חניתה גרנט – עדת הגנה מס' 38

עדת הגנה מס‘ 38 חניתה גרנט מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו“ד שפיגל:

חוות הדעת מיום 29/6/07 מוגשת ומסומנת נ/250 – מוסכם כי מדובר בחוות דעת הכוללת את האמור בחוות הדעת הראשונה שהוגשה וסומנה ת/677 ובתוספת מוצגים נוספים שהובאו לבדיקת המומחית ובאים לידי ביטוי בשני הדפים האחרונים

העדה משיבה:

ש.אני רוצה להציג לך 3 דפים מתיק העבודה שהכותרת שלהם היא “המעבדה לסיבים ופולימרים, בדיקת שערות וביקורת” – תגידי לנו, כל המוצגים שמופיעים בדפים הללו, מסומנים במספר 3

ת.נכון

ש.מהיכן הם נלקחו כולם, כל ה – 30 מוצגים האלה

ת.כולם הם דגימות שיער של תאיר ראדה

ש.מאיפה

ת.מהראש

ש.ידוע לך אם חוץ מה – 30 האלה נלקחו שערות ראש נוספות לצורך בדיקה, משמורת

ת.אני קיבלתי יותר שערות ממנה, קיבלתי כ – 100 שערות ובחרתי לבדוק את ה – 30 האלה

ש.קיבלת כ – 100 שערות ראש

ת.נכון

ש.יש איזה שהוא מסמך כלשהו שמתעד את הקבלה ואת המספר של השערות בתיק העבודה שלך ומתי קיבלת וממי

ת.יש תיאור בחוות הדעת בעמ‘ 2 שבתאריך 14/12/06 המדבר על קבלת המוצגים, לא רשום כמה קיבלתי, קיבלתי את זה מהמכון לרפואה משפטית באבו כביר

ש.מד“ר זייצב

ת.אני מקבלת תפיסת מוצגים, הם מעבירים אלי ומה שרשום על הדו“ח או על המעטפה, באמת רשום כאן, לא כתוב ממי, כתוב : “השערות נתונות….מסומנת ראדה תאיר…שערות ראש של תאיר ראדה….מעבדה ביולוגית” – זה טופס של המעבדה הביולוגית לרפואה משפטית, המעבדה הביולוגית העבירה את השערות ויש טופס מצורף, זה היה במעטפה ירוקה מסומנת אל מז“פ מעבדת סיבים פולימרים

ש.מי לקח וכמה ומתי, ואיפה השאר, אם בדקת 30, איפה ה – 70

ת.השאר נמצאים במעבדה, יש מוצגים שעדין במעבדה

ש.את יכולה לומר את זה בוודאות? כי בתיק העבודה שלך לא ראיתי שום אינדיקציה לגבי זה

ת.אני כותבת בהערות שדוגמאות  3 ו – 6 A עד 6 L נשמרו במעבדה

ש.באותם דפים שמסרתי לעיונך, בתחתית הדף מצוין תאריך

ת.נכון

ש.מה זה התאריך הזה

ת.זה תאריך שסימנתי, הוצאתי את השערות וסימנתי אותן, זה התחלה של בדיקה בעצם, זה התחלה של שלבים של בדיקות, זה שלב אחד, שלב ראשוני

ש.הוצאת את השיער

ת.הוצאתי דגימה מהשערות שקיבלתי ושטפתי את השערות ואחר כך סימנתי אותן והכנתי משטחים

ש.כלומר אם בשלושת הדפים הללו יש תאריך שונה בכל אחד מהדפים בהפרש של חודש הקצר מהם, אני מבין שאלה התאריכים שהוצאת את אסופת השיער שמופיעה באותו דף ורק אז התחלת ונעזב, תסבירי לנו את התהליך הזה

הדפים מוגשים במקובץ ומסומנים נ/251

ת.יש כמה תאריכים כי בהתחלה לקחתי קבוצה של שערות ואחר כך המשכתי עם עוד שערות, התאריך שמופיע זה לא תאריך של עבודה של יום אחד, זה תהליך שלקחתי את השערות, שטפתי אותן, מדדתי אותן, הסתכלתי עליהן, הכנת משטחים ולכן כל הנתונים בתוך הדף הזה, התאריך מסמל את סיום השלב הזה

ש.עד הכנת המשטחים

ת.לא רק הכנה, אני בדקתי במיקרוסקופ את השערות האלה

לשאלת בית המשפט.התאריך הזה מה הוא מסמל

ת.הוא מסמל בחירת שערות, שטיפת שערות, הכנת משטחים ובדיקה במיקרוסקופ

לשאלת בית המשפט.כולם באותו תאריך

ת.לא, יש 3 דפים וכל דף הוא מתאריך אחר

לשאלת בית המשפט.וכל אחד מהדפים מתייחס לשערות שנבדקו

ת.כן

ש.אני מפנה אותך ל – ת/677, זו חוות הדעת שלך מיום 6/5, עמ‘ 7 פסקאות ה‘ – ו‘ ו – ז‘ – בפסקאות אלה את מתייחסת לשערות שנתפסו בכף ידה השמאלית של המנוחה שסימונם  2-B – 12 2 – B – 13, 2 – B – 13,

ת.כן, השערות שנמצאו בכף יד שמאל

ש.השערות היו לא שייכות לא למנוחה ולא לנאשם

ת.השערות לא מתאימות למוצגים 3A עד 3 aD כלומר למדגם שאני בחרתי, כלומר לאותם 30 שערות שאני לקחתי לדגימה

ש.ואם אנו מדברים על שיער ראש, מן הסתם אנו מדברים על אורכים אחרים של שיער שמתאים לשיער ראש ולא לשיער גוף מבחינת האורך

ת.אני צריכה לבדוק את האורך של השערות האלה

ש.כשקבעת שהם אינם מתאימים לא לנאשם ולא למנוחה, האם מצאת שמדובר למעשה ב – 3 אנשים שונים או שמדובר באדם אחד שכל השערות האלה B12 – B14 זה אדם אחד

ת.אני בדקתי שערות מול, עשיתי השוואה, עם 30 השערות של המנוחה ועם השערות של רומן זדורוב, אני לא יודעת אם לא מצאתי התאמה, יש כמה סיבות לכך ואני צריכה להסביר את בדיקת השערות ומה המגבלות שיש בהשוואה מיקרוסקופית בהגדלה גבוהה

ש.אני רוצה לשאול אותך, מבדיקה מיקרוסקופית חזותית כשיש לך דגימה, יש ליבה, יש קרנית, יש קוטר, יש צבע, יש עוד מספר פרמטרים, יש 10 לפחות, מבחינה חזותית מיקרוסקופית לגבי אותם פרמטרים, 3 השערות הספציפים האלה – 2B12 – – 2B13 את יכולה להגיד שהם שייכים לאדם אחד

ת.אנו לא משווים שערות מזירה שאנו לא יודעים את המקור שלהם בינם לבין עצמם, אנו משווים למקור שאנו יודעים

ש.אם כך, אני לפחות מבין ששלושת השערות הללו בינם לבין עצמם לא נעשתה השוואה לגבי שלושתם ואת לא יכולה היום לומר לנו אם מדובר בשלושה פריטים שונים או באדם אחד

ת.אף אחד לא עושה דברים כאלה, לא משווים את זה

לשאלת בית המשפט.זאת אומרת שלא משווים בין השערות שנמצאו בכף היד, שלושת השערות בינם לבין עצמם

ת.לא עושים דבר כזה

לשאלת בית המשפט.למה

ת.כי הבדיקה של השערות יש לה מגבלות ואנו מנסים לראות אם השערה שבאה מזירה ואם אפשר לשייך אותה לבן אדם או בן אדם שנמצא בקבוצה של אנשים, זו הבדיקה, אנו לא יכולים, זה לא בדיקת ד.נ.א. שאתה יכול להשוות בין כל המרכיבים וכל המוצגים, אי אפשר לעשות את זה

לשאלת בית המשפט.את שלושת השערות האלה השוותים עם הנתון של השערות שלקחת כמדגם

ת.כן

העדה ממשיכה:

ש.אני מפנה אותך לדפים שכותרתם: “המעבדה לסיבים ופולימרים דף הערות” – מוגשים במקובץ ומסומנים נ/252

תסבירי לנו את המפורט בתמצית עד כמה שאפשר על הכיתוב והאמור שם, מה את כותבת למעשה, בואי נתחיל ב –2 – B12             

ת. זה השערה שקיבלנו  מהזירה, ואני מתארת שזו שערה של ראש אדם, 18.7 ס“מ, הצורה שלו גלי, הצבע שלו חום אבל הוא משתנה בקצה הרחוק, הקצה הרחוק הוא לא רגיל, לא קצה רגיל שאנו רגילים לראות, השורש הוא שורש רגיל, שורש בשלב שהוא כבר מת, זה שלב לפני שהשיער ינשור החוצה

ש.זה שלב האנוגן

ת.לא, זה שלב הטילוג‘ן, והדבר הבא אני מתארת שכבה חיצונית של השיער שזה למעשה קשקשים, לא רק העור בראש, זה השכבה החיצונית של השיער

ש.מה זה הקותיקל שאת כותבת, זה לא קרנית

ת.קיוטיקל, בצורת השערה אפשר לתאר אותה כך שיש לה עטיפה חיצונית, קשקשים, שבאנגלית קוראים לזה קיוטיקל, הקיוטיקל עשוי מתאים שיושבים אחד על השני בצורה כמו של גג רעפים וזה העטיפה החיצונית ובתוך השער יש קורטקס שזה גוף השערה עצמה ולפעמים יש גם בתוך הקורטקס באמצע עוד סט של תאים שקוראים להם מדלה, אם תחשבו על עיפרון, אז הקיוטיקל יהיה הצבע החיצוני של העיפרון, הקורטקס יהיה העץ והמדלה יהיה העופרת עצמה

ש.ואז אנו מגיעים לקוטר בהמשך

ת.רגע, אני כותבת בקיוטיקל שהוא שונה מאוד מדוגמת הביקורת ואני מציינת אותו, יש לי ציון של צבע

ש.ואז אחרי שאת קובעת שהוא שונה מאוד מדוגמת הביקורת את מתארת גם את הקוטר

ת.הוא לא משתנה הקוטר, הוא אחיד ולא מצאתי את זה בשערות של תאיר ראדה, מצאתי את הדוגמאות שלה שהשערות יש להן איזור עבה ואיזור יותר צר וכאן אין ואריאציה בקוטר

ש.ולכן את כותבת שזה שונה מהמוצג 3

ת.נכון

ש.ואז באות שלושת השורות המסכמות שמדברות בעד עצמן, תפרשי לנו אותן

ת.אני לא מצאתי את המאפיינים הדומים לדוגמאות שבדקתי, זה נכון

ש.איפה דפי הבדיקה שמופיעים לגבי השערות – 2B12 – 2B              14

ת.לא היה בהם צורך, כי ברגע שאני רואה שהשערה שונה אני לא צריכה לבדיקת כל הפרמטרים, זה לא חד משמעי

לשאלת בית המשפט אבל זה כל כך בולט שלא היית צריכה את בדיקת הפרמטרים

ת.נכון

ש.אני מפנה אותך שוב לאותן פסקאות בעמ‘ 7, ה‘ – ו‘ ו – ז‘ ושם בין היתר את מציינת לגבי שלושת השערות 2B12 – 2B14 אינן מתאימות לבדיקת ד.נ.א. גרעינית

ת.נכון

ש.למה הן אינן מתאימות, מה הסיבה

ת.שערות 2B13 ו – 2B 14 הן ללא שורש בכלל ולכן לא ניתן לבדוק ד.נ.א גרעיני ללא שורש למרות אורכן, שערה 2B12 יש עליה שורש אבל זה כנראה בשלב הטינוג‘ן, השורש כבר מת ולא ניתן לבדוק ד.נ.א. גרעיני

עו“ד שפיגל: אני מבקש להגיש בהקשר לכל המהות והיחס לבדיקה מיקרוסקופית חזותית ולעומת בדיקות אחרות, פרוטוקול מישיבת חוק, חוקה ומשפט שלוותה באמצעות מומחים, פרופסורים ואנשי מדע שיש בהם אינדיקציה שמתייחסת גם לעדה הזו.

עו“ד ענבר: אני רואה התייחסות רק לד.נ.א.

עו“ד שפיגל: אני מצמצם את זה רק להתייחסות ל – ד.נ.א.

עו“ד ענבר: העדה אינה מומחית לד.נ.א., איני רואה את הקשר בין המסמך הזה לבין העדות שלה, המסמך הזה הוא פרוטוקול של ועדה, כפרוטוקול היא קבילה לעצם אמירת הדברים ועל כך לא נחלוק.

לצורך השאלה אם מה שנאמר פה מי כל מיני דוברים, חלק זה רופאים וחלק זה חברי כנסת, שזה דברים נכונים או לא נכונים, זה לא מאמר מדעי.

החלטה

הפרוטוקול כרשומה ציבורית וככזו בלבד, מתקבל, מוגש ומסומן נ/253.

ניתנה היום כ“ב בסיון, תשס“ט (14 ביוני 2009) במעמד ב“כ המאשימה, ב“כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

שופטת

חיים גלפז

שופט

יצחק כהן, אב“ד

סגן נשיא

העדה משיבה לעו“ד ענבר:

ש.אני רואה שאת מציינת פה שאת עברת בשנת 1999 קורס בזיהוי סיבים ושערות בבית הספר האקדמי של ה– FBI בארה“ב

ת.נכון

ש.זה הקורס שבו בעצם למדת להיות מומחית לשערות

ת.לא

ש.למדת קורס אחר

ת.הקורס הזה זה בשנת 1999 וקיבלתי הסמכה בסוף 2001, זאת אומרת הקורס הזה היה קורס של שבועיים, קורס התחלתי וכשחזרתי למדתי את המומחיות על ידי ראש המעבדה דאז עזריאל גורסקי שהיה ראש המעבדה, היום הוא בארה“ב

ש.כמה זמן עבדת תחת הפיקוח שלו

ת.שנתיים

ש.לפני 1999 את היית מומחית לטביעות אצבע

ת.פיתוח טביעות אצבע סמויות

ש.ולמה עברת מפיתוח טביעות אצבע לבדיקת שערות

ת.עברתי לשם כי היו לי ענינים פרסונליים עם ראש המעבדה דאז והחלטתי שאני לא יכולה לעבוד יותר איתו, אז עברתי

ש.בתקופה שבה את בעצם נשלחת לקורס וחזרת ועבדת במעבדה, האם נכון שבאותה תקופה לא היו בדיקות שערות במז“פ

ת.לא, זה לא נכון, השערות נבדקו במז“פ שנים וגם במכון לרפואה משפטית, היו שני מומחים במעבדה ביולוגית במז“פ וגם במכון לרפואה משפטית, אחרי שעברתי למעבדה לסיבים פולימרים כדי ללמוד יותר נכון את העבודה של הסיבים, הייתה ישיבה והחליטו שאת בדיקת השערות גם יעבירו למעבדה לסיבים ופולימרים, אני לא בדקתי כמובן בתקופת ההכשרה שלי תיקים ולא חתמתי על תיקים, בדקתי יחד עם המומחה אבל הוא כן בדק תיקים והוא היה האסמכתא

ש.לאחר שמר גורסקי פרש, מתי הוא פרש

ת.נדמה לי שלפני 2001 אבל הוא המשיך להכשיר

ש.כשסיימת את הכשרתך והוסמכת, המשכת לעבוד במעבדת סיבים כבודקת שערות עד 2007 שאז פורקה מעבדת סיבים

ת.המעבדה פורקה, אני המשכתי לטפל בנושא של שערות עד נדמה לי סוף 2007, תחילת 2008

ש.מעבדת סיבים פורקה בשנת 2007

ת.נכון

ש.ואז בעצם התחום של בדיקת שיער יחד איתך עבר למעבדה ביולוגית

ת.נכון

ש.זה נכון שבתקופה הרלוונטית לתיק זה וגם בשנים שקדמו לזה, את היית המומחית היחידה לבדיקת שערות

ת.אני הייתי המומחית היחידה למרות שבאותו זמן היה מומחה במעבדה ביולוגית עד השלב שהוא פרש

ש.בתקופה של התיק הזה היה מומחה נוסף לבדיקת שערות באיזה שהיא מעבדה במז“פ

ת.לא

ש.היום איפה את משרתת

ת.כיום אני החלטתי שאני רוצה לעזוב, היום עברתי לחטיבת מודיעין

ש.את לא במז“פ

ת.נכון

ש.את החלטת שאת רוצה לעזוב את מז“פ

ת.זה לא פשוט לעזוב את מז“פ, עבדתי שם 20 שנה ורציתי שינוי ועברתי למקום אחר

ש.בלי שום קשר למה את רצית, גם החליטו במז“פ בשנת 2008 להפסיק לגמרי את בדיקות השיער הנורפולוגיות זה נכון

ת.אני ביקשתי והתייעצתי עם ראש מז“פ החדש והוחלט שאנחנו לא ממשיכים בבדיקה הספציפית הזו, הנורפולוגית

ש.זה לא בגלל שאת אישית החלטת לעזוב ליחידה אחרת אלא בגלל שהחלטתם שאין מקום לבצע את הבדיקה

ת.זה נכון שהחלטנו בקונסטלציה הזו שיש בודק אחד לא להמשיך בבדיקות נורפולוגיה גם בגלל שזה נושא מורכב וגם בגלל ההתקדמות הגדולה בד.נ.א בשנים האחרונות שצריך מדי פעם לעצור ולעשות חישוב האם באמת שווה להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בבדיקה שהתוצאה שלה, הראיה שלה היא חלשה יחסית לעומת בדיקת ה ד.נ.א למרות שזו לא הבדיקה היחידה שעשיתי בתור בדיקת שערות, זה פן אחד בתוך בדיקת השערות

ש.את בעצם קיבלת שערות מזירה, דבר ראשון, תיארת כאן שעשית איזו בדיקה מקדמית במיקרוסקופ, את בודקת ומאפיינת את השערה

ת.נכון

ש.את בודקת אם היא מתאימה לד.נ.א

ת.קודם כל אני לא עושה את זה, אני מנסה קודם כל לזהות אם הדבר שמולי הוא שערה, יכול להיות גם סיב סינתטי, לאחר מכן אני עוברת לראות אם מדובר בשערת אדם או שערה של בעל חיים, אני מנסה לזהות את השערה, ברגע שזיהיתי אותה בתור שערת אדם, אני בודקת אחד הדברים הראשונים לראות אם השורש מתאים לד.נ.א גרעיני

ש.ואת הבדיקה הזו את עושה בשלב הראשון במיקרוסקופ בהגדלה נמוכה

ת.נכון, לפעמים אני לא רואה את זה בהגדלה נמוכה ואני אלך להגדלה גבוהה

ש.אם אציג לך כדוגמא את המסמך מיום 16/12/06 שמתאר שערות מהזירה, מסמך מתיק העבודה, זו דוגמא לבדיקה מדגמית

ת.כן

הדף שהוצג, מוגש ומסומן ת/748

ש.כשאת בודקת אם השורש מתאים לבדיקת ד.נ.א גרעיני, את בודקת בשלב שנקרא אנוגן או בשלב שנקרא טלוגן

ת.השערות בראש או בגוף הם בשלבים שונים של גדילה ואחר כך הגדילה הזו נעצרת והשורש מת והשיער נושר ולאחר מכן יש איזה שהוא מעגל ששערה חדשה צומחת במקום השערה שנשרה, שורש בשלב האנוג‘ן זה שערות שהשורש עדין גדל והשערה מתארכת, תאים נדחפים החוצה מתוך הראש והשערה מתארכת והשערה דבוקה בתוך הראש, ואז אם תולשים את השיער, יש לנו את השורש שהתאים הם עדין חיים ואפשר להפיק מהם ד.נ.א.

בשלב הטלוג‘ן, זה בעצם השלב הסופי של השורש שהתאים והשורש מתים, התאים של השורש מתים והשורש הזה אם אין איזה שהוא, לפעמים יש תאים או חומר אחר שנבדק, חומר תאי באיזור של השורש אבל השורש עצמו הוא לא קנדידט לד.נ.א גרעיני

לשאלת בית המשפט.ובדרך כלל בשלב הזה אי אפשר להפיק ד.נ.א. גרעיני

ת.נכון, אבל אפשר להפיק ד.נ.א אחר מיתוכדיאלי מגוף השערה, כל החומר הזה זה תאים מתים, שיער חוץ זה חומר שעשוי מתאים מתים ולכן לא ניתן להפיק ממנו ד.נ.א גרעיני

לשאלית בית המשפט. מה ההבדל בין הדנ.א. הגרעיני למיטוכונדריאלי

ת.בד.נ.א הגרעיני, הד.נ.א עצמו חצי בא מהאבא וחצי מהאמא, בד.נ.א המיטוכונדריאלי, הד.נ.א הזה שונה והוא נמצא ביחידות מחוץ לגרעין בתוך התא ומחוץ לגרעין והד.נ.א הזה מועבר מהאמא לכל הילדים שלה

לשאלת בית המשפט.מבחינת הנתונים שלכם להשוואה מה יותר מדויק

ת.אני לא מומחית לד.נ.א אבל מבחינה סטטיסטית, בד.נ.א הגרעיני יש יותר נתונים מדויק, מבחינה סטטיסטית הגרעיני הוא הרבה יותר מדויק, גם אפשר לדעת מד.נ.א גרעיני אם זה זכר או נקבה, מה שאפשר לדעת מהד.נ.א האחר.

העדה ממשיכה:

ש.בעצם אותן שערות כשהשורש הוא חי, שגם אפשר לבדוק אותן בד.נ.א גרעיני, אלה שערות שנתלשות בכח מהראש

ת.נכון

ש.לעומת שערות שהשורש מת, אלה שערות שנושרות ללא כח

ת.לא תמיד, אנו לא יכולים לדעת כי יכול להיות שתולשים שערות מהראש, אז יפלו יחד עם זה שערות בשלב הטלוג‘ן, הן נושרות לבד אבל אנחנו לא יודעים אם זה הוצא בכח או לא

ש.ממה שאני אומרת זה לא צריך כח כדי להוציא את זה

ת.זה לא מדויק, אנחנו לא יודעים

ש.בשלב הבא, אם את מבקשת לבצע בדיקה השוואתית, את לוקחת שערה כלשהי מהזירה ומשווה אותה לשערת ביקורת שנלקחה מאדם זה או אחר, זו העבודה

ת.לא, מה שעושים קודם בודקים את זה חזותית ואם אני יכולה לשלול בשלב הזה אני שוללת ואחר כך אני יכולה לבדוק בהגדלה נמוכה, וברגע שאני שוללת זה חד משמעית לא מתאים, ברגע שבשלבים האלה אני לא יכולה לשלול, אני הולכת להגדלה גבוהה ואז אני מבצעת את בדיקת ההשוואה במיקרוסקופ השוואתי

ש.את מסתכלת במיקרוסקופ בהגדלה גבוהה על שערת ביקורת ושערה מהזירה, את מאפיינת אותם על פי הבדלים שאת רואה בעין במיקרוסקופ, זו בעצם הבדיקה המורפולוגית

ת.פחות או יותר, אני קודם לומדת את שערות הביקורת ואז אני לוקחת שערה אחת שהיא שערה מהזירה ואני גם מסתכלת עליה ואחר כך אני בודקת את כל המאפיינים שלה ומשווה אותה למאפייני שערת הביקורת

ש.המאפיינים האלה, זו התרשמות שלך ואיך שאת רואה את הדברים האלה בעיניים

ת. דרך המיקרוסקופ

ש. לא מדובר למשל בבדיקה מדוייקת שנותנת ערכים מס‘ מדוייקים כמו פרופיל DNA

ת. לא מדובר שמכניסים למכשיר ומוציאים פלט זו בדיקה ויזואלית מיקרוסקופית

ש. לא רק שזה לא במכשיר זו גם לא בדיקה שערכיה מדידים. את יכולה למדוד אורך שערה להגיד מה האורך המדויק אבל חלק מהמאפיינים שאת מתייחסת אליהם הם לא מדידים. למשל את אומרת אם משהו נראה לך עבה,דק, רחב או צר זו התרשמות שלך בלי מספר

ת. נכון היא לא נמדדת במספר

ש. זה מבוסס על ניסיון, מה שראית. תיאור שלך.

ת. כן

ש. זה נכון גם שלא קיים מאגר נתונים סטטיסטי לגבי השכיחות של מאפיינים כאלה ואחרים מידת הדמיון בין שערות שונות

ת. אין שום מאגר סטטיסטי לגבי שערות.

ש.את לא יכולה לומר אם תכונה מסויימת שאת רואה היא נדירה, שכיחה, את לא יכולה לתת מס‘ סטטיסטיים

ת. נכון אבל אני יכולה להגיד אחרי שראיתי הרבה שנים, הרבה שערות, אם ראיתי משהו יוצא דופן וגם מתוך הספרות

ש. את לא יכולה להגיד מספרים

ת. לא תמיד צריך להגיד מספרים. אם יש לי למשל המדלה שהוא החלק הפנימי של השיער, אם יש לי מדלה שהוא 3 מדלות ביחד, זה דבר מאוד נדיר.

ש.כמה מקרים יש שמצטרפות 3 תכונות מסויימות?

ת. אף אחד לא בדק את זה

ש. גם לא קיימים נתונים לגבי שיעור טעות בהשוואת שיער

ת. זה ידוע שיש טעויות בבדיקות השיער, יש שני סוגים של טעויות. הסוג הראשון הוא למעשה לא טעות, אלא מגבלה של הבדיקה, שאני אומרת שאני מצאתי מאפיינים דומים בשערות זה לא מצביע על אדם מסויים. זה מצביע על עוד אנשים כי שערות זה לא דבר ייחודי לאדם אחד. יש עוד אנשים עם אותם מאפיינים. כשאני אומרת שהשערה היא שלילית, הכוונה היא שלא מצאתי התאמה בקבוצה שאני בדקתי. במקרה הזה ב-30 השערות. יכול להיות, שלשערות ראש יש לפחות 100,000 שערות בראש, יכול להיות שבדגימה שלי, אפילו ב-100 שיש לי אני לא אמצא את השערה הספציפית הזו כי יש שוני בשערות הראש של אדם אחד.

ש.מה שאת אומרת שב-30 או 100 לא תהיה אבל אם יבדקו 101 או 20000 כן יהיה

ת. נכון וזה מצביע על הבעיה בבדיקה

ש.שזו לא טעות אלא הבדיקה מלכתחילה לא נותנת לעולם זיהוי ודאי

ת. נכון את לא יכולה לזהות אדם מסויים.

ש. לגבי טעות – את בודקת, יוצאת משהו ומסתבר שטעית זה גם יכול להיות?

ת. נכון.

ש. באיזה מקרים, באיזה אחוז מהם אין נתונים שאת אומרת שמשהו נראה דומה או שונה, בכמה את צודקת?

ת. ה– FBI עשו מחקרים. מתוך 80 בדיקות שמצאו התאמה בשערות, הן הועברו לבדיקת DNA ומצאו שהיתה טעות ב-9 מתוך 80.

ש. זו גם הסיבה שהחליטו להפסיק את הבדיקות לאור התפתחות ה– DNA

ת. כן וגם בגלל מורכבות הבדיקה ובגלל שהמשקל שלה נמוך.

ש. את מדברת על מחקר מ-2002 שנעשה על ידי מומחים הוק ובדולי שניסו למצוא מה מידת ההתאמה לעומת DNA שאינו גרעיני. המחקרים הראו שלא קיים היום מידע מדויק באשר לטעויות בבדיקות. אנו לא יודעים כמה אחוזים הטעויות

ת. אני כבר שנה לא בתפקיד, אני לא קוראת את המאמרים, אני לא יודעת מה נעשה. בתקופה שאני יודעת לא היה מדד סטייה מדעי. עד כמה שאני יודעת לא ניתן לקבוע את אחוזי הטעויות.

ש.אמרת לנו שכשמדובר בהתאמה, בקביעה שבבדיקה מורפולוגית שתי שערות דומות מבחינת המאפיינים זה לא אומר שהן ממקור משותף אלא מאנשים שונים עם מאפיניים דומים

ת. נכון אין מאגר נתונים שאומר כמה אנשים כאלה יש.

ש. לעומת זאת, בתוצאה שלילית אמרת לנו שיש בעיה אחרת – שקיימת שונות בין השערות על אותו ראש

ת. נכון

ש. בעצם על אותו ראש יכולות להיות שערות עם אורכים שונים

ת. נכון

ש. יכול להיות אפילו עם צבעים שונים, גם טבעי וגם לא טבעי

ת. נכון

ש. וגם בתכונות אחרות יותר מקרוסקופיות יש שונות

ת. נכון

ש. וגם אנו לא יודעים, אין מאגר שאומר כמה סוגי שערות יש על אותו ראש של אדם

ת. נכון

ש. ולכן בעצם ברוב המקרים, גם כשהינך קובעת כי שיערה אינה מתאימה לאותן שיערות ביקורת שבדקת זה לא שולל שהיא מתאימה לשיערת ביקורת אחרת מאותו ראש.

ת. נכון.

ש. זה אולי למעט מקרים מאוד קיצוניים של שיערות מגזע אחר לגמרי, שיערות ראש מול שיערות גוף, יכולה במקרים מסויימים קיצוניים כי המדובר בגזע שונה.

ת. זה אותו דבר.

ש. ולגבי שיערות לבנות.

ת. לא בודקים כי אין מאפיינים.

ש. ולכן בעצם מה שקבעת, קביעתך בחוות הדעת, ניסוחה כי אם יש או אין מאפיינים דומים זה שיערות הביקורת שבדקת.

ת. נכון.

ש. ולמעשה תוצאתך, היא לא חד משמעית, לא לחיוב ולא לשלילה כמעט לעולם.

ת. נכון.

ש. בנוסף לזה, חלק מהמאפיינים שאת בודקת סובייקטיביים.

ת. מישהו שהוא, יש רמה של אובייקטיביות שאם מומחה אחר יבדוק את זה יגיע לאותן תוצאות.

ש.שזה מחזק את אובייקטיביות הבדיקה, בגלל שזה מחזק את טענתי כי זה סובייקטיבי כי אם מומחה אחר יבדוק יגיע לתוצאה אחרת ולא בטוח כי יגיע לאותה תוצאה.

ת. נכון, אבל מישהו עם אותה רמת מומחיות ונסיון, נכון שאני יכולה לטעות ולא יסכים איתי, אבל מבוסס על זה גם כן אנשים שמכל העולם יבדקו ויתנו חוות דעת ויגיעו לאותן תוצאות אבל לא במאת האחוזים.

ש. במחקרים שנעשו, לא רק שהיו מקרים שבודקים שונים הגיעו לתוצאות שונות על אותה דגימה, אלא אפילו היו מקרים שאותו בודק שהסתכל על אותה דגימה לאחר מספר ימים הגיע לתוצאות שונות.

ת. לא מוכר לי המחקר הזה, בהרבה תחומים של השוואת מחקרים במז“פ יכולים להגיע לתוצאות שונות, לא צריכה להיות הסכמה בנוגע לטביעת אצבעות, בדיקת נעליים.

ש. בנוגע לכל בדיקה השוואתית.

ת. נכון.

ש. ולכן, הנהלים של מז“פ מחייבים בבדיקות השוואתיות כי הבדיקה תבוצע על ידי שני המומחים.

ת. זו אחת הטענות שביקשנו עוד מומחה. זה לא בשיערות, אלא גם בסיבים ובתחומים אחרים.

ש. בשיערות לא היה עוד מומחה במקרה הספציפי שלך, עבדת לבד.

ת. נכון.

ש.זה לא רק מז“פ המציאו את הדרישה שצריך עוד מומחים, זה מקובל בעולם, גם ב–fbi ובמקומות אחרים.

ת.נכון. איני יודעת מה קורה במעבדות אחרות, אולי במעבדה באירופה יש בודק אחד.

עו“ד ענבר: מגישה מאמר של ה– FBI לענין בדיקות השיער.

מוגש ומסומן ת/749.

העדה ממשיכה:

ש. לא עשו בדיקה נוספת לבדיקתך.

ת. נכון.

ש. קיבלת אישור לחוות הדעת שהגשת מגורם מוסמך מהמז“פ.

ת. כמו שאין מומחה לשיערות, אין אף אחד ממז“פ היום שיוכל לבדוק ולאשר, ביקשתי מראש המעבדה שפרש כמה חודשים לפני לעבור על חוות דעתי ולאשרה והוא עשה את זה, כי המומחה לראיות המיקורסקופיות.

ש. לא פנית לראש המעבדה הנוכחי שהיה ממונה עליך באותו זמן מבחינה מינהלית על מנת שיאשר את חוות דעתך והוא לא ראה אותה.

ת. הוא לא יכל לבדוק אותה, איני מעבירה לו שום חוות דעת, באותה תקופה זו היתה תקופת מעבר.

ש. נכון שבמז“פ כל חוות דעת שיוצאת צריכה להיות מאושרת על ידי ראש המעבדה ולא על ידי ראש המעבדה שפרש לגמלאות שם הוא לא מומחה לשיערות.

ת.הוא לא מומחה בכלל, אין טעם ליתן לו לבדוק חוות דעת שהוא לא מבין בה.

ש. זה נכון שלמעשה וגם ציינת את זה, הסיבה שבמז“פ הוחלט להפסיק את הבדיקות המורפולוגיות, הוא למעשה כי כיום המקובל החל להיות מקובל גם במקומות אחרים בעולם ולהשתמש בבדיקה המיקרוסקופיות לצורך מיון וסינון, ואת ההשוואה עצמה לבצע באמצעות בדיקות די.אן.אי או גרעיני או די.אנ.אי מיטוכונראלי במקרים בהם לא ניתן לבצע בדיקת די.אנ.אי גרעיני.

ת. השאלה הזו והויכוח הזה נמשך יותר מעשר שנים במעבדות בעולם וחלקן החליטו כי הם מוותרים על הבדיקה ההשוואתית המורפולגית כמו בישראל וחלק החליטו כי אינן מסכימות והן ממשיכות עם הבדיקה המורפולוגית ואח“כ השליכו את זה לבדיקת די.אנ.אי.

ש.זה שבגלל די.אנ.אי גם זה אינו גרעיני נחשב מדוייק יותר מבדיקה השיערות.

ת. זה לא נכון להציג את זה כך כי בדיקת די.אנ.אי שאינה גרעינית, אם אני רוצה לבדוק שני ילדים מאותה משפחה אז הבדיקה שאינה גרעינית תהא זהה, יכול להיות כי בדיקת השיערות אני אראה את השוני ואוכל להצביע על איקס.

ש.גם במגבלה זו מדובר בבדיקה יותר אובייקטיבית, יותר מדעית, הבדיקה אותה עשית.

ת. נכון.

ש. כמה פעמים קרה לך בעבר כי שיערות שלך נראו בבדיקה לא מתאימות נמצאו מתאימות בבדיקת די.אנ.אי שאינה גריעינית.

ת. אני יכולה לחשוב על מקרה אחד, לא שלחנו, אנו לא עושים בדיקה שאינה גרעינית באופן שגרתי, ולאחרונה אני יכולה לחשוב על מקרה אחד.

ש. את מדברת על המקרה שהעדת בבית משפט מחוזי בירושלים.

ת. נכון.

עו“ד ענבר: מגישה פרוטוקול עדות העדה וחוות הדעת.

נתקבל וסומן ת/750.

חווה“ד בהקשר לתיק זה מוגשת ומסומנת ת/751.

העדה ממשיכה:

ש. באותו מקרה שמדובר בו בתיק אונס ורצח של ילדה, בדקת שיערה שנמצאה באזור המפשעה של המנוחה, השווית אותה לשיערות ערוה שנקלחו מהחשוד, לא מצאו התאמה אלא בבדיקה די.אנ.אי גרעינית.

ת. נכון.

ש. באותו מקרה הסברת כפי שאמרת כאן, כי אינך יכולה לשלול כי זו היתה שיערת החשוד.

ת. כן, במקרה זה לא הייתי בודקת את זה בכלל, זה מקרה שהיה  די.אנ.אי מהזירה, היה גם זרע. במעבדה הקודמת לא היינו בודקים את זה, בגלל שעברנו למעבדה ביולוגית, ראש המעבדה ביקש ממני לבדוק את זה ולמעשה ברגע שיש כבר ראיה של די.אנ.אי גרעינית אנו לא נוהגים לבדוק.

ש. אבל במקרה הזה בדקת.

ת. נכון.

ש.וזה לא התאים.

ת. נכון.

ש. גם הבדיקה המיטוכונדריאלי של השיערה, נתנה התאמה לחשוד, וגם נמצא זרע של החשוד בגופה של המנוחה.

ת. זה לא נכון שהבדיקה שאינה גרעינית היתה התאמה רק לחשוד, יכול להיות לכל אחד עם אותו די.אנ.אי זה יכול להיות גם אחיו.

ש.לא אמרתי לך רק החשוד. אני רואה לשאול אותך, מה  שאמרת נמצא בפרוטוקול, מפנה אותך לסעיפים 16-18 לחוות דעתך, בעמ‘ 9 ל–נ/250, ציינת בסעיף 16, שאת בתאריך 17.12 הבחנת יחד עם אבנר רוזנגרדן בסימן החשוד ועקבת נעל בדם וצילום על מכנסי המנוחה. בשלב הזה המכנסיים עוד לא נתקבלו לבדיקה.

ת.  נכון.

ש. את לא מומחית לעקבות נעליים.

ת. נכון.

ש. בעצם, בשביל מה הסתכלת על תמונות המכנסיים, חיפשת שם שיערות.

ת.אסביר, שאני התחלתי לבדוק התיק, לפתוח המוצגים, בעצם המוצג הראשון שראיתי זה היה מוצג שיערות וסיבים [1A], והם היו יחד, מוצג 18, שיערה נתפס על דלת השירותים על צדה הפנימי של הדלת בו נרצחה המנוחה. כשהסתכלתי על הסיבים הבנתי שאינם מיקרוספוקופיים אלא מאוד גסים והיה חשוב לי לדעת באותו רגע מה המנוחה לבשה כי היה ברור לי שאם הסיבים לא מתאימים, לבגדים שלה, אז הם מתאימים למשהו אחר שהיה שם.

ש. ולכן הסתכלת על תמונות המכנסיים.

ת. ולכן, ביקשתי ממעבדה ניידת לשלוח לי כמה צילומים דרך המחשב על מנת שאוכל להסתכל על הזירה ואז הסתכלתי על הצילומים וראיתי כתמים על המכנסיים, כתמים אדומים, כתמי דם, שלא נראה לי מאיפה הם באו, למה הם שם, זה לא נראה כתמי התזות, אלא מריחה של יד, בהתחלה חשבתי למה הכתמים האלה שם, מה הסיבה שיש כתמים כאלה גדולים על המכנסיים.

ש. אינך מומחית להתזות דם, לא לידיים, לא לרגליים ולא למכנסיים.

ת. נכון.

ש.למה נדרשת לדבר שאינו בתחום מומחיותך.

ת. קודם כל, 10 שנים עבדתי במעבדה לפיתוח טביעות אצבעות, אני הייתי במספר זירות, עבדתי בהן, פיתחתי טביעות אצבע סמויות בדם מהרבה מאוד מוצגים, ראיתי בעשר השנים הללו הרבה מאוד סימנים ודם, זה לא דבר חדש עבורי.

ש. גם אני ראיתי אבל את כאן יושבת כמומחית לשיערות, את ראית והתרשמת כי זה מריחת ידיים, רגליים, מה עשית, פנית למומחה מתאים במעבדת סימנים וידיעת אותו.

ת. ביקשנו לדעת קודם כל היכן המכנסיים ולדאוג כי יגיעו למז“פ כמה שיותר מהר.

ש.לאיזו מעבדה הזמנת אותם.

ת.מי שעשה את זה הוא אבנר איני זוכרת.

ש. זה הגיע אליכם ב– 21.12 ואז מה עשיתם.

ת. קראנו למומחה לעקבות נעליים.

ש. את, לא קראת למומחה לא ב– 14.12 כשחשבת שאת רואה מריחות ידיים, מה שעשית, הזמנת תמונות מוגדלות, אח“כ ב– 17.12 כשחשבת שאת רואה עקבות נעליים גם לא הזמנת מומחה, אלא הזמנת את המכנסיים אלייך, וגם ב– 21.12 כשהמכנסיים הגיעו, גם אז לא קראת למומחה, אלא רק ב– 27.12 לראשונה המומחה למעבדת סימנים קיבל מכם צילום של המכנסיים עם הכתמים ועדיין לא את המכנסיים, אחרי שיום קודם לראשונה הזמנתם אותו למעבדה והראתם לו התגלית שגיליתם ורק ביום 1.1.07 העברתם את המכנסיים למעבדת סימנים, למה עיכבת במשך שבועיים את החקירה למומחים המתאימים.

ת. קודם כל, לא עיכבתי דבר. מה שאני ראיתי ב– 14 לחודש הייתי לבד במעבדה, הייתי עסוקה עם פתיחת המוצגים ותאורם זה היה סופ“ש נדמה לי, רציתי שאבנר ישב איתי על זה עוד פעם ביום ראשון כי באמת לא ידעתי מה יש שם, לא הייתי בטוחה באותו שלב.

ש.זה לא מתפקידך.

ת.זה כן מתפקידי וגם לחפש ראיות. ב– 17 לחודש אבנר ישב איתי במחשב ועשינו הגדלה של המכנסיים במחשב עצמו, אז ראינו סימנים חשודים כעקבת נעל, זה היה עדיין חשוד. קודם כל הודעתי והתקשרנו לראש המעבדה הניידת, ינאי עוזיאל, לא הסתרנו את זה, דיברנו איתו וביקשנו שיברר עם החוקרים במכון היכן המכנסיים. לאחר מכן, אבנר דיבר עם המכון והם העבירו המכנסיים אלינו, זה הגיע לא לתיק שלי, לא לתיק שיערות, זה הגיע לתיק של סיבים, תיק שאבנר עבד עליו ואני לא אחראית לאבנר ולתיאומים שעשה.

ש. למה בכלל את בחוות הדעת שעניינה מומחיות בשיערות, את כוללת סעיפים 6, 17 ו– 18 ששם מדובר בכלל על צילומים עליהם הסתכלת בישיבה וראית סימנים על הקיר, למה זה רלוונטי בחוות דעתך.

ת.זה רלוונטי לפעילות המרכזיות שעשיתי בתיק זה.

ש. את בודקת שיערות, זו חוות דעת של מומחית, זה לא יומן, כך מקובל במז“פ לכתוב תעוד של מעבדות אחרות ולתחומים שאליהם אינך מומחית.

ת. כך מקובל אצלנו במעבדה.

ש. אבל המומחיות שלך היא בשיערות ועל זה חוות הדעת.

ת. נכון.

ש. אעבור איתך על השיערות שבדקת, קודם כל  את בעצם אפשר להגדיר כי יש כאן שלוש קבוצות של שיערות בגדול, השיערות הארוכות מהתא, אלה שנמצאו על הקיר והדלת, קבוצה שניה שיערות מדסים שהורדו מבגדי המנוחה, שהם סומנו על ידך אחד C והשני C4 ושיערות שנתפסו מכל מיני מקומות סומנו על ידך 4 ו– 7.

ת. כן.

ש.בקבוצה שלישית השווית רק לשיערות המנוחה ולא לשיערות הנאשם.

ת. כן.

ש. נכון ששללת אותן ללא בדיקה השוואתית.

ת.לא מדוייק, היו נדמה לי שיערות מחוץ לבית הספר שעשיתי גם השוואה איתן.

ש. עכשיו, נתייחס רגע לפני שנדבר על השיערות מהזירה על דרכים של העברת שיער מאדם לאדם ולמקום מסוים, יש העברה ישירה או משנית, הסבירי לנו על כך.

ת.השיערה יכולה להגיע כשיש, השיערה מועברת במגע, כשיש מגע בין שני אנשים, היא יכולה  לעבור מאדם לאדם, אם האדם עובר קרוב ליד, ונושרת שיערה יש אפשרות כי השיערה תעבור לאדם ליד, או אם ישנה נגיעה בין שני אנשים, יש אפשרות נוספת ששיערות נושרות ומגיעות למושב הרכב ואם מישהו יושב השיערות מגיעות אליו.

ש. זה דבר די נפוץ למצוא חלקי שיערות או שעירות בכל מיני מקומות על בגדים של אנשים.

ת.כן, שיער נושר באופן טבעי, אז יהיו שיערות.

ש. במקומות כמו חדר שירותים יכולות להיות שיערות.

ת.נכון.

ש. מפנה אותך לסעיף 19 לחוות דעתך בו את מתייחסת לשיערות מהמדסים ששלחת אותן לבדיקות די.אנ.אי בארה“ב והן נבדקו ואת מציינת כי לאחר שביקרת בזירה, וכשהתברר שרומן זדורוב הוא החשוד היחיד הורית לעצור את הבדיקות מכיוון שאת הגעת למסקנה שהנאשם הוא עבד בבית הספר, בקרבת מקום בזירה ולשיטתך אין חשיבות להמצאות שיערות שלו בזירה. למה כוונתך.

ת. נכון, אני עצרתי את הבדיקות מכיוון ששיערות נושרות ורומן לא זר לכניסה, לבית הספר, לזירה, אם אמצא כמה שיערות בבדיקה שאינה גרעינית ומדובר בשיערות מאוד קטנות, מיקרוספוקיות, שיערות גוף, לא נוכל לדעת, מעצם זיהוי של שני אנשים הגיעו לאותה סביבה או ממגע מאותו אקט של רצח.

ש.זה נכון לא רק לגבי שערה שהיתה בתאוריה אילו היתה אלא לגבי אדם אלמוני שאיננו יודעים אם קשור לרצח אם לאו. זה בעצם נכון גם לאנשים אחרים שהסתובבו בבית הספר, אם אנו מוצאים שיערה שאיננו יודעים של מי היא, אין לנו יכולת לדעת אם זה קשור לרצח אם לאו.

ת.במקרה הספציפי הזה, כן.

ש. יש בעצם 20 שערות כאלה, שערות שסומנו על ידך 1A 2-5 שהיו על הדלת מבפנים, שערה 1B שהיתה על הקיר המזרחי, שיערה 2A על כף יד ימין של המנוחה ושערות 2B 1-15 על כף יד שמאל של המנוחה. מתוך השערות האלה, מתוך ה– 20, 14 שערות בסה“כ את מצאת שאפשר לבדוק אותן בדיקת די.אנ.אי גרעינית והן נשלחו לבדיקה כזו. שתיים נשלחו בשלב מאוחר יותר. כרגע אני אומרת אותן יחדיו.

ת. אני לא בטוחה.

ש. אפשר לראות את זה במסמכים שלך, האם ידוע לך כי מתוך אותן שערות שנבדקו, כל אלה שהופק מהן פרופיל די.אנ.אי נתנו די.אנ.אי תואם למנוחה. האם ידוע לך.

ת. בהתחלה שלחתי 12 שערות ונדמה לי כי מתוכן 10 נתנו פרופיל שתואם למנוחה ושתיים לא, אח“כ שלחתי שערה אחת ואני לא יודעת מה תוצאותיה, סיב השערה מתאים למנוחה.

ש. שאר השערות אלה שהיו ללא שורש או עם שורש לא מתאים, או אלה שלא התאימו לד.נ.א לא גרעיני, כולן נבדקו בד.נ.א. מיטוכונדריאלי

ת.איזה שערות

ש.1B, 2A ו – 2B 11-5

ת.נכון

ש.והד.נ.א הלא גרעיני שהופק מהם הוא מתאים לד.נ.א של המנוחה כך עולה מחוות הדעת

ת.אם כך עולה, אני לא נכנסתי לזה

ש.אבל את עיינת בחוות הדעת כי את שלחת לנו אותה

ת.נכון, אני עיינתי אבל יש דברים שאני לא מבינה בזה

ש.את השווית את השערות האלה גם עם השערות של הנאשם וגם עם השערות של המנוחה

ת.איזה שערות

ש.השערות שאנו  מדברים עליהן כרגע שנשלחו לבדיקת ד.נ.א לא גרעיני, גם את בדקת אותן מורפולוגית

ת.נכון, אני חושבת שגם לחשוד השוויתי וגם למנוחה

ש.לחשוד רומן זדורוב שללת אותן ללא בדיקה השוואתית

ת.נכון

ש.וזה מכיוון שכבר חזותית אפשר לראות שהן שונות

ת.נכון

ש.במה הן שונות, אלה שערות ארוכות יותר מהשערות שלו

ת.הן שונות לגמרי

ש.לנאשם יש שיער קצר

ת.הן שונות

הדיון מופסק בשלב זה בשל אילוץ רפואי שלא ניתן לדחותו.

החלטה

להמשך שמיעת ראיות למועד הקבוע.

כמו כן אנו רואים לקבוע מועדים נוספים לשמיעה.

מובהר כמובן כי במועדים הללו יסיים הסניגור הבאת כל עדיו ויערך בהתאם לכך וכמובן גם באשר למומחים.

המועדים כמפורט:

3/9/09, שעה 9:00.

10/9/09, שעה 9:00.

13/9/09, שעה 9:00.

17/9/09, שעה 9:00.

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

ניתנה היום כ“ב בסיון, תשס“ט (14 ביוני 2009) במעמד ב“כ המאשימה, ב“כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

שופטת

חיים גלפז

שופט

יצחק כהן, אב“ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3