה לי ילדה והיא הייתה בת חודשיים, זה היה עוד לפני שתיים עשרה שנה, אני (לא נשמע). זאת הייתה תקופת

המאסר הראשונה שלי. אני ישבתי, פה ושם. עם (לא נשמע) האלה, אני ישבתי. כמה חודשים כל פעם אני ישבתי (לא נשמע) ופה ושם. אבל תקופת מאסר ממש אני קיבלתי כשהבת שלי הייתה בת חודשיים וחצי או בת שלושה חודשים. משהו כזה. היא הייתה בת חודשיים, בת חודשיים וחצי. בגלל זה אני יודע מה זה. אבל אני לפחות הייתי (לא נשמע), לא היה לי משהו מפחיד מדי. אני חייתי עם (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: אב, אבל

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: אני חייתי עם החיים האלה, אני חייתי עם החיים האלה ולבד (לא נשמע) היה לי מאוד קשה. למה? ילדה קטנה עם האישה, לבד. שום עזרה מאף אחד חוץ מהחברים שלי.

זדורוב: המקסימום שאני יכול לקוות לו זה העזרה של ההורים.

ארתור: אתה מבין, וגם כן, וגם כן

זדורוב: יותר נכון לא אני אלא (לא נשמע).

מונה : 01:10:13

ארתור: וגם כן, כוס אמך חבר'ה, איזה חבר'ה? חלק מהם התברר שהם בחורים טובים, כוס אמך שהם הלכו אתי עד הסוף, דאגו וחלק מהם התבררו להיות ממש נבלות כולם. נבלות (לא נשמע). נבלות גמורים התבררו להיות, בני כלבות. (לא נשמע) מזדיינים. אבל (לא נשמע) שלי היא לא מתנת אל, (לא נשמע) לשעבר, אז עוד. היא… (לא נשמע) נתנה… אבל חברים

אחרים… היו ביחד אתה, עזרה לה והכל, נתנו להם בראש. אלה שעשו קטעים מסריחים. פשוט היו לי כל מיני דברים מוחבאים, הם רצו (לא נשמע). וזה הגיע לי.

זדורוב: הכי חשוב (לא נשמע) כספים.

ארתור: אה?

זדורוב: (לא נשמע) לפתוח.

ארתור: לא, אנחנו זרקנו חלק מהדברים וכולם לקחו. אני עוד (לא נשמע) אני לקחתי את שלי. רק שהם מכרו את שלהם ואני לא מכרתי את שלי. (לא נשמע).

זדורוב: הם רצו למכור עוד (לא נשמע).

ארתור: הם הלכו לג'ניה שלי ואומרים, תני את זה, מה שזה… היא אומרת, אני לא הבנתי. זה הרי שלו. אתם הרי עשיתם (לא נשמע) הייתה. היא אומרת, (לא נשמע) זה אתם… שם אה… זה… (לא נשמע) צריך לתת את זה, אנחנו נותנים את שלנו גם כן. קונים את זה בחזרה ופה ושם. היה שם זהב, מפה לשם.

זדורוב: אני (לא נשמע).

ארתור: וג'ניה אומרת, אבל היא אומרת, אין לי שום דבר מזה. הוא לא השאיר לי את זה. והכל היה אצלה.

זדורוב: אבל היא הרי (לא נשמע) עליך.

ארתור: נו כאילו היא אמרה, אין לי שום דבר אבל, תשאלו אותו איפה זה. נכון?

זדורוב: היא עשתה נכון.

ארתור: והם לא ישאלו אותי את זה, אני יודע שזה שטויות, אני בדקתי את זה. ו… (לא נשמע) בקיצור החבר'ה שלי… (לא נשמע) ככה, ככה, היא בוכה, (לא נשמע) הם מאיימים עלי, זה. מפה לשם, אם אני לא אתן להם… אני דיברתי בטלפון… עם הבחורים האלה שלי, עם מי שאני גדלתי, אנחנו ביחד כמו אחים. הם לא קשורים לעניין, אבל הם, הכל (לא נשמע), אבל הם היו בסוד העניינים כאילו (לא נשמע) והם לא עזבו אותי ולא שום דבר. נו הם כמו אחים שלי, בקיצור. הם תמיד מגיעים לעזרתי, זהו. אני אומר, בקיצור יש שטות כזאת וכזאת. הם צועקים, לא יכול להיות, כוס אמך והם רצו (לא

מונה : 01:13:45

נשמע) על שלך? אני אומר, כן. אבל (לא נשמע) שמישהו משהו שם… שמישהו רוצה לקחת בחזרה את הזה שלו… אז זה הכל שטויות, הכל שקרים. אם הבן אדם הזה היה יודע, כוס אמך מי יעשה מי ומה, הם כבר היו מזמן חותכים אותה, כוס אמך. לא פראייר, זה שזרקו עליו את כל זה, הוא לא מתנה בדיוק. אה… בישראל בעולם הפשע, הוא מחזיק את הכל. הוא ישראלי. ובקיצור כוס אמך… אלה ש… שעזרו לי, החבר'ה

האלה… הם הלכו לשם, אליו… אני באותו היום בקיצור התקשרתי ולפני החבר'ה האלה, הבהמות האלה, לפניהם הם בקיצור מחכים שיתקשרו אלי ויקבעו את הכל. אני מתקשר… אני מתחיל לבדר אתם. החבר'ה שלי נמצאים שם ליד, מקשיבים לשיחה. אני אומר, מה בן כלבה? נו, על זה, מקשיבים על הרמקול. אני אומר, מה קרה? מה, איך, מה קרה שם? הוא אומר מה, הנה, נודע לנו מה ומי, אני אומר, מה קרה? אני אומר, נודע לכם? בסדר, אני אומר. יש לי את הטלפון שלו, של הבן אדם הזה, שאנחנו זרקנו עליו, עכשיו אני אתקשר עליו, אנחנו נסגור את הכל, אני החבאתי את זה (לא נשמע), זה… אני אגיד לו שהוא יגיע וייקח את הדברים האלה שלו. זה הכל ואני אסרב לקחת את זה. ואתם את שלכם תחזירו לו לבד. אתה

מבין? אתה מבין איך אני תפסתי אותם.

זדורוב: כן.

ארתור: ובקיצור הם (לא נשמע) אבל לא, לא צריך, אנחנו הרי קבענו, אנחנו, מה זאת אומרת לא צריך?

זדורוב: אנחנו נחזיר לו את זה לבד, כן.

ארתור: מה לא צריך, כוס אמך? עכשיו אני אתקשר, אני אגיד, כן אני לקחתי ואתם לקחתם, אנחנו לקחנו, שלושתנו. בקיצור החבר'ה שם כוס אמך, החבר'ה שלי שהם אומרים… הם היו אתי, נו בהמה, בן כלבה. הם רצו כוס אמך, בני כלבות (לא נשמע) על שלי. זהו… וזה הכל.

זדורוב: יש כאלה בני זונות.

ארתור: וככה אני יצאתי עליהם. בקיצור החבר'ה… אלה שאני גדלתי אתם… הם הציגו… (לא נשמע) הכל…

זדורוב: כאלה שטויות, היה צריך עוד לקחת מהם כסף.

ארתור: לקחו אלף מכל אחד, מה זאת אומרת?

זדורוב: (לא נשמע, הנחקר צוחק).

ארתור: בטח.

מונה : 01:15:51

זדורוב: בשקלים, בשקלים?

ארתור: בשקלים, זה מספיק. אלף מכל אחד, אלפיים הם שילמו. על (לא נשמע) של ג'ניה. אני נתתי ל'גניה אלף ולחבר'ה האלה… ממני פשוט עשיתי… הם לא רצו לקחת את זה. (לא נשמע) בבית סוהר כאילו, הם (לא נשמע). כאלה הם העניינים.

זדורוב: והשוטר (לא נשמע).

ארתור: אני (לא נשמע) לנהל את הכל נכון, כוס אמך. לעשות וזה הכל.

זדורוב: לא, אני לא מדבר על זה. פשוט תראה, החופש כבר לא מחכה לי, את זה אני מבין מצוין, כמו (לא נשמע). בבית סוהר… זאת אומרת אני כבר לא בן אדם, לא. אני כבר זהו, אני (לא נשמע), אני רוצח, אני… אלוהים יודע מי אני בכלל. לצאת משם אני גם כן… ככל הנראה לא ייצא.אבל לפחות איך שהוא לעשות שם משהו בשביל אה…

ארתור: תקשיב לי.

זדורוב: לעזור לאישה עם כסף.

ארתור: תקשיב לי, אה? או קי? (לא נשמע).

זדורוב: אני בכלל לא מתאר לעצמי (לא נשמע).

ארתור: תקשיב לי, אז תן לי… אתה רוצה לשמוע איך זה באמת (לא נשמע)?

זדורוב: אני רוצה.

ארתור: אני אגיד לך, אתה לא רוצה? (לא נשמע).

זדורוב: אני (לא נשמע), אני רוצה, אני (לא נשמע).

ארתור: אני אגיד לך איך זה באמת, בבית הסוהר, בבית הסוהר אף אחד לא יסתכל עליך, אתה מבין? אני אמרתי לך ממש מהתחלה, אם (לא נשמע) ילדה אתה יושב, לדוגמא אני אומר, על אונס ועל רצח, יש מחלקה מיוחדת. אבל

שם… לשם אתה לא תגיע. פשוט (לא נשמע) אז אני אגיד לך… אתה לא מעניין אף אחד. אתה חי כמו בן אדם רגיל, אתה מבין? כמו שאתה חיית בחוץ, כמו שאתה חיית בחץ לבד, בלי האישה ובלי אף אחד, בדיוק

אותו ב… בבית הסוהר אתה תחיה. אבל לך יש משפחה נכון לרגע זה,

נכון? נו אז תחיה בשביל המשפחה. יש שם עבודה. עבודה. אתה יכול לחיות גם כן אה… בבית סוהר ולקבל אלף חמש מאות, אלף שבע מאות. אין מה לעשות, אלה לא חמשת אלפים, אבל… אלף שבע מאות, אלף שבע מאות בחודש, אתה יכול לשלוח אלף כל חודש הביתה. אפשר גם יותר, אבל בכל אופן, אתה גם איך שהוא צריך לחיות הרי, נכון? למשל

מונה : 01:18:12

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: חמש מאות שקל… חמש מאות, שבע מאות שקל…

זדורוב: לסיגריות וזה הכל.

ארתור: כן.

זדורוב: יותר מזה אני לא צריך.

ארתור: אלף שקל אתה יכול לשלוח הביתה. בשנה, לשלוח שתיים עשרה אלף זה גם כן סוף הדרך. אתה מבין? גם שם אתה יכול לחיות, אבל יש הבדל… יש הבדל אם לשבת שלושים ושלוש שנה, אתה מבין? ויש הבדל בין לשבת שתיים עשרה, שלוש עשרה שנה. העניין הוא, העניין הוא ש… נותנים שליש (לא נשמע) על תנאי (לא נשמע), נכון? אבל העניין הוא ש… יש לך בעיה. אתה יודע איזה?

זדורוב: איזה?

ארתור: אני אסביר לך. רצח שעשה הרבה רעש, כן?

זדורוב: כן.

ארתור: (לא נשמע) התחיל להסריח בכל ישראל.

זדורוב: התחיל להסריח בכל ישראל.

ארתור: התחיל להסריח בכל ישראל, אפילו ראש ממשלת ישראל יודע?

זדורוב: כולם יודעים בישראל.

ארתור: כולם יודעים. אז זאת אומרת שזה כמו שנקרא…

זדורוב: (לא נשמע) לא יהיו דיבורים אפילו פשוט.

ארתור: לא יהיה לך שום (לא נשמע). אתה הבנת את זה נכון. אה, ואם מדובר ברצח שהוא לא מדרגה ראשונה, מכוונה תחילה זה עניין אחר לחלוטין, עושים עם זה משהו אחר לחלוטין. המשמעות כאן היא אחרת לגמרי. כאן אצלך, זה רצח שלא בכוונה תחילה על בסיס… על בסיס של זה

זדורוב: של גזענות.

ארתור: זה לא שזה גזענות.

זדורוב: נו בוא נגיד גזענות (לא נשמע).

ארתור: לא גזענות. גזענות זה דבר אחד, אתה כשהתחלת להגיד לי את זה

אתמול… זה שהם מתחילים עם השטויות האלה, (לא נשמע) אותך שם. אתה יודע איזה עצבים צריך לזה, אה?

זדורוב: תאמין לי

מונה : 01:20:19

ארתור: (לא נשמע) אני מבין אותך. זה לא רק גזענות. זה דב ראשון גזענות, כן. אתה… (לא נשמע) אצלך… אין לך הרי זה… נו, זה של העבודה, איך קוראים לזה?

זדורוב: אין לי תעודת אה… יש לי ויזת עבודה.

ארתור: אתה אמרת שאין לך את זה, איך קוראים לזה…

זדורוב: תעודת זהות.

ארתור: לא תעודת זהות, איך קוראים לזה, מה אתה אמרת

זדורוב: עסק.

ארתור: אה… אישור.

זדורוב: יש לי אישור עבודה.

ארתור: לא, מה אתה איך אתה אמרת לי, אתה לא… אתה לא עובד באופן חוקי.

זדורוב: אני חוקי, אני עבדתי בשחור.

ארתור: זהו, איך קוראים לזה? אתה אמרת לי את זה היום.

זדורוב: ככה קוראים לזה בדיוק, עבודה בשחור, זה

ארתור: הנה.

זדורוב: זה אה… אי תשלום מסים.

ארתור: זהו. אתה… אתה… דבר ראשון, אתה עבדת… אתה עבדת בשחור,

נכון?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: אתה… אתה היית צריך לקבל מסמכים, אתה עוד מלא זמן אתה היית צריך לחכות. אפשר להגיד שכמעט ואין לך שום זכויות כאן, זה דבר

ראשון.

זדורוב: (לא נשמע) זכויות של כלום כמעט.

ארתור: אתה היית כמעט על זכויות של כלום. לא כמו אלא ככה אתה היית. זה דבר ראשון, דבר שני

זדורוב: אני לא הייתי, עכשיו יש לי זכויות של כלום כמעט, למרות (לא נשמע) עשו את כל זה.

ארתור: זה דבר ראשון, דבר שני… דבר שני, את היחס אליך אתה הרגשת שם בבית ספר…

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: יחס (לא נשמע), נכון? זה דבר ראשון, יחס גרוע. אתה ראית שכולם הסתכלו עליך בעין עקומה, זה דבר שני. דבר שלישי, כוס אמך, מהצד… מהצד הם כעסו עליך, הם שיגעו אותך על כל פרט בשביל שאתה תעשה משהו, זה ככה? הם לא סבלו את (לא נשמע) אתה עשית משהו, כוס אמך.

מונה : 04:22:01

זדורוב: יכול להיות.

ארתור: זה דבר שלישי. דבר רביעי, מה שאתה הסברת לי אתמול, אתמול אתה אמרת לי כל מיני דברים

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: אני בכלל נגנבתי מזה. אני בכלל נגנבתי. זה שאתה (לא נשמע) סיגריות, ביקשו זה ואת זה, שהתעצבנו עליך זה הכל שום דבר, אבל אתמול מה שאני שמעתי, אתה יודע? יש לך, יש לך סיבה טובה. יש לך סיבה שבגללה… שבגללה היו לך את כל הסיבות להתעצבן.

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: סוף העולם שמאלה, בן אדם עובד, מרוויח גרושים בשביל להביא הביתה, כוס אמך, סוף העולם שמאלה, צועקים לו, כוס אמך… המורה מגיעה, אומרת אתה, אתה מפריע לנו. כוס אמך, אני עושה מרצפות בשביל בית הספר שלכם. המנהל שלכם קבע אתי לעשות לכם מרצפות. מה אתם רוצים, כוס אמך? לכי למנהל שלך, בשביל מה לעזאזל את באה אלי, נכון?

זדורוב: כן.

ארתור: נו, ואת מגיעה אלי, בסדר. יש לי ילד משלי שגדל, אני יודע מה זה ילדים שלומדים בבית ספר. למרות שכוס אמך, הם כולם שם כוס אמך, (לא נשמע) ולא לומדים. אתה הולך שלושים מטר בשביל לשים כבל, כוס אמך וגם זה לא מספיק? ורוצים עוד כבל. חמישים מטר כבל אתה שמת להם. ועוד אתה לוקח את הריצוף הזה, זה כאן כוס אמך ושם כוס אמך, מה זה כל השטויות האלה. והם באותו הזמן מכבאים לך את הדבר השטויות הזה. הם מכבאים לך את הכבל, סוף העולם שמאלה. איך אפשר להבין את זה? זה ממש יחס מזלזל, זה כוס אמך, זה טבע כמו של נאציזם, כוס אמך. התעללות בבן אדם. תאמין לי שאני מבין אותך.

זדורוב: אבל אני לא הרגתי את הילדה.

ארתור: אני באופן כללי אומר. אני מבין אותך, אני מבין את מה שאתה מרגיש. אני לא אומר שאתה אה…

זדורוב: מה שעבר עלי בפנים זה סוף הדרך.

ארתור: לא, אני בכלל לא אומר לך שאתה הרגת. אני מדבר אתך באופן כללי. אני אומר הרי, שכאילו אני מבין אותך את מה שאתה מרגיש ואת מה שאתה הרגשת באותו הזמן.

מונה : 01:24:16

זדורוב: כולי בפנים (לא נשמע) את הכל. אני רציתי לגשת ולתת כאלה מכות שהם כוס אמך, יעופו לכל הכיוונים.

ארתור: והמורה כוס אמך, במקום שהיא תסביר לילדים האלה שהבן אדם עובד, כוס אמך, הם בעצמם מגיעים ועוד כוס אמך, מקשקשים לך משהו במוח, כוס אמך. וזה שאתה אומר לי שאתה לא הרגת את ה… זה עוד פעם אני אומר לך, אתה לא צריך להגיד לי את זה, זה שלך אם אתה עשית את זה או שלא עשית את זה, אתה מבין? אתה צריך לחיות עם זה, לא אני.

זדורוב: אני מבין.

ארתור: אני מתייחס לזה, איך אני אסביר לך? אני… תראה, אני איך שהוא…

זדורוב: זה לא משנה לי, אם אתה עשית את זה או שלא.

ארתור: תקשיב, זה לא מעניין אותי, אתה מבין? מה אתה עשית. אני פשוט… איך שהוא מנסה… (לא נשמע) לך

זדורוב: לשים את עצמך במקום שלי.

ארתור: לא, לא, לא, לא, אני לא שם את עצמי במקום שלך.

זדורוב: אתה מנסה לעזור לי.

ארתור: אני פשוט איך שהוא, כאילו אני נותן לך להיכנס לעובי הקורה של העניין של הכיוון שאליו אתה מתקדם. אני פשוט נותן לך (לא נשמע). וזה שאתה תבין או אולי לא תבין, אם אתה עשית את זה או שאתה לא עשית, זה שלך. אתה צריך לחיות עם זה אם אתה עשית את זה או שאתה לא עשית את זה. ואפילו אם אתה עשית את זה, אתה צריך לחיות עם זה. אם אתה לא עשית, זה אותו דבר, אתה צריך לחיות עם זה, למה? כי אתה הולך להיכנס לתקופת מאסר ארוכה. פשוט כאן, אני אמרתי לך… אני לא אמרתי לך את זה באופן ישיר, אבל אני אומר לך עוד פעם… אתה צריך להחליט מה אתה צריך לעשות בהמשך, אתה צריך להחליט. אני מבין, לעבוד ולקבל אלף שבע מאות שקל וכל… (לא נשמע) עשרה אלף להעביר הביתה זה אפשרי לעשות במשך עשר, שתיים עשרה שנה. אבל במשך שלושים ושלוש שנה? אני לא חושב שיהיה לך טוב.

ח'2 : מה העניינים?

ארתור: מה המצב? (לא נשמע).

ח'2 : הכל בסדר? (לא נשמע).

ארתור: ברוך השם.

זדורוב: תגיד לי, אפשר מים? מים חמים?

ארתור: תרחץ אותו.

זדורוב: הוא נקי, הוא (לא נשמע).

ארתור: כן? אין לו ריח?

ח'2 : (לא נשמע).

ארתור: הקצין הזה בחור טוב.

זדורוב: כן, אבל ההוא לא משהו.

ארתור: מה, (לא נשמע) כולם?

ח'2 : כן, (לא נשמע).

ארתור: מה עם (לא נשמע) גם הלך?

ח'2 : (לא נשמע).

ארתור: אה, כן? אתה עובד היום ב…

ח'2 : לא, למה מה?

זדורוב: אה, אתה לא עובד?

ח'2 : אני עובד כל הזמן. למה, מה אתה צריך?

זדורוב: לא… פה יש אה… איזה שוטר (לא נשמע) שמה אני לא יודע איך קוראים, אני (לא נשמע) קוראים, למשל סתם דוגמא, (לא נשמע) תעזור ושם תביא מין חמים, כזה…

ח'2 : תשאל את אבנר מי מחליף אות, מה השם שלו. הוא יגיד לך.

זדורוב: בסדר, תודה.

ח'2 : בסדר?

זדורוב: תודה.

ח'2 : (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע) תודה.

ארתור: איציק.

ח'2 : אה?

ארתור: ראית הוא יצא גבר?

ח'2 : (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע) אותו…

ח'2 : בוא, תביא את (לא נשמע).

ארתור: איפה (לא נשמע)?

ח'2 : (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע) לך?

מונה : 01:27:30

ח'2 : (לא נשמע). אני אתן לך (לא נשמע).

זדורוב: אה?

ח'2 : אני אתן לך, (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע).

ח'2 : קח, מה (לא נשמע).

זדורוב: יצא גבר, השאיר לי שמיכה.

ח'2 : אה, השאיר לך שמיכה?

זדורוב: כן.

ח'2 : אה, יפה.

זדורוב: אתה זוכר, הוא אמר לך…

ח'2 : כן.

זדורוב: אני אשאיר לו, מה אני אשאיר לו.

ח'2 : כן, בסדר גמור (לא נשמע).

זדורוב: השאיר לי, כן. לפחות ככה קצת הרגשה אחרת, למה השמיכות האלה, אתה יודע…

ח'2 : תודה.

זדורוב: (לא נשמע) יהיה בסדר.

ח'2 : יהיה טוב.

זדורוב: יהיה טוב.

ח'2 : (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע) חמש דקות (לא נשמע) אתה רוצה קפה? בוא אנחנו נשתה גם כן קפה.

זדורוב: אבל יש כוסות? (לא נשמע) אפשר כוסות?

ארתור: קח, קח, (לא נשמע).

זדורוב: תכף, אני אוציא. (לא נשמע).

ארתור: קח, תעשה לי גם כן קפה.

זדורוב: יש כאן כפית.

ארתור: יותר טוב תשטוף את זאת.

זדורוב: אה, ואת זאת אנחנו נשאיר לאחר כך.

ארתור: כולם נסעו.

זדורוב: הנה הוא, הנה הוא.

מונה : 01:28:42

ארתור: ההמ.

זדורוב: זה סוכר, הנה הסוכר. שום דבר אני לא רואה. (לא נשמע) כולם נסעו.

ארתור: כולם נסעו, סוף הדרך. (לא נשמע) שהוא על אישתו.

זדורוב: ההמ.

ארתור: (לא נשמע) העביר.

זדורוב: (לא נשמע) במשטרה הזאת, סוף הדרך.

ארתור: לא, (לא נשמע) במעצר הגדול.

זדורוב: כל הכבוד, אני הייתי בגדול.

ארתור: כן? מתי?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: היום?

זדורוב: לפני המשפט כשלקחו אותי…

ארתור: אה, אתה היית שם?

זדורוב: כן, שם…

ארתור: כמה זה שם, יש שם תאים גדולים?

זדורוב: קטנים, בכלל סוף הדרך, יותר קטנים מאלה.

ארתור: ו… יש ממש מלא אנשים?

זדורוב: שם איפה שאני הייתי בכלל אין אף אחד, הם העלו אותי לקומה שלישית.

ארתור: אה, לא.

זדורוב: יכול להיות שאני לא הייתי במקום הזה.

ארתור: יש שם איפה שמלא אנשים.

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: אפילו אי אפשר לישון שם. אין שם לא מיטה ולא שום דבר אין.

ארתור: זה אתה מדבר על הקומות למעלה?

זדורוב: כן, למעלה.

ארתור: ויש אה… למטה שמה… אה…

זדורוב: שמתי קפה בסדר או שאתה רוצה עוד?

ארתור: שים, שים עוד.

זדורוב: אין שם כזה דבר לשים, (לא נשמע).

ארתור: נו.

זדורוב: (לא נשמע) שמתי סוכר, שמתי קפה. מספיק

מונה : 01:30:00

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע), כן.

ארתור: שים לעצמך גם כן עוד.

זדורוב: יספיק כף קפה.

ארתור: לא, שים עוד, שים עוד.

זדורוב: לא, לא, לא. את זה יספיק.

ארתור: אתה תחיה בבית סוהר (לא נשמע) ואתה תדבר ברוסית. אתה תחיה עם ערבים, עם ישראלים, עם כולם, כוס אמך. אתה תרגיש מה זה. תתחיל לבלבל בין המילים.

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: מה? יוצא חצי כוס, בינתיים זה יספיק לי. אה, אני דיברתי עם העורך דין שלי (לא נשמע). אתה יודע מי אתי כאן? הוא אומר לי, מי? אני אומר

אה… זה שהרגו את הילדה הזאת, אני אומר, בקצרין. הוא כזה פתאום, אה הוא פה? אני אומר, כן הוא יושב אתי בתא. הוא כזה, ואתה מה? אני אומר, אני רציתי אה… זה… להכיר ביניכם שאתה תעשה את התיק

שלו. אתה יודע מה הוא אמר לי?

זדורוב: מה?

ארתור: הוא… אומר… הוא עונה לי, לא תודה רבה, הוא אומר לי.

זדורוב: או…

ארתור: הוא אומר לי, אני לא רוצה להסתבך עם זה.

זדורוב: (לא נשמע) כי הוא מפחד (לא נשמע).

ארתור: הוא לא מפחד, הוא פשוט כוס אמך…

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: לא, למה.

זדורוב: (לא נשמע) בעיקרון אני כבר (לא נשמע).

ארתור: זה בדיוק העניין, שהוא הבין את הכל. (לא נשמע).

זדורוב: מספיק?

ארתור: מספיק.

זדורוב: אני שמתי לך שתיים וחצי קטנות.

ארתור: אני בדרך כלל שם שתים וחצי גדולות (לא נשמע).

זדורוב: נו זה מלא (לא נשמע) בקפה אני שותה אחת. נו זה לא יהיה מלא, אתה (לא נשמע) ככה.

מונה : 01:33:10

ארתור: (לא נשמע) לא יספיק. אני לא שותה קפה ככה, אני שותה סוכר עם מלא סוכר. מלא אני שותה, כוס אמך.

זדורוב: ו… בקפה אני לא שותה מלא סוכר.

ארתור: כאלה הם העניינים. אני לא יודע איך אתה תבין מי נגד מי, אבל… אני אומר, אני אמרתי לך… אני לא (לא נשמע), אתה צריך להחליט לבד מה אתה צריך לעשות.

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: וזה הכל.

זדורוב: אתה יכול להציע לי פתרונות לעניין. תראה, אני אף פעם לא שמעתי על השטות הזאת (לא נשמע) שאתה אמרת לי.

ארתור: פתרונות?

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: יש לך שתי צורות של פתרונות.

זדורוב: לא, היו לי פתרונות. אתה אומר שיש כאן מלא פתרונות. לי אין פתרונות, את זה אני יודע.

ארתור: אין לך פתרון לזה.

זדורוב: אין לי, את זה אני יודע.

ארתור: אתה אומר, היה לך פתרון?

זדורוב: לא. אין לי פתרון, למה (לא נשמע) להגיד.

ארתור: לא, אבל אם יש לך פתרון, איזה פתרון יש לך?

זדורוב: אין לי. (לא נשמע) היה לי פתרון אם…

ארתור: נו.

זדורוב: לעשות את השטות הזאת, (לא נשמע) אני לא זוכר איך הוא קרא את זה, הוא

ארתור: הריגה, הריגה.

זדורוב: הריגה.

ארתור: נו.

זדורוב: היה יכול להיות לי הפתרון הזה, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. זאת אומרת אני לא יודע איך זה… אני לא יודע (לא נשמע). כן, היה אפשר (לא נשמע) את זה.

ארתור: תקשיב לי, אתה יודע… זה מה שאני אמרתי לך… רגע, חכה שניה.

זדורוב: אתה (לא נשמע).

מונה : 43:34:01

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: אין לי פתרון, אני מבין את זה מצוין. יש לי (לא נשמע) גדולה. תא קטן, תקופת מאסר ארוכה סוף הדרך ותקווה שהבהמה הזאת (לא נשמע) יעשה את זה. כן, זה הכל. זה כל מה שיש לי לשלושים וחמש שנים הקרובות.

ארתור: אתה יודע…

זדורוב: אני בכלל תמים, אני מאמין בהכל, כוס אמך. (לא נשמע) יותר מדי, אתה יודע?

ארתור: אני אגיד לך מה הבעיה שלך. תראה, רומה… אני אמרתי לך כבר…

זדורוב: אתה אמרת לי הרבה (לא נשמע).

ארתור: אני רואה בן אדם כמו ספר פתוח. אתה מבין, כמו ספר פתוח. בן אדם הכי קשה… שקשה לי להבין אותו, אני גם כן מבין אותו בסוף, אבל לא את כולו. אתה מבין? יש אנשים שאני יכול… בכמה דקות להבין אותם, אבל יש אנשים שקשה להבין אותם,

אבל בכל אופן אני קולט אותם בסוף. ומספיק לי לקלוט את האנשים האלה ויותר אני לא צריך להבין מה הם ומי הם. מספיק לי לדעת שהבן אדם הזה… מסוכן בשבילי או שאני יודע איך הוא מתנהג ואיפה ההגנה שלו ואיפה יש לו כוס אמך… כל השאר, איזה סיבוב יש לו, אתה מבין? זהו. אני יכול אולי… לדבר ולהתנהג בצורה דפוקה… בשביל לתת לבן אדם הזה להבין שאני לא מסוכן, אבל הוא יטעה בגישה הזאת. אני פשוט מה אני רוצה להגיד לך, תראה… כאן

בישראל… אתה עוד תיתקל באנשים מאוד מסוכנים, אתה מבין? אל תהייה יותר מדי פרימיטיבי… ונאיבי. אני מבין, אתה לא בן אדם מטומטם, זה הכל. אתה מבין מי נגד מי. אני עוד פעם אומר לך… אם אתה חושב… ש… מהצד… מהצד… האנשים (לא נשמע) באמת אתה כן, אתה נראה ככה. שאתה נראה… אני לא מדבר על העניין הזה רק, בכלל שאתה נראה לא אשם… רומה המסכן והתמים, כן. אתה נראה

ככה. אתה נראה ככה וזה טוב. זה מכריח עכשיו… תמיד להישאר בצד שלך. תמיד צריך להיות חברותי עם כולם. (לא נשמע) זה טוב. יש אנשים שגם כן קולטים אנשים, אתה מבין?

זדורוב: את זה אני מבין מצוין.

ארתור: אני מבין אותך מצוין. אתה לא בן אדם מטומטם. אם היית חכם, אתה לא היית יושב כאן.

זדורוב: נו, זה כבר… אני לא חכם (לא נשמע) אבל אין מה לעשות.

מונה : 01:39:06

ארתור: לפעמים אני מגיע לכאן… (לא נשמע) שלי ולפעמים קורה שאני מתגעגע לבית סוהר. יוצא (לא נשמע). נכון לרגע זה אני לא מרצון שלי כאן. אני רציתי יותר אה… להישאר בחוץ, אבל לפעמים זה קורה ככה ש… בשנים הראשונות בשבילי, אני נכנסתי… בשביל להכיר את בית הסוהר. אחרי זה אני הייתי נכנס בשביל לא לשכוח מי אני. שתמיד אני יכול לחזור לכאן, אתה מבין? ונכון לרגע זה, כשאני כבר כוס אמך… ראיתי פה כל כך הרבה מהכל, אני כבר כוס אמך, שבעתי מכל בית הסוהר הזה, מכל השוטרים האלה, כבר אין לי כוח, כוס אמך. מה זאת אומרת אין כוח, כאילו…

זדורוב: אתה רוצה (לא נשמע).

ארתור: אני כבר על הגבול של הכל, אני רוצה לחיות. כוחות… יש לי כוחות עוד, יש לי עוד מלא כוחות.

זדורוב: אתה מבין, אני אגיד לך דבר אחד… אפילו אם אני באמת הרגתי את הילדה הזאת…

ארתור: אל תגיד לי את זה, (לא נשמע) לא עניין שלי, אני אמרתי לך את זה.

זדורוב: לא, אני מדבר באופן כללי.

ארתור: רומה

זדורוב: אני לא זוכר (לא נשמע)

ארתור: תקשיב לי עכשיו, תקשיב. לי, לי בבקשה אל תגיד את זה. למה אני… אתה יודע מה הקטע שלי? יש לי (לא נשמע) בפנים. שילך להזדיין. אם יהיה (לא נשמע) מה אתה חושב, מה אתה חושב, מי אני ומה אני שאתה תגיד לי את זה. אל תגיד לי את זה.

זדורוב: אני לא חושב.

ארתור: לא, לא, לא, אל תגיד לי את זה.

זדורוב: פשוט, אתה מבין (לא נשמע)

ארתור: יכול להיות שאני רציתי לעזור לך ולפני כן לברר מה בדיוק קרה ואיך קרה, אבל עכשיו אל תגיד לי אם אתה עשית את זה או שאתה לא עשית את זה. זה (לא נשמע)

זדורוב: אני לא אומר שום דבר, פשוט

ארתור: זה לא מעניין אותי. פשוט אני, אני נותן לך להבין מה אתה צריך לעשות ואיך אתה צריך לעשות… הכל תלוי בך.

זדורוב: (לא נשמע) דרכים.

מונה : 00:41:01

ארתור: יש לך דרכים.

זדורוב: הדרך היחידה

ארתור: פשוט מה לעשות אני לא יכול להגיד לך.

זדורוב: לא, אני מסביר לך, פשוט איך שהיום אני

ארתור: (לא נשמע) אין משמעות, (לא נשמע) לגעת בך.

זדורוב: כן.

ארתור: תראה, אל תחשוב על זה בכלל, כוס אמך. אל תהייה מפגר, אתה כוס אמך, אתה משאיר ילד קטן, כוס אמך ואת האישה שלך. יש לך דרך, לקחת את ההריגה הזאת. אבל אתה לא עושה נכון את כל הדברים.

זדורוב: אני לא יכול לקחת אותה.

ארתור: תקשיב לי, אה… אתה רואה את הצד ההפוך של העניין.

זדורוב: זאת טבעת ואני עכשיו הולך במעגל הזה

ארתור: אני לא אומר לך שאתה תיקח את זה ואתה לא אה… אם אתה לא עשית שום דבר או מה. אני בכלל, אני אומר לך באופן כללי, יש לך אפשרות לצאת מזה, אבל אני עוד אומר, אני לא יכול להגיד לך איך אתה צריך לעשות את זה, אתה מבין? אתה בעצמך צריך…

זדורוב: אני צריך כוס אמך

ארתור: להחליט מי נגד מי, אבל אתה לא צריך להגיד מה, איך, מה, זה, זה. אתה לא צריך להגיד את זה לאף אחד, זה שלך. אתה צריך להחליט בשביל עצמך כאן ולסגור, צ'יק מה אתה צריך לעשות. אתה צריך להחליט בשביל עצמך, אתה מבין?

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: אתה לא צריך להגיד לאף אחד שום דבר.

זדורוב: (לא נשמע) אתה סיפרת לי איזה דרכים לפתרון יש לי. אתה סיפרת לי. יש זה, יש, זה, יש זה, יש זה ויש את זה. ואני כבר מסתכל מה מזה מתאים לי.

ארתור: כן, אבל אתה ניגש לדברים האלה בצורה לא נכונה.

זדורוב: אני כבר מתחיל לחשוב כמו השוטרים המזדיינים האלה, כוס אמך. הם (לא נשמע) למה אתה לא אמרת לאשתך על (לא נשמע). זה לא הגיוני. באותו היום אתה ראית דם ולא אמרת לאשתך על הדם, זה לא הגיוני. זה מוכיח (לא נשמע) כוס אמך. יכול להיות שכוס אמך

ארתור: באמת מהצד, תראה איך שזה יוצא. תגיד לי, איך זה יוצא?

זדורוב: מהצד יוצא ש… אני מתנהג (לא נשמע)

מונה : 01:43:02

ארתור: שאתה מפחד ממשהו, כן.

זדורוב: ושיש משהו כזה שאני

ארתור: כן.

זדורוב: שאני לא יכול להגיד.

ארתור: כאילו שאתה שומר משהו בפנים אצלך ואתה לא אומר לאישך למה (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע) לא, לאשתי. פשוט כאילו שיש משהו כזה שיכול לשרוף אותי אם אני אגיד את זה. או שאם אני לא אגיד, זה ישים אותי בבית סוהר. יש בזה משהו כזה. אני (לא נשמע) יש לך משהו בפנים, יש משהו שאתה עוד לא אמרת לנו. מה זה? מה? תגיד. אני כוס אמך, תופס את הראש, אני כאן לילות שלמים כוס אמך סובל, אני חושב, נו מה אני לא אמרתי? נו אני סיפרתי את הכל. אני סיפרתי את הכל. הם לוקחים את זה מנקודת מבט של היגיון, הם כל הזמן מחפשים את הדרכים של ההיגיון. הם אומרים לי, למה אתה לא סיפרת לאשתך על הדם?

ארתור: לא, תראה אם לקחת את זה ככה, אם לקחת את זה ככה… כל בן אדם יתעניין (לא נשמע) תקשיב, למה זה ככה ש… רומה לא אמר לאישתו…

זדורוב: על זה שהוא ראה את הדם, זאת הרי אישתו.

ארתור: ההמ.

זדורוב: חכה שניה, ההמ. משהו לא מתאים כאן.

ארתור: כל בן אדם הגיוני יחשוב ככה, כן?

זדורוב: ככה בדיוק הם חושבים וזה הכל.

ארתור: ההמ. וזהו, הוא לא אמר שהוא לא ראה את הדם… זאת אומרת…

זדורוב: זאת אומרת שהוא שתק בכוונה.

ארתור: זאת אומרת… שכן. זאת אומרת שהוא שתק, זאת אומרת שיש איזה משהו.

זדורוב: זאת אומרת

ארתור: זאת אומרת

זדורוב: שיש אצלו עוד משהו.

ארתור: שיש אצלו עוד משהו, כן. זאת אומרת שהוא מסתיר איזה משהו או שהוא ראה משהו, או שהוא עשה, או… הכל יכול להיות.

זדורוב: כן. אחרי זה, אני אמרתי הרי… כשאני דיברתי (לא נשמע) אני לא הבנתי

מונה : 01:44:57

(מונה דיסק 1:58:06)

איפה, אבל אני אמרת שירותים. ואתה מבין… וכוס אמך, יוצא שגם כאן אני יריתי באוויר. כוס אמך, הרצח קרה בשירותים. אוי, כל כך לא טוב, כל כך לא טוב.

ארתור: רוצה גרעינים?

זדורוב: רק שניה, אני אעשן. אלה הם העניינים. אם (לא נשמע) הרי… (לא נשמע) רומה, אני פשוט מתעניין, אתה לא חייב לענות לי. לחתום על הריגה, אני הייתי יכול (לא נשמע)

ארתור: ארתור, ארתור. (מונה דיסק 1:59:21)

זדורוב: אוי, ארתור, סליחה. אני… (לא נשמע). אני הייתי יכול לחתום על הריגה, אני יכול לא ללכת לשחזור הזה או שלא? או שהם בכל מקרה יכריחו אותי (לא נשמע)

ארתור: תראה, (לא נשמע).

זדורוב: למה אה…

ארתור: תקשיב לי.

זדורוב: רק שניה, אני פשוט אספר לך את מה שאני חושב עליו.

ארתור: נו.

זדורוב: אם אני ארצה לחתום אתם על הריגה.

ארתור: תראה, הרצח הזה היה יכול לקרות… לקרות אה… ויכול להיות שאתה לא זוכר את זה.

זדורוב: בדיוק על זה אני מדבר.

ארתור: יכול להיות.

זדורוב: אני לא זוכר.

ארתור: יכול להיות שזה קרה אצלך ככה על בסיס עצבים (לא נשמע) שאתה… שיש לך אמנזיה

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: תקשיב, שיש לך אמנזיה ובעיית זיכרון ואתה התעצבנת עד כדי כך שאפילו הזיכרון שלך נעלם בדקה הזאת, בשתי דקות, שלוש דקות ההן ואז זה קרה על בסיס…

זדורוב: התמוטטות עצבים.

ארתור: התמוטטות עצבים.

מונה : 30:46:01 05\165 חלק 25

זדורוב: זה יכול להיות, אני לא יודע כי כולם אומרים שאני הרגתי, אני הרגתי, אני הרגתי. יכול להיות שאני באמת הרגתי, אבל אני לא זוכר את זה, אני לא זוכר את זה. יכול להיות שזה ככה.

ארתור: יכול להיות שאתה הרגת, אבל אתה לא זוכר.

זדורוב: אני לא זוכר. יכול להיות, אבל… כוס אמך, אני זוכר אחר כך את איך שאני עבדתי, אני הרי סיימתי לעבוד כמו שצריך. המכנסיים שלי היו בסדר, אבל (לא נשמע) את המכנסיים הקצרים אני זרקתי. יכול להיות שהם היו מוכתמים בדם ואני זרקתי אותם, אבל אני לא עשיתי את זה במודע. יכול להיות, אבל מי לעזאזל יודע אם זה באמת נכון. נו כוס אמך, אני יודע. אני כבר באמת (לא נשמע) את עצמי. יגידו לי, איך אתה הרגת אותה? אבל אני לא יודע איך אני הרגתי אותה.

ארתור: תראה, כשהורגים, לפעמים מתוך התמוטטות עצבים שום דבר לא זה… אתה יודע את זה? יש בחורים שהרגו… הרגו ולא זוכרים שום דבר. לא זוכרים, למה? כי הם היו תוך כדי התמוטטות עצבים. כאילו נעלם להם הזיכרון באותו הזמן. כשיש מסך שחור, שחור זה… שזה קורה, נו אתה יודע.

זדורוב: ואם זה קורה אז אני בכלל לא זוכר שום דבר.

ארתור: אה, אתה רואה? קורה לך שטות כזאת שאם אתה מתעצבן אז זהו, יש לך כמו אדום שחור לאלף עזאזל

זדורוב: לפעמים קורה לי אפילו שהעיניים (לא נשמע) ואני לא רואה בכלל שום

דבר.

ארתור: אה, ואתה לא זוכר.

זדורוב: אני בכלל לא זוכר שום דבר.

ארתור: נו, אתה רואה?

זדורוב: אני הבאתי מכות לאח שלי, אבל טוב (לא נשמע) סגרה אותי.

ארתור: להיגנב. ואתה לא זכרת מזה שום דבר אחרי זה?

זדורוב: אני זכרתי כי… (לא נשמע).

ארתור: ואם (לא נשמע) עד הסוף?

זדורוב: אני לא יודע איך זה היה יכול להיגמר.

ארתור: אלוהים ישמור עוד היית יכול להרוג גם את אח שלך.

זדורוב: את אח שלי.

ארתור: נו, אם עד הסוף היה נסגר לך כל זה, אתה היית יכול להרוג אותו.

זדורוב: אני הייתי יכול.

מונה : 16:48:01

ארתור: כן. אז מה אני אומר לך? יכול להיות שכוס אמך, עד כדי כך הכלבה הזאת הייתה, אתה מבין? יכול להיות שבמציאות, כוס אמך… תראה, הבחורה הזאת, הבחורה הזאת… יכול להיות שאתה יודע מה קרה? יכול

להיות ש… הבחורה הזאת… ניגשה אליך אז כשהיה רעש (לא נשמע). יכול להיות שהיא עצבנה אותך לפני כן. כמה פעמים ניגשה אליך. מה זאת אומרת, לגשת לבן אדם ולהגיד… תסיים לעבוד, אל תעבוד. ככה אמרו

לך?

זדורוב: הם אמרו לי, תפסיק לעשות רעש, אנחנו נחים כאן.

ארתור: נו ואתה אמרת להם, מה אני צריך לא לעבוד עכשיו? ומה הם אמרו לך על זה?

זדורוב: תעבוד במקום אחרץ

ארתור: תעבוד במקום אחר.

זדורוב: או… אל תעבוד עכשיו, תעבוד אחרי זה, כל עוד אנחנו כאן תפסיק.

ארתור: אה, זה כאילו אומר שאין לך בית ומשפחה.

זדורוב: נו זה הם עכשיו ככה…

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: אה… זה ככה אני נזכר בזה בערך איך זה היה (לא נשמע)

ארתור: כן, אבל הו הם בקיצור התכוונו שאתה אל תעבוד עכשיו, תעבוד אחרי.

זדורוב: כן, בינתיים שהם נחים, אני לא צריך לעבוד עכשיו. יכול להיות שאני באמת נגנבתי מזה. אתה מבין, פשוט (לא נשמע)

ארתור: יכול להיות שהילדה הזאת שניגשה אליך, זאת באמת היא. והיא כמה פעמים שיגעה אותך.

זדורוב: אותה הבחורה ניגשה אלי ואמרה לי את זה.

ארתור: אה, כן?

זדורוב: כן. זאת הייתה אותה בחורה, לא… איזה שהן אחרות. בנים אמרו אה… אבל בנים הם יותר לקחו מני סיגריות , אבל הילדה הייתה אותה אחת. (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) זאת שהיא בת שלוש עשרה, כן? היא גם כן בערך באותו הגיל הילדה הזאת, בת שלוש עשרה?

זדורוב: אני לא יודע בת כמה היא.

ארתור: נו, מהכיתות הנמוכות,כן?

זדורוב: אבל… מהכיתות הקטנות.

ארתור: כן.

מונה : 50:49:01

זדורוב: זה לא מהכיתות הגבוהות, אלה לא כיתות גבוהות. אם זאת הייתה היא, לא היא.

ארתור: אתה לא זוכר. יכול להיות שזאת הייתה היא אפילו, אבל אתה לא זוכר.

זדורוב: תראה, זה…

ארתור: יכול להיות שהיא צבעה את השיער.

זדורוב: כן.

ארתור: אתה מבין? יכול להיות שכל זה

זדורוב: כי אני ראיתי אותה בתמונה, תמונה.

ארתור: כן, יכול להיות שהתמונה הזאת ישנה. לך תדע.

זדורוב: אני לא יודע איזו תמונה זאת הייתה. זהו…

ארתור: לא, אתה ב… אתה בעיתון אז אמרת לי, יכול להיות שזאת לא היא. למה? כי… אה… ככל הנראה ההיא הייתה עם שיער בהיר, אני (לא נשמע)

זדורוב: אני אמרתי לא בעיתון, אני אמרתי שאני ראיתי בטלוויזיה את התמונה של הילדה הזאת.

ארתור: אבל יכול להיות שבעיתון הזה גם כן.

זדורוב: לא, שם פשוט רק הפנים.

ארתור: אתה הראית לי (לא נשמע)

זדורוב: בעיתון הזה היה רק את הפנים

ארתור: כן.

זדורוב: אבל אני ראיתי ממש תמונה (לא נשמע).

ארתור: הנה, אתה רואה? יש כאן (לא נשמע)

זדורוב: לא, זה לא זה. זה היה אה… במקום אחר.

ארתור: היא בת איזה תשע, עשר.

זדורוב: לא, לא, לא, לא. שם (לא נשמע) היו ספציפית את הפנים של הילדה.

ארתור: ההמ.

זדורוב: ו… אני ראיתי תמונה בטלוויזיה איפה שהיא רוקדת עם שיער שחור ארוך. בגלל זה אני אה… אני יודע

ארתור: נו יכול להיות שהיא צבעה את השיער, יכול להיות ש

זדורוב: יכול להיות שהיא הסתפרה, צבעה את השיער.

ארתור: אבל זאת אותה הבחורה שניגשה אליך, כן?

זדורוב: כן, היא ניגשה אלי כמה פעמים, הבחורה הייתה אותה אחת.

ארתור: נו, אז יכול להיות שזה שגעה אותך עד כדי כך. ואתה לא זוכר (לא נשמע).

מונה : 07:51:01

זדורוב: אני פשוט מפחד שאני הייתי יכול… שהיה יכול להגניב אותי כל כך…

ארתור: ואז אתה לא זוכר.

זדורוב: ואני לא זוכר מה אני עשיתי. לקחתי והרגתי. יכול להיות שזה קרה ויכול להיות שהילדה הזאת נכנסה לזה באותו הרגע. זה יכול להיות, כל זה היה יכול לקרות. אבל

אני לא זוכר שאני הרגתי. אני לא זוכר שאני… פתאום התעוררתי או אני הייתי על הדשא, אני לא זוכר את זה.

ארתור: תראה, תראה… תראה עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך? רומה, יש לך בעיה (לא נשמע). אתה אמרת לי רק לפני שניה, זה קורה לך שיש לך את הבעיה הזאת שלפעמים באמת, יש לך (לא נשמע) מה שאתה אמרת לי, שטות שחורה. שהדם עולה לך הראש, נכנס לך לעיניים ואתה באמת, אם עכשיו אני…

זדורוב: אם אני נגנבתי, אני הייתי יכול לעשות הרבה שטויות.

ארתור: אתה היית יכול לא לזכור?

זדורוב: באמת.

ארתור: אם ממש נגנבת. אם העיניים שלך מתמלאות דם… אתה יכול להפריד שם בין כל העניינים האלה, משהו אחרי זה? אבל, אבל… באופן אוטומטי… אופן אוטומטי… נגיד עלה לך כל הדם לראש, אתה עשית את מה שאתה עשית, הרגת לדוגמא. באופן אוטומטי… אתה יכול להסתיר את העכבות שלך?

זדורוב: לא. לא.

ארתור: אתה לא יכול, נכון?

זדורוב: לא.

ארתור: אתה יכול להשאיר (לא נשמע) וללכת?

זדורוב: בטח. אני פשוט הייתי הורד והולך ו

ארתור: והיית הולך משם.

זדורוב: אבל אה… היו עלי מלא סימנים, אני לא הייתי… חושב (לא נשמע) כי אין, אני לא הייתי מסתיר את העקבות.

ארתור: כן, אבל אתה לא הסתרת את העקבות, אין שם… אין שם… לא הסתירו שם את העקבות. דבר אחד אתה לא יכול לדעת, בגלל שאתה לא זוכר איך קרה ומה, יכול להיות שזה כמו, אתה זוכר כמו שאני הראיתי לך? יכול להיות שזה היה מאחורה, יכול להיות שזה היה, יכול להיות… עוד פעם, אתה לא זוכר.

זדורוב: כן.

מונה : 12:53:01

ארתור: אתה מבין? זה כל העניין כאן. ואם באמת… רומה, זה קרה ואתה לא זוכר, אתה פשוט בזה…

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: דופק את עצמך ומכניס את עצמך עוד יותר גרוע, אתה מבין? זה כל החרא של העניין הזה, בגלל זה אני לא רוצה להגיד לך שום דבר. איך ומה אתה צריך לעשות, אבל אני פשוט… מנסה איך שהוא להסביר לך, אני לא רוצה להיכנס לשום דבר.

זדורוב: אני מבין את זה.

ארתור: אני פשוט מנסה איך שהוא להסביר לך ש… העניינים הם חרא. ואם אתה נכיר את עצמך, רומה

זדורוב: לא חרא, אלא מאוד חרא.

ארתור: ואם אתה מכיר את עצמך, לפחות קצת קצת, אני אגיד לך עכשיו… אם אתה… באמת יש לך ספקות שאולי אתה היית יכול לעשות את זה, או שאתה לא מטיל ספקות, אתה יודע שקורים לך דברים כאלה, נופל לך מסך שחור שאתה לא רואה שום דבר ועוד על אחת כמה וכמה שאח שלך אתה אני אומר לך. (לא נשמע)

זדורוב: אני הבאתי לו מכות, הוא כוס אמך היה רץ לשירותים להשתין כל חמש דקות.

ארתור: עם דם, כן?

זדורוב: נו משהו, נדמה לי עם דם.

ארתור: נו, אז אתה רואה? אתה

זדורוב: כי אז אני (לא נשמע) על אבא שלי, הוא… התחיל להגיד לי משהו ואני התחלתי גם כן לצאת עליו כי אני הייתי בשיגעון.

ארתור: בגלל זה מה אני רוצה להגיד לך, רומה…

זדורוב: בגלל זה לא יוצא מן הכלל שנפל לי מסך שחור ואני לא זוכר מה אני עשיתי, אני לא מוציא את זה מהמשוואה.

ארתור: כשאתה ממש מתעצבן… כשאתה ממש מתעצבן… אתה מתחיל

להיגנב… אתה רואה מישהו (לא נשמע)?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: אתה הולך קדימה, נכון?

זדורוב: כן.

ארתור: אתה עושה את מה שצריך לעשות. אם בינתיים אתה לא

מונה : 57:54:01

זדורוב: לא מה שצריך אלא מה שאני אעשה, רק אחרי זה אני יכול להבין מה

ארתור: ואם לא יעצרו אותך?

זדורוב: לעצור אותי קשה במצב הזה.

ארתור: ואם יש לפחות מישהו אחד שיעצור אותך במצב הזה? אם אתה לא היית עוצר אז, אתה היית הורג את אח שלך?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: אם לא היו עוצרים אותך או שאתה לא היית עוצר את עצמך בזמן?

זדורוב: אה…

ארתור: אתה היית יכול להרוג אותך עם הכוח שלך של כל ההגנבות הזאת?

זדורוב: אה…

ארתור: אתה היית יכול להרוג אותו?

זדורוב: אני הייתי יכול להרוג אותו עד מוות להרביץ לו.

ארתור: אתה רואה?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: ומה עזר? מי עצר אותך?

זדורוב: אני לא עד כדי השתגעתי.

ארתור: למה מה?

זדורוב: אה… איך זה יצא, הוא ישב בחצר ועשה רקטה.

ארתור: רקטה?

זדורוב: כן, נו רקטה (לא נשמע)

ארתור: בן כמה היית אז?

זדורוב: אני היית בן… אני כבר הייתי בצבא, הייתי אולי בן עשרים ואחד כבר, בן עשרים.

ארתור: אה, והוא היה בן כמה?

זדורוב: והוא היה בן איזה… ארבע עשרה, חמש עשרה הוא היה.

ארתור: נו.

זדורוב: משהו כזה. הוא עשה רקטה, בשביל טניס, אנחנו משחקים טניס בזה, הוא עשה רקטה בישיבה. ואני אומר לו, לך הביתה, אני הייתי צריך ללכת לעבודה. אני אומר לו, לך הביתה, האחות בבית לבד. הוא ענה לי, תכף אני כאילו אלך. אני… התארגנתי לשם לעבודה, אני יוצא, אני אומר לו, לך הביתה, לך מהר הביתה. הוא שלח אותי להזדיין. שלח אותי להזדיין, נו זה אח שלי. העניינים שלנו, אנחנו נסתדר אה… אני

מונה : 01:56:16

ארתור: בסדר, (לא נשמע).

זדורוב: עם אח שלי אני אסתדר לבד. שיגע אותי זה שהוא… צעק, אני (לא נשמע) אני אשלח לך את החבר'ה, אני בכלל אקבור אותך פה, זאת אומרת

ארתור: איזה (לא נשמע)? אה, חבר'ה.

זדורוב: נו חבר'ה, שכאילו (לא נשמע) כוס אמך.

ארתור: על אח, על זה…

זדורוב: ואני פשוט התחלתי לראות שחור בעיניים, אני לא נגנבתי. אני התחלתי להרביץ לו. הדבר היחיד שהציל אותו, זה שהוא נכנס בריצה הביתה. הוא נכנס בריצה הביתה.

ארתור: ההמ.

זדורוב: ואני התחלתי להיגנב… אני לא הלכתי לעבודה, אני לא עשיתי שום דבר, אני כוס אמך התחיל לכאוב לי הראש. אה לא, אני הלכתי לעבודה, אבל בכל מקרה בעבודה אני לא הייתי מסוגל לתפקד.

ארתור: אתה היית צריך לנוח פשוט.

זדורוב: אני הגעתי מהעבודה קצת אה… נרגעתי, אני נרגעתי, לא עד הסוף. אני מאוד אה… לוקח לי ממש הרבה זמן להתקרר. זה… ו… פתאום (לא נשמע) עם אימא שלי התחילו לצאת עלי, התחילו לצרוח עלי. ואז אני בכלל המראתי ואבא (לא נשמע) כוס אמך אה… כאילו להרביץ לשיכורים, להרביץ לקטינים ואני אומר, אתה (לא נשמע) ואני עבדתי (לא נשמע) אני שמרתי בבר. ושם היו קטינים, גברים, כולם כוס אמך, כולם שותים לשוכרה ומתחילים כוס אמך, לעשות שטויות.

ארתור: ההמ.

זדורוב: ושם אנחנו היינו מרביצים לכל מי שרק אפשר. לכולם, כל מי שהיה שותה והיה מתחיל מכות, אנחנו היינו מתחילים להוציא את כולם, מביאים מכות, זורקים החוצה, מזמינים שוטרים, הם היו מגיעים, היו לוקחים אותם, זהו. אחרי זה אף אחד יותר לא עשה מכות. זהו, ואני התחלתי לצאת על אבא שלי. בלי פוזה, בלי סכינים, בלי שום דבר, אני התחלתי אתו עם אגרופים.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אבל אני לא הכ… אני לא הכיתי אותו שם עד ש… אבל הוא… הוא קם פשוט… הוא, הוא כנראה ראה את הפנים שלי.

ארתור: ההמ.

זדורוב: והוא לא אמר לי מילה אחת יותר, זה… כי (לא נשמע).

מונה : 01:58:02

ארתור: ההמ.

זדורוב: הוא נבהל. אני התחלתי להשתגע, זה כל זה, (לא נשמע) אני אסע לחיות אצל סבתא. כאילו אני אסע ממנה לעבודה, (לא נשמע) הזה.

ארתור: חכה, אתה… (לא נשמע) באותו הזמן שאתה התחלת עם אח שלך, אתה התעוררת בזמן, נכון? אתה לפחות קצת זוכר באיזה מצב אתה היית יכול להיות הלאה? או באיזה מצב אתה כבר היית, אתה זוכר? אתה רעדת, מה? איך? מה קרה לך?

זדורוב: כל כך הפחיד אותי… כאילו קיבלתי שוק חשמלי, כל כך הפחיד אותי, זה היה חבל על הזמן.

ארתור: ככה אתה… ככה כבר לא ראיתי שום דבר ולא כלום?

זדורוב: אני כבר לא רציתי לראות שום דבר אה… הרקטה הזאת שהוא שם לפני אני…

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: /אני שברתי אותה במכה אחת. תאר לעצמך, זה אני

ארתור: אפילו אם זה היה ברזל, אתה לא היית מרגיש שזה ברזל, בכזה מצב אתה היית.

זדורוב: אני לא הרגשתי אפילו את המכה, אבל את הרקטה אני שברתי במכה אחת. והרקטה הייתה טובה, זה עץ.

ארתור: זה עץ, כן.

זדורוב: אז אני שברתי את העץ. אה… עכשיו אתה תביא לי שאני אשבור, סביר להניח שאני לא אצליח לעשות את זה.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אז אני שברתי אותו. זהו.

ארתור: בקיצור רומה…

זדורוב: אני חושב, אלוהים ישמור אם… כל הדברים האלה שהתאספו אצלי ואני יצאתי ו… כוס אמך, אלוהים ישמור שמישהו הטריף אותי ואני נשברתי… אני הייתי יכול

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: אני הייתי יכול לעשות אסונות. אני יכול להגיד את זה מחר לשוטרים,

אבל…

ארתור: תגיד לי…

זדורוב: אני לא יודע.

מונה : 28:59:01

ארתור: תגיד לי, תגיד לי…

זדורוב: כן, אה (לא נשמע) יש.

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: אם, אם

ארתור: תגיד לי, רומה… אני מדבר אתך כמו אח גדול.

זדורוב: אני אתך, אני מבין (לא נשמע).

ארתור: תראה, רומה… זה סוף הדרך. במה אני יכול לעזור לך? אלוהים יודע רק. מה שאני יכול לעזור לך (לא נשמע)

זדורוב: אתה עוזר לי בעצה שלך.

ארתור: אני פשוט (לא נשמע)

זדורוב: אתה יודע, אני (לא נשמע).

ארתור: זה סוף הדרך, כן פשוט מה אני אומר לך? אתה אחרי זה, חס וחלילה כמובן, אם חב וחלילה אתה תקבל את המאסר עולם המזדיין הזה, אתה תפגוש אותי בבית סוהר… אתה פשוט לא תוכל להסתכל לי בעיניים, אתה יודע למה? כי אני יודע לפני כן מה יהיה אתך. בגלל זה אני איך שהוא, איך שהוא אני מנסה להסביר לך (לא נשמע)

זדורוב: מה יכול לקרות לי.

ארתור: איך אתה יכול לצאת מזה, תחליט אתה לבד. אבל אתה בעצמך אתה, אתה לא דפוק. אתה לא דפוק, יש לך ראש, אני הרי רואה את זה. יש לך ראש. למרות שאתה בן אדם פשוט, אבל יש לך ראש.

זדורוב: אם אני (לא נשמע)

ארתור: אתה גבר, איך אתה חי?

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: פשוט מה אני רוצה להגיד לך?

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: תגיד לי, תגיד לי, אני עכשיו כמו אח גדול, אני גדול ממך בחמש שנים… אני עכשיו רוצה לשאול אותך איזה משהו ותגיד לי באופן ישיר, פתוח, אם אתה רוצה. אם לא, תגיד לי ישר שאתה לא רוצה לענות או… רק זה… תגיד לי באופן מדויק, אני פשוט רוצה להסיק איזו, איזו שהיא מסקנה. זאת שאלה אלמנטארית. אתה תגיד לי, בזמן הזה שאתה עבדת בבית ספר. שגעו אותך ממש חזק? את האמת, רק בינינו.

זדורוב: ברמה.

מונה : 13:01:02 (מונה דיסק 22:5:120)

ארתור: שגעו אותך, נכון? זה היה יכול לקרות שיום אחד פתאום קרתה

קטסטרופה?

זדורוב: בטח. זה היה יכול לקרות.

ארתור: נו אז מה יש לך? אתה בעצמך מכיר את עצמך, שאתה יכול לשכוח את כל זה. לא ממש לשכוח…

זדורוב: אבל אני לא יודע שאני יכול לשכוח את זה.

ארתור: אתה יכול לעשות כאלה דברים שאתה אפילו לא תיזכר מה אתה היית יכול לעשות, אבל זה שקורים לך כאלה דברים, אתה יודע שיש לך את הדבר

הזה.

זדורוב: כי אם להוציא אותי…

ארתור: נו.

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: על אחת כמה וכמה בגלל שאתה אומר ששיגעו אותך ברצינות, מספיק שגעו אותך

זדורוב: מה זה הם שגעו אותי (לא נשמע) כוס אמך, כל הזמן מבקשים ממני סיגריות, כוס אמך. מלחששים לכיוון שלי. אני לא שומע, אני מקשיב למוזיקה, אבל אני… אבל

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: אבל אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה. אבל אני מרגיש את זה

כשאה… מישהו מלחשש עלי מאחורי הגב שלי. ו… חס וחלילה, חס וחלילה זה קרה ואני פשוט איבדתי את השליטה. כי אני… לא זוכר את

זה. אני לא זוכר את זה. יכול להיות שזה קרה ככה באמת, יכול להיות שאני באמת הרגתי אותה, אני לא זוכר את זה. אני… יכול להיות שזה… מה שהם רוצים.

ארתור: אתה תקשיב לי.

זדורוב: זה (לא נשמע) אותי.

ארתור: אתה תקשיב לי. תקשיב לי עכשיו… רומה, מאיפה הם יודעים שקורה שיש לך התמוטטויות עצבים… עד איבוד הזיכרון? הם הרי לא יודעים את זה.

זדורוב: יכול להיות שאימא שלי יכולה להגיד להם.

ארתור: אימא יכולה להגיד את זה, אימא שלך?

זדורוב: יכול להיות שהם שאלו אותה אם היה לו ש… משהו כזה כמו שהוציאו אותו מכליו?

ארתור: אבל היא יודעת על זה?

זדורוב: בטח, אימא, אבא, האח יודעים ש… אני הרבצתי לאח שלי ש… שכל שלוש דקות, חמש דקות היה רץ לשירותים, משתין

מונה : 02:03:12 (מונה דיסק 02:17:21)

ארתור: וזה היה עד איבוד הזיכרון אז קרה, כן?

זדורוב: אז זה לא היה עד איבוד הזיכרון, אבל

ארתור: אבל היה יכול לקרות משהו יותר גרוע.

זדורוב: היה יכול להיות יותר גרוע, היה יכול להיות גרוע. פשוט… אתה מבין, אני בן אדם, אני כמו בטרייה, אני בן אדם, אני בן אדם (לא נשמע)

ארתור: אם זה תלוי בך.

זדורוב: לא, ב… בי מתאסף ומתאסף ומתאסף

ארתור: יכול להיות (לא נשמע)

זדורוב: שם ברוסיה, שם ברוסיה זה היה יותר פשוט. שם בשביל שאיזה נבלה תנבח עלי משהו, אני ישר הייתי שולח להזדיין, ישר.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אני לא הייתי מסתכל על זה ש… אם הבן הזה יותר גדול ממני, (לא נשמע) אני לא הסתכלתי על זה. זה…

ארתור: זהו, זה מה שאני מתכוון אליו.

זדורוב: זה קרה.

ארתור: נו ו…

זדורוב: ו…

ארתור: אם למשל זה…

זדורוב: (לא נשמע) אסור.

ארתור: כן.

זדורוב: אי אפשר, כל כך הרבה מזה התאסף בי במשך שש שנים כי כל כך (לא נשמע) כמו שאני פה בישראל, מ שקיבלתי פה בשש שנים, שם אני לא קיבלתי כל כך הרבה בעשרים וחמש שנים. לא בעשרים וחמש שנים אלא בעשרים ושלוש שנים שם אני לא קיבלתי כל כך הרבה, כאלה השפלות פלוס צבא, פלוס כוס אמך, הכל. אני לא קיבלתי כל כך הרבה השפלות, (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע) יותר שנים, כוס אמך (לא נשמע)

זדורוב: ופה בשש שנים זה מתאסף ואתה מבין, אתה מבין מצוין שאף אחד, שאי אפשר להרביץ למישהו או עוד איזה משהו ו…

ארתור: להרביץ כוס אמך, זה סוף הדרך, כוס אמך.

זדורוב: וחס וחלילה אם אני איבדתי את השליטה ונהייה לי מסך שחור

מונה : 02:04:41 (מונה דיסק 2:18:50)

ארתור: אז את זה בדיוק אני מתכוון, אתה תגיד לי… זה משחק חשיבות…. עשר שנים… בן כמה אמרת שאח שלך היה, אתה אמרת? הוא היה בן ארבע עשרה?

זדורוב: הוא היה בן ארבע עשרה.

ארתור: אתה היית בן עשרים ואחד.

זדורוב: חמש עשרה.

ארתור: נכון? אתה היית בן עשרים ואחד. נו, כאן אפילו הנה אם בחור בן שתיים עשרה אם הוא היה מעצבן אותך ואתה היית מאבד את השליטה ככה, זה סוף הדרך, הייתה נגנב ככה. אתה היית מסתכל על בן כמה הוא?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: אתה מתכוון מה אני, למה אני מתכוון?

זדורוב: אבל תמיד לימדו אותי לא להרביץ לבנות ואני… לא משנה שאני הרבצתי לבנים, את זה אני יכול להבין, אבל לילדה אני לא מסוגל להבין את זה. אם אני עשיתי את זה ואני כל כך נגנבתי

ארתור: זה סוף הדרך.

זדורוב: איך אני הייתי יכול לעשות לילדה, להרוג אותה? בחור כן, אני רגיל ללכת מכות, אני רגיל לקבל בפנים, אני לא צריך להתרגל לזה. אבל ילדה? כוס אמך, ילדה. אני לא מסוגל להבין את זה אם זה באמת קרה. אני אגיד מחר לשוטרים. בעיקרון… הם רוצים שאני אספר להם את הכל אז אני אספר להם את הכל. שגעו אותי בבית ספר הזה, כיבו לי את הכבל. ביקשו סיגריות. קיללו אותי בגסויות, לא קיללו אותי, אני לא שמעתי. אני הייתי עם המוזיקה. אבל אם חס וחלילה אני איבדתי את השליטה אז כוס אמך, אני מסוגל לעשות כל כך הרבה אסונות. אני, אני לא יודע.

ארתור: תירגע, תירגע, הכל יהיה בסדר.

זדורוב: אתה מבין, זה עצוב שאם אני איבדתי את השליטה אז זה (לא נשמע). אז זה פשוט סוף הדרך, ארתור. ואז כן, אם אני מאבד את השליטה, כבר לא מעניין אתי שום דבר.

ארתור: קח, תירגע.

זדורוב: אוי, כוס אמך. עכשיו אם אני הרגתי אותה, כוס אמך… (לא נשמע) אני אגיד ושהם (לא נשמע) איך שהם רוצים. (הנחקר מתחיל לבכות)

ארתור: תירגע, אל תבכה, אל תבכה, הכל יהיה בסדר. תירגע.

זדורוב: (לא נשמע)

מונה : 40:06:02 (מונה דיסק 49:20:2)

ארתור: תירגע.

זדורוב: (לא נשמע) כוס אמך (לא נשמע) כוס אמך.

ארתור: תירגע, הכל יהיה בסדר. תראה, אתה צריך איך שהוא לצאת מזה. לצאת מזה, אתה מבין? כשהכל לא ברור, זה פשוט יותר גרוע.

זדורוב: אני אספר להם את הכל.

ארתור: זה הכל

זדורוב: (לא נשמע) עבודה אה… בבית ספר הזה. (לא נשמע) אם אני אספר להם שאני הייתי יכול לאבד שליטה ואז אני בטוח לא זוכר שום דבר, אני הייתי מסוגל לעשות דברים.

ארתור: אתה תסביר להם כוס אמך, ששגעו אותך בשש שנים האלה, זאת לא רק הילדה אשמה.

זדורוב: זה לא רק הבית ספר.

ארתור: זה הכל.

זדורוב: זה כוס אמך

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע) כוס אמך, זה… (לא נשמע) לעזאזל. זה כוס אמך, יחס משפיל של משרד הפנים, אתה מגיע לשם והם מתנהגים אליך כאילו שאתה עוד חייב להם משהו, כוס אמך. זה כל זה שיגע אותי, יכול להיות שבגלל זה זה נהייה.

ארתור: תירגע, הכל יהיה בסדר.

זדורוב: (לא נשמע) אני הייתי יכול לאבד שליטה. וכשאני מאבד שליטה, (לא נשמע) לא עומדים בדרך. לא חייב שילדה הייתה יכולה לעשות את זה, זה היה יכול להיות ילד וזה היה יכול להיות כל אחד.

ארתור: זה היה יכול להיות כל אחד, אתה מבין? העניין כאן הוא לא בילדה, כל אחד היה יכול להיות כאן במקום. אתה מבין?

זדורוב: אם אני איבדתי את השליטה אז אני לא זוכר שום דבר.

ארתור: זה היה יכול להיות כל אחד, אתה מבין? העניין הוא שיש כזאת שטות שכוס אמך… אי אפשר לדעת כוס אמך, מתי אה… מתי כוס אמך כל זה מתאסף, זה סוף הדרך. (לא נשמע) ככה ש…

זדורוב: אוי, כוס אמך.

ארתור: זה כל אחד יכול להיתפס ככה, כל אחד.

זדורוב: אני שמעתי על (לא נשמע). הייתה תוכנית (לא נשמע) על… על (לא נשמע).

מונה : 02:08:22

ארתור: אתה תשתה, תשתה. (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע) אני יודע ש

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע) זוכרים, זוכרים את מה שהם עושים. זה… אבל אני לא זוכר.

ארתור: מה, להחזיק שם (לא נשמע) הם זוכרים מה הם עושים.

זדורוב: היה…

ארתור: אבל היה לך כבר ככה, נכון? אם אז זה היה יותר גרוע, באותו היום, אם אתה היית… אתה היית זוכר?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: כשאז זה קרה עם אח שלך

זדורוב: אני הייתי

ארתור: אתה היית זוכר חצי.

זדורוב: אני הייתי זוכר שאני התעצבנתי עליו על משהו ו… מה אני אז עשיתי אחרי זה, אני לא הייתי זוכר את זה (לא נשמע).

ארתור: לכל אחד יש כל מיני (לא נשמע), אתה מבין?

זדורוב: אני פשוט כשדיברו בטלוויזיה, היה שם גבר אחד הרביץ לחמישה אנשים והרביץ להם במשך שעתיים וחצי.

ארתור: אתה רואה?

זדורוב: במשך שעתיים וחצי הוא הרביץ להם, הוא אומר נו כמה דקות אני בעטתי בהם, כמה דקות. שלוש דקות, אבל הוא לפחות זוכר משהו ואני לא זוכר שום דבר.

ארתור: כן, אבל אתה זוכר… נכנס לך ללב דבר אחד, כל השיגעון הזה שהיה בבית ספר ובכלל. אתה מבין? אפילו אם קרה משהו באמת, כל זה קרה על בסיס

זדורוב: אם אני הייתי יכול להרוג, אז אני הייתי יכול להרוג רק עם הסכין שהייתה אצלי. אני לא לקחתי אף פעם סכינים נפרדות שהיו אצלי בבית. אני עוד חשבתי לקחת סכין לבית ספר… לקחת לבית ספר סכין, כמו שצריך. (לא נשמע) לנקות בין הרצפות, אבל אני חשבתי, למה לעזאזל צריך את זה. זה כוס אמך, בשביל (לא נשמע) אז שיהיה, אבל אלה ילדים, כוס אמך עוד מישהו (לא נשמע) ו… תמיד היה לי סכין אחד שם (לא נשמע). אם אני איבדתי את השליטה (לא נשמע) ילדה. סוף הדרך. אני יכול לספר להם את כל זה מחר, אתה תראה.

מונה : 24:10:02

ארתור: לא, לא, לא, תראה… אני לא… מה, אתה תראה לבד. תראה לבד מה ואיך, אני לא יודע מי נגד מי.

זדורוב: תראה, הם אומרים לי, יש לך משהו בפנים, בנפש. אני יכול להגיד להם תראו, היה מקרה כשאני (לא נשמע) לאח שלי. שאני כמעט הרגתי את אח שלי, אבל זה אח שלי. זה… לא בן אדם זר, זה אח שלי. אני כמעט הרגתי את אח שלי. אבל… כמעט כל יום היו לי שחרורים פיזיים שם, בכל מקרה מישהו עושה שטויות בדיסקוטק, שותה לשוכרה ומתחיל עם השטויות שלו. תמיד לי שחרור פיזי. אבל פה… (הנחקר מצקצק בלשונו) אה… אסור ללכת מכות, הכל אסור ואם אני התחלתי להיגנב… אני הייתי יכול לעשות כל הרבה מאוד דברים. אני תמיד פחדתי מזה שזה יקרה. אם אני התחיל להיגנב, אם אני אתחיל להיגנב…

ארתור: אה, אתה מכיר את עצמך פשוט.

זדורוב: לא, אני מכיר את עצמי אה… אני לא גבוה, אני לא מאוד גדול בכתפיים, אבל… יש לי מספיק שיגעון, כי אני עובד בבניה.

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: הכל מגיל תשע עשרה. זה… מביא אותך גם לכישורים פיזיים

ארתור: בטח.

זדורוב: ולכל דבר אחר ו… אם אני עשיתי משהו… (לא נשמע) יכול להיות שאני הרגתי את הילדה הזאת באמת. רק שאני לא זוכר את זה. אני מחר אשב ואספר להם את הכל.

ארתור: תראה, בגדול, בגדול… אתה מהתחלה אמרת שיש לך את האפקט הזה. מהתחלה… פשוט אתה לא היית יכול עוד איך שהוא…

זדורוב: אני לא הייתי יכול (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) כן.

זדורוב: אני לא הייתי יכול לתאר (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: עכשיו אני יכול בקירוב לתאר את התמונה. כשאני מגיע לבית ספר, אתה מתחיל לעבוד, עושים לך זה שם כוס אמך, מכבים לך את הכבל, עושים לך (לא נשמע), המורה הזאת מגיע, אל תנסר לפני הכניסה, אתה מושך את הכבל על (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע).

מונה : 02:12:20

זדורוב: (לא נשמע) לא מספיק, אתה שם כבל שני, לא חמישים מטר. זה לא מהבית ספר עצמו, זה מהנקודה הכי קרובה יוצא חמישים מטר. אבל גם כן כוס אמך, ללכת אתה לא יודע אפילו לאן, לשם לבית ספר, כוס אמך? אז בשביל מה לעזאזל אני עובד אז? (לא נשמע) לא עשיתי אפילו חמישה מטר ביום.

ארתור: כן.

זדורוב: אני כבר הולך ואני יודע שיכבו אותו, אני יודע את זה. שם נגעו בסליל הזה אה… (לא נשמע) שבע מטר בערך, עשרה מטר.

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: עשר, עשר מטר לעבור. לא קשה לי ללכת אותם.

ארתור: אה, זה אתה עובר אותם ואתה כבר יודע שיכבו לך ואתה צריך ללכת

בחזרה.

זדורוב: לא, אני כבר ידעתי שהם מכבים וכשאני נתפסתי על זה בפעם הראשונה, אני כבר הבנתי שהם כל הזמן יכבו לי עד ש

ארתור: (לא נשמע) כן?

זדורוב: אני… אבל הוא כל הזמן היה מכובה. אני הבנתי את זה מצוין ויכול להיות שזה… (לא נשמע) את כל זה (לא נשמע) כל השטויות האלה, הכל, הכל, הכל עד הערימה… והשמחה היחידה (לא נשמע).

ארתור: עליהם, עליהם אתה אף פעם בחיים שלך לא היית רוצה לאבד את השליטה. בגלל זה, לך תדע, אולי אתה לא רצית להביא (לא נשמע) הביתה.

זדורוב: אבל אני השתדלתי לא לריב, לא לצעוק, שום דבר. אני כבר סגרתי את כל זה בפנים. (לא נשמע) ואז באמת אני לא הייתי יכול לזכור שום דבר.

ארתור: אם (לא נשמע)

זדורוב: אני מבין מצוין

ארתור: יש לך משהו שאתה שומר… שאתה שומר חזק את הבן שלך ואת הבן. לך תדע, יכול להיות שאתה לא רצית לסחוב את זה הביתה, אתה פחדת לסחוב את זה הביתה. ועוד אתה מכיר את עצמך, אם אתה תאבד את השליטה, זה יהיה סוף הדרך. אתה לא רצית להביא את זה הביתה.

זדורוב: אני יודע מצוין שאני מסוגל פשוט להתפוצץ. אני לא רציתי, אני ואישתי היו לנו ריבים שם, אבל זה ריבים בינינו, אני לא דיברתי, כן, כל זה. יכול להיות שבתת מודע אני עשיתי את כל זה, אבל אני לא זוכר את זה ו… בגלל זה כל

מונה : 50:14:02

כך הרבה של כל זה. אני לא זוכר את זה. אני אספר להם את זה מחר. אני מבין מצוין שהחיים שלי הלכו, שהם… יהיו זה, שהם ישמחו בגלל זה. אני מבין את זה מצוין.

ארתור: רומה, רומה, רומה, חכה, חכה, חכה, תגיד לי… תגיד לי… רק זה… אני מבקש ממך, תהייה ישיר. אל תהרוס בשבילך עצמך, אתה פשוט תגיד

לי… יכל לקרות דבר כזה שממש כאילו נפל לך מסך שחור, הכל נשבר לך, שאתה נגנבת, זה היה יכל לקרות?

זדורוב: בטח.

ארתור: וככה, אם זה לא היה יכול לקרות ואתה ממציא את כל זה אז שילך

להזדיין.

זדורוב: זה היה יכול לקרות לי, אני מסביר לך, אני כמעט הרגתי את אח שלי. אני הרבצתי לו ככה, אני עשיתי שלוש מכות. בפעם הראשונה ברקטה, פעמיים אני פגעתי בו. הוא רץ הביתה, סגר את עצמו.

ארתור: אם הוא לא היה סוגר את עצמו (לא נשמע)

זדורוב: אני נתתי לו שתי מכות. אם הוא לא היה בורח ממני אז הוא כבר לא היה מצליח לברוח ממני.

ארתור: אתה היית מסוגל להרוג אותו, כן? ב… כשאתה במצב כזה.

זדורוב: אני כבר הייתי יושב שם עוד, פלוס היה שם עד. חבר שלו שהוא ראה את כל זה. אוי, כוס אמך.

ארתור: ואבא ואימא שלך ראו אותך בכזה מצב?

זדורוב: הם ראו אותי רק (לא נשמע) הם ראו, זאת אומרת הם לא ראו אותי כשאני הרבצתי לו.

ארתור: אז אתה רוצה להגיד שיכול להיות שכן, שזה היה יכול לקרות. אז אתה לא משקר.

זדורוב: בטח שלא, אני לא סתם ממציא את זה ככה. אני… אני יכול לאבד שליטה, אני יודע את זה מצוין. ואם אני מאבד שליטה, אני בכלל לא רוצה שיהיה לי משהו בדרך כי קיר שיעמוד מולי, אני אשבור אותו. אני אשבור אותו ואני אלך הלאה כי אם אני (לא נשמע)

ארתור: תראה… תראה, אם זה באמת ככה… אם זה באמת ככה…

זדורוב: אז יותר טוב להגיד להם את זה.

ארתור: תקשיב לי, תקשיב לי, אם זה באמת ככה על בסיס של התמוטטות

עצבים… אתה הרגת ילדה על בסיס של התמוטטות עצבים אז… אז… מובטח לך (לא נשמע).

מונה : 36:16:02

זדורוב: זה לא מעניין אותי בכלל. אני פשוט מפחד ממה שאני עשיתי, אם אני באמת עשיתי את זה. מי יודע, יכול להיות שבאותו היום אני לא איבדתי את השליטה והכל כמו שזה, כמו שאני זוכר את הכל אז ככה זה באמת היה. אבל אני הייתי יכול לאבד את השליטה. ואם אני איבדתי שליטה… אני לא זוכר שום דבר. אני מחר אספר לשוטרים, שהם יתחילו לשמוח, שכוס אמך… שישתו שמפניה. כי אני יודע, אם אני

ארתור: אני לא הבנתי, מה אתה עושה את זה בשבילם?

זדורוב: לא. אני פשוט מבין מצוין שאני יכול לאבד שליטה.

ארתור: אתה תדע לך דבר אחד, אם זה כבר קרה לך בעבר… אתה לא עושה את זה בשבילם, אתה עושה את זה דבר ראשון בשבילך. אתה מבין את זה?

זדורוב: זה היה יכול להיות. אני אומר (לא נשמע)

ארתור: אם אתה עושה את זה, תקשיב. אם אתה עושה את זה, רומה אז אתה עושה את זה דבר ראשון בשביל עצמך. אתה עכשיו… איך להגיד לך את זה, אתה…

זדורוב: אני בסוף הדרך שלי.

ארתור: זה שאתה בסוף הדרך זה מובן מאלי, פשוט לפחות בזה, לפחות בזה… לפחות אם משהו אתה זוכר, אם לפחות משהו אתה כבר יודע ואתה יכול (לא נשמע)… עכשיו כבר… אתה חושב את כל זה וחושב וחושב… עכשיו אתה כבר לאט לאט יכול להיות שמתחיל להיות בטוח שזה אתה בגלל התמוטטויות העצבים שלך, אתה מבין? בזה אתה לפחות איך שהוא עושה לעצמך יותר קל, אתה מבין? דבר ראשון, אתה יודע (לא נשמע) זה לא ב… זה לא בכוונה תחילה. זה אתה זה… זה יכולים לקחת אותך לזה, איך קוראים לזה… נו, לבדוק. לפסיכיאטר או מי שזה, שיבדוק אותך.

זדורוב: אני לא יודע.

ארתור: (לא נשמע) לפסיכיאטר. פסיכיאטר יבדוק אותך, דבר ראשון.

זדורוב: אם חס וחלילה אני איבדתי את השליטה, כוס אמך (לא נשמע). אני פשוט מכיר את עצמי. אני מכיר את עצמי מאוד מצוין. אם אני איבתי את השליטה… זה סוף הדרך אם אני איבדתי את השליטה, לעצור אותי זה בלתי אפשרי.

ארתור: אתה תראה, עכשיו אל תתחיל לאבד את זה, אל תשגע את עצמך, כוס אמך. אתה תראה, כוס אמך, שילכו כולם להזדיין. אתה אל תתחיל להשתגע. הדבר הכי חשוב זה שאתה אל תתחיל להשתגע והכל יהיה בסדר.

מונה : 45:19:02

זדורוב: (לא נשמע) זה סוף הדרך אחד גדול. אני לא יודע. אוי, כוס אמך. אני לא יודע שום דבר בכלל.

ארתור: תירגע, תירגע, הכל יהיה בסדר. תאמין לי, אתה פשוט בזה תעשה לעצמך יותר טוב. תראה, זה אתה צריך להחליט. תקשיב לי עכשיו, מה שנאמר פה נכון לרגע זה, זה ימות כאן. אתה תחליט לבד. אתה תחליט בעצמך איך אתה צריך לעשות. מה שאתה אמרת לי כאן, זה ימות בינינו.

זדורוב: אני אגיד להם באמת שאני הייתי יכול לאבד שליטה.

ארתור: מה זאת אומרת אתה תגיד להם? אתה חושב ככה?

זדורוב: אני בטוח שאני הייתי יכול לאבד שליטה, אני בטוח בזה, ארתור.

ארתור: אתה אל תגיד את זה כי אתה עושה למישהו טובה.

זדורוב: אני לא

ארתור: זה דבר ראשון, זה דבר ראשון.

זדורוב: אני עושה טובה לי לעצמי.

ארתור: אתה עושה את זה לעצמך, עכשיו נכון לרגע זה אתה עושה לעצמך איזו שהיא הקלה לפחות, אתה מבין? הקלה. ואם באמת, אם באמת יש לך… התקפים כאלה ובהתקף כזה אתה הרגת את הילדה ויכול להיות שיש לך התקפים כאלה ואתה לא זוכר אותם? אתה בטוח בזה?

זדורוב: אני יכול להגיד דבר אחד…

ארתור: אתה בטוח שזה היה יכול לקרות? שיש לך כאלה התקפים ואתה לא זוכר שום דבר ואתה מסוגל (לא נשמע) בהתקפים האלה?

זדורוב: כן, בזה אני בטוח. אני בטוח ש… אם

ארתור: אז (לא נשמע) על עצמך.

זדורוב: (לא נשמע) ארתור.

ארתור: תקל על עצמך, סוף העולם שמאלה, תקל על עצמך. תאמין לי כוס אמך, אתה (לא נשמע) דבר ראשון מה שאתה מספר… מה שאתה מספר, (לא נשמע) אתה לא סיפרת כאן. זה ימות כאן בינינו, אתה מבין?

זדורוב: (לא נשמע) מה שאתה אומר לי זה רק כאן, (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע) ש… מה בדיוק?

זדורוב: מה שאתה אומר, זה, זה כל זה (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) לעזור לך, כוס אמך, סוף העולם שמאלה. תראה, אני רוצה להגיד לך כזה דבר, נכון לרגע זה, אתה גם כן במצב לא טוב בכלל. אתה

מונה : 00:23:02

במצב לא טוב בכלל. מה שאתה אומר כאן, זה בינינו, אבל איך אתה החלטת להמשיך הלאה? אם אתה החלטת באמת… להקל על עצמך איך שהוא ולספר להם את זה, אתה מבין? דבר ראשון אתה מקל על עצמך. אתה מקל על עצמך. אני הרי יודע איזו אבן יושבת עליך עכשיו, אני הרי רואה שיש עליך אבן עכשיו.

זדורוב: אם אני עשיתי את זה אז יש לי עכשיו בפנים סוף הדרך, כזאת אבן שאי אפשר להרים אותה בכלל.

ארתור: אתה מבין את זה?

זדורוב: אני הרי (לא נשמע)

ארתור: איזו אבן (לא נשמע)

זדורוב: אני מבין מצוין שאני הייתי יכול לאבד את השליטה ולא לזכור שום דבר ומזה אני מפחד אם אני עשיתי את זה ואם באמת אני איבדתי את השליטה, אני מפחד מזה. כי אם אני מאבד את השליטה… אני לא לוקח אחריות על עצמי, אני לא זוכר שום

דבר. ואני מפחד, אם אני בכל זאת, אם אני איבדתי את השליטה ואני הרגתי את הילדה. זה יהיה רע מאוד ומאוד. וזה שאני הייתי יכול לאבד את השליטה ולא לזכור שום דבר, זה מאה אחוז. כל בן אדם כשמוציאים אותו מכליו כשמתאסף בו מלא כל מיני זבל, זה במוקדם או במאוחר מוצא את הדרך ויוצא החוצה, רק בצורה שונה אצל כל אחד.

ארתור: מה, אתה לא יכול להירגע?

זדורוב: אני מפחד מה יקרה אם בכל זה זאת יצא ממני, אני הייתי מסוגל לעשות הכל. ללכת ולהרוג את הילדה הזאת. ולא לזכור שום דבר. (הנחקר מתחיל לבכות).

ארתור: אל תבכה, אל תבכה, תירגע נו. תירגע, אל תבכה. רוצה, אני (לא נשמע) רופא, מי שאתה רוצה.

זדורוב: אני לא רוצה אף אחד. פשוט אם אני עשיתי את זה באמת… (הנחקר ממשיך לבכות) אימא (לא נשמע).

ארתור: אחרי זה (לא נשמע) שאתה תירגע. שוטר.

שוטר : (לא נשמע).

זדורוב: שילכו להזדיין.

ארתור: בוא, (לא נשמע).

שוטר : (לא נשמע).

ארתור: תירגע, תירגע, תירגע. (רעש חיצוני חזק)

מונה : 02 :27 :22

שוטר : אה?

ארתור: הבן אדם לא מרגיש טוב, הוא… עצבים קצת וזה, לא מרגיש טוב בכלל.

שוטר : מה קרה?

ארתור: הוא עצבים, הוא יש לו קצת בלגן בראש ועצבים.

שוטר : ראש כואב.

ארתור: ראש, הכל הוא יש לו קצת בעיה.

זדורוב: שמה בכיסא שלי, יהיה… תגיד (לא נשמע) יש כדור, שייתן לי אחד.

ארתור: איפה הוא? אה, הוא יצא.

זדורוב: כן, (לא נשמע).

ארתור: אי…

שוטר : (לא נשמע) בוא. (לא נשמע).

ארתור: יש כדור? משהו?

שוטר : למה?

ארתור: בן אדם לא מרגיש טוב, בוכה וזה.

זדורוב: על הראש, תגיד לו שבארנק שלי יש כדורים, שייתן לי אחד.

שוטר : (לא נשמע) לא מרגיש טוב.

ארתור: לא, יש לו… (לא נשמע) אה… בפנים עם עצמו, אוכל את עצמו, (לא נשמע) משהו.

שוטר : נו.

ארתור: לא, זה אם כדור, אם אפשר כדור.

זדורוב: יש כדור…

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: בכיסא שלי, לא כיסא…

ארתור: (לא נשמע) ארנק… כמו אה… פאוץ' כזה, ארנק אצלו יש.

זדורוב: שמה יש כדור שם.

ארתור: (לא נשמע).

שוטר : של מה?

זדורוב: של הראש.

שוטר : למה, ראש, כואב ראש?

זדורוב: כואב ראש.

ארתור: יש לו בעיה (לא נשמע) בקיצור.

שוטר : תבדוק אה… זה, אבנר. (לא נשמע) את התיק (לא נשמע).

מונה : 51:28:02

ארתור: הוא קצת… לא מרגיש טוב נעם עצמו וזה.

שוטר : בסדר, נראה. איזה כדורים יש לו.

זדורוב: כן.

שוטר : תשתה הרבה מים, שתה הרבה מים. כואב ראש? לשתות מים. זה הכדור?

שוטר 1 : דקסמול.

שוטר : אה, זה מה שהיה לו?

ארתור: כן.

שוטר : קח, הו. (לא נשמע), בוא קח.

ארתור: רגע, דבר אתו. אולי הוא צריך (לא נשמע).

זדורוב: תודה.

ארתור: (לא נשמע).

שוטר : (לא נשמע) בבקשה, בסדר.

ארתור: אה? הכל בסדר?

זדורוב: כן.

ארתור: בטוח?

שוטר : (לא נשמע).

זדורוב: תודה, תודה.

ארתור: בסדר, כן.

שוטר : תשגיח עליו.

ארתור: כן, כן, אני אשגיח עליו.

שוטר : טוב? תסתכל עליו (לא נשמע).

ארתור: הוא איים, שלא יעשה משהו עם עצמו, הוא איים. איים כמה פעמים, אתה מבין? איים כמה פעמים שכאילו לא רצה לחיות וזה.

שוטר : מה הוא רוצה?

ארתור: איים.

שוטר : נו.

ארתור: כאילו שלא רצה לחיות. אז אני מחזיק אותו פה ושם.

שוטר : הוא איים שהוא לא רצה לחיות?

ארתור: כן, אבל עכשיו הוא נרגע.

שוטר : לא, טוב שאתה אומר לי, (לא נשמע, השוטר צוחק) שהוא לא רצה לחיות. יש לו בעיה (לא נשמע).

ארתור: לא, לא, בסדר.

שוטר : (לא נשמע).

ארתור: הוא מודאג. הוא רוצה להתקשר לאלה…

זדורוב: שילכו להזדיין, שהוא לא יתקשר לאף אחד, אני לא רוצה לראות אף אחד. על אחת כמה וכמה את הנבלות ההם.

ארתור: הוא מפחד שאתה תעשה עם עצמך איזה משהו.

זדורוב: אני לא אעשה שום דבר עם עצמי. זה שהם לא יפחדו מזה דווקא. אתה יכול להגיד לו בדיוק ככה, שאני לא מתכוון לעשות עם עצמי שום דבר. אם אני הייתי רוצה, כבר הייתי עושה את זה מזמן.

ארתור: (לא נשמע) סוף העולם שמאלה, כוס אמך. תגיד כמה מילים, מה כוס אמך, לכו תזדיינו, זה הכל, סוף העולם שמאלה, תעזבו אותי בשקט וזה הכל, כוס אמך. או שתרגיע אותם, כוס אמך, סוף העולם שמאלה, תגיד להם

זדורוב: כאב לי הראש.

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: הם נתנו לי כדור וזה הכל, יותר לא כואב לי.

ארתור: כן, תגיד איך ומה, יש לי כל מיני מחשבות, כוס אמך וזה הכל. זה שלי.

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: אה, הוא מתקשר (לא נשמע) אליו?

זדורוב: למה אתה לא שומע?

ארתור: אה, יכול להיות. מאיפה אני יודע. אם הוא יתקשר, (לא נשמע).

זדורוב: כוס אמך. כוס אמך, אוף. מתחילה (לא נשמע).

ארתור: כן. אה, (לא נשמע).

זדורוב: כן, (לא נשמע).

ארתור: תקשיב, אם הוא יקרא לבהמות האלה ואם הם ייקחו אותך, תסיים לעזאזל עם זה, שכוס אמך כבר תפסיק להרגיש ככה. תראה איך אתה נראה, כוס אמך. אני נגנב ממך כבר.

זדורוב: אני מפחד אם אני איבדתי את השליטה. (לא נשמע)

ארתור: תסיים עם זה כוס אמך, תספר לעזאזל שאתה (לא נשמע)

זדורוב: אני אספר להם את הכל מחר שהם לא יגעו בי הרבה זמן, אתה מבין? כוס אמך הכל.

ארתור: אתה מבין

זדורוב: אני עשיתי את זה (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) תקשיב לי

מונה : 16:32:02

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: תקשיב לי, תקשיב לי, תקשיב לי. כמה שיותר מהר תסיים עם כל השטות הזאת כל מיני, אתה מבין? ככה יהיה לך יותר קל. רומה, ככה יהיה לך יותר קל.

זדורוב: איך אתה לא מבין?

ארתור: אני הרי (לא נשמע), איך שאתה תסיים עם השטות הזאת, כל (לא נשמע). תסתכל איך אתה, למי אתה דומה, תסתכל על עצמך. תסתכל על עצמך. אתה כולך רועד, כוס אמך. (לא נשמע) אתה נראה אלוהים ישמור איך.

זדורוב: אני (לא נשמע).

ארתור: תסיים עם זה, יכול להיות שזאת בהלה. תרגיע את עצמך בזה, כוס אמך. או שמחר עוד יזיינו לך את המוח ומחרתיים גם כן, כל יום יזיינו לך את השכל, תסיים לעזאזל עם כל הדבר הזה וזה הכל.

זדורוב: מחר אני אסיים עם כל זה באמת.

ארתור: וזה הכל, כוס אמך.

זדורוב: אני אגיד להם שאני הייתי מסוגל לאבד שליטה. מאיפה אני יודע, כשאני מאבד שליטה, אני לא יודע מה אני עושה אז.

ארתור: (לא נשמע) מפחד כוס אמך, מה אתה תעשה? זה הרי הוא המנהל כאן, של שני התאים.

זדורוב: תגיד לו כוס אמך, שהוא… אם הוא מפחד.

ארתור: אבל הוא לא, הוא אומר לי, זה לא מעניין אותי בכלל, שהם יגיעו וייקחו אותו מכאן.

זדורוב: אה?

ארתור: הוא אומר, אם הוא מרגיש רע, שהם יגיעו וייקחו אותו מפה. הוא לא רוצה לקחת סיכון.

זדורוב: מה? אם אני מרגיש לא טוב אז שיבואו לקחת אותי?

ארתור: כן, הוא אומר שאתה לא נראה טוב… (לא נשמע) לא רוצה לענות.

זדורוב: שהוא (לא נשמע). אם אני הייתי רוצה, כבר הייתי הורג את עצמי מזמן. תראה, יש להם כאן כל כך הרבה טעויות, כוס אמך. בכלל, לגבי העבודה עם חשודים, יש להם המון טעויות.

ארתור: באיזה מובן?

זדורוב: במובן ישיר. הם השאירו אותי משרד לחמש דקות… איפה שיש סכין תלויה.

ארתור: אתה אתמול סיפרת לי את זה כבר.

מונה : 02:34:12

זדורוב: סכין דקורטיבית.

ארתור: ההמ.

זדורוב: מה איכפת לי לגשת, לקחת את הסכין, להעמיד (לא נשמע) ולשבת עליה? מה איכפת לי? זאת דקה עבודה. עד הם יגיעו לשם, יספיק לי לחלוטין. (לא נשמע) פוגע בלב, זה כבר זהו, סוף הדרך. שום בית חולים לא יכול להציל מזה, אף בית חולים לא יכול להציל אותך מזה. (לא נשמע) איך שהביאו אותי עד… אחד עשרה בכלל אף אחד לא התקרב אלי. זאת אומרת במשך שעתיים וחצי אני ישבתי בחוסר מעש. אני פתחתי את המים, שתי אצבעות לתוך השקע, אף בית חולים לא יוכל להציל אתך.

ארתור: איזה אצבעות לתוך השקע, כוס אמך?

זדורוב: לא, אני

ארתור: (לא נשמע)

זדורוב: אני מדבר באופן כללי.

ארתור: נו אבל היו לך מחשבות מפגרות כאלה.

זדורוב: היו לי מלא כל מיני שטויות. אני פשוט אומר, זאת אומרת הם לא חושבים על זה שאם הבן אדם ירצה להרוג את עצמו, הוא לא… לא… הוא לא צריך את זה, הוא לא צריך חבל.

ארתור: תקשיב לי עכשיו, אתה עכשיו אל תהרוג את עצמך כוס אמך, בכלל זה. מה שהיה, היה. לפחות עם זה אתה יכול להציל את עצמך, אתה מבין? אבל אם אתה תתחיל ככה, באמת עם השטויות שלך ועם שתיקת האשמה שלך, אתה הרי פשוט בגלל הזיכרון הזה שלך, אתה יכול להרגיש עם עצמך עוד יותר טוב, אתה מבין את זה? מה אתה, מה אתה (לא נשמע), כוס אמך?

זדורוב: בשביל זה אני מדבר על זה שאני לא זוכר.

ארתור: אז אתה תסביר את עצמך, אתה לא מסביר לי. אתה הרי לא אומר שאני הייתי יכול לעשות את זה.

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: אבל יש לי, יש לי סיבה כזאת. ככה, ככה, ככה. תסביר איך אתה… איך כל זה התאסף אצלך במשך שש שנים. תסביר את הסיבה. תסביר שכבר היה לך ככה. סוף העולם שמאלה. הם הרי לא יודעים מי אתה, מה אתה, איך זה יכל לקרות אצלך. בגלל זה הם גם כן לא רוצים לקחת על עצמם חטא, אתה

מונה : 02:36:13

מבין? הם לא רוצים לקחת על עצמם חטא. בגלל זה… הם לא מאמינים. הם הרי לא מבינים, הם הרי סתומים, הם הרי לא יודעים שעל בסיס דבר כזה יכולים לקרות כאלה דברים.

זדורוב: הם בכלל לא מבינים שום דבר.

ארתור: הבן אדם לא זוכר. אז תסביר. תסביר, על בסיס והשפעה של כך וכך וכך יכול לקרות כזה דבר רע. מה שקרה לי כבר, זה היה לי עם אח שלי… בגלל העצבים שלי, זה… נהייה לי מסך שחור בעיניים, כוס אמך. ואני הייתי יכול, כן להרוג את הילדה הזאת. ויכול להיות שאני הרגתי אותה, אבל אני לא זוכר למה, כי יש לי בעיה בזיכרון. כשאני…

זדורוב: כשאני מאבד את השליטה…

ארתור: כשאני מאבד את השליטה

זדורוב: אני לא זוכר.

ארתור: אני לא זוכר שום דבר, זה קרה לי בדיוק ככה עם אח שלי, אני כמעט ולא הרגתי את אח שלי.

זדורוב: צריך (לא נשמע).

ארתור: אתה מבין? תסביר את עצמך. אתה יכול פשוט עם זה לעשות לעצמך עוד יותר גרוע.

זדורוב: בגלל מחסום אחד בזיכרון.

ארתור: תסביר, כשאתה מתחיל להתעצבן, הכל הולך לעזאזל. הדם שלך עולה למוח ואתה לא רואה שום דבר יותר, תסביר את זה. מאיפה הם יודעים את זה? יכול להיות שהם לא נתקלו בזה בחיים לעזאזל, אתה מבין? אתה הרי אומר שהם סתומים כאן לגמרי, כוס אמך.

זדורוב: דבילים, כוס אמך. שלנו עוד איך שהוא מסוגלים לתפקד.

ארתור: אה, הרוסים האלה עוד מבינים איזה משהו?

זדורוב: כן, בישראל הם לא מבינים הרי, הרוסים אומרים, נו יכול להיות שאתה כוס אמך, עבדת שם, הוא אומר, יכול להיות ששיגעו אותך, יכול להיות שאתה איבדת שליטה? אני אומר לו, לא נראה לי. אני זוכר את איך שאני עבדתי.

ארתור: נו, אתה רואה? והרוסים זאת אומרת אה…

זדורוב: הרוסים יודעים שאם הרוסים מאבדים שליטה, הם לא מעניין אותם שום דבר יותר. אם הרוסים מאבדים שליטה, לא מעניין אותם שום דבר. אתה גם כן רוסי, אז אתה מבין את זה מצוין.

ארתור: ההמ.

מונה : 2:37:41

זדורוב: הרוסים שלנו גם כן מבינים את זה מצוין.

ארתור: אני הרי אמרתי לך את זה מאה פעמים. אני הרי אומר לך, אם היו משגעים אותי יותר מדי, הכל שילך לעזאזל, אני לא רואה שום דבר בעיניים יותר, כוס אמך.

זדורוב: בדיוק אותו דבר, הם יודעים מצוין

ארתור: יכול להיות שאני הייתי זוכר משהו לפחות, אין דיבורים על זה. אבל יש, באמת יש דבר, יש דבר כזה שכוס אמך קורה, שנהייה משך, מסך שחור ואתה מאבד שליטה לאלף עזאזל, נופל לך מסך, מסך שחור, הדם שלך עולה לראש ואתה לא רואה שום דבר בעיניים יותר. זהו, הזיכרון שלך מעלים הכל. אתה יודע איך קוראים לזה בעברית? אה… איך אני אסביר לך את זה, אה… שכחה זמנית. בעברית קוראים לזה ככה. זה מה שקרה לך, אתה מבין?

זדורוב: יכול להיות שזה באמת מה שקרה. חס וחלילה, (לא נשמע) לעשות כזה דבר באמת.

ארתור: ומה בהקשר הזה שזה ילד קטן או ילדה קטנה, זה היה, היה יכול להיות זקן בדיוק באותה צורה, זה היה יכול להיות

זדורוב: זה היה יכול להיות כל אחד.

ארתור: (לא נשמע) זה היה יכול להיות כל אחד.

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: אם נפל לך מסך שחור…

זדורוב: אם ירד לי מסך שחור… לא יעזור לי (לא נשמע).

ארתור: נו.

זדורוב: זאת אומרת במקום הזה היה יכול להיות כל אחד, זה היה יכול להיות גם כן מנשה, זאת הייתה יכול להיות איזה מורה או עוד איזה מישהו.

ארתור: מי זה מנשה?

זדורוב: האיש אחזקה שמסתובב שם כל הזמן.

ארתור: אה?

זדורוב: האיש אחזקה שכל הזמן מסתובב שם.

ארתור: מנשה?

זדורוב: כל אחד זה היה יכול להיות.

ארתור: אה?

זדורוב: זה היה יכול להיות כל אחד ו…

ארתור: הוא גם היה משגע אותך?

מונה : 02:39:52

זדורוב: לא. אם נפל לי מסך שחור אז לא… אז הילדה הזאת הייתה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. זה שיכול ליפול לי מסך שחור ככה, את זה אני יודע מצוין.

ארתור: נו.

זדורוב: בגלל זה אני לא אמרתי את זה לאף אחד.

ארתור: אה, אתה לא אמרת?

זדורוב: אני מחר אגיד להם ושם שיעשו מה שהם רוצים.

ארתור: אתה תסביר להם כמו שצריך.

זדורוב: אני אסביר, אני

ארתור: אתה תסביר.

זדורוב: אני אגיד יאללה חבר'ה, לכן תזדיינו, עם השטויות שלכם, כוס אמך. עכשיו ברגוע, תקשיבו למה שאני אומר לכם… תכתבו, אל תכתבו, זאת הזכות שלכם. אני אספר לכם את כל הסיפור. שהיה לי כזה דבר עם אח שלי, שאני כמעט ולא הרגתי אותו, שאני הרבצתי לו ממש חזק. שבשש השנים שאני הייתי בישראל, אני סבלתי כל כך הרבה חרא וראיתי, בבית ספר כוס אמך, שגעו אותי או על הכבל הזה או עוד איזה משהו שם. או שהיו מפלחים ממני סיגריות, אני לא הייתי נותן להם והייתי רואה את המבטים העקומים

האלה. והיה יכול ליפול לי מסך שחור ואני הייתי יכול לעשות איזה משהו לא טוב בכלל. אני באמת הייתי יכול לעשות משהו ואז…

ארתור: אבל אתה לא זוכר בטח את איך שאתה עלית למעלה (לא נשמע)

זדורוב: אני באמת לא זוכר שום דבר. אני זוכר רק את העבודה המזוינת הזאת, אני… את זה אני זוכר.

ארתור: אבל אה… אתה כבר ראית דם בכיור, אתה כבר את כל השטויות האלה אתה זוכר.

זדורוב: את הדם אני כבר ראיתי בשירותי הגברים, את זה אני זוכר. אני ראיתי ליד האסלה את הטיפות האלה, (לא נשמע) את זה אני זוכר.

ארתור: נו ככל הנראה היה לך את ההתקף התמוטטות עצבים וזה הכל. אחרי זה אתה כבר נסעת, אתה נסעת הביתה. אתה חזרת ואז אתה כנראה, כמו שקרה עם אח שלך בדיוק. אתה הלכת לעבודה, אבל אתה לא היית עצמך. אז ככל הנראה בדיוק באותה צורה, אתה הגעת הביתה ואז אתה הלכת לישון.

זדורוב: ככל הנראה.

ארתור: אתה מבין?

מונה : 02:42:00

זדורוב: יכול להיות. בגלל זה מה אני עשיתי באותו יום, אני…

ארתור: אתה זוכר בערך שם, חלק מהדברים? את איך שאתה הגעת הביתה, מפה לשם.

זדורוב: אני זוכר מצוין את איך שאני עליתי לשירותים, שאני לקחתי מים. אני זוכר מצוין את כתמי הדם האלה על הרצפה בשירותים.

ארתור: ההמ.

זדורוב: את כל זה אני זוכר מצוין.

ארתור: כן, אתה רואה, אתה היית יכול, אתה רואה בדיוק באותה צורה (לא נשמע)

זדורוב: איבדתי את זה איזה חמש, עשר דקות וזה הכל.

ארתור: אתה היית יכול באותה צורה ללכת לשירותי נשים ולא לזכור, ללכת להביא מים. ובפעם הזאת, ו… בדקה הזאת היית יכול… אתה מבין?

זדורוב: לא, אבל אני לא הלכתי לשירותי ה… לשירותי הנשים בוודאות.

ארתור: אבל יכול להיות שאתה לא זוכר את הזמן הזה? אתה הרי אומר

זדורוב: יכול להיות שכשאני איבדתי שליטה, אז אני פשוט ראיתי את הילדה הזאת ואני הלכתי והרגתי אותה.

ארתור: יכול להיות שהיא שגעה אותך באותו הזמן ועלתה למעלה ואז אתה עלית אחריה?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: היה יכול להיות כזה דבר? אם אתה לא זכרת, אתה מבין? אם באמת

זדורוב: היה יכול להיות, היה יכול להיות הכל.

ארתור: הזיכרון שלך נעלם.

זדורוב: היא הייתה יכולה לעבור שם ולהגיד איזה משהו, אני הייתי יכול לענות לה. היא צעקה עלי

ארתור: ככל הנראה היא תמיד שגעה אותך, היא הייתה באה, הייתה באה, אומרת מתי (לא נשמע) כיבו, אתה בטח חשבת שזה הם כיבו את הכל. ובאמת הם כיבו הרי שם

זדורוב: הילדים היו מכבים את הכבל.

ארתור: את השטות הזאת, כן. נו זאת בטח או היא או האלה, איך קוראים להם

שם… נו החברים שלהם או איזה מישהו (לא נשמע).

זדורוב: אבל שם, אני חושב שאם אני איבדתי שליטה אז נפלתי על מי שנפלתי אז נפלתי עליו.

ארתור: אני לזה בדיוק מתכוון. אני התכוונתי לזה בדיוק.

מונה : 02 :43 :28

זדורוב: יכול להיות שהילדה הזאת באמת אמרה לי משהו, וזה הכל ואז אני הלכתי והרגתי אותה. ואחרי זה ירדתי, כוס אמך, התחלתי לעבוד והמשכתי לעבוד הלאה.

ארתור: (לא נשמע).

זדורוב: אני הרגתי אותה בלי כוונה. לא בלי כוונה, (לא נשמע) כי אני יודע ש… קורה אתי כזה דבר לפעמים, אם אני מתחיל להיגנב… אני… בפעם שעברה שאני חתי נגנבתי אז אני כמעט הרגתי את אח שלי. טוב ש… הוריד אותי הזה… משהו עצר אותי ואני נרגעתי. הוא נכנס בריצה הביתה וסגר את הדלת אחריו. ככה שזה היה יכול לקרות כזה דבר שאני כל השש שנים האלה

ארתור: חכה, אבל (לא נשמע) שם, בבית. נו… כשהיה מה שהיה עם אח שלך.

זדורוב: נו.

ארתור: אתה היית במצב ממש קשה, אבל…

זדורוב: (לא נשמע) סוף הדרך, אבל…

ארתור: אה, אתה כאילו עמדת ככה?

זדורוב: אני כולי הייתי (לא נשמע). כמו שאני מתנהג עכשיו, רק שאני רעדתי עוד יותר חזק, (לא נשמע) סוף הדרך, אני הייתי מוכן לקרוע אותו לאלף עזאזל. סוף הדרך, אתה לא מבין, אח שלי שאני כוס אמך, הייתי עוזר לו בהכל, הייתי מרביץ לכולם בבית ספר וגם עם המורים שלו אני הייתי נלחם, פתאום הוא מבהיל אותי עם איזה מסמך. סוף הדרך. אני הלכתי, כוס אמך. וגם הרקטה שלו כוס אמך, התפרקה לשניים וגם הוא איפה שאני פגעתי, שם פגעתי, כוס אמך. אלוהים יודע רק… אני זוכר שאני נתתי לו מכות, אבל כמה פעמים? נו אני זוכר פעמיים, אבל יותר אני לא זוכר. נו את הרקטה אני לא מחשיב, גם כן (לא נשמע)

ארתור: כשאתה היית חצי עצמך גם כן, אפילו פה אתה לא זכרת.

זדורוב: אני יודע, שהוא… אני נתתי לו מכות בכליות

ארתור: אבל מה, מה אתה לא יודע?

זדורוב: אני זוכר שאני נתתי לו מכה ממש חזקה בכליות, הוא קיבל מכה שם עם הרגל נדמה לי.

ארתור: חס וחלילה אם (לא נשמע) כוס אמך.

זדורוב: כן, (לא נשמע) היה שם. ויכול להיות שאני איבדתי שליטה, כוס אמך ואני עשיתי את זה. אני כבר כל כך הרבה שנים בישראל הזאת, כוס אמך. כבר הכל היה יכול לקרות.

מונה : 02:45:40

ארתור: כן, פה זה סוף הדרך. את מי שאתה רוצה, אתה יכול (לא נשמע).

זדורוב: כן, אין כאן כבוד למבוגרים בכלל. כאן יכולים לקלל אותך גם זונה כוס אמך, ואתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר.

ארתור: אתה יודע איך אתה (לא נשמע)?

זדורוב: אני הייתי יכול לאבד שליטה.

ארתור: זה טוב ש… היום לפחות אני איך שהוא יכול להירגע לבד ולא לריב

כמו… אל תרעד, נו תראה, אתה רועד כולך.

זדורוב: תכף אני אירגע. פשוט אני מדבר על זה שאני באמת הייתי יכול, זה באמת היה יכול לקרות שאני איבתי שליטה.

ארתור: הם הרי אבל לא יודעים את זה, הם הרי לא יודעים שקורה שיש לך התקפים של התמוטטות עצבים. מאיפה הם יודעים את זה?

זדורוב: אני לא אמרתי, (לא נשמע).

ארתור: אתה מבין… ואם אתה היית אומר מהתחלה שקורה שיש לך התמוטטויות עצבים, שקורים לך כאלה דברים…

זדורוב: תראה, על זה

ארתור: זה הרי פועל לכיוון שלך, זה טוב.

זדורוב: היה צריך להגיד להם, אני הרי… אני בפעם הראשונה בכזה מצב, אני לא יודע שום דבר.

ארתור: נו אני מבין.

זדורוב: אני לא יודע מה להגיד להם, אני אומר את מה שאני יודע.

ארתור: רומה, זה טוב, אני מסביר לך.

זדורוב: אף אחד אחר לא היה מסביר לי, אני הייתי הולך…

ארתור: אתה מבין

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: (לא נשמע) אני מסביר לך. תחת האפקט הזה, אתה תלך לפחות ל… לכמה שנים, אתה לא תלך ל… מי יסביר לך? אתה יכול ללכת (לא נשמע)

זדורוב: (לא נשמע).

ארתור: על שני (לא נשמע).

זדורוב: (לא נשמע) את אף אחד זה לא מעניין, הכי חשוב להם למצוא את הרוצח.

ארתור: אתה מבין

זדורוב: וזה שאני הייתי יכול (לא נשמע)

ארתור: אבל הכל היה יכול לקרות.

מונה : 24:47:02

זדורוב: את זה אני יודע, הכל היה יכול לקרות.

ארתור: אתה הרי לא אמרת להם. מהתחלה, שקורה שיש לך התקפים כאלה ושאם אתה תאבד שליטה… אז קורה שיש לך קטעים בזיכרון שנעלמים. כן, אתה היית יכול להרוג את הילדה הזאת אם היה לך… אם היה לך התקף.

זדורוב: ואני הייתי יכול לא לזכור את זה כי

ארתור: ובאותו הזמן אתה היית בגבול, בגבול של הקטע עם הזיכרון, של ההתקף.

זדורוב: כי היה לי מלא

ארתור: יותר משש שנים של הגהנום הזה, כוס אמך. של כל סוף העולם הזה, כוס אמך, היה יכול לקרות אתך כל דבר, נכון?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: אז אתה תסביר כי אתה כוס אמך, רומה אתה רק, כוס אמך מכניס את עצמך לקבר (לא נשמע) כוס אמך.

זדורוב: (לא נשמע) אתה רואה, כל זה לאט לאט, אני יכול להתחיל להיזכר בדברים, אתה רואה? אני אף פעם לא חשבתי שאני הייתי יכול לאבד שליטה ולעשות כזה דבר. אבל עכשיו זה כן, זה היה יכול להיות. (לא נשמע)

ארתור: אבל אתה תגיד להם, אתם כוס אמך, לא מסבירים לי. אני (לא נשמע) כמו שצריך, אתם כוס אמך רק זה… רק לוחצים עלי.

זדורוב: הם רק לוחצים. אתה הרגת, אתה הרגת, אבל אני לא הרגתי. כוס אמך. (לא נשמע) כל זה מסתדר מצוין עם ההיגיון. אני בכזה מצב, כוס אמך, אני הייתי יכול לקחת ולזרוק את המכנסיים.

ארתור: מה, עכשיו כל זה מסתדר לך?

זדורוב: אם אני עשיתי את זה אז כך או כך, אני הייתי יכול בכוונה להיפטר מהמכנסיים, זאת אומרת…

ארתור: (לא נשמע) אתה חזרת לעצמך.

זדורוב: אה, אבל תראה, אני באתי… אני חזרתי הביתה ו… אם אני הלכתי לישון מוקדם, אז אני עוד, היה משהו זה… היה עוד משהו (לא נשמע).

ארתור: ההמ.

זדורוב: למה דווקא שירותים? אני נזכרתי בשירותים. יכול להיות… שלאט לאט

ארתור: ההמ.

זדורוב: אני התחלתי להכיר בזה, בגלל זה אני אמרתי… בשירותים. אתה מבין? זאת אומרת זה הסבר הגיוני שמופיע לכל מה שקרה.

מונה : 43:49:02

ארתור: אתה תבדוק, יכול להיות שנעלמה לך סכין, אבל אתה לא זוכר לאן היא נעלמה.

זדורוב: הסכין לא נעלמה לי מהסטנד.

ארתור: לא מהסטנד.

זדורוב: מהעבודה.

ארתור: הזה. אתה הרי זוכר שאתה אמרת לי שיש לך שלוש, ארבע כאלה יפניים.

זדורוב: יש לי שש כאלה שש.

ארתור: שש. יכול להיות שאחת נעלמה ואתה גם כן לא זוכר.

זדורוב: אני לא ראיתי אותן.

ארתור: ההמ.

זדורוב: ההוא שהיה עלי, הוא נשאר עלי בדיוק באותה צורה.

ארתור: וכל השאר?

זדורוב: אני לא ראיתי.

ארתור: יש לך אחת עליך, נכון?

זדורוב: כן. אני הייתי יכול באמת אתה

ארתור: כמה היו לך בתיק?

זדורוב: אף אחד, היו רק להבים בשביל הסכינים.

ארתור: להבים. יכול להיות שנעלמה להב?

זדורוב: להב אני מחליף כל יום כי כשאתה מנקה, אתה הרי שובר את הקצוות בשביל שזה כל הזמן יהיה חד.

ארתור: אז תסביר, יכול להיות שנעלמה לך שם (לא נשמע) בנפרד וזה באמת קשור ואתה לא זוכר את זה.

זדורוב: לא, באותו יום אני החלפתי להב.

ארתור: אתה החלפת? אתה רואה?

זדורוב: אבל אני החלפתי כי… הלהב… נו אני לא יודע, יכול להיות שאני אחרי זה (לא נשמע) את הסכין, כוס אמך. למרות שאני אף פעם לא שוטף סכינים, הם מפתחים חלודה בגלל זה.

ארתור: (לא נשמע) שמת חדשה.

זדורוב: יכול להיות, הכל יכול להיות. ואז… אם זה באמת ככה אז זה הכל מסתדר מצוין מבחינה הגיונית לתוך שרשרת אירועים אחת שלמה.

ארתור: והסכין הלא גדולה שהייתה עליך הם לקחו אותה?

מונה : 21:51:02

זדורוב: בטח. אז זה יכול להסביר את טיפות הדם על הכבל. ועל הסכין, זה יכול להסביר

ארתור: כשאתה הגעת להחליף…

זדורוב: זה יכול להסביר את הכל. אני הרי אומר, אז זה מסתדר לתוך שרשרת אירועים הגיונית אחת. אז כל השאר נופל על המקומות שלו. למה השירותים דווקא ולא המדרגות, לא המסדרון, כוס אמך, לא כיתה, לא משהו אחר, אלא דווקא שירותים אני אמרתי. למה? אני… לא מבין. ועכשיו כל זה באופן הגיוני… מסתדר אז. אם אני הרגתי את הילדה, אני לא זוכר את איך שאני הרגתי אותה. אני לא זוכר שאני בכלל

הייתי בקומה השניה. יכול להיות שפשוט באמת נפל לי מסך שחור, נמאס לי מהכל כל כך, כל היחס הזה ושם כבר, מי שנפל אז הוא שנפל.

ארתור: אז עכשיו יש לי שאלה לוגית, זה היה יכול לקרות לך הדבר הזה?

זדורוב: בטח. אני הייתי יכול להתחיל להיגנב ואני עשיתי כזה דבר.

ארתור: אה?

זדורוב: אני הייתי יכול להתחיל להיגנב ואני עשיתי את זה, ואני הרגתי את הילדה. ואז גם עניין המכנסיים מתחיל להיות הגיוני, למרות שאני לא לבשתי ג'ינס, אני אמרתי להם שאלה לא ג'ינס, אבל כולם (לא נשמע) שזה ג'ינס. ואז כל השאר (לא נשמע).

ארתור: אה.

זדורוב: אז כל השאר (לא נשמע).

ארתור: מה בדיוק?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: כל מה שזה…

זדורוב: זה שג'ינס או לא ג'ינס, זה לא כל כך משחק תפקיד. אבל זה… נופל על מקומות הגיוניים, למה אני זרקתי את המכנסיים. יכול להיות שאני בדיוק ככה זרקתי אותם באותו היום, ביום רביעי. אני לא זוכר ככה… למה מהדיבורים (לא נשמע) עבדתי, אני אמרתי שירותים, דווקא שירותים. לא כיתה, לא מסדרון, לא כיתה, הם היו אומרים לי, למה אתה יכול לשאול כל אחד, נו… קרה משהו. הוא יתחיל לשער, מסדרון, מדרגות, הוא ישער על כל מיני מקומות ו… אחת (לא נשמע) הוא יגיד שירותים. אבל אני אמרתי ספציפית שירותים.

ארתור: ההמ.

מונה : 02:53:35

זדורוב: זאת אומרת, אתה מבין… זאת אומרת שכל זה

ארתור: זאת אומרת שהיה לך את כל זה בתת מודע.

זדורוב: אז זה… כן, יכול להיות שבאמת היה לי משהו בתת מודע ואז, ואז אם אני באמת איבדתי את השליטה ואני… הרגתי את הילדה, אז זה הכל הגיוני. אז ו… גם טביעות האצבעות שלי יכולים להיות שם וזה שאני הרגתי את הילדה. אז הכל יכול להיות שם. אז אני, המעבדה תראה על הכל, שאני עשיתי את זה. אוי, כוס אמך. (לא נשמע) זה לא סתם ככה. צריך לקחת אחריות על המעשים שלך. הדבר הכי מעניין זה שאני ביקשתי, תעזרו לי להיזכר, כוס אמך. הוא אומר, יש לנו אצלנו, כוס אמך שם… זה שהוא כוס אמך, שם… הוא יכול כאילו לעשות עליך היפנוזה, לעזור לעלות את הזיכרון. אני אומר, תעזור לי. עד עכשיו מביאים לי כביכול את הדפוק הזה, כאילו זה שעושה היפנוזה. אני יודע מצוין שיש אנשים כאלה. הם יכולים לעשות עליך היפנוזה ובמצב של היפנוזה אתה תספר את הכל. אני רוצה, אני רוצה להיזכר. אבל

הם… לא רוצים לעזור לי עם זה. אבל כאן בלי אחד שעושה היפנוזה, אתה רואה, הנה אני דיברתי אתך, הנה… זה היה יכול להיות. רק עכשיו אני מבין על זה, שזה היה יכול להיות. אז הכל מסתדר מצוין, המכנסיים, זה, זה, זה, זה הכל מסתדר מצוין. החולצה, כוס אמך, אבל אני זכרתי שהיא הייתה בבית. יכול להיות שאני זרקתי אותה גם כן תוך כדי העניין הזה.

ארתור: אה, הם לא מצליחים למצוא אותה?

זדורוב: הם לא מצאו אותה. אבל אני ראיתי אותה בארון.

ארתור: סוף הדרך.

זדורוב: אני ראיתי אותה בארון, הם לא מצאו אותה. סתם ככה שאישתי תזרוק, זה לא יכול להיות.

ארתור: יכול להיות שאתה לבשת את החולצה הזאת באותו יום?

זדורוב: לא, אני עוד הסתכלתי עליה ו… אני חשבתי, בשביל מה לעזאזל אני צריך אותה? צריך לזרוק אותה בקרוב. אתה מבין, אני משתדל לא לזרוק חולצות כי חולצות (לא נשמע) ומכנסיים נותנים כל מיני אנשים. כל מיני אנשים נותנים מכנסיים ואת זה, את זה אתה בבקשה, יכול לקחת. ואם אני איבדתי שליטה, אני הייתי יכול לעשות אה… כל מה שאפשר… להרוג ילדה, ילד, גבר… מי שלא זה… ככל הנראה… אני איבדתי שליטה וכל זה יצא החוצה.

מונה : 02:57:19

אז הכל מתחיל להיות מוסבר מצוין, מכנסיים שנעלמו, שאני זרקתי

אותם… הכל מוסבר פה מצוין. למה אני הלכתי לישון יותר מוקדם, זה הכל מתחיל להיות מוסבר מצוין. אני כולי רוע ככה, אני זה…

ארתור: אתה במצב קשה, בגלל זה.

זדורוב: אוי, כוס אמך. זה סוף הדרך. ובמקום הילדה הזאת היה יכול להיות כל אחד.

ארתור: בטח, סוף העולם שמאלה, מזה לאף אחד אין ביטוח. זה כזה דבר בתוך בן אדם, כוס אמך… תת מודע, כוס אמך, סוף הדרך, איזה זין.

זדורוב: ואני לא שולט בתת מודע שלי.

ארתור: אתה פשוט תסביר להם כמו שצריך, תגיד להם שיש לי בעיה, אני ישר לא אמרתי לכם על הבעיה שלי. זה הכל. תסביר, תגיד יש לך, יש לך בעיה. תסביר את הבעיה שלך. איזה מן בעיה יש לך. מאיפה הם יכולים לדעת שיש לך בעיה כזאת באמת? בגלל זה, אני אומר לך, בגלל זה באותו היום שאתה הגעת ואתה אמרת, אונס, אונס… אבל לא היה אונס.

זדורוב: היה פשוט רצח.

ארתור: יכול להיות שאתה אפילו… משהו (לא נשמע) אתה זוכר את איך שאתה עמדת על שלך?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: אתה לא זוכר את איך שאתה עמדת על שלך?

זדורוב: אני אמרתי שאני לא הרגתי, זה מאה אחוז. עוד איזה שהוא אונס הם רוצים להוסיף לשם. למרות שאף אחד לא אמר לי שום דבר על אונס.

ארתור: לא, אתה הגעת ואתה אמרת… אונס… אבל יכול להיות שאני… אבל לאנוס? לא יכול להיות.

זדורוב: את זה אני כן זוכר.

ארתור: ככה אתה אמרת, אתה זוכר את זה?

זדורוב: כן.

ארתור: אתה עמדת על שלך כל כך, סוף הדרך.

זדורוב: יכול להיות שאני באמת הרגתי את הילדה. אין שם שום אונס ולא שום דבר כזה, אבל להרוג אני הייתי יכול.

ארתור: אני הרי אומר, זה תת מודע, יכול להיות (לא נשמע) לאנוס? בגלל זה אתה עמדת על שלך. אתה הרי כל כך עמדת על שלך…

זדורוב: זה ככל הנראה

מונה : 45:00:03

ארתור: אני הייתי מסוגל להרוג, אבל לאנוס אני לא אנסתי.

זדורוב: להרוג אני הייתי מסוגל.

ארתור: ככה אתה אמרת. אני נגנבתי מזה. אתה עוד כזה… (לא נשמע) אפילו אם אני הרגתי, אבל לאנוס? יש לי אישה, בשביל מה לעזאזל אני צריך לאנוס? אתה היית אז בשוק.

זדורוב: אבל אני הייתי בשוק (לא נשמע), הם כולם אומרים כוס אמך, הנה אתה הרגת את הילדה. ואז הם מתחילים, אבל איך אתה מתחיל אה… לעשות סקס?

ארתור: ההמ.

זדורוב: אני אומר, את מי זה מעניין, איך אני עושה סקס עם האישה שלי? כוס אמך, ואם חס וחלילה היה אונס? מה, זה אני?

ארתור: אני לא חושב. אני לא חושב שהיה אונס. (לא נשמע).

זדורוב: יכול להיות.

ארתור: אני לא חושב.

זדורוב: אבל הם (לא נשמע) עם השאלות האלה, הם פשוט שגעו אותי.

ארתור: הם בטח חושבים ש… היה לך איזה שהוא התקף שקשור לסקס, יכול להיות. אתה מבין? וכאן יש לך בכלל שטות אחרת, אתה מבין?

זדורוב: אה, הם חושבים שכאילו אני הלכתי ל… אה… הם חושבים שאני הלכתי, זיינתי אותה ואחרי זה אני הרגתי אותה?

ארתור: לא, יכול להיות שהם חושבים ש… יכול להיות… יכול להיות שהם חושבים ככה שאתה רצית אותה, אבל לא יצא לך ואז אתה הרגת אותה. יכול להיות שבגלל זה. כאילו מטעמים מיניים, הם הרי לא יודעים שיש לך התקפים שקשורים לעצבים. שאתה אוסף, שנאסף לך בשש שנים הכל.

זדורוב: ההמ.

ארתור: מאיפה הם יודעים על מה שקרה לך (לא נשמע)? אתה הרי לא אמרת שהם (לא נשמע) את הכבל. אתה הרי לא אמרת להם שהם זיינו לך בשכל. אל תעשה ככה, אל תעשה את זה, תעביר את הכבל, תעביר חמישים מטר, תעביר מאה מטר. הם יודעים את זה?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: הם יודעים את זה שהגיעו בנות ובנים וכולם זיינו לך בשכל וצעקו, תפסיק כוס אמך לעבוד… הם יודעים את זה?

זדורוב: לא.

מונה : 03:01:42

ארתור: הם לא יודעים את זה. מאיפה הם יכולים לדעת? אתה הרי לא אמרת להם את זה.

זדורוב: (הנחקר שותק) (לא נשמע) התאסף והתאסף ועל זה אני לא אמרתי להם שום דבר.

ארתור: אתה אמרת להם שקורה שיש לך התמוטטות עצבים ויכולים לקרות לך כאלה דברים?

זדורוב: לא.

ארתור: אם אתה אמרת להם, אני יכול תוך כדי התמוטטות עצבים להרוג בן אדם… אז זה היה יכול להיות משהו אחר, נכון?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: אצלי ב… אני הייתי יכול… לאבד את הזיכרון שלי לכמה זמן, זה היה יכול לקרות?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: אם אתה מאבד שליטה.

זדורוב: אני איבדתי אותו באמת. אני לא זוכר שאני הרגתי את הילדה.

ארתור: אתה רואה?

זדורוב: אני איבדתי אותו.

ארתור: כן, אבל העניין הוא, העניין הוא… ש… יש לך (לא נשמע), השאלה היא, השאלה היא אם אתה היית יכול… אם אתה היית יכול לאבד את

הזיכרון… ותוך כדי כך להרוג בן אדם?

זדורוב: בטח.

ארתור: זה משהו שהיה יכול לקרות?

זדורוב: אני חושב שכן. אם אני הלכתי לעשות משהו ו… אני איבדתי את השליטה, אז אני לא זוכר שום דבר.

ארתור: במה שהיה… יותר נכון בעבר, בעבר קרה לך כזה דבר תוך כדי מה שהיה עם אח שלך?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: מזה ש… שאתה זה… שאתה אה… נו…

זדורוב: אני לא התעצבנתי עד הסוף והוא ברח. הוא התחבא (לא נשמע) ואז הוא סגר את הדלת ובגלל זה אה… אני הרי (לא נשמע)

ארתור: מה אתה הבנת? מה אתה הבנת על עצמך, שאם עוד קצת

זדורוב: שאם עוד קצת…

מונה : 03:03:30

ארתור: אז אני הייתי יכול בכלל להרוג, שאני הייתי יכול (לא נשמע).

זדורוב: (הנחקר שותק).

שוטר : הכל בסדר?

זדורוב: כן, הכל בסדר, תודה על ה…

שוטר : אה?

זדורוב: תודה על הכדור.

שוטר : עוזר?

זדורוב: כן.

שוטר : אה?

זדורוב: כן, כן, תודה. כן… עוד קצת… עוד קצת היה (לא נשמע) אם אני הייתי מאבד את הזיכרון, אני הייתי הורג את אח שלי.

ארתור: רומה, מי חוץ ממך יודע את זה עוד יותר טוב? רק אתה. הם לא יכולים לדעת את זה. אתה תבין אותם גם כן איך שהוא לפחות. מאיפה הם יכולים לדעת שאתה היית יכול לאבד את הזיכרון בגלל אה… איבוד שליטה והתמוטטות עצבים? הם הרי לא מכירים אותך, הם לא יודעים שיש לך בעיה כזאת.

זדורוב: כן, והם מחפשים איך לצאת מהמצב הזה.

ארתור: אתה מבין, אתה הרי לא אמרת להם, כן קורה שיש לי איבוד זיכרון אם אני ממש מתעצבן. אתה הרי לא אמרת להם את זה. ואם אתה היית אומר את זה ישר, הם כבר היו יודעים איך לגשת אליך. ואתה לא הסברת להם שקורים לך כאלה דברים.

זדורוב: אה…

ארתור: יכול להיות שאתה עוד נרגעת, יכול להיות שאתה רצית איך שהוא להבין את זה כמו בן אדם. שזה איך שהוא יגיע אליך. פשוט הם היו צריכים… הם היו צריכים… איך שהוא למצוא את הגישה אליך… ובאותו קצב כמו שאני…

זדורוב: יש לך יותר ניסיון מלמכוערים האלה, אתה מבין? הם… מחפשים כל מיני שטויות.

ארתור: הם לוחצים.

זדורוב: הם לוחצים, הם מכריחים. כשמכריחים אותי, אני שונא. ובגלל זה על… כשלוחצים עלי, אני לא הייתי מסוגל להיזכר בשום דבר. אתך אנחנו הרי דיברנו כמו אנשים נורמאליים. אתה לא צורח, לא דופק על השולחן, לא

מונה : 03:05:40

מאבד שליטה, לא צועק, נכון? הם עושים את כל זה. אבל עכשיו שאנחנו דיברנו אתך, אני… כן, היו לי את הקטעים האלה של האיבוד שליטה, זה כבר קרה לי בעבר. ו… אין ביטחון של מאה אחוז שזה היה יכול לחזור על עצמו. על כל כך הרבה חרא שאני ספגתי כאן בישראל בשש השנים האלה, זה היה יכול בקלות

ארתור: יש לך לפעמים אה… יש לך לפעמים אה… אפילו בבית עם אישתך, אם אתה… לא רבת ממש, אבל אפילו אם רבתם או איזה משהו כזה, זה היה קורה, כן שאתה היית מתעצבן על הישראל הזאת וכל זה?

זדורוב: אני התעצבנתי על הכל, אבל זה בדרך כלל על הישראל הזאת. אני תראה, מה קרה לי (לא נשמע)

ארתור: בזמן האחרון שאתה היית בבית ספר זה… שאתה עבדת, היו לך הרבה עצבים?

זדורוב: נו הם לא יצאו לשום מקום.

ארתור: ההמ

זדורוב: כל זה התאסף והתאסף והתאסף.

ארתור: אני הבנתי,אבל לפחות איך שהוא בבית אתה היית מתפוצץ?

זדורוב: לא.

ארתור: בבית אתה לא היית מוריד על אישתך את העצבים?

זדורוב: אני הייתי יכול לריב בבית עם אישתי, אני הייתי יכול להיעלב, לא לדבר

ארתור: מה (לא נשמע) מה ששם?

זדורוב: כמה ימים… לא, גם לפני הבית ספר.

ארתור: אה, כן?

זדורוב: בגלל הבית ספר. אני הייתי יכול לריב אתה, לא לדבר אתה במשך כמה ימים, אבל אנחנו תמיד היינו משלימים, אנחנו היינו מוצאים את הדרכים. אבל… תראה, למשל (לא נשמע) כשאני אוסף דברים, אם מישהו כבר ממש דורש ממני מכות, אני הייתי מביא מכות ואתה מרגיש יותר טוב. בנפש אתה מרגיש שקל לך.

ארתור: אתה רואה, יש לך את הבעיה הזאת ובגלל זה…

זדורוב: אתה מרגיש את עצמך ממש יותר קל בתוך הנפש. כאן בישראל, אני ניסיתי לא להרביץ לאף אחד ואני רק הגעתי לישראל, אני ניסיתי להרוויח גרוש

ארתור: תגיד לי

זדורוב: רק שניה.

מונה : 03:06:45

ארתור: תגיד לי, אם… מישהו מעצבן אותך במשך תקופת זמן ארוכה מאוד… אחרי זה כשאתה אוסף את העצבים… אם אתה

זדורוב: (לא נשמע) לאותות הבן אדם.

ארתור: אם… סוף הדרך לאותו הבן אדם. אם הבן אדם הזה, אתה מרביץ לו או שחס וחלילה אתה הרגת אותו או איזה משהו, אחרי זה קורה שיותר קל לך בלב?

זדורוב: היה מספיק לי לתת לו מכות… וזה הכל, וכבר אני הייתי מרגיש יותר טוב.

ארתור: והיה יכול להיות שאתה פחדת מההשלכות אחרי הילדה הזאת, אם אתה נתת לה מכות?

זדורוב: (הנחקר שותק).

ארתור: היה יכול להיות שאתה

זדורוב: היה יכול להיות.

ארתור: היית מפחד מההשלכות, נכון?

זדורוב: היה יכול להיות.

ארתור: זה היה מגיע לזה. ואחרי זה הלאה אתה כבר לא ידעת מה אתה עשית.

זדורוב: זה היה יכול להיות.

ארתור: אתה מבין?

זדורוב: פשוט אני לא זוכר את איך שאני עליתי לקומה השניה לשירותים. אני לא זוכר לא את רגע הרצח, אני לא זוכר לא את הרגע של אחרי הרצח.

ארתור: תגיד לי… כש… היא יוצאת מהכיתה והיא הולכת למעלה לשירותים…

זדורוב: ב… נדמה לי שהיא למדה בקומה השניה.

ארתור: בקומה שניה?

זדורוב: תראה, זה היה יכול להיות, לקרות ככה, למשל אני עשיתי משהו. למשל אני הלכתי להכין קפה או עוד איזה משהו.

ארתור: ההמ.

זדורוב: אתה מבין? או יכול להיות עוד איזה משהו.

ארתור: יכול להיות שהיא ראתה אותך בדרך.

זדורוב: היא ראתה אותי, היא הייתה יכולה… אני לא זוכר שהיא אמרה לי משהו. יכול להיות שמישהו אמר לי איזה שטות, אני… אני הלכתי, הרגתי אותה, ירדתי… אני הלכתי,

המשכתי את העניינים שלי ואז פתאום חזרתי (לא נשמע). ואני זוכר את איך שאני עבדתי, הכל בסדר. מה אני עשיתי? אני לא יודע. אם…

מונה : 03:08:34

ארתור: אתה רואה, עכשיו אתה מתחיל להבין שזה לא חדש לך, שהיה יכול לקרות

זדורוב: לא, שהיה יכול להימחק לי הזיכרון, זה לא דבר חדש, זה כמובן לא דבר חדש. כמובן שיש רגעים היו יכולים להידחק לתת מודע במצב הזה שאני לא יכול להגיע אליהם. אני לא יכול להגיע אליהם. אבל… הם יוצאים לבד, כל פעם קצת. הם יוצאים כל פעם קצת (לא נשמע)

ארתור: חלק מהדברים, הנה עכשיו הנה אני (לא נשמע) אני את הכל

זדורוב: אני הרי

ארתור: (לא נשמע) חלק מהדברים.

זדורוב: אה… מה זאת אומרת?

ארתור: בכלל, ההבנה, אני עכשיו הנה, אני ניסיתי לעזור לך.

זדורוב: הנה תראה, הנה עכשיו, הנה… בטח. אם אני הייתי יכול לעשות את זה, אם… ישר מופיע שרשרת הגיונית. אם אני הייתי יכול לעשות את זה, להרוג את הילדה, כמובן שאז אני הייתי צריך להיפטר מהמכנסיים אז אני זרקתי אותם.

ארתור: אז השאלה היא (לא נשמע)

זדורוב: כמובן שכשאני דיברתי עם רומן בטלפון וכמובן שאני הייתי יכול להגיד שירותים, כי אני (לא נשמע) בשירותים

ארתור: אז השאלה היא… השאלה היא… לא בזה שאם אתה היית יכול לעשות את זה או מה, השאלה היא בזה ש… לא ש… אם זה היה יכול לקרות… בעבר, היה כזה דבר שאתה איבדת את הזיכרון, כמו שזה קרה עם אח שלך, כל זה שאם אתה מת… מתחיל להיגנב.

זדורוב: בכלל? לא.

ארתור: בכלל לא, למה כי אתה…

זדורוב: אני לא זוכר.

ארתור: אתה

זדורוב: (לא נשמע) אני פשוט הרבצתי פשוט למישהו וזה הכל. אבל (לא נשמע)

ארתור: אה כן, זה קרה, כן? אתה הבאת מכות ו…

זדורוב: אני נתתי מכות הרבה פעמים. אני נתתי הרבה מכות.

ארתור: תוך כדי התקף?

זדורוב: תראה… אה?

ארתור: תוך כדי התקף אתה נתת מכות?

זדורוב: תוך כדי הכל אני נתתי, גם תוך כדי התקף ו… גם ככה אני הייתי נותן מכות.

מונה : 03:10:13

ארתור: סתם ככה?

זדורוב: כן, פשוט תראה, נו…

ארתור: אתה לא אהבת אנשים שיכורים, כן?

זדורוב: למה, אני בעצמי הייתי שותה.

ארתור: אה, כן?

זדורוב: אני הייתי עובד בתור שומר בזה, בבר המסכן הזה, בקלאב דיסקו. היה שם נו כוס אמך, כל אחד היה מתחיל לשתות לשוכרה, נו… איך שאתה רוצה, אתה רוצה לעבוד בשקט.

ארתור: (לא נשמע), כן?

זדורוב: בלי (לא נשמע) ובלי שום דבר.

ארתור: פעם אתה היית שותה?

זדורוב: כן, אני הייתי שותה. ואני הפסקתי בגלל זה, כי…

ארתור: אתה היית מתפוצץ?

זדורוב: אני אסביר לך, אתה יודע מה זה אקדח? אה… אקדח (לא נשמע).

ארתור: נו.

זדורוב: זה אקדח שאתה מכניס אליו אוויר דחוס, אתה מכניס כדור. תודה לאל שזה לא היה אקדח אמיתי כי אנחנו עם איזה בחור, הוא היה עובד במשטרה, אנחנו שתינו קצת ביחד. אני (לא נשמע) לאיזה ילדה עם האקדח הזה. (לא נשמע) עם הנצרה. אני לא יודע איך

ארתור: לאיזו ילדה?

זדורוב: לבת שלו.

ארתור: ההמ.

זדורוב: היא הייתה בת איזה שלוש. אני לא יודע איך, אבל היא שחררה את הנצרה. אני אמרתי, נו יאללה, אל תדאג, זה בכל אופן על הנצרה, אני בכל אופן (לא נשמע) את האקדח ואני לוחץ (לא נשמע). ופתאום נשמעה ירייה. אתה

מבין? נשמעה ירייה. אני הייתי שיכור. הכדור, אני תמיד שמתי שני כדורים. הראשון נכנס לי לראש, השני עף הצידה. הראשון אני אחרי זה הלכתי, הוצאתי אותו. אני התחלתי (לא נשמע) ואני הוצאתי אותו. אבל… בתור שיכור אני עשיתי את מה ש… אני שיחקתי עם נשק, לא עם נשק אמיתי, ברוך השם זה לא היה נשק אמיתי כי אני הייתי הורג את עצמי באותו היום. באותו הרגע אני הייתי הורג את עצמי. (לא נשמע) עשיתי את זה עם

נשק… אני ישר אחרי זה…

מונה : 03:12:00

שוטר : (לא נשמע).

ארתור: אה?

שוטר : בוא.

ארתור: מי, ארתור?

זדורוב: לא, אני.

שוטר : (לא נשמע).

ארתור: הו, לאן אתה הולך?

זדורוב: אני (לא נשמע).

שוטר : (לא נשמע).

זדורוב: לאן?

ארתור: ביחד אתו. תקשיב לפה… אם הם… תיקח את הסיגריות.

זדורוב: שניה.

ארתור: תיקח את הסיגריות. אם הם לוקחים אותך לשם, תסיים את זה לאלף עזאזל וזהו זה. לפחות יהיה לך יותר קל, אתה מבין? זהו, יאללה, בהצלחה לך. תירגע, זה הכי חשוב. אתה שומע?

זדורוב: כן.

ארתור: תירגע, תחזור לעצמך, תירגע. תהייה רגוע, זהו זה. (לא נשמע).

שוטר : מה אתה (לא נשמע) עכשיו, מה אתה (לא נשמע).

ארתור: מה איכפת לך? אני מדבר עם בן אדם, מה איכפת לך מה אני מדבר? בן אדם לא מרגיש טוב, יש לו קצת אה גולה בנשמה, מה? (מונה דיסק 3:26:47)

שוטר : (לא נשמע).

ארתור: וואלק…

שוטר : תפוס כיוון.

ארתור: מה תפוס כיוון? אני (לא נשמע) לבן אדם, הוא לא מרגיש טוב. מה אתה רוצה?

שוטר : ששש…

ארתור: בן אדם לא מרגיש טוב אז אני (לא נשמע). וואלה יופי. חונקים את הבן אדם, מה? חונקים, אשכרה חונקים את הבן אדם. אם היה לך כוח, היית הורג אותו עוד לעזאזל, כוס אמך.

שוטר : (לא נשמע).

ארתור: אני ברוך השם… לא צריך בעיות עם כלום.

זדורוב: תן לי (לא נשמע) סיגריות. (לא נשמע).

מונה : 43:13:03 (מונה דיסק 3:27:50)

ארתור: (לא נשמע) רוסים.

שוטר : בוא. (רעש חיצוני חזק) (לא נשמע).

– סיום קובץ שני – סיום דיבוב – סיום חקירה –

תום ההקלטה

26 בנפרד

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש

פ. א. 1010/06

שם היחידה : ימ"ר גליל

מ. ט. 165/06 (27)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ח'

שם המתרגם:רינת שור

תאריך קבלת העבודה:28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ. א. 1010/06

מ. ט. 165/06(27) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) :1070 ח'

שם המתרגם: רינת שור

– משטרת ישראל –

חקירה מספר 165/06 העתק מספר (27), תחנת משטרה – ימר" גליל, תעתיק פרוטוקול מספר 1070 ח', החקירה נערכת בשפה הרוסית, קובץ אחד

מקרא :

ח : – חוקר

נ : – רומן

התמלול והתרגום בוצעו בתאריך ה- 27/01/07

ח : אוי שיט, שיט . (לא נשמע) אוי, שיט . אוי, שיט . שוטר! שוטר! תביא לי מים בבקשה .

שוטר :(לא נשמע) מים חמים . למה (לא נשמע) .

ח (לא נשמע) מה?

שוטר :(לא נשמע) מה קורה?

ח מה קורה, (לא נשמע) לא קורה כלום . (רעש חיצוני)

שוטר :מה קורה (לא נשמע) .

ח : למה?

שוטר :ככה, למה ככה (לא נשמע) לראות אתכם (לא נשמע) .

ח : איזה אחר (לא נשמע) .

שוטר :(לא נשמע) .

ח : אבל למה עשו את זה אבל?

שוטר :עשו את זה זה ביום, לא יודע מה . . .

ח : מה ביום, ביום ישנים?

שוטר :מה יש לך לעשות (לא נשמע) .

ח : מה יש לי, תגיד לי?

שוטר :(לא נשמע) .

ח : (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) . שוטר . (לא נשמע), שיט . אוי, שיט .

שוטר :נו זהו, זהו .

ח : (לא נשמע) אחי .

שוטר :(לא נשמע) .

ח : יש משהו לקרוא (לא נשמע)

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

ח : איפה, אין ספר, אין כלום .

מונה : 01:31:00

שוטר :מה הבעיה?

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

שוטר :מה אצלך? אתה מרגיש טוב? הכל בסדר?

ח : לא, אני לא יכול לישון .

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

ח : (לא נשמע) כל היום . אני לא מרגיש טוב, אבל ככה בסדר .

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

שוטר : אני יכול אה . . . לבדוק .

ח : לא בסדר, לקרוא משהו, אם אפשר לקרוא משהו .

שוטר :לקרוא?

ח : כן, תודה רבה לך, תודה .

שוטר :(לא נשמע) .

ח : אוי, שיט .

שוטר :(לא נשמע) .

ח : אה, כן?

שוטר :כן, בסדר? אני אבוא (לא נשמע) יותר מאוחר .

ח : (לא נשמע) משהו לקרוא אם אפשר .

שוטר :(לא נשמע) .

ח : אוי, שיט . אוי . אח, שיט .

שוטר :(לא נשמע) . בוא . (לא נשמע) .

ח : כואב לי הבטן, (לא נשמע) לרופא .

שוטר :אה?

ח : (לא נשמע) . מה השעה?

שוטר :ארבעה וחמישה .

ח : תודה .

תום ההקלטה

מ . ט . 165/06 (מס’ 25) קובץ 1/2 מיום 18/12/2006-19/12/2006 חקירת רומן זדורוב עם המדובב ארתור והשוטרים
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3