זדורוב כתב אישום מתוקן לשנת 2021

בבית המשפט המחוזי בנצרת תפ"ח 07/502
בפני הרכב כבוד השופטים א. קולה – ס"נ (אב"ד), ד. צרפתי, ת. נסים-שי פמ"צ 07/98

המאשימה: מ ד י נ ת י ש ר א ל
באמצעות פרקליטות המדינה
רח' שד' מנחם אריאב 4 נוף הגליל, מיקוד 1769206 ת"ד 855
6467073-02 :פקס 6478186-04 :טלפון
DA-NAZ-criminal@justice.gov.il ל"דוא
– נ ג ד –
הנאשם: רומן בן ולדימיר זדורוב
*************
יליד 1978 ,אזרחות אוקראינית
(כעת במעצר בפיקוח אלקטרוני) ********* קצרין
כתב אישום מתוקן
(05/09/2021)

הנאשם מואשם בזה כדלקמן:
א. העובדות: (פ"א 06/1010 ,ת. גולן)
1 .הנאשם, בעל אזרחות אוקראינית, שהה בארץ בזמן הרלוונטי לכתב אישום זה, במעמד זמני של אזרח זר הנשוי לישראלית. הנאשם התגורר בקצרין עם משפחתו, ועבד בעבודות שיפוצים שונות אצל הקבלן אלי דעי.
2 .במהלך חודש נובמבר 2006 ,ועד ליום 06.12.6) להלן: "יום הרצח"), עבד הנאשם בריצוף מקלטים בבי"ס "נופי גולן" בקצרין (להלן:"בית הספר").
3 .לצורך עבודתו, נשא הנאשם על גופו דרך קבע סכין חיתוך יפנית (להלן: "הסכין"), אשר הייתה מוחזקת בנרתיק על חגורה שעל מותניו.
4 .תאיר ראדה ז"ל, ילידת 1993.1.4) להלן:"המנוחה"), הייתה בזמן הרלוונטי תלמידת כתה ח' בבית הספר.
5 .ביום הרצח, באה המנוחה ללימודיה בבית הספר כרגיל. על פי מערכת השעות, הייתה המנוחה אמורה להשתתף בשני השיעורים האחרונים של יום הלימודים, השישי והשביעי, בשיעור תיאטרון. בתום השיעור השישי, המסתיים בשעה 50:12 ,יצאה המנוחה להפסקה הנמשכת עד לשעה 05:13 .לאחר ההפסקה, החליטה המנוחה שלא לשוב לכתה לשיעור השביעי. במקום זאת, ישבה המנוחה ביחד עם אחדים מחבריה ונערים נוספים, בפרגולה המצויה בחצר בית הספר, בסמוך לכניסה הראשית.
6 .בסמוך לשעה 30:13 ,עזבה המנוחה את הפרגולה, כאשר היא מודיעה לחברתה כי בכוונתה לשתות מים ונכנסה למבנה בית הספר. המנוחה עלתה במדרגות המובילות מרחבת הכניסה אל הקומה השנייה, שם מצויים שירותי הבנות (להלן: "השירותים").
7 .בסמוך לכך, יצא הנאשם מן המקלט בו עבד אותה עת לתוך חלל מבנה בית הספר, במקום הסמוך למדרגות בהן עלתה המנוחה.
8 .הנאשם הבחין במנוחה ונכנס בעקבותיה לשירותים.
2
9 .המנוחה נכנסה אל תא השירותים השני מכיוון הכניסה (להלן: "התא"). הנאשם בא בעקבותיה, כאשר בליבו גמלה ההחלטה להמיתה.
10 .המנוחה נעמדה כשפניה אל הדופן הימנית של התא וניסתה לסגור את דלת התא.הנאשם מנע זאת מבעדה, שלף את הסכין, הניף אותה, ושיסף את גרונה של המנוחה.
11 .בהמשך, חתך הנאשם את המנוחה באמצעות הסכין, פעם נוספת בצווארה, וכן פצעאותה בחזה, בפניה ובידיה.על עצמה. 12 .במהלך פגיעותיו של הנאשם במנוחה, כמתואר בסעיפים 11-10 ,ניסתה המנוחה להגן בתא, כשהיא שרועה על מושב האסלה. 13 .החתכים גרמו למנוחה דימום מסיבי והיא התמוטטה. הנאשם השאיר את המנוחה
14 .בהמשך, נעל הנאשם את דלת התא מבפנים על מנת לעכב את גילוי גופת המנוחה, ויצא מן התא: הנאשם טיפס על גוף המנוחה, דרך עליה בשתי רגליו, נאחז בדפנות התא מלמעלה, וקפץ החוצה.
15 .הנאשם נמלט משרותי הבנות ומן הקומה השנייה. הוא נכנס לשרותי הבנים הנמצאים בקומה הראשונה, שטף את הסכין וניקה מעליו את דמה של המנוחה. בהמשך, חזר 30:17 .הנאשם למקלט, החליף את בגדיו, והמשיך בעבודתו עד סוף יום העבודה בסמוך לשעה
16 .כתוצאה ממעשי הנאשם, נגרמו למנוחה, ביו היתר, פצעי חתך בעורק התרדמה ובווריד היוגולארי, שהינם כלי הדם הראשיים באזור הצוואר. המנוחה נפטרה לאחר זמן קצר כתוצאה מאיבוד דם.
17 .לאחר הרצח, שבר הנאשם את להב הסכין ששימש לפגיעה במנוחה, והחליפו בלהב חדש. הנאשם העלים את הלהב וכן את המכנסיים שלבש בעת ביצוע הרצח, במטרה למנוע או להכשיל את החקירה נגדו.
18 .במעשיו אלה, גרם הנאשם בכוונה תחילה למות המנוחה, קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, ועשה כן באכזריות מיוחדת. כמו כן, העלים הנאשם ראיות בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי.
 
ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:
1 .רצח בכוונה תחילה – עבירה על סעיף 300)א)(2 (לחוק העונשין תשל"ז – 1977 לפי הדין בעת ביצוע המעשה (רצח בנסיבות מחמירות – עבירה על סעיף 301א (7 (ו-(8 (לפי הדין החדש).
2 .שיבוש מהלכי משפט – עבירה לפי סעיף 244 לחוק הנ"ל.
3
 
 
ג. עדי התביעה:
1 .רס"מ דוד שושן, תחנת גולן, משטרת ישראל.
2 .רס"ב ציון ארביב, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
3 .ד"ר ערן הרצוג, מד"א (תוגש הודעת פטירה).
4 .רס"ב סעד דאהר, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
5 .פקד שי פלג, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
6 .יובל מוזס, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
7 .רפ"ק אלכסנדר סטריז'בסקי, אח"מ גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
8 .פקד יורם אזולאי, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
9 .רס"ר שני יונגראו, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
10 .רס"מ אורי מקינולוב, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
11 .רס"ב דוד אמור, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
12 .פקד ארז נבון, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
13 .רס"ר יאיר ואנונו, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
14 .רס"מ בועז בן שאנן, יחידת זיהוי גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
15 .רס"מ מהנא ניג'ם, שיטור כפרי גליל, משטרת ישראל.
16 .רפ"ק ירון קודר, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
17 .צחי סגל, צוות מחשב צפון, מטה מרחב חוף, משטרת ישראל.
18 .רס"ב צמח זיו, יחידת זיהוי גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
19 .רס"ב רפי ביטון, תחנת ראש פינה, משטרת ישראל.
20 .רס"ר יעקב מלכא, יזומן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
21 .רס"ר איילת אזולאי, תחנת גולן, משטרת ישראל.
22 .רס"מ מרדכי אסרף, יזומן באמצעות ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
23 .אלכס גורודינסקי, נוער חשיפה חוף, יזומן באמצעות ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
24 .סמי חרב, יחידת זיהוי גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
25 .דודו גולן, יחידת ארז, יזומן באמצעות ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
26 .איתן רפאלוב, יחידת ארז, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל,
משטרת ישראל.
27 .פקד יחיאל אדרי, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
28 .רס"ר נתי חריר, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
29 .רס"ר יוסי זמואלסון, נוער חשיפה חוף, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה
מרחב הגליל, משטרת ישראל.
30 .רס"מ ראובן אזולאי, תחנת גולן, משטרת ישראל.
31 .רס"מ יוסי לוי, תחנת גולן, משטרת ישראל.
32 .ד"ר בועז רוזמן, מ"ר 34470 ,בית חולים זיו, צפת.
 
 
4
 
 
33 .רס"מ שמשון גולדשטיין, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל,
משטרת ישראל.
34 .איציק בראבו, רמ"ס תחנת ירדן, משטרת ישראל.
35 .רס"ב ספיר שלום, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
36 .נצ"מ אבי שי, קצין אח"מ צפון, מטה המחוז הצפוני, משטרת ישראל.
37 .דוד מפקח אנטולי שקלאר, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל,
משטרת ישראל.
38 .מפקח שמוליק פיאמנטה, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל,
משטרת ישראל.
39 .רס"מ לב ארליכמן, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
40 .פקד יניב אשור, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
41 .רס"ב יעקב דרבינובסקי, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל,
משטרת ישראל.
42 .רפ"ק שמואל בוקר, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
43 .פקד מרי דניאלי, נוער חשיפה עמקים, מטה מרחב עמקים, משטרת ישראל.
44 .רס"ב אריה בנאסולי, נוער חשיפה עמקים, מטה מרחב העמקים, משטרת ישראל.
45 .פקד אלי שקד, יחידת זיהוי גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
46 .דודיק כהן, נוער חשיפה עמקים, מטה מרחב עמקים, משטרת ישראל.
47 .רפ"ק איציק שמעוני, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
48 .רס"ב שלמה דהן, יחידת זיהוי גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
49 .רפ"ק יואב קלינבויים, תחנת גולן, משטרת ישראל.
50 .רס"ר אריק קליימן, תחנת גולן, משטרת ישראל.
51 .רפ"ק ראובן ארבל, תחנת גולן, משטרת ישראל.
52 .רס"מ דודו חמו, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
53 .מפקח נופר כהן, תוזמן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
54 .רס"ל אבי אלוש, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
55 .סמ"ש מעיין בובליל, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
56 .רס"מ אריאל סגל, תחנת גולן , משטרת ישראל.
57 .רס"ר שי כהן, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
58 .רש"ט אורי פרל, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
59 .רס"ר דהן רוני, תחנת ירדן, משטרת ישראל.
60 .רס"ר דוד בני, תחנת גולן, משטרת ישראל.
61 .פקד ארז יהודה, נוער חשיפה חוף, יזומן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב
הגליל, משטרת ישראל.
62 .רס"ר אשר דנינו, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
63 .רס"ב פרי עזרא, יוזמן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
 
 
5
 
 
64 .רס"מ לב יופה, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
65 .רס"ר קליבנסקי דמטרי, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל,
משטרת ישראל.
66 .רס"ר יבגני זיטובסקי, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל,
משטרת ישראל.
67 .רס"מ יבגני פסודין, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
68 .יוגשו תמלילים מחברת פרוטוקול.
69 .רפ"ק ינאי עוזיאל, מעבדה ניידת צפון, משטרת ישראל.
70 .יוגשו כתבות מאמצעי תקשורת בעניין הרצח.
71 .ד"ר קונסטנטין זייצב, המכון לרפואה משפטית, אבו כביר.
72 .רפ"ק ירון שור, מעבדת סימנים וחומרים, מז"פ, מטא"ר, משטרת ישראל.
73 .יוגשו קבלות מוצגים.
74 .יוגשו חוות דעת מומחים.
75 .נציג חברת סלקום – יוגשו פלטי תקשורת.
76 .נציג חברת פרטנר תקשורת- יוגשו פלטי תקשורת.
77 .נציג חברת פלאפון- יוגשו פלטי תקשורת.
78 .נציג חברת בזק- יוגשו פלטי תקשורת.
79 .תוגש תכנית בית הספר נופי גולן ומסמכים על תכנית הלימודים.
80 .צבי נבו, ת"ז ********* , רמת מגשימים.
81 .יואב חדד, ת"ז ************* קצרין.
82 .צבי חוטר, ת"ז ********* קצרין.
83 .אייל בן משה, ת"ז **************** טבריה.
84 .מאיר אמסלם, ת"ז ************* קצרין.
85 .מרדכי בן צור , ת"ז ************* קצרין.
86 .רמי דאודי, ת"ז ************ קצרין.
87 .יצחק מנשה , ************* קצרין.
88 .יעקב סמברנו, ************** קצרין.
89 .חנוך סימנה, ***************** קצרין.
90 .אביחי אריאל, ****************** קצרין.
91 .מיכאל הרוש, **************** כרכום.
92 .אליעזר דעי, *************** קצרין.
93 .נג' רצון, ****************** קצרין.
94 .חיים מלכה, ****************** קצרין.
95 .אולגה מילמן, ************** קצרין.
96 .ויקטור קולסניקוב, ********************* קצרין.
97 .גילה ביטון, **************** קצרין.
98 .יואב טריידל *************** מושבת כנרת.
 
 
6
 
 
99 .שרית רון, ************ קצרין.
100 .זהבה כהן דמתי, ************* קצרין.
101 .לובה ויסמן , **************** קצרין.
102 .משה חוטר, ***************** קצרין.
103 .ראובן ג'נח, ***************** קצרין.
104 .אולגה גרישייב, ****************** קצרין.
105 .יבגניה גרישייב, **************** קצרין.
106 .ולדימיר גרישייב, ***************** קצרין.
107 .איגור אברס, ********* חיפה.
108 .המכונה ארתור מנשירוב יוזמן באמצעות מחלק תשאול ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל,
משטרת ישראל.
109 .שי יפרח , תוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
110 .ספיר תירוש, תוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
111 .טל חזזי , יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
112 .יותם כרמל, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
113 .גל אבוטבול, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל,מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
114 .לוטם צוריה, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
115 .נבו זכריה, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
116 .אביב אהרונוביץ, תוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל,מטה מרחב הגליל, משטרת
ישראל.
117 .אידית גוטמן, תוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל,מטה מרחב הגליל,משטרת ישראל.
118 .נופר בן דוד, תוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
119 .נוי סיני, תוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
120 .יאנה באנט, וזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
121 .עגור אלון , יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
122 .איתי לזמי , יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
123 .דני זולין , יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת ישראל.
124 .דרור גולדנברג, יוזמן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, מטה מרחב הגליל, משטרת .
125 .פקד מיכה גבאי, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
126 .שאהר פראן, מחלק תשאול, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
127 .ניב מאיר, יחידת זיהוי גליל, משטרת ישראל.
128 .אורי יעלון, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
129 .ירון פדידה , ימ"ר גליל משטרת ישראל.
130 .חלאדי יונס, הונאה צפון, מחלק גליל, משטרת ישראל.
131 .אריאל עמרם, חצור הגלילית ***********.
132 .מרטין בן הרוש, חד-נס, רמת הגולן.
133 .רות נשרי, ************* ראש פינה.
134 .פאתנה חסן, תל קציר.
 
 
7
 
 
135 .מ.ס (קטינה), תזומן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
136 .י.א (קטינה), תזומן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
137 .ס.פ (קטינה), תזומן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
138 .ל.ס (קטינה), תזומן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
139 .דר' מאיה פרוינד, המכון לרפואה משפטית, משטרת ישראל (חוו"ד מומחה).
140 .אבי אבולעפיה, מעבדת מסמכים, מז"פ, מטא"ר, משטרת ישראל (חו"ד מומחה).
141 .ס.ל (קטין), יזומן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
142 .שמעון הורוביץ, מושב כפר הנגיד.
143 .ברונו סילברט, מנהל חברת סלמנדר הגרמנית – יזומן ע"י המבקשת או שעדותו תימסר
בוידיאו.
144 .אשר וענונו, חצור הגלילית.
145 .שמרית ביטון, חצור הגלילית.
146 .נ.מ (קטין), יזומן באמצעות מחלק תשאול, ימ"ר גליל, משטרת ישראל.
147 .אליוט שפרינגר, החטיבה לזיהוי פלילי, מטא"ר, משטרת ישראל.
148 .רוני גפני, מעבדה ביולוגית, מז"פ, מטא"ר, משטרת ישראל.
149 .חוסה בלטר, ******** קצרין.
150 .יוסי דגן – יוזמן באמצעות המאשימה.
151 .סנ"צ חי יצחק, יוזמן באמצעות המאשימה.
152 .רס"מ אבינועם יעקב, תחנת מעלות תרשיחא, משטרת ישראל.
153 .י.ע. – יוזמן באמצעות המאשימה.
154 .פקד אלן צ'ייקובסקי, מעבדה דיגיטלית, מז"פ, מטא"ר, ירושלים.
155 .אלי סילוק, תחנת נצרת, משטרת ישראל.
156 .דר' אלון קריספין, המרכז הלאומי לרפואה משפטית, דרך בן צבי, 67 ,ת.ד. 8495 ,ת"א
.6108401
157 .דר' ברוס בודולה – יוזמן באמצעות המאשימה.
158 .סנ"צ עמיהוד לייפר, מעבדה ניידת, החטיבה לזיהוי פלילי, מטא"ר, ירושלים.
159 .דר' מרקוס רוטשילד – יוזמן באמצעות המאשימה.
160 .פרופ' וורנר שפיץ – יוזמן באמצעות המאשימה.
161 .רפ"ק נועם אמר, מעבדה ניידת, החטיבה לזיהוי פלילי, מטא"ר, ירושלים.
162 .אייל ארונסון, מעבדת סימנים וחומרים, החטיבה לזיהוי פלילי, מטא"ר, ירושלים.
163 .אולה קרבצ'נקו – תוזמן באמצעות המשימה.
164 .שמעון שבקה, תחנת גולן, משטרת ישראל.
165 .רפ"ק קובי פורלייטר, מחלק סייבר, להב 433 ,משטרת ישראל.
166 .שרינה ויזנר, מעבדת סימנים וחומרים, החטיבה לזיהוי פלילי, מטא"ר, ירושלים.
167 .יהודית שוגר, מעבדה לראיה דיגיטלית, החטיבה לזיהוי פלילי, מטא"ר, ירושלים.
168 .רפ"ק עודד אררה, עו"ד, משטרת ישראל, יחידה ארצית לחקירות הונאה.
 
 
רשימת עדי התביעה אינה סופית.
 
 
8
 
 
נוף הגליל, 5 בספטמבר 2021
כח' באלול תשפ"א
 
 
הודעה לנאשם
הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18)א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 1995.
הודעה לבית-המשפט בהתאם להוראת סעיף 15א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982 המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3