חקירת המדובב ארתור – חלק ב'

 

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי


המאשימה


 מדינת ישראל


נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון  708847

<#2#>

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החל מהשעה 09:10 ועד השעה 14:40פרוטוקול הדיון תומלל ע"י  חב' חיצונית

 

פרוטוקול

(מתומלל)

 

העדים:

ע.ת. – המדובב ארתור

ע.ת. – המדובב יבגני 

 

כב' הש' אשר קולה : הפרוטוקול האחרון בשלב זה הוא חסוי לציבור פתוח לצדדים, אתם תעברו עליו ותראו מה יש לפתוח לציבור ובהתאם זה נפתח לציבור, בסדר?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : עברנו כבר, אני אתייחס אחר כך.

כב' הש' אשר קולה : ארתור, אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, המשך האזהרה חיה וקיימת, עורך דין הלוי בבקשה.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להגיד מספר דברים חשובים לפני החקירה הנגדית, דבר ראשון לא קיבלתי עדיין את קטעי הסרטים עם ההדגמות שערך המדובב.

כב' הש' אשר קולה : ת/35.

כב' הש' דני צרפתי : לפני עוד.

עו"ד ירום הלוי : אני מדבר על הימים 14-15/12, עכשיו התבשרתי בתחילה ש…

כב' הש' דני צרפתי : שלא מוצאים את זה.

עו"ד ירום הלוי : שלא מוצאים, אחרי זה התבשרתי שכן מצאו, אחרי זה התבשרתי שמה שמצאו תקול כרגע, תקול, שיש בעיה, אז אני נמצא באותו מצב.

כב' הש' דני צרפתי : עם פיקסלים.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, דיברנו על זה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

כב' הש' אשר קולה : דיברנו, אם צריך נביא את ארתור עוד פעם.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני אסיים חקירה נגדית,

כב' הש' אשר קולה : אמרנו שברגע שימצאו נביא את ארתור לעוד חצי שעה שעה.

עו"ד ירום הלוי : דבר שני ביקשתי מחבריי שיעבירו לי בבקשה את הדיסקים גם של ההדגמות וגם של אותו יום 18 לחודש מה שנקרא ההתוודות וההדגמה שיעבירו לי את זה עם טשטוש מינימלי, כלומר, לא שהוא גלוי פנים כמובן אלא עם טשטוש רק של פניו שכן אני אוכל לקבל את זה ושיהיה לי את זה כדי שאני אוכל לעבוד על זה.

כב' הש' דני צרפתי : אתה ראית את זה אצלם בלי טשטוש בלבד

עו"ד ירום הלוי : ראיתי רק את ה –  18 לחודש.

כב' הש' דני צרפתי : מה שיש אצלנו בכספת.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

עו"ד ירום הלוי : כן, את זה ראיתי.

כב' הש' אשר קולה : נו גמרנו אז מה הבעיה?

עו"ד ירום הלוי : אני אומר יש עוד ניואנסים מסוימים ב-18 לחודש שאני צריך יותר זמן.

כב' הש' אשר קולה : אז לקראת הסיכומים, עכשיו אתה לא צריך את זה, לקראת הסיכומים לא צריך את זה בשלב החקירה, לקראת הסיכומים נמצא פתרון לזה, לא עכשיו

עו"ד ירום הלוי : דבר שלישי אני מבקש לקבל את ההקלטה של הדיון הקודם.

כב' הש' אשר קולה : לא תקבל אדוני, בוא נחזיר דברים לפרופורציות שלהם, באף תיק פשע חמור בכל מדינת ישראל אף אחד לא מקבל קובץ שמע, אין פרוצדורה כזאת, בתיק הזה באופן חריג כדי שאדוני יהיה מוכן לדיונים שהם צפופים התרנו להעביר קובץ שמע, מאחר שאדוני קיבל ביום חמישי את הפרוטוקול אני חתמתי עליו ב- 10 או ב- 11 בבוקר ממילא אין שום סיבה להעביר לך את קובץ השמע, צריך להחזיר את המצב לקדמותו, לא מעבירים קבצי שמע.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להאזין לשעה לפרקליטות שיש את ההקלטה.

כב' הש' אשר קולה : לא.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני מבקש להאזין בקטע של חצי שעה, זה אפשר?

כב' הש' אשר קולה : לא אדוני, לא, יש חוק בתי המשפט, כתוב איך יהיה פרוטוקול, פרוטוקול יהיה כפי שהוא קיים, מוקלד או מוקלט והצדדים מקבלים תמלול או פרוטוקול ישיר, אין פרוצדורה של העברת קובץ שמע, אין פרוצדורה כזאת, בנוהג שבעולם לא מעבירים קבצי שמע, למה לאדוני מגיע קבצי שמע שלא מגיעים לאלף סניגורים אחרים במדינה? עשינו את זה באופן חריג, יש תמלול, הכל כתוב שם וזהו. בוא נתחיל בחקירה אדוני חבל על הזמן.

עו"ד ירום הלוי : כן, אני מבקש להגיד את כל הודעותיו.

כב' הש' אשר קולה : כן, בישיבה הקודמת לא עשינו את זה כי לא היה לנו אותן, כן, נ/20 ואילך?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, יש כאן שתי הודעות, מה שמושחר זה הפרטים החסויים.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, הודעותיו של העד, המדובב המכונה ארתור, הוגשו וסומנו נ/20 ונ/21.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יש כאן 6 הודעות, את הפרוטוקול כבודכם אנחנו לא מבקשים להגיש לאור החלטות של כבודכם, אנחנו חושבים שזה חסר ואנחנו מכבדים את ההחלטות הקודמות.

כב' הש' אשר קולה : זה שתחזרו על זה בכל דיון זה לא יעזור, אתם חושבים כך, אנחנו חושבים אחרת בבוא העת נגיע גם לזה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לכן אני לא מבקשת.

כב' הש' אשר קולה : טוב את עושה, נ/20 עד נ/26.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נ/20א-ו.

כב' הש' דני צרפתי : עורך דין משה מה עם הכתוביות?

עו"ד בנימין משה : אנחנו עובדים על זה אדוני, זה לא פשוט.

כב' הש' אשר קולה : נ/20 מה שהבאתם לנו זה גם בלי תמליל.

כב' הש' דני צרפתי : כן, גם את הדיסק והכספת בלי.

עו"ד בנימין משה : זה המקור לא נגענו בזה, אין על זה שום דבר לא פיקסלים ולא כתוביות, אני אגיד לכבודכם מה, הכתוביות זה השלב הבא, השלב הראשון זה להסכים על התוכן, אנחנו עובדים על זה.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

עו"ד בנימין משה : זה לא מהיר אבל אנחנו עובדים על זה.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, זה הוגש וסומן נ/20א-ו לפי סדר כרונולוגי.

עו"ד ירום הלוי : נ/20ג זה 18 לחודש נכון?

כב' הש' אשר קולה : לא יודע, לפי הסדר הכרונולוגי, לא בדקתי מה הראשון מה השני אבל זה לפי סדר כרונולוגי. מתקדמים עורך דין הלוי?

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

כב' הש' אשר קולה : אדוני לבד פה היום?

עו"ד ירום הלוי : אני לבד, אני מצטמצם, 

כב' הש' אשר קולה : בסוף תבוא חצי.

עו"ד ירום הלוי : זה מה שרציתי להגיד, כן, או קיי.

 

העד, מדובב ארתור לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי : 

עו"ד ירום הלוי : ארתור, אתה ידעת שבתא יש גם הסרטה נכון?

העד, מדובב ארתור : ידעתי, כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, באופן כללי רציתי לשאול אותך אתה ימני או שמאלי?

העד, מדובב ארתור : ימני.

עו"ד ירום הלוי : אני מקריא לך מסעיף 2 של ההסכם שלך, לא משהו שיכול לחשוף, פעילות בינו לבין החוקר לא משהו אחר, אני מקריא.

כב' הש' אשר קולה : תיזהר שאתה מקריא שאין פה שום דבר חשוב.

כב' הש' דני צרפתי : הוא אמר שהוא נזהר.

עו"ד ירום הלוי : תבדקי לפני שאני מקריא.

כב' הש' אשר קולה : אתה נזהר אני יודע, שעורכת הדין רוזנפלד תבדוק.

עו"ד ירום הלוי : סעיף 2 אני רוצה להקריא.

כב' הש' אשר קולה : בסדר עורכת הדין רוזנפלד?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בסדר.

כב' הש' אשר קולה : תקריא.

עו"ד ירום הלוי : אני מקריא "המדובב מתחייב לפעול עם המשטרה בשיתוף פעולה מלא ולדווח את כל אשר נודע לו במהלך עבודתו הן בעל פה והן על ידי מסירת הודעות שוטפות כמו משטרה על פעילותו" מה שאני אומר שעל פי החוזה אתה מחויב לדווח על השיחות שלך עם רומן לא רק בהודעות כתובות כמו שיש לנו את נ/20א-ו שש הודעות אלא גם בעל פה עם מפגשים עם החוקרים בשיחות בעל פה, נכון שכך היה לך סעיף כזה?

העד, מדובב ארתור : יש עדויות, ברגע שקוראים לי למחרת או באותו יום לעדות אני מחויב להגיד כל מה שהיה בפנים.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, חוץ מזה היו לך גם פגישות עם אנשים מצוות החקירה אפילו לדקה, שתיים או שעה נכון? חוץ מפגשים שגובים ממך הודעה בכתב , נכון גם היו שיחות בעל פה?

העד, מדובב ארתור : שיחות לא היו, לפעמים פעם אחת נראה לי הייתי צריך סיגריות וזהו, אילו הייתי תקוע בלי סיגריות וחזרתי, אבל לא היה משהו מיוחד.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שיורם אזולאי או מישהו אחר מצוות החקירה הדריך אותך לא רק ב- 15 לחודש אלא גם לפני כן בתדרוך הראשון שלך קיבלת פרטים מתיק החקירה.

כב' הש' אשר קולה : זו שאלה שנשאלה כבר, זה שאנחנו ביום השני זה לא אומר שצריך לחזור על השאלות, אדוני שאל אותו בצורה ברורה האם קיבלת פרטים כלשהם, האם מישהו נתן לך פרטים מחומר החקירה והוא אמר שלא.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני גם מבקשת מחברי לנסח מחדש את השאלה מחדש כי היא עשויה להטעות, חברי שאל יורם או מישהו אחר מצוות החקירה תדרך אותך לא רק ב- 15 אלא גם לפני שנכנסת, האיש הזה מעולם לא אמר שמישהו תדרך אותו ב- 15 ולכן,

כב' הש' אשר קולה : לא, לא, זה לא נכון, הוא אמר שהוא קיבל תדרוך מסוים, ברור שהוא קיבל תדרוך.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לפני הכניסה.

כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע מתי אבל הוא קיבל תדרוך מסוים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נגיד שהתדרוך היה לפני הכניסה,

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הכניסה הייתה ב- 13/14.

עו"ד ירום הלוי : אני מאשר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : נחזור לזה, בהסכם שלך כתוב וגם זה לא חושפני שאתה תקבל סכום שדיברנו עליו, ואתה תקבל אותו תמורת חילוץ הודעה מרומן, אני אומר לך שאותך זה לא עניין אם ההודעה הזאת אפילו בעינייך תיראה הודעת אמת או לא, לא עניין אותך, אתה רצית שרומן יודה בין אם הפרטים נשמעים לך הגיוניים ובין אם לא נשמעים הגיוניים, האם אני צודק?

העד, מדובב ארתור : לא, לא נכון.

עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת מה שאתה מספר לנו שלא היה חשוב לך רק שהוא יגיד עשיתי את זה ורצחתי את תאיר אלא חשוב לך שיהיה היגיון במה שאתה אומר, אני קופץ לאמצע ההתוודות במירכאות, אני קורא לזה התוודות במירכאות להלן ההתוודות, לפני ההדגמה, חצי דקה דקה לפני ההדגמה שהוא מדגים לך, 

כב' הש' דני צרפתי : אתה רוצה רק שהוא יקשיב כן?

עו"ד ירום הלוי : אני אצטרך להקרין לו.

כב' הש' דני צרפתי : אז צריך למצוא לזה פתרון.

כב' הש' אשר קולה : במחשב הקטן שלך.

כב' הש' דני צרפתי : אין לו משהו נוסף.

עו"ד ירום הלוי : אני מפנה למונה מסך 00:01:06, 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אנצל את הרגע הזה ואבקש להזכיר לא להקליט.

כב' הש' אשר קולה : כן, אסור כמובן להקליט בכל דיון בוודאי שגם בדיון הזה אסור להקליט, מי שייתפס כחשוד בהקלטה יוצא מן האולם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה.

עו"ד ירום הלוי : כרגע אנחנו לא רואים שום דבר, אני רק אקריא לך, אני אקרין אני אשמיע, אני אקריא לך, השופטים יראו את הכתוביות ואני אקריא, 

(שלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : תראה, אני אקריא לך ואני אגיד לך מה אני רוצה לשאול, אתה אומר לו, אתה רואה? הוא אומר לך היד הזאת מרים את יד שמאל רומן, אתה אומר לו איפה למדת זין איך לדפוק ככה, יא מרטש בלאט תשמור שתיקות, רומן אומר לך באינטרנט, אני הורדתי את הספר ניהול קרב, קרב מגע עם סכין ק.ג.ב, אתה אומר ק.ג.ב. רומן עושה כן עם הראש, אתה שואל אם עשו כך, הוא אומר כן הנה כאן, אתה אומר מה מכה חזקה כלפי חוץ, נאות מש משהו כזה, אתה אומר לא הבנתי, הנה כי אני ככה כאן אתה אומר אני ככה הולך ואתה אומר אני למשל נכנס לשירותים, רומן אומר לך לשם ואז תתחיל ההדגמה, השאלה שלי היא זאת, רומן רצה להדגים לך הדגמה שמה שהוא ראה בספר של הק.ג.ב. ואתה משכת את זה, משכת במירכאות את ההדגמה שלו די בהתחלה לכיוון הרצח של תאיר, נכון שאני צודק?

 העד, מדובב ארתור : לא, אתה לא צודק, אפשר להסביר?

כב' הש' אשר קולה : בטח.

העד, מדובב ארתור : הדבר הוא היה ככה, כשהתיישבתי אתו ובלחישות הוא התחיל לספר לי, אמרתי לו מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה, כל הדברים האלה ועם הסכין לתת בדיוק איפה שצריך, הוא אומר אני ראיתי את זה בסרטים של ק.ג.ב. ביוטיוב, איך שיטות רציחה איך הם עושים, וריד פה וריד שם, ואז אמרתי לו לא הבנתי מה זה מה זה איך קוראים לזה הוא אומר "אורתה" (לא ברור) אמרתי "אורתה" בוא תראה לי איך, ואז הוא התחיל להראות לי ואז אמרתי לו בוא בוא לשירותים תראה לי בדיוק איך זה היה וזה מה שהיה.

כב' הש' אשר קולה : אבל בוא נחדד את השאלה כדי שתענה תשובה ברורה עוד פעם, אומר לך עורך דין הלוי הוא בעצם הדגים לך מה שהוא ראה בסרטים של הק.ג.ב.

העד, מדובב ארתור : לא, זה היה הדגמה של איך שהוא רצח את תאיר.

כב' הש' אשר קולה : תודה.

עו"ד ירום הלוי : אני אחדד את השאלה, שוב, אתה משכת את זה להדגמה ואנחנו נעבור ביסודיות את ההדגמה היום, אני אומר כשהוא קם ורצה לגשת לכיוון השירותים בתא שלכם הכוונה שלו הייתה, הכוונה ההתחלתית הייתה להדגים את מה שהוא ראה בספר זה אתה מסכים אתי?

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד ירום הלוי : אני אקרין לך את ההדגמה בהילוך איטי.

כב' הש' אשר קולה : אבל איך תקרין הוא לא רואה אותה.

עו"ד ירום הלוי : אני אקרין, 

כב' הש' אשר קולה : בדיון הקודם מה הייתה בעיה שהוא נמצא כפי שהוא נמצא עכשיו מה הבעיה שעורך הדין הלוי יעמוד שם? בסדר? הנה הוא מכוסה לגמרי ועורך דין הלוי יעמוד שם כפי שעשינו בישיבה הקודמת, המצלמה פה עדיין מכוסה.

עו"ד ירום הלוי : אני אקרין לבית המשפט ואחרי זה אני אקח את זה אליו.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : אתה רואה?

העד, מדובב ארתור : כן

עו"ד ירום הלוי : יופי.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד ירום הלוי : אני אעבור להילוך איטי יהיה יותר קל ונראה מה אתה עושה, אני אומר לך אתה נעמד לבד כשאתה עם הפנים מול הקיר של השירותים של המקלחת (כאילו הקיר הימני של תא השירותים של הרצח) רומן לא אומר איך לעמוד כי אנחנו שומעים אם הוא היה מדבר ולוחש, הוא לא מדבר והוא גם לא לוחש, הוא גם לא נוגע בך, אתה לבד עומד עם הפנים והוא מקבל את זה או קיי, אני אראה לבית משפט ואחרי זה לך, 

עו"ד בנימין משה : הוא לא נוגע בו.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין בני משה.

עו"ד ירום הלוי : אם אני מטעה את בית משפט אני אשב ובית משפט יגיד אם אני מטעה את העד או משהו.

עו"ד בנימין משה : אני מתנצל.

עו"ד ירום הלוי : עוד פעם, 

כב' הש' אשר קולה : תעצור כאן, עורך דין בני משה אל תפריע, תחזור שניה אחורנית ותגיד לי איפה נמצאת היד של רומן.

כב' הש' דני צרפתי : רואים הובלה עם היד מה יש פה לדבר.

כב' הש' אשר קולה : הנה בבקשה.

עו"ד ירום הלוי : כאן?

כב' הש' דני צרפתי : כן,

כב' הש' אשר קולה : כן.

כב' הש' דני צרפתי : תמשיך עוד טיפה ותראה את היד, הנה זה לא הובלה?

כב' הש' אשר קולה : מה רואים פה? הוא מסובב אותו חצי סיבוב.

עו"ד ירום הלוי : הוא מסובב אותו?

כב' הש' אשר קולה : כן, רומן מסובב אותו זה מה שרואים. שוב אני אומר מה שאמרנו כבר שבעים פעם מה שרואים רואים.

עו"ד ירום הלוי : תראו, אנחנו ב- 00:01:54.

כב' הש' אשר קולה : נו?

כב' הש' דני צרפתי : כי הם מחליטים ללכת לתא השירותים.

כב' הש' אשר קולה : אתה רוצה שהוא ילך עם הגב לכיוון חדר השירותים? הוא הולך באופן נורמלי, הוא הולך קדימה.

עו"ד ירום הלוי : אין בעיות.

כב' הש' אשר קולה : עד כאן אין בעיה.

עו"ד ירום הלוי : בוא נתסכל.

כב' הש' אשר קולה : מה קורה עכשיו? תסתכל לבד מה קורה עכשיו?

עו"ד ירום הלוי : אני אראה לעד ואני אשאל.

כב' הש' אשר קולה : תשאל, רק כמו שחברייך אומרים לא להטעות את העד כי הוא לא רואה, אנחנו רואים הוא לא רואה.

עו"ד ירום הלוי : אני מראה לעד ואני שואל את העד.

כב' הש' אשר קולה : שהוא יראה את זה, כשאתה מתאר לו משהו אז הם צודקים זו הטעיה, כשהוא רואה זו לא הטעיה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שיראה וזהו.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך תסתכל בהילוך איטי רומן נוגע בך זה נכון אבל הוא לא מסובב אותך, אתה מסתובב ורומן מסתכל זה בסדר גמור.

כב' הש' אשר קולה : טוב, 

עו"ד ירום הלוי : רומן נוגע, בוודאי שהוא נוגע.

כב' הש' דני צרפתי : כן, מה אתה אומר על זה?

כב' הש' אשר קולה : זו שאלה בסדר.

עו"ד ירום הלוי : הוא נוגע בו עם יד שמאל בצד שמאל שלו אבל הוא נוגע, הוא לא דוחף אותו, הוא לא משתמש בשתי ידיים כדי לסובב אותו העד עושה את הכל.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה שרואים רואים.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, לטענתו זה מה שרואים, האיש היה שם הוא יגיד מה היה, אנחנו לא היינו שם.

עו"ד ירום הלוי : תסתכל, רומן נוגע בך ואתה הולך, לא שתי ידיים לא כלום, אתה הולך ונעמד עם הפנים מול הקיר, אני רוצה את התגובה שלך לזה.

העד, מדובב ארתור : רומן מכוון אותי.

עו"ד ירום הלוי : איך הוא מכוון אותך?

העד, מדובב ארתור : הוא מכוון אותי לתא של השירותים בדיוק, עושה מה שיש בהקלטה.

עו"ד ירום הלוי : אני חוקר אותך, אני אומר לך פעם אחרונה כשנעבור את הקטעים רומן לא מכוון אותך, אתה הולך, הוא נוגע בך עם יד שמאל, אתה זז והוא מלווה אותך עם היד מאה אחוז מה שאנחנו רואים בשביל לכוון אותך הוא צריך לקחת אותך בשתי ידיים בוא תעמוד ככה לשים אותך עם שתי ידיים עם הפנים מול הקיר מה אתה אומר על זה ארתור?

העד, מדובב ארתור : אבל זה שקוף, רואים שהוא מכוון אותי ומראה לי בדיוק, זה שקוף.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אני אומר לך שאתה הוא זה שנעמדת ביוזמתך עם הפנים מול הקיר ואתה ידעת שככה אתה צריך לעמוד בגלל שקיבלת מידע מוקדם מהחוקרים, מה התשובה שלך?

העד, מדובב ארתור : זה לא נכון, הוא מכוון אותי בדיוק מה היה.

כב' הש' אשר קולה : אתה קיבלת מידע מוקדם מהחוקרים?

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד ירום הלוי : אני ממשיך, אני מעביר למונה 00:01:58, תשמע,

כב' הש' אשר קולה : הוא לא רואה את זה.

עו"ד ירום הלוי : אני כבר אראה, אני אומר לך כנראה אני מדגיש למתמלל מטעם ההגנה הוא רשם סימן שאלה, אני מדגיש סימן שאלה.

כב' הש' דני צרפתי : שני סימני שאלה יש.

עו"ד ירום הלוי : כן, הוא שומע שאתה כנראה אומר דם על הקיר, האם יש אפשרות שמעת מרומן דם על הקיר?

כב' הש' דני צרפתי : אתה צריך להשמיע לו.

העד, מדובב ארתור : אני לא אמרתי, אני שאלתי אם היה דם על הקיר או שהיה דם על הקיר אבל זה שאלה שלי.

כב' הש' אשר קולה : אולי סימן השאלה זה לא בגלל שהמתמלל לא הבין אולי את סימן השאלה הוא שמע במקור?

כב' הש' דני צרפתי : תשמיע לו.

כב' הש' אשר קולה : האם יכול להיות שסימן השאלה נשמע במקור?

עו"ד ירום הלוי : אני אשמיע.

העד, מדובב ארתור : כנראה שאלתי אותו אם היה דם על הקיר.

כב' הש' דני צרפתי : לא לא כנראה, תקשיב וזהו.

העד, מדובב ארתור : טוב.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תשמיע לו את הקטע.

עו"ד ירום הלוי : אני אשמיע.

כב' הש' דני צרפתי : אתה לא צריך לזוז בשביל זה הוא רק יקשיב.

עו"ד ירום הלוי : שמעת?

העד, מדובב ארתור : לא שומעים כי יש מכות כאלה.

כב' הש' אשר קולה : גם אנחנו לא שמענו.

עו"ד ירום הלוי : זה מה שיש, או קיי, אתה אומר שאלתי אותו אם יש דם על הקיר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הוא אמר כנראה.

עו"ד ירום הלוי : לא משנה לא נשנה את הפרוטוקול ואת ההקלטה.

העד, מדובב ארתור : אפשר לראות ולשמוע?

כב' הש' אשר קולה : לשמוע קשה, לראות תראה לו.

כב' הש' דני צרפתי : תתעלם מהכתוביות, כתוביות זה כתב מישהו שמבין רוסית בשבילנו, אתה תראה.

כב' הש' אשר קולה : את הקטע הזה אי אפשר לשמוע.

כב' הש' דני צרפתי : אז איך ההוא שמע? כנראה מישהו רוסי שומע משהו.

עו"ד ירום הלוי : שמעת?

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד ירום הלוי : שמעת אותך שואל או אומר דם על הקיר?

העד, מדובב ארתור : הוא אמר לי שיש דם על הקיר, אמרתי לו יש דם על הקיר?

כב' הש' אשר קולה : איפה הוא אמר לך שיש דם על הקיר?

העד, מדובב ארתור : שהוא לוחש לי גם לפני שנכנסנו לזה יש תאים הוא אמר לי זה תאים של שירותים ברוסית אמרתי לו אה תאים ויש דלת ואז הוא כאילו היה דם על הקיר שם כאילו לפני איך שהוא עשה ואז היה דם על הקיר.

כב' הש' דני צרפתי : זה הוא אומר לך?

העד, מדובב ארתור : כן, דם על הקיר ואז שאלתי אותו מה היה דם על הקיר?

כב' הש' אשר קולה : בסדר, בוא נתמקד במה שאתה שאלת אותו, זה שהוא אומר לך יש דם על הקיר לא רואים ולא שומעים לפחות לא כאן, בחלק שלך אתה אומר שאלת אותו? זה היה בשאלה?

העד, מדובב ארתור : כן, אני תמיד שואל ששומע שישמעו אה דם על הקיר בשביל שישמעו כי לא שומעים לחישות.

כב' הש' אשר קולה : הבנתי.

עו"ד ירום הלוי : בעצם מה שאתה אומר במסגרת ההתוודות של רומן 20 דקות קודם (ההדגמה בדיוק באמצע) זאת אומרת בהתוודות לפני ההדגמה רומן אמר לך שהיה דם על הקיר ואז אתה שאלת בהדגמה דם על הקיר, זאת הגרסה?

העד, מדובב ארתור : מה שאמרתי לפני לשופטים.

עו"ד ירום הלוי : אז הבנתי טוב שלפני זה בהתוודות שלו הוא אמר לך שהיה דם על הקיר ואז כשהוא הדגים אמרת לו דם על הקיר נכון?

העד, מדובב ארתור : אבל הוא אמר לי.

כב' הש' אשר קולה : הוא שואל שאלה פשוטה, מתי זה היה כשעדיין ישבתם על המיטות או כשהתקדמתם לכיוון תא השירותים.

העד, מדובב ארתור : תא שירותים, יכול להיות שהיה גם לפני דיבור על זה שדיברנו, אני לא זוכר את זה בדיוק, צריך לראות את זה.

כב' הש' אשר קולה : הבעיה שאת זה לא רואים.

עו"ד ירום הלוי : אמרת פה לשופטים שלפני זה רומן אמר לך דם על הקיר לפני ההדגמה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : אל תקטע אותי בבקשה, תן לי לדבר, נכון כשאמרת שרומן אמר לך דם על הקיר לפני שהוא עשה את ההדגמה נכון?

העד, מדובב ארתור : זו הייתה שאלה כללית היה דם על הקיר כאילו שהוא אמר היה דם שם ואז הקיר היה גם כן זה שאלה הייתה.

עו"ד ירום הלוי : אדון מדובב אתה יכול לדבר ברור כי אתה לא מדבר ברור נראה שאתה רוצה לערבב אותנו במירכאות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אפשר בלי ציונים?

עו"ד ירום הלוי : אז רומן אמר בלי ההדגמה לא אכפת לי מתי במסגרת ההתוודות ב- 18 בדצמבר לפני ההדגמה הוא אמר לך שהיה דם על הקיר כך טענת נכון?

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד ירום הלוי : יופי, נמשיך, אני אומר לך שהוא לא אמר לך דם על הקיר שזו יוזמה שלך כי אתה אמרת דם על הקיר מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : אז למה אני שואל?

כב' הש' אשר קולה : הוא בכל מקרה אומר לך הוא שאל, אתה אומר אתה שאלת למרות שרומן לא אמר לך קודם אבל הוא עדיין אומר אני שאלתי.

כב' הש' תמר נסים שי : אבל עכשיו כששמעת את ההקלטה הוא אומר לך שהיה דם על הקיר ועכשיו אתה משיב לו במהלך ההדגמה מול השירותים אתה שמעת עכשיו שהוא אומר לך היה דם על הקיר ואתה החזרת לו שאלה היה דם על הקיר?

העד, מדובב ארתור : כן.

כב' הש' תמר נסים שי : זה קרה פה בהדגמה.

העד, מדובב ארתור : בדיוק.

כב' הש' תמר נסים שי : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, נמשיך, אני אומר לך שאתה משקר את בית משפט מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : אני לא משקר.

עו"ד ירום הלוי : טוב, 

העד, מדובב ארתור : שומעים שאני שואל אותו.

עו"ד ירום הלוי : ואני אומר לך שהוא לא אומר לך כזה דבר מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : אני אמרתי מה שהיה.

עו"ד ירום הלוי : מה ששמעת והיה? כן?

כב' הש' אשר קולה : כן, הוא אמר עכשיו שלוש פעמים.

עו"ד ירום הלוי : טוב, הקטע הבא, אני אקרין שאתה יוצא מהתא אחרי שאתה נעמד עם הפנים כלפי הקיר אתה יוצא, בוא נראה את זה, זה אתה זוכר לא צריך להקרין אלא רק לבית משפט, אתה נעמד ויוצא בעצמך, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : שנייה, תן לו לחקור.

עו"ד ירום הלוי : אני כיוונתי ל- 00:01:57-00:01:58, השאלה שלי היא כזאת אתה זוכר שראית את ההדגמה או שאני צריך להראות לך עוד פעם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תראה לו.

העד, מדובב ארתור : כן תראה לי.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, אתה יוצא, תסתכל, למה אתה יוצא?

העד, מדובב ארתור : נכנסתי ואז הוא מוציא אותי, הוא מכוון אותי, הוא מראה לי מה לעשות.

עו"ד ירום הלוי : הוא הראה לך מה לעשות ואתה יצאת?

העד, מדובב ארתור : יצאתי וחזרתי, הוא החזיר אותי עוד פעם.

עו"ד ירום הלוי : תשמע, פה אנחנו רואים שאתה יוצא, הוא לא נוגע בך, אתה נעמד עם הפנים אל הקיר הוא לא נוגע בך ואתה יוצא, 

כב' הש' אשר קולה : הוא נוגע בו ועוד איך הוא נוגע בו.

עו"ד ירום הלוי : אני מפרק את זה שנייה כשהוא יוצא, הוא נכנס, 

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד ירום הלוי : על הקטע הזה, אתה יוצא מהתא, רומן נוגע בך, אתם מתקרבים לתא ואתה הולך אחורה, אתה אומר לו אה חכה, אתה אומר לו חכה מונה מסך 00:02:02, בוא תראה את התמונה,

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : את הקטע לא את התמונה, תראה  לו את הקטע.

עו"ד ירום הלוי : אני אראה לו, הכל בטוח של חמש שניות מ- 00:01:57

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא, שלוש שניות קודם.

כב' הש' אשר קולה : אחורה, תתחיל מ- 54.

עו"ד ירום הלוי : אני אלך מהתחלה.

כב' הש' אשר קולה : לא מהתחלה רק מ- 54.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מ- 54 זה מספיק.

עו"ד ירום הלוי : ראית? יופי, השאלה שלי היא כזאת, אתה זוכר למה רצית שהוא יחכה? הלכת אחורה, אתה הלכת ביוזמתך אחורה ואתה יותר רחוק ממנו מהשירותים ב- 00:02:02, אתה אמרת לו חכה, מה רצית? אתה זוכר? אם לא נמשיך.

העד, מדובב ארתור : היה ככה, שאנחנו הדגמנו אחד לשני, הוא הדגים עלי ואז היה קטע כזה שאני לא יכולתי כל פעם לעמוד אז הוא הראה לי לבד, הוא המשיך להראות לבד, כאילו אני זזתי והוא ממשיך להראות איך הוא בדיוק עשה את זה, אני זזתי בשביל שהוא יראה בעצמו.

עו"ד ירום הלוי : תקשיב, תקשיב, תענה על מה שאני שואל, אתה הולך אחורה, יוצא מהתא, הוא לא משך אותך החוצה מהתא, הוא לא אמר לך תצא מהתא הולך אחורה אומר אה חכה.

עו"ד בנימין משה : אני מתנגד זה לא נכון אפשר לראות את זה.

עו"ד ירום הלוי : אני הראיתי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : הוא צריך לראות מה שאתה מסמן עם כל הכבוד.

עו"ד בנימין משה : אני אומר שכבודכם יראו.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו ראינו.

עו"ד בנימין משה : הוא מניח עובדה לא נכונה.

כב' הש' אשר קולה : הוא מניח עובדה לטענתו שלו, אני לא יודע, יש שלב מסוים שבה לא רואים את היד אני לא יודע להגיד לכם עכשיו, יש שלב שלא רואים מה לעשות, לכן הוא היחידי שיכול לענות על זה, לא אתם, לא אני, לא אנחנו, הוא היחידי שיכול לענות תתנו לו לענות.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך אתה רצית וקיווית שהוא יבוא לתוך התא ויעמוד מאחורייך כמו שהדגמת לו ב- 14/12 נכון?

העד, מדובב ארתור : לא, אני סך הכל הראיתי הדגמה בקטע הזה, הוא התחיל להראות את זה עלי אחר כך שהזזתי אחורה הוא ממשיך להראות בעצמו זהו, זה מה שהיה בהקלטה.

עו"ד ירום הלוי : שאלתי אותך שאלה ולא ענית, אתה קיווית שהוא ייכנס שאתה עומד עם הפנים לקיר אתה קיווית שהוא יבוא מאחורייך, שהוא ילך אחרייך וייכנס,

העד, מדובב ארתור : לא, לא קיוויתי כלום, מה שהוא עשה זה מה שהיה.

עו"ד ירום הלוי : הבנתי, לא קיווית ולא רצית שהוא יעמוד מאחורייך?

כב' הש' אשר קולה : הוא אמר לא קיוויתי כלום.

עו"ד ירום הלוי : יופי, נמשיך, בוא נקדים את המאוחר, נ/20ה עמוד 3 שורה 10, אני אגיד לך מה אמרת שם.

כב' הש' אשר קולה : מאיזה תאריך זה?

עו"ד ירום הלוי : 19/12, 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הודעה של המדובב.

כב' הש' אשר קולה : כן, כן, ההודעה של המדובב.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : 19/12.

עו"ד ירום הלוי : 19/12 עמוד 3 שורה 10, אני מקריא לך מה אמרת, החל משורה 8, אמר לי פה ואני קמתי ורומן העמיד אותי בכניסה לתא השירותים בתא המעצר כאשר אני עומד עם הפנים לכיוון הקיר ורומן נעמד מאחרי ועשה תנועה עם יד ימין כאילו מחזיקה סכין תנועת חיתוך גרון, לפני שאנחנו מקרינים, יש המשך להדגמה, רומן עמד מאחורייך שאתה עם הפנים מול הקיר ועשה תנועת חיתוך בהדגמה?

העד, מדובב ארתור : כן, יש גם קטעים שהוא מאחורי.

עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת אנחנו נראה את זה בהדגמה פה נכון?

העד, מדובב ארתור : כן, יש את זה בהדגמה.

עו"ד ירום הלוי : טוב, עוד שאלה, בוא נראה במונה 02:00 אני כבר אומר לך רומן אומר לך גש גש לשירותים או לפי המתרגם כנס כנס לא רחוק, אני אומר לך עוד פעם זה עכשיו סיבוב שני, לא נוגע בך ולא מכוון אותך.

כב' הש' אשר קולה : זה כבר סיבוב שני?

עו"ד ירום הלוי : שני, עכשיו שני, בוא נראה אחרי זה נתעכב על המילים שאתה אומר, 

(בשלב זה מוקרן סרטון)

עו"ד ירום הלוי : פה אני נותן כותרת.

כב' הש' אשר קולה : תראה לו את זה, בלי כותרת, תראה לו את זה, תמונה מוקפאת תראה לו.

עו"ד ירום הלוי : לא תמונה מוקפאת, עכשיו תראה את ההדגמה השנייה, הוא לא מכוון אותך, הוא לא נוגע בך, אתה נכנס ונעמד עם הפנים לקיר.

כב' הש' אשר קולה : סליחה, סליחה, הוא אומר לו תיגש לשם, הוא מצביע על משהו, רומן אומר לו תיגש לשם, תיגש לשם, אנחנו לא יודעים איפה זה לשם.

עו"ד ירום הלוי : בסדר.

כב' הש' דני צרפתי : והוא מתמקם חצי ימינה אחורה, כמו שהוא מתאר פה.

עו"ד ירום הלוי : מה כבודכם אומר לי?

כב' הש' דני צרפתי : לפי התמונה פה של מיקום הסכין בגרון זה מסתדר, אנחנו רואים רק את הרגליים שלו כנראה הפיקסל מסתיר.

עו"ד ירום הלוי : לא אכפת לי סכין בגרון.

כב' הש' דני צרפתי : המיקום שלו זה בדיוק חצי ימין.

עו"ד ירום הלוי : שימו לב, כרגע לא הגעתי להדגמה עצמה של החיתוך בשלב זה של השאלות, אני מתמקד,

כב' הש' דני צרפתי : במיקום שלו.

עו"ד ירום הלוי : במיקום מי הולך ונעמד איך, העד הולך בכוחות עצמו בלי הכוונה ונעמד עם הפנים,

כב' הש' אשר קולה : או קיי עורך הדין הלוי בסדר, יכול להיות שאתה צודק או אתה לא צודק אנחנו לא יודעים ברגע זה, אנחנו נראה את זה, הרי כפי שאמרנו מה שרואים אי אפשר להכחיש, השאלה מה רואים צריך לראות פעם ועוד פעם כדי לראות מה רואים, כשאדוני אומר למשל שהוא עומד מאחוריו כשנראה את זה בלי הפיקסלים אולי זה לא לגמרי מאחוריו, אולי זה חצי מאחוריו אולי זה בזווית אני לא יודע, צריך לראות את זה באופן אמיתי ובאופן נכון ונראה את זה, השאלות האלו לא יקדמו אותנו.

עו"ד ירום הלוי : אם זה לא יקדם אותנו אז אבדתי.

כב' הש' אשר קולה : לא, לא אבדת, אני לא יודע אם אבדת או לא כי אנחנו נראה את זה, לא מפי העד, נניח שהעד יגיד את זה בחלל ההוא שם אז מה זה מעניין אותי, נניח שהעד יגיד עמדתי בכלל ככה זה מעניין אותי?

עו"ד ירום הלוי : אבל רואים הכל תרשו לי.

כב' הש' אשר קולה : רואים את זה בדיוק.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להגיד לעד שהוא משקר ולהראות לו ולקבל תגובה.

כב' הש' אשר קולה : אבל אנחנו לא יודעים להגיד לך עכשיו אם העד משקר או לא.

עו"ד ירום הלוי : אז אני רוצה להראות שגם עם הפיקסלים אפשר, מותר לי?

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד ירום הלוי : אז קודם כל לא מעניין אותי החיתוך, אותי מעניין שבהדגמה בסיבוב השני אתה הולך ונכנס לתא ונעמד עם הפנים ימינה כמו בפעם הראשונה בלי רומן מכוון אותך  דוחף אותך מסובב אותך וכו', זאת השאלה כרגע רק זה.

כב' הש' דני צרפתי : מה השאלה אז?

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שאתה הולך בכוחות עצמך, ביוזמתך.

כב' הש' דני צרפתי : כמו בפעם הראשונה?

עו"ד ירום הלוי : נכון, שיאשר לי או שיגיד לי נכון שיגיד לא נכון אני רוצה לשאול שאלות על ההדגמה הזאת, אולי הוא יגיד לי נכון הלכתי בכוחות עצמי, שנייה.

כב' הש' אשר קולה : זה הסיבוב השני?

עו"ד ירום הלוי : כן, תסתכלו, 

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' אשר קולה : אבל הוא לא עומד מאחוריו.

עו"ד ירום הלוי : נכון, הוא לא עומד מאחוריו.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : צריך פיקסלים בשביל זה?

כב' הש' דני צרפתי : הוא חצי ימין שלו.

כב' הש' אשר קולה : חצי ימין.

כב' הש' דני צרפתי : חצי ימין שלו.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך בוא נבדוק את זה, אתה עמדת בכוחות עצמך לכניסה השנייה לשירותים ונעמדת עם הפנים לכיוון הקיר נכון שאני צודק בקטע שהראיתי לך?

העד, מדובב ארתור : היה מה שהיה בהקלטה, רומן הדגים איך הוא עשה את זה, איך היה ומה לעשות איפה לעמוד, הוא מכוון אותי בדיוק, כן בכוחות עצמי אבל כאילו בהכוונה שלו, הוא כיוון אותי.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שרואים שהוא לא אומר לך לך תעמוד עם הפנים לקיר, הוא גם לא לוחש לך שום דבר, והכניסה שלך לפני ההדגמה של החיתוך היא כניסה ביוזמתך בלי שהוא מכוון אותך, תשובה אחרונה אני רוצה להתקדם.

העד, מדובב ארתור : אבל זה בהדגמה שלו, הוא מראה לי.

עו"ד ירום הלוי : ענית לי, אני מתקדם, יש פה משפט, הדלת נפתחת, אני מדגיש לבית המשפט שרואה ולפרוטוקול, יש פה שני סימני שאלה של המתמלל,

כב' הש' אשר קולה : יש גם לא ברור מי אמר את זה.

עו"ד ירום הלוי : אני מדגיש זה מול העיניים שלכם.

כב' הש' דני צרפתי : לא, אבל סימן השאלה בא לשקף שאלה לא משנה מי או א' או ר' או שהוא לא יודע להגיד מה המילה

עו"ד ירום הלוי : אני אסביר.

כב' הש' דני צרפתי : טוב.

עו"ד ירום הלוי : קודם כל המתמלל אני מודיע לך ולבית משפט וזה שקוף הוא לא זיהה מי אמר את זה, או אתה או רומן והוא נותן פה שני סימני שאלה, אני מקבל את זה, הדלת נפתחת 

כב' הש' אשר קולה : אתה לא עונה לשאלה של כבוד השופט צרפתי, הסימן שאלה הראשון אנחנו מבינים מה הוא שהוא לא יודע אם זה רומן או ארתור זה ברור, הסימן שאלה השני מה משמעותו שהמילה לא ברורה לו?

עו"ד ירום הלוי : כנראה.

כב' הש' דני צרפתי : או שזו מילה בשאלה?

עו"ד ירום הלוי : יש לי אבל מהבוקר, אני אומר לך שהשנייה באותה שנייה שנאמר המשפט הדלת נפתחת כנראה אני רוצה להיות דייק אתה עושה תנועה אני ראיתי אותך בלי הפיקסלים הבוקר, אתה עושה פעמיים תנועה של פתיחת הדלת, אתה מדמיין דלת לרומן וזה אני מתחייב בפני בית משפט שיראה את זה,

כב' הש' אשר קולה : אבל זה מתיישב לחלוטין ולא צריך סימני שאלה הפירוש למה שאדוני מעלה עכשיו, זה נורא פשוט, רומן אומר לו הדלת נפתחת והוא פותח את הדלת, מה פה הבעיה? מאחר שעורך הדין ברוב הגינותו אומר לנו שהוא לא יודע מי אמר הדלת נפתחת אם רומן או ארתור, בהנחה שרומן אמר את זה הדלת נפתחת ואז הוא מדגים מה שרומן אומר לו.

עו"ד ירום הלוי : סליחה, העד יכול להגיד הדלת נפתחת ולפתוח את הדלת ולעשות פעמיים כך.

כב' הש' אשר קולה : נכון, יכול כך ויכול כך אנחנו לא יודעים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : ולשאול אולי העד מזהה מי אמר את זה?

עו"ד ירום הלוי : את צודקת.

כב' הש' אשר קולה : אם שומעים.

עו"ד ירום הלוי : את צודקת אני עם הצדק, נשמיע לו.

כב' הש' אשר קולה : אבל שומעים את זה?

עו"ד ירום הלוי : אני קשה לי, אני לא שולט בשפה.

כב' הש' אשר קולה : לא בשפה, האם שומעים בכלל? בהילוך איטי לא שומעים, שים בהילוך רגיל.

עו"ד ירום הלוי : בהילוך רגיל, תכף נגיע לזה שהעד אומר את הדלת אני רואה.

כב' הש' אשר קולה : נכון, על זה אין וויכוח. אני בסיבוב השני כפי שאתה מגדיר אותו?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : תקשיב, 

(בשלב זה מוקרן סרטון)

עו"ד ירום הלוי : שמעת?

כב' הש' אשר קולה : באיזה זמן מונה זה? זה 02:02? כי זה אחרי 02:06.

עו"ד ירום הלוי : זה צריך להיות 02:02.

כב' הש' אשר קולה : זאת אומרת אנחנו עכשיו רואים כולנו במסך פתוח בתמונה מוקפאת 02:06, פה ברור שארתור אומר את דלת התא אני רואה, על זה אין וויכוח נכון? ורומן מאשר לו או קיי.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : האמירה הדלת נפתחת הייתה לפני זה?

עו"ד ירום הלוי : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : אז תחזור לזה.

עו"ד ירום הלוי : בהילוך איטי אי אפשר לשמוע.

כב' הש' אשר קולה : עזוב את ההילוך האיטי.

עו"ד ירום הלוי : תאזין טוב, 

כב' הש' אשר קולה : זה לא ב- 02:02, 

עו"ד ירום הלוי : תכף נראה בהילוך איטי, האם שמעת מי אומר בפעם הראשונה את הדלת.

כב' הש' אשר קולה : לא את הדלת אני רואה, את הדלת נפתחת זו הנקודה.

עו"ד ירום הלוי : את הדלת נפתחת.

העד, מדובב ארתור : הדלת נפתחת רומן אומר.

כב' הש' אשר קולה : רומן אומר לך?

העד, מדובב ארתור : כן. ואני חוזר אחריו הדלת נפתחת.

כב' הש' אשר קולה : אתה שומע פה עכשיו את רומן אומר הדלת נפתחת?

העד, מדובב ארתור : כן, הדלתות נפתחות.

כב' הש' אשר קולה : אתה שומע את זה את רומן אומר? או קיי.

עו"ד ירום הלוי : ואתה חוזר אחריו הדלת נפתחת נכון?

העד, מדובב ארתור : כן בדיוק. זה ב- 01:55, 01:56 01:57

עו"ד ירום הלוי : נכון כבודו צודק.

כב' הש' אשר קולה : זה הבדל.

עו"ד ירום הלוי : האמת שבעיניי אני לא יודע מה החשיבות אבל זהו.

כב' הש' אשר קולה : לא יודע, אתה מסביר לנו זה חשוב נורא מי אמר מה.

עו"ד ירום הלוי : בוודאי, אבל מבחינת השניות.

כב' הש' אשר קולה : ברור שזה חשוב.

עו"ד ירום הלוי : אבל זה לפני אני רואה את הדלת, לא סטיתי, הדלת נפתחת טוב, הדלת נפתחת, אתה אומר היא נכנסה איפה שהתאים ואני אומר לך אני אומר לך שפה ממש הצבת לרומן עובדה ורומן אומר לך כן עם הראש, רומן עושה כן עם הראש ואני אומר לך שזאת דוגמה מאד מובהקת שההדגמה נהפכה על ידך עם חותמת לכביכול להדגמה של הרצח של תאיר מה אתה אומר?

כב' הש' אשר קולה : אבל ברור שזה הסיבוב השני.

עו"ד ירום הלוי : אמת.

כב' הש' אשר קולה : תודה.

עו"ד ירום הלוי : בוודאי. אני אומר לך שבנקודה הזו זה הסיבוב השני אתה שמת חותמת שמדובר למעשה בהדגמה של הרצח של תאיר, היא הולכת נכנסת לאיפה שהתאים.

כב' הש' אשר קולה : סליחה, כבר בסיבוב הראשון זה משפט שאדוני השמיט לנו אותו ככה במהירות ורואים אותו שהיא נכנסה לחדר השירותים, כשהם קמים בסיבוב הראשון, אדוני עשה תזה ואנחנו נבחן אותה, שהוא הדגים מה שהוא ראה בסרט של הק.ג.ב. בסדר נבחן את התזה הזאת אנחנו לא אומרים שום דבר על התזה הזאת אבל העובדות הן שבשלב ההוא איפשהו ב- 54, 52, משהו כזה מישהו מהם אומר אני לא זוכר מי אני חושב שרומן היא נכנסה לשירותים.

עו"ד ירום הלוי : בואו נראה.

כב' הש' אשר קולה : בוא נראה, עוד קודם, לך לסיבוב הראשון, עוד קודם.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להניח את דעתו של כבודו, עוד קודם.

כב' הש' אשר קולה : היא נכנסה לשירותים לא מופיע המשפט הזה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לך אחורנית 38.

כב' הש' אשר קולה :  אני ראיתי את זה פה היום.

עו"ד ירום הלוי : 00:38, 

כב' הש' אשר קולה : אני רוצה לראות מהרגע שקמים בפעם הראשונה.

עו"ד ירום הלוי : אין בעיה, 

כב' הש' אשר קולה : בוא נראה.

(הקרנת סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' אשר קולה : הנה, פה, או קיי.

עו"ד ירום הלוי : מה אתה בא ואומר, זה שאלתי אותך על זה וזה המשפט שכבודו זכר וזה מה ששאלתי לפני שעשינו את הבירור, אתה אומר לרומן היא נכנסה איפה שהשירותים.

כב' הש' אשר קולה : איפה שהתאים.

עו"ד ירום הלוי : אז אני חוזר ואומר,

כב' הש' אשר קולה : איפה שהתאים.

עו"ד ירום הלוי : סליחה, אתה אומר היא נכנסה איפה שהתאים, אני אומר לך אתה שם חותמת לרומן ולטלוויזיה שמצלמת שבעצם רומן פה משחזר את הרצח נכון?

העד, מדובב ארתור : סליחה, אני ידעתי שיש מצלמות ויש הקלטות לא ידעתי איפה המצלמות את זה אני לא יכול לדעת.

עו"ד ירום הלוי : אבל שאתה אומר משפט כזה שרומן לא אומר אותו אז בעצם אתה מחליט להציב עובדה לרומן, לעצמך, לחוקרים ולכל מי שיצפה בזה שמה שעכשיו הולך להיות וכנראה גם מה שהיה בסיבוב הראשון זה שחזור הרצח של תאיר על ידי רומן נכון?

העד, מדובב ארתור : מה השאלה, אני לא מבין את השאלה שלך.

כב' הש' אשר קולה : הוא טוען כך שרומן לא הדגים לך את שחזור הרצח של תאיר ראדה ז"ל  

העד, מדובב ארתור : הכל הוא הדגים.

כב' הש' אשר קולה : אתה מוכן להקשיב עד הסוף? זו התיאוריה שלו שהוא לא הדגים לך את הרצח של תאיר ראדה ז"ל  הוא הדגים לך באופן כללי מה שהוא ראה בק.ג.ב איך רוצחים וכו' וכו' ולטענתו כשאתה אמרת לרומן היא נכנסה איפה שהתאים בעצם רצית לשכנע מישהו שמאזין לכם שרומן מדגים את הרצח של תאיר ראדה מה אתה אומר על הטענה הזאת?

העד, מדובב ארתור : לא זה לא נכון.

כב' הש' אשר קולה : גמרנו.

עו"ד ירום הלוי : הערה, בכל מקרה זה הפוך את זה אתם כבר יודעים כל מה שהעד והמדובבים כל שרשרת הפיקוד שם הבינה והסיקה על דרך הרצח נכון?

כב' הש' אשר קולה : תגיד לנו דבר אחד עורך דין הלוי אם כבר הגענו לזה שהכל הפוך, נניח שנלך עם התיאוריה שלך, נניח, נניח נניח שאבי שי ויורם וסשה והמדובב כולם יחד בנו תיאוריה שהרוצח עד מאחורי ראדה,

עו"ד ירום הלוי : תובנה.

כב' הש' אשר קולה : תובנה, ואת זה הכניסו לראש של המדובב אמרו לו להכניס את זה לראש של רומן אבל רומן מדגים אחרת למרות כל שטיפת המוח במירכאות לשיטתך רומן מדגים אחרת, רואים שרומן מדגים אחרת, על זה אי אפשר להתווכח מה שרואים.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : נו, איך אדוני מיישב את זה?

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לבית משפט.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו סובבים סביב עצמו על דבר שיכול להיות שאדוני צודק, נניח נרחיק לכת, אבל רומן בשלו, הוא מתעקש, הוא אומר לו ככה זה היה הוא מראה לו, הוא לא עומד מאחוריו ועושה תנועת שיסוף מאחורה כפי שאדוני הסביר לנו מההתחלה אז איך אדוני מסביר את הסתירה הזאת?

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לכבודכם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הנאשם הרי טוען למומחה הזירה.

כב' הש' אשר קולה : עזבי את מומחה הזירה, אני חי מעובדות, אני עוסק בעובדות לא במסקנות, אדוני הציג עובדה א' זה מה שרצו להכניס בראש של רומן, רומן מציג עובדה ב' לכאורה מציג עובדה ב' איך אדוני מיישב איך אדוני מסביר את זה.

עו"ד ירום הלוי : אני אסביר לבית המשפט, הכל מתחיל מבחינת רומן כרונולוגית הכל מתחיל ב- 14/12.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : יש דיבורים של שני המדובבים מאחורה

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : פלוס הדגמה של ארתור.

כב' הש' אשר קולה : ואיך ארתור מדגים לו מאחורה? כשארתור מדגים לו מאחורה זה אחורה מוחלט, הוא עומד עם הגב אליו, הוא תופס אותו מאחורה, הוא עושה לו מאחורנית ממש שיסוף על הגרון נכון?

עו"ד ירום הלוי : אמת.

כב' הש' אשר קולה : יופי, זה לא מה שרואים כאן, זה לא מה שרומן מדגים כאן.,

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : זאת אומרת שההשפעה הפסיכולוגית של ארתור על רומן לא עבדה.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להסביר, 

כב' הש' אשר קולה : תסביר לנו את זה.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה לענות.

כב' הש' אשר קולה : בבקשה, בשביל זה אני שואל.

עו"ד ירום הלוי : קודם כל רומן שהוא קם להדגים אומר אני מראה מהספר של הק.ג.ב. אני טוען שהוא בכלל לא כיוון את ארתור, על זה דיברנו ועברנו, הוא ראה אותו נעמד, רומן בשלב הזה ב- 18 לחודש רומן עוד לא מודה, בין ההתוודות, יש לו לפני זה הוא פונה לבית חולים, הוא אמר עשיתי ואני לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד ירום הלוי : אחר כך יש בוקר, יש בוקר ואז יש לנו את סשה  ויורם אזולאי, יש לנו בהתחלה שהם אומרים לו,

כב' הש' אשר קולה : אבל זה היה בוקר אחרי.

עו"ד ירום הלוי : בוקר אחרי, 

כב' הש' אשר קולה : אני לא שואל על הבוקר אחרי, עורך דין הלוי עזוב בוקר אחרי, פה יש הדגמה שאולי אולי אולי לכאורה זה קצת סותר מסעיף 10 לכאורה, אני אומר שיכול להיות שההדגמה טיפה סותרת את מה שכתוב בסעיף 10, יכול להיות, יכול להיות שלא,

עו"ד ירום הלוי : סעיף 10 או שורה 10?

כב' הש' אשר קולה : שורה 10, נשים את זה בצד זה לא משנה, מה שכן משנה שכולנו רואים את זה, מי שרואה כמובן, שבסיטואציה הזאת ברור שמה שרומן מדגים על ארתור שונה ב- 180 מעלות ממה שארתור הדגים על רומן ב- 14 לחודש.

עו"ד ירום הלוי : קודם כל אני מסכים, זה שונה, נכון.

כב' הש' אשר קולה : זהו, זאת אומרת שלא עזר כלום, כל התרגילים כביכול, אני לא אומר כלום אבל כל התרגילים כביכול לא עזרו, אם היה רומן מדגים לנו אחד לאחד מה שארתור הדגים ב- 14 לחודש היינו בתמיהה גדולה אבל זה לא המצב.

עו"ד ירום הלוי : קודם כל נכון.

כב' הש' אשר קולה : יופי.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : יופי.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר עובדתית רומן הושפע בצורה מכריעה על ידי ארתור אבל עובדתית אנחנו רואים שבעניין ההדגמה,

כב' הש' דני צרפתי : יש לו את ההדגמה שלו.

עו"ד ירום הלוי : הוא לא הושפע בהדגמה הוא לא הושפע מההדגמה של ארתור.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, מה המשמעות אנחנו לא יודעים, רק רצינו לאשר את העובדות, בסדר.

עו"ד ירום הלוי : נכון, אלו העובדות.

כב' הש' אשר קולה : אם אדוני יכול להראות לנו את התמונה שרומן עצמו עושה תמונה כלשהי,

כב' הש' דני צרפתי : שתיאר אותה בתחילת הדרך אדון אזולאי.

כב' הש' אשר קולה : כן, רומן מדגים משהו, האם גם זו הדגמה של הק.ג.ב. או שזה אולי יכול כן להיות הדגמה אחרת.

כב' הש' דני צרפתי : היא תכף מגיעה היא ב-2 משהו, היא מגיעה לקראת הסוף.

עו"ד ירום הלוי : אני יכול לקבל את תיק המוצגים,

כב' הש' אשר קולה : של ההגנה?

עו"ד ירום הלוי : כן. אני אקרין את זה 50 פעם.

כב' הש' אשר קולה : לא, הערה אחרונה לבוקר זה 50 פעם זה לא יהיה, אנחנו מבינים את הקו, הזמן קצוב כפי שקצבנו, לא יהיה זמן פציעות ולא אורכה של הזמן, אנחנו מבינים את הקו, זה בסדר אבל אורכות לא תהיינה וגם תהיה הפסקה באמצע עוד מעט.

כב' הש' דני צרפתי : אתה מחפש את התמונה שהוקפא המראה הזה?

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : אבל רואים את זה, 

עו"ד ירום הלוי : לא הוקפא.

כב' הש' אשר קולה : לא, זה בשחזור.

כב' הש' דני צרפתי : לא על זה, אדון אזולאי הסביר את אותה תנועה שהוא ראה שזו תמונת חצי ההתהפכות של המנוחה, השאלה האם זה באמת חלק מסרט ק.ג.ב.

עו"ד ירום הלוי : זה,

כב' הש' דני צרפתי : זה מה?

כב' הש' אשר קולה : אבל בוא נראה את זה.

עו"ד ירום הלוי : זה רומן בבוא העת אם יגיע להשיב על האשמה יסביר, אני הטענה שלי זה בפירוש,

כב' הש' אשר קולה : אבל עורך דין הלוי אנחנו בשלב הזה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : שניה, שניה.

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו בשלב הזה באמת לא קופצים למסקנות, אנחנו רוצים לדעת רק את העובדות, אדוני יראה לנו את העובדה הזאת וזה הכל.

עו"ד ירום הלוי : היא נכנסה איפה שהתאים,

כב' הש' דני צרפתי : הנה עכשיו.

(הקרנת סרטון)

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להראות לך.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי אתה מוכן להיות אתי, אדוני הציב תזה, לך בבקשה ל- 0:15 אם לא אכפת לאדוני.

כב' הש' דני צרפתי : תרוץ עוד 6 שניות.

עו"ד ירום הלוי : אני אראה, שנייה, שנייה, 

כב' הש' דני צרפתי : הלכת אחורה.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה לפרק את זה זה אינטרס שלי.

כב' הש' אשר קולה : טוב, בסדר.

עו"ד ירום הלוי : תראו איזו הדגמה זו.

כב' הש' אשר קולה : כן, תראה לנו את ההדגמה בדיוק.

עו"ד ירום הלוי : אני אראה, רומן עושה צעד ואומר אחת זה חשוב לי להסביר, אחת, אז קודם כל לא יודע מה יש לשאול את העד,

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, רומן עושה צעד ואומר,

כב' הש' אשר קולה : רואים את זה.

עו"ד ירום הלוי : זה ברור, זה לא דקירה ולא חיתוך.

כב' הש' דני צרפתי : כן.

עו"ד ירום הלוי : עוד פעם אחת עוד צעד,

כב' הש' דני צרפתי : עכשיו הנפה,

עו"ד ירום הלוי : עכשיו הוא אומר שתיים מונה מסך 00:02:11 יד ימין שלו באה לחתוך משמאל לימין.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : את צד ימין של המדגים.

עו"ד ירום הלוי : את צד ימין של המדגים מכיוונו, יפה, עכשיו 00:02:12 אני אראה לך את זה ליתר ביטחון, אנחנו רואים שנאמר על ידי המתמלל שזה או רומן או אתה אומרים לשם וארתור מצביע על הצוואר שלו, אני אומר כך אני ראיתי היום את זה בלי טשטוש אחרי שרומן עושה את החיתוך הזה אתה מצביע על הצוואר שלך ואתה אומר לשם, אני אמשיך, אחרי שאתה מצביע ושואל לשם אז רומן מבצע עוד הדגמה, את אותה תנועה מחדש, התנועה השנייה עם ידו הימנית צד ימין והחיתוך שמאל לימין פעם נוספת, אני גם אציג לך את הכל תכף, אנחנו רואים שאחרי הפעם השנייה שהוא עושה,

כב' הש' אשר קולה : תעצור כאן, את המילה היא מי אומר? מישהו פה אומר את המילה היא.

כב' הש' דני צרפתי : רומן.

כב' הש' אשר קולה : אני יודע, מי אומר את המילה היא?

עו"ד ירום הלוי : רומן.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, בניגוד למה שאמרנו קודם שאולי פה אומר, רומן אומר את המילה היא.

עו"ד ירום הלוי : רומן כתוב היא?

כב' הש' אשר קולה : כן כתוב היא, האם לפי התזה של אדוני גם פה הוא מדגים רצח שהוא ראה בק.ג.ב. כשהוא אומר את המילה היא?

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לבית המשפט הנכבד, בשלב הזה אני מזכיר אחרי שארתור אמר היא נכנסה לתאים היא הולכת, היא נכנסה לכיוון התאים.

כב' הש' אשר קולה : אני רוצה להבין, אם אני מסכם אתה אומר כך, הלכו להדגים הדגמה של ק. ג. ב.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : ארתור הכניס לו בראש שזו הדגמת הרצח בכך שהוא אמר לו היא נכנסה לתאים ועכשיו כשרומן אומר היא זה בעקבות מה שארתור אמר לו קודם היא.

עו"ד ירום הלוי : אמת.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה רציתי להבין מה התזה של אדוני, בסדר, לא 15 16 בסדר רציתי להבין, עכשיו הבנתי.

עו"ד ירום הלוי : עכשיו אני מדגיש ופה תהיה שאלה לארתור שכשהוא מדגים את הקטע שאתם רואים 00:02 עצרתי את התמונה 16, כי בסיבוב שלו ארתור לא לידו, ארתור יצא מהתא הוא בכלל לא לידו.

כב' הש' אשר קולה : איפה ארתור?

עו"ד ירום הלוי : ארתור הלך לכיוון המיטה.

כב' הש' אשר קולה : לא רואים אותו על המיטה.

עו"ד ירום הלוי : שנייה, שנייה, אני אראה וזה ברור מה שאני מסביר, 

כב' הש' אשר קולה : הנה ארתור.

כב' הש' דני צרפתי : הנה הוא.

כב' הש' אשר קולה : ארתור מאחוריו, הוא מסתיר אותו, ארתור עומד בין רומן לבין המיטה של רומן.

עו"ד ירום הלוי : נכון, אבל הלך לכיוון המיטה אין ארתור.

כב' הש' אשר קולה : יש ארתור, הוא כבר גמר להדגים, עכשיו הוא לא מדגים, הוא מדגים מה שהוא חווה אולי אולי לא אינני יודע הוא מדגים לא מה שהיא אלא מה שהוא, הוא אומר היא ככה, נכון לא נכון ק.ג.ב. לא נכנס לזה עכשיו, שוב אני בעובדות.

כב' הש' דני צרפתי : הוא הופך להיות המנוחה.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק, ובעובדות האלה כאן, בעובדות האלה זה בדיוק הסיפור הקלאסי שהיא מאחורי העץ, ארתור המצלמה מסתירה אותו, רומן יותר רחב ממנו קצת וארתור רואים את זה בבירור לפי הרגליים ארתור עומד בין רומן לבין המיטה, אי אפשר להתווכח על העובדה הזאת.

עו"ד ירום הלוי : ארתור עומד בין ארתור לבין המיטה.

כב' הש' אשר קולה : לבין המיטה הזמנית.

עו"ד ירום הלוי : נכון, אבל הוא לא בתא השירותים.

כב' הש' אשר קולה : נכון, נכון, אין וויכוח.

כב' הש' דני צרפתי : עכשיו רומן הופך להיות המדגים של המנוחה, עכשיו, התחלפו.

כב' הש' אשר קולה : שוב, אני לא אומר את זה, זה מסקנה אני לא אומר, עובדה רומן מדגים משהו, אתה אומר ק.ג.ב. הם אומרים המנוחה אני לא יודע.

עו"ד ירום הלוי : אני גם אומר שהוא זרם,

כב' הש' אשר קולה : אני אמרתי התיאוריה שלך ברורה לנו, הטענה שלך ברורה לחלוטין, הוא זרם עם זה שארתור שתל לו בראש שהוא מדגים עכשיו רצח של תאיר ראדה ז"ל  אני מבין שזו התיאוריה שלך בסדר גמור. אדוני יסיים פרק, נעשה הפסקה וכפי שאמרתי נסיים ב- 11:30-12:00 את החלק הזה, ז'ניה פה? בשביל ז'ניה צריך גם את כל הפרוצדורה הזאת?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא, לא, הוא שוטר, אין בעיה.

כב' הש' אשר קולה : גלוי לגמרי?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, אין בעיה.

עו"ד ירום הלוי : קודם כל אתה שאתה יצאת, אני אראה לך, כשהיית אתו בתא אתה ראית את מה שהוא עשה, את הסוף שהוא עשה עושה תנועה למטה כזה.

העד, מדובב ארתור : כל מה שיש שם ראיתי את זה כן.

כב' הש' אשר קולה : בזמן אמת לא אחרי זה במצלמות.

העד, מדובב ארתור : בזמן אמת, כן.

כב' הש' אשר קולה : תודה.

עו"ד ירום הלוי : אתה היית איזה מטר ממנו ליד המיטה ואתה אומר שראית, למה אתה לא מדבר אתו אחר כך יש המשך התוודות, אבל אחרי ההפסקה נראה את ההתוודות התוכן שלה, למה אתה לא שואל אותו מה זה היה מה הדגמת לי למשל בקטע האחרון הזה, למה אתה לא מברר?

העד, מדובב ארתור : למה שאני צריך לברר מה הדגמתי, הרי אנחנו יודעים מה אנחנו מדגימים, שהוא הדגים רצח של תאיר ראדה.

עו"ד ירום הלוי : אתה יכול לענות מה שאתה רוצה, אני אומר לך שיש לנו פעמיים שאתה נכנס ביוזמתך לתא עומד דיברנו על זה, ואז יש לנו חיתוך, אתה מראה על הצוואר שלך אגב פעמיים, כבודכם יראו את זה בלי הטשטוש, פעמיים אתה מראה על הצוואר שלך ואחרי זה יש את התנועה הזאת, תנועה שרומן עושה חצי סיבוב עם הגוף למטה עם היד שלו, לא מצאת לנכון לשאול אותו מה זה, הרי כבר יצאתם לשירותים, יצאתם לשירותים הוא עושה איזה תנועה אז למה אתה לא מברר אתו, הרי אתם מוקלטים, מוסרטים, מה זה היה בדיוק?

העד, מדובב ארתור : כל התנועות שעשינו שם כאילו מה שהיה שם אני שאלתי את רומן ככה או ככה הוא אמר לי כן נכון.

כב' הש' אשר קולה : לא, לא, הוא שואל אותך אחר כך, אחרי שרומן הדגים את התנועה הזאת של החצי סיבוב למה לא שאלת אותו רומן מה זה זו השאלה שלו.

העד, מדובב ארתור : אבל מההתחלה הוא דיבר על זה.

כב' הש' אשר קולה : מה זה על זה למה אתה מתכוון?

העד, מדובב ארתור : על הרצח של תאיר ראדה.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : תשמע, שאלה אחרונה לפני הפסקה, 20 דקות אתם מדברים אחרי ההדגמה, יש לך שאלות שם, איך אתה לא שאלת אותו שאלה,

כב' הש' אשר קולה : הוא אמר לך את זה שלוש פעמים.

עו"ד ירום הלוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, עכשיו עשרה לאחת עשרה, נפגש ב- 11:10 לאחר הפסקה, אדוני יסיים את חקירתו בסביבות 11:35-11:40.

עו"ד ירום הלוי : אני לא אסיים, יש עוד הרבה.

כב' הש' אשר קולה : אני אקצוב את אדוני ואחר כך אדוני יטען מה שיטען איפה שירצה לטעון, שמענו, הבנו, זה הזמן שקצבנו לאדוני, 11:40-11:45 חקירה חוזרת כמה דקות ונתקדם הלאה, תודה רבה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' אשר קולה : כן, עורך דין הלוי מסכה ולהמשיך לחקור.

עו"ד ירום הלוי : ארתור, אני מראה לך ולשופטים איפה רומן עומד כשהוא חותך אותך בהדגמה השנייה, אפשר להראות לו, תסתכל בתמונה, ארתור, רומן לא עומד מאחורייך כשהוא מדגים את החיתוך.

העד, מדובב ארתור : הוא עומד לידי.

עו"ד ירום הלוי : נכון, אבל הוא לא עומד מאחורייך נכון?

העד, מדובב ארתור : מאחורי.

עו"ד ירום הלוי : איך אחרייך רומן?

העד, מדובב ארתור : אבל הוא לידי.

עו"ד ירום הלוי : הוא לידך.

העד, מדובב ארתור : אני אתה לא רואה אני עם הגב לקיר והוא מאחורי.

עו"ד ירום הלוי : מה?

כב' הש' דני צרפתי : אבל אנחנו רואים לבד עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : זה שאלה לעד, 

העד, מדובב ארתור : אנחנו מדגימים בגלל זה אני הייתי ככה איך שהייתי.

עו"ד ירום הלוי : אני לא מבין אותך.

העד, מדובב ארתור : אני גם לא מבין אותך, אתה רואה איך אני עומד ואיך רומן עומד מאחורי.

כב' הש' דני צרפתי : אדון ארתור, אתה מסכים בתמונה אתה עומד עם הפרופיל אליו ,

העד, מדובב ארתור : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : לא עם כל הגב.

העד, מדובב ארתור : כן, עם הגב ועם הפרופיל.

כב' הש' דני צרפתי : זה מבחינתו מאחורה, תמשיך, פרופיל מה שרואים פה עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך, תקשיב, מאחורה זה כמו שאתה הדגמת עליו בתא, אתה זוכר איך הדגמת עליו?

העד, מדובב ארתור : כן

עו"ד ירום הלוי : אתה הדגמת עליו שאתה בא עם החזה שלך אל הגב של רומן ואתה חותך אותו, זה אתה זוכר?

העד, מדובב ארתור : יש בהקלטה בדיוק הכל.

עו"ד ירום הלוי : אני אראה לך איך אתה מדגים עליו, 

(בשלב זבה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' דני צרפתי : זה עם הפיקסלים הרחבים.

עו"ד ירום הלוי : כן שרואים את הרגליים אז מבינים שהוא מאחורה.

כב' הש' דני צרפתי : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : אל תתקרב, שעורך דין הלוי לא יתקרב.

עו"ד ירום הלוי : תעצור, או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : רק לטובת הפרוטוקול הוקרן עכשיו קטע מה- 14/12 ממונה 20:26:59.

עו"ד ירום הלוי : ארתור.

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד ירום הלוי : כשאתה הדגמת לרומן בתא ב- 14/12 הדגמת עליו חיתוך מאחורה נכון.

העד, מדובב ארתור : כן, זה היה (לא ברור 05:00)

כב' הש' אשר קולה : עזוב, אל תיתן פרשנות, רוצים לדעת את העובדות, אתה הדגמת חיתוך מאחורה.

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר בדיוק איך היה.

כב' הש' אשר קולה : אתה רואה את זה.

העד, מדובב ארתור : כן אחורה, אם רואים, אני פשוט לא ראיתי טוב כי יש שם פיקסל גדול.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : עוד פעם, מה לא ראית טוב, לא ראית את הרגליים שלכם?

כב' הש' דני צרפתי : תגיד לו להתמקד ברגליים הוא יבין איך הוא עמד, אבל זה לא בוויכוח עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : לא, זה כן בוויכוח.

כב' הש' דני צרפתי : האם זה גם אחורה, או קיי הבנתי.

עו"ד ירום הלוי : תסתכל איך אתה מדגים עליו, תסתכל על הרגליים שלכם, אתה רואה אתה נפתח אליו מאחורה.

כב' הש' אשר קולה : בוא נסכם, ארתור.

העד, מדובב ארתור : כן.

כב' הש' אשר קולה : אתה עם המכנסיים הכחולות?

העד, מדובב ארתור : כן.

כב' הש' אשר קולה : אתה עם הטרנינג הכחול?

העד, מדובב ארתור : כן.

כב' הש' אשר קולה : ראית שאתה עומד מאחוריו?

העד, מדובב ארתור : כן, זה מאחורה.

כב' הש' אשר קולה : מאחורה לגמרי, לא פרופיל אחורה לגמרי.

העד, מדובב ארתור : נכון.

כב' הש' אשר קולה : ותסכים אתנו שלא זה מה שהוא הדגים עלייך שהייתם בתא השירותים.

העד, מדובב ארתור : לא זה משהו אחר, זה אנחנו מדברים.

כב' הש' דני צרפתי : הבנו, זו לא אותה פוזיציה.

העד, מדובב ארתור : לא, לא, זה משהו אחר וזה משהו אחר.

כב' הש' אשר קולה : רק את העובדות רוצים.

עו"ד ירום הלוי : למה אתה טורח להגיד בהודעה שלך יום למחרת בבוקר הוא בא מאחורי וחתך אותי מאחורה, למה היה חשוב לך לשקר, הרי זה שקר, אני מעניין אותי עכשיו, זה שזה שקר אני לא צריך אותך, אתה יודע מה זה פרופיל, אתה יודע מה זה "ריאט" שמענו אותך פה אתה יודע ל התבטא מצוין וגם ראית ואמרת לי בהדגמה שאני הדגמתי ב- 14 על רומן הדגמתי מאחורה, ל מה השקר הזה אתה יודע להסביר? למה שיקרת?

העד, מדובב ארתור : אני לא שיקרתי, הכל שקוף, יש הכל על ההקלטות.

עו"ד ירום הלוי : אני אענה עזוב, אתה שיקרת כי ידעת למרות שיש סרט, ידעת שזה מה שהחוקרים רוצים לשמוע ולקרוא עוד לפני,

כב' הש' אשר קולה : אבל זה באמת שאלת בפעם שעברה, בקטע הזה בדיוק שאלת אותה שאלה בפעם שעברה.

עו"ד ירום הלוי : קיבלתי, תגיד לי נכון שבהדגמה כשאתה הדגמת מאחורה דיברתם איך לא להתלכלך ב- 14.

כב' הש' אשר קולה : ב-14 לחודש.

העד, מדובב ארתור : כן.

כב' הש' אשר קולה : ורואים את זה.

עו"ד ירום הלוי : רומן אמר שבהדגמה הזאת השרוול מתלכלך נכון?

העד, מדובב ארתור : כן, יכול להיות אם יש שם אז כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, ורומן בהתוודות שלו אמר לך שהחולצה שלו בכלל לא התלכלכה נכון?

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד ירום הלוי : ורומן גם אמר לך שייתכן על המכנסיים שיש מעט טיפות על המכנסיים שלו נכון?

העד, מדובב ארתור : מה שהיה בהקלטה.

עו"ד ירום הלוי : האם אתה זוכר?

העד, מדובב ארתור : את זה ספציפית אני לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : אם זה קיים זה קיים.

עו"ד ירום הלוי : אני אגיע לזה, אני רוצה להראות לך עוד משהו, נ/1 התנוחה של המנוחה שזה קשור גם לסיום ההדגמה.

כב' הש' אשר קולה : התנוחה של המנוחה בשחזור, 

עו"ד ירום הלוי : אני מראה את המציאות קודם כל, הרי נתתי לכם תמונות על המכסה של האסלה.

כב' הש' דני צרפתי : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : זה נ/1, אתה לא צריך לראות את התמונה, 

כב' הש' אשר קולה : תראה לעורכת הדין רוזנפלד.

עו"ד ירום הלוי : אני נותן לך כותרת, בכל ההתוודות שלו שום פרט איך אני אקרא לזה, שום פרט מוכמן אמיתי כמו למשל תנוחת המנוחה, אתה מסכים אתי שרומן לא דיבר אתך על התנוחה שלה אחרי המוות בהתוודות נכון?

העד, מדובב ארתור : בדיוק מה שהוא מראה איך היא נפלה. יש תנוחה שם הוא מראה.

כב' הש' אשר קולה : העד מדגים תנוחה.

עו"ד ירום הלוי : תרשה לי, אין אף מילה ביניכם נכון.

כב' הש' אשר קולה : אבל מיצינו את זה הוא אומר אין מילה הוא אומר זה מה שהוא הראה, הוא הבין מזה שזו הדגמה נקודה, לא הבין נכון, כן הבין נכון סיכומים והזמן עובר, עורך דין הלוי הפעם נהיה קשוחים, כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : רומן לא דיבר אתך על זה שהוא השאיר אותה על מכסה האסלה נכון?

העד, מדובב ארתור : דיברנו, דיברנו מה שיש בהקלטה, אני לא יודע אסלה או מה, איך מה שיש בשחזור זה מה שהיה.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך, אמרתי את זה בהתחלה שאתה ידעת שהוא ממציא אמרת לי מה פתאום, תראה, קודם כל רומן אומר לך במונה מסך 00:06:55 ואני מצטט, הוא אומר לך אפילו לתפוס אותה לא היה צריך, היא לא הייתה מבינה כלום, היא מאבדת את ההכרה הדם יוצא, ואתה שואל אותו לא החזיקה הכוונה בך כלום? רומן אומר היא לא הבינה, השאלה שלי היא כזאת, ראינו ב- 15 לחודש בבוקר שאתה מדבר עם יבגני ראינו ושמענו בישיבה הקודמת שאתה אומר, דיסק 8 מונה מסך 08:59,

כב' הש' דני צרפתי : שיתנו לך פרטים איך היא נרצחה.

עו"ד ירום הלוי : לא, לא, אתה אומר לו היא מאה אחוז נחתכה נרצחה מאחורה הוא סתם לה את הפה, איך זה מסתדר עם זה שהוא אמר לך לא תפסתי אותה בכלל, לא היה צריך לתפוס אתה, לא תפסתי אתה, למה אתה לא מברר אתו, הרי אתה אומר ליבגני מאה אחוז נחתכה מאחור פלוס הוא סתם לה את הפה (אני מסכים שככה תאיר נרצחה) למה אתה לא שואל אותו רומן למה אתה מבלבל לי את המוח שלא החזקת אותה ולא תפסת אותה?

העד, מדובב ארתור : מה קשור מה שהיה עם יבגני ובזה עם רומן, אני לא הבנתי את השאלות שלך

עו"ד ירום הלוי : אתה מבין מצוין ואני אחזור עוד פעם, 

כב' הש' אשר קולה : אני אשאל אחרת, הוא אומר ככה, אתה ידעת בוודאות זו הטענה שלו שהרוצח תפס את תאיר ראדה מאחורה וסתם לה את הפה.

העד, מדובב ארתור : לא, לא ידעתי.

כב' הש' אשר קולה : ובהדגמה רומן מדגים לך משהו אחר והוא אמר אפילו לא החזקתי בה.

עו"ד ירום הלוי : לא רק בהדגמה.

כב' הש' אשר קולה : גם אחר כך בדיבורים.

העד, מדובב ארתור : אני לא ידעתי שום דבר, שום פרט, שום דבר, רק מה שהיה זה ההשערות היו.

כב' הש' אשר קולה : גמרנו, די, גם זה כבר מיצינו בישיבה הקודמת.

עו"ד ירום הלוי : אין בעיות הוא אומר השערות.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שאתה ידעת, נתתי לך פרט אחד אני רוצה לעבור לעוד פרטים, ידעת שזה קשקוש ההתוודות הזאת, תענה לי, לא יכול להיות שלא תפס אותה זה לא אמיתי, לא יכול להיות שהוא לא תפס אותה מה אתה אומר?

כב' הש' אשר קולה : תענה.

העד, מדובב ארתור : על מה?

כב' הש' אשר קולה : הוא אומר לך שאתה ידעת שהוא תפס אתה.

עו"ד ירום הלוי : הוא חושב שכולם מטומטמים.

העד, מדובב ארתור : אותך אני לא מבין כי אתה מבלבל את השאלה, אני לא מבין מה אתה מתכוון.

כב' הש' אשר קולה : אני אשאל, הוא אומר לך ככה, אתה ידעת במאת האחוזים שרומן תפס אותה לא ייתכן אחרת.

העד, מדובב ארתור : שרומן תפס אותה?

כב' הש' אשר קולה : כן, ידעת במאה אחוז וכשרומן אומר לך היא אפילו לא החזיקה בי הוא אומר לך איך זה מסתדר עם ההיגיון שלך של מה שידעת?

העד, מדובב ארתור : מה שהיה שם בהקלטה אני זוכר בדיוק מה שהיה אבל לא מה שהוא אומר.

כב' הש' אשר קולה : כשרומן אמר לך בהתוודות של אחרי ההדגמה אפילו לא החזקתי בה, היא אפילו לא החזיקה בי היא לא הבינה למה לא שאלת אותו איך זה יכול להיות?

העד, מדובב ארתור : לא שאלתי אותו.

כב' הש' אשר קולה : לא שאלת, גמרנו, לסיכומים.

עו"ד ירום הלוי : אמרת לנו שאת הימני בפתח הישיבה, אני לא ראיתי את ההדגמות.

כב' הש' אשר קולה : של ה –  15.

עו"ד ירום הלוי : ההדגמות של 14, 15, שלך

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד ירום הלוי : כולל ההדגמה שהדגמתי עכשיו, יכול להיות שאתה חתכת אותו ביד שמאל בהדגמה מאחורה למרות שאתה ימני?

העד, מדובב ארתור : לא, ימין.

עו"ד ירום הלוי : אם במקרה ואני לא יודע, אני מדגיש אני לא יודע, אם במקרה חתכת אותו עם יד שמאל שאתה לא משתמש בה אז אנחנו נוכל ללמוד שאולי מישהו אמר לך באיזה צד היא נחתכה, איזה צד יותר דומיננטי בחתך שלה?

העד, מדובב ארתור : אף אחד לא אמר לי כלום.

עו"ד ירום הלוי : הלאה, עוד שטות של רומן, אני רוצה את התגובה שלך, רומן מתחיל את ההתוודות הממשית שלו במונה מסך 23:40:14 הוא אומר לך אני עשיתי טעות, לא פיניתי דם בשירותים של גברים, את הדם את הטיפות לא פיניתי זאת הטעות שלי, אתה הרי זוכר שהיית אתו בתא כבר ביום שנכנסת ב- 13/12 רומן אמר לך תראה הטיחו בי שנמצא דם של תאיר על הכלים שלי וזה נורא הלחיץ אותו ושאלתי אותך על זה פעם קודמת, שאמרת לו כן זה גרוע מאד וכו', אתה מסכים אתי שהעובדה שהיה דם בשירותי בנים אם בכלל היה דם בשירותי בנים לא סיבכה אותו, אתה מסכים אתי?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה השאלה?

כב' הש' אשר קולה : לא הבנתי את השאלה, גם אני לא, מה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : האם הבנת על איזה טעות הוא מדבר הטעות הגדולה שלי שלא פיניתי דם בשירותי בנים.

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד ירום הלוי : מה הטעות בזה?

העד, מדובב ארתור : הטעות שהוא אמר שהוא היה צריך לעשות איזשהו אחרת יש את זה בהקלטה בגלל הדם שהוא ירד לשירותים גברים משהו כזה.

עו"ד ירום הלוי : הוא אומר לך הטעות שלי לא פיניתי דם בשירותים של הגברים, את הדם עם הטיפות לא פיניתי, זאת הטעות שלי, אני אומר לך אבל הוא לא נתפס בשירותים של הבנים עם טיפות של תאיר האם לא הבנת שזו שטות גמורה?

העד, מדובב ארתור : יש בהקלטה הכל, איך נפל דם, איפה בשירותי בנים, בנות, הכל, יש הכל בהקלטה.

עו"ד ירום הלוי : עוד דבר, האם אתה לא שאלת אותו ואני כבר אומר לך מונה מסך 23:53:05 עד 58, אתה אומר לו אתה מדבר על להב הסכין, אז הוא אומר כן היה טיפות על להב הסכין, איפה שטפת אותה למטה אתה אומר לו, אז הוא עונה כן שירותי בנים שהוא שטף, אני שואל אותך, אתה לא תהית ולא רצית לשאול אותו אם הסכין הזאת לא טפטפה במדרגות עד למטה?

כב' הש' אשר קולה : הוא לא שאל אותו.

כב' הש' דני צרפתי : אז מה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : אם באמת אתה מתעניין באמת אם באמת לא חשוב לך סתם הודעה העיקר לעשות וי כדי לקבל את הכסף הגדול למה אתה לא שואל אותו רומן בסדר אז אתה אומר שבשרותי בנים שטף אבל הסכין בטח טפטפה לך דם, למה אתה לא שואל את הדברים האלמנטריים כדי לגשש אם זה הודאת אמת?

העד, מדובב ארתור : כל מה שהייתי צריך לשמוע הוא הודה לבד, אני לא הייתי צריך לעשות כלום ולא לשקר, כל מה שהיה צריך הוא סיפר לי לבד, לא צריך לשאול אותו כלום, הוא לבד סיפר.

עו"ד ירום הלוי : ממונה מסך 23:44:58 רומן אומר לך שייקחו את הלהב הזה אני אותו לכן אני רגוע, אתה עונה לו אבל אמרת הרגע ששטפת אותו, אתה שואל אותו אם הוא זרק אותו והוא אומר שכן, במונה 00:08:58 וגם במונה מסך 00:09:31 הוא אמר לך שהמכנסיים והאלה אי אפשר יהיה למצוא אותם, הוא זרק אותם איפה ששופכים בטון איפה שעושים בטון, השאלה שלי אם באמת מעניין אותך מינימום שהוא לא סתם אומר לך שהוא עשה למה אתה לא שואל אותו רומן אמרת לי שייקחו את הלהב אני רגוע, איך אתה רוצה שייקחו את הלהב שאחרי כמה דקות או רבע שעה אתה אומר אי אפשר למצוא אותו הוא מתחת לבטון, אתה מבין אותי שיש פה סתירה?

העד, מדובב ארתור : הוא מנסה לבלבל, הוא מכניס  תאריך 14,15 לבין השחזור האחרון זה לא ככה, אתה מנסה לבלבל אותי, אז היה מדובר שהוא צעק בקול רם שייקחו שיבדקו, אבל מה שהיה בשחזור האחרון הוא אמר שהוא שם את הלהב בתוך מכנס וזרק לפסולת של הביטון.

עו"ד ירום הלוי : לא הטעיתי אותך, עוד פעם, אני אומר לך שזה מההתוודות שהוא מדבר אתך בלחש, הוא אומר לך שייקחו את הלהב הזה זה ממש בהתחלה של ההתוודות שייקחו את הלהב הזה לכן אני רגוע, איך זה מסתדר אם זה בבטון אז מה זה שייקחו את הלהב ואי אפשר למצוא את המכנסיים אם אתה רוצה לברר ולא לקחת סתם את הכסף ששנינו מבינים שזה סתם קשקושים, התשובה שלך?

העד, מדובב ארתור : אז מה הייתי צריך לשאול אותו?

עו"ד ירום הלוי : כן.

העד, מדובב ארתור : לא, אני לא יכול לשאול כל מיני שאלות, מה שהוא הודה לי יש את זה.

כב' הש' דני צרפתי : עורך דין הלוי באמת נשארו לך 5 דקות, הוא לא מוסר לך הוא אומר מיוזמתו הוא לא תחקר שאלות שלך לא נראות הגיוניות היום, אתה תטען בסיכומים, זה בלתי אפשרי לא להבין איך שוטפים לה ואיך לא פוחדים ואת את אותו להב זורקים לבטון, הבנו, הוא לא שאל שאלות, הוא אומר לך אדוני אני מה שהוא אמר לי רואים, קיבלתי ולא שאלתי שאלות, אתה תבוא ותאמר שאלות כאלה אי אפשר לא לשאול אם הוא לא רוצה רק את הכסף, הבנו את הקו, פתח פרק בסיכומים, נשארו לך 5 דקות תנצל אותם לא לדברים של למה הוא לא שאל, מה זה יקדם? הוא לא שאל.

עו"ד ירום הלוי : אני אשאל עוד שאלה אחת מתוך כמה ואני אעבור לנושא אחר.

כב' הש' אשר קולה : נושא אחר חמש דקות כפי שאמר חברי, זה מה יש.

עו"ד ירום הלוי : כבודכם באמת זה פוגע בהגנה אני מבקש מבית המשפט.

כב' הש' אשר קולה : לא נאריך את הזמן.

עו"ד ירום הלוי : יש עוד הרבה נושאים.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו לא נאריך את הזמן אדוני, ייכתב לפרוטוקול שאדוני מוחה על כך, פגענו בזכויות הנאשם זה ייכתב ויישקל בבוא העת, זהו.

עו"ד ירום הלוי : כבודם השעה עכשיו עשרים לשתיים עשרה.

כב' הש' אשר קולה : נכון, זה מה שקבענו.

עו"ד ירום הלוי : אז אני אומר,

כב' הש' אשר קולה : אתה מבזבז את הזמן שלך סתם.

עו"ד ירום הלוי : יבגני צריך להעיד נכון?

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אני אקצר מאד את החקירה של יבגני.

כב' הש' אשר קולה : זה שק עתידי שאני לא יודע אם יש לו כיסוי או לא, אני לא יודע, רבע לשתיים עשרה אדוני מסיים את החקירה, אדוני יתקדם.

עו"ד ירום הלוי : כבודו אני לא יכול לסיים ברבע לשתיים עשרה.

כב' הש' אשר קולה : אז ייכתב לפרוטוקול שלא הספקת.

עו"ד ירום הלוי : אני אבקש כבודו, אני אגיד מה אני מבקש, עכשיו עשרים לשתיים עשרה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יש לנו להיום רק את יבגני.

כב' הש' אשר קולה : זה גם כן לא בסדר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : היו צריכים להיות שוטרים.

עו"ד ירום הלוי : אבל יש את ארתור כבודכם, אני צריך לחקור את ארתור.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

עו"ד ירום הלוי : תנו לי,

כב' הש' אשר קולה : נתנו לך הישיבה הקודמת והישיבה היום, מה נעשה, אנחנו בודקים לפי איכות החקירה עד עכשיו, איכות החקירה של אדוני מצוינת אבל חלקה הגדול מיותרת ולכן אנחנו מסיקים שכמו שכך היה עד עכשיו כך יהיה גם מעכשיו זו הסקה שלנו, אדוני מסיק מסקנות לוגיות גם אנחנו מסיקים מסקנות לוגיות, אדוני יתקדם.

עו"ד ירום הלוי : כבודכם, אני אבקש כך.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לי יש ראשית קצרה.

עו"ד ירום הלוי : ליבגני.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : 10 דקות.

עו"ד ירום הלוי : כבודו, 

כב' הש' אשר קולה : יש חשיבות לזמן של כולנו כשהחקירה מתקדמת, היא לא מתקדמת.

עו"ד ירום הלוי : כבודו, בבקשה תן לי את ההזדמנות.

כב' הש' אשר קולה : אדוני קיבל.

עו"ד ירום הלוי : אני אחקור את יבגני 40 דקות לכל היותר, אני מתחייב, 40 דקות לכל היותר, תן לי לחקור.

כב' הש' דני צרפתי : שימשיך בינתיים בוא נראה.

עו"ד ירום הלוי : מקסימום 40 דקות, אני התחייבתי.

כב' הש' אשר קולה : אדוני התחייב 3 שעות היום מה עשינו עם זה.

עו"ד ירום הלוי : לא, אדוני, אני מתחייב.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : דוגמה אחרונה מהסוג הזה, רומן אומר לך, אתה שואל אותו במונה מסך 23:46:37, אם על המכנסיים היה דם? הוא אומר לך "ייתכן היה קצת דם" הקרדיגן זה הג'קט שלו היה נקי ואחרי זה במקום אחר הוא אומר לך על הנעליים במונה מסך 00:06:40 הוא אמר לך שהוא  ניקה את הנעליים, אני שואל אותך אם אתה רוצה את חקר האמת באופן מינימלי למה אתה לא שואל אותו תגיד לי את הנעליים ניקית אבל את המכנסיים שיש שם ייתכן קצת דם, יכול להיות שהן נקיות בכלל למרות שהוא רצח, ייתכן קצת דם למה לא ניקית, למה לא זרקת? למה לא לשאול,

העד, מדובב ארתור : אפשר לענות?

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד ירום הלוי : תענה.

העד, מדובב ארתור : למה שאני אשאל אותו שאלות כאלה שעכשיו אדוני אני לא יכול להיכנס לדברים הקטנים האלה.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי, למה לא שאלת בסיכומים, הוא לא שאל שום דבר, לא הגיוני בסדר, לא צריך את ההיגיון שלו, יש את ההיגיון שלנו.

עו"ד ירום הלוי : רומן הסכים אתך שבעצם את מי שהוא רצח את הילדה שהוא רצח הייתה עם שיער בהיר, שיער בלונד צבוע נכון? זה מה שהוא הסכים בהתוודות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אפשר להפנות?

עו"ד ירום הלוי : כן, מונה מסך 00:03:06 ארתור מה שבעיתון צדקתי והוא עונה היא צבעה את עצמה, ויש מיד יספור ארוך מאחורי זה, נכון שכך הוא מסר לך.

העד, מדובב ארתור : יש בהקלטה שם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : רגע, בלונד צבוע איפה נאמר?

כב' הש' אשר קולה : צבוע, לא כתוב בלונד.

עו"ד ירום הלוי : אין בלונד, יש בהיר.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : יש מאחורי זה ציטטות של חילופי דברים איך נראית המנוחה שרומן ראה אותה בטלוויזיה שיער שחור ושהילדה שהציקה לו עם שיער בהיר.

כב' הש' תמר נסים שי : מה זה מאחורי זה שאתה אומר מאחורי זה?

עו"ד ירום הלוי : נכון, מאחורי ההתוודות שבהתוודות הוא אומר היא צבעה את עצמה.

כב' הש' תמר נסים שי : כן.

עו"ד ירום הלוי : מאחורי זה יש דיאלוגים קודמים לזו כוונתי, נכון שרומן סיפר לך שילדה הציקה לו בעבודה והיא הייתה עם שיער בהיר נכון?

העד, מדובב ארתור : הוא התכוון על העיתון בתמונה שזה שיער בהיר וששם היא הייתה שחורה, הכל יש בהקלטה.

עו"ד ירום הלוי : לא, לא הכל יש.

העד, מדובב ארתור : יש הכל בהקלטה.

עו"ד ירום הלוי : תקשיב, אתה זוכר מצוין אם אתה רוצה לענות לי לא זוכר או שאני טועה תגיד לי מה שאתה רוצה.

העד, מדובב ארתור : לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

העד, מדובב ארתור : יש בהקלטה.

עו"ד ירום הלוי : אני אגיד לך עוד משהו, רומן אמר לך שזה חד משמעית בדיאלוגים ב- 17/12 וב- 18/12 הוא אמר לך הילדה אבל הייתה כל הזמן אותה אחת עם שיער בהיר ובטלוויזיה זה שיער שחור ואמרת לו לא יכול להיות שהיא צבעה כי יכול להיות, לא קיבלת את הדברים של רומן, אמרת לו יכול להיות שהיא צבעה את השיער ואז בהתוודות אמרת לו צדקתי שהיא הייתה עם שיער צבוע שבעצם היא בהירה שהשחורה הזאת צבעה את השיער שלה הוא אומר לך צדקת היא צבעה את השיער כלומר שכשהוא רצח את תאיר היא הייתה עם שיער בהיר צבוע, נכון שככה הוא אומר לך?

העד, מדובב ארתור : לא, אני לא זוכר את זה ככה.

עו"ד ירום הלוי : אין בעיה, אתה לא זוכר, אני אומר לך שזה שיא השיאים של התוודות שהיא קשקוש! ואתה ידעת שהוא מקשקש ברגע שהוא אמר לך כן היא צבעה את השיער נכון צדקת, צדקת זה לא השחורה של הטלוויזיה היא הספיקה לצבוע מה אתה אומר שידעת שזה קשקוש מקושקש? תענה לי.

כב' הש' דני צרפתי : מה השאלה אני כבר איבדתי.

עו"ד ירום הלוי : פשוט, לפי מה שרומן התוודה תאיר ז"ל  

כב' הש' דני צרפתי : הייתה עם שיער בהיר בעת הרצח.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

העד, מדובב ארתור : הוא אמר לי איך שהיא הייתה נראית, שיער שחור צבוע.

עו"ד ירום הלוי : לא שמעתי.

כב' הש' דני צרפתי : הוא אומר שמה שרומן מסר לו שהיא הייתה עם שיער שחור למועד האירוע.

עו"ד ירום הלוי : אני לא מתווכח, תזכרו את הפרט הזה שהוא פנטסטי שבפנטסטי של האבסורד של האבסורד, אני מתקדם, נושא אחר, רומן מחזר דברים בהתוודות שאתה אמרת לו, אתה זוכר את זה שבעצם הוא חלק מהדברים שאתה אמרת לו הוא מחזיר לך בהתוודות מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : אבל זה הוא שמשחזר לי ומראה לי.

כב' הש' אשר קולה : תן לנו דוגמה על דבר שארתור אמר לו ואחרי זה רומן מחזר אותו, תן לנו דוגמה שכך היה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, למשל אתה אמרת לו שזה יכול להיות כל אחד, אמרת לו, הצעת לו כן שהילדה עצבנה אותו, זה בשיחות ביניכם לפני כמובן ההתוודות, הילדה עצבנה אותו והוא חטף כזה שיגעון מהילדים לפני כן מהילדה שזה יכול היה להיות כל אחד, ילדה, ילד, נער, נערה, זקן, כל אחד והוא מחזיר לך את זה, אתה זוכר שבהתוודות זה היה יכול להיות גם בן בת שהוא מחזיר לך את מה שאתה בעצם לימדת אותו?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : רק תפנה אותו.

כב' הש' אשר קולה : אם אני זוכר נכון זה היה הפוך, כשרומן חוזר מהפסיכיאטר אז הוא אומר לו אפקט לא אפקט אולי עצבני, עצבנו אותי הילדים, אולי ככה, אולי ככה, את הגרסה הראשונה שאני לא אומר שהיא נכונה אני לא אומר שום דבר אני מדבר על העובדות, את הגרסה הראשונה הזו רומן אומר לארתור ואחר כך ארתור משתמש בזה זה נכון ארתור משתמש בסיפור הזה אחר כך זה נכון אבל איפה זה מתחיל אני חושב שזה מתחיל ברומן כמו שגם האפקט לפי דעתי מתחיל ברומן אם אני זוכר נכון, אבל הזיכרון שלי ייבחן בסוף לא עכשיו.

עו"ד ירום הלוי : סליחה שאני אומר כבודו אבל לשני הדברים,

כב' הש' אשר קולה : יכול להיות לכן אני שואל כדי שאדוני יתקן את הטעות שלי.

עו"ד ירום הלוי : את נושא האפקט נשים אותו בצד לא נערבב נהיה מסודרים. שימו לב למונה ואם רומן בניגוד לדעתי אמר כאן שזה יכול להיות כל אחד,

כב' הש' אשר קולה : לא, כל אחד לא דיברתי על זה, כל אחד יכול להיות שזה הוא אמר ארתור, אבל זה שילדים מעצבים אותו כל הזמן וכו' וכו' וכו' זה רומן אמר ב- 15 לחודש.

עו"ד ירום הלוי : הוא כל הזמן דנו בזה ילדים מעצבים.

כב' הש' אשר קולה : כן, אבל זה התחיל ברומן.

עו"ד ירום הלוי : הם כל הזמן דיברו על זה.

כב' הש' אשר קולה : טוב. אבל שוב לא צריך אותו בשביל זה, זה בסיכומים אדוני יראה לנו שהתזה של אדוני צודקת, יאשר אותה או יכחיש אותה זה לא רלוונטי בכלל, אם אדוני יראה לנו בסיכומים שזה אכן כפי שאדוני אומר אז אדוני יראה לנו את זה שאכן רומן משתמש בכל התיאורים שארתור נתן לו, יכול להיות, לא צריך אותו בשביל זה, זה בפנינו יהיה, הכל יהיה גלוי וידוע בבוא העת.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך  שכמו שאמרתי עכשיו אתה אמרת לו שבעצם הילדה הייתה עם שיער צבוע אז הוא אומר הילדה הייתה עם שיער צבוע, אני לקחתי את זה להיבט איך אתה לא מברר את האמת.

כב' הש' אשר קולה : בסדר מיצינו את זה.

עו"ד ירום הלוי : עוד דוגמה, אתה אמרת לו שהוא עלה אחריה אז הוא אומר אני עליתי אחריה, אני עובר עכשיו לשלב שקדם לשיחת ההתוודות, שים לב, אני אתן לך כותרת, אתה הפחדת אותו ממש כמה דקות לפני תחילת ההתוודות שלו, ניצלת את העובדה שהוא רואה אותך כעבריין כבד שמחובר לרוצחים ויצרת אצלו משוואה שאם בעצם הוא סומך עלייך ולא רואה בך שוטר פלילי אז בעצם שימשיך בקו שבניתם ביחד ויודה ואם הוא לא מודה אז הוא סתם בלבל לך את המוח כי הוא חושד בך שאתה שוטר פלילי, האם אני צודק?

העד, מדובב ארתור : לא זה לא היה בדיוק ככה איך שהוא מסביר.

עו"ד ירום הלוי : לא בדיוק אז איך בערך?

העד, מדובב ארתור : זה לא היה ככה זה היה אחרת.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי זה מיותר, ראינו את החלק הראשון, נראה אותו עוד פעם, ברור שהוא הפעיל עליו תרגילים פסיכולוגיים כאלו ואחרים, כפי שאמרתי בישיבה הקודמת האם זה הופך את זה לפיתוי, לשידול, להשערה אני לא יודע אבל זה לסיכומים, זה לא מהעד הזה, מה שהעד הזה עשה לו ראינו, איזה תרגילים הוא הפעיל עליו ראינו, הוא גם אמר בישיבה הקודמת עשיתי  תרגילים כאלו ואחרים וכו' וכו' תרגילי דיבוב, בסדר, זה תפקידו, האם התוצאה אמת או לא צריך לבחון את זה, אבל ברור שהוא אמר לו אתה לא מאמין בי, אתה בוגד בי, מה אני ככה, מה אני ככה, ברור שהוא אמר לו את זה.

כב' הש' דני צרפתי : אני אח גדול שלך, למה אתה מעליב אותי.

כב' הש' אשר קולה : את כל זה ראינו.

עו"ד ירום הלוי : תראו לי להראות עוד משהו.

כב' הש' אשר קולה : ולכן זו שאלה נכבדה, אין ספק שזו שאלה נכבדה אבל לא לעכשיו.

עו"ד ירום הלוי : נכון שרומן חזר מהפסיכיאטר מעודד כי מישהו אמר לו שאם הוא לא עשה שלא יודה והוא אמר טוב אני הולך עד הסוף?

העד, מדובב ארתור : גם אני אמרתי לו אם לא עשית תלך עד הסוף.

עו"ד ירום הלוי : בוא נתמקד ברומן, נכון שרומן אמר לך שאו קיי אני הולך עד הסוף כשהוא חזר מהפסיכיאטר?

העד, מדובב ארתור : כן, הוא אמר.

עו"ד ירום הלוי : אתה משחק אותה תעשה מה שאתה רוצה אבל אתה מתהפך ואתה דוחף אותו להודאה, שזו ההודאה הפינלית לקראת ההפללה העצמית, מונה מסך 23:15:35 זה רבע שעה לפני ההתוודות ואחר כך אתה אומר לו אתה עושה אותי מטומטם, ואני אחר כך אמרתי לא רצחת לך עד הסוף, אמרתי לך אז רומן עונה לך לכן אני הולך עד הסוף, אתה אומר תראה כל הכבוד, לכן אתה הולך עד הסוף, למטרת איזה זין, למטרת איזה זין זיינת לי, פה אני עוצר, אם אתה כזה צדיק וכמו שהתביעה כל הזמן אומרת אנחנו במאני טיים אנחנו לפני המפה של רומן שעוד פעם הוא רוצה ללכת עד הסוף עם החפות ופתאום הוא מודה, במקום להגיד לו כל הכבוד רומן אני אתך ולשתוק, סתום, סליחה אתה סולח לי על חוסר הנימוס, אבל לא, בשניה אתה מתהפך עליו, כל הכבוד אתה אומר את זה למטרת איזה זין למטרת איזה זין, אני אומר לך ברור מהדברים שלך שאתה אומר לו רומן זה טעות וזה שטות, מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : עוד פעם זה חלק מהעבודה, אני מדבר אתו, מוציא ממנו, מדבר אתו, בסוף הוא הודה לי.

כב' הש' דני צרפתי : אם אני זוכר נכון בת/38 השלב הראשון הגיע רומן עם הבנה שהוא יצליח להתקדם עם טענת האפקט והוא מסביר לו אדוני אתה עוד לא בשלב, אתה עוד לא מוכן ועל זה הוא אומר אז בשביל מה אתה משגע אותי וכו' על סוגיית האפקט לא על סוגיית אני הולך עד הסוף, שם הוא בונה והוא גם חוזר מהפסיכיאטר עם סוגיית האפקט והוא חושב שהיא בנויה טוב מבחינתו ושם הוא מתערב לו המדובב מהזיכרון שלי בת/38. אבל שוב את זה אנחנו יכולים לראות כולל את כל המהלך, אנחנו באמת לקראת הסוף, אתה חוזר על, שוב גם אם יש לנו זמן התפנה זמן במירכאות או לא כי יש פחות עדים אבל צריך לקדם את החקירה.

עו"ד ירום הלוי : אז תנו לי לקדם.

כב' הש' דני צרפתי : אנחנו מנסים, טוב, בבקשה.

עו"ד ירום הלוי : אתה גם מזכיר לו במונה 23:17:22 אני אתן לך כותרת, אתה מזכיר לו את כל הראיות נגדו ושהוא אמר שיש נגדו ואתה אומר איך הוא אמר לך הכל מצביע עלי, אתה אומר לו כאילו מה אתה אומר לי עכשיו, אתה אומר לי רומן אתה אומר לי שהכל מצביע עלייך ואתה מפרט לו את הראיות, ואתה אמרת לי אולי באמת זה אני עשיתי ואני לא זוכר כמו שהיה לי עם אחי, תאשר לי ארתור שאתה בעצם לא מקבל את זה שהוא רוצה להילחם על חפותו, אתה רוצה להחזיר אותו, תגיד לי דיבוב או לא אתה תאשר לי שאתה רוצה להחזיר אותו להודיה נכון?

העד, מדובב ארתור : לא זה לא נכון.

עו"ד ירום הלוי : יופי ענית לי קצר.

העד, מדובב ארתור : אני תמיד אמרתי לו אם אתה לא אשם לך עד הסוף.

עו"ד ירום הלוי : במונה 23:18:17 אחרי שאתה מטיף לו אבל אתה אמרת יכול להיות שרצחת עכשיו אתה הופ התהפכת כאילו בלאט איזה שוטר פלילי ולך בלאט, נכון שזה בעצם אתה נוזף בו ועכשיו זה ממש לפני ההודיה שלו.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי ברור שהוא נוזף בו, תתקדם.

עו"ד ירום הלוי : אני מתקדם כבודו, רומן רוצה לישון, רומן רוצה לסיים את הלחץ שלך, הוא כל הזמן אומר לך הרי אתה לא שוטר פלילי פתאום במונה 23:19:11 רומן אומר לכבות לך את האור, אתה אומר לא צריך לכבות לי את האור, טוב לי עם האור, רומן ניגש למתג ונהיה חושך בחדר, אני אזכיר לך שלילה קודם דיברתם באמצע הלילה, לילה קודם בין ה –  17 ל- 18 דיברתם הרבה גם בלילה שהיה חוסר שינה.

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד ירום הלוי : אז יש חוסר שינה, רומן הולך לחקירה בבוקר כמה שעות, חזור לתא, יש לו התמוטטות, הוא אומר יכול להיות שאני לא זוכר, יכול להיות שרצחתי, פסיכיאטר יוצא, חוזר לתא הוא עייף עוד אין התוודות, הוא עייף רוצה לנוח, סוגר את האור בוא תראה מה אתה עושה, 23:19:18 הוא סוגר את האור, אתה בחושך שומעים אותך זין איך נתחרפן בלאט, אתה מתעצבן, איך נתעצבן ואז אתה פותח את האור ואתה בא אליו ואומר לו 23:20:57 אתה אומר אתה יכול כמו גבר לענות על השאלה הזאת, אתה מתחיל ללחוץ אותו והוא אומר לך אם יש לך טיפונת של אמון רומן אומר לך אין בלי להיפגע ארתור, הוא אומר לך כמו אח גדול, מה אין, אז הוא אומר לך אני תמיד מפחד מכולם, מונה 23:21:21 מונה מסך, אני תמיד מפחד מכולם, אתה אומר מפחד? אמון יש, אין, נכון שבשלב הזה בעצם רומן שידר מצוקה שהוא מפחד כולל ממך?

העד, מדובב ארתור : לא, לא ראיתי מצוקה כזאת.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך ונעזוב את הפחד מבחינת החקירה שלי אלייך שניצלת את הפחד במסגרת היחסים ביניכם, אתה היועץ המשפטי, ואתה יותר חזק וכו' ואתה נעלב ממנו וכל המניפולציות אבל זה כבר מגיע לפחד, הוא אומר לך אני מפחד מכולם אז אתה ניצלת את הפחד הזה כדי להוליך אותו להודיה (לא קבילות)

כב' הש' אשר קולה : אבל עורך דין הלוי זה לא הפוך?

עו"ד ירום הלוי : לא.

כב' הש' אשר קולה : אם רומן מפחד למה הוא מתוודה זה בדיוק הפוך, אם רומן מפחד מכל דבר ומכל אחד אז ברור שהוא לא ידבר שום דבר, זה הפוך הטיעון שלך.

עו"ד ירום הלוי : סליחה, יש פה אמון, כבודו מעיר לי,

כב' הש' אשר קולה : אני שואל כדי להבין.

עו"ד ירום הלוי : כבודו מעיר לי וזה בסדר זה מצוין, אני עונה, ההודיה של רומן היא שילוב שהוא היועץ המשפטי המבין ארתור,  נותן עצות וכו', אבל במניפולציה האחרונה של כעס שבמאני טיים יש גם אלמנט שרומן נכנס לתסביך שמי שמדריך אותו פתאום כועס עלי, הוא אומר שאני פוגע בו,

כב' הש' אשר קולה : אני רוצה להבין לא היה פחד פיזי אלא הפחד היה שהוא יאבד את האמון של ארתור בו ולא יהיה לו יותר יועץ משפטי להגדרתך, הוא רצה לרצות את ארתור?

עו"ד ירום הלוי : הוא רצה לרצות את ארתור, כן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, בסדר.

עו"ד ירום הלוי : לא פחד שהוא ירביץ לו.

כב' הש' אשר קולה : הבנתי, הוא רצה לרצות אותו, יש לו ידיד אמת אחד בכלא והידיד הזה כבר לא מאמין לו והוא רוצה לרצות אותו.

עו"ד ירום הלוי : הוא רוצה לרצות אותו,

כב' הש' אשר קולה : יפה.

עו"ד ירום הלוי : וזה דמות שמלחיצה אותו.

כב' הש' דני צרפתי : לא, אני חושב מהקריאה עוד פעם שהשלב הזה של ארתור שהוא מבקיע אותו בתרגילי דיבוב שלו שהוא אומר לו אדוני הקו שבנית על האפקט עלי לא עובד, אל תמכור לי סיפורים ועל זה אני נעלב, ועל זה אני כועס את זה הוא  מבקיע ובסוף יש התוודות זה השלב, בהחלט הוא אומר לו אדוני אתה עושה ממני צחוק, מה אתה עובד על אחרים אתה רוצה לעבוד גם עלי עם האפקט ושם הוא מתעכב ולא נותן לו לברוח ממנו והוא מחלץ ממנו מה שהוא מחלץ, אז יכול להיות שזה באמת חשש שהוא הולך לאבד את איש אמונו, שאיש אמונו לא מאמין לו בטענת האפקט אבל לא שהוא לא מאמין לו בטענה שלא עשיתי כלום, בשלב הזה שם ההתמקדות של המדובב, בסדר לא בסדר זה בסיכומים, אבל את זה הוא לא משאיר לא פתור מנקודת מבטו.

עו"ד ירום הלוי : אני מבין, אני אומר מאה אחוז ארתור מדריך את רומן כל הדרך לאפקט מה שהוא אומר פה

כב' הש' דני צרפתי : יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : ארתור כל הדרך מתפרש על המוח של רומן.

כב' הש' דני צרפתי : את הכיוון הזה, זאת גישתך, מה שארתור לא מוכן לקבל שנעצרים שם, הוא במילים שלנו אומר לו אדוני את הסיפורים האלה תמכור לפסיכיאטר וכו' בין אם אני הכנתי אותך לזה, בין אתה התכוננת לבד מי התחיל לא משנה אבל החלק של ארתור לא מבטא בהסתכלות בת/38 הוא לא מוכן להיעצר שם אתי, הוא אומר אני האח הגדול שלך אם אתה עוצר אתי שם אני נעלב, אני כועס, בשביל מה בזבזת לי את הזמן זה על החלק הזה.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר, בנקודה הזאת במניפולציה של ארתור עם האפקט הדבר היחידי, ארתור, אני אומר לך שלכל אורך הימים שישבת עם רומן מה- 13 לחודש שרומן יודע מה זה אפקט, אתה לא לימדת אותו מה זה אפקט רומן ידע, אבל מי שהכניס לו לראש להודות עם אפקט עם חוסר זיכרון זה אתה ובמסגרת המניפולציה שלך לפני ההתוודות שלו אתה פשוט רוצה שהוא ידבר קצת שיספר איזה סיפור ולכן אתה אומר פתאום לי את תגיד וכו' וכו' וכו' מה אתה אומר על זה?

העד, מדובב ארתור : מה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : אתה דחפת אותו לאפקט אתה הכנסת לו לראש להשתמש באפקט אבל ברגע האחרון אתה רוצה לקבל את הפרס שלך שיהיה לך התוודות עם הקלטה ותסיים את התפקיד כמו שקרה שאחרי ההתוודות יותר לא ראית את רומן אז אתה לא רוצה, אם התלמיד שלך כל כך טוב שלמד את האפקט אז הוא יגיד לך אפקט אני לא זוכר אבל התלמיד היה יותר מדי טוב.

כב' הש' דני צרפתי : אבל מה אתה שואל אותו למה לא עצרת באפקט לקבל את הכסף?

עו"ד ירום הלוי : לא, אני מטיח בו שכדי לשמוע הודיה לא של אני רצחתי ואני לא זוכר כלום רצית רצת יותר, הלכתי, שטפתי את הסכין, אז פתאום היית צריך להתפטר מהאפקט שהכנסת לו לראש הבנת את השאלה שלי? לצורך ההתוודות והתיעוד ולקבל את הכסף הגדול שמחכה לך לא התאים מה שלימדת אותו בהצלחה שהוא רצח והוא לא זוכר בגלל האפקט, זה לא התאים, זה מתאים אחר כך לחוקרים, אבל אז אתה לא תקבל את הכסף, אז אתה רוצה קצת פירוט, אתה רוצה סיפור, אז פה שנייה לפני ההתוודות אתה אומר לו לא רוצה אפקט, עזוב אפקט, כדי שתקבל קצת פרטים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : אתה הבנת או שאני אעשה את זה ביותר קצר?

העד, מדובב ארתור : אני לא הבנתי את השאלה כי יש לך שאלה ארוכה, אני לא עשיתי לו שום דבר, לגבי האפקט הוא הביא את הנושא הזה, הוא העלה את הנושא הזה שהוא בא מפסיכיאטר.

עו"ד ירום הלוי : אני אעשה את זה קצר, אתה לימדת אותו אתה הדרכת אותו להשתמש בהודאה באפקט שלא זוכרים מסך שחור וברגע האחרון שרצית תיעוד של הודיה ולא הודיה של עשיתי רצחתי ואני לא זוכר אז זנחת רצית שהוא יפרד מהאפקט לצורך ההודאה המוקלטת שתביא לך את השכר הגבוה, תאשר לי את זה.

העד, מדובב ארתור : לא נכון מה שאתה אומר.

כב' הש' אשר קולה : לא נכון.

עו"ד ירום הלוי : תודה לך על התשובה.

כב' הש' אשר קולה : באמת סיימנו עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : סליחה כבודכם.

כב' הש' אשר קולה : שתיים עשרה ורבע באמת סיימנו.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך ואמרתי לך פעם קודמת,

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי חמש שאלות אחרונות ואני סופר אותן ואדוני יבחר אותן בפינצטה, מספיק אדוני, לא התקדמנו כלום בזמן שנתנו לך תוספת, באמת שלא, ברור שהוא עשה תרגילים זה ברור, זה תפקיד של מדובב לעשות תרגילים, בסדר, לא בסדר, מה המשמעות של תרגילי החקירה אני לא יודע נשבור את הראש בבוא העת, אני לא יודע, ברור שלא היה פה מעשה של אימא תרזה ברור שהיו פה תרגילים, מה המשמעות לא יודעים, לא צריך אותו בשביל זה, הוא רצה לחלץ הודאה זה התפקיד שלו, האם זו הודאת שווא? שאלה נכבדה נדון בה.

כב' הש' דני צרפתי : עורך דין הלוי אנחנו גם מוכנים להניח שהוא לפחות שכלל לו את גרסת האפקט, הכניס בה פרטים, עשה אותה משכנעת, בסדר, עכשיו נגיע לחלק האחרון, תתמקד בחלק האחרון של מה שאנחנו רואים ומייחסים, המדינה מייחסת לזה הודאה, תתקדם שם, תנסה להתמקד שם ולשאול אותו שאלות שאנחנו לא רואים, הגעת לחמש השאלות האחרונות.

כב' הש' אשר קולה : בבקשה עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : כבודכם, אני מבקש לחקור עד השעה אחת.

כב' הש' אשר קולה : החלטה, זו אורכה שלישית שאנחנו נותנים לעורך דין הלוי, עם כל הכבוד החקירה לא מתקדמת בקצב הרצוי, השאלות חוזרות על עצמן, יש פה מחזור של שאלות פעם אחר פעם, לפיכך אנחנו קוצבים באופן מוחלט כי החקירה תסתיים בשעה 12:25 בדיוק זה הכל ולא תהיה שום אורכה נוספת, אדוני רצה החלטה קיבל החלטה.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך ואמרתי לך בפעם הקודמת שבמונה מסך 23:27:23 אתה מתיישב ליד רומן ומתחיל ללחוש לו ואתה זה שהבאת את רומן ללחישות שבאמת מסתתרות מבחינתו עם ההתוודות שלו שהוא בעצם מחקה אותך, מה אתה אומר על זה?

העד, מדובב ארתור : אנחנו מתלחששים מדברים.

עו"ד ירום הלוי : כן אבל זה אתה הראשון.

העד, מדובב ארתור : אני והוא אני כבר לא זוכר מי ראשון, אנחנו מדברים בינינו, הוא סיפר לי משהו ואז אני התעניינתי ואז התחלתי לשאול והוא ענה לי, מדברים.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך, אני חוזר להקלטה של ה –  15 לחודש בבוקר, תראה, אני אומר לך שעיינתי עוד מספר פעמים בתמליל ויש לי תובנה נוספת על התמליל שאני רוצה לשאול את דעתך עליה, שים לב, אתה אומר ליבגני שיחה שלכם החל ממונה מסך 08:59:25, איך זין איך שחיסלו אותה, זה אתה, ראית יבגני? כן, ואתה אומר אני לא יודע איך אותה אבל אני משוכנע במאה אחוז שמאחורה הוא תפס אותה וממש ככה דפק אותה בארטריה, מאיפה ידעת את המילה הזאת ארטריה ב- 15 לחודש בבוקר זה יומיים  וחצי אחרי שאתה נכנס לתא?

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר מה שהוא אומר שם, אני לא זוכר, הוא כבר בלבל אותי עם כל השאלות, הוא שאל על זה כבר.

כב' הש' אשר קולה : לא לא הוא לא שאל את זה.

העד, מדובב ארתור : לפני זה ב- 15 שדיברנו.

כב' הש' אשר קולה : לא, לא, שניה אחת, ב- 15 אמרת משוכנע מאחורה אמרת זה השערות.

העד, מדובב ארתור : כן.

כב' הש' אשר קולה : זה אמרתי בסדר, עכשיו הוא שואל פרט נוסף, הוא אומר שהשתמשת בביטוי שהוא עשה לה בארטריה.

עו"ד ירום הלוי : שהוא דפק אותה בארטריה.

כב' הש' אשר קולה : דפק אותה בבארטריה, ארטריה שמענו שרומן אומר לך את זה בלילה שבין ה –  18 ל- 19 זה מה שרומן אמר לך הוא שואל מאיפה ידעת להגיד ב- 15 לחודש זה היה בארטריה.

העד, מדובב ארתור : השערה דיברתי בכללי אני לא ידעתי את זה.

כב' הש' אשר קולה : לא, אני לא יודע מה זה ארטריה, מאיפה ידעת ב- 15 לחודש מה זה ארטריה.

העד, מדובב ארתור : לא, ברוסית ארטריה זה ווריד.

כב' הש' אשר קולה : ברוסית התרגום של ארטריה של ווריד?

העד, מדובב ארתור : כן, בכל בן אדם יש ארטריה.

עו"ד ירום הלוי : זה לא קיבלת מידע מתוך התיק שזה מה שאני מציע לך? לא אמרו לך את הפרט הזה?

העד, מדובב ארתור : אף אחד לא אמר לי כלום.

כב' הש' אשר קולה : על הפרט הזה אין מחלוקת זה באמת ב- 15 לחודש הוא אמר ליבגני

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בתמליל זה מופיע כאורך לא מופיע המילה ארטריה, יש לנו הפניה קודמת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שיחה קודמת שנאמרה.

כב' הש' אשר קולה : את אומרת שיש משהו לפני דיסק 8?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

כב' הש' תמר נסים שי : שמי אומר הנאשם אומר?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מפי הנאשם.

עו"ד ירום הלוי : אני מבקש להשמיע.

כב' הש' דני צרפתי : 14 לחודש זה לפני שארתור מעורב.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לפני השיחה עם יבגני, זו שיחה מה-15/12 דיסק 8, אנחנו רוצים להראות לפני זה אזכור של המונח הזה, אנחנו מחפשים ותכף נשמיע.

כב' הש' אשר קולה : האם זה נכון שארטריה זה לא משהו ספיציפי?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יעיד בהקשר הזה ד"ר  זייצר.

כב' הש' תמר נסים שי : השאלה מה התרגום.

כב' הש' אשר קולה : מה התרגום של זה.

כב' הש' דני צרפתי : ברוסית.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בתרגום אצלנו מה שחברי הפנה בדיסק 8 בכלל מופיע עורק.

כב' הש' אשר קולה : והאורטה איך תרגמתם?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אז אני לא יודעת אם זה ווריד ראשי עורק ראשי.

כב' הש' תמר נסים שי : אבל פה בת/38 כתוב גם אורטה וגם ארטריה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נכון, יש גם ככה וגם ככה אני רוצה לשמוע את זה.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, אנחנו לא בונים על התרגום הזה כלום אנחנו שואלים שאלות.

עו"ד ירום הלוי : האם אני יכול להשמיע.

כב' הש' אשר קולה : כן, תשמיע.

כב' הש' דני צרפתי : אתה תחפש.

עו"ד בנימין משה : לא הבנתי.

כב' הש' אשר קולה : הוא ישמיע, אם תרצו להראות שהיה קודם אז תראו שהיה קודם תנו לו להשמיע קודם.

עו"ד בנימין משה : אנחנו אומרים שהמילה הזאת נאמרה לפני.

כב' הש' אשר קולה : בסדר זה לסיכומים. תשמיע אתה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : הוא אומר בארטריה.

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד ירום הלוי : עכשיו שאלתי אותך, אתה עונה לי שזו השערה לא קיבלת את זה מחוקר?

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מפנה לדיסק 5, זה תמליל שהוגש, דיסק 5 קודם לקטע הזה.

כב' הש' אשר קולה : מאיזה תאריך הוא?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה- 14 לחודש יום קודם, תמליל עמוד 111 שם הנאשם מסביר,

עו"ד ירום הלוי : מונה.

כב' הש' דני צרפתי : את יכולה להגיד לו  מונה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אפשר להשמיע, זה ממונה 03:13.

כב' הש' אשר קולה : זה תמליל בין מי למי?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : דיסק 5 בין ארתור לבין הנאשם ויבגני שלושתם שם.

עו"ד ירום הלוי : איזה מונה מסך?

כב' הש' אשר קולה : טוב, בואו נתקדם מקסימום בחוזרת, בואו נתקדם.

עו"ד ירום הלוי : אני לא רוצה שתהיה חוזרת.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אמצא את זה.

עו"ד ירום הלוי : אני ממשיך, כשתמצאו תגידו לי, תקשיב לי בבקשה, אחרי הארטריה יבגני אומר בסדר יכול להיות ארטריה והוא שואל אותך ולבטן? הראשון לדעתי, הראשון לדעתי כתבו שם בעיתונים שחתכו אותה, אז מה, אתה אומר לו לא היה, הוא אומר הרי לא כתוב שבבטן, אתה אומר לא היה, לא כתוב שבבטן, יבגני, לא בבטן אני לא יודע למה משהו, אתה, לא חתכו, לא אמרו שבבטן, אני יודע, אני יודע, אז יבגני אומר אה אתה יודע? אתה אומר לא בבטן, לא בבטן, אני חושב ממש ארטריה, פעם שנייה, שים לב קודם כל בוא נסיים את הארטריה, פעם שנייה אתה אומר לא בבטן בארטריה, מאיפה ידעת את זה, זה לא השערה.

העד, מדובב ארתור : זה היה הרבה לפני ב- 14 שאנחנו דיברנו עם רומן מה היה איך היה הוא אמר ככה זה היה, הם מאשימים אותי שהיה חתך בבטן, זה דיבור אתו מאז הדיבור הזה אני יודע הכל לא מהשוטרים איך שהוא טוען, הכל מרומן.

כב' הש' אשר קולה : טוב, שנייה, הם אמרו שהם מצאו, כן.

עו"ד ירום הלוי : אז רק שנייה בבקשה, זמן מסך?

עו"ד בנימין משה : 14 לחודש שעון מצלמה 20:27:33 מפה במשך כמה דקות עם מדברים על עורקים, תתחיל להשמיע.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : דיסק 5.

עו"ד ירום הלוי : אני אקרין, אני אלך לאיפה שאתה אמרת ואני אקרין.

עו"ד בנימין משה : את המילה ספציפית הם אומרים דקה וחצי אחרי, הם מדברים על העורקים שישמעו את הכל.

עו"ד ירום הלוי : שניה, שניה, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית משפט)

עו"ד ירום הלוי : הוא מדגים עליו מאחורה.

כב' הש' אשר קולה : היה, היה, 

כב' הש' דני צרפתי : הנה זה רומן.

כב' הש' אשר קולה : בואו נתקדם, תפסיק, עורך דין הלוי מספיק.

עו"ד ירום הלוי : אני שמעתי פה ארטריה, מי אמר את זה?

כב' הש' דני צרפתי : הוא אמר.

כב' הש' אשר קולה : רומן, רומן.

העד, מדובב ארתור : אני למדתי ממנו מה זה.

כב' הש' אשר קולה : רומן אומר את זה.

עו"ד ירום הלוי : אמרת לנו השערות, אני עדיין נדבק ושואל אותך בפעם השנייה שאתה מדבר על ארטריה אתה אומר לא בבטן, אתה מתקן אותו לא בבטן, בארטריה, עכשיו אתם ביחד אומרים, יבגני ב- 14 מה ששמענו יבגני אתה ורומן אז אתה נשאר אתו אתה לא בא לרומן אמר לי ארטריה אתה מתקן או קיי הייתם ביחד הוא גם לא אומר לך כן רומן אמר ארטריה הייתם שלושתכם ביחד, לא בבטן בארטריה, האם אתה יכול להסביר מאיפה המסקנות שזה לא השערה?

העד, מדובב ארתור : שמעת מה שדיברנו, אנחנו ביחד דיברנו, אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול, אני לא הכנסתי לאף אחד לראש כלום, אתה שמעת בעצמך שהוא דיבר על ארטריה או לא יודע איך קוראים לה אני לא יודע מזה כלום ידעתי ממנו מה זה.

עו"ד ירום הלוי : תקשיב, רומן ואתם העליתם השערות ב- 14 זה כן, דיברתם, שמענו.

העד, מדובב ארתור : מהדיבור  הזה נמשך ל- 15, זה מה שדיברתי עם יבגני זה השערות שהיו ב- 14.

עו"ד ירום הלוי : את זה אתה למדת מההערות של התובעים לפני דקות ספורות.

העד, מדובב ארתור : אני פשוט הרבה דברים לא זוכר אבל ברגע שמראים לי ועכשיו השמיעו אני מתחיל להיזכר.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך תקשיב טוב היה לכם השערות יום קודם, גם יבגני שמע את ההשערות יום קודם, שים לב שאתה אמר לו פעמיים ארטריה יבגני שהיה נוכח הוא היה חלק מהשיחה הזאת הוא לא אומר לך אה מרומן, הוא שומע את זה פעמיים ממך, אני אומר לך פעם אחרונה שאתה בפסקנות אומר לו לא בבטן באריטריה פעם אחרונה תענה לי מה שאתה רוצה.

העד, מדובב ארתור : אז אתה שומע שרומן מסביר שהוא אומר לי לא נכון זה שתיים הולך אחד פה אחד פה.

כב' הש' אשר קולה : סיימנו את החקירה, חקירה חוזרת.

עו"ד ירום הלוי : תן לי בבקשה.

כב' הש' אשר קולה : אי אפשר אדוני, אי אפשר.

עו"ד ירום הלוי : אני מבקש עוד 10 דקות.

כב' הש' אשר קולה : לא אדוני סליחה, צר לי, הבקשה נדחתה, חקירה חוזרת?

עו"ד ירום הלוי : כבודו אני יכול לשאול על הבטן?

כב' הש' אשר קולה : חקירה חוזרת? הוא נשאל על הבטן 10 פעמים, חקירה חוזרת?

עו"ד ירום הלוי : כבודו למה חקירה חוזרת שאני עוד לא,

כב' הש' אשר קולה : החלטנו שסיימת את החקירה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אתרום לחברי את הכמה דקות שלי משום שכל השאלות שלי אני יכולה להפנות לסיכומים, אני בסך הכל רוצה לדייק ולהראות, אני מוותרת על חוזרת אני אפנה בסיכומים.

כב' הש' אשר קולה : לא תהיה לך חקירה חוזרת?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' אשר קולה : תרומתה האדיבה של עורכת הדין רוזנפלד התקבלה, יש לך 10 דקות להשלים את החקירה על חשבון הזמן של עורכת הדין רוזנפלד.

עו"ד ירום הלוי : טוב, מאיפה אתה יודע בפסקנות בביטחון שזה לא בבטן? שתאיר לא נרצחה על ידי דקירה בבטן?

העד, מדובב ארתור : מהעיתונים.

עו"ד ירום הלוי : אבל הוא אמר לך, אתה משקר אותנו, הרי הוא אמר לך קראתי בעיתון, אתה אמר לו לא בבטן, לא חתכו, אני יודע איך אתה יודע?

העד, מדובב ארתור : כל מה שאני יודע או מהתקשורת או מרומן.

כב' הש' אשר קולה : הלאה.

עו"ד ירום הלוי : אני מציע לך עוד כיוון. אני מציע לך מה שאמרתי גם בישיבה הקודמת את אותה שורה תחתונה, אתה קיבלת פרטים שהיא נחתכה מאחורה כבר לפני ה –  15 לחודש לפני השיחה בתדרוך עם יורם או במקום אחר או בדרך אחר וקיבלת עוד פרטים שהיא לא נחתכה בבטן שהיא נחתכה בארטריה.

כב' הש' דני צרפתי : מישהו מהשוטרים מסר לך?

העד, מדובב ארתור : מי אני שיתנו לי פרטים כבודו? מי אני שיתנו לי פרטים.

עו"ד ירום הלוי : אני מציע לך כיוון נוסף שאתה אומר לו, אחרי שהוא אומר לך אנסו לא אנסו אז אתה אומר לו לך תדבר עם יורם, תגיד לו תעדכן אותי, אתה הרי שוטר שיעדכן אתך, תגיד היה לנו כמה שיחות, אתה אומר לו היה לנו כמה שיחות בינינו תסביר לי איך היא למעשה נרצחה, אני מציע לך הצעה נוספת מזווית אחרת שאמרת ליבגני אתה רוצה לדעת איך היא נרצחה כי אתה ידעת את הפרטים, אמרת לו תתקשר ליורם ויורם יגיד לך את הדברים שאני יודע איך היא נרצחה, מה אתה אומר על זה?

העד, מדובב ארתור : אני כבר עניתי כל מה שהיה עם יבגני אמרתי לו תשמע אני לא יודע מה לחפש וזהו אולי יזרקו לי איזה פרט ואז אמרו לי לא זה מה שהיה זהו חוץ מזה לא היה כלום.

עו"ד ירום הלוי : כשאתה אמרת לו תדבר אתו שיגיד יעדכן איך היא נרצחה יכול להיות שאמרת ליבגני שידבר עם יורם ויעדכן אותו איך היא נרצחה?

העד, מדובב ארתור : לא, לא דיברתי על זה.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שהוא אומר לך הוא יוציא אותך היום ואתה תגיד לו, אני אגיד לו והוא יגיד לך איך,

העד, מדובב ארתור : לא, אף אחד לא הוציא ולא אמרו לי.

עו"ד ירום הלוי : הוא שואל אותך אתה הולך לטייל היום, מה זה לטייל על מה הוא מדבר לטייל?

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : זה לא אומר לך שום דבר טיול?

העד, מדובב ארתור : לא, שאולי זה אומר שהוא יוציא אותך וידבר אתך את מה שאמרתי בעל פה בתחילת החקירה?

עו"ד ירום הלוי : לא, אני יכולתי לצאת רק לעדות זה.

כב' הש' אשר קולה : גם שאלת את זה בישיבה הקודמת לגבי הטיול.

עו"ד ירום הלוי : אני מפנה אותך לדיסק 9 ב- 15/12, חלק 1 03:58, אתה אומר לו כאן מזה יש דבר כזה שנותנים דבר כליאה אפילו אם אתה לא מודה באשמה יש כתב אישום זהו פיזדייט גמור, אז רומן שואל אותך ונותנים תקופת כליאה לפי מקסימום, אתה אומר לפי מקסימום זאת הבעיה אתה מבין? למשל הייתי במצב שכרות חזק תחת אפקט חזק אתה מבין ודביל בלאט איך יסתכלו בבית משפט, רומן אומר גנב נקי, אתה אומר מסתכלים שהוא תחת אפקט שהייתי שיכור וגם מורידים את תקופת הכליאה עכשיו 13-14 שנה, רומן אומר לא בתיק שלי,

כב' הש' אשר קולה : איפה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר לו ואם אתה הולך לא להודות באשמה אתה אומר לא עשיתי אותו דבר עשה עם ההוכחות נגדך אתה יכול לקבל מאסר עולם אתה יודע את זה מאסר עולם פלוס עשר, השאלה שלי כזאת אתה אמרת משהו לא נכון, אתה אמרת רומן כאילו הביא את האפקט ורצה להשתמש בו אתה דחפת לו את זה  לראש וזו דוגמה אחת מהרבה דוגמאות שאני מתחייב על כך, אתה רוצה לשנות את תשובתך?

העד, מדובב ארתור : אני לא דחפתי לאף אחד כלום בראש, כל מה שהיה שם ראיתם בהקלטות אני לא המצאתי שום דבר.

עו"ד ירום הלוי : למה אמרת את הדברים האלה שעכשיו אמרתי?

העד, מדובב ארתור : קודם כל אמרתי לרומן שבישראל לא יכולים סתם לבן אדם לתת מאסר לי הוכחות בלי כלום.

עו"ד ירום הלוי : עוד דבר, 

העד, מדובב ארתור : כי אנחנו לא נמצאים בדיקטטורה או משהו.

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר לו שבאפקט אין זיכרון, המטרה שלך הייתה מאד פשוטה וקריטית, רומן אמר לך אין בעיות אני יודע אני גמור אבל אני לא יודע מה להגיד.

כב' הש' אשר קולה : מיצינו את זה.

עו"ד ירום הלוי : ואז אמרת לו אפקט, ואז הכנסת לו בכוח את האפקט שלא זוכרים.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי, בדיבוב שלו בפני יבגני בעמוד 21 הנאשם אומר כך, ת/5א, הנאשם "יש גם לא כוונת תחילת תחילה, הוא נתן מכה והוא לא אחר כן מת זה לא כוונת תחילה, יש הריגה במצב אפקט, הוא אומר את זה רומן, מצב אפקט זה למשל בן אדם בבוקר זוכר, זוכר צוהריים ואחר כך הופ הוא לא זוכר כלום.

עו"ד ירום הלוי : אני אמרתי ב- 12/12.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אני אמרתי.

כב' הש' אשר קולה : אבל זה הוא אומר ליבגני, יבגני אומר לו, זה הוא אומר ליבגני והוא ממשיך, הוא ממשיך, "אני לא יכול להמציא כלום אתה מבין, אם הייתי שותף ברור שהייתי מספר את האמת כדי להוריד לי מהתקופה כמו שאומרים הודאה מכל הלב מורידה מהעונש" שני מושגי המפתח של אפקט והודאה מכל הלב נשתלו כבר ב- 12 לחודש והם נשתלו על ידי הנאשם כך אומר התמליל, עכשיו אתה לא יכול להגיד לא שהוא הכניס לו את האפקט בראש.

עו"ד ירום הלוי : אני אסביר למה, אני אמרתי לו את זה בישיבות קודמות.

כב' הש' אשר קולה : נכון, 

עו"ד ירום הלוי : אני אמרתי רומן יודע כשנכנס לתא שנעצר הוא ידע מה זה אפקט והוא ידע מה זה הודאה בלב נקי והוא דיבר על זה עם יבגני, אבל לעשות בזה שימוש.

כב' הש' אשר קולה : זה לסיכומים.

עו"ד ירום הלוי : זה אפילו לא מלאכותיות אני שמח שכבודו, אבל ארתור קרא לו לעשות בזה שימוש הוא לא חשב לעשות בזה שימוש באפקט וכלל זיכרון כלל לא.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז לסיכומים.

עו"ד ירום הלוי : יש הקלטה שארתור אומר לו אפקט ולא זוכר אז רומן אומר לו אני זוכר.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, כל זה בסיכומים, תמה החקירה הנגדית, השעה 12:45, חרגנו מהזמן משום שאישרנו לעורך דין הלוי למצות החקירה על חשבון זמנה של באת כוח המאשימה, רבע שעה חקירה, רבע שעה הפסקה נפגשים פה באחת לצורך חקירתו של יבגני.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר משפט שבצער אני מפסיק את החקירה, היו לי עוד דברים חשובים ונושאים חשובים לחקור אבל אני כמובן מכבד את בית משפט, בית משפט נותן הוראות.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה לך, אנחנו זוכרים את ת/35.

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' דני צרפתי : זה לפני 35 הפקיסלים.

כב' הש' אשר קולה : כן, טוב נפגש באחת, קוצבים בשלב זה את שכרו של ארתור לפי הכללים שלכם, לא צריך להוסיף על זה, תודה רבה לכם.

כב' הש' דני צרפתי : תודה.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3