נ/329 חוות דעת בודזיאק מומחה הנעלים

בודזיאק זיהוי פלילי

ויליאם ג'יי בודזיאק

Sabal Bend 38

 32137 Palm Coast, FL

טל: 386-447-3567   פקס: 386-447-3568

11 לנובמבר 2012

עו"ד ד"ר אלקנה לייסט

משרד הסניגוריה הציבורית הארצית של ישראל

רח' הנרייטה סולד 4 תל אביב 61332, ישראל.

עו"ד איתי הרמלין

התוכנית לחינוך משפטי קליני על שם אלגה צגלה

הפקולטה למשפטים על שם בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

תל אביב, 69978, ישראל

הנדון: ע"פ 7939/10 רומן זדורוב נגד מדינת ישראל

        בדיקת סימני דם  שבמחלוקת על ג'ינס של הקורבן.

אני החתום מטה התבקשתי על ידי עו"ד ד"ר אלקנה לייסט ועו"ד איתי הרמלין להגיש חוות דעת מומחה בקשר לבדיקת  סימני דם על הג'ינס של הקורבן שערכתי וסקירת חוות הדעת והמסקנות של ירון שור. חוות דעת מומחה זו ניתנת במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות שניתנה בבית המשפט. עותק מקורות החיים שלי מצורף בסוף חוות דעתי.

ויליאם ג'יי. בודזיאק ____________________________________________

בודזיאק מעבדה לזיהוי פלילי.

פריטים שהתקבלו לבדיקה ובחינה:

תקליטור שהתקבל ב-21 למרץ 2012

שבעה תקליטורים שהתקבלו ב-29 לאוגוסט 2012 הכוללים בין השאר מצגת פאואר פוינט של ירון שור וקבצי עבודה דיגיטליים שלו.

תקליטור עם תמונות מזירת הפשע, התקבל ב-24 לאוקטובר 2012

תמונות נוספות של זירת הפשע, התקבלו באמצעות דואר אלקטרוני ב-31 לאוקטובר 2012.

חוות דעת של ג'. קופר

תרגום שתי חוות דעת של ירון שור.

פרוטוקול עדותו של ירון שור בבית המשפט המחוזי

תרגום המאמר של ירון שור המתייחס לסולם המילולי אשר צורף לחוות הדעת שלו.


פריטי ראיות שנבדקו או יוצרו במטה הארצי של משטרת ישראל ב-25 לאוקטובר 2012:

מכנסי ג'ינס כחולים של הקורבן

נעלי סלמנדר של רומן זדורוב

הטבעות מוכרות, תמונות, סריקות ויציקת תבנית של נעלי הסלמנדר.

תמונות וסריקות של מכנסי הג'ינס הכחול של הקורבן

הנעלים של רומן זדורוב

בדיקה של הנעלים של מר זדורוב, להלן "נעלי הסלמנדר", העלתה כי הסוליות החיצוניות שלהן עשויות מגומי סינטטי מוצק מעוצב בדחיסה. דגם הסוליה מורכב מקווים מקבילים דקים החוצים את הסוליה לרוחב באזורי הבהונות והעקב, ביחד עם קוים מקבילים רחבים יותר החוצים את  הסוליות לרוחב בין אזורי הבהונות והעקב. יש גם ארבעה עיגולים קונצנטריים, אחד באזור הבהונות, שניים במרכז ואחד באזור העקבים, מחוברים על ידי קוים דקים. המילה החלקית "ALMANDER_" מוצגת עדיין בעקב של הסוליה הימנית והמילה החלקית "SAL____" מוצגת בסוליה השמאלית. האותיות הנוספות באזורים אלה נמחקו. שילוב האותיות מבטא את המילה "סלמנדר". לסוליה של הנעל יש דוגמה אשר מרביתה או כולה נשחקה באזורים רבים של הסוליה. בקצה של כל נעל מוטבעת האות "M". בקצה הפנימי של אזור העקב  של כל נעל מופיעות האותיות 4154767022-42 G 041862C. החלק העליון של הנעליים והסוליות בלויים מאד. הרפידה הפנימית פגומה וחסרה חלקית באזורים מסויימים בהם מופיע החלק העליון של הסוליה התחתונה. על הסוליות מופיע גוון כתום כתוצאה מהאבקה לזיהוי טביעות אצבע בה נעשה שימוש קודם כדי לייצר הטבעות נסיון. חלק מאותם מאפיינים מתוארים בתמונות להלן.


מכנסי הג'ינס של הקורבן

מכנסי הג'ינס של הקורבן מכילים סימני דם מרובים. כמו כל אריג הג'ינס ארוג בשתי וערב. השתי מורכב מפסים מקבילים של חוטי בד. הערב הוא החוט העובר מעל ומתחת לפסים של השתי. דהיינו, שלושת הממדים הם כאלה שהערב כשהוא עובר מעל השתי מייצג חלק גבוה יותר של הבד. כאשר עקבות דם הנמצאות על חפצים כגון הלבשה אחרת, ידיים, נעליים או חפצים אחרים, באים במגע עם האריג הזה קיימת אפשרות שבחלק מאזורי המגע, הדם  יועבר רק לחלק הגבוה יותר של הערב. הדגמה לכך מוצגת להלן כאשר האזור האדום מימין מייצג את התוצאות כאשר זה מתרחש. הואיל וחלקים גדולים של הערב  עוברים בפסים מקבילים העברת אותו דם יכולה ליצור מופע של קווים מקבילים. זה והאופי  הסופג של אריג הג'ינס יפריעו להעברה של פריטים מנעל או חפץ אחר.  

סיכום הבדיקה שערכתי לנעלי הסלמנדר של רומן זדורוב ולסימני הדם על הג'ינס של הקורבן וההערות שלי לגבי הבדיקה והמסקנות של ירון שור

אחרי בדיקה של שישה אזורי סימני דם, שהוגדרו באופן ספציפי במכנסי הג'ינס של הקורבן, המכילים סימני דם, שנטען כי קיימת אפשרות שנוצרו על ידי נעלי הסלמנדר של מר זדורוב, הגעתי למסקנה כי באותם סימני דם חסר מידע מפורט מספיק על מנת לבצע השוואה משמעותית כלשהי או כדי לקבוע שיוך כלשהו לנעלים האלה. סימני דם מסויימים באותם אזורים כוללים סממנים אשר תוארו על ידי מר ירון שור ככוללים את אותם מאפיינים של דגם, גודל ומאפיינים נרכשים אקראית בסוליות נעלי הסלמנדר. לדעתי סימני הדם אליהם מפנה   מר שור ומציג כבסיס למסקנות שלו הם עמומים, חלקיים, מנותקים אחד מהשני וחסרים בהם בהירות  וקווי המתאר ההכרחיים להסקת מסקנות אלה. יתר על כן, אני סבור כי למרות שאזורי סימני דם מסויימים מכילים תבנית לינארית מאד חלקית, אותה תבנית חסרה כמות ואיכות של פרטים כדי לאשר בוודאות כי אותם סימנים נוצרו בכלל מפריט הנעלה בניגוד למקורות אחרים. המידע המוגבל הקיים בסימני הדם הספציפיים שעל הג'ינס נמצא הרחק מקנה המידה הפורנזי בו נעשה שימוש בהשוואות פיסיות מסוג זה על מנת לבצע בדיקה השוואתית ישירה המבוססת על סממנים ברורים וניתנים לאישור.


להלן בתמצית הערות ואבחנות יותר מפורטות בכל הקשור לסימני הדם בכל אחד מהאזורים 1-6 (הידועים גם כעקבות 1-6).

אזור 1

אזור 1 מתייחס לאזור הנמצא ממש מתחת לכיס השמאלי. אזורים 1-2 מתוארים בתמונה. לפי דבריו של מר שור אזור 1 מכיל סימן דם עם סידרה של קווים מקבילים ומקטע מעוקל של מסגרת נעל. בחנתי את מצגת הפאואר פוינט של מר שור אשר הכותרת שלה "קצוות סופי מכווץ" ואת המסקנות מתוך חוות הדעת של מר שור הקובעת כי, "נמצאה עקבה חלקית של נעל שמאל (להלן: "עקבה 1") הזהה בדגם, בגודל ובמספר פגמים המצויים בסוליה לנעל שמאל בסעיף 9, המיוחסת לחשוד רומן זדורוב. לפי דעתי "אפשרי בהחלט" שנעל שמאל הנזכרת לעיל השאירה את העקבה הנזכרת לעיל".

אני חולק על מסקנה זו. תבנית לינארית מוצגת אמנם באזור זה אך אינה כוללת את  הפרטים הנדרשים לביסוס התאמה כללית כלשהי לנעלי סלמנדר ואף הרבה פחות מכך כדי להסיק, כפי שמר שור הסיק, כי הם "זהים בדגם, בגודל ובמספר פגמים המצויים בסוליה". בתמונות להלן, משמאל מופיע אזור הבהונות של הטבעת הנסיון שהכנתי  עם נעל הסלמנדר השמאלית ומימין אחת התמונות שהציג מר שור של אזור 1 בג'ינס. אני הוספתי קווים ומספרים בצבע אדום על צילום הטבעת הנסיון כדי להתייחס למסגרת היקף אזור הבהונות של הנעל השמאלית (מספר 1)


ולקווים המקבילים הדקים של דגם הנעל בסמוך לאזור זה (מספר 2). בנעל ובהטבעת הנסיון של הנעל גם יחד הקווים המקבילים הללו מתחברים למסגרת היקף הנעל משמאל ומתחברים לעיגול מימין. מתחת לקווים המקבילים במספר 2 יש פסים מקבילים רחבים יותר ומתחת לצורת העיגול העליון באזור הבהונות הסוליה נשחקה כך שלא קיימת כל תבנית. בכל הנוגע לחלק התמונה שסומן כאזור 1 מר שור הגיע למסקנה כי סימן הדם הכהה והמעוקל במספר 1 תואם לגבול השמאלי של אזור הבהונות של נעל הסלמנדר. אני הייתי מציין כי בסימן הדם המעוקל במספר 1 יש איזורים כהים ובהירים גם יחד, וכן כי יש בו שטחים אשר נראה כי הושפעו  מהספיגה הסלקטיבית של דם של אריג הג'ינס. צירוף הגורמים המורכבים האפשריים הזה לסימן הדם, בשילוב עם  ההעתקה המאוד מוגבלת והבלתי עקבית של הפרטים, מביאים לכך שיהיה זה בלתי אפשרי לייחס את סימן הדם למאפיין כלשהו של נעל כלשהי. לקחת הטבעת ניסיון של פריט הנעלה כלשהו, בעל קו היקפי המתעקל באופן הדרגתי,  ולהזיז אותה עד אשר היא מתאימה בערך לסימן דם זה, תוך התעלמות מסממנים בסימן הדם אשר אינם מופיעים בסולית הנעל,  זה לא הליך השוואתי תקין. לדוגמה,  ניתן להבחין בבירור כי גבול היקף נעל הסלמנדר והטבעת הנסיון שלה לאורך נקודה מס' 1 שחוק ולא כולל פסים מקבילים כלשהם. בכתם הדם במספר 1 על הג'ינס יש  סימנים ברורים של קווים וחריצים לאורך מסגרת ההיקף שלו. אם הם בגלל ההשפעה של אריג הג'ינס, הרי שזו לא רק הוכחה לכך שהג'ינס מונע שכפול מדוייק של חפץ כלשהו המעביר דם אליו, אלא זה גם מדגים כיצד ה'קווים המקבילים' האחרים בהם נעשה שימוש בניתוח של מר שור במספר 2 ו-3 הם בלתי תקפים באותה מידה. מאידך גיסא, אם מתייחסים לסימנים של קווים או חריצים במספר 1 כמייצגים את החפץ שיצר אותם, אזי הוא לא יכול להיות נעל הסלמנדר, באשר היא אינה כוללת את אותם סממנים לאורך מסגרת ההיקף שלה.

מר שור מתייחס גם ל'קווים מקבילים' במספרים 2 ו-3 באזור 1 כאילו נגרמו על ידי פריט הנעלה ומייחס את המקור לסימנים אלה לדגם נעל הסלמנדר. בנוסף על ההערות שלי לעיל, התבנית הקווית של מספר 2 ו-3 על הג'ינס אינה מציגה פירוט מהימן או מספיק כדי להגיע למסקנה שהם מחפץ מסויים, מדגם נעל מסויים כלשהו או מנעלי הסלמנדר. כאשר סימני הדם באזור 1 נבדקים ונבחנים בקפידה הם רחוקים מלהכיל את  ההעתקה הנדרשת של פרטים המספיקים כדי להגיע למסקנה מהימנה כלשהי בקשר לתנאים או לגורם של  המקור שלהם. סביר יותר להניח כי החריצים הבלתי סדירים או הקצוות המפוצלים של סימן הדם הם תוצאה של ספיגה סלקטיבית של הדם המושפעת מדגם אריג הג'ינס  כפי שצויין לעיל והם אינם מציעים ראיה השוואתית מהימנה של כל העברה ישירה כלשהי מנעל או מכל חפץ אחר.  הקווים המקבילים באזור 1 הם חלקיים ומעורפלים מדי מכדי שניתן יהיה לערוך השוואה מהימנה כלשהי ביחס לסממנים של הקווים המקבילים בדגם של  פריט נעל מסויים כלשהו.

באשר לקשר בין מספר 2 ו-3 באזור 1 יצויין כי יש להם באופן כללי מופע דומה. זה יכול להיות כתוצאה מההשפעה של אריג הג'ינס, אבל גם כתוצאה מהעברת הדם  על ידי אותו חפץ, אך אין כל התאמה מסויימת לדגם ולגודל הפיסי של נעלי הסלמנדר. אציין כי  הסטנדרט הפורנזי כדי להגיע למסקנה לפיה דגם וגודל פיסי  של סימן שבמחלוקת בזירת פשע תואמים לפריט מוכר של נעל נדרשת רמת פירוט ובהירות מספקת כדי: (1) להביא לידי התאמה בהירה ומובחנת בין הסימן לפריט הנעל אך גם  (2) כי רמת הפירוט חייבת להיות מספקת מעבר לרק סממנים דומים כלליים.


מאות דגמי נעל כמו גם מקורות אחרים כוללים תבנית קווים מקבילים ורמת הפרטים אינה מספקת בסימני הדם המעורפלים והחלקיים מאד באזור 1 במספרים 2-3 כדי לספק את רמת ההבחנה הנדרשת כדי להבדיל בין דגמים דומים רבים אחד ממשנהו.

אציין עוד כי מר שור ציין בפניי כי היו שני כתמי דם שהופיעו באזורים 1 ו-2 גם יחד שלדעתו מציעים תמיכה מסויימת לקיום טביעות מוכפלות (multiple) סמוכות זו לזו; בכל אופן, הבדיקה שלי של אותם כתמי דם באזורים אלה אינה תומכת בתיאוריה זאת.

קיים מרכיב שני של הבדיקה של מר שור באותו אזור 1 המופיע בתצלום המורכב למעלה. בתמונה מספר 1 בתצלום זה מתואר חלק מהטבעת ניסיון שנערכה על ידי מר שור תוך שימוש באבקה כתומה, כשלאחר מכן הוא סימן שלושה אזורים בכחול כדי להציג חתכים בנעל סלמנדר השמאלית. תמונה מספר 2 היא חלק קטן מההטבעה אשר נדונה קודם במספר 1 באזור 1 של הג'ינס  שגם עליו סימן מר שור בכחול מה שהוא סבור שמהווה שלושה סממנים דומים בסימן הדם שעל הג'ינס, התואמים לאלה שהוא סימן במספר 1. תמונה מספר 3 היא אותה תמונה, אך ללא


כל סימונים. תמונה מספר 4 היא חלק מהטבעת ניסיון דו מימדית שאני ערכתי באזור הבהונות של נעל הסלמנדר השמאלית ובתמונה מספר 5 מוצגת יציקת פוליויניל סילוקסן שביצעתי באותו אזור של נעל הסלמנדר השמאלית. אני הוספתי את החיצים האדומים לכל תמונה כדי להקל מבחינה חזותית. מוסכם כי בנעל הסלמנדר השמאלית אכן מופיעים איזורים פגומים, הנודעים כמאפיינים אקראיים, וזה מודגם באופן ברור בהטבעות הנסיון המתועדות בתמונות 1, 4 ו-5. בחוות הדעת של מר שור הוא מציע כי האזורים הריקים המייצגים פגמים אקראיים על הנעל אותם הוא סימן בכחול במספר 1 נמצאים ומתאימים גם לסממני סימן הדם כפי שהוא הציג בסימונים במספר 2. אני חולק על כך וטוען כי האזור הזה של הג'ינס, כפי שהוצג ללא הסימונים בתמונה 3, הוא סימן דם אשר הושפע על ידי האריג וכמויות משתנות של דם כפי שהצגתי כבר בדיון הקודם. אני סבור כי סימוני  החללים הריקים בג'ינס ע"י מר שור אינם מייצגים  את הראיות והחללים ריקים שהוצגו בתמונה מספר 3, והם אינם כוללים סממנים תואמים לאזורים הפגומים בנעל. יתרה מכך, כפי שנדון לעיל,  אני סבור כי החללים הריקים באזור הזה על הג'ינס אינם מהווים  העתקה של פרטים המייצגים את מה שגרם להיווצרם, אלא הם תוצר של כמויות לא סדירות של דם שנספג והושפע מתבנית אריג הג'ינס. יש לציין כי שום בוחן אשר יאתר באופן עצמאי או יסמן את האזורים הריקים באותו חלק של תמונה מספר 3, מבלי שראה אי פעם את הסממנים של נעל הסלמנדר, לא יהיה מסוגל לשרטט משהו הדומה לשלושת הסימונים הכחולים ששורטטו על ידי מר שור. יש הרבה מאד חללים ריקים אותם ניתן לסמן באותה מידה, אשר לא יתאימו לנעלי הסלמנדר. ברגע שהאזורים הפגומים בפועל בנעל הסלמנדר והטבעת ניסיון של אותה נעל הפכו מוכרים למר שור אזי הסימונים שלו לאחר מכן  של חללים דומים בצורתם בג'ינס הושפעו מאד מידיעה זו והיו נתונים להטייה קונטקסטואלית. אותם אזורים שזוהו על ידי מר שור אינם כוללים פרטים מספקים המאפשרים השוואה של קצוות אותם סממנים או כדי לבסס יחס סיבה ומסובב בין הנעל לסימני הדם.

אזור 2

אזור 2 מתייחס לכיס השמאלי ובמידת מה מעל ומעבר לתפר התחתון של הכיס השמאלי כפי שהוצג בתמונה הראשונה לעיל (ראה תמונת אזור 1/ אזור 2 לעיל). בחנתי את מצגת הפאואר פוינט של מר שור בכותרת " 2L מכווץ" המתייחסת לאזור 2 ולמסקנה של מר שור בחוות הדעת, בה הוא קובע כי "הכיס השמאלי בצמוד לעקבה 1 כולל עקבה נוספת (המסומנת כ"עקבה 2"). עקבה זו היא חלקית, קלושה  ומעוותת ומיוחסת לנעל שמאל, הזהה בדגם, בגודל ובפגמים המצויים בסוליה לנעל שמאל בסעיף 9, המיוחסת לחשוד רומן זדורוב. לפי דעתי "אפשרי בהחלט" שנעל שמאל הנזכרת לעיל השאירה את העקבה הנזכרת לעיל".

התמונות בעמוד הבא הוצאו אף הן מתוך המצגת של מר שור תחת הכותרת "מכווץ 2L". בשתי התמונות הראשונות, זו בצד שמאל מתארת  את הטבעת הנסיון  הכתומה של מר שור מונחת על סימן הדם באזור 2. הקווים הירוקים ששורטטו על ידי מר שור מתארים חלק קטן מנעל הסלמנדר שלדעתו מתאים לסימן הדם בג'ינס. הם כוללים חלק של דגם מעגלי. לפי דעתי אותם מקטעים קטנים של דם אותם מר שור אפיין כחלקים


מהדגם המעגלי הם קטנים מדי ולא מובחנים, כדי שניתן יהיה לשייך אותם באופן חזותי או מבחינת מימדיהם כחלק מעיגול.  הבדיקה שערכתי לסימני הדם באזור 2 קבעה כי חסרים בהם פרטים מספיקים לצורך השוואה משמעותית כלשהי. אני לא מצאתי בהם התאמה כלשהי לדגם הספציפי או לפגמים האקראיים בנעלי הסלמנדר. האופי החלקי של סימני דם אלה במשולב עם הפרטים המוגבלים וחוסר היכולת להעריך במדוייק ולמצוא התאמה בין המרווחים אפילו של  קווים מקבילים מעטים מונע כל השוואה משמעותית. בתמונה שלמעלה מימין,  ומעל אותו  סימן דם מר שור סובב לצד והציב שוב את הטבעת הנסיון, על מנת לגרום לכך שחתך קטן של הנעל (אזור מסומן בעיגול ולידו חץ אדום שהוסף על ידי) יהיה מונח מעל לחלק מכתם דם שהוא סבור שהוא תואם לחתך. התמונות למטה, שהן מתוך מצגת הפאואר פוינט שלו, ממחישות את דעתו ביחס לחתך הזה.

בצד שמאל יש חלל ריק בהטבעת הנסיון הכתומה המייצג חתך בנעל אותו סימן מר שור בירוק. בתמונה האמצעית מוצג האזור המסויים של הג'ינס באזור 2. התמונה מימין היא של  מעתק אלג'ינייט של אותו אזור בג'ינס. אני הוספתי את החיצים האדומים כדי לסייע לצופה להתייחס לשלוש התמונות. ראשית, יש שוני מהותי בין הסממנים של סימני הדם בתמונה המרכזית ובתמונה הימנית כמו גם העדר פרטי הגבול המתייחסים לסימן המסומן בירוק אשר הוצג על ידי מר שור משמאל.


יש לציין עוד  כי סימן הדם שבמעתק האלג'ינייט בתמונה הימנית כולל אזורים עם קווים כהים נוספים אשר אינם מופיעים בתמונה המרכזית ומשקפים כנראה את ההשפעה של אריג הג'ינס. יתר על כן מר שור הודה כי הוא היה צריך לסובב לצד את הטבעת הניסיון כדי למקם את המאפיין המבודד הזה. אם מר שור סבור כי הוא יכול לאשר כי כתם דם זה הוא מאותו חלק של נעל הסלמנדר וכי הוא כולל העתקה מספקת של אותם סממנים מסויימים שלדעתו הועברו מנעל הסלמנדר, אזי מדוע אין כל פרטים אחרים של העיגול או החריצים בסמוך לו כפי שמופיעים בהטבעת הניסיון משמאל. במהלך המנגנון של קליטת  דם על ידי הנעל מאזור מוכתם בהרבה דם , החתכים שעל נעל מתמלאים לעתים קרובות בדם ואם לאחר מכן נוצר מגע עם משטח, הדם באותם חתכים יילחץ החוצה ויופיע כאזור כהה המייצג את צורת החתך ולא כחלל ריק, כזה שהוקף בירוק על ידי מר שור. לחילופין, אם הנעל הוכתמה בדם בצורה קלה כך שהוא רק הצטבר על פני השטח העליונים של הסוליה החיצונית מסביב לחתך במקום למלא את החתך בדם, אז אפשרי שתיווצר עקבה כמו זו המודגמת בהטבעת הניסיון. יחד עם זאת, אם זה מה שהתרחש במקרה זה אזי לא הייתה צריכה להיות שם שכבה עבה של דם המייצגת את הגבול העליון של כתם זה (התמונה המרכזית) והיו צריכים להיות נוכחים פרטים נוספים של האזור מסביב. מאפייני סימן הדם הזה אינם עקביים לדרך שבה העברת הטביעה של חתך זה אמורה להתרחש. לפי דעתי הסממנים של הג'ינס באזור זה אינם תואמים לחתך בנעל ואין כל ביסוס למסקנה כי סימני הדם באזור זה זהים לדגם, גודל ופגמים בסוליה לנעל השמאלית של מר זדורוב.

אזור 3

אזור 3 נמצא מעל התפר השמאלי של הג'ינס, ואין לבלבל אותו עם האזורים 1,2 הסמוכים. אזור 3 מסומן להלן משמאל על ידי חץ אך אולי הוא מיוצג יותר בשלמות בתצלום מעתק האלג'ינייט מאותו איזור.  האזור הזה מתמקד ב(centers over)  ונמשך לאחור מן התפר השמאלי של הג'ינס. הג'ינס מכוסה בסימני דם באזור זה אך אף אחד מהם אינו מכיל סממנים או פרטים מספקים כדי להיות מאושר כתוצר של טביעת נעל. התמונה הימנית למטה היא הנחה של הטבעת הניסיון


של נעל הסלמנדר השמאלית מעל סימני הדם באזור זה בה עשה מר שור שימוש במצגת שלו. קצה החץ בתמונה זו מצביע על כתם דם קטן שלדעת מר שור מהווה חלק מדגם של עיגול. אני בחנתי את חוות דעתו של מר שור בהתייחס לאזור זה כמו גם את התמונה שסופקה בתקליטור 2 ואשר סומנה "ללא כותרת- 39". מר שור קובע בחוות דעתו כי "בצד המכנס השמאלי, צמוד לתפר הצד, נמצאה עקבה נוספת, חלקית מאד, כפולה וקלושה (להלן: "עקבה 3") של נעל שמאל, המתאימה בדגם, בגודל ובקו מתאר של שחיקה ("קונטור שחיקה") לחלקים המקבילים בנעל השמאלית מסעיף 9, המיוחסת לחשוד המוזכר לעיל. לפי דעתי "אפשרי בהחלט" כי נעל שמאל המוזכרת לעיל הותירה את העקבה המוזכרת לעיל". אני חולק על מסקנה זו. המקטע הקטן בקצה החץ בתמונה הוא הצטברות של דם כנגד התפר השמאלי והוא מוגבל מדי בפרטים, גודל או צורה כדי שניתן יהיה לייחס אותו לדגם העיגול של נעל הסלמנדר. לא זו בלבד שכתם הדם על התפר חסר כמות  ובהירות כדי לאשר שהוא נובע מחפץ מעגלי בניגוד להצטברות פשוטה של דם מול התפר, אלא שסימני הדם האחרים באזור זה אינם מכילים סממנים כלשהם שיכולים להיות מיוחסים לנעל כלשהי או שהם זהים בדגם, בגודל ובשחיקה לנעלי הסלמנדר.

אזור 4

אזור 4 מתייחס לאזור הקרוב לחלק העליון של רגל שמאל. האזור הזה מסומן על ידי חץ שחור בתמונה משמאל. מר שור בדו"ח שלו קובע כי "על גבי המכנסיים מתחת לכיס השמאלי של המכנס, בניצב לעקבות 1 ו-2, נמצאת עקבה חלקית ביותר של נעל שמאל (להלן: "עקבה 4") הזהה בדגם ודומה בגודל לחלקים המקבילים בנעל שמאל שבסעיף 9. "אפשרי" שהנעל השמאלית המוזכרת לעיל הותירה את העקבה המוזכרת לעיל" במצגת הפאואר פוינט של מר שור "4L מכווץ" הוא תחילה הניח שקף של נעל הסלמנדר השמאלית מעל האזור תוך התייחסות לעקמומיות באזור הבהונות כפי שמתואר בתמונה משמאל בעמוד הבא. אזור מעוקל (curved) זה ריק מכל סממן עיצוב אשר ניתך לשייך אותו לקו הגבול המסויים או כל סממן עיצוב פנימי של נעל סלמנדר. בתמונה מימין בעמוד הבא מר שור מציב מחדש את השקף במיקום שני מעל אותו אזור בו, בנקודה של החץ הכחול שלו הוא אומר ששני סימני דם מאד עדינים מתאימים לדגם המעגלי של הנעל. אותם מקטעים של סימני דם הם

חלקיים וחסרים הגדרה מספקת כדי להגיע למסקנה שהם חלק מדגם מעגלי של נעל כלשהי או שהם תואמים באופן ספציפי לעיצוב נעל הסלמנדר. אני הוספתי קו אדום לרוחב התמונה כדי להדגים את השינוי במיקום של הטבעת הניסיון שנעשתה על ידי מר שור כדי לתמוך בתיאוריה שלו. לסיכום, אזור זה פשוט חסר כל פרט אשר יכול באופן אמין להיראות או להיות מקושר לפריט הנעלה  ובפרט לדגם של  סוליה מסויימת כלשהי. אני חולק על המסקנה של מר שור ומגיע למסקנה כי אזור זה הוא חסר לחלוטין כל סממן אשר יכול להיות קשור באופן מהימן לפריט הנעלה. אזור זה חסר פרטים מספקים לצורך השוואה משמעותית.

אזור 5

אזור 5 מתייחס לאזור הכיס הימני הקדמי והוא בתמונה משמאל. מר שור קבע בחוות דעתו, "על גבי זוג המכנסיים (סעיף 11), סמוך לכיס הימני ועליו, נמצאו מספר עקבות חלקיות, כפולות וקלושות של נעל ימנית (להלן: "עקבה מס' 5"), הזהות בדגם וגודל לחלק הימני התואם של נעל ימין מסעיף 9 המיוחסת לחשוד רומן זדורוב. אפשרי שנעל ימין המוזכרת לעיל הותירה את העקבה המוזכרת לעיל". במצגת של מר שור תחת הכותרת "כיס ימין סופי מכווץ" הוא מתאר טביעות רבות (multiple) ונפרדות של נעל ימין באמצעות הנחת שקפים מעל לסימנים. שלושה מאותם שקפים המוצגים בעמוד הבא נועדו על ידי מר שור להדגים את שלושת המצבים ומקטעים חלקיים

 

של דגם אשר לטענתו נראים לעין ומייצגים שלושה קישורים נפרדים לנעל הסלמנדר הימנית. אני חולק על המסקנה של מר שור כי יש שם פרטים מספקים התומכים במסקנות אלה או שניתן למצוא  ראיות כלשהן לאותם מאפיינים שהוא סימן.

התאמה בין סימני הדם באזור זה לבין הדגם והגודל של נעל ימין. אני הייתי מציין כי במצב 3 בצד השמאלי של  סט התמונות, כאשר סוקרים את התמונה של הג'ינס יש אשליה של עיגול באזור העקב. אני קורא לזה אשליה משום שהוא מופיע שונה במידת מה בכל פעם שמסתכלים עליו. באופן אירוני אם   עיגול אפשרי זה הוא למעשה תוצר של העברת דם, הוא לא מופיע במיקום הנדרש כדי להתאים לשקף של מר שור במצב 3.  זה עולה מהקווים האדומים שהוא הוסיף למצגת שלו במצב 3 וחוסר ההתאמה הברור בינם לבין מאפייני סימני הדם הנמצאים מתחת לשקף.

כדוגמה נוספת עד כמה מוגבלים אזורי סימני הדם האלה אני מציג תמונה מורכבת נוספת למטה. בצד שמאל מופיע סימן הדם מתחת ומשמאל לכיס השמאלי באזור 1. הוא ממוקם בדיוק ליד אזור של 'קווים מקבילים' המופיעים בתמונה של הכיס הימני שנלקחה מאזור 5. תמונה מורכבת זו הוכנה בשיטת מסך מפוצל כך שה'קווים המקבילים' מכתם אחד נעים ישירות ל'קווים המקבילים' של האחר. הקו המפריד בין שתי הטביעות האלה נע בין הנקודות של שני החיצים האדומים. הגודל והמאפיינים של "הקווים המקבילים" של אזור אחד המועברים לאזור האחר יכולים להיות מוערכים


הן כדומים והן כשונים אלה מאלה. אריג הג'ינס מגביל ומתערב ביכולת להעריך אותם סימנים ויכול להיות מרכיב של אותו סימן. לפי דעתי לסימנים אלה חסרים פרטים מספיקים כדי שניתן יהיה לקשר איזה מסימני הדם האלה למקור. בכל זאת, מר שור מאד חד משמעי בחוות דעתו בה הוא קובע כי הסימן באזור 1 זהה בדגם, גודל ובמספר פגמים הקיימים בסוליה לנעל הסלמנדר השמאלית בשעה שהוא גם הגיע למסקנה כי  הקווים המקבילים העבים המשופעים בנעל סלמנדר הימנית, שהם רחבים הרבה יותר וברווחים שונים, זהים בדגם ובגודל לכתם הדם באזור 5 בצד ימין דלעיל. התמונה המורכבת לעיל נוצרה כדי להדגים את המגבלה של אותם סימני דם הנחוצים כדי להגיע למסקנות אלה. אבל אני חושב שזו עוד דוגמא טובה של סתירה בין המסקנות השונות של מר שור. יש חוסר בפרטים מספקים באזור 5 כדי לבצע השוואה משמעותית, כמו במקרה של אזור 1.

אזור 6

אזור 6 מתייחס לאזור מעל הברך הימנית כפי שמופיע בתמונה משמאל. מר שור בדו"ח שלו קובע כי "במכנס, מתחת לכיס הימני בניצב לעקבה 5 נמצאה עקבה חלקית של נעל ימנית (להלן: "עקבה 6"), דומה בדגם וזהה בגודל לחלק המתאים של נעל ימין בסעיף 9 המיוחסת לחשוד המוזכר לעיל". אני חולק על מסקנה זו ומוצא כי אזור זה חסר כל פרט אשר יכול להיות מאושר כקשור לנעל, במיוחד ל דגם ספציפי כלשהו או גודל של נעל. אזור זה אינו מציג כל דפוס או ראיה לטביעת נעל וחסר פרטים מספקים להשוואה משמעותית כלשהי.

הערות נוספות

1.        אין כל טביעת נעל של נעל הסלמנדר על הרצפה, בחדר השירותים או בכל מקום אחר. על מנת שדם יצטבר על הסוליה של נעלי הסלמנדר כדי שיוכל אז להיות מועבר לג'ינס, כפי שסבור מר שור, לנעלי הסלמנדר היה צריך להיות מגע עם משטח מגואל בדם כגון הרצפה. בנוסף,  ביצוע פשע כזה   מעורב באלימות ובזירה עקובה מדם, ואלא אם נעשה ניסיון ניקוי מסוים, סביר להניח ששרידים מסויימים של טביעות נעל הסלמנדר על רצפת התא היו קיימים. אין כל ראיה לטביעת נעל הסלמנדר בשום מקום בתיעוד המצולם של הזירה.  

2.        יש טביעות נעל ברורות המוטבעות בדם בזירה זו שלא ניתן לייחס לאדם ידוע והן בבירור לא טביעות נעל מדגם סלמנדר אלא של סוליות מדגם אחר.

3. סביר מאוד  כי לאריג הג'ינס הייתה תרומה משמעותית לאיזורי סימני הדם באופן שכנראה התערב או הוערך כדגם של פסים מקבילים.


        אין כל דגם מעגלי הניתן לאישור המופיע על הג'ינס, אלא מקטעים של סימני דם שלפי התיאוריה של מר שור מהווים חלק מעיגול. אף אחד מאותם אזורים מעוגלים עליהם הצביע מר שור בבדיקה ובמצגת שלו אינו יכול להיות משוייך במפורש לדגם ולמאפיינים הפיזיים של העיגולים הספציפיים בדגם  נעל הסלמנדר כגון במידת העיקול שלהם, קוטרם או סממנים אחרים.

4.        העדר הפרטים בסימני הדם שנטען שהם טביעות נעל יכול באותה קלות למנוע שלילה של כל נעל או חפץ אחר כפי שהוא מונע שיוך ברור שלהם. כך, העדר פרטים בסימני דם על הג'ינס מונע קביעת מקור מסוים או גורם מסויים לאותם סימני דם, בין אם מדובר  בהתזות דם מכלי הרצח, העברה של דם שהתפרץ ישירות מהפצע של הקורבן, העברת דם מבגדי העבריין, ידיו או מקורות אחרים או פשוט תוצר של  דגם אריג הג'ינס.

5.        בכל ששת האזורים שנבדקו יש חוסר בפרטים מספקים הנחוצים לביצוע השוואה משמעותית.

אני סקרתי את מצגת הפאואר פוינט, הפרוטוקול, חוות הדעת ואף יכלתי לדון באופן אישי עם מר שור בכל אזורי הבדיקה ואף לעיין  בתיק העבודה של מר שור במטה הארצי של משטרת ישראל ביום 25 לאוקטובר 2012. לפי דעתי הפרטים והסממנים שמר שור טוען שהוא הבחין בהם ועליהם ביסס את חוות דעתו הם או חסרים, או בלתי מספקים או מפורשים שלא כהלכה ואני מוצא כי אין בסיס פורנזי מוצק כדי לעשות קישור כלשהו של נעלי הסלמנדר עם סימני הדם על הג'ינס הכחול של הקורבן.

 בכבוד רב

ויליאם ג'יי בודזיאק

בודזיאק, זיהוי פלילי

פאלם קוסט, פלורידה


בודזיאק זיהוי פלילי

ויליאם ג'יי בודזיאק

סאבאל בנד 38

פאלם קוסט 32137 FL

טל: 386-447-3567   פקס: 386-447-3568

קורות חיים

השכלה

תואר בי. איי בביולוגיה- אוניברסיטת קרוליינה המזרחית- גרינוויל, קרוליינה הצפונית.

תואר מאסטר במדע פורנזי, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, וושינגטון די. סי.

ניסיון בעבודה

צי ארה"ב- 1968-1969

סוכן מיוחד באפ. בי. איי- 1970-1998 (בדימוס)

בוחן במעבדת אפ. בי. אי- 1973-1997

בוחן ויועץ פורנזי- בודזיאק זיהוי פלילי- 1999- עד היום.

ניסיון בבתי משפט

הוכרתי כמומחה בלמעלה מ-450 הזדמנויות בתיקים אזרחיים ופליליים בתחום בחינת מסמכים\ טביעות נעל וצמיגים, לרבות בתי משפט פדרליים, בתי משפט של המדינה ומקומיים, בתי דין צבאיים, בתי משפט זרים כולל קנדה, דרום אפריקה, גואם, פורטו ריקו, איי הבתולה של ארצות הברית.

חברות בארגונים פורנזיים  

האקדמיה האמריקאית למדע פורנזי- חבר במחלקת בחינת מסמכים (1980-2011)

המועצה האמריקאית לבוחני מסמכים משפטיים- מוסמך ממאי 1994

החברה האמריקאית לבוחני מסמכים (1997-2009)

האגוד הבינלאומי לזיהוי- חבר כבוד- בוחן מוסמך של טביעות נעל.

קבוצות עבודה מדעיות

קבוצת עבודה מדעית לראיות של טביעת נעל וצמיגים )SWGTREAD)- חבר מאז 2004.

הכשרה באפ. בי .איי

הסמכה כסוכן מיוחד (1/70-4/70)

הכשרה בבחינת מסמכים, טביעת נעל וצמיגים במעבדת אפ. בי. אי, וושינגטון די. סי. (8/73-7/76).

הכשרה שמספק

הכשיר בתחום טביעות נעל וצמיגים כוח אדם מקומי לאכיפת חוק באופן קבוע בעת השירות באפ. בי. אי. ואף כיום. בנוסף הכשיר באקדמיה הבינלאומית לאכיפת חוק של האפ. בי. אי. בבודפסט, הונגריה כמו כן בפולין, אסטוניה, תורכיה, אוסטרליה, ניו זילנד, ובסמינרים וועידות רבים בכל רחבי ארצות הברית ומדינות אחרות.

פרסים

זוכה פרס האגוד הבינלאומי לזיהוי על שם ג'ו. א. דונדרו ביולי 2006. פרס זה מוענק לחבר פעיל באגוד אשר "תורם תרומה משמעותית בעלת ערך בתחום הזיהוי ומדעים קשורים במהלך השנה הקלנדרית אשר מתחילה לאחר כל ועידה שנתית של האגוד".


ספרים שיצאו לאור

ראיות  של טביעות נעל, אלסביר חברה להוצאה לאור בתחום המדעים (מהדורה 1, 1990)

ראיות של טביעות נעל: פענוח, שחזור ובחינה. דפוס CRC, בוקה רטון פלורידה (מהדורה 2, 2000)

טביעות צמיגים: שחזור ובדיקה.  דפוס CRC  בוקה רטון, פלורידה (פברואר2008)

ראיות משפטיות (פורנזיות) אגוד פרקליטות מחוז קליפורניה, סקרמנטו, קליפורניה (1999): מחבר פרק 9 על ראיות טביעות צמיגים ועקבות נעל.

האנציקלופדיה של מדע פורנזי: דפוס אקדמי, הוצאה לאור הרקור בע"מ, רנט, אנגליה (2000): מחבר הפרקים על ראיות תבנית:  תבנית טביעות נעל  תבנית צמיגי כלי רכב ומדידת עקבות צמיג.

מדע פורנזי: מבוא לטכניקות מדעיות וחקירתיות , דפוס CRC, בוקה רטון, פלורידה (2009); מחבר הפרק ראיות של טביעות נעל (פרק 19) וראיות טביעות צמיג (פרק 20).

מאמרים שפורסמו

בודזיאק, ווי. ג'יי, "ראיות לטביעות נעל וצמיג" עלון אכיפת חוק של אפ. בי. אי. 53(7) 2-12, 1984.

בודזיאק, ווי. ג'יי, "תהליכי ייצור לסוליות נעלי ספורט וחשיבותם בבחינת טביעות נעל" כתב עת של מדע פורנזי 31(1): 153-176, 1986.

מוסיק, די. בודזיאק ווי. ג'יי. "הערכה פורנזית של בועות אוויר בסוליות פולימריות לצורך השוואת עקבות" כתב עת מדע פורנזי 33(5): 1185-11197, 1988.

בודזיאק, ווי. ג'יי., "שימוש ב "קריסטל סגול חיוור" להעתקת עקבות בדם" מדע פורנזי בינלאומי, 82(1): 45-52, .1996

בודזיאק, ווי. ג'יי, "חזרה ליסודות" כתב עת לזיהוי פלילי, מהדורה 47 מס. 3, מאי- יוני 1997.

בודזיאק, ווי. ג'יי, "שיטות לקיחת הטבעת נסיון דו ממדית בצמיגים " כתב עת של זיהוי פלילי 46 (6) עמודים 689-701, 1996.

בודזיאק ווי. ג'יי, "ייצור, בחינה וזיהוי של חיתוך תא מקומט" כתב עת למדע פורנזי 41(6): 990-997, 1996.

בודזיאן, ווי. ג'יי, "תכונות של נייר שייוצר באופן מסחרי" כתב עת של החברה האמריקאית לבחינת מסמכים, מהדורה 1, מס. 1, עמודים 57-66, יוני 1998.

בודזיאק, ווי. ג'יי, האמר, ל. "הערכה של אבן דנטלית, טקסטון, ויציקה בזירת פשע" כתב עת של זיהוי פלילי 56 (5) עמוד 769; 2006. בודזיאק ווי. ג'יי, האמר ל., ג'ונסון, ג'י. מ., שנק, ר. "קביעת המשמעות של המאפיינים של שחיקת סוליה במהלך בחינה של ראיה של טביעת נעל", כתב עת של זיהוי פלילי 252/62 (3), 2012.

בודזיאק, ווי. ג'יי, "מסקנות מסורתיות בבחינת טביעת נעל מול השימוש בגישה הביסייאנית ויחס הסבירות: סקירה על ההחלטות האחרונות של בתי המשפט בבריטניה" חוק, סיכוי וסיכון (2012).


להלן תמצית מונחים לניסוח מסקנות כפי שנקבעו בקבוצת העבודה המדעית לראיות של טביעות נעל ועקבות צמיגים

מדרג מסקנות תקניות לבחינת טביעות נעל וטביעות צמיגים

חוסר בפרטים מספקים– לפי דעתו של הבוחן הוצגו בטביעה הנבחנת פרטים בלתי מספקים לצורך השוואה משמעותית עם נעל או צמיג מוכרים.

שלילה– זו הדרגה הגבוהה ביותר לאי התאמה של טביעת נעל או צמיג. שוני משמעותי צויין בהשוואה בין מאפייני הטביעה הנבחנת לבין טביעת הנעל או הצמיג המוכרים.

לפי דעתו של הבוחן, טביעת הנעל או הצמיג המסויימים אינם מאותו מקור ולא טבעו את הטביעה.

אינדיקציות לאי התאמה– לפי דעתו של הבוחן מוצג הטביעה הנבחן שונה כאשר משווים אותו לנעל או צמיג מוכרים, יחד עם זאת, סממנים מסויימים לא היו מספיק ברורים כדי לאפשר שלילה.

התאמה מוגבלת של מאפיינים מסויימים– קיימים מאפיינים  סוגיים מסויימים דומים; יחד עם זאת היו גורמים מגבילים משמעותיים בטביעה הנבחנת אשר לא איפשרו התאמה חזקה יותר בין הטביעה הנבחנת לבין הנעל או הצמיג המוכרים. גורמים אלה  יכולים לכלול, אך לא מוגבלים לפרטים בלתי מספקים, חוסר בקנה מידה, מיצוב לא מתאים של קנה מידה, שימוש בטכניקות צילום לא מתאימות, עיוות, או זמן ארוך מדי שעבר בין מועד האירוע לבין המועד בו טביעות הנעל או הצמיג נתפסו שאז צריך לקחת בחשבון דרגה שונה של שחיקה באופן כללי. לא נמצא שוני  ניתן לאישור אשר בגינו ניתן לשלול את הנעל או הצמיג לחלוטין.

לפי דעתו של הבוחן, גורמים (כגון אלה שצויינו לעיל) מגבילים את המסקנות להתאמה כללית של מאפיינים סוגיים. נעליים/ צמיגים אחרים עם אותם מאפיינים סוגיים כלולים באוכלוסייה של מקורות אפשריים של טביעות.

התאמה במאפיינים סוגיים– המאפיינים הסוגיים  של דגם וגודל הפיסי חייבים להתאים בין הטביעה הנבחנת וטביעת הנעל או הצמיג המוכרים. התאמה כללית בשחיקה יכולה אף היא להתקיים.

לפי דעתו של הבוחן, טביעת הנעל או הצמיג המוכרים הם מקור אפשרי לטביעה הנבחנת ולכן יכלו ליצור את הטביעה.


טביעות נעל או צמיג אחרים עם אותם מאפיינים סוגיים כלולים כמקור אפשרי.

התאמה בדרגה גבוהה– הטביעה הנבחנת וטביעת הנעל או הצמיג המוכרים חייבים להתאים במאפיינים הסוגיים של דגם, גודל פיסי ושחיקה כללית. לדרגת התאמה זו חייבים להתקיים גם: (1) שחיקה בלתי רגילה לאור מיקומה המסויים  דרגתה וכיוונה ו/או (2) פגם אקראי אחד או יותר.

לפי דעתו של הבוחן, המאפיינים שנבחנו מציגים התאמה חזקה בין הטביעה הנבחנת לבין טביעת הנעל או הצמיג המוכרים. יחד עם זאת האיכות ו/או הכמות היו בלתי מספקים לזיהוי. טביעות נעל או צמיג אחרות עם אותם מאפיינים סוגיים כלולים כמקור אפשרי רק אם הם מציגים אותה שחיקה ו/או פגמים אקראיים שיצפו בטביעה הנבחנת.

זיהוי– זו הדרגה הגבוהה ביותר של התאמה הבאה לידי ביטוי בטביעת הנעל או הצמיג הנבחנים. הטביעה הנבחנת וטביעת הנעל או הצמיג המוכרים חולקים מאפיינים סוגיים ואקראיים מוסכמים באיכות וכמות מספקת.

לפי דעתו של הבוחן טביעת הנעל או הצמיג הייתה המקור של הטביעה הנבחנת  והאפשרות כי צמיג או נעל אחרת הם מקור הטביעה היא זניחה.


חוות הדעת של בודציאק בשפת המקור:

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3