חקירת המדובב יבגני זוטובסקי, ג'ניה

כב' הש' אשר קולה : שלום אדוני צהריים טובים, מה שמך המלא בבקשה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : שמי יבגני זוטובסקי.

כב' הש' אשר קולה : מה תפקידך היום, מה תפקידך אז?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הוא שוטר, היה שוטר נשאר שוטר.

כב' הש' אשר קולה : היית שוטר והיום אתה שוטר.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : מסקנה שאני שוטר וותיק.

כב' הש' אשר קולה : אתה שוטר וותיק זו המסקנה שלך, טוב, אתה מוזהר לומר את האמת, ועומד בחקירה ראשית.

 

העד, מדובב יבגני ז'ניה לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית עו"ד מיטל חן 

רוזנפלד : 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יבגני שלום.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : שלום.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תספר לנו איך קרא שפעלת כמדובב בתיק הזה, אתה היית שוטר, איך נקלעת לאירוע הזה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : ב- 2006, אני הייתי שוטר, אני התגייס למשטרה ב- 1992 עשיתי מספר תפקידים, באחד מהתפקידים עברתי קורס, הכרתי את יורם הוא היה שוטר צעיר כמוני ומאז אני מכיר אותו, יום אחד הוא התקשר אלי בדצמבר אמר שישנו חשוד בתיק הוא ביקש ממני לשבת בתא מעצר, ראיתי בזה גאוות עולם שאני בתא מעצר בשעות לילה והכל, הסכמתי, באותו יום הייתי בצהריים והייתי אמור לסיים, אז באותו יום נכנסתי לתא מעצר יחד עם רומן, ההכנה לדבר הזה הייתה לא כל כך טובה ולא כל כך יסודית בתוך מספר שעות נכנסתי פשוט לתא מעצר, הדבר היחיד שחשבתי זה תיק בלי הכנה, לא חייב אותי לאיזה הכנה ספציפית.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : באיזה שעה התקשרו אלייך וביקשו ממך לבוא כמדובב בתיק הזה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : זה היה בסביבות השעה חמש, בצהריים, כבר באותו ערב הגעתי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני רוצה לרענן את זיכרונך מההודעה שלך מה- 15/12/2006 עמוד 1 שורה 1, אתה אומר בשעה 19:00 קיבלתי הנחיה מגורמי הפיקוד להתייצב בתחנת ראש פינה על מנת לשמש כמדובב.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אם רשמתי הייתי בתוך זה, 19:00.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מתי התחלת מתי נכנסת?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני זוכר שבאותו ערב כבר התחלתי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מי דיבר אתך, על מה דיברנו אתך, תספר את כל הדברים שדיברו אתך לפני שנכנסת לתא.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : האמת לא דיברו אתי, דיבר אתי קצין אחד פגש אותי בתחנת ראש פינה אני לא זוכר את שמו, באותו זמן הייתי שוטר, לא הייתי עד היום במקום כזה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה שמעת אם בכלל שמעת קודם כל מהתקשורת לפני שנכנסת?

 העד, מדובב יבגני ז'ניה : דברים בסיסיים מאד, דברים קטנים, כלליים, ידעתי שילדה נרצחה, עד היום אני לא יודע איך.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה שמעת ומה נאמר לך מהמשטרה לא מהתקשורת לפני שנכנסת לתא.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני חוזר ואומר שהשיחה ביני לבין אזולאי הייתה שיחה יותר (לא ברור 06:08) אני חושב דברים בסיסיים שיש הוראות כניסה, דובר רוסית ואז נבחרתי, בחרו אותי לא מעבר לזה, לא הוסיף שום דבר פרט של תיק, לא זוכר משהו שידעתי מראש כשנכנסתי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : איזה פרטים אם בכלל קיבלת מהמשטרה על התיק הזה לפני שהתחלת לשבת בתא.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : תיק רצח, ילדה, בית ספר קצרין.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה לגבי איך היא נרצחה, באיזה צורה, באיזה פרט, כל פרט מה המניע

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא דיברתי עם אזולאי על הסיפור הזה, ידעתי מהתקשורת, גם בתקשורת זה היה מאד מסומן בפרטי הרצח כך שלא ידעתי בכלל ואני גם הייתי אפשר לציין שהייתי שוטר די וותיק, ידעתי שזה דברים שאני לא אמור לדעת, הייתי בשלב אחר בחיים, לא התלהבתי כל כך.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה צפית בתקליטורים של תא המעצר אצלנו במשרד לפני שהגעת, האם אתה מאשר אותך, מי שנמצא שם , אותך, את הנאשם, את המכונה ארתור?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כן, אני פלוס 15 שנה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לכן שאלתי.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני פלוס 15 שנה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : טוב, לאחר שסיימת את עבודת הדיבוב בתיק הזה אתה למעשה עבדת מה- 12/12 בלילה בסביבות 11 ומשהו בלילה וסיימת את העבודה ב- 15/12 בבוקר, יום שישי בבוקר, עד כמה אם בכלל בתוך התקופה הזו היו לך שיחות עם הנאשם שלא מתועדות, שיחות מחות לתא, שיחות שלא מתועדות?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא זוכר שהיו לי שיחות לא, הייתי פוגש אותו בתא מעצר, חוץ מזה היו לי אינטרסים אחרים, (לא ברור 08:58)

כב' הש' אשר קולה : רק דבר יותר בקול בבקשה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לאחר שאתה סיימת את ההכנה שלך כמדובב אתה ביצעת פעולות חקירה בתיק הזה ואני מציגה בפנייך מזכר מיום 27/12/2006 שזה בנוגע לתמלול קלטת מ.ט. 120/06 , מזכר נוסף על ביקור שלך בחנויות נעליים זה לעצם הטבלה שביצע העד זו המטרה של ההגשה, ועוד שני מזכרים נוספים לגבי תמלול השחזור של הנאשם, בבקשה, תמלול של שחזור של הנאשם, אני מציגה בפנייך את המזכרים ותגיד לי אם אתה מאשר את עריכתם ואת אמיתות תוכנם, בבקשה.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני מאשר את המסמכים האלו לפי כתב ידי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מבקשת להגיש את זה זה המקור.

עו"ד ירום הלוי : אני אגיד בסייג למרות שחברתי אמרה בנוגע למסמך שקשור לנעלי סלמנד.

כב' הש' דני צרפתי : על עצם הביצוע ולא על המהות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מבקשת להגיש ובזה אני סיימתי.

כב' הש' אשר קולה : 322?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, אתם רוצים שאני אסמן לכם כל אחד?

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני תכף אגיש את זה.

כב' הש' אשר קולה : המזכרים שהוגשו על ידי העד סומנו החל מת/322, 23 ו-24. חקירה נגדית.

 

העד, מדובב יבגני ז'ניה משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי : 

עו"ד ירום הלוי : רומן מסר לך שהוא זרק את המכנסיים כי הם היו קטנים עליו נכון? קראת את ההודעה שלך?

כב' הש' אשר קולה : יותר בקול אדון יבגני.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : התשובה די מורכבת.

כב' הש' דני צרפתי : התשובה מורכבת או השאלה?

 העד, מדובב יבגני ז'ניה : התשובה מורכבת מכיוון שכן נאמר שהוא זרק אותם כמו שנאמרו דברים נוספים.

כב' הש' דני צרפתי : תתמקד מה שואלים אותך, הוא שאל אם זרקו תגיד כן, אל תגיד דברים נוספים שלא שאלו אותך.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כן.

כב' הש' דני צרפתי : כן, זה מה שהוא אמר.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : זה מה שהוא אמר כן.

עו"ד ירום הלוי : הוא גם אמר לך שהוא שמח שהוא שמע שהחוקרים יחפשו את המכנסיים בגלל שאין עליהם כלום ואין כתמי דם נכון?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כן, נכון, אבל, הוא ציין גם שיש מצב שבחדר אחד שהוא עבר היו שם כתמי דם על הרצפה או משהו.

כב' הש' אשר קולה : סליחה, מה אדוני עושה לנו, הוא שאל אותך שאלה תענה תשובה, לא פרטים נוספים מעבר לזה, יש לנו את העדות שלך המלאה.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כן, התשובה היא כן.

כב' הש' דני צרפתי : הוא שואל אותך מה הוא מסר, יכול להיות שזה מיותר כי אנחנו רואים מה הוא מסר, אבל הוא רוצה לוודא נקודות מסוימות זה הכל לא צריך להסביר.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : הבנתי, סליחה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה מוסר בהודעה שלך בעמוד 2 החל משורה 19

כב' הש' אשר קולה : זה לא הוגש נכון?

עו"ד ירום הלוי : לא, אני מקריא מ-19-22, מדובר 14/12, בבוקר רומן שוב נלקח לחקירה, אני יצאתי אחריו בהפרש של שעה, אני חזרתי לתא ביום חמישי 14/12 בסביבות השעה 16:30 המדובב השני כבר היה בתא וכו' וכו', השאלה שלי האם אתה יודע להסביר למה אין הודעה מיום ה –  14/12? יש לי רק הודעה אחת שלך מה- 15/12 שעזבת שסיימת את תפקידך.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : התשובה היא אני יצאתי מתא המעצר, העדות היחידה שמסרתי היה ביציאה מתא המעצר בסיום.

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר אני יצאתי אחריו בהפרש של שעה, אני חזרתי לתא ביום חמישי, יצאת סתם?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני הגעתי הביתה התקלחתי אני לא עצור, אני שוטר, אני יצאתי מתא המעצר מאוחר שלקחו את רומן לחקירה וחזרתי לתא המעצר.

עו"ד ירום הלוי : טוב, עמוד 3 15-22, שואלים אותך כיצד רומן הסביר לך לגבי תחושותיו עם הילדים שמעצבנים אותו, האם הכוונה שרומן מאבד שליטה, אתה משיב רומן הדגיש מספר פעמים שהוא לא מבין את הילדים האלה גם בגלל השפה שהם מדברים מהר, גם בגלל הצעקות שלהם, הוא לא ציין שהוא מתעצבן מהם אלא הוא סיפר שהוא משתדל לא להתייחס אליהם ולהתחמק מהם אתה מאשר את הדברים?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כן.

עו"ד ירום הלוי : יש איזה סיבה אם תוכל להתייחס לעובדה שישבת עם רומן שלושה ימים מה- 12-15 ומסרת רק הודעה אחת כשעזבת?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני יכול להתייחס, כל החומר וכל המפגשים עם רומן מוקלטים ומוסרטים ומסרתי עדות וסיכום שיצאתי מתא המעצר.

עו"ד ירום הלוי : אתה לא ידעת על הרצח כשנכנסת לדובב את רומן ואני אהיה יותר ספציפי, האם ידעת מאיזה צד היא נחתכה איפה עמד הרוצח ביחס לתאיר בעת שחתך אותה בצוואר?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : עד היום אני לא יודע.

עו"ד ירום הלוי : אני מציג לך עובדה שב- 14 לחודש אולי אתה זוכר שדיברתם אתה, רומן וארתור בתא על חיתוך צוואר, איך אפשר לחתוך את הצוואר כדי שלא יתיז דם על הרוצח ויכתים את בגדיו אתה זוכר את זה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני זוכר שיחה.

עו"ד ירום הלוי : אתה זוכר שארתור הדגים על רומן?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שארתור הדגים עליו מאחורה אבל גם אתה אמרת לו פעמיים,

כב' הש' אשר קולה : אמרת לו זה לארתור או לרומן?

עו"ד ירום הלוי : לרומן, אמרת לרומן פעמיים מאחורה, לא הצעת לו משהו אחר, הצעת לו רק מאחורה, האם אתה יכול להתייחס לזה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני אשמח להתייחס לזה אם אנחנו נראה, אני לא זוכר, אם תוכל להראות לי אני אשמח ואתייחס לזה.

עו"ד ירום הלוי : במשפט הראשון היית עד תביעה, אתה יודע משהו שהיית אמור להעיד במשפט הראשון לפני 14 שנה.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לפני 14 שנה לא פנו אלי, לא יזמתי שיחה.

עו"ד ירום הלוי : אני מפנה אותך לשיחה שלך עם ארתור בתא, ממש כמה דקות לפני שאתה עוזב את התא לצמיתות, 15/12 יום לפני יום הולדתך, 15/12 ב- 9 בבוקר, אני אקריא ואם תרצה אקרין, אתם מדברים בחושך, רומן יצא מהתא ואתם יודעים שהוא לא נמצא ואתם מדברים, אתם מדברים, ארתור אומר לך שהוא בטוח שמאה אחוז תאיר נרצחה מאחורה, הוא תפס אותה בפה ואתה אומר כתבו בעיתונים שחתכו אותה בטן וארתור אומר שלא בשלב מסוים אתה שואל אותו כעבור 2 דקות אחר כך אנסו או לא אנסו? ארתור אומר לך תראה כשאתה עוזב תדבר עם יורם אזולאי תגיד לי לעדכן אותי, אתה הרי שוטר הוא אומר לך, תגיד היה לנו זין כמה שיחות תסביר וכו' ניסה אותו וככה איך למעשה היא נרצחה, הוא מבקש ממך שתצא תדבר עם יורם תנצל את זה שאתה שוטר ושיעדכן אותך איך למעשה היא נרצחה, האם אתה זוכר את השיחה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : בוודאי.

עו"ד ירום הלוי : תסביר.

כב' הש' אשר קולה : הוא צריך להסביר את החלק שלו לא את החלק של ארתור.

עו"ד ירום הלוי : שיסביר מה יש לו להגיד, מה הוא הבין מארתור, מה עשית?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : את השיחה הזאת הייתי מעדיף שנראה, 

כב' הש' אשר קולה : ראינו אותה כבר.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : היא מראה שאנחנו מגששים באפלה, אנחנו לא יודעים איך היא נרצחה, איפה היו דקירות אם היו דקירות, אם היא נאנסה או לא, זו שיחה וכמובן ידעתי שמדובר בארתור שהוא לא שוטר, כמובן שלא היו מעבירים מידע, לא עשיתי את זה.

כב' הש' דני צרפתי : אז אתה זוכר שהוא ביקש ממך.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : הוא ביקש ממני.

כב' הש' דני צרפתי : ומה אמרת לו?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אמרתי לו בסדר, אולי דאגתי הוא גם ביקש בשיחה הזאת קפה אז אולי קפה, קפה שיביאו לו לתא המעצר, אבל לא דאגתי לו לשיחה עם המפעילים עם שיחה אחרת או להעביר לו כל פרטים, ממש לא אני ולא הוא לא ידענו מה בדיוק נעשה ברצח הזה.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : אז אתה ידעת שאסור להעביר פרטים לארתור נכון?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כן.

עו"ד ירום הלוי : דרך אגב אתה הבנת ממנו שהוא אמר לך אתה הרי שוטר שיעדכן אותך ככה וככה איך למעשה היא נרצחה, מה אתה הבנת קודם כל, אתה הבנת שהוא רוצה שיורם יעדכן את ארתור איך היא נרצחה או שהוא רוצה שיורם יעדכן אותך היא נרצחה כי ארתור כבר יודע פרטים מהרצח, מה הבנת קודם כל מה הוא רוצה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : הוא רצה שאני אעביר לו פרטים או המפעיל שלו בשביל להיות יותר בקיא, אני לא עשיתי את זה לא העברתי שום פרט ולא ראיתי אותו מאותו היום.

עו"ד ירום הלוי : אתה בתור שוטר יודע שזה אסור נכון?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : בוודאי.

עו"ד ירום הלוי : אז אני מניח שענית לו ארתור זה אסור תשכח מזה תצא מזה כי זה אסור להעביר פרטים נכון?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני לא אמרתי לו אסור לעשות את זה.

עו"ד ירום הלוי : אז מה כן אמרת לו?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אמרתי לו שאני יוצא בסדר, בסדר זו מילה שלא מחייבת אותי לשום דבר.

עו"ד ירום הלוי : אבל אתה שוטר במדינת ישראל ואתה יודע שזה אסור, הוא מדובב עבריין, למה לא אמרת לו ארתור זה אסור?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אבל לא אמרתי לו אלף ואחד דברים ולא עשיתי שום דבר, אני לא מבין את השאלה.

כב' הש' אשר קולה : למה לא אמרת לו אסור להעביר פרטים.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני חוזר, אני לא אמרתי לו שום דבר

כב' הש' אשר קולה : אז הבנת את השאלה.

עו"ד ירום הלוי : אתה שוטר, מה אתה מפחד ממנו למה אתה לא אומר לו אתה לא מתכוון לעזור לו בתוכנית העבריינית אז למה אתה לא אומר לו זה אסור?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : זו שאלה שאין בה שום, אני לא אמרתי לא עושים את זה, אין הסבר למה כי אין פה היגיון אם לא עשיתי פעולה אז לא צריך להסביר למה.

עו"ד ירום הלוי : אתה זוכר מה כן אמרת לו?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : בסדר.

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר אתה תדבר אתו תגיד איך היה ואתה אומר הוא יוציא אותך היום, הבנת? הוא יוציא אותך היום, ארתור אומר הבנת? הוא יוציא אותך היום אז אתה תגיד לו כך אתה אומר לארתור.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : תגיד למי?

עו"ד ירום הלוי : ליורם, אתה מדבר על יורם יוציא אותך היום אז אתה תגיד לו כלומר יורם יוציא אותך, אתה משתף פעולה עם הבקשה הלא חוקית של ארתור שברור לך שהיא לא חוקית, אתה משתף פעולה, אתה אומר לו הוא יוציא אותך ואתה תגיד לו את מה שאתה רוצה, הוא יוציא אותך אבל היום, איך אתה מסביר את זה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כל צוות החקירה הוא מיומן, מדובר בקצינים חוקרים, הוא לא היה מקבל את האינפורמציה משום קצין במיוחד מיורם אזולאי כך שאם אמרתי לו את זה תשאל כמו שאני אשאל מישהו אחר שאלה שאסור הוא לא יענה.

עו"ד ירום הלוי : אני אוהב אינטליגנציה גבוהה אתה מתחמק מהתשובה.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני עניתי.

עו"ד ירום הלוי : אתה משתף אתו פעולה, זה לא מתיישב עם חוקר שלא מקבל את מה שהוא אומר ואתה אומר לו שים לב אני אגיד לו והוא יגיד לך איך, נכון ששיתפת פעולה עם זה ודיברת עם יורם אזולאי?

כב' הש' אשר קולה : זה שני דברים שונים, יכול להיות שהוא אמר לארתור א' וליורם הוא לא אמר ב' זה שני דברים שונים, השאלה אם הוא אמר את זה לארתור?

עו"ד ירום הלוי : זה הוא אמר.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, האם אחר כך אמרת ליורם תשמע ארתור רוצה פרטים תן לו פרטים?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני לא אמרתי ליורם, נפגשתי עם יורם אחרי שבוע, ישבתי עם חוקר מסרתי את העדות וכמובן לא הייתי מעביר לו את הבקשה הזאת היא בקשה לא לגיטימית.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : הוא ביקש שתצלצל ליורם אז אני מציע לך שצלצלת ליורם לא היית צריך להיפגש אתו, מה אתה אומר על זה, יצאת וצלצלת ליורם.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא זכור לי דבר כזה, לא העברתי ליורם שום בקשה למסור פרטים לארתור,

כב' הש' אשר קולה : לא בטלפון ולא בפגישה.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא בטלפון ולא באס אם אס.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : אם היינו מבקשים את הפלט היית מאפשר לנו לבדוק את הפלט?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אין לי מה להסתיר, בפלט שיחות כמובן שדיברתי עם יורם, יכול להיות שבאותה תקופה דיברתי עם יורם לא פעם ולא פעמיים הוא היה ראש צוות החקירה אבל בוודאות לא ביקשתי ממנו להעביר שום פרט לארתור.

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר  לו יורם יוציא אותך היום, אתה שואל אותו אתה הולך לטייל היום? 

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא הבנתי, אני שואל את ארתור אם אני הולך לטייל?

כב' הש' אשר קולה : לא, אם ארתור הולך לטייל.

עו"ד ירום הלוי : אתה שאלת אותו אתה הולך לטייל היום, אתה יודע להסביר לנו מה זה לטייל?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : טיול בשיחה הזאת לא זכור לי, אני הייתי מבקש מבית משפט אני לא זוכר דבר כזה, אפשר להתייחס לקטע אני אתרגם מה שכתוב שם, אני לא זוכר מילה של טיול של ארתור.

עו"ד ירום הלוי : אני אשמיע לך.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : טוב.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי אני מניח שהכל נכון מה זה תורם לנו?

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אני אומר לך שהוא אומר לך אני לא חושב שייקחו אותי היום , אתה אומר לו אתה הולך לטייל היום? אתה חוזר עוד פעם אתה הולך לטייל היום? הוא עונה לך, אני לא יודע, אני לא חושב שישחררו אותי לטייל.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני מבקש לצפות בקטע הזה, אני לא זוכר קטע כזה של טיולים ואת כל הסיפור של הדיבור של עם ארתור לדעתי זה לא קיים.

כב' הש' אשר קולה : תראה לו.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : תודה.

כב' הש' אשר קולה : אני חושב שהמאשימה לא חולקת על זה שזה קיים נכון?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני לא חולקת על זה שזה קיים.

כב' הש' אשר קולה : כולם כאחד לא חולקים שזה קיים הקטע הזה, וגם אנחנו ראינו.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני לא זוכר את הקטע עם טיול של ארתור, אני לא יודע.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : שמעת?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כן, שמעתי.

עו"ד ירום הלוי : מה זה הלטייל הזה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לטייל זה סיבוב, טיול זה בעברית, בעברית טיול של אדם בסטטוס שהוא לא חופשי זה טיול הכוונה שלו עם זינזנה עם משהו כזה לא טיול חופשי של בן אדם שמסתובב בחוץ.

עו"ד ירום הלוי : אז כשהוא נוסע עם זינזנה זה נקרא לטייל? מה מיוחד בזה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : יש אסירים שיוצאים לטיול זה לא אומר שאדם חופשי אלא אדם שמסתובב מחוץ לתא המאסר.

עו"ד ירום הלוי : זה לא זינזנה כי אתה שואל אותו אתה הולך לטייל היום ארתור אומר לך לא אני לא יודע, אני לא חושב שישחררו אותי לטייל, זה לא שהוא אומר שיוציאו אותי לחקירה או משהו כזה הוא נוקט כאן בנוסח אחר אתה יכול להתייחס לזה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני מניח ששאלת את ארתור אבל זה לא מדובר לטיול לפי ההבנה.

כב' הש' אשר קולה : לאיפה זה מוביל אותנו?

עו"ד ירום הלוי : אתה יודע שהוא יצא, אמרת לו אני יוציא אותך יורם יוציא אותו אני אדבר אתו והוא יוציא ותדבר אתו, ארתור אומר אני לא חושב שיוציאו אותי וארתור יצא, שעה אחר כך ארתור יצא מהתא ואני אומר לך שאתה דיברת עם יורם ויורם דאג להוציא אותו בשביל לדבר אתו מה אתה אומר על זה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני רק חולקת על התמליל כי המילים הוא יוציא אותך היום לא מופיעות אצלנו בכלל, 

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא בתמליל הישן לא בחדש אלא אני אגיד לו.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני אגיד לו זה בדיוק המשמעות ואני לא אחראי על הוצאה מתא המעצר.

כב' הש' אשר קולה : נסכם את העובדה הפשוטה, אתה לא ביקשת מיורם שיוציא אותו ואתה לא יודע אם יורם הוציא או לא הוציא אותו ואם יורם הוציא אותו אז לא בעקבות שיחה שלך אתו.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני לא פניתי ליורם.

עו"ד ירום הלוי : תגיד לי למה לא רשמת מזכר אתה שוטר נכון? אתה שוטר רשמת מזכרים נכון?

כב' הש' אשר קולה : אבל הוא אמר לך למה הכל מוקלט למה הוא צריך לרשום מזכר.

עו"ד ירום הלוי : אני לא זוכר שהוא אמר את זה שאני דיברתי אתו על מזכר.

כב' הש' אשר קולה : שאלת אותו באופן אחר למה אין תיעוד של החקירות שלך אז הוא אמר לא צריך תיעוד של החקירות שלי כיוון שהכל היה מוקלט, ידעתי שהכל מוקלט והכל מוסרט וזהו.

עו"ד ירום הלוי : כן, זו תשובה שאני לא מאמין בה לגבי העד.

כב' הש' אשר קולה : יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : אתם לא ידעתם שאתם מוקלטים, אתה וארתור לא ידעתם שאתם מוקלטים, מה שאתם כן ידעתם שכשרומן יוצא מהתא סוגרים את ההקלטה נכון?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא.

עו"ד ירום הלוי : אתה עונה לא חצי בזלזול אבל אני אומר לך שאתם הייתם בטוחים שאתם לא מוקלטים, מה אתה אומר?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא לקחנו את זה בחשבון שאנחנו מוקלטים, עדיין זה לא שום דבר.

עו"ד ירום הלוי : שום דבר.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כן.

עו"ד ירום הלוי : אז אני שואל אותך למה אתה לא רושם מזכר יש פה דבר חריג, בחיים לא נתקלתי בכזה דבר, חריג ונדיר וחמור איך אתה לא רושם מזכר אם לא התכוונת לעזור לו, היום ארתור ביקש ממני דבר שאסור אמרתי לו כן אבל התכוונתי ללא, למה אין מזכר?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני שמח שזה הוקלט ואתה ראית בסוף ההקלטה אני עוזב את התא זאת אומרת שלא הייתה אינטראקציה ביני לבין ארתור.

כב' הש' אשר קולה : אבל אתה לא עונה לשאלה שהוא שאל אותך.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לגבי המזכר, אני לא רשמתי מזכרים על אלף דברים שעשיתי בחיים.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : אתה שוטר, שוטר במדינת ישראל, עבריין מציע לך הצעה לא חוקית אני אומר לך שזה לא הגיוני שלא תרשום מזכר.

כב' הש' אשר קולה : אבל מיצינו את זה עורך דין הלוי 

עו"ד ירום הלוי : אמרת ליורם אזולאי ארתור המדובב יש לו ראש לא חוקי, יש לו ראש הולך עקום, דיברת בטח עם יורם ומסרת לו לא שמרת את זה בבטן.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני לא אמרתי את זה ליורם אזולאי.

כב' הש' אשר קולה : תדבר יותר בקול.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני לא אמרתי את זה ליורם אזולאי ולא רשמתי מזכר ולא ראיתי בזה שום דבר פסול מכיוון שארתור המדובב השני הוא ידע את החוק ככה שהוא לא יכול לעבור על החוק וההצעות שלו היו בלי בסיס.

עו"ד ירום הלוי : ארתור עושה משהו לא חוקי נדיר מאד, אתה משתף אתו פעולה בהקלטה ואתה מספר לנו היום אחרי 15 שנה שזה היה ברור שאתה לא תעזור לו אבל אתה נשמע עוזר לו, אתה לא רושם מזכר ואתה מספר שלא דיברת עם יורם איך כזה דבר כזה חריג עובר בלי שאתה אפילו מדבר עם יורם ומעדכן אותו בתור ראש צוות החקירה שיידע מי המדובב?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא הבנתי את כל מה שדיבר ארתור ידעתי שאין לו מאיפה להשיג את זה ואף אחד לא ימסור את הפחמים שבתיק, גם בעצמי ידעתי לא ידעתי ובהקלטה רואים, כבוד בית משפט רואה, למה לא רשמתי מזכר אז אמרתי שאם אם סכנת ביצוע עבירה אז אין פה צורך לרשום מזכר.

עו"ד ירום הלוי : ארתור סיפר פתאום באמצע המשפט הראשון שלו הוא אמר לראשונה אין מזכר אין בשום מקום יש את ההקלטה שמדברת בעד עצמה, אני ביקשתי לדעת פרטים ואמרו לי שאסור, אמרו לי שאסור, אתה יודע מי אמר לו שאסור?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני לא יודע מי אמר לו שאסור.

עו"ד ירום הלוי : בעיני זו אגדה שמישהו כבר אמר לו שאסור ואולי תעזור לנו לפתור את החידה, יורם אמר הוא לא מכיר את הסיפור הזה, אתה אומר ברור שזה לא חוקי לא עשיתי כלום ולא אמרתי כלום, אז אי אפשר לקבל עזרה ממך מי אמר לארתור שאסור?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אי אפשר לקבל עזרה ממני כי כל מה שאני אגיד זה לא יהיה רלוונטי אני לא יודע.

עו"ד ירום הלוי : אמרת אני הרי לא ידעתי כלום, אני אפנה אותך למה שלא זכרת מקודם שאתה אומר לו פעמיים אחורה, 

כב' הש' אשר קולה : השאלה אם הוא לא אומר את זה בתגובה למה שארתור אומר לו.

עו"ד ירום הלוי : לא, זה ב- 14 לחודש.

כב' הש' אשר קולה : ב- 14?

עו"ד ירום הלוי : כן. אני מפנה ל- 14 לחודש דיסק 5 חלק 4 מונה 2:37, 

כב' הש' אשר קולה : 14/12?

עו"ד ירום הלוי : כן, 14, 

כב' הש' אשר קולה : ת/13א?

עו"ד בנימין משה : בדיסק 5 הוא נכנס לתא ב- 17:15 אז זה לא יכול להיות בשעה 2.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק, לדעתי זה הפוך.

עו"ד ירום הלוי : מה?

כב' הש' אשר קולה : זה משעה 5:14 עד 21:18 ולדעתי זה הפוך.

עו"ד ירום הלוי : יש לי גם את הציטוט.

כב' הש' אשר קולה : גם לי יש ציטוט.

עו"ד ירום הלוי : שניה, 

כב' הש' אשר קולה : זה הפוך, ארתור ויבגני שואלים אותו מה היא לא צעקה היא לא יכלה לצעוק ואז הנאשם אומר להם בטח סתמו לה את הפה מהצד השני.

עו"ד ירום הלוי : הוא אומר לו אני אילו הייתי 

כב' הש' אשר קולה : זה יבגני אומר?

עו"ד ירום הלוי : כן, רומן אז, יבגני חכה, אם אני אגש מאחורה אם אגש מאחורה ואחתוך את הגרון לאן זה ישפריץ? זה ישפריץ לשם, רומן אומר ואתה יודע איך בוצע הרצח? יבגני אומר אני לא יודע, רומן אומר גם אני לא יודע, אבל אם יבגני באופן תיאורטי כן אם פה, רומן אבל הם אמרו שהיה זין כמה דם, יבגני נו זין כמה דם, יבגני , אם אני אגש למישהו מאחורה ואשסף אותו בגרון נו לאן, רומן אומר השרוול שלך יהיה מלא בדם, וכו' וכו' וכו', אני מקרי אלך אם תתעקש שאני אקרין אבקש מבית המשפט דקה הפסקה, אני מקריא לך מהתמליל אתה רוצה לקבל את זה או שאתה מתעקש?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני מבקש.

עו"ד ירום הלוי : כבודכם אני במקש דקה.

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד ירום הלוי : שנייה אחת, 

כב' הש' אשר קולה : איפה עורך דין הלוי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הוא יצא.

כב' הש' אשר קולה : תעצור.

לאחר הפסקה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : השמעתי לך, אתה אומר שאתה אומר לו מאחורה, אני מזכיר לך שאמרת לבית משפט אני לא אמרתי כלום, שאלתי אותך אם ידעת מאיזה זווית אמרת אני לא יודע, איך זה מאחורה שלוש פעמים? אתה מציע רק את זה מאחורה מאחורה מאחורה הרוצח שיסף את גרונה של המנוחה.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כבוד השופט, עכשיו אנחנו ראינו קטע שזה חלק קטן מקטע, אני הייתי מבקש מעורך הדין אם כבר תשים עוד חמש שניות קדימה.

כב' הש' אשר קולה : קדימה או אחורה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא קדימה לפני.

כב' הש' אשר קולה : לפני זה אחורה. הוא רוצה אחורה, הוא אומר שלפני כן הוא אמר שהוא שיסף.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : הייתה פה שיחה.

עו"ד ירום הלוי : תשמע, נתחיל 2 דקות אחורה, 

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' אשר קולה : טוב ראינו, מה עכשיו? תעצור עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : תענה לבית משפט.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : כמו שאמרתי קודם, 

כב' הש' דני צרפתי : שמעת הכל תסביר.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : שמה?

כב' הש' דני צרפתי : עכשיו שמעת הכל תסביר, 

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני שמעתי הכל וכבוד בית משפט ראה שרומן מסביר אם זה משפריץ מפה משם, הראיתי, אני זוכר חלק מהשיחה חלק אני לא, אמרתי שאם זה מאחורה, זו שיחה שנמשכת שעות, 

עו"ד ירום הלוי : למה מאחורה, למה?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : במהלך השיחה יש גם אני השתמשתי בשיטה, אני אסביר, בשיטה שאני בניתי מהמשפטים של רומן בניתי משפט של שאלה ככה זה ישר מתקשר, חלק קטן.

כב' הש' אשר קולה : אתה בפעם הרביעית אומר חלק קטן, עזוב מה שהיה אחר כך.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אין איזה הסבר.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

עו"ד ירום הלוי : תקשיב, תקשיב, אין לי הסבר הגיוני אתה אומר, למה אמרתי דווקא אחורה קדימה אבל אין קדימה ואין הצידה ואין כלום, אני אומר לך שארתור מדגים מאחור אתה אומר לו שלוש פעמים רק אחורה וזה בגלל שצוות החקירה עדכן אתכם שתאיר נרצחה מאחורה תאשר את זה בבקשה.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני לא מאשר את זה ,זה שקר.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי, ביקשת 40 דקות, אנחנו בחמישים דקות כבר

עו"ד ירום הלוי : אני מסיים בשאלה הבאה, אני אגיד לך שההתנהגות שלך שתיארנו לגבי בקשת ארתור הלא חוקית תואמת להפליא את האחורה אחורה אחורה והפרטים שאתה יודע, מה אתה אומר על זה? שאתם בחבורה שמתנהגת בצורה לא חוקית לגבי רומן הנאשם, נכון או לא נכון?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : לא.

עו"ד ירום הלוי : שאלה אחרונה, אני מפנה אותך ל- 12/12 אתה מקבל את פניו של רומן או שהוא מקבל את פנייך ביום הראשון שהוא נעצר והוא מספר לך , אתה כבר אומר לו ביוזמתך שאם ימצאו דם על הכלים שלו הוא גמור ואז אתה אומר לו לא ידונו בשאלה אם הוא אשם או לא אלא רק בעונש שלו, איך ידעת לדבר אתו על האפשרות שימצאו דם אצלו ולמחרת קרה נס שהחוקרים הטיחו בו את הדבר הלא נכון שהם מצאו דם על הכלים שלו, איך ידעת לנבא את זה במירכאות?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : באותו רגע שפגשתי את רומן לא הכרתי את רומן  ולא ידעתי פרטים של התיק ואתה גזרת מקטע של שעות, הוא הציג את עצמו, הוא הציג בפניי שהוא חשוד ברצח וזה באמת צריך להפתיע אותי והוא התחיל לשוחח אתי , אחד מהדברים שהוא זרק לי אם ימצאו לי דם בכלים, זה חלק מהשיחה, אני לא ידעתי את זה.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שהיית בשיתוף פעולה עם החוקרים והחוקרים אמרו לך שמתכוונים להטיח בו את זה את הדבר הלא נכון הזה ואתה כבר הקדמת תרופה למכה יום קודם ואמרת לו בבירור אם יש דם על הכלים שלך תדבר על העונש מה אתה אומר?

העד, מדובב יבגני ז'ניה : אני אומר שזה לא נכון שאתה ממציא, אני מצטער, אי אפשר להתייחס לזה, אין בזה שום דבר הגיוני.

עו"ד ירום הלוי : תגיד לי,

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי הבטחת משהו.

עו"ד ירום הלוי : אני מקיים.

כב' הש' אשר קולה : בינתיים אתה לא מקיים.

עו"ד ירום הלוי : אני מקיים ברגע זה.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : תודה, זהו.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, יש חקירה חוזרת?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא.

כב' הש' אשר קולה : אין חקירה חוזרת, תודה רבה אדוני, יום טוב.

העד, מדובב יבגני ז'ניה : תודה רבה.

כב' הש' אשר קולה : אפשר להפסיק את ההקלטה.

 

-ההקלטה הסתיימה –

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3