חקירת העד אריה בנאסולי (ב -2006 היה חוקר נוער בימ"ר, כיום עו"ד)

עו"ד ו. קבלאווי: אריה בנאסולי מס' 44 ברשימת עד התביעה.

כב' הש' א. קולה: שלום אדוני בוקר טוב, שמך המלא בבקשה.

העד, מר א. בנאסולי: אריה בנאסולי.

כב' הש' א. קולה: אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, מה תפקידו של אדוני אז והיום?

העד, מר א. בנאסולי: אז הייתי חוקר נוער בנוער חשיפה ימ"ר (לא ברור) והיום עורך דין.

כב' הש' א. קולה: היום אדוני עורך דין, או קיי, כן.

עו"ד ו. קבלאווי: באמצעות העד הזה אני מבקש להגיש את המוצגים שמסומנים 223-226.

כב' הש' א. קולה: הם מסומנים כבר?

עו"ד ו. קבלאווי: מסומנים.

כב' הש' א. קולה: או קיי, המוצגים שנערכו על ידי העד הוגשו וסומנו בהתאמה.

 

העד, מר א. בנאסולי לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ו. קבלאווי:

 

עו"ד ו. קבלאווי: בין יתר פעולות החקירה שביצעת הובלה והצבעה עם צבי חוטר נכון?

העד, מר א. בנאסולי: כן, ביצעתי אתו שחזור שצולם בווידאו.

עו"ד ו. קבלאווי: מה מאפיין את ההובלה והצבעה הזאת?

העד, מר א. בנאסולי: היינו אמורים להגיע לתא השירותים שבו בוצע הרצח ולאחר מכן לתא הבנים כדי לבצע את השחזור עצמו, התחלנו ללכת ובשלב מסוים הוא פשוט איבד את,

עו"ד ו. קבלאווי: מה ביקשתם ממנו להוביל אתכם לאן?

העד, מר א. בנאסולי: לתא השירותים שבו בוצע הרצח ולאחר מכן,

עו"ד ו. קבלאווי: הבנתי ואז?

העד, מר א. בנאסולי: התחלנו ללכת הוא הסתבך, הוא התחיל ללכת דקות ארוכות הוא לא ידע איפה הוא נמצא, בשלב מסוים הוא וויתר והמשכנו את השחזור

עו"ד ו. קבלאווי: או קיי, תודה אין לי יותר שאלות לעד.

 

העד, מר א. בנאסולי משיב לשאלות בחקירה נגדית עו"ד י. הלוי:

 

עו"ד י. הלוי: אתה זוכר מי ביקש ממך לצאת עם צבי חוטר?

העד, מר א. בנאסולי: קשה לי לזכור, או שזה היה ראש הימר שזו הייתה מרי דניאלי שהייתה המפקדת שלי באותה תקופה או קצין אחר קשה לי לזכור כיום.

עו"ד י. הלוי: אני מבין שהמטרה הייתה לבדוק אם צבי חוטר טיפס בתוך התא מלמטה למעלה או שנכנס בתוך התא מלמעלה למטה זאת הייתה המטרה?

העד, מר א. בנאסולי: לא לבדוק אם, ביקשנו שהוא ישחזר את הפעולות שהוא ביצע.

עו"ד י. הלוי: עמד משהו מאחורי זה, האם אתה מוכן לאשר לי שהמטרה שעמדה מאחורי השחזור הזה לבדוק אם הוא יצר את העקבות הזרות?

העד, מר א. בנאסולי: שחזור, תוך כדי הוא נשאל שאלות אבל המטרה הייתה שחזור.

כב' הש' א. קולה: אבל שחזור של משהו שהוא העיד עליו קודם, זה שחזור שצבי חוטר העידעליו קודם לכן.

העד, מר א. בנאסולי: בוודאי.

כב' הש' א. קולה: אז על מה הוא העיד קודם לכן צריך לבצע שחזור בגלל זה.

העד, מר א. בנאסולי: המטרה הייתה שהוא יבצע את הפעולות שהוא עשה.

כב' הש' א. קולה: מה הוא העיד שהוא עשה בתוך התא שאת זה הלכתם לשחזר?

העד, מר א. בנאסולי: אני לא זוכר מילה במילה.

עו"ד י. הלוי: אני אזכיר.

העד, מר א. בנאסולי: הוא הוביל אותנו למקום.

כב' הש' א. קולה: אני לא שואלת את זה ז, לפני שהגעתם למקום לא ביצעתם שחזור עם 700 עדים אחרים, עם מי שביצע את השחזור בגין עדות כלשהי שהוא מסר.

העד, מר א. בנאסולי: כן.

כב' הש' א. קולה: מה העדות שהוא מסר?

העד, מר א. בנאסולי: הוא מסר לי עדות ולאחר מכן ביצענו את השחזור.

כב' הש' א. קולה: מה הוא מסר בעדות שלו?

העד, מר א. בנאסולי: בגדול הוא מסר שהוא הגיע למקום עם עוד אדם נוסף, הגיעו לתא השירותים, האדם הנוסף שהיה אתו הסתכל מתחת לדלת יש שם איזשהו מרווח ראה סימני דם או משהו כזה אז הוא הסתכל ראה גם הוא ואז אם אני זוכר נכון הוא לקח ימינה לתא הראשון לקח כיסא ועלה למעלה ראה את הנרצחת וזהו.

כב' הש' א. קולה: ונכנס פנימה?

העד, מר א. בנאסולי: לדבריו הוא לא נכנס.

כב' הש' א. קולה: או קיי, רק ראה מלמעלה מתא מס' 1.

העד, מר א. בנאסולי: רק מלמעלה.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

עו"ד י. הלוי: אני מקריא לך, בהודעה שלו מיום האירוע מתשע וחצי בערב, אני מביא לך מתוך הודעתו במשטרה בליל הרצח, צבי חוטר.

עו"ד ו. קבלאווי: צריך לציין שהעד הזה לא הוא זה שגבה את העדות.

עו"ד י. הלוי: בסדר.

כב' הש' א. קולה: זה לא משנה.

עו"ד י. הלוי: הוא אמר את מה שאמרת, אקצר, הוא אומר בעמוד 2 הזדעזעתי מהמראה וירדתי מהקיר שעליו טיפסתי וראיתי את אב הבית ומאחר ודלת הייתה נעול ביקשתי שיביא פלייר ובמקביל הודענו לכוחות הביטחון ומדא ובטרם הכוחות הגיעו פתחתי את הדלת והמראה היה לא מלבב ומסעיר ביותר, ציטוט שורות 23-23, תוך מספר דקות הגיעו כוחות משטרה ואחריהם מד"א, הנקודה היא כשאתה יוצאת לשחזר אתו אתה ידעת שדלת התא כבר נפתחה לפני שכוחות המשטרה ומדא נפתחו נכון?

העד, מר א. בנאסולי: כשיצאנו לשחזור?

עו"ד י. הלוי: כן.

העד, מר א. בנאסולי: ברור, זה היה מספר ימים לאחר מכן.

כב' הש' א. קולה: אתה לא מבין את השאלה, אמר חוטר במשטרה כך, באתי טיפסתי בתא הראשון ראיתי מה שראיתי, נבהלתי, ירדתי למטה אמרתי לאב הבית אני מניח זה קובי תביא פלייר, הלך הביא פלייר פתחנו את הדלת ראיתי מה שראיתי בין לבין התקשרנו לכוחות הביטחון, המסקנה שמסיק עורך הדין הלוי שכוחות הביטחון הגיעו אחרי שפתחו את הדלת.

עו"ד י. הלוי: זו לא מזקנה זה העד אומר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: הוא אומר לך שזה מה שאמר אדון חוטר.

העד, מר א. בנאסולי: ייתכן, אני לא זוכר את תוכן העדות.

כב' הש' א. קולה: יבוא חוטר נכון? בטח שהוא יבוא.

עו"ד ו. קבלאווי: כן, כן.

עו"ד י. הלוי: או קיי, לגבי הנושא הזה אני פעם אחרונה אומר לך תראה, היו כל מיני עדים בתיק, חקרתי חלק מהם היו אנשים שיצאו להצביע על כל מיני מקומות בבית הספר ולא שחזרו אתם עם מצלמות ולא עם סרטים, אני אומר לך שהייתה חשיבות לשחזור הזה עבורכם המשטרה כמו עוד משחזרים שהגיעו ראשונים לזירה כי אתם רציתם הסבר לעקבות הזרות.

כב' הש' א. קולה: אבל העקבות היו בין תא 2 ל-3 והוא טיפס לתא 1.

עו"ד י. הלוי: אבל הם רוצים שמישהו יגיד להם כן טיפסתי.

כב' הש' א. קולה: הם רצו שחוטר יגיד להם טיפסתי בין תא,

עו"ד י. הלוי: בטח,

כב' הש' א. קולה: העובדות הן שהעקבות היו בין תא 2 ל – 3 וחוטר משחזר טיפוס מתא 1 ל – 2.

עו"ד י. הלוי: בוודאי.

כב' הש' א. קולה: תודה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאווי: אותו מקום שיש בין 2 ל – 3 מקביל אליו בצד השני,

כב' הש' א. קולה: למעלה.

עו"ד ו. קבלאווי: כן, יש גם שם.

כב' הש' א. קולה: אבל על הקיר עצמו.

עו"ד ו. קבלאווי: הפנימי.

כב' ההש' א. קולה: הפנימי בפנים.

עו"ד ו. קבלאווי: ברור.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: הוא מדבר על הקיר מבפנים

כב' הש. ד. צרפתי: שני הצדדים זה פנימי.

עו"ד ש. הר ציון: לא.

עו"ד ו. קבלאווי: לא,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: חברי שואל בצדק עזוב את הסף, על הקיר עצמו הפנימי שבין 2 ל – 3.

עו"ד ו. קבלאווי: יש מריחות דם 

כב' הש' א. קולה: יש מריחות דם.

עו"ד ו. קבלאווי: אין טענה שעל הקיר הפנימי של תא 2 בין צד מערבי או מזרחי יש טביעות נעל אין ראיה כזאת.

כב' הש' א. קולה: טוב.

עו"ד ש. הר ציון: מדברים על הסף,

כב' הש' א. קולה: על סף, כן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי: העד ענה.

כב' הש' א. קולה: העד ענה, לכן לא צריך להתעסק אתו עוד.

עו"ד י. הלוי: ת/226 אתה סיפרת שהלכת לערוץ 10 לחברת הטלוויזיה ותפסת את כל הקלטות של השידורים של ערוץ 10 לגבי הרצח נכון?

העד, מר א. בנאסולי: אפשר לעיין במזכר?

עו"ד י. הלוי: בבקשה,

עו"ד ש. הר ציון: כבודכם את כל הממצאים ואת כל התפיסות נגיד במרוכז.

עו"ד י. הלוי: אני גם אגיש אני רוצה את זה כנ/, אחד הנ/ המוזהבים, אתה תפסת קלטות של כל השידורים תוכניות שהיו בערוץ 10 ששודרו לגבי הרצח נכון?

העד, מר א. בנאסולי: לא מדויק, כתבתי במפורש, 6 קלטות שבהן אותה בחורה שמסרה לנו היא טענה שהיו חדשות שקשורות במנוחה בין התאריכים,

עו"ד י. הלוי: מה התאריכים?

העד, מר א. בנאסולי: 6/12/06 לבין 1/1/07.

עו"ד י. הלוי: אין בעיה סליחה שלא דייקתי.

העד, מר א. בנאסולי: היא טענה שחסר שידור אחר מה – 7/12.

עו"ד י. הלוי: יופי, אני רוצה להראות קודם כל את החדשות של ערוץ 10 ביום האירוע 8 בערב, 6/12 20:00,

כב' הש' א. קולה: למה אתה צריך אותו בשביל זה?

עו"ד י. הלוי: כי אני רוצה לשאול אותו משהו.

עו"ד ו. קבלאווי: תשאל אם הוא צפה קודם.

עו"ד י. הלוי: תרשה לי את השאלות שלי לשאול.

עו"ד ו. קבלאווי: טוב.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה: שאלת תם, החדשות שודרו אז ב – 9 או ב – 8?

עו"ד י. הלוי: ב – 8.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

עו"ד י. הלוי: תשמע, רומן סיפר בחקירה שלו מיד כשהוא נעצר שהוא ראה את החדשות האלה, האם ידעת את זה שהלכת לאסוף?

עו"ד ו. קבלאווי: אל תענה, אני מתנגד לשאלה, חברי יפנה לעדות של רומן שבה הוא אומר את הדברים האלה.

כב' הש' א. קולה: תפנה

עו"ד ו. קבלאווי: בהנחה ש…

כב' הש' א. קולה: בהנחה…

עו"ד י. הלוי: לא בהנחה, סליחה.

כב' הש' א. קולה: בסדר, תראה בסיכומים, יש לי שאלה אחרת,

עו"ד י. הלוי: לא, הוא לא טען את זה, רומן לא טען את זה שאת הפרטים שהוא מסר הוא ניזון מהתקשורת.

כב' שק א. קולה: לא זה מה שרציתי לשאול, לא סתם שאלתי מתי הייתה המהדורה ב – 8 או ב – 9, יוסי דגן טען שעד סביבות 9 ראש המועצה בא ואמר לו מה שאמר הוא יא ידע מה שקרה, אבל ב – 8 בערב משודר,

עו"ד ש. הר ציון: ב – 9 כבר היינו אחרי,

כב' הש' א. קולה: נכון, אבל הוא אומר ראש המועצה הגיע אליו אמר מה שאמר, המרחק בין בית הספר לבין המועצה דקה וחצי הליכה.

עו"ד ו. קבלאווי: כן.

כב' ש' א. קולה: זה לא סיפור של שעות, ברור ככל הנראה שראש המועצה הגיע אחרי שזה שודר במהדורה אז קשה לי להבין איך עד אז יוסי דגן לא ידע מה שקרה, סתם שאלה שאני זורק.

עו"ד ו. קבלאווי: בוא נגיד בזמן שזה שודר הוא לא צפה בטלוויזיה לפי דבריו.

כב' הש' ד. צרפתי: גם מבחינת עיתוי המציאה של הגופה המנהל זכר שעה מוקדמת ממה שכולנו מסכימים שזה שעת הגילוי.

כב' הש' א. קולה: הוא אמר שהוא הגיע בסביבות 5-6,

עו"ד י. הלוי: לפי העדים זה היה שש וחצי.

עו"ד ש. הר ציון: לא, שש חמישים.

כב' הש' א. קולה: שש חמישים זו השעה שאני זוכר, נמשיך.

עו"ד י. הלוי: אני מראה שרומן אמר בחקירה, חלק ראשון 12/12 חלק 1 מונה,

עו"ד ו. קבלאווי: זו החקירה השלישית שלו.

עו"ד ש. הר ציון: רק במקומות אחרים הוא אומר שהוא לא שמע.

כב' הש' א. קולה: סליחה, שנייה אחת, אומר עורך הדין הלוי זדורוב אמר בחקירה כלשהי.

עו"ד י. הלוי: ביום שהוא נעצר, ביום שהוא נעצר הוא אמר.

כב' הש' א. קולה: ואז הוא נחקר שלוש פעמים?

עו"ד י. הלוי: סליחה?

כב' הש' א. קולה: ביום הזה הוא נחקר שלוש פעמים?

עו"ד י. הלוי:לא, זאת הייתה חקירה שלישית שלו, שנייה באזהרה, החקירה הראשונה אחרי המעצר אני מפנה לסרט 1.

כב' הש' א. קולה: זו החקירה השלישית?

עו"ד י. הלוי: כן.

כב' הש' א. קולה: תודה.

כב' הש. ד. צרפתי: ביום המעצר.

העד, מר א. בנאסולי: נכון.

עו"ד י. הלוי: מונה 47,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד קבלאווי: הוא גם אומר לבית המשפט שנשאל במפורש מתי ראית את מהדורת החדשות הוא אומר למחרת.

עו"ד שי. הר ציון: הוא לא אומר פה פשוט.

כב' הש' א. קולה: תחזור עוד פעם, אני רוצה לראות עוד פעם.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה: זו גרסתך מזה אי אפשר להבין, הלאה.

עו"ד י. הלוי: אי אפשר להבין, בסדר, מה אפשר להבין?

כב' ש. ד. צרפתי: לא, אי אפשר להבין שהוא שמע בחדשות ביום הרצח, יכול להיות שהוא שמע במהדורה של יום אחר, 3 ימים אחרי, עד מועד הרצח אנחנו לא יודעים באיזה יום הוא שמע בחדשות בערוץ 10 זה הכל.

כב' הש' א. קולה: עד יום המעצר, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה היה ביום הזה שהוא שמע יכול להיות ביום אחר, אנחנו לא יודעים, אי אפשר מזה להוכיח.

עו"ד י. הלוי: אני שואל אותך שאלה, האם אתה ידעת שרומן סיפר בחקירה שהוא ראה בחדשות 10 על הרצח?

העד, מר א. בנאסולי: אני לא יכול להגיד לך שידעתי, קיבלתי הנחיה ללכת להביא קלטות.

כב' ש' א. קולה: זהו.

עו"ד י. הלוי: אני מראה לך עוד שידור מה- 8/12 בערוץ 10,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם ביתה משפט)

עו"ד י. הלוי: אנחנו נזכור שראינו את תאיר רוקדת,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי: אני מראה לך עוד נקודה חשובה התמקדות בתא 2, התמקדות המצלמה בתא 2 8/12, היו לנו ריקודים והתמקדות מצלמה בתא 2, רואים את הדלת הראשונה ואחר כך עוד דלת ועוד דלת.

כב' הש. ד. צרפתי: כן, זאת הדלת השנייה, רואים.

עו" י. הלוי: הלאה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי: מוכר לנו השלט על הדלת נ/11.

כב' ש' א. קולה: יש לי אלייך שאלה, מה שאדוני עושה זו דרמה מיותרת אני אסביר לאדוני למה, זה לא שמה שאדוני אומר זה לא נכון חס וחלילה, לא אמרתי את זה אני רק אומר מה אתה רוצה מהעד הזה, הוא עשה פעולה טכנית של תפיסת קלטות, זה צריך לשאול סשה אזולאי להראות לנו בסיכומים הכל בסדר.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שרומן אמר למדובב שהוא ראה את תאיר רוקדת בטלוויזיה, אני מסיק שהוא ראה את התוכנית הזאת, האם אתה דיווחת לממונים עלייך על התוכן של החדשות ועל תוכן התוכנית הזאת?

כב' הש' א. קולה: אחרת, האם צפית בקלטות האלו?

העד, מר א. בנאסולי: לא, אני תפסתי אותן.

כב' הש' א. קולה: זה הכל, נגמר הסיפור.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאווי: הוא רוצה את ההצגה.

עו"ד י. הלוי: אני רוצה זיכוי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: אני עוצר את אדוני, עם כל הכבוד לאדוני לא צריך את אדוני עכשיו, אדוני יקשיב, השאלה הרלוונטיות שלה לעד הזה, צפית בקלטות? לא, נגמר הסיפור, אתה רוצה להציג את הקלטות? אי אפשר למנוע ממך להציג את הקלטות תציג אותן אבל הוא לא אחראי על מה ששודר בקלטות, הוא לא אחראי על מה שרומן ראה או לא, הוא עשה פעולה טכנית בלבד, הביא קלטות זה הכל.

עו"ד י. הלוי: תפקידי,

כב' הש' א. קולה: תפקידך להגיד לנו שזה לא פרט מוכמן, בסדר, בבוא העת לא צריך את עד הזה בשביל זה.

עו"ד י. הלוי: זה לא פרט מוכמן, זה פרט מטעה שרומן יזכה.

כב' הש' א. קולה: לא צריך אותו בשביל זה, הוא לא יתרום לך.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' ש' א. קולה: זה הכל עם העד הזה?

עו"ד י. הלוי: עם העד הזה סיימתי.

כב' הש' א. קולה: יש לכם חקירה חוזרת? תודה רבה למר בנאסולי.

עו"ד י. הלוי: אני רוצה להגיש זה כנראה נ/13 דיסק און קי עם

כב' ש' א. קולה: זה יהיה 16 עכשיו.

עו"ד י. הלוי: זה דיסק שמכיל שתי תוכניות ששודרו בערוץ 10, הראשונה הכתבה מה – 8/12 בערוץ 10 והשנייה התחתונה שידור החדשות ב – 6/12 ביום הרצח בשמונה בערב.

כב' הש' ד. צרפתי: מה שראינו ראשון.

כב' הש' א. קולה: מהדורת 8 או קיי, עורך הדין הלוי תן לעורכת הדין הר ציון ולעורך הדין קבלאווי לבדוק את זה, בהנחה שהם יאשרו את זה אפשר יהיה להגיש את זה אחר כך, זה נ/16. העד הבא.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3