חקירת עדת התביעה אולגה גרישייב אשת החשוד רומן זדורוב

כב' הש' א. קולה: העד הבא?

עו"ד ו. קבלאווי: אולגה.

כב' הש' א. קולה: שלום גברת אולגה, שמך המלאה בבקשה בשביל הפרוטוקול.

העדה, גב' א. גרישייב: שמי אולגה גרישייב.

כב' הש' א. קולה: גברתי מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת.

העדה, גב' א. גרישייב: כן.

כב' הש' א. קולה: אמרת אפשר להגיש ורק תחקור נגדית.

עו"ד י. הלוי: אמרתי ונותרתי במילתי.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

עו"ד ו. קבלאווי: אני מגיש את אמרותיה של העדה במשטרה, היא נחקרה מספר פעמים, אני אפרט את המועדים בהם היא נחקרה, 12/122006, 16/12/2006, 16/122006, 22, 24 פעמיים, 27, 3/1/07 ו – 7/1/07 מקבץ האמרות מוגש כמקשה אחת לבית המשפט בשלושה עותקים מסומן 248א-ח.

כב' הש' א. קולה: לא סימנתם על זה.

עו"ד ו. קבלואווי: לא סימנו, אתה רוצה שאסמן?

כב' הש' א. קולה: בטח

עו"ד ו. קבלאווי: בסדר.

כב' ש' א. קולה: טוב, אמרותיה של הגברת זדורוב הוגשו וסומנו בהתאמה. לאיזה קלסר זה שייך?

עו"ד ו. קבלאווי: לקלסר של היום.

עו"ד י. הלוי: אז זה א-ט

עו"ד ו. קבלאווי: כן.

כב' הש' א. קולה: סיימת אתה?

עו"ד ו. קבלאווי: כן.

כב' הש' א. קולה: גברתי עונה לעורך הדין הלוי.

העדה, גב' א. גרישייב לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי:

עוו"ד י. הלוי: יום לאחר הרצח אני מבין שהגעת עם רומן עם רכב כדי לקחת את התיק שלו ואת הציוד שלו מבית הספר נכון?

העדה, גב' א. גרישייב: נכון.

עו"ד י. הלוי: ואתם שניכם אני מבין שניגשתם לשוטרים שעמדו בפתח בית הספר?

העדה, גב' א. גרישייב: לא, אנחנו כשהגענו הם היו באגף הימני לא איפה שהיה הרצח בשמאל, אנחנו ניגשו לשם כי היו שם מצד שמאל חסימה למעבר ולא רצינו לפרוץ אז ניגשנו קודם לחוקרים, הצגנו את עצמו.

עו"ד י. הלוי: מה אמרתם? אמרתם שרומן עבד פה, סיים לעבוד במקלט וכו'?

העדה, גב' א. גרישייב: כן בדיוק אני באתי בתור מתרגמת ואמרתי בעלי פה עבד בבית הספר אנחנו באנו לקחת את הציוד שלו ובגדים שנמצאים במקלט ואז נאמר לנו שכרגע אי אפשר לקחת את הציוד ואת הבגדים כי הכל חסום ולא יודעת איזה פעולות חקירה נעשות אני כבר לא זוכרת במדויק את הניסוח אבל אנחנו עזבנו בלי.

עו"ד י. הלוי: או קיי, עם כמה שוטרים דיברתם אם את זוכרת?

העדה, גב' א. גרישייב: היו שם איזה לא זוכרת כמה 4-5, פנינו לאחד ונראה לי עד כמה שאני זוכרת הוא הפנה אותנו למישהו אחר.

עו"ד י. הלוי: ראית שם או משו כי יורם אזולאי העיד כאן שהוא ראה את הסיטואציה הזו והוא אמר למשהו לקחת פרטים וכו' וכו' האם ראית שוטר רושם משהו מהדברים שלך, את הפרטים?

העדה, גב' א. גרישייב: הוא לא רשם מהדברים שלי, הוא רשם טלפון שמסרתי.

עו"ד י. הלוי: טלפון ושם מה?

העדה, גב' א. גרישייב: אני לא זוכרת, אני מאמינה שאמרתי לו את השם של רומן אבל את הטלפון בטוח הוא רשם בטח תחת השם שלו אני לא יודעת.

עו"ד י. הלוי: או קיי, האם את יורם אזולאי את זוכרת?

העדה, גב' א. גרישייב: אני זוכרת.

עו"ד י. הלוי: נכון שזו פעם ראשונה בחיים שאת ואני מדברים על הנושא הזה לפרטים?

העדה, גב' א. גרישייב: נכון, אמרת לי אני לא רוצה לדבר.

עו"ד י. הלוי: או קיי, את באת עם הרכב, של מי הרכב שבאתם אתו?

העדה, גב' א. גרישייב: זה היה של אבא שלי.

עו"ד י. הלוי: את באת עם הרכב למעשה בשביל הרכב היה נחוץ לכלים הכבדים נכון?

העדה, גב' א. גרישייב: נכון, זה היה כבר סיום עבודתו של רומן באותו היום, אם יותר מפורט להתחיל לספר אז הוא התקשר אלי ביום רביעי וביקש לבוא דווקא עם הרכב בשביל לאסוף את הכליםשהוא עבד איתם במשך החודש, אני לא יכולתי באותו רגע,

עו"ד י. הלוי: לא יכולת באותו רגע זה ביום הרצח לא יכולת.

העדה, גב' א. גרישייב: ביום רביעי לא יכולתי, כן, ואז הוא חזר הביתה לבד בלי הכלים.

עו"ד י. הלוי: או קיי, תאשרי לי בשביל התיק של הבגדים שלו הוא לא היה צריך את הרכב אלא בשביל הציוד?

העדה, גב' א. גרישייב: נכון, היה שם ציוד כבד.

עו"ד י. הלוי: אני אציג לך עובדה את ורומן שניכם לא סיפרתם ממש עד לפני כשלושה שבועות במשך חמש עשרה שנה לא סיפרתם עובדה שידועה שהיא נכונה, שדיברתם עם השוטרים וביקשתם להגיע לבגדים לתיק ולציוד, לא סיפרתם את ז לא לעורכי הקודמים וגם לא לי שש שנים, אני גיליתי את זה במקרה לגמרי בעדות של יורם אזולאי במשפט הראשון 10 ימים לפני שיורם עלה לדוכן,

כב' הש' א. קולה: מה השאלה?

עו"ד י. הלוי: אני רואה בעובדה שאת הדבר המובן מאליו המוסכם הזה ראייה מובהקת לזיכוי של רומן ולא ארחיב רק אמרתי במשפט אני רואה את העובדה שאפילו לא סיפרתם דבר כזה חשוב לטובתכם בטפשות קיצונית שלכם או נאיביות שאין לה,

כב' הש' א. קולה: מה השאלה?

כב' הש. ד. צרפתי: לא סיפרת בגלל טיפשות או נאיביות?

עו"ד י. הלוי: נכון זאת השאלה

עו"ד ו. קבלאווי: אל תעני,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאווי: העובדות שהוצגו בפני העדה לא נכונות, העדה בעצמה כבר בחקירתה הראשונה ת/248א בעמוד 1 שורה 25 מספרת את כל הסיפור שהגיעו ולא נתנו לם חזרו ביום שישי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' ש' א. קולה: אני מקריא, אנחנו ביום חמישי נסענו ביחד להביא כלי עבודה בסביבות השעה 11-2 בבוקר, במקום נכחה משטרה לא נתנו לנו להיכנס ורק למחרת באנו ואז היו חסימות.

עו"ד י. הלוי: נכון, זה מה שידעתי שש שנים.

עו"ד ו. קבלאווי: אז כבר מהיום הראשון אמרו את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: לא הבנתי מה השתנה עכשיו, היא אמרה בעדותה הראשונה.

עו"ד י. הלוי: באתי, היה חסום הלכתי הביתה.

כב' ה' א. קולה: כן.

עו"ד י. הלוי: אין דיבורים עם השוטרים.

כב' הש' א. קולה: זה הפרט שחסר.

עו"ד ו. קבלאווי: לא נתנו לה להיכנס.

כב' ש' א. קולה: יש מחסום ולא נתנו לה להיכנס

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: די עורך הדין הלוי, אפשרות אחת זה לא נתנו להיכנס ראו מחסום.

עו"ד ו. קבלאווי: אני אגיד מה היא אמרה, בעדותה בבית משפט מה – 20/11/2008 האגף בו עבד היה סגור, נפגשנו עם אנשי משטרה והם לא נתנו לנו להיכנס, אל תציג דברים לא נכונים.

עו"ד י. הלוי: אני דייקן.

עו"ד ו. קבלאווי: כן, רואים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: השאלה היא כזאת, אומר עורך הדין קבלאווי מה שהוא אומר, אומר עורך הדין הלוי לא אמרת אף פעם שדיברת עם השוטרים, כתוב נפגשנו, כתוב שלא נתנו להיכנס, הוא אומר שמעולם לא אמרתם שדיברתם עם השוטרים, הפרט הזה שמסרת לשוטר את הטלפון של רומן והוא רשם זה פרט שמעולם לא אמרת.

עו"ד י. הלוי: לא מספר הטלפון, הפרט הזה שאמרת הבגדים שלו עם התיק והציוד זה לא אמרת שדיברת עם השוטרים.

כב' הש' א. קולה: הוא שואל אותך למה לא אמרת משום שאת נאיבית, משום שלא חשבת על זה, משום שזו טיפשות?

העדה, גב' א. גרישייב: אם זה באמת לא מופיע בשום פרוטוקול אז כנראה פשוט לא נתתי לזה חשיבות.

כב' הש' א. קולה, או קיי, זו תשובתה, לא ייחסתי לזה חשיבות.

עו"ד י. הלוי: נושא אחר, בבית את ורומן מדברים רק ברוסית נכון?

העדה, גב' א. גרישייב: נכון.

עו"ד י. הלוי: וגם ב – 2006/7 את ורומן בבית מדברים רק ברוסית זה נכון?

העדה, גב' א. גרישייב: נכון.

עו"ד י. הלוי: אגב עם הילדים זה רק ברוסית או גם עברית קצת?

העדה, גב' א. גרישייב: אז לא היה עם מי לדבר.

עו"ד י. הלוי: לא, ברור, אני מדבר היום.

העדה, גב' א. גרישייב: היום מערבבים שתי שפות, הם בעברית ואנחנו מתאימים את עצמנו.

עו"ד י. הלוי: האם זה נכון לגבי המחשב בבית שרוב השימוש במחשב היה נעשה על ידי רומן?

העדה, גב' א. גרישייב: כן, בתקופה מסויימת הוא תפס את המחשב בעיקר לראות סרטים ולשמוע מוזיקה אבל לפני זה אני השתמשתי.

עו"ד י. הלוי: בתקופה של הרצח את זוכרת? בימים שקדמו, שבוע לפני.

העדה, גב' א. גרישייב: כן הוא השתמש בו.

עו"ד י. הלוי: את יודעת להגיד למה?

העדה, גב' א. גרישייב: לא יודעת הוא הקליט שם מוזיקה סרטים.

עו"ד י. הלוי: האם כשהילד נולד הרי לאון נלד כחודש לפני שרומן נעצר נכון? הוא היה בן חודש כשרומן נעצר.

העדה, גב' א. גרישייב: חודש ושבוע.

עו"ד י. הלוי: האם אחרי שלאון נולד ההיגיון שלי אומר שאת היית עסוקה עם התינוק, ידעת לזכור אחרי שלאון נולד אם התעסקת במחשב?

העדה, גב' א. גרישייב: בוודאות לא נגעתי גם בהיריון, היו לי עיסוקים אחרים, אמרתי אולי כשלמדתי כן נגעתי עשיתי פרויקטים אבל תקופה אחרונה של שנה ניקח זה לא תקופה קצרה בזה רק רומן.

עו"ד י. הלוי: אחרי שלאון נולד שהוא תינוק.

העדה, גב' א. גרישייב: לא נגעתי במחשב.

כב' ש' א. קולה: מתי לאון נולד מה התאריך המדויק?

העדה, גב' א. גרישייב: 31/10 .

כב' הש' א. קולה: לעשירי.

עו"ד ו. קבלאווי: כן.

עו"ד י. הלוי: כן.

כב' הש' א. קולה: בסדר.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שנתוני המחשב בבית שלכם מראים שהשתמשו בו ביום הרצח ב – 11 בלילה, 23:00, אני מסיים את החקירה בכך שבעצם אפשר להגיד שזה רומן בהנחה שהנתון הזה מדויק אז מה שיוצא כמסקנה שרומן ישב על המחשב ב – 11 בלילה.

העדה, גב' א. גרישייב: אני בטוח ב – 11 ישנתי, קמתי, זו הייתה תקופה קשה, ב – 11 לא הייתי יושבת מול המחשב.

עו"ד י. הלוי: טוב, אני אסתפק בזה, הרבה דברים כתובים באמרות אז בחרתי לא להאריך.

כב' ש' א. קולה: חוזרת?

עו"ד ו. קבלאווי: אין חוזרת.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה לגברתי, צריכים לקצוב את שכרה? או מאחר והיא בתפקיד כמשמורנית אז?

עו"ד ו. קבלאווי: אנחנו נבקש אם היא מבקשת שתוותר.

עו"ד י. הלוי: מה למדת?

העדה, גב' א. גרישייב: למדתי תעשייה וניהול ואחרי זה כלכלה וניהול תואר ראשון.

עו"ד ו. קבלאווי: הלימודים היו כשנה לפני המועדים הרלוונטים אז היא השתמשה.

העדה, גב' א. גרישייב: אני למדתי עד היום האחרון, גם למדתי הנהלת חשבונות במכללת אוהלו והמבחן שלי היה בדיוק ביום מעצרו של רומן.

עו"ד ו. קבלאווי: השימוש שלך במחשב הביתי נפסק כחודש לפני מעצרו של רומן.

העדה, גב' א. גרישייב: אני לא הייתי צריכה מחשב בשביל הלימודים.

עו"ד ו. קבלאווי: לא השתמשת בו.

העדה, גב' א. גרישייב: לא, לא השתמשתי, אני למדתי כבר משהו אחר שלא הייתי צריכה את המחשב.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה, קוצבים את שכרה של העדה בהתאם לתקנות ככל שהעדה תבוקש ישולם על ידי המזכירות לפי הפרטים שיועברו על ידי באי כוח המאשימה.

העדה, גב' א. גרישייב: אני אשמח לקבל.

כב' הש' א. קולה: בסדר, קצבנו. העד הבא

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3